Samostalno upisivanje za Office 365 Education: Najčešća tehnička pitanja

Office 365 Education obezbeđuje samouslužno upisivanje za vaše studente, akademske radnike i članove osoblja pomoću njihovih školskih e-adresa. Nakon upisivanja, studenti i nastavnici će odmah moći da započnu rad sa uslugom Office 365. Pregledajte najčešća pitanja u nastavku da biste saznali više o pogodnostima usluge Office 365 Education za studente, akademske radnike i članove osoblja.

Ovaj članak sadrži

Na koji način olakšavate studentima, akademskim radnicima i članovima osoblja da se upišu za Office 365?

Studenti, akademski radnici i članovi osoblja koji imaju važeće školske e-adrese mogu da se upišu za Office 365 usluge i da ih koriste, uključujući, u nekim slučajevima, Office 365 ProPlus i OneDrive for Business. Microsoft će studentima, akademskim radnicima i članovima osoblja omogućiti da se upišu za Office 365 samo pomoću školskih e-adresa.

Office 365 Education obuhvata 1 terabajt (TB) OneDrive for Business skladišta po korisniku za datoteke vezane za školu, Office Online, SharePoint Online i Yammer.

Neke škole imaju pravo na Office 365 Education Plus, koji obuhvata Office 365 ProPlus i omogućava studentima, akademskim radnicima i članovima osoblja da instaliraju najnoviju verziju sistema Office na najviše pet računara ili Mac računara* i na drugim mobilnim uređajima, uključujući Windows tablete i iPad uređaje.

*Pristup i Publisher su dostupni samo na računarima. OneNote for Mac je dostupan samo kao zasebno preuzimanje iz Mac App prodavnice.

Vrh članka

Koje zahteve treba da ispune studenti, akademski radnici i članovi osoblja da bi imali pravo da dobiju Office 365 Education Plus?

Škole se kvalifikuju za Office 365 Education Plus kada licenciraju Office u celoj instituciji za akademske radnike i članove osoblja putem upisivanja za rešenja za obrazovanje, Open Value Subscription rešenja za obrazovanje ili školskog ugovora. Kada se škola kvalifikuje, svi aktivni redovni ili vanredni studenti, akademski radnici i članovi osoblja ispunjavaju uslove i mogu da dobiju plan direktno od korporacije Microsoft na sajtu Office 365 za obrazovanje ako ispunjavaju sva tri sledeća zahteva:

 • Imaju e-adresu određenu za školu koju su dobili od škole (npr. sara@contoso.edu) koja može da prima spoljašnju e-poštu.

 • Imaju dovoljno godina da se individualno upišu za ponudu na mreži (13 godina starosti).

 • Imaju pristup internetu.

Vrh članka

Šta to znači za moju instituciju?

Ako je akademska institucija upisana da omogući studentima, akademskim radnicima i članovima osoblja da se upišu direktno kod korporacije Microsoft, postoje tri scenarija koja mogu da se primene na kvalifikovane studente, akademske radnike i članove osoblja iz institucije:

 • 1. scenario: Škola već ima postojeće Office 365 okruženje sa nalozima studenata.    U ovom scenariju, ako student, akademski radnik ili član osoblja već ima poslovni ili školski nalog u zakupcu (npr. contoso.edu), ali još uvek nema Office Education Plus, Microsoft će jednostavno aktivirati plan za taj nalog, a student, akademski radnik ili član osoblja će automatski biti obavešten o dodatnim uslugama, uključujući mogućnost za preuzimanje sistema Office 365 ProPlus. Ako student, akademski radnik ili član osoblja već ima Office 365 Education Plus nalog ili bilo koju drugu ProPlus licencu dodeljenu putem škole, jednostavno će biti preusmereni da se prijave pomoću postojećih akreditiva i dobiće obaveštenje koje sadrži odziv Instaliraj odmah.

 • 2. scenario: Škola ima postojeće Office 365 okruženje bez naloga studenata.    U ovom scenariju, student, akademski radnik ili član osoblja još uvek nema pristup nijednoj od Office 365 usluga. U tom slučaju, student, akademski radnik ili član osoblja može da se upiše na stranici Office 365 Education i automatski će dobiti nalog. To studentu, akademskom radniku ili članu osoblja omogućava da pristupi uslugama uključenim uz Office 365 Education. Na primer, ako student po imenu Sara koristi svoju školsku e-adresu (na primer, Sara@contoso.edu) da se upiše, Microsoft će automatski dodati Saru kao korisnika u contoso.onmicrosoft.com Office 365 okruženje i aktivirati Office 365 Education za taj nalog. Ako Sara pohađa školu koja ima pravo na pogodnost korišćenja od strane studenata, ona će dobiti Office 365 Education Plus licencu koja će joj omogućiti da instalira Office 365 ProPlus.

 • 3. scenario: Škola nema Office 365 okruženje povezano sa domenom e-pošte.    Ako se Sara upiše za Office 365 Education, a njena institucija se još nije upisala za Office 365 usluge, Microsoft će kreirati Office 365 okruženje sa tim domenom e-pošte, dodati Saru kao korisnika i automatski pružiti usluge njenom nalogu. Svi naknadni korisnici sa tim istim domenom e-pošte biće dodati u to okruženje i pružiće im se odgovarajuće usluge. U ovom scenariju, IT sektor ili administrator domena škole u bilo kom trenutku mogu da se upišu za Office 365 Education i da počnu da upravljaju postojećim korisnicima i uslugom.

Vrh članka

Kako to utiče na bezbednost i usaglašenost?

Uz OneDrive for Business, kao i uz sve Office 365 usluge, IT administratori zadržavaju kontrolu. Office 365 administrativni centar pruža jednu lokaciju sa koje administratori mogu da upravljaju svim aspektima usluge OneDrive for Business, uključujući upravljanje kolekcijom lokacija i korisničkim profilom, konfigurisanje pretrage i otkrivanja, upravljanje dozvolama i izveštavanje i još mnogo toga. Pored centralizovane kontrole, administratori mogu da upravljaju mnogim aspektima korisnika i sadržaja, uključujući upravljanje pristupom, dodelu skladišta i ograničenja deljenja sadržaja.

Opcije upravljanja usaglašenošću uključuju selektivna nadgledanja, e-otkrivanje i rezimee trenutne iskorišćenosti koji mogu da se koriste za upravljanje usaglašenošću i istraživanje problematičnih oblasti. Da biste saznali više o upravljanju bezbednošću i usaglašenošću sa uslugom OneDrive for Business, pročitajte članak OneDrive for Business.

Koje korake treba da izvršimo kako bi ovo bilo dostupno studentima, akademskim radnicima i članovima osoblja?

U većini zemalja nema administrativnih radnji koje institucija treba da preduzme da biste se upisali. (U nekim zemljama ćete morati da date saglasnost tako što ćete pratiti dolenavedene korake u okviru Koraci za davanje saglasnosti potrebni u nekim zemljama.) Studentima, akademskim radnicima i članovima osoblja možete jednostavno da saopštite dostupnost usluge Office 365 Education ili Office 365 Education Plus pomoću sadržaja iz kompleta alatki Office 365 Campus Marketing. Komplet alatki sadrži predloške e-poruka, postere, veb reklamne natpise i još mnogo toga kako bi vam pomogao da podignete svest među studentima, akademskim radnicima i članovima osoblja. Obratite se predstavniku korporacije Microsoft ako imate određena pitanja o koracima koje škola treba da preduzme.

Važno:  Ako institucija ima više domena e-pošte, trebalo bi da sva proširenja e-adrese budu u istom zakupcu. Da biste to uradili, pre nego što se bilo koji student, akademski radnik i član osoblja upiše za Office 365 Education, kreirajte primarni Office 365 zakupac i dodajte sve domene e-adresa u taj zakupac. Važno je da ovo prvo uradite zato što ne postoji automatizovan način za premeštanje korisnika između zakupaca kada se oni kreiraju.

Koraci za davanje saglasnosti potrebni u nekim zemljama

Klijenti u određenim zemljama moraju da daju saglasnost za odobrenje novim korisnicima da se pridruže postojećim Office 365 zakupcima. Da biste u tim zemljama Office 365 Education ili Office 365 Education Plus učinili dostupnim studentima i akademskim radnicima, pratite dolenavedene korake.

Napomena: Ovi koraci zahtevaju da koristite Windows PowerShell. Da biste počeli da koristite Windows PowerShell, pročitajte članak Prvi koraci uz Windows PowerShell.

 1. Instalirajte pomoćnik za prijavu na Microsoft Online Services za IT stručnjake (Beta). (Preuzmite ga ovde.)

 2. Ako to niste već uradili, instalirajte najnoviju 64-bitnu verziju modula Azure Active Directory za Windows PowerShell.

  • Kada kliknete na vezu, kliknite na dugme Pokreni da biste pokrenuli paket za instalaciju.

 3. Otvorite Windows PowerShell i otkucajte sledeće komande:

  • Import-Module MsOnline

  • Connect-MsolService

 4. U dijalogu otkucajte svoje Office 365 korisničko ime i lozinku.

 5. Otkucajte sledeću Windows PowerShell komandu da biste novim korisnicima omogućili da se automatski pridruže vašem Office 365 zakupcu:

  Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Vrh članka

Šta to znači za akademske radnike i članove osoblja koji već koriste Office 365?

Neće biti promene za osobe koje već koriste planove Office 365 za akademske radnike. Međutim, pošto novi korisnici mogu bilo kada da se pretplate na uslugu, obavezno bi trebalo da pregledate postavke dozvola SharePoint lokacije (ako je primenljivo).

Važno: Ako studenti, akademski radnici i članovi osoblja prvi put koriste Office 365 okruženje, akademski radnici i članovi osoblja treba da provere da li njihove lokacije imaju odgovarajuće dozvole grupe za dozvolu za čitanje i/ili pisanje. Informacije o postavljanju dozvola potražite u člancima Deljenje dokumenata ili fascikli u usluzi Office 365 i Dozvole u usluzi Office 365.

Vrh članka

Kako će to promeniti način na koji danas upravljam identitetima za korisnike u instituciji?

Ako škola već ima postojeće Office 365 okruženje sa nalozima studenata, upravljanje identitetom se neće promeniti.

Ako škola već ima postojeće Office 365 okruženje bez naloga studenata, mi ćemo kreirati korisnika u zakupcu i dodeliti licence na osnovu školske e-adrese studenta. To znači da će broj korisnika kojima upravljate u bilo koje određeno vreme rasti kako se studenti, akademski radnici i članovi osoblja upisuju za uslugu.

Ako lokalno upravljate direktorijumom i koristite Active Directory usluge za ujedinjavanje (ADFS), Microsoft neće dodavati korisnike vašem zakupcu, a svi studenti, akademski radnici i članovi osoblja koji pokušaju da se pridruže zakupcu primiće poruku da se obrate administratoru institucije.

Ako škola nema Office 365 okruženje povezano sa domenom e-pošte, neće biti promene u načinu na koji upravljate identitetom. Studenti, akademski radnici i članovi osoblja će se dodati u novi direktorijum korisnika samo u oblaku, a vi ćete imati opciju da izaberete da preuzmete kontrolu kao administrator zakupca i da upravljate njima.

Vrh članka

Kakav je proces za upravljanje zakupcem kojeg je kreirala korporacija Microsoft za moje studente?

Ako je korporacija Microsoft kreirala zakupac, možete da ga zahtevate i da upravljate njim prateći ove korake:

 1. Pridružite se zakupcu pomoću domena e-adrese koji se podudara sa domenom zakupca kojim želite da upravljate. Na primer, ako je korporacija Microsoft kreirala contoso.edu zakupac, moraćete da mu se pridružite pomoću e-adrese koja se završava sa @contoso.edu.

 2. Zahtevajte administratorsku kontrolu tako što ćete potvrditi vlasništvo nad domenom: kada budete u zakupcu, možete da se podignete na nivo uloge administratora tako što ćete potvrditi vlasništvo nad domenom. Da biste to uradili, u usluzi Office 365 odaberite stavku Postavke Ikona „Postavke“ , odaberite stavku Office 365 postavke, a zatim odaberite stavku Postanite administrator. Više informacija potražite u članku Postanite administrator u usluzi Office 365.

Vrh članka

Ako imam više domena, mogu li da kontrolišem Office 365 zakupac kom su dodati studenti, akademski radnici i članovi osoblja?

Ako ništa na preduzmete, zakupac će se kreirati za svaki domen i poddomen e-pošte studenta.

Ako želite da svi studenti, akademski radnici i članovi osoblja budu u istom zakupcu bez obzira na produženja njihovih e-adresa:

 • Kreirajte unapred ciljni zakupac ili koristite postojeći zakupac i dodajte sve postojeće domene i poddomene koje želite da konsolidujete u okviru tog zakupca. Potom će se svi studenti, akademski radnici i članovi osoblja sa e-adresama koje se završavaju sa tim domenima i poddomenima automatski pridruživati ciljnom zakupcu kada se upišu.

  Važno: Ne postoji podržani automatizovani mehanizam za premeštanje korisnika između zakupaca kada se oni kreiraju. Više informacija o ovom procesu potražite u članku Dodavanje korisnika i domena u Office 365.

Vrh članka

Ako dodam domen u Office 365, da li će to uticati na protok e-pošte? Šta ako domen podrazumevano postavi Exchange Online kao ovlašćen?

Poddomeni se dodaju u Exchange Online kao „ovlašćeni“ prihvaćeni domeni ako je osnovni domen u usluzi Office 365 podešen za e-poštu u sistemu Exchange Online. Obavezno postavite domen i kao neovlašćeni, interni relej. Izmenite konektore slanja po potrebi. Dodatne informacije potražite u članku Upravljanje prihvaćenim domenima u sistemu Exchange Online.

Imam Office 365 Education i Office 365 ProPlus licence koje su prethodno poručene u mom zakupcu. Sada postoji i velika grupa licenci za Office 365 Education Plus. Koju grupu licenci da koristim ubuduće?

Funkcionisaće bilo koja grupa licenci. Možda ćete želeti da koristite jednu grupu licenci samo za studente, a drugu za akademske radnike i osoblje radi jednostavnosti.

Kako mogu da sprečim studente da se pridruže postojećem Office 365 zakupcu?

Postoje koraci koje možete da preduzmete kao administrator kako biste sprečili studente, akademske radnike i članove osoblja da se pridruže postojećem Office 365 zakupcu. Ako to blokirate, pokušaji studenata da se upišu neće uspeti i oni će se usmeriti na to da se obrate administratoru institucije.

Ovi koraci zahtevaju da koristite Windows PowerShell. Da biste počeli da koristite Windows PowerShell, pročitajte članak Vodič za prve korake uz program Windows PowerShell.

Morate da instalirate najnoviju 64-bitnu verziju modula Azure Active Directory za Windows PowerShell da biste izvršili sledeće korake.

Pošto kliknete na vezu, kliknite na dugme Pokreni da biste pokrenuli paket za instalaciju.

Onemogućavanje automatske distribucije licenci   : Koristite ovu Windows PowerShell skriptu za onemogućavanje automatskih distribucija licenci za postojeće korisnike.

Onemogućavanje automatske distribucije licenci za postojeće korisnike:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $false

Omogućavanje automatske distribucije licenci za postojeće korisnike:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true

Onemogućavanje automatskog pridruživanja zakupcu   : Koristite ovu Windows PowerShell komandu da biste sprečili nove korisnike da se pridruže kontrolisanom zakupcu:

Onemogućavanje automatskog pridruživanja zakupcu za nove korisnike:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false

Omogućavanje automatskog pridruživanja zakupcu za nove korisnike:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Napomena: Ako izvršite ove korake za blokiranje pristupa korisnika, trenutni Student Advantage proces dodeljivanja ostaje na svom mestu. Dodatne informacije potražite u članku Office 365 Education.

Vrh članka

Kako da potvrdim da imam uključeno blokiranje na zakupcu?

Koristite sledeću PowerShell skriptu: Get-MsolCompanyInformation | fl allow*

Kako da onemogućim iskačuće prozore sa obaveštenjem o preuzimanju usluge Office 365 ProPlus za moje korisnike?

Ako onemogućite automatsko licenciranje u zakupcu, to će onemogućiti i iskačuća obaveštenja za korisnike. Da biste onemogućili automatsko licenciranje, pogledajte odeljak Onemogućavanje automatske distribucije licenci u okviru Kako mogu da sprečim studente, akademske radnike i članove osoblja da se pridruže mom postojećem Office 365 zakupcu?

Da li studenti u instituciji mogu da iskoriste pogodnost ove ponude ako blokiramo spoljnu e-poštu?

Verifikacija e-pošte je neophodna za samouslužno upisivanje za studente, akademske radnike i članove osoblja koji još nemaju nalog. Iako je ovo najlakši način za potvrdu da li student ispunjava uslove, ako kreirate zakupac sa korisničkim nalozima (npr. to ste uradili pomoću CSV datoteke, PowerShell cmdlet komande ili funkcije DirSync), studenti, akademski radnici i članovi osoblja mogu da iskoriste pogodnost funkcije automatskog licenciranja kako bi dobili pristup uslugama koje pružamo.

Vrh članka

Mogu li da kombinujem više Office 365 zakupaca?

Ne. Od danas ne možete da kombinujete zakupce.

Vrh članka

Studenti, akademski radnici i članovi osoblja u instituciji prijavljuju teškoće pri preuzimanju sistema Office putem ovog programa. Koji resursi su dostupni kako bi im pomogli u vezi sa tim?

Ako studenti, akademski radnici i članovi osoblja imaju probleme prilikom instalacije sistema Office, uputstva za instaliranje su dostupna u članku Instaliranje sistema Office na računar ili Mac računar sa uslugom Office 365 za preduzeća.

Vrh članka

Kako da znam kada su se novi korisnici pridružili zakupcu?

Studentima, akademskim radnicima i članovima osoblja koji su se pridružili zakupcu u sklopu ovog programa dodeljena je jedinstvena licenca po kojoj možete da filtrirate u okviru aktivnog korisničkog okna na administratorskoj kontrolnoj tabli.

Da biste kreirali ovaj novi prikaz, u Office 365 centru administracije izaberite stavke Korisnici > Aktivni korisnici i u meniju Izbor prikaza izaberite stavku Novi prikaz. Dajte ime novom prikazu i u okviru Dodeljena licenca izaberite stavku Office 365 Education Plus za studente ili Office 365 Education Plus za akademske radnike. Kada se kreira novi prikaz, u zakupcu ćete moći da vidite sve studente, akademske radnike i članove osoblja koji su se upisali za ovaj program.

Vrh članka

Da li to menja način na koji upravljam bezbednošću za OneDrive i SharePoint?

Obavezno bi trebalo da pregledate postavke dozvola SharePoint lokacije i smernice korisnika (ako je primenljivo). Ako studenti, akademski radnici i članovi osoblja prvi put koriste Office 365 zakupac, akademski radnici i članovi osoblja treba da provere da li njihove lokacije i OneDrive imaju odgovarajuće dozvole za studente. Informacije o postavljanju dozvola potražite u člancima Deljenje dokumenata ili fascikli u usluzi Office 365 i Dozvole u usluzi Office 365.

Vrh članka

Koristim SAML/Shibboleth. Da li i dalje mogu samouslužno da preuzmem ProPlus klijent?

Office 2016 klijent trenutno podržava SAML/Shibboleth. To će postati podrazumevani dostupni klijentu u februaru 2016. Međutim, pre toga, kao administrator možete da uključite Prvo izdanje za svoju organizaciju ako želite da koristite Office 2016.

Da li postoje dodatne stvari za koje treba da se pripremim?

 • Može doći do povećanja broja zahteva za poništavanjem lozinke. Informacije o ovom procesu potražite u članku Poništavanje lozinke korisnika.

 • Za studente mlađe od 13 godina i dalje treba da dodelite studentske licence putem standardnog proseca za licenciranje usluge student advantage.

 • Korisnika možete da uklonite sa zakupca putem standardnog procesa u Office 365 centru administracije. Međutim, ako je korisnik i dalje aktivni student, akademski radnik ili član osoblja sa aktivnom e-adresom institucije, moći će ponovo da se pridruži osim ako blokirate pridruživanje svih studenata, akademskih radnika i članova osoblja.

Vrh članka

Pregled Office 365 licenciranja

Licenca za Office 365 Education ili Office 365 Education Plus se dodeljuje automatski kada student ili akademski radnik/član osoblja koristi proces samouslužnog upisivanja. Office 365 administrator može da dodeli licence i putem standardnog procesa dodeljivanja. Dostupnost ovih licenci ne utiče na prethodno postavljene željene postavke za dodelu licenci.

Slede odgovori na dodatna pitanja o licenciranju.

 • Zašto se u mom Office 365 zakupcu prikazuje neograničena količina licenci za Office 365 Education?

  Te licence smo vam obezbedili u Office 365 zakupcu kako bismo vam olakšali da tu pogodnost pružite svojim studentima, akademskim radnicima i članovima osoblja. Za škole koje studentima, akademskim radnicima i članovima osoblja dozvoljavaju samododeljivanje, možete da ih usmerite na stranicu za prijavljivanje i nakon verifikacije će im se automatski dodeliti jedna od tih licenci. Možete i da odaberete da te licence dodelite putem standardnih procesa, putem Office 365 portala za administraciju.

 • Da li bi i dalje trebalo da vidim Office 365 Education licence u zakupcu ako isključim samouslužno upisivanje?

  Da. Dostupnost ovih licenci neće uticati na mogućnost da upravljate procesom dodeljivanja. Ako je institucija odabrala da blokira samododeljivanje, neće doći do automatskog dodeljivanja licenci.

 • Da li to znači da ću sada videti da se u zakupcu pojavljuju novi nalozi studenata i/ili akademskih radnika i članova osoblja pošto je korporacija Microsoft dodala te licence?

  Ne. Imate mogućnost da kontrolišete da li studenti, akademski radnici i članovi osoblja mogu da se samopridružuju zakupcu. Pregledajte gorenavedene informacije ako želite da isključite samododeljivanje.

 • Ko upravlja potvrdom ispunjavanja uslova za te licence?

  • Korporacija Microsoft je odgovorna za potvrdu za nekontrolisane zakupce. Pojedinačni studenti, akademski radnici i članovi osoblja primiće e-poruku na nalog institucije koji su koristili da se kvalifikuju za ponudu kako bi se odredila produžena kvalifikacija.

  • Za zakupce kojima upravlja IT sektor škole, vi ste odgovorni za upravljanje tekućim pristupom pretplatama i obezbeđivanje da studenti, akademski radnici i članovi osoblja ispunjavaju uslove za ponudu Office 365 Education za studente, akademske radnike i osoblje, uključujući ispunjavanje uslova nakon diplomiranja, promene statusa redovnog studenta itd.

 • Ako se student, akademski radnik ili član osoblja iz institucije upiše pomoću domena omogućenog za e-poštu koji još nije povezan sa primarnim zakupcem, da li će novokreirani zakupac primiti licence?

  Novokreirani zakupac će takođe imati dodeljene licence kako bi se obezbedilo da svaki dodatni student ili akademski radnik/član osoblja sa tog poddomena ima trenutni pristup usluzi Office 365.

 • Koji uslovi korišćenja pokrivaju Office 365 Education licence u kontrolisanom zakupcu?

  Office Education Plus licence se obezbeđuju kao deo pogodnosti za korišćenje od strane studenata za koju se vaša institucija kvalifikovala putem ugovora Enrollment Education Solutions (EES) i korišćenjem tih licenci se upravlja u okviru tog ugovora. Ugovor za program na koji korisnici pristaju u toku samouslužnog upisivanja predstavlja relevantan ugovor za nove korisnike u novom nekontrolisanom zakupcu i administratore koji upravljaju nekontrolisanim zakupcem. Kada administrator verifikuje vlasništvo nad domenom za novi nekontrolisani zakupac, taj zakupac će biti povezan sa institucijom i uslovi EES ugovora institucije će se primenjivati i na te licence.

 • Šta ako moja institucija nije kvalifikovana za pogodnost korišćenja od strane studenata?

  U slučaju da vaša institucija nije kvalifikovana za pogodnost korišćenja od strane studenata (Zahtevi kvalifikovanosti za program), IT administrator institucije će biti odgovoran za opoziv pristupa studentima i akademskim radnicima. Ovo uključuje uklanjanje licenci korisnicima u tim nalozima i upravljanje razmenom poruka za studente i akademske radnike u vezi sa podacima isključivanja korisnika i oduzimanjem pristupa ovim uslugama.

Vrh članka

Office 365 Education i Family Education Rights and Privacy Act (FERPA)

FERPA obrazovnim organizacijama Sjedinjenih Država nameće zahteve koji se odnose na korišćenje ili otkrivanje zapisa o obrazovanju studenta, uključujući e-poštu i priloge. Microsoft pristaje na ograničenja korišćenja i otkrivanja koja nameće FERPA koja korporaciji Microsoft ograničavaju korišćenje zapisa o obrazovanju studenta, uključujući pristanak na to da ne skenira e-poruke ili dokumente radi reklamiranja u Office 365 uslugama.

Ispod se nalaze odgovori na najčešće postavljana pitanja.

 • Da li mogućnost za samouslužno upisivanje za Office 365 stvara probleme sa usaglašenošću sa FERPA zakonom ako je škola već kreirala Office 365 zakupac?

  Usaglašenost sa FERPA zakonom nije problem kada škola ima postojeći kontrolisani zakupac. FERPA se primenjuje na obrazovne organizacije Sjedinjenih Država i zahteva da škole imaju proces za pristanak roditelja na mestu. Takav proces pristanka bi se primenio i na nove studente, akademske radnike i članove osoblja koji se pridružuju postojećem zakupcu.

 • Da li mogućnost za samouslužno upisivanje za Office 365 stvara probleme sa usaglašenošću sa FERPA zakonom ako škola još nije kreirala Office 365 zakupac?

  Usaglašenost sa FERPA zakonom nije problem kada škola ne upravlja Office 365 zakupcem. U ovom slučaju, škola nema administrativnu kontrolu i od nje se ne očekuje da pristupa ili koristi zapise o obrazovanju studenata, akademskih radnika i članova osoblja, stoga se FERPA ne primenjuje.

  Korporacija Microsoft se nezavisno pridržava bezbednosti i privatnosti novih korisnika u nekontrolisanom Office 365 zakupcu kao što to radi i za sve postojeće Office 365 klijente.

 • U slučaju kada škola nije kreirala Office 365 zakupac, e-adrese mogu da postanu vidljive u nekontrolisanim domenima kada se dokumenti međusobno dele. U tom slučaju škole to ne mogu da kontrolišu. Da li to utiče na usklađenost škole sa zakonom FERPA?

  U slučaju kada škola ne upravlja Office 365 zakupcem, škola nije administrator zakupca. Korporacija Microsoft je administrator Office 365 zakupca. Kao rezultat toga ne postavlja se pitanje usaglašenosti škole sa zakonom FERPA.

 • Na koji način škola može da ostane usaglašena sa zakonom FERPA u slučaju kada preuzima kontrolu nad nekontrolisanim zakupcem?

  Prema zakonu FERPA, škole mogu da otkriju, bez pristanka, informacije o „direktorijumu“ kao što su ime, adresa, broj telefona, datum i mesto rođenja, pohvalnice i nagrade i datume prisustva studenta. Međutim, škola mora da obavesti roditelje i kvalifikovane studente, akademske radnike i članove osoblja o informacijama o direktorijumu i da im pruži razuman vremenski period da zahtevaju da škola ne otkrije njihove informacije o direktorijumu.

Vrh članka

Zemlje koje zahtevaju korake upisivanja za dodavanje novih korisnika u postojeće Office 365 zakupce

Pakistan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kazahstan, Turska, Jemen, Azerbejdžan, Kuvajt, Jordan, Katar, Bahrein, Oman, Liban, Kipar, Saudijska Arabija, Izrael, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske, Ukrajina, Švajcarska, Švedska, Svalbard, Španija, Slovenija, Slovačka, Srbija, San Marino, Ruska Federacija, Rumunija, Portugalija, Poljska, Norveška, Holandija, Crna Gora, Monako, Moldavija, Malta, Makedonija, Luksemburg, Litvanija, Lihtenštajn, Letonija, Džersi, Italija, Ostrvo Man, Irska, Island, Mađarska, Sveta Stolica (Vatikan), Gernzi, Grčka, Gibraltar, Nemačka, Francuska, Finska, Farska ostrva, Estonija, Danska, Češka Republika, Hrvatska, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Belgija, Belorusija, Austrija, Andora, Albanija, Olandska ostrva

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×