Saveti za rad sa slikama

Slike imaju moć na stranici — moć da privuku pažnju čitaoca i da prenesu ili poboljšaju vašu poruku. Slike pomažu čitaocu da pretraži stranicu i pronađe pristupna mesta u tekstu. One daju čitaocu brzi rezime o čemu je tekst i pomažu mu da oceni da li je zainteresovan da se upusti u čitanje teksta. Takođe, one čitaocima pomažu i da brzo shvate složene ideje.

Slike mogu da smanje monotoniju sivog tipa. Ali mogu i da odvuku pažnju čitaoca od poruke, ako nisu usko povezane sa porukom. Uverite se da imate kontrolu nad porukom sa slikama koje koristite u publikaciji.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Poboljšavanje poruke uz pomoć slika

Korišćenje slike odgovarajuće veličine za medijum

Pronalaženje važeće rezolucije

Smanjivanje grafike visoke rezolucije

Smanjivanje grafike visoke rezolucije

Smanjivanje veličine publikacije korišćenjem povezanih slika

Umetanje slike kao veze

Preuzimanje slika za korišćenje

Pravna pitanja

Pronalaženje prave slike

Traženje savršenog klipa

Pretraga po kategoriji

Pretraživanje po tipu medija

Pretraga po stilu

Preuzimanje klipa sa veb lokacije Office clip art kolekcije i mediji

Doterivanje slika koje ste preuzeli

Izrezivanje

Promena veličine

Rotiranje i preokretanje

Rotiranje klipa

Preokretanje klipa

Dodavanje efekta senke

Menjanje kontrasta i svetline

Razgrupisavanje i ponovno bojanje klipova

Razgrupišite klip, izbrišite delove, ponovo ga grupišite i obojite

Prelamanje teksta oko klipa

Poboljšavanje poruke uz pomoć slika

Kada kreirate ili birate slike za publikaciju, neka one budu:

 • Bitne    Koristite slike da biste razjasnili glavne koncepte i privukli pažnju na njih. Pošto čitaoci brzo pregledaju stranice čitanjem naslova i natpisa slika, možete da obezbedite da čitaoci vide najbitnije poruke poboljšavanjem poruke sa slikom i kratkim opisom.

 • Dosledne    Objedinite publikaciju sa vašim izborom ili tretmanom slika. Slikama možete da date dosledan izgled na nekoliko načina. Na primer, možete da koristite malu paletu boja ili jednu boju naglašavanja, zajednički grafički stil, isti ugao fotoaparata ili tačke gledišta, ili dosledno osvetljenje. Možete i da primenjujete iste efekte filtera na svaku sliku ili da koristite iste osobe kao modele u toku priče koja se razvija.

 • Sa osobama    Većina osoba voli da gleda druge osobe. Portreti osoba će privući pažnju čitaoca, naročito ako su slike bitne i pričaju neku priču. Koristeći slike da pokažete nekome ko koristi vaš proizvod ili uslugu, pomažete čitaocima da vide kako to radi i da zamisle sebe kako ih koriste.

 • Nepomične    Animacija privlači oko i ne pušta ga. Nepotrebnim animacijama rizikujete da zaustavite potencijalne klijente na njihovim putevima — možda im pažnja bude toliko odvučena da promaše poentu. Ako koristite animiranu sliku u publikaciji na mreži, dajte joj jasnu svrhu (na primer, prikazivanje niza proizvoda u upotrebi).

Vrh stranice

Korišćenje slike odgovarajuće veličine za medijum

Rezoluciju i veličinu grafike koju dodate možete da promenite, uglavnom sa dobrim rezultatima. Ali ponekad se grafika ne može dovoljno smanjiti ili povećati da se uklopi u vaše potrebe. Zbog toga je dobro znati šta vam je potrebno pre nego što počnete i pronađete grafiku koja se najbolje uklapa.

Grafike koje su kreirane programom za bojenje, skeniranje ili digitalnim fotoaparatom sačinjene su od koordinatne mreže od različito obojenih kvadrata koji se zovu pikseli. Slika sadrži istu količinu informacija, ili broja piksela, bilo da joj smanjite ili povećate razmeru u publikaciji.

Rezolucija slike se izražava u pikselima po inču (ppi). Ponekad možete da vidite rezoluciju slike izraženu u tačkama po inču (dpi – dots per inch) umesto u ppi. Ovi termini se često koriste naizmenično.

Ako želite da se više detalja pojavljuje dok uvećavate sliku, potrebno je da počnete sa slikom koja ima više piksela, ili višu važeću rezoluciju. Uvećavanje slike smanjuje rezoluciju (manje ppi). Smanjivanje dimenzija slike povećava njenu rezoluciju (više ppi).

Ako je rezolucija slike previše niska, slika će imati kockast izgled. Ako je rezolucija slike previsoka, veličina datoteke publikacije postaje bespotrebno velika i zahteva više vremena za otvaranje, uređivanje i štampanje. Slike sa rezolucijom većom od 1000 ppi se možda uopšte ni ne odštampaju.

Pronalaženje važeće rezolucije

Svaka slika u publikaciji ima važeću rezoluciju koja uzima u obzir originalnu rezoluciju grafike i efekat menjanja njene razmere u programu Microsoft Office Publisher. Na primer, slika sa originalnom rezolucijom od 300 ppi kojoj je razmera povećana za 200 procenata ima važeću rezoluciju od 150 ppi.

Da biste pronašli važeću rezoluciju slike u publikaciji, uradite sledeće:

 1. Na meniju Alatke izaberite stavku Menadžer za grafike. Menadžer za grafike se pojavljuje u oknu zadataka sa leve strane ekrana.

 2. U oknu zadatka Menadžer za grafike, u okviru Izaberite sliku kliknite na strelicu pored slike čije informacije želite da prikažete, a zatim kliknite na dugme Detalji.

 3. Polje Važeća rezolucija prikazuje rezoluciju u tačkama po inču (dpi).

Ako planirate da imate slike u boji koje će štampati komercijalna štamparija, rezolucija tih slika bi trebala da bude između 200 ppi i 300 ppi. Možete da imate i veću rezoluciju — do 800 ppi — ali ne bi trebalo da imate manju rezoluciju. Ako planirate da slike koristite samo na mreži (na vebu ili u programu Microsoft Office PowerPoint, na primer), slike treba da imaju rezoluciju od samo 96 ppi, što je rezolucija ekrana od monitora računara.

Format datoteke takođe može da utiče na veličinu datoteke. Pre nego što promenite rezoluciju slike, uverite se da koristite format datoteke koji je odgovarajući za sadržaj slike. Sledeća tabela prikazuje listu uobičajenih formata datoteka, njihovo korišćenje i prednosti.

Format datoteke

Na mreži

Stona štampa

Komercijalno štampanje

Primarno korišćenje

Karakteristike

BMP

x

x

Line art (ikone, dugmad, logotipi)

Mala veličina datoteke, malo boja, bez prozirnosti, malo komprimovanje

EMF

x

x

Line art

Poboljšani BMP, sa manjom veličinom datoteke

EPS

x

x

Line art, umetnost sa odsečenim putanjama, dve nijanse, spot boje

CMYK podaci boja

GIF

x

Niska rezolucija, monotone boje, line art oštrih ivica (ikone, dugmad, logotipi), animacije

Mala veličina datoteke, malo boja, prozirnost, malo komprimovanje bez gubitka detalja

JPEG

x

x

Slike

Mala veličina datoteke, milioni boja, bez prozirnosti, fleksibilno komprimovanje sa gubitkom detalja

PNG

x

x

x

Line art, animacija

Poboljšani GIF, sa manjom veličinom datoteke, milioni boja, prozirnost i komprimovanje bez gubitka detalja

TIFF

x

x

Slike, line art

Velika veličina datoteke, bogati RGB i CMYK podaci boja, prozirnost, komprimovanje bez gubitka podataka

WMF

x

x

Line art

Poboljšani BMP, sa manjom veličinom datoteke

Smanjivanje grafike visoke rezolucije

Ako imate samo par grafika čija je rezolucija previsoka možda ne budete imali problema štampajući ih. Ako imate nekoliko grafika visoke rezolucije, publikacija će se efikasnije štampati ako smanjite rezoluciju komprimovanjem grafika.

Pre nego što komprimujete sliku, utvrdite njenu veličinu na stranici. Kada komprimujete sliku u programu Publisher, ona gubi detalje tako da će kasnija uvećavanja dovesti do slabijeg kvaliteta od onoga koji ste nameravali. Dimenzije komprimovane slike možete da smanjite još više bez gubitka kvaliteta. Ako to uradite, komprimujte je ponovo da biste uklonili dodatne nepotrebne podatke o slici.

Važno   Pre nego što smanjite rezoluciju grafike koju nameravate da uključite u publikaciju koja će se štampati u komercijonalnoj štampariji, trebalo bi da se posavetujete sa vašom uslugom za komercijalno štampanje. Oni će moći tačno da vam kažu koja rezolucija vam je potrebna.

Smanjivanje grafike visoke rezolucije

U programu Publisher, možete da smanjite rezoluciju jedne, nekoliko, ili svih slika tako što ćete ih komprimovati.

 1. U programu Publisher, izaberite jednu ili više slika čiju rezoluciju želite da smanjite.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na jednu od izabranih slika, izaberite stavku Oblikovanje slike na priručnom meniju i zatim izaberite karticu Slika.

 3. Izaberite stavku Komprimovanje.

 4. U dijalogu Komprimovanje slika, u okviru Željeni izlazni format uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite stavku Komercijalno štampanje da biste komprimovali sliku na 300 piksela po inču (ppi).

  • Izaberite stavku Stona štampa da biste komprimovali sliku na 220 ppi.

  • Izaberite stavku Veb da biste komprimovali sliku na 96 ppi.

 5. U okviru Primeni postavke komprimovanja odmah izaberite da li želite da komprimujete sve slike u publikaciji ili samo slike koje ste izabrali i zatim kliknite na dugme U redu.

 6. Ako se pojavi poruka koja pita da li želite da primenite optimizaciju slike, kliknite na dugme Da.

  Komprimovana verzija iste slike ili slika zamenjuje originalnu sliku ili slike visoke rezolucije.

Vrh stranice

Smanjivanje veličine publikacije korišćenjem povezanih slika

Svaki put kada umetnete sliku u publikaciju veličina publikacije raste. Povezivanjem sa slikama umesto umetanjem možete da izbegnete velike datoteke izazvane ugrađenim grafikama.

Kada povezujete sa slikama, sve buduće promene koje se naprave na datotekama slika će se odraziti na slike u publikaciji.

Napomena   Ako premestite publikaciju na drugi računar, uverite se da ste premestili i kopije povezanih slika. Kada koristite čarobnjak „Zapakuj za prenos“ ovaj korak je urađen za vas.

Umetanje slike kao veze

 1. Na meniju Umetanje postavite pokazivač na stavku Slika, a zatim izaberite stavku Iz datoteke.

 2. U dijalogu Umetni sliku pronađite sliku koju želite i zatim je izaberite.

 3. Kliknite na strelicu pored stavke Umetni i zatim kliknite na dugme Poveži sa datotekom.

Vrh stranice

Preuzimanje slika za korišćenje

Sa dobrim idejama, dobrim okom, dobrom opremom, možete da uslikate sopstvene slike ili da unajmite nekoga da ih uslika.

Ako nemate mogućnosti da kreirate fotografije ili ilustracije visokog kvaliteta, tražite slike na raznim izvorima na mreži, uključujući i:

 • Microsoft Office biblioteka clip art kolekcija i medija (neograničeno korišćenje)

 • Preduzeća za zalihe fotografija kao što su Corbis i Getty (potrebno je plaćanje)

 • Pretraživače kao što su MSN, Yahoo i Google (prava korišćenja se razlikuju)

 • Biblioteke i druge javne institucije kao što je NBS (prava korišćenja se razlikuju)

Pravna pitanja

Velika dostupnost slika na mreži čini primamljivijim kopiranje i ponovno korišćenje slika sa veba bez izričite dozvole ili plaćanja.

Izbegnite čin kršenja autorskih prava tako što ćete se uveriti da imate pravo da koristite sliku pre nego što je objavite. Na primer, možete da koristite bilo koju sliku u Office biblioteci medija i clip art kolekcija bez ograničenja, osim ako slika ne postane proizvod za prodaju.

Kada kupujete fotografije u zalihama, vi kupujete prava da ih koristite u razne svrhe. Većina clip art kolekcija i fotografija u zalihama se ne mogu koristiti za ponovnu prodaju, tj. mogu se koristiti za promovisanje posla, ali ne možete da ih koristite kao sam proizvod.

Ako imate bilo kakve sumnje o korišćenju slike, obratite se vlasniku izvora i zatražite dozvolu pre objavljivanja.

Vrh stranice

Pronalaženje prave slike

Kada znate koja vrsta slike vam je potrebna, rezoluciju koja vam je potrebna, format datoteke koji najbolje radi i pitanja vezana za korišćenje i kršenja autorskih prava, potrebno je da pronađete slike koje će najbolje poslužiti za vašu publikaciju.

Kako da suzite pretragu unutar ogromne raznolikosti slika u clip art kolekcijama i biblioteka fotografija u zalihama? Razlika između svake usluge zahteva različite strategije za pretragu ali mi ćemo koristiti Office biblioteku clip art kolekcija i medija, sa njenih više od 140.000 slika, da bismo pokazali neke strategije za pronalaženje odgovarajuće slike.

Traženje savršenog klipa

Ovaj odeljak je izvađen iz članka Načinite da clip art kolekcije izgledaju originalno u programu Publisher, koji je napisala Meri Soer, Microsoft MVP i tvorac veb lokacije Pomoć za clip art kolekcije i medije.

Pronalaženje savršenog klipa u clip art kolekcijama i medijima na lokaciji Office Online Web je lako kada znate šta želite. Veb lokaciju možete da pretražujete unutar programa Publisher korišćenjem okna zadatka Clip art kolekcija ili možete direktno da odete na matičnu stranicu lokacije.

 • Da biste otvorili okno zadatka Clip art kolekcija, u programu Publisher na meniju Umetanje postavite pokazivač na stavku Slika, a zatim izaberite stavku Clip art kolekcija.

Okno zadatka „Clip art kolekcija“

Kada otkucate termin za pretragu u polje Traži i kliknete Idi, klipovi koji odgovaraju terminu pretrage će se pojaviti u oknu zadatka. Možete da kliknete na klip u oknu zadatka da biste ga umetnuli u publikaciju.


Pretraga po kategoriji

Ako odlučite da želite više opcija za pretragu, možete da izaberete stavku Clip art kolekcije na lokaciji Office na mreži na dnu okna zadatka da biste otvorili veb lokaciju Office clip art kolekcije i mediji. Na veb lokaciji pretragu možete da ograničite po kategoriji ili stilu i možete da izaberete mnogo klipova za istovremeno preuzimanje i skladištenje u Microsoft Clip Organizer za buduću upotrebu.

Jedan od najefikasnijih načina za pretragu na veb lokaciji jeste da se započne sa kategorijom. Na primer, jednostavne slike osoba uvek čine dobru ilustraciju za poslovne teme. Na matičnoj stranici Office clip art kolekcije i mediji, u okviru Pretraživanje kategorija clip art kolekcija i medija možete da izaberete kategoriju Osobe.

Kategoriji na veb lokaciji clip art kolekcije i mediji

Na vrhu matične stranice možete da otkucate reči kao što su žena, sto, računar ili sastanak i zatim kliknete na dugme Idi.

Traka za pretragu na veb lokaciji clip art kolekcije i mediji

Ako ne znate u kojoj kategoriji da tražite, izaberite ključne reči iz publikacije i koristite ih na listi Pretraga. Na primer, ako se vaša tema odnosi na ketering, otkucajte reči kao što su hrana, posuđe ili konobar.

Pretraživanje po tipu medija

Pretragu možete takođe da ograničite sa tipom medija (clip art, fotografije ili animacije, na primer) pre nego što unesete određene termine. Na listiPretraga izaberite stavku Clip art kolekcija. Zatim otkucajte termine.

Traka za pretragu na veb lokaciji clip art kolekcije i mediji

Isečke korišćene u primerima kasnije u ovom članku možete pronaći izborom stavke Clip art kolekcija na listi Pretraga i otkucavanjem reči pozorišta ili maske.

Za više detalja o korišćenju veb lokacije Office clip art kolekcije i mediji kliknite na vezu u odeljku Takođe pogledajte.

Pretraga po stilu

Većina klipova na veb lokaciji Office clip art kolekcije i mediji imaju broj stila. Da biste dodali doslednost publikaciji, možete da birate sve klipove koji imaju isti broj stila.

Napomena   Kada preuzmete klipove sa veb lokacije Office clip art kolekcije i mediji, više ne možete da vidite broj stila u Svojstvima.

 • Da biste videli broj stila za klip, kliknite desnim tasterom miša na klip na veb lokaciji Office clip art kolekcije i mediji, a zatim kliknite na dugme Svojstva na priručnom meniju. Otvoriće se prozor za pregled i on izgleda ovako nekako.

  Prozor za pregled clip art kolekcija

  Kada kliknete na broj stila (436 na primeru), veb lokacija Office clip art kolekcije i mediji prikazuje klipove u svim kategorijama koje su slične po stilu.

Preuzimanje klipa sa veb lokacije Office clip art kolekcije i mediji

Sa veb lokacije Office clip art kolekcije i mediji možete da dodate klipove publikaciji ili da ih preuzmete na računar:

 • Da biste brzo dodali samo jedan klip sa veb lokacije u publikaciju, možete da kliknete desnim tasterom miša na sličicu klipa, izaberete stavku Kopiranje na priručnom meniju i zatim nalepite klip u publikaciju.

 • Da biste preuzeli jedan ili više klipova na računar, izaberite željene klipove potvrđivanjem izbora u polju za potvrdu ispod svake slike. U Korpa za izbor kliknite na dugme Preuzmi stavke i zatim izaberite stavku Preuzmi odmah.

Savet   Da biste izbegli probleme sa preuzimanjem klipova, zapamtite da održavate internet keš memoriju obrisanom. Simptomi pune keš memorije obuhvataju:

 • Pojavljivanje generičkih klipova sa imenima kao što je Dglxasset.aspx tokom traženja clip art kolekcije unutar programa Clip Organizer ili upotrebe okna zadatka Clip art kolekcije u Microsoft Office programu.

 • Dobijanje poruke „Nije moguće pronaći datoteku“ od programa Clip Organizer, nakon preuzimanja klipa sa veb lokacije.

  Da biste obrisali keš memoriju uradite sledeće:

  1. U programu Windows Internet Explorer, na meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.

  2. U okviru Privremene internet datoteke kliknite na dugme Izbriši datoteke a zatim na dugmeU redu.

   Deo kartice „Opšte postavke“, dijalog „Internet opcije“

Vrh stranice

Doterivanje slika koje ste preuzeli

Slike možete da promenite i poboljšate tako da publikacija ima jedinstveni izgled ili karakter koji odgovara vašim klijentima i poslu. Iako možete da koristite program za uređivanje fotografija kao što je Microsoft Digital Image 2006 ili Adobe Photoshop da biste kreirali skoro neograničen broj promena, možete da koristite i alatke za crtanje u programu Publisher da biste napravili široki opseg obrada na slici, uključujući i sledeće:

Zapamtite: kada koristite neki efekat, publikaciji možete da date dosledan izgled primenjujući efekat na sve slike u publikaciji.

Savet   Kada izmenite klip, možete da ga sačuvate da biste ga mogli ponovo koristiti kasnije. Da biste sačuvali izmenjeni klip, kliknite desnim tasterom miša na njega i zatim izaberite stavku Sačuvaj kao sliku na priručnoj traci. U dijalogu Sačuvaj kao , na listi Sačuvaj kao tip izaberite format datoteke. Ako planirate da koristite izmenjeni klip u publikaciju za štampu, sačuvajte ga u formatu Microsoft Windows metadatoteke (.wmf). Ako planirate da koristite klip u veb publikacijama, kliknite na dugme Promena i zatim izaberite stavku Veb (96 dpi). Klip sačuvajte u formatu Graphics Interchange Format (.gif). Izaberite lokaciju u dijalogu Sačuvaj u i zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Izrezivanje

Kada izrezujete sliku, uklanjate sve oblasti koje ne želite da se prikažu. U ovom primeru, sve osim donjeg desnog dela velike slike je izrezano da bi fokus bio striktno na maskama. Rezultat je prikazan na najmanjoj slici.

Originalna clip art kolekcija i dve izrezane verzije

 1. Izaberite klip u dokumentu.

 2. Na traci sa alatkama Slika kliknite na dugme Izreži Regulator za izrezivanje.

 3. Postavite pokazivač na jednu od crnih regulatora izrezivanja uz ivicu klipa. Zatim kliknite i prevlačite dok ne izrežete klip do željene oblasti.

Vrh stranice

Promena veličine

Kada pronađete savršeni klip za dokument, on možda ne bude odgovarajuće veličine. Zbog toga što izrezivanje nije uvek odgovarajuće, možete da povećate ili smanjite klip tako da se uklopi u određenu oblast. Na primer, prvi klip dole je smanjen na drugi klip.

Originalna slika kojoj je proporcionalno promenjena veličina

 1. Izaberite klip.

 2. Postavite pokazivač na jedan od otvorenih krugova na uglu slike.

 3. Prevlačite dok slika ne postane željene veličine.

  Napomena   Prevlačenjem otvorenog kruga na uglu menja veličinu slike proporcionalno. Ako prevlačite jedan jedan od bočnih krugova, slika raste ili se smanjuje neproporcionalno, kao što je to prikazano ovde.

Slika kojoj je neproporcionalno promenjena veličina

Vrh stranice

Rotiranje i preokretanje

Rotiranje klipa može da poboljša dizajn stranice dodavajući dinamičnu asimetriju. Na primer, ova maska je nepomična i predvidiva u svom vertikalnom položaju. Malo rotirana, maska daje utisak kretanja (bez odvlačenja pažnje animacijom).

Originalna slika maske Slika maske, rotirana

Preokretanje klipa može da obezbedi simetričnu ravnotežu stranici. Ovaj par izvođača je je kreiran kopiranjem klipa sa leve strane i preokretanjem nalepljenog duplikata sa desne strane. Ovo može da služi kao bočne ivice za bitan naslov.

Originalna slika i preokrenuta kopija

Rotiranje klipa

 1. Izaberite klip.

 2. Na meniju Rasporedi izaberite stavku Rotiraj ili preokreni, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite stavku Rotiraj ulevo za 90° ili Rotiraj udesno za 90° da biste rotirali klip u pomacima od po 90 stepeni. Kliknite jednom da biste rotirali klip za 90 stepeni. Nastavite sa kliktanjem dok klip ne bude u željenoj poziciji.

  • Izaberite stavku Slobodno rotiranje i zatim postavite pokazivač na okrugli zeleni regulator na vrhu objekta. Kada vidite krug oko zelenog regulatora, prevlačite dok objekat ne bude pod željenim uglom.

Preokretanje klipa

 1. Izaberite klip.

 2. Na meniju Rasporedi izaberite stavku Rotiranje ili preokretanje i zatim izaberite stavku Preokreni horizontalno ili Preokreni vertikalno.

Vrh stranice

Dodavanje efekta senke

Dodavanje efekta senke klipu može da obezbedi novu dimenziju i dubinu publikaciji i može da pruži profesionalni izgled.

Efekat senke primenjen

 1. Izaberite klip.

 2. Na traci sa alatkama Oblikovanje kliknite na dugme Stil senke Slika dugmeta i izaberite željeni stil.

Napomena   Da biste uklonili efekat senke, kliknite na dugme Stil senke i izaberite stavku Bez senke.

Vrh stranice

Menjanje kontrasta i svetline

Izgled klipa možete da promenite podešavanjem kontrasta i svetline slike.

 1. Izaberite klip.

 2. Na traci sa alatkama Slika uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povećali svetlinu kliknite na dugme Svetlije Slika dugmeta.

  • Da biste smanjili svetlinu kliknite na dugme Tamnije Slika dugmeta.

  • Da biste povećali kontrast kliknite na dugme Jači kontrast Slika dugmeta.

  • Da biste smanjili kontrast kliknite na dugme Slabiji kontrast Slika dugmeta.

Podesite nivoe i uporedite razlike. Na primer, klip možete da načinite tamnijim smanjivanjem svetline ili ga možete ukrotiti smanjivanjem kontrasta.

Ako klip želite da stavite iza teksta, možete ga izblediti klikom na dugme Boja Slika dugmeta na traci sa alatkama Slika i izborom opcije Izbledelo.

Vrh stranice

Razgrupisavanje i ponovno bojanje klipova

Maska koja je ranije u ovom članku rotirana predstavlja dobar primer vrednosti razgrupisavanja i brisanja delova. Originalni klip koji je preuzet sa veb lokacije clip art kolekcije i mediji obuhvata dve maske i dodatne stavke. Cilj je da se svaka maska iskoristi zasebno.

Originalna clip art kolekcija pozorišta

Kada nalepite ili umetnete klip u publikaciju, prvi korak je razgrupisavanje. Razgrupisavanje razdvaja deo klip art kolekcije na pojedinačne delove. Sada možete da izbrišete neželjene delove i ponovo grupišete jednostavniju sliku.

Napomena   Klip koji je razgrupisan i ponovo grupisan izgleda tamnije u publikaciji, ali se štampa izoštreno i jasno.

 1. Kliknite na klip da biste ga izabrali.

 2. Na meniju Rasporedi izaberite stavku Razgrupiši.

 3. Kada vidite poruku o konvertovanju uvezene slike, kliknite na dugme Da.

 4. Ispod razgrupisanog klipa kliknite na dugme Razgrupiši objekte Slika dugmeta.

  Razgrupisan klip je sada prekriven sa malim, okruglim regulatorima izbora. Ovo se dešava zbog toga što ste razgrupisali klip na sve njegove delove i pojedinačni delovi su izabrani.

  Razgrupisana clip art kolekcija pozorišta

 5. Počevši izvan slike, prevlačite pokazivač dijagonalno od gore levo do brade leve maske da biste izabrali čitavu masku.

  Ako izaberete čitavu masku, možete da kliknete unutar leve maske i prevučete je od drugih delova slike radi lakše izmene. Možete da izbrišete tri trougla, ponovo obojite masku ili ih drugačije poravnate, kao što je to ovde prikazano.

  Ponovo grupisani klip sa uklonjenim, ponovo poravnatim i ponovo obojenim elementima

Vrh stranice

Razgrupišite klip, izbrišite delove, ponovo ga grupišite i obojite

Originalna clip art kolekcija pozorišta

Ovaj raznobojni klip predstavlja složeniji primer kao se pojednostavljuje klip. U svom originalnom obliku taj klip bi mogao da odvlači pažnju sa poruke, ali ne morate da ga napustite. Možete mu promeniti veličinu, razgrupisati ga, izbrisati neželjene delove i ponovo ga obojiti da biste ukrotili boje tako da služi upravo onoj svrsi koju vi želite.

Razgrupisavanje klipa
 1. Ako ne vidite okrugle regulatore koji okružuju klip, kliknite na klip da biste ga izabrali.

 2. Na meniju Rasporedi izaberite stavku Razgrupiši.

 3. Kada vidite poruku o konvertovanju uvezene slike kliknite na dugme Da.

 4. Ispod razgrupisanog klipa kliknite na dugme Razgrupiši objekte Slika dugmeta.

  Razgrupisana clip art kolekcija

Brisanje delova klipa

Spremni ste za brisanje neželjenih delova

 1. Na traci sa alatkama Standardno, na listi Zumiraj Slika dugmeta izaberite stavku 200% da biste uvećali razgrupisani klip. Kliknite na stranicu izvan klipa da biste otkazali izbor.

 2. Izaberite samo deo koji želite da izbrišete i pritisnite taster DELETE.

  Na primer, za klip pozorišta, možete da brišete šare na zgradama, tlo, kostim izvođača, istaknute delove na maskama i lice izvođača, sunčeve zrake na nebu i okvir koji okružuje čitav klip (većina clip art kolekcija ima prozirni okvir oko sebe), kao što je to prikazano ovde.

  Razgrupisani klip sa uklonjenim neželjenim elementima

  Savet   Možete da izaberete nekoliko delova odjednom držanjem tastera SHIFT i klikom na svaki deo.

Ponovno grupisanje klipa

Kada ste izbrisali sve nepotrebne delove, možete da ponovo grupišete klip. Ako želite da napravite još neke promene na klipu, ostavite ga razgrupisanog.

 1. Prevucite trougao regulatora oko čitavog klipa tako da svi ostali delovi klipa budu izabrani.

 2. Kliknite na dugme Grupiši objekte Slika dugmeta.

  Savet   Ako ostane samo jedan deo posle brisanja neželjenih delova, nećete videti dugme Grupiši objekte Slika dugmeta.

Vrh stranice

Ponovno bojanje klipa

Mogli biste da stanete sada, ali jarke boje će iskakati na stranici teksta. Slika će izgledati bolje ako ako ublažite boje. Sada kada je klip pojednostavljen spremni ste da ga ponovo obojite tako da manje odvlači pažnju.

Da biste ponovo obojili klip, prvo morate da ga izaberete. Kada kliknete na čitav klip, kliknite ponovo na deo koji želite da ponovo obojite (tamnosivi krugovi okružuju izabrani deo).

Savet   Teško je uočiti tamnosive krugove na pozadinskoj boji klipa pa možete ponovo da razgrupišete klip da bi bilo lakše identifikovati delove. Izabrani delovi u razgrupisanom klipu imaju bele regulatore koji se bolje ističu. Ako razgrupišete klip da biste ga ponovo obojili, proverite da li ste ga ponovo grupisali kada završite sa bojanjem.

Ovo su neke radnje koje možete da izvršite da biste ponovo obojili delove klipa. Sva dugmad je na traci sa alatkama Oblikovanje.

Napomena   Da biste prikazali traku sa alatkama Oblikovanje, na meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Trake sa alatkama i izaberite stavku Oblikovanje.

 • Promenite boju popune tako što ćete kliknuti na dugme Boja popune Slika dugmeta.

  Na ovom klipu, efekat popunjavanja prelivom boja koji se kreće od narandžaste u jednom uglu do boje indiga u suprotnom uglu kreira zalazak sunca. Zgrade koriste horizontalni efekta popune prelivom boja koji se zatamnjuje blizu osnove zgrada da bi se imitirala svetlost u suton.

  Razgrupisan klip sa primenjenim novim bojama i efektom popune

 • Promenite boju linija tako što ćete kliknuti na dugme Boja linije Slika dugmeta.

 • Promenite boju ivica tako što ćete kliknuti na dugme Stil linije/ivice Slika dugmeta.

Primena iste boje na sve klipove

Primena iste boje na opseg klipova koji se razlikuju po boji i stilu je jednostavan način da objedinite publikaciju. Korišćenje jedne spot boje u štampanju publikacije u usluzi za komercijalnu štampu smanjuje troškove štampanja i istovremeno daje bogatstvo boje naglašavanja.

Razvrstana clip art kolekcija pozorišta
Razvrstana clip art kolekcija pozorišta sa primenjenom istom bojom na svaki klip

 1. Izaberite klip.

 2. Na meniju Oblikovanje izaberite stavku Slika, a zatim izaberite karticu Slika.

 3. Kliknite na dugme Ponovo oboji.

  Napomena   Ako je klip konvertovan u Microsoft nacrtani objekat, dugme Ponovno bojenje nije dostupno. Umesto njega koristite funkcije Boje za popunu i Efekti popunjavanja. Za više informacija o ponovnom bojanju nacrtanog objekta pogledajte prethodni odeljak u ovom članku.

 4. U dijalogu Ponovno bojenje slike izaberite boju (Pantone 562 C se koristi u ovom primeru) i izaberite neku od sledećih opcija:

  • Izaberite opciju Ponovo oboji celu sliku da biste na celu sliku primenili svetle nijanse izabrane boje.

  • Izaberite opciju Neka crni delovi ostanu crni da biste svetle nijanse izabrane boje primenili na samo one delove slike koji nisu crni ili beli.

 5. Kliknite na dugme U redu i ponovite ove korake za svaku od slika u publikaciji.

Vrh stranice

Prelamanje teksta oko klipa

Jedan način za dodavanje profesionalnog izgleda jeste dodavanje teksta koji se prelama oko slike. Funkcija za prelamanje teksta vam omogućava da postavite klip usred blokova teksta.

Zbijeni prelom teksta

 1. Umetnite klip u blok teksta.

 2. Dok je klip izabran, na traci sa alatkama Slika kliknite na dugme Prelamanje teksta Slika dugmeta i zatim izaberite stil prelamanja teksta koji želite da dodate.

  Tekst možete da prelamate oko, preko i ispod ili kroz sliku. Takođe možete i da izaberete da uredite mesta prelamanja, što može biti korisno kod nepravilnih oblika.

Savet   Grafike možete da postavite u dokument pre ili posle dodavanja teksta, ali možda je lakše da postavite grafiku sa prelamanjem teksta kada sav tekst bude u dokumentu.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Publisher 2013, Publisher 2007, Publisher 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik