Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

OneNote za Windows 10 obuhvata funkcije pristupačnosti koje osobama sa umanjenim sposobnostima kao što je ograničena pokretljivost ili oštećen vid olakšavaju rad sa beležnicama, odeljcima i stranicama. Dodatne informacije o postavkama i funkcijama pristupačnosti koje su specifične za platformu potražite u članku Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365.

Napomene : 

U ovoj temi

Upoznavanje OneNote rasporeda

Možete da koristite istu beležnicu na svim uređajima jer je OneNote zasnovan na tehnologiji oblaka. OneNote automatski sinhronizuje sadržaj.

Kada otvorite OneNote, on se otvara na naslovu stranice beležnice. Na primer, kada prvi put otvorite OneNote, čujete „Naslov. OneNote: Jedno mesto za sve beleške.“

OneNote za Windows nudi tri prikaza: Normalan prikaz, prikaz cele stranice i prikaz Usidri na radnoj površini. Prikaz Usidri na radnoj površini isti je kao normalan prikaz, ali je usidren na jednoj strani ekrana. Dodatne informacije o prikazu cele stranice potražite u članku Korišćenje prikaza cele stranice

U normalnom prikazu. OneNote za Windows ima gornju traku koja sadrži kartice trake. Kao u većini Office proizvoda, svaka kartica trake otvara traku sa srodnim komandama. Listu prečica na tastaturi koje možete da koristite za otvaranje svake kartice trake potražite u članku Navigacija pomoću tastature.

Ispod gornje trake nalaze se dva okna, okno stranica i okno za navigaciju. ispod trake. Stranica sadrži blokove sadržaja gde možete da dodate beleške.

Navigacija pomoću tastature

OneNote 2016 možete da koristite pomoću tasterskih prečica. Detalje potražite u članku Tasterske prečice u programu OneNote 2016 za Windows.

 • Pritisnite F6 da biste se kretali kroz okna za navigaciju, menije i oblast sadržaja.

 • Da biste se kretali unutar oblasti sadržaja, koristite tastere sa strelicom.

  Važno : U glavnom bloku sa sadržajem programa OneNote, nemojte koristiti taster Tab za navigaciju. U tom oknu, pritiskanje tastera Tab omogućava uvlačenje sadržaja.

 • Da biste se pomerali između dugmadi i stavki menija, pritisnite Tab, a da biste ih aktivirali, pritisnite razmaknicu.

Kartice trake u programu OneNote jesu Datoteka, Početak, Umetanje, Crtanje, Istorija, Redigovanje, Prikaz i Alatke za učenje. Druge specijalne kartice, kao što je kartica Raspored za tabele, pojavljuju se samo po potrebi.

Ova tabela prikazuje prečice koje otvaraju svaku karticu trake:

Da biste otvorili ovu karticu

Pritisnite

Početak

Alt+H

Umetanje

Alt+N

Crtanje

Alt+D

Istorija

Alt+S

Redigovanje

Alt+R

Prikaz

Alt+W

Alatke za učenje

Y2

Pokrete dodirom možete da koristite i da biste se lakše kretali kroz beležnice. Dodatne informacije potražite u članku Pokreti dodirom i tasterske prečice u programu OneNote.

Posebne funkcije za korišćenje programa OneNote

Korišćenje režima celog ekrana

Možete da koristite režim celog ekrana programa OneNote za Windows 10 da biste pojednostavili prikaz stranice. To će vama i čitaču ekrana olakšati navigaciju na stranici.

 1. Da biste se prebacili na glavnu traku menija sa karticama, na OneNote za Windows 10 stranici pritiskajte Alt dok ne čujete trenutno izabranu karticu.

 2. Na glavnoj traci menija sa karticama, pritiskajte Tab dok ne čujete: „Režimi celog ekrana, dugme skupljeno“, a zatim pritisnite Enter. Otvara se podmeni. Čućete: „Dugme „Crtanje na celom ekranu““, a zatim pritisnite Enter.

  Sada koristite režim celog ekrana. Fokus je na oblasti glavnog sadržaja.

 3. Da biste napustili režim celog ekrana, pritisnite Alt. Čućete prvu stavku na traci sa alatkama. Zatim pritiskajte Tab dok ne čujete: „Dugme „Zaustavi crtanje na celom ekranu“.“ Zatim pritisnite Enter.

Promena veličine teksta

Možete da promenite veličinu teksta na naslovnim trakama, menijima, okvirima poruka, naslovima palete, ikonama i opisima alatke bez prilagođavanja rezolucije ekrana. 

 1. U bilo kom prikazu, pritisnite taster sa Windows logotipom. Čućete: „Prozor „Start“ menija, polje za pretragu, uređivanje.“

 2. U polju za pretragu otkucajte „Uvećaj tekst.“ Čućete: „Uvećaj ili umanji tekst i druge stavke.“ Zatim pritisnite Enter. Čućete: „Prozor sa postavkama, prikaz jedan, prilagođeni.“

 3. U prozoru Postavke pritiskajte Tab dok ne čujete: „Hiperveza za više opcija za postavke prikaza.“ Zatim pritisnite Enter. Čućete: „Prozor za više opcija za postavke prikaza.“

 4. Pritiskajte Tab dok ne čujete: „Hiperveza za napredno podešavanje veličine teksta i drugih stavki.“ Zatim pritisnite Enter. Čućete: „Prozori za prikaz, veza za matičnu stranicu kontrolne table.“

 5. Pritiskajte Tab dok ne čujete: „Element radne površine, naslove trake, kombinovani okvir koji se može uređivati, skupljen.“ Da biste razvili listu kombinovanih okvira, pritisnite Alt+taster sa strelicom nadole. Pritisnite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz listu. Kada čujete opciju koju želite da izmenite, pritisnite Enter.

 6. Pritiskajte Tab dok ne čujete: „Veličina fonta, <trenutna veličina fonta>.“ Da biste razvili listu kombinovanih okvira, pritisnite Alt+taster sa strelicom nadole. Pritisnite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz listu. Kada čujete opciju koju želite da izmenite, pritisnite Enter.

 7. Pritiskajte Tab dok ne čujete: „Opozvan izbor u polju za potvrdu za podebljavanje.“ Ako želite da podebljate tekst, pritisnite razmaknicu. Čućete: „Potvrđeno.“

 8. Pritiskajte Tab dok ne čujete: „Dugme „Primeni“.“ Zatim pritisnite Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote 2016 za Windows

Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Pravljenje pristupačnih OneNote beležnica

OneNote za Mac u usluzi Office 365 nudi funkcije pristupačnosti koje poboljšavaju veliki broj funkcija koje su ugrađene u Mac OSX. Ova tema daje pregled tih funkcija, uključujući savete za navigaciju samo pomoću tastature.

Da biste saznali više o tome na koji način da koristite ugrađene funkcije pristupačnosti, pročitajte članak Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365. Da biste saznali kako se koristi OneNote, pročitajte članak Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote.

Napomena : Ova tema pretpostavlja da ste uključili pristup sa tastature preko celog ekrana i da vam je uključen VoiceOver, kao i da vam je poznata VO komanda. (Da biste koristili VO komandu, pritisnite Control+Option.)

U ovoj temi

Upoznavanje OneNote rasporeda

Kada otvorite OneNote za Mac, OneNote meni se pojavljuje u vrhu ekrana, uz stavke menija dodate posle Apple menija. Ime dokumenta se pojavljuje centrirano ispod tog menija. Priručna alatka je podrazumevano smeštena sa leve strane ekrana. Ova traka sa alatkama sadrži često korišćene komande, kao što su „Opozovi“ i „Ponovi radnju“. Obaveštenja i ikona opcija deljenja nalaze se u istom redu, sa desne strane ekrana. Ispod njih se nalazi meni „Pomozite da se poboljša Office“.

Ispod ovog reda nalazi se skup kartica na traci, kao što su „Umetanje“ i „Prikaz“. Ispod ovog reda kartica smeštena je traka. Kad izaberete karticu, pojavljuje se traka specifična za tu karticu. Svaka traka obuhvata komande koje su organizovane u grupe. Na primer, kartica „Umetanje“ prebacuje vas na traku koja vam omogućava da izaberete različite stavke, kao što su tabele ili slike, da biste ih umetnuli u dokument.

Navigacija u programu OneNote pomoću tastature

 • Da biste otišli na lokaciju gde možete da otvorite druge beležnice ili napravite nove, pritisnite kombinaciju tastera Command+O.

 • Za listu otvorenih beležnica pritisnite kombinaciju tastera Control+G.

 • Da biste pretraživali beležnice, pritisnite VO+F.

Navigacija u OneNote beležnici

 • Da biste se prebacivali između odeljaka u beležnici, pritisnite Command + Shift + {ili}

 • Da biste se prebacivali između stranica u odeljku, uradite sledeće:

  1. Da biste premestili fokus na listu stranice, pritisnite kombinaciju tastera Command + Control + G.

  2. Da biste izabrali prethodnu ili sledeću stranicu u odeljku, pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole ili kombinaciju tastera Command + PageUp ili PageDown.

  3. Da biste otišli na prvu stranicu liste, pritisnite Option + Home. Da biste otišli na poslednju stranicu liste, pritisnite Option + End.

Napomena : Dodatnu pomoć u korišćenju programa OneNote pomoću tastature potražite u članku Tasterske prečice u programu OneNote za Mac.

OneNote za iOS poboljšava funkcije pristupačnosti koje su ugrađene u iOS. Ove funkcije mogu pomoći osobama sa umanjenim sposobnostima da koriste aplikaciju. Na primer, za unos teksta možete da koristite iOS čitač ekrana, VoiceOver ili alatku „Diktiranje“.

Dodatne informacije o postavkama i funkcijama pristupačnosti koje funkcionišu na vašem uređaju potražite u članku Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365. Da biste saznali kako se koristi OneNote, pročitajte članak Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote.

Napomene : 

 • Ovaj članak podrške odnosi se na OneNote Preview („Beta“) režim koji je dizajniran kako bi obezbedio poboljšani utisak pri radu sa čitačem ekrana. Da biste uključili OneNote Preview režim, pratite uputstva u članku Uključivanje programa OneNote Preview za Windows 10, Mac ili iPad. Ovo iskustvo će postati podrazumevano OneNote iskustvo početkom 2017. godine.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite iPhone. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na iPad uređaju.

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

U ovoj temi

Upoznavanje OneNote za iOS rasporeda

Aplikacija OneNote za iOS sadrži sledeće prikaze: Glavni prikaz, listu „Odeljci“, listu „Stranice“ i podlogu za crtanje.

Glavni prikaz u aplikaciji OneNote za iOS sadrži listu OneNote beležnica koje imate. Takođe možete da napravite nove beležnice u ovom prikazu. Na vrhu glavnog prikaza je dugme „Postavke“ u gornjem levom uglu, pored njega je polje za pretragu u sredini, a dugme za obaveštenja je u gornjem desnom uglu. Ispod gornjeg reda je veza ka Nedavnim beleškama, a iza nje je lista beležnica. Na dnu ekrana nalazi se dugme za dodavanje nove beležnice.

Da biste otišli na stranicu beležnice, prvo idite u beležnicu u glavnom prikazu, zatim u odeljak sa beležnicama na listi Odeljci, a zatim na stranicu beležnice na listi Stranice. Kada otvorite stranicu beležnice na listi Stranice, otvara se podloga za crtanje. Podloga za crtanje obično sadrži naslov stranice, datum i neke blokove sadržaja.

Kada prvi put otvorite aplikaciju, ona se otvara u glavnom prikazu. Sledeći put, ona se otvara u prikazu u kojem ste je ostavili.

Navigacija pomoću dodira

Ovo su neki korisni pokreti za kretanje u aplikaciji OneNote za iOS pomoću dodira:

 • Da biste se kretali između stavki na ekranu, brzo prevucite nadesno da biste išli napred na ekranu ili nalevo da biste išli nazad na ekranu.

 • Da biste izabrali stavku ili radnju, dodirnite dvaput ekran.

 • Da biste istražili šta se nalazi na ekranu, postavite prst na ekran i polako prevlačite. VoiceOver najavljuje stavke čim dođete do njih. Kada čujete ime stavke koju želite da izaberete, podignite prst i dvaput dodirnite.

 • Da biste uredili, premestili ili izbrisali beležnicu, odeljak ili stranicu, prvo postavite fokus na stavku, a zatim brzo prevucite nagore ili nadole jednim prstom da biste prošli kroz dostupne radnje.

 • Da biste se kretali oko podloge za crtanje, brzo prevucite nadesno ili nalevo jednim prstom. Kada uređujete stavku podloge za crtanje, dodirnite dvaput ekran pomoću dva prsta da biste otvorili kontekstualni meni.

 • Da biste izašli iz okna za pretragu i odbacili režim pretrage, brzo prevucite slovo „z“ pomoću dva prsta.

OneNote za Windows 10 obuhvata funkcije pristupačnosti koje osobama sa umanjenim sposobnostima kao što je ograničena pokretljivost ili oštećen vid olakšavaju rad sa beležnicama, odeljcima i stranicama.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Za mogućnosti dodira u programu OneNote za Windows 10, idite na članak Pokreti dodirom u programu OneNote za Windows 10.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

Mnogo funkcija pristupačnosti je ugrađeno u računar ili uređaj, kao što je čitač ekrana Narator, lupa i postavke za boje visokog kontrasta. Da biste saznali kako se koristi OneNote, pročitajte članak Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote.

Najbolje iskustvo pristupačnosti u programu OneNote za Windows 10 je trenutno dostupno u Preview (beta) izdanju. Ova tema pretpostavlja da koristite OneNote u režimu pregleda. Uputstva kako da uključite novi dizajn i funkcije potražite u članku Uključivanje programa OneNote Preview za Windows 10, Mac ili iPad.

U ovoj temi

Upoznavanje rasporeda aplikacije OneNote za Windows 10

Kada otvorite aplikaciju OneNote, čućete naslov otvorene stranice beležnice. Ako je ovo prvi put da koristite OneNote, čućete „XXX“. U suprotnom, čućete naslov poslednje beležnice koju ste otvorili.

Pritisnite taster F6 da biste otišli na gornju traku (čućete „kartica Početak“). Gornja traka sadrži dugme „Okno za navigaciju“ i kartice za traku (Početak, Umetanje, Crtanje i Prikaz). Takođe ćete pronaći druge opcije,opisane u sledećem odeljku.

Kretanje kroz OneNote za Windows 10 pomoću tastature

Primarni navigacioni tasteri su F6 i taster Tab

 • Kada koristite tastaturu, pritisnite F6 da biste se kretali kroz okna za navigaciju, menije i oblast za uređivanje.

 • Da biste se pomerali između dugmadi i stavki menija, pritisnite Tab, a da biste ih aktivirali, pritisnite Enter.

  Važno : U glavnom oknu sa sadržajem programa OneNote, nemojte koristiti taster Tab za navigaciju. U tom oknu, pritiskanje tastera Tab omogućava uvlačenje sadržaja.

Kada pritisnete taster F6, on se zaustavlja na nekom od sledećih mesta:

 • Kartice trake: Početak, Umetanje, Crtanje i Prikaz. Kada odete na traku pritiskom na taster F6, možda ćete čuti „Kartica Početak, stavka“.

  Svaka kartica otvara traku komandi, kao što su opcije za uređivanje stranice. Imajte u vidu da su komande Zumiraj dostupne na kartici „Prikaz“.

 • Okno za navigaciju beležnice (možda ćete čuti „Nedavne beleške, dugme“ ili ime neke od beležnica).

  Okno za navigaciju sadrži listu beležnica i nudi vam mogućnost da otvorite ili napravite više beležnica. Takođe možete pronaći postavke aplikacije i informacije o korisničkom nalogu.

 • Dugme Pretraži (možda ćete čuti „Pretraži, dugme“).

  Otkucajte tekst koji želite da pretražite i pritisnite taster Enter.

 • Okno za navigaciju Odeljak (možda ćete čuti ime jednog od odeljaka).

  Ono prikazuje listu odeljaka i sadrži dugme Novi odeljak.

 • Okno za navigaciju Stranica (možda ćete čuti ime jedne od stranica).

  Ovde ćete pronaći listu stranica i dugme Nova stranica.

 • Podloga za crtanje stranice (možda ćete čuti „OneNote trenutna stranica, blok sadržaja“) – ovde možete da uređujete sadržaj stranice.

Navigacija pomoću tasterskih prečica

Za kompletnu listu tasterskih prečica za OneNote za Windows 10 pogledajte Tasterske prečice u programu OneNote za Windows 10.

Neke korisne tasterske prečice navedene su u tabeli u nastavku:

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje okna za navigaciju beležnice

CTRL+G

Postavljanje fokusa na trenutni odeljak na listi

CTRL+Shift+G

Postavljanje fokusa na trenutnu stranicu na listi

CTRL+Alt+G

Pravljenje novog odeljka

CTRL+T

Pravljenje nove stranice

CTRL+N

Skrivanje okna za navigaciju

Možete da pojednostavite OneNote za Windows 10 prikaz i sakrijete okno za navigaciju.

 1. Idite na dugme Režimi celog ekrana prema uputstvima u odeljku Korišćenje režima celog ekrana i pritisnite Enter.

 2. U podmeniju Režimi celog ekrana pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „Isključeno, dugme „Sakrij navigaciju“.“ Zatim pritisnite Enter.

 3. Da biste ponovo prikazali okno za navigaciju, pomerite se na podmeni Režimi celog ekrana i pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „Uključeno, dugme „Sakrij navigaciju“.“ Zatim pritisnite Enter.

Korišćenje režima celog ekrana

Možete da koristite režim celog ekrana programa OneNote za Windows 10 da biste pojednostavili prikaz stranice. To će vama i čitaču ekrana olakšati navigaciju na stranici.

 1. Da biste se prebacili na glavnu traku menija sa karticama, na OneNote za Windows 10 stranici pritiskajte Alt dok ne čujete trenutno izabranu karticu.

 2. Na glavnoj traci menija sa karticama, pritiskajte Tab dok ne čujete: „Režimi celog ekrana, dugme skupljeno“, a zatim pritisnite Enter. Otvara se podmeni. Čućete: „Dugme „Crtanje na celom ekranu““, a zatim pritisnite Enter.

  Sada koristite režim celog ekrana. Fokus je na oblasti glavnog sadržaja.

 3. Da biste napustili režim celog ekrana, pritisnite Alt. Čućete prvu stavku na traci sa alatkama. Zatim pritiskajte Tab dok ne čujete: „Dugme „Zaustavi crtanje na celom ekranu“.“ Zatim pritisnite Enter.

Promena veličine teksta

Možete da promenite veličinu teksta na naslovnim trakama, menijima, okvirima poruka, naslovima palete, ikonama i opisima alatke bez prilagođavanja rezolucije ekrana. 

 1. U bilo kom prikazu, pritisnite taster sa Windows logotipom. Čućete: „Prozor „Start“ menija, polje za pretragu, uređivanje.“

 2. U polju za pretragu otkucajte „Uvećaj tekst.“ Čućete: „Uvećaj ili umanji tekst i druge stavke.“ Zatim pritisnite Enter. Čućete: „Prozor sa postavkama, prikaz jedan, prilagođeni.“

 3. U prozoru Postavke pritiskajte Tab dok ne čujete: „Hiperveza za više opcija za postavke prikaza.“ Zatim pritisnite Enter. Čućete: „Prozor za više opcija za postavke prikaza.“

 4. Pritiskajte Tab dok ne čujete: „Hiperveza za napredno podešavanje veličine teksta i drugih stavki.“ Zatim pritisnite Enter. Čućete: „Prozori za prikaz, veza za matičnu stranicu kontrolne table.“

 5. Pritiskajte Tab dok ne čujete: „Element radne površine, naslove trake, kombinovani okvir koji se može uređivati, skupljen.“ Da biste razvili listu kombinovanih okvira, pritisnite Alt+taster sa strelicom nadole. Pritisnite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz listu. Kada čujete opciju koju želite da izmenite, pritisnite Enter.

 6. Pritiskajte Tab dok ne čujete: „Veličina fonta, <trenutna veličina fonta>.“ Da biste razvili listu kombinovanih okvira, pritisnite Alt+taster sa strelicom nadole. Pritisnite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz listu. Kada čujete opciju koju želite da izmenite, pritisnite Enter.

 7. Pritiskajte Tab dok ne čujete: „Opozvan izbor u polju za potvrdu za podebljavanje.“ Ako želite da podebljate tekst, pritisnite razmaknicu. Čućete: „Potvrđeno.“

 8. Pritiskajte Tab dok ne čujete: „Dugme „Primeni“.“ Zatim pritisnite Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote

Pravljenje pristupačnih OneNote beležnica

OneNote Online se pokreće u pregledaču, tako da možete da ga koristite na skoro svakom uređaju koji može da koristi pregledač. Platforma svakog uređaja, kao što su Windows, Mac, iOS i tako dalje, nudi ugrađene funkcije pristupačnosti koje olakšavaju korišćenje programa OneNote. Na primer, možete da koristite čitač ekrana, lupu ili alatku za diktiranje.

Da biste saznali kako da koristite funkcije na uređaju, pročitajte članak Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365. Da biste saznali kako se koristi OneNote, pročitajte članak Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote.

Napomene : 

 • Kada koristite OneNote Online, preporučujemo vam da koristite Microsoft Edge kao pregledač.

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

U ovoj temi

Upoznavanje OneNote Online rasporeda

U OneNote Online prozoru, traka sa menijima koja sadrži kartice nalazi se u vrhu. Ispod kartica je traka sa alatkama sa različitim opcijama u zavisnosti od trenutno izabrane kartice. Ispod trake, sa leve strane se nalazi oblast okna koje sadrži listu „Beležnice“, listu „Odeljci“ i listu „Stranice“. Oblast za uređivanje stranice prostire se od sredine ekrana sve do desne ivice.

Orijentiri koji se koriste u usluzi OneNote Online su:

 • Lista Microsoft usluga

 • Traka menija

 • Lista beležnica

 • Oblast uređivanja (podloga za crtanje).

Navigacija u programu OneNote pomoću tastature

Možete se kretati kroz orijentire u usluzi OneNote Online tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+F6. Pritiskanje tastera F6 vas prebacuje na kontrole pregledača. Takođe, korišćenje uobičajenih tasterskih prečica, kao što je F1 za pomoć, primenjuje se na veb pregledač, ne na OneNote Online.

Da biste se kretali po usluzi OneNote Online i kroz elemente ekrana, pritisnite taster Tab za kretanje unapred ili kombinaciju tastera Shift+Tab za kretanje unazad. Da biste izabrali stavku, pritisnite taster Enter. Da biste pregledali menije ili liste, pritisnite taster sa strelicom nagore odnosno taster sa strelicom nadole, a zatim, da biste napravili selekciju, pritisnite taster Enter. Da biste izašli iz menija ili režima, pritisnite taster Esc.

Da biste pregledali odeljke i stranica u beležnici, prvo izaberite režim navigacije stavke u naratoru tako što ćete pritisnuti taster Caps Lock+strelica nagore više puta dok narator ne najavi „stavke“. Zatim pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok narator ne najavi „Beležnice“. Koristite kombinaciju tastera Caps Lock+strelica nadesno posle toga da biste se kretali kroz listu „Odeljci“ i listu „Stranice“.

Za više detalja o tasterskim prečicama pročitajte Tasterske prečice u usluzi OneNote Online.

Korišćenje demonstracije „Recite mi“

Da biste brže pronašli komande, koristite Pokaži mi. Da biste saznali više o funkciji „Pokaži mi“, pogledajte ovaj video zapis: Korišćenje funkcije „Pokaži mi“ da brzo obavite stvari sa čitača ekrana i tastature.

Da biste koristili funkciju Pokaži mi za pronalaženje komandi, sledite ove korake:

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija u kojima želite da izvršite radnju.

 2. Pređite na polje za uređivanje Pokaži mi tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt + Q.

 3. Otkucajte željenu komandu. Na primer, otkucajte „znaci za nabrajanje“.

 4. Koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali rezultate i pritisnite taster Enter da biste izabrali jedan od njih.

Tehnička podrška za osobe sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×