Ručni unos podataka u ćelije radnog lista

Imate nekoliko opcija za ručni unos podataka u programu Excel. Podatke možete odjednom da unesete u jednu ćeliju, u nekoliko ćelija ili u više radni list. Podaci koje unosite mogu biti brojevi, tekst, datumi ili vremena. Podatke možete da oblikujete na različite načine. Postoji i nekoliko postavki koje možete da prilagodite da biste olakšali unos podataka.

Ova tema ne objašnjava korišćenje obrasca sa podacima za unos podataka na radni list. Više informacija o radu sa obrascima sa podacima potražite u članku Dodavanje, uređivanje, pronalaženje i brisanje redova pomoću obrasca sa podacima.

Važno : Ako ne možete da unesete podatke na radni list ili da ih uredite, možda ste ih vi ili neko drugi zaštitili da biste sprečili slučajnu promenu podataka. Na zaštićenom radnom listu možete da izaberete ćelije da biste prikazali podatke, ali nećete moći da unesete informacije u ćelije koje su zaključane. U većini slučajeva ne bi trebalo da uklonite zaštitu sa radnog lista osim ako imate dozvolu za to od osobe koja ga je napravila. Da biste uklonili zaštitu sa radnog lista, na kartici Redigovanje, u grupi Promene kliknite na dugme Ukloni zaštitu lista. Ako je pri primenu zaštite lista postavljena lozinka, prvo morate da otkucate tu lozinku da biste uklonili zaštitu sa lista.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Unos teksta ili broja u ćeliju

Unos broja sa fiksnim decimalnim zarezom

Unos datuma ili vremena u ćeliju

Istovremeni unos istih podataka u nekoliko ćelija

Istovremeni unos istih podataka na nekoliko radnih listova

Prilagođavanje postavki radnog lista i formate ćelija

Unos teksta ili broja u ćeliju

 1. Kliknite na ćeliju na radnom listu.

 2. Otkucajte brojeve ili tekst koje želite da unesete, a zatim pritisnite taster ENTER ili TAB.

  Da biste uneli podatke u novi red u okviru ćelije, unesite prelom reda tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera ALT+ENTER.

Vrh stranice

Unos broja sa fiksnim decimalnim zarezom

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa Excel.

 2. Izaberite stavku Više opcija, a zatim u odeljku Opcije uređivanja potvrdite izbor Automatski umetni znak za razdvajanje decimala.

 3. U polju Mesta unesite pozitivan broj za cifre sa desne strane decimalnog zareza ili negativan broj za cifre sa leve strane decimalnog zareza.
  Na primer, ako unesete 3 u polje Mesta, a zatim upišete 2834 u ćeliju, vrednost će se pojaviti kao broj 2,834. Ako unesete -3 u polje Mesta, a zatim otkucate 283, vrednost će biti 283000.

 4. Na radnom listu kliknite na ćeliju, a zatim unesite željeni broj.

  Ovo ne utiče na podatke koje ste upisali u ćelije pre nego što ste izabrali opciju Fiksni broj decimala.

  Kada unesete broj, upišite i decimalni zarez da biste jednokratno zamenili opciju Fiksni broj decimala.

Vrh stranice

Unos datuma ili vremena u ćeliju

 1. Kliknite na ćeliju na radnom listu.

 2. Upišite datum ili vreme na sledeći način:

  • Da biste uneli datum, za razdvajanje delova datuma koristite kosu crtu ili crticu; na primer, otkucajte 9/5/2002 ili 5-sep-2002.

  • Da biste uneli vreme zasnovano na dvanaestočasovnom časovniku, unesite vreme i iza njega razmak, a zatim otkucajte a ilip; na primer 9:00 p. Ako to ne uradite, Excel će uneti vreme kao pre podne.

   Da biste uneli trenutni datum i vreme, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+; (tačka i zarez).

 • Da biste uneli datum i vreme koje će biti aktuelno i pri ponovnom otvaranju radnog lista, možete da koristite funkcije TODAY i NOW.

 • Kad unesete datum ili vreme u ćeliju, oni će se pojaviti u podrazumevanom formatu datuma i vremena za računar ili u formatu koji je primenjen na ćeliju pre unosa datuma ili vremena. Podrazumevani format datuma ili vremena zasniva se na postavkama datuma i vremena u dijalogu Regionalne i jezičke opcije (kontrolna tabla). Ako su ove postavke promenjene na računaru, datumi i vremena u radnim sveskama koje nisu oblikovane pomoću komande Oblikovanje ćelija prikazuju se u skladu sa tim postavkama.

 • Da biste primenili podrazumevani format datuma ili vremena, kliknite na ćeliju koja sadrži vrednost datuma ili vremena, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+# or CTRL+SHIFT+@.

Vrh stranice

Istovremeni unos istih podataka u nekoliko ćelija

 1. Izaberite ćelije u koje želite da unesete iste podatke. Ćelije ne moraju biti susedne.

  Želite da izaberete:

  Postupite na sledeći način:

  Jednu ćeliju

  Kliknite na ćeliju ili pritiskajte tastere sa strelicama da biste se premestili do ćelije.

  Opseg ćelija

  Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim prevucite pokazivač do poslednje ćelije ili držite pritisnut taster SHIFT dok pritiskate tastere sa strelicama da biste proširili selekciju.

  Takođe možete izabrati prvu ćeliju u opsegu i zatim pritisnuti taster F8 da biste proširili selekciju korišćenjem tastera sa strelicama. Za prestanak proširenja selekcije, ponovo pritisnite taster F8.

  Veliki opseg ćelija

  Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim držite pritisnut taster SHIFT i kliknite na poslednju ćeliju u opsegu. Možete pomerati sadržaj da biste učinili poslednju ćeliju vidljivom.

  Sve ćelije u radnom listu

  Kliknite na dugme Izaberi sve.

  Dugme „Izaberi sve“

  Da biste izabrali čitav radni list, takođe možete pritisnuti tastere CTRL+A.

  Ako radni list sadrži podatke, kombinacijom tastera CTRL+A vrši se izbor trenutne oblasti. Još jednim pritiskom kombinacije tastera CTRL+A vrši se izbor celog radnog lista.

  Nesusedne ćelije ili opsege ćelija

  Izaberite prvu ćeliju ili opseg ćelija, a zatim držite pritisnut taster CTRL dok izaberete ostale ćelije ili opsege.

  Takođe možete izabrati prvu ćeliju ili opseg ćelija i zatim pritisnuti tastere SHIFT+F8 da biste selekciji dodali drugu nesusednu ćeliju ili opseg. Za prestanak dodavanja ćelija ili opsega selekciji, ponovo pritisnite tastere SHIFT+F8.

  Napomena : Ne možete otkazati selekciju ćelije ili opsega ćelija prilikom selekcije nesusednih ćelija, a da pritom ne otkažete čitavu selekciju.

  Ceo red ili kolonu

  Kliknite na naslov reda ili kolone.

  Naslovi radne sveske

  1. Naslov reda

  2. Naslov kolone

  Ćelije u redu ili koloni možete izabrati i tako što ćete izabrati prvu ćeliju i zatim pritisnuti tastere CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM (STRELICA NADESNO ili STRELICA ULEVO za redove, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE za kolone).

  Ako red ili kolona sadrži podatke, pritiskom na tastere CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM vrši se izbor reda ili kolone do poslednje upotrebljene ćelije. Pritiskom na tastere CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM po drugi put vrši se izbor celog reda ili kolone.

  Susedne redove ili kolone

  Prevucite pokazivač miša preko naslova redova ili kolona ili izaberite prvi red ili kolonu, a zatim izaberite poslednji red ili kolonu držeći pritisnut taster SHIFT.

  Nesusedne redove ili kolone

  Izaberite zaglavlje reda ili kolone u prvom redu ili koloni u izboru, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok izabirate zaglavlja drugih redova ili kolona koje želite da dodate izboru.

  Prvu ili poslednju ćeliju u redu ili koloni

  Izaberite ćeliju u redu ili koloni, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+TASTER SA STRELICOM (STRELICA NADESNO ili STRELICA NALEVO za redove, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE za kolone).

  Prvu ili poslednju ćeliju u Microsoft Office Excel tabeli

  Pritisnite tastere CTRL+HOME da biste izabrali prvu ćeliju u radnom listu ili na Excel listi.

  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+END da biste izabrali poslednju ćeliju na radnom listu ili na Excel listi koja sadrži podatke ili oblikovanje.

  Ćelije do poslednje korišćene ćelije u radnom listu (donji desni ugao)

  Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite tastere CTRL+SHIFT+END da biste proširili selekciju ćelija do poslednje korišćene ćelije u radnom listu (donji desni ugao).

  Ćelije do početka radnog lista

  Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite tastere CTRL+SHIFT+HOME da biste proširili selekciju ćelija do početka radnog lista.

  Više ili manje ćelija od aktivne selekcije

  Pritisnite i držite taster SHIFT, a zatim izaberite poslednju ćeliju koju želite da obuhvatite novim izborom. Pravougaoni opseg između aktivna ćelija i izabrane ćelije postaje novi izbor.

  Da biste otkazali selekciju ćelija, kliknite na bilo koju ćeliju u radnom listu.

 2. U aktivnu ćeliju upišite datum, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ENTER.

  Iste podatke možete da unesete u nekoliko ćelija i tako što ćete pomoću regulator za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje da biste automatski popunili ćelije radnog lista podacima.

  Više informacija potražite u članku Automatsko popunjavanje ćelija radnog lista podacima.

Vrh stranice

Istovremeni unos istih podataka na nekoliko radnih listova

Ako istovremeno aktivirate nekoliko radnih listova, možete da unesete nove podatke ili da promenite postojeće podatke na jednom od radnih listova i promene će se primeniti na iste ćelije na svim izabranim radnim listovima.

 1. Izaberite karticu prvog radnog lista koji sadrži podatke koje želite da uredite. Zatim držite pritisnut taster CTRL dok izaberete kartice drugih radnih listova u kojima želite da sinhronizujete podatke.

  Dugmad za pomeranje jezičaka

  Napomena : Ako ne vidite karticu željenog radnog lista, kliknite na dugmad za pomeranje kartice da biste pronašli radni list, a zatim izaberite njegovu karticu. Ako i dalje ne možete da pronađete željene kartice radnog lista, možda ćete morati da uvećate prozor dokumenta.

 2. Na aktivnom radnom listu izaberite ćeliju ili opseg u kojima želite da uredite postojeće podatke ili da unesete nove.

  Želite da izaberete:

  Postupite na sledeći način:

  Jednu ćeliju

  Kliknite na ćeliju ili pritiskajte tastere sa strelicama da biste se premestili do ćelije.

  Opseg ćelija

  Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim prevucite pokazivač do poslednje ćelije ili držite pritisnut taster SHIFT dok pritiskate tastere sa strelicama da biste proširili selekciju.

  Takođe možete izabrati prvu ćeliju u opsegu i zatim pritisnuti taster F8 da biste proširili selekciju korišćenjem tastera sa strelicama. Za prestanak proširenja selekcije, ponovo pritisnite taster F8.

  Veliki opseg ćelija

  Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim držite pritisnut taster SHIFT i kliknite na poslednju ćeliju u opsegu. Možete pomerati sadržaj da biste učinili poslednju ćeliju vidljivom.

  Sve ćelije u radnom listu

  Kliknite na dugme Izaberi sve.

  Dugme „Izaberi sve“

  Da biste izabrali čitav radni list, takođe možete pritisnuti tastere CTRL+A.

  Napomena : Ako radni list sadrži podatke, kombinacijom tastera CTRL+A vrši se izbor trenutne oblasti. Još jednim pritiskom kombinacije tastera CTRL+A vrši se izbor celog radnog lista.

  Nesusedne ćelije ili opsege ćelija

  Izaberite prvu ćeliju ili opseg ćelija, a zatim držite pritisnut taster CTRL dok izaberete ostale ćelije ili opsege.

  Takođe možete izabrati prvu ćeliju ili opseg ćelija i zatim pritisnuti tastere SHIFT+F8 da biste selekciji dodali drugu nesusednu ćeliju ili opseg. Za prestanak dodavanja ćelija ili opsega selekciji, ponovo pritisnite tastere SHIFT+F8.

  Napomena : Ne možete otkazati selekciju ćelije ili opsega ćelija prilikom selekcije nesusednih ćelija, a da pritom ne otkažete čitavu selekciju.

  Ceo red ili kolonu

  Kliknite na naslov reda ili kolone.

  Naslovi radne sveske

  1. Naslov reda

  2. Naslov kolone

  Ćelije u redu ili koloni možete izabrati i tako što ćete izabrati prvu ćeliju i zatim pritisnuti tastere CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM (STRELICA NADESNO ili STRELICA ULEVO za redove, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE za kolone).

  Napomena : Ako red ili kolona sadrži podatke, pritiskom na tastere CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM vrši se izbor reda ili kolone do poslednje upotrebljene ćelije. Pritiskom na tastere CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM po drugi put vrši se izbor celog reda ili kolone.

  Susedne redove ili kolone

  Prevucite pokazivač miša preko naslova redova ili kolona ili izaberite prvi red ili kolonu, a zatim izaberite poslednji red ili kolonu držeći pritisnut taster SHIFT.

  Nesusedne redove ili kolone

  Izaberite zaglavlje reda ili kolone u prvom redu ili koloni u izboru, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok izabirate zaglavlja drugih redova ili kolona koje želite da dodate izboru.

  Prvu ili poslednju ćeliju u redu ili koloni

  Izaberite ćeliju u redu ili koloni, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+TASTER SA STRELICOM (STRELICA NADESNO ili STRELICA NALEVO za redove, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE za kolone).

  Prvu ili poslednju ćeliju u Microsoft Office Excel tabeli

  Pritisnite tastere CTRL+HOME da biste izabrali prvu ćeliju u radnom listu ili na Excel listi.

  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+END da biste izabrali poslednju ćeliju na radnom listu ili na Excel listi koja sadrži podatke ili oblikovanje.

  Ćelije do poslednje korišćene ćelije u radnom listu (donji desni ugao)

  Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite tastere CTRL+SHIFT+END da biste proširili selekciju ćelija do poslednje korišćene ćelije u radnom listu (donji desni ugao).

  Ćelije do početka radnog lista

  Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite tastere CTRL+SHIFT+HOME da biste proširili selekciju ćelija do početka radnog lista.

  Više ili manje ćelija od aktivne selekcije

  Pritisnite i držite taster SHIFT, a zatim izaberite poslednju ćeliju koju želite da obuhvatite novim izborom. Pravougaoni opseg između aktivna ćelija i izabrane ćelije postaje novi izbor.

  Da biste otkazali selekciju ćelija, kliknite na bilo koju ćeliju u radnom listu.

 3. U aktivnoj ćeliji otkucajte nove podatke ili uredite postojeće, a zatim pritisnite taster ENTER ili TAB da biste premestili izbor u sledeću ćeliju.

 4. Ponavljajte prethodni korak dok ne dovršite unos ili uređivanje podataka.

 • Da biste otkazali izbor većeg broja radnih listova, kliknite na bilo koji radni list koji nije izabran. Ako radni list koji nije izabran nije vidljiv, možete da kliknete desnim tasterom miša na karticu izabranog radnog lista, a zatim izaberite stavku Razgrupiši listove.

 • Kad unesete ili uredite podatke, promene utiču na sve izabrane radne listove i mogu slučajno da zamene podatke koji niste hteli da promenite. Da biste ovo izbegli, možete da prikažete sve radne listove istovremeno da biste pronašli potencijalnu neusaglašenost među podacima.

  1. Na kartici Prikaz, u grupi Prozor kliknite na dugme Novi prozor.

  2. Prebacite se u novi prozor, a zatim izaberite radni list koji želite da vidite.

  3. Ponovite korake 1 i 2 za svaki radni list koji želite da prikažete.

  4. Na kartici Prikaz u grupi Prozor izaberite stavku Rasporedi sve, a zatim izaberite željenu opciju.
   Da biste prikazali radne listove samo u aktivnoj radnoj svesci, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prozori aktivne radne sveske.

Vrh stranice

Prilagođavanje postavki radnog lista i formate ćelija

U programu Excel postoji nekoliko postavki koje možete da promenite kako biste olakšali ručni unos podataka. Neke promene utiču na sve radne sveske, neke utiču na ceo radni list, a neke utiču samo na ćelije koje navedete.

Promena smera za taster ENTER

Kada pritisnete TAB da biste uneli podatke u nekoliko ćelija u jednom redu, a zatim pritisnete taster ENTER na kraju tog reda, selekcija će se podrazumevano premestiti na početak sledećeg reda.

Pritiskom na taster ENTER izbor se premešta za jednu ćeliju nadole, a pritiskom na taster TAB izbor se premešta za jednu ćeliju nadesno. Smer premeštanje za taster TAB ne možete da promenite, ali možete da navedete drugi smer za taster ENTER. Promena ove postavke utiče na ceo radni list, sve druge otvorene radne listove, sve otvorene radne sveske, i sve nove radne sveske.

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa Excel.

 2. U kategoriji Više opcija, u odeljku Uređivanje potvrdite izbor Nakon pritiska na taster Enter, premesti izbor, a zatim iz liste Pravac izaberite željenu opciju.

Promena širine kolone

U ćeliji će se ponekad prikazati #####. Do ovoga može da dođe kad ćelija sadrži broj ili datum, a širina kolone ne može da prikaže sve znakove koje taj format zahteva. Na primer, recimo da ćelija sa formatom datuma „mm/dd/yyyy“ sadrži 12/31/2007. Kolona je toliko široka da može da prikaže samo šest znakova. Ćelija će prikazati #####. Da biste videli ceo sadržaj ćelije sa trenutnim formatom, morate da povećate širinu kolone.

 1. Izaberite ćeliju čiju širinu želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Slika trake programa Excel

 3. U odeljku Veličina ćelije postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste u ćeliju smestili ceo tekst, izaberite stavku Automatski uklopi širinu kolone.

  • Da biste odredili veću širinu kolone, izaberite stavku Širina kolone, a zatim upišite željenu širinu u polje Širina kolone.

Napomena : Kao alternativno rešenje povećavanju širine kolone možete da promenite format te kolone ili čak pojedinačne ćelije. Na primer, možete da promenite format datuma tako da se datum prikazuje samo u vidu meseca i dana (format „mm/dd“), na primer 12/31, ili da predstavlja broj u naučnom formatu (eksponencijalnom), na primer 4E+08.

Prelamanje teksta u ćeliji

Unutar ćelije možete da prikažete više redova teksta tako što ćete prelomiti tekst. Prelamanje teksta u ćeliji ne utiče na druge ćelije.

 1. Izaberite ćeliju u kojoj želite da prelomite tekst.

 2. Na kartici Početak, u grupi Poravnavanje kliknite na dugme Prelomi tekst.

  Slika glavne trake programa Excel

  Napomena : Ako je u pitanju duga reč, znakovi se neće prelomiti (reč se neće razdeliti). Umesto toga možete da proširite kolonu ili da smanjite veličinu fonta da biste videli ceo tekst. Ako se tekst posle prelamanja i dalje ne vidi ceo, možda ćete morate da prilagodite visinu reda. Na kartici Početak, u grupi Ćelije izaberite stavku Format, a zatim u okviru Veličina ćelije izaberite stavku Automatski uklopi red.

Promena formata broja

Format ćelije u programu Excel odvojen je od podataka koji se skladište u ćeliji. Ova razlika u prikazivanju može da ima značajan uticaj kad su podaci numerički. Na primer, kad se broj koji ste uneli zaokruži, obično se zaokružuje samo prikazani broj. Izračunavanja koriste stvarni broj uskladišten u ćeliji, a ne oblikovani broj koji se prikazuje. Zato će vam se možda učiniti da su izračunavanja netačna zbog zaokruživanja u nekim ćelijama.

Nakon što upišete brojeve u ćeliju, možete promeniti formate brojeva u kojima su oni prikazani.

 1. Izaberite ćeliju koji sadrži brojeve koje želite da oblikujete.

 2. Na kartici Početak u grupi Brojpostavite pokazivač na stavku Opšte, a zatim kliknite na format koji želite.

  Slika glavne trake programa Excel

  Savet : Da biste izabrali format sa liste raspoloživih formata, izaberite stavku Još oblika brojeva, a zatim na listi Kategorija izaberite format koji želite da koristite.

Oblikovanje broja kao teksta

Brojeve koji ne treba da se izračunavaju u programu Excel, na primer brojeve telefona, možete da oblikujete kao tekst tako što ćete primeniti format „Tekst“ na prazne ćelije pre nego što otkucate brojeve.

 1. Izaberite praznu ćeliju.

 2. Na kartici Početak u grupi Broj postavite pokazivač na stavku Opšte, a zatim izaberite stavku Tekst.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. Upišite željene brojeve u oblikovanu ćeliju.

  Napomena : Brojeve koje ste uneli pre primene tekstualnog oblikovanja na ćelije, potrebno je ponovo uneti u oblikovane ćelije. Da biste na brz način ponovo uneli brojeve u obliku teksta, izaberite svaku ćeliju, zatim pritisnite taster F2, a potom pritisnite taster ENTER.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×