Saradnja u oblaku pomoću čitača ekrana u programu PowerPoint

Saradnja u oblaku pomoću čitača ekrana u programu PowerPoint

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

U programu PowerPoint 2016 možete da koristite tastaturu i Narator, ugrađeni čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste delili prezentaciju i sarađivali sa drugima. Možete i da pravite kopije prezentacija i delite ih putem e-pošte u raznim formatima, kao što je PDF.

Napomene : 

U ovoj temi

Otvaranje programa PowerPoint i prijavljivanje

Da biste delili prezentaciju, morate da se prijavite na svoj Microsoft nalog u programu PowerPoint 2016 kako biste mogli da sačuvate datoteku u usluzi OneDrive.

 1. Da biste brzo otvorili PowerPoint 2016, pritisnite taster sa Windows logotipom, otkucajte „PowerPoint 2016“ i pritisnite taster Enter.

 2. Da biste započeli praznu prezentaciju, pritisnite taster Enter. U Naratoru čućete: „PowerPoint, prikaz za uređivanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Prezentacija 1 je spremna“.

 3. Da biste se prijavili, u PowerPoint prikazu za uređivanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F. U Naratoru čućete: „Meni ’Datoteka’“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Prikaz ’Backstage’. Datoteka“. Zatim pritisnite taster D. U Naratoru čućete: „Izabrano. „Stavka kartice ’Nalog’“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Kartica ’Nalog’“.

  Savet : Dok ste u meniju Datoteka možete i da istražite i pronađete komande menija povezane sa opcijama Nalog, Sačuvaj, Deli ili Izvezi tako što ćete koristiti taster Tab za kretanje po opcijama ili tastere sa strelicama da biste kretali po menijima. Opcije se najavljuju dok se pomerate.

 4. Pritisnite taster S. U Naratoru čućete: „Prozor ’Nalozi’. Otkucajte adresu e-pošte ili broj telefona“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Nalozi. Obavezno otkucajte adresu e-pošte ili broj telefona“.

 5. Otkucajte adresu e-pošte ili broj telefona, pritisnite taster Enter, a zatim taster Tab. U Naratoru čućete: „Lozinka, uređivanje teksta“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Lozinka, uređivanje. Otkucajte tekst.“

 6. Otkucajte lozinku i pritisnite taster Enter.

  Napomena : Ako koristite nalog organizacije, koraci za prijavljivanje mogu unekoliko da se razlikuju. Na primer, možda ćete morati da koristite PIN ili pametnu karticu.

  Savet : Ako se niste odjavili iz aplikacije PowerPoint 2016 prilikom poslednjeg korišćenja, ona se otvara bez zahteva za prijavljivanjem.

Čuvanje i deljenje prezentacije u usluzi OneDrive

Sačuvajte PowerPoint 2016 prezentacije u usluzi OneDrive kako biste mogli da ih delite sa drugima. Ako sačuvate prezentacije u usluzi OneDrive, možete i da im pristupate sa bilo kog uređaja. Lako možete da sačuvate i starije i novije prezentacije u usluzi OneDrive.

Kada se prezentacija sačuva u usluzi OneDrive, spremni ste da je delite sa drugima.

Čuvanje prezentacije u usluzi OneDrive

 1. Da biste sačuvali prezentaciju, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, a zatim taster A. U Naratoru čućete: „Izabrano. „Stavka kartice ’Sačuvaj kao’“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Kartica ’Sačuvaj kao’“.

 2. Da biste odabrali lokaciju za čuvanje, pritisnite taster Tab. Fokus se premešta na listu mogućih lokacija za skladištenje.

 3. Da biste izabrali fasciklu u usluzi OneDrive, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene fascikle.

 4. Da biste promenili ime datoteke pre nego što je sačuvate u usluzi OneDrive, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Ovde unesite ime datoteke“. Otkucajte ime.

 5. Da biste sačuvali, pritisnite taster Enter. Prezentacija se čuva u usluzi OneDrive, sa oznakom tipa datoteke .pptx.

Deljenje prezentacije u usluzi OneDrive

 1. Da biste delili prezentaciju sa drugima putem usluge OneDrive u programu PowerPoint, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Y, a zatim taster U. Čućete: „Unesite imena ili adrese e-pošte“.

 2. Otkucajte adresu e-pošte osobe koju želite da pozovete. Ako već imate uskladištene kontakt informacije te osobe, možete da unesete samo njeno ime. Zatim pritisnite taster Tab.

 3. Pozvane osobe podrazumevano mogu da uređuju vašu prezentaciju. Ako želite da im omogućite samo da prikazuju prezentaciju, pritisnite taster Tab. U Naratoru čućete: „Može da uređuje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Kombinovani okvir. Može da uređuje“. Pritisnite dvaput taster sa strelicom nadole. Čućete: „Može da prikazuje“. Zatim pritisnite taster Enter.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Deli’“, a zatim pritisnite taster Enter da biste delili prezentaciju.

Deljenje PowerPoint 2016 prezentacije sa drugima

Pomoću programa PowerPoint 2016 možete lako da pošaljete kopiju prezentacije putem e-pošte.

 1. Da biste delili kopiju prezentacije sa drugima, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, a zatim taster H. U Naratoru čućete: „Izabrano. Stavka kartice ’Deljenje’“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Kartica ’Deljenje’“.

 2. Da biste prezentaciju delili putem e-pošte, pritisnite taster E. U Naratoru čućete: „Izabrano. Stavka kartice ’E-pošta’“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Deljenje. Kartica ’E-pošta’“.

 3. Odaberite na koji način želite da delite prezentaciju:

  • Da biste prezentaciju delili kao .pptx datoteku, pritisnite taster A.

  • Da biste prezentaciju delili kao .pdf datoteku, pritisnite taster F.

  • Da biste prezentaciju delili kao .xps datoteku, pritisnite taster X.

  Savet : Umesto da pošaljete kopiju prezentacije putem e-pošte, možete da pošaljete vezu za deljenje. Na taj način drugi mogu da vide najnovije promene u prezentaciji bez potrebe da brinete o ograničenjima veličine priloga e-pošte. Da biste poslali vezu za deljenje, pritisnite taster L.

 4. PowerPoint 2016 otvara novu poruku u aplikaciji e-pošte sa priloženom prezentacijom. Da biste saznali kako da pošaljete e-poruku pomoću čitača ekrana, pročitajte članak Korišćenje čitača ekrana za pisanje i slanje novih e-poruka u aplikaciji „Pošta“ za Windows 10.

Čuvanje PowerPoint prezentacija u vidu PDF datoteka

Ponekad želite da delite prezentaciju sa osobama koje nemaju PowerPoint 2016, a istovremeno želite da sadržaj i oblikovanje ostanu nepromenjeni. Kako biste to uradili, možete da koristite PowerPoint 2016 da biste sačuvali prezentacije kao PDF.

 1. Da biste izvezli prezentaciju, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, a zatim taster E. U Naratoru čućete: „Izabrano. Stavka kartice ’Izvoz’“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Kartica ’Izvoz’“.

 2. Da biste sačuvali prezentaciju kao PDF datoteku, pritisnite taster P, a zatim taster A. Čućete: „Dijalog ’Objavljivanje kao PDF-a ili XPS-a’“.

 3. Otkucajte ime datoteke.

 4. Da biste izabrali fasciklu u kojoj ćete sačuvati datoteku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime fascikle, na primer: „’Brzi pristup’, ’OneDrive’ ili ’Ovaj računar’“. Pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste pregledali fascikle i taster sa strelicom nadesno da biste pogledali potfascikle. Čućete imena fascikli dok pregledate.

 5. Kada stignete do željene lokacije, pritisnite taster Enter, a zatim pritisnite taster Tab.

 6. Da biste odabrali veličinu PDF datoteke, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sačuvali sa opcijom Standardno radi višeg kvaliteta, pritiskajte taster Tab dok u Naratoru ne čujete: „Izabrano. Standardno. Objavljivanje na mreži i štampanje“ ili u čitaču ekrana JAWS: „Standardno“.

  • Da biste sačuvali sa veličinom Minimalno kako biste smanjili veličinu datoteke, kada u Naratoru čujete „Izabrano. Standardno“ ili u čitaču ekrana JAWS „Standardno“, pritisnite taster sa strelicom nadole. U Naratoru čućete: „Izabrano. Minimalna veličina. Objavljivanje na mreži“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Minimalna veličina“.

 7. Da biste sačuvali, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S. Datoteka se automatski otvara.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje prezentacije

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

U programu PowerPoint 2016 za iOS možete da koristite čitač ekrana da biste delili prezentaciju i sarađivali sa drugima. Možete i da pravite PDF kopije prezentacija i delite ih putem e-pošte.

Napomena : Ova tema pretpostavlja da koristite iPhone. Neka kretanja i pokreti mogu da se razlikuju na iPad uređaju.

U ovoj temi

Čuvanje i deljenje prezentacije u usluzi OneDrive

Sačuvajte PowerPoint prezentacije u usluzi OneDrive kako biste mogli da ih delite sa drugima. Ako sačuvate prezentacije u usluzi OneDrive, možete i da im pristupate sa bilo kog uređaja. Lako možete da sačuvate i starije i novije prezentacije u usluzi OneDrive.

Kada se prezentacija sačuva u usluzi OneDrive, spremni ste da je delite sa drugima.

Obavezno se prijavite na Microsoft nalog u programu PowerPoint da biste čuvali i delili prezentacije u usluzi OneDrive.

Čuvanje prezentacije u usluzi OneDrive

 1. Da biste sačuvali prezentaciju, u programu PowerPoint 2016 za iOS dodirnite gornju polovinu ekrana pomoću 4 prsta, a zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Sačuvaj i zatvori’“. Zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme tri tačke ’Sačuvaj kao’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Otkucajte ime datoteke.

 4. Da biste odabrali lokaciju za čuvanje, nastavite brzo da prevlačite nadesno posle stavke „Mesta“ dok ne čujete ime svog OneDrive naloga, na primer „OneDrive – lično“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Ako želite da sačuvate u OneDrive fascikli, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime fascikle koju tražite i „Dugme, fascikla, dostupne radnje“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Da biste sačuvali, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Prezentacija se čuva u usluzi OneDrive, sa oznakom tipa datoteke .pptx.

Deljenje prezentacije u usluzi OneDrive

 1. Kada sačuvate prezentaciju u usluzi OneDrive, dodirnite gornju polovinu ekrana pomoću 4 prsta. Čujete ime prezentacije.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme menija ’Deli’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Naslov ’Deljenje’“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Pozovi osobe’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se dijalog Pozivanje osoba.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Tekstualno polje ’Otkucajte imena ili adrese e-pošte’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Otkucajte adresu e-pošte osobe koju želite da pozovete. Ako već imate uskladištene kontakt informacije te osobe, možete da unesete samo njeno ime.

  Napomena : Može da se otvori dijalog u kom se pita da li PowerPoint ima pristup Kontaktima. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Nemoj da dozvoliš’“ ili „Dugme ’U redu’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Uključeno je dugme prekidača ’Može da uređuje’“. Pozvane osobe podrazumevano mogu da uređuju vašu prezentaciju. Ako želite da im omogućite samo da prikazuju prezentaciju, dvaput dodirnite ekran da biste onemogućili opciju uređivanja. Čućete: „Isključeno“.

 7. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Uključi poruku (opcionalno)“. Ako želite to da uradite, dvaput dodirnite ekran i otkucajte poruku za primaoca.

 8. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Pošalji’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Primalac prima e-poruku sa informacijama o deljenom dokumentu. Vraćate se na meni „Deljenje“.

Deljenje prezentacije sa drugima

Pomoću programa PowerPoint 2016 za iOS možete lako da pošaljete kopiju prezentacije putem e-pošte.

 1. Dok je prezentacija otvorena u programu PowerPoint, dodirnite gornju polovinu ekrana pomoću 4 prsta. Čujete ime prezentacije.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme menija ’Deli’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Naslov ’Deljenje’“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Pošalji kopiju’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se dijalog Slanje kopije.

  Savet : Kopija se podrazumevano šalje putem e-pošte u izvornom PowerPoint formatu. Ako umesto toga želite PDF, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Format, PowerPoint prezentacija, dugme“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „PDF“ i dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Pošalji pomoću druge aplikacije’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Pošta’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena : Morate da postavite nalog e-pošte u aplikaciji „Pošta“ da biste mogli da pošaljete prezentaciju iz programa PowerPoint.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Tekstualno polje ’Za’“, dvaput dodirnite ekran i otkucajte adresu e-pošte primaoca. Ime datoteke priloga automatski se koristi kao tema e-poruke.

  Napomena : Može da se otvori dijalog u kom se pita da li PowerPoint ima pristup Kontaktima. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Nemoj da dozvoliš’“ ili „Dugme ’U redu’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Pošalji’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Primalac prima e-poruku sa priloženom PDF datotekom. Vraćate se na meni „Slanje kopije“.

Čuvanje PowerPoint prezentacija u vidu PDF datoteka

Ponekad želite da delite prezentaciju sa osobama koje nemaju PowerPoint, a istovremeno želite da sadržaj i oblikovanje ostanu nepromenjeni. Kako biste to uradili, možete da koristite PowerPoint da biste sačuvali prezentacije kao PDF direktno u usluzi OneDrive.

 1. Dok je prezentacija otvorena u programu PowerPoint, dodirnite gornju polovinu ekrana pomoću 4 prsta. Čujete ime prezentacije.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Datoteka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Naslov ’Datoteka’“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izvezi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „PDF“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Otkucajte ime datoteke.

 6. Da biste odabrali OneDrive lokaciju, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime svog OneDrive naloga, na primer „OneDrive – lično“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena : Ako ste prezentaciju prethodno sačuvali u usluzi OneDrive, PowerPoint to pamti i vodi vas direktno na OneDrive spisak fascikli.

 7. Ako želite da sačuvate u OneDrive fascikli, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime fascikle koju tražite i „Dugme, fascikla, dostupne radnje“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 8. Da biste sačuvali kopiju u PDF formatu, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Izvezi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×