Saveti za Power View dizajn

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Evo nekoliko saveta za rad u prikazu Power View u programu Excel i u usluzi SharePoint kako biste lakše kreirali interaktivne prikaze podataka iz modela podataka u Excel radnim sveskama ili tabelarnim modelima primenjenim u SQL Server 2012 servisni paket 1 (SP1) Analysis Services (SSAS) instancama.

U ovom članku

Kreiranje izveštaja prikaza Power View

Power View u programu Excel

Power View u sistemu SharePoint

Uklapanje Power View izveštaja u prozor

Zašto ikone grafikona nisu aktivne?

Šta znače ikone na listi polja?

Polja u odeljku polja

Imena tabela

Polja oznaka redova

Odeljak rasporeda

Prikaz izveštaja prikaza Power View u režimu za čitanje i preko celog ekrana u programu SharePoint

Preklopljene i umetnute stavke jedna iznad druge

Proširivanje vizuelizacije

Promena veličine vizuelizacije

Opoziv radnje

„Žao nam je, nije mogu će prikazati podatke jer su veoma srodna polja na drugim osama“

1. rešenje: Uklanjanje polja

2. rešenje: Kreiranje duplikata polja u modelu podataka

Takođe pogledajte

Kreiranje izveštaja prikaza Power View

Power View u programu Excel

Programski dodatak Power View je lako pokrenuti u programu Microsoft Excel 2013.

U programu Excel, na kartici Umetanje > Power View.

Pročitajte više o pokretanju prikaza Power View u programu Excel 2013.

Power View u programu SharePoint

Pokrenite Power View iz modela podataka u Excel (XLSX) datoteci, datoteci deljenog izvora podataka (RSDS) ili datoteci BISM veze (BISM) u sistemu SharePoint Server 2013.

Modeli može biti u standardne SharePoint Server 2013 biblioteci dokumenata ili u Power Pivot galerije. Okruženje za dizajniranje Power View se otvara i videćete prikaz na kojima se postavljaju vizuelizacije.

Saznajte više u poglavlju Kreiranje, čuvanje, izvoz i štampanje izveštaja prikaza Power View.

Vrh stranice

Uklapanje Power View izveštaja u prozor

List izveštaja prikaza Power View u programu Microsoft Excel (ili prikaz u sistemu SharePoint) ima fiksnu veličinu sličnu veličini Microsoft Office PowerPoint slajda, za razliku od drugih Excel radnih listova.

Promena veličine Power View lista

List se podrazumevano podešava tako da odgovara prozoru, a menja veličinu ako otvarate dodatna okna. Na primer, ako prikažete oblast filtera, list se skuplja tako da odgovara preostalom prostoru u prozoru. Možete da isključite ovu funkciju.

Da biste zaustavili automatsko menjanje veličine lista, opozovite izbor opcije Uklopi u prozor.

Sada možete da pomerate sadržaj da biste videli različite delove lista.

Vrh stranice

Zašto ikone grafikona nisu aktivne?

Kada je stavka na traci onemogućena (sive boje), to znači da ta radnja nije dostupna za ono što ste izabrali na listu ili u prikazu. Na primer, ako tabela nema agregirane brojeve kao što su zbirovi ili prosečne vrednosti, ne možete da je konvertujete u grafikon, tako da će sve ikone grafikona biti onemogućene na kartici Dizajn.

Dodavanje numeričkog polja tabeli

Pročitajte više o promeni zbira u prosek ili drugi skup u prikazu Power View.

Vrh stranice

Šta znače ikone na listi polja?

Okno sa desne strane prikaza je lista polja.

Odeljak sa poljima u gornjoj polovini prikazuje tabele i polja u modelu podataka na kom se zasniva izveštaj prikaza Power View. Postoji nekoliko dostupnih polja koje možete da stavite u izveštaj.

Donja polovina je odeljak rasporeda. Prikazuje opcije rasporeda za vizuelizaciju koju ste izabrali u prikazu.

Polja u odeljku polja

Kliknite na polje i biće dodato u prikaz. Ako je u prikazu izabrana vizuelizacija, onda se novo polje dodaje njoj. U suprotnom, novo polje započinje novu vizuelizaciju u prikazu.

Ili prevucite polja u prikaz. Možete da započnete novu tabelu ili da ga dodate u postojeću.

Imena tabela

Proširite ime tabele u odeljku polja da biste videli sva polja u toj tabeli.

Kliknite na tabelu i Power View će dodati podrazumevana polja tabele u prikaz. Podrazumevana polja su definisana u modelu podataka na kom se izveštaj zasniva.

Polja oznaka redova

∑ Agregatne funkcije u tabeli su polja označena simbolom sigma (∑). Agregatna funkcija je numerička vrednost koja označava veličinu, količinu, skalu, važnost ili obim nečega. Agregatne funkcije su definisane u modelu na kom se izveštaj zasniva. Neophodna je najmanje jedna agregatna funkcija za kreiranje vizuelizacije grafikona.

Više informacija potražite u članku Konfigurisanje svojstava ponašanja tabele za Power View izveštaje.

Kao agregatnu funkciju možete da koristite i polje koje nije agregatno. Na primer, ako imate polje „Ime proizvoda“, možete da ga dodate u tabelu i podesite funkciju „Count“. Pogledajte članak Promena zbira u prosečnu vrednost ili neku drugu agregatnu funkciju u programskom dodatku Power View.

Ikona kalkulatora programskog dodatka Power View Izračunata polja u tabeli su označeni Ikona kalkulatora programskog dodatka Power View simbol kalkulatora. Ovo se ponekad naziva izračunate mere. Svaki izračunato polje ima sopstvenu formulu kreiranim u jeziku DAX. Ne možete da promenite agregatne funkcije, na primer, ako je zbir, možete samo da je zbir.

Saznajte više u poglavlju Kreiranje vizuelizacija u prikazu Power View.

Vrh stranice

Odeljak rasporeda

Elementi u odeljku rasporeda variraju u zavisnosti od vrste vizualizacije koju ste izabrali u prikazu. Na primer, ako ste izabrali grafikon, videćete polje u okvirima „Vrednost“, „Osa“ i „Grupa“. Evo nekoliko radnji koje možete da izvršite u odeljku rasporeda:

Prevucite polje iz odeljka polja na listi u odeljak rasporeda. Na taj način ih dodajete u izabranu vizuelizaciju u prikazu.

Ako izbrišete polja iz odeljka rasporeda, nećete ih izbrisati iz modela.

Promenite agregatnu funkciju u odeljku rasporeda. Agregatne funkcije su podrazumevano zbirovi. Podrazumevanu agregatnu funkciju možete trajno da promenite pomoću programskog dodatka Power Pivot. Možete je promeniti i na osnovu upotrebe, tako što ćete kliknuti na strelicu pored imena polja u okviru „Vrednosti“, a zatim izabrati funkcije Average, Minimum, Maximum ili Count.

Promenite polje koje nije agregatna funkcija u agregatnu funkciju. Više informacija potražite u članku Promena zbira u prosek ili u neku drugu agregatnu funkciju u programskom dodatku Power View

Kreiranje kontejnera pločica. Na primer, ako ste izabrali grafikona, možete da kreirate pločice tako što ćete prevući polja na pločicu po polju. Više informacija potražite u članku pločice u programskom dodatku Power View.

Kreirajte grupe prevlačenjem polja u vertikalna ili horizontalna polja grupa u odeljku rasporeda. Više informacija potražite u članku Vizuelizacije grupa u programskom dodatku Power View.

Vrh stranice

Prikaz izveštaja prikaza Power View u režimu za čitanje i preko celog ekrana u programu SharePoint

Kada je izveštaj u režimu čitanja, onda zauzima ceo pregledač. U režimu celog ekrana izveštaj zauzima ceo ekran, kao što to ime govori, slično kao PowerPoint projekcija slajdova. Ovo je režim koji se koristi za prezentacije u prikazu Power View.

Na kartici Početak > Režim čitanja ili Ceo ekran.

Kada su aktivni ovi režimi, traka i lista polja su skriveni tako da vizuelizacija u prikazu ima više prostora. Oblast filtera zadržava isto stanje kao u režimu za dizajniranje izveštaja – ako je vidljiva u režimu za dizajniranje, onda je vidljiva i u režimu čitanja ili celog ekrana.

U režimu čitanja i celog ekrana, krećite se između prikaza u izveštaju pomoću tastera sa strelicama ili klikom na ikonu za više prikaza u donjem levom uglu. Možete da radite sa vizuelizacijama izveštaja isto kao u režimu za dizajniranje.

Međutim, u režimu čitanja i celog ekrana ne možete da uredite izveštaj – na primer, ne možete da premeštate vizuelizacije, da im menjate veličinu ili ih brišete niti da kopirate, uređujete ili brišete prikaze.

Pritisnite taster ESC da biste izašli iz režima celog ekrana i vratili se na prethodni režim, bilo da je to bio režim čitanja ili dizajniranja.

Vrh stranice

Preklopljene i umetnute stavke jedna iznad druge

Stavke u prikazu mogu da se preklapaju ili potpuno da se prekrivaju. Na primer, možete da umetnete manji grafikon na veći. Da biste poboljšali iskustvo dizajniranja, možete da pomerite objekte unapred ili skroz napred i unazad ili skroz u pozadinu.

Podesite redosled vizuelizacija u programskom dodatku Power View

Izaberite vizuelizaciju na površini dizajna.

Na kartici Dizajn >

Postavi ispred

Postavi napred

Pošalji unazad

Pošalji iza svega

Savet:  Ako je jedna vizuelizacija ispred gornjeg desnog ugla druge vizuelizacije, može biti teško izabrati filter ili iskačuću ikonu za vizuelizaciju iza. Postavite tu vizuelizaciju ispred filtera, a zatim je ponovo pošaljite.

Ako dodate novu vizuelizaciju kada je prikaz već pun, Power View je postavlja iznad postojećih stavki u prikazu.

Vrh stranice

Proširivanje vizuelizacije

Sve vizuelizacije imaju dugme „iskačući” Ikona iskačućeg dugmeta u programskom dodatku Power View u gornjem desnom uglu. Kada kliknete na njega, vizuelizacije se pojavljuje da biste razvili da biste popunili čitavog prikaza Power View ili ako se nalazite u čitanju ili preko celog ekrana režim za popunjavanje cele režim. Ovo je privremeno. Ostale izveštaja i dalje ispod i kada kliknete na ikonu iskačući ponovo, vizuelizacije daje svoje mesto u izveštaju.

Napomena: Pločice nemaju dugme iskačući.

Promena veličine vizuelizacije

Veličina vizuelizacija se automatski menja kako dodajete nova polja u vizuelizaciju. Njihova veličina se može i ručno promeniti.

  1. Izaberite vizuelizaciju.

  2. Zadržite pokazivač miša iznad jednog od regulatora podešavanja veličine vizuelizacije (regulator podešavanja veličine se pojavljuje kada zadržite pokazivač preko sredine jedne od isprekidanih sivih linija koje okružuju vizuelizaciju). Pokazivač miša se menja u dvosmernu strelicu Pokazivač u obliku dvostruke strelice za menjanje veličine u programskom dodatku Power View

  3. Prevucite dvosmernu strelicu u željenu veličinu za vizuelizaciju.

Napomena: Nakon što ručno promenite veličinu vizuelizacije, ona više ne menja veličinu automatski da bi se prilagodila novim poljima. Umesto toga se pojavljuju trake za pomeranje, tako da možete da se pomerate kroz sadržaj vizuelizacije. Da biste se vratili u režim automatskog podešavanja veličine, kliknite dvaput na jedan od regulatora podešavanja veličine.

Opozivanje radnje

Jedna odlična stvar u vezi sa dizajniranjem u programskom dodatku Power View jeste to što možete opozvati skoro svaku radnju koju izvršite. Ovo vam daje slobodu da eksperimentišete i učite zato što uvek možete lako da opozovete radnju. Možete da opozovete više koraka, redosledom kojim ste ih izvršili.

Dugmad „Opozovi radnju“ i „Ponovi radnju“ u programskom dodatku Power View

Napomena:  U programu Excel, listovi prikaza Power View imaju sopstvenu dugmad Opozovi radnju i Ponovi radnju. To su velike strelice unapred i unazad na kartici Power View.

„Žao nam je, nije mogu će prikazati podatke jer su veoma srodna polja na drugim osama“

Tu poruku vidite u prikazu Power View ako vizuelizacija oma isto polje u više oblasti – na primer, u oblastima ose i legende.

Ako kreirate Power View izveštaje u usluzi SharePoint (RDLX datoteke) pomoću SQL Server Analysis Services višedimenzionalnog modela, ovu poruku možete da vidite čak i sa različitim poljima ako su „vrlo srodna“ (ako dele neka polja ključa). Ovo ograničenje postoji zbog dodatka podrške za višedimenzionalne modele.

1. rešenje: Uklanjanje polja

Uklonite polje iz svih oblasti osim jedne. Na primer, ako imate stubičasti grafikon sa istim poljem na osi i legendi, uklonite ga sa legende, tako da ostane samo na osi.

2. rešenje: Kreiranje duplikata polja u modelu podataka

Ako imate pristup modelu podataka za Power View izveštaj, kreirajte kopiju tog polja. Na primer, recimo da imate stubičasti grafikon sa poljem „Zemlja“ na osi i na legendi. U modelu podataka kreirajte izračunatu kolonu sa formulom „=[Zemlja]“ i dajte joj ime „Zemlja2“. Zatim u prikazu Power View prevucite kolonu „Zemlja“ na osu, a kolonu „Zemlja2“ na legendu.

Takođe pogledajte

Video zapisi o programskim dodacima Power View i Power Pivot

Uputstvo: Uvoz podataka u Excel i kreiranje modela podataka

Power View: Istraživanje, vizuelizacija i predstavljanje podataka

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×