Sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje vrednosti u kontroli

Korisnicima možete da pomognete u popunjavanju obrazaca zasnovanih na vašem predlošku time što ćete koristiti formule za izračunanje vrednosti u toj kontroli, na osnovu podataka koje korisnici unesu u ostale kontrole. Izračunavanja mogu da sadrže sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje vrednosti. Na primer, ako dizajnirate predložak obrasca koji će izvođači elektro-radova koristiti za zahteve za dozvole, možete kontroli da dodate formulu koja automatski izračunava ukupan iznos koji će izvođači morati da plate za zahteve množeći broj dozvola u zahtevu sa cenom svake dozvole.

Ovaj članak sadrži:

Šta je to formula?

Korišćenje više operatora u formuli

Umetanje matematičke formule u kontrolu

Šta je to formula?

Formula je XPath izraz koji je sastavljen od vrednosti, polja ili grupa, funkcija i operatora koji se koriste za izračunavanje i prikazivanje drugih vrednosti. Formule mogu da se koriste za izvršavanje sledećih zadataka:

 • Izračunavanje matematičkih vrednosti iz vrednosti koje navedete kada dizajnirate predložak obrasca ili vrednosti koje korisnici unesu u kontrole kada popunjavaju obrasce zasnovane na vašem predlošku obrasca.

 • Prikazivanje određenih datuma i vremena

 • Prikazivanje vrednosti koje korisnici unose u jednu kontrolu u drugoj kontroli

 • Podešavanje podrazumevane vrednosti polja ili kontrole

 • Pokretanje pravila zasnovanog na vrednosti izračunatoj pomoću formule

Svaki XPath izraz koji se koristi u formuli predstavlja kombinaciju vrednosti, funkcija i operatora koja daje jednu vrednost. Formula može da sadrži nekoliko izraza. Formulu možete da posmatrate kao rečenicu sastavljenu od jedne ili više fraza, gde svaka fraza predstavlja jedan izraz u formuli.

Sledeća ilustracija prikazuje odnos između formule i izraza.

Dijagram koji prikazuje odnos između formula i izraza

Funkcija je izraz koji vraća vrednost na osnovu rezultata izračunavanja. Vrednosti koje se koriste u funkcijama nazivaju se argumenti. Možete da koristite standardne XPath 1.0 funkcije koje su uključene u program InfoPath, kao i neke funkcije specifične za program InfoPath. Pronađite veze za više informacija o funkcijama programa InfoPath u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Korišćenje više operatora u formuli

Kada formula sadrži dva matematička operatora ili više njih, InfoPath vrši izračunavanje prema prioritetu operatora. Sledeći spisak pokazuje redosled kojim se vrše operacije:

 1. Izračunavanje unutar zagrade

 2. Množenje i deljenje

 3. Sabiranje i oduzimanje

Izračunavanja se vrše sleva nadesno ako formula sadrži dva operatora jednakog prioriteta.

Na primer, zamislite da kreirate predložak obrasca zahteva za dozvolu koji ima okvir za tekst koji prikazuje ukupan iznos za sve dozvole sadržane u zahtevu. Vrednosti koje zahteva ova formula dolaze iz drugih okvira za tekst u obrascu. Okvir za tekst koji pokazuje ukupan iznos sadrži sledeću formulu:

txtDozvola1Kol * txtDozvolaCena1 + txtDozvola2Kol * txtDozvolaCena2 /txtBrojDozvola

Ova formula sadrži operatore sabiranja (+), množenja (*) i deljenja (/). Prema prioritetu operatora, množenje i deljenje se vrši pre sabiranja. Pošto operatori množenja i deljenja imaju isti prioritet, množenje se vrši pre deljenja, jer je operator množenja levo od operatora deljenja. Formula se izračunava ovako:

 1. Vrednost u okviru txtDozvola1Kol se množi vrednošću u okviru txtDozvolaCena1.

 2. Vrednost u okviru txtDozvola2Kol se množi vrednošću u okviru txtDozvolaCena2, a rezultat se zatim deli vrednošću u okviru txtBrojDozvola.

 3. Rezultat izračunavanja u koraku 1 dodaje se rezultatu izračunatom u koraku 2.

Stavite izračunavanje koje želite da se prvo izvrši u zagradu da biste kontrolisali poredak izračunavanja. Izračunavanja u zagradi vrše se pre izračunavanja izvan zagrade. Izračunavanja u zagradi stavite levo od izračunavanja bez zagrade. Izračunavanja u ugnežđenim zagradama se vrše od unutrašnjih ka spoljnim zagradama.

Na primer, razmotrite sledeću formulu:

((txtDozvola1Kol * txtDozvolaCena1) + (txtDozvola2Kol * txtDozvolaCena2))/txtBrojDozvola

U ovom izračunavanju vrednost dobijena množenjem vrednosti u izrazima txtDozvola1Kol i txtDozvolaCena1 dodaje se vrednosti koja je proizvod množenja vrednosti u izrazima txtDozvola2Kol i txtDozvolaCena2. Rezultat tog izračunavanja se zatim deli vrednošću u izrazu txtBrojDozvola.

Vrh stranice

Umetanje matematičke formule u kontrolu

 1. Dvaput kliknite na kontrolu ili polje za koje želite da kreirate formulu.

 2. Izaberite karticuPodaci.

 3. Kliknite na dugme Umetni formulu Slika dugmeta .

 4. U polje Formula upišite vrednost ili simbol matematičkog operatora da biste u formulu umetnuli neku vrednost ili matematički operator.

  Lista matematičkih operacija

  Operacija

  Simbol

  Sabiranje

  +

  Oduzimanje

  -

  Množenje

  *

  Deljenje

  /

  Napomena : Ako vaša formula koristi operator podele, uverite se da postoji razmak ispred i iza operatora podele. Ako se ispred i iza operatora podele ne nalazi razmak, program InfoPath može da protumači „/“ kao znak za razdvajanje za XPath korake lokacije, a ne kao operator podele.

  Savet : U matematičkim formulama obično se kao argumenti koriste celobrojne ili decimalne vrednosti. U dijalogu Opcije obrasca, u kategoriji Više opcija potvrdite izbor Tretiraj prazne vrednosti kao nulu da biste izbegli unošenje praznih vrednosti u formulu.

 5. Da biste proverili da li formula sadrži ispravnu sintaksu, u dijalogu Umetanje formule izaberite stavku Proveri formulu.

  Moja formula sadrži greške

  U dijalogu Microsoft Office InfoPath kliknite na dugme Prikaži detalje da biste videli greške koje formula sadrži. U nastavku teksta navedeni su neki predlozi za otklanjanje ovih grešaka:

  • Proverite da li za funkciju, koju koristite u formuli, koristite ispravne argumente. Neke funkcije kao argumente zahtevaju polja ili grupe, a druge određene vrednosti. Veze ka dodatnim informacijama o funkcijama potražite u odeljku Takođe pogledajte.

  • Izbrišite formulu i ponovo je upišite da biste se uverili da je ispravno napisana.

 6. Da biste testirali promene, kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+B.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×