Ručni unos podataka u ćelije radnog lista

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Imate nekoliko opcija za ručni unos podataka u programu Excel. Podatke možete odjednom da unesete u jednu ćeliju, u nekoliko ćelija ili u više radni list. Podaci koje unosite mogu biti brojevi, tekst, datumi ili vremena. Podatke možete da oblikujete na različite načine. Postoji i nekoliko postavki koje možete da prilagodite da biste olakšali unos podataka.

Ova tema ne objašnjavaju kako da koristite obrazac sa podacima da biste uneli podatke u radnom listu. Više informacija o tome kako da radite sa obrascima sa podacima potražite u članku Dodavanje, uređivanje, pronalaženje, i Brisanje redova pomoću obrasca sa podacima.

Važno : Ako ne možete da unesete podatke na radni list ili da ih uredite, možda ste ih vi ili neko drugi zaštitili da biste sprečili slučajnu promenu podataka. Na zaštićenom radnom listu možete da izaberete ćelije da biste prikazali podatke, ali nećete moći da unesete informacije u ćelije koje su zaključane. U većini slučajeva ne bi trebalo da uklonite zaštitu sa radnog lista osim ako imate dozvolu za to od osobe koja ga je napravila. Da biste uklonili zaštitu sa radnog lista, na kartici Redigovanje, u grupi Promene kliknite na dugme Ukloni zaštitu lista. Ako je pri primenu zaštite lista postavljena lozinka, prvo morate da otkucate tu lozinku da biste uklonili zaštitu sa lista.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Unos teksta ili broja u ćeliji

Unos broja sa fiksnim decimalnim zarezom

Unos datuma ili vremena u ćeliju

Unos istih podataka u nekoliko ćelija u isto vreme

Unos istih podataka na nekoliko radnih listova odjednom

Prilagođavanje postavki radnog lista i formate ćelija

Promena smera za taster ENTER

Promena širine kolone

Prelamanje teksta u ćeliji

Promena formata broja

Oblikovanje broja kao teksta

Unos teksta ili broja u ćeliju

 1. Kliknite na ćeliju na radnom listu.

 2. Otkucajte brojeve ili tekst koji želite da unesete, a zatim pritisnite taster ENTER ili TAB.

  Da biste uneli podatke u novi red u ćeliji, unesite prelom reda tako što ćete pritisnuti tastere ALT + ENTER.

Vrh stranice

Unos broja sa fiksnim decimalnim zarezom

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Opcije.

 2. Izaberite stavku Više opcija, a zatim u odeljku Opcije uređivanja potvrdite izbor Automatski umetni znak za razdvajanje decimala.

 3. U polje Mesta unesite broj cifara i to pozitivan za cifre sa desne strane decimalnog zareza, a negativan za cifre sa leve strane decimalnog zareza.

  Na primer, ako u polje Mesta unesete 3 i u ćeliji otkucate 2834, vrednost će se prikazati kao broj 2,834. Ako u polje Mesta unesete -3 i otkucate 283, vrednost će biti 283000.

 4. Na radnom listu kliknite na ćeliju, a zatim unesite željeni broj.

  Napomena    Ne utiče na podatke koje ste uneli u ćelije pre nego što izaberete opciju Fiksni broj decimala .

  Kada unesete broj, upišite i decimalni zarez da biste jednokratno zamenili opciju Fiksni broj decimala.

Vrh stranice

Unos datuma ili vremena u ćeliju

 1. Kliknite na ćeliju na radnom listu.

 2. Upišite datum ili vreme na sledeći način:

  • Da biste uneli datum, za razdvajanje delova datuma koristite kosu crtu ili crticu; na primer, otkucajte 9/5/2002 ili 5-sep-2002.

  • Da biste uneli vreme koji je zasnovan na 12-časovni sat, unesite vreme praćenu razmakom, a zatim otkucajte ili p nakon vremena. na primer, 9:00 p. U suprotnom, Excel unosi vreme kao AM.

   Da biste uneli trenutni datum i vreme, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT +; (tačka i zarez).

Napomena : 

 • Da biste uneli datum ili vreme koje će biti aktuelno kada ponovo otvorite radni list, možete da koristite funkcije danas i NOW .

 • Kada unesete datuma ili vremena u ćeliju, pojaviće se u podrazumevanom datuma ili vremena oblikovanje za računarom ili u formatu koji je primenjen na ćelije pre nego što ste uneli datum ili vreme. Podrazumevani format datuma ili vremena je zasnovan na postavke datuma i vremena u dijalogu Regionalne i jezičke opcije (Kontrolna tabla). Ako promenite ove postavke na vašem računaru, datume i vremena u radnim sveskama koji nisu oblikovani pomoću komande " Oblikovanje ćelija " prikazuju se prema ove postavke.

 • Da biste primenili podrazumevani format datuma ili vremena, kliknite na ćeliju koja sadrži vrednost datuma ili vremena, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + # ili CTRL + SHIFT + @.

Vrh stranice

Istovremeni unos istih podataka u nekoliko ćelija

 1. Izaberite ćelije u koje želite da unesete iste podatke. Ćelije ne moraju biti susedne.

Da biste izabrali

Postupite na sledeći način

Jednu ćeliju

Kliknite na ćeliju ili pređite na ćeliju pritiskanjem tastera sa strelicama.

Izbor opsega ćelija

Izaberite prvu ćeliju u opsegu, a zatim prevucite pokazivač do zadnje ćelije, odnosno pritisnite i držite taster SHIFT i pritiskajte taster sa strelicom da biste proširili izbor.

Takođe možete da izaberite prvu ćeliju u opsegu, a zatim da pritisnete taster F8 da biste proširili izbor pomoću tastera sa strelicama. Da biste prestali da proširujete izbor, ponovo pritisnite taster F8.

Izbor velikog opsega ćelija

Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim pritisnite i držite taster SHIFT i izaberite zadnju ćeliju u opsegu. Možete da se pomerite da bi poslednja ćelija postala vidljiva.

Izbor svih ćelija u radnom listu

Kliknite na dugme Izaberi sve.

Dugme „Izaberi sve“

Da biste izabrali ceo radni list, možete da pritisnete i kombinaciju tastera CTRL+A.

Ako radni list sadrži podatke, pritiskom kombinacije tastera CTRL+A bira se trenutno područje. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera CTRL+A birate ceo radni list.

Izbor nesusednih ćelija ili opsega ćelija

Izaberite prvu ćeliju ili opseg ćelija, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok birate ostale ćelije ili opsege.

Takođe možete da izaberete prvu ćeliju u opsegu, a zatim da pritisnete kombinaciju tastera SHIFT+F8 kako biste izboru dodali druge nesusedne ćelije ili opseg. Da biste prestali da dodajete ćelije ili opsege izboru, ponovo pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F8.

Napomena : Ne možete da otkažete izbor ćelije ili opsega ćelija u nesusednom izboru, a da ne otkažete ceo izbor.

Izbor celog red ili cele kolone

Izaberite zaglavlje reda ili kolone.

Radni list koji prikazuje naslov reda i naslov kolone

1. Naslov reda

2. Naslov kolone

Ćelije u redu ili koloni takođe možete da izaberete tako što ćete izabrati prvu ćeliju, a zatim pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM (STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO za redоve, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE za kolone).

Ako red ili kolona sadrže podatke, kombinacijom testera CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM birate red ili kolonu do poslednje korišćene ćelije. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM birate ceo red ili kolonu.

Izbor susednih redova ili kolona

Prevucite pokazivač duž zaglavlja redova ili kolona, odnosno izaberite prvi red ili kolonu, a zatim pritisnite i držite taster SHIFT i izaberite poslednji red ili kolonu.

Izbor nesusednih redova ili kolona

Izaberite zaglavlje reda ili kolone u prvom redu ili koloni u izboru, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok izabirate zaglavlja drugih redova ili kolona koje želite da dodate izboru.

Prvu ili poslednja ćeliju u redu ili koloni

Izaberite ćeliju u redu ili koloni, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+TASTER SA STRELICOM (STRELICA NADESNO ili STRELICA NALEVO za redove, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE za kolone).

Prvu ili poslednju ćeliju na radnom listu ili u Microsoft Office Excel tabeli

Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+HOME da biste izabrali prvu ćeliju na radnom listu ili na Excel listi.

Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+END da biste izabrali poslednju ćeliju na radnom listu ili na Excel listi koja sadrži podatke ili oblikovanje.

Ćelije do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao)

Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+END da biste proširili izbor ćelija na poslednju korišćenju ćeliju na radnom listu (donji desni ugao).

Ćelije na početku radnog lista

Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+HOME da biste proširili izbor ćelija na početak radnog lista.

Izbor većeg ili manjeg broja ćelija od aktivnog izbora

Pritisnite i držite taster SHIFT, a zatim izaberite poslednju ćeliju koju želite da obuhvatite novim izborom. Pravougaoni opseg između aktivna ćelija i izabrane ćelije postaje novi izbor.

Kliknite na bilo koju ćeliju u radnom listu da biste otkazali izbor ćelija.

 1. U aktivnu ćeliju upišite datum, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ENTER.

  Možete da unos istih podataka u nekoliko ćelija pomoću regulator za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje da biste automatski popunili ćelije radnog lista podacima.

  Više informacija potražite u članku Automatsko popunjavanje podataka u ćelije radnog lista.

Vrh stranice

Istovremeni unos istih podataka na nekoliko radnih listova

Tako što ćete izvršiti više radnih listova aktivni u isto vreme, možete da unesete nove podatke ili da promenite postojeće podatke na radnim listovima, a promene se primenjuju na istom ćelije iz izabranih radnih listova.

 1. Izaberite karticu prvog radnog lista koji sadrži podatke koje želite da uredite. Zatim držite pritisnut taster CTRL dok klikćete na kartice drugih radnih listova u kojoj želite da sinhronizujete podatke.

  Dugmad za pomeranje lista

  Napomena : Ako ne vidite karticu željenog radnog lista, kliknite na dugmad za pomeranje kartice da biste pronašli radni list, a zatim izaberite njegovu karticu. Ako i dalje ne možete da pronađete željene kartice radnog lista, možda ćete morati da uvećate prozor dokumenta.

 2. Na aktivnom radnom listu izaberite ćeliju ili opseg u kojoj želite da uredite postojeći ili unesite nove podatke.

Da biste izabrali

Postupite na sledeći način

Jednu ćeliju

Kliknite na ćeliju ili pređite na ćeliju pritiskanjem tastera sa strelicama.

Izbor opsega ćelija

Izaberite prvu ćeliju u opsegu, a zatim prevucite pokazivač do zadnje ćelije, odnosno pritisnite i držite taster SHIFT i pritiskajte taster sa strelicom da biste proširili izbor.

Takođe možete da izaberite prvu ćeliju u opsegu, a zatim da pritisnete taster F8 da biste proširili izbor pomoću tastera sa strelicama. Da biste prestali da proširujete izbor, ponovo pritisnite taster F8.

Izbor velikog opsega ćelija

Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim pritisnite i držite taster SHIFT i izaberite zadnju ćeliju u opsegu. Možete da se pomerite da bi poslednja ćelija postala vidljiva.

Izbor svih ćelija u radnom listu

Kliknite na dugme Izaberi sve.

Dugme „Izaberi sve“

Da biste izabrali ceo radni list, možete da pritisnete i kombinaciju tastera CTRL+A.

Ako radni list sadrži podatke, pritiskom kombinacije tastera CTRL+A bira se trenutno područje. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera CTRL+A birate ceo radni list.

Izbor nesusednih ćelija ili opsega ćelija

Izaberite prvu ćeliju ili opseg ćelija, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok birate ostale ćelije ili opsege.

Takođe možete da izaberete prvu ćeliju u opsegu, a zatim da pritisnete kombinaciju tastera SHIFT+F8 kako biste izboru dodali druge nesusedne ćelije ili opseg. Da biste prestali da dodajete ćelije ili opsege izboru, ponovo pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F8.

Napomena : Ne možete da otkažete izbor ćelije ili opsega ćelija u nesusednom izboru, a da ne otkažete ceo izbor.

Izbor celog red ili cele kolone

Izaberite zaglavlje reda ili kolone.

Radni list koji prikazuje naslov reda i naslov kolone

1. Naslov reda

2. Naslov kolone

Ćelije u redu ili koloni takođe možete da izaberete tako što ćete izabrati prvu ćeliju, a zatim pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM (STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO za redоve, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE za kolone).

Ako red ili kolona sadrže podatke, kombinacijom testera CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM birate red ili kolonu do poslednje korišćene ćelije. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM birate ceo red ili kolonu.

Izbor susednih redova ili kolona

Prevucite pokazivač duž zaglavlja redova ili kolona, odnosno izaberite prvi red ili kolonu, a zatim pritisnite i držite taster SHIFT i izaberite poslednji red ili kolonu.

Izbor nesusednih redova ili kolona

Izaberite zaglavlje reda ili kolone u prvom redu ili koloni u izboru, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok izabirate zaglavlja drugih redova ili kolona koje želite da dodate izboru.

Prvu ili poslednja ćeliju u redu ili koloni

Izaberite ćeliju u redu ili koloni, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+TASTER SA STRELICOM (STRELICA NADESNO ili STRELICA NALEVO za redove, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE za kolone).

Prvu ili poslednju ćeliju na radnom listu ili u Microsoft Office Excel tabeli

Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+HOME da biste izabrali prvu ćeliju na radnom listu ili na Excel listi.

Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+END da biste izabrali poslednju ćeliju na radnom listu ili na Excel listi koja sadrži podatke ili oblikovanje.

Ćelije do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao)

Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+END da biste proširili izbor ćelija na poslednju korišćenju ćeliju na radnom listu (donji desni ugao).

Ćelije na početku radnog lista

Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+HOME da biste proširili izbor ćelija na početak radnog lista.

Izbor većeg ili manjeg broja ćelija od aktivnog izbora

Pritisnite i držite taster SHIFT, a zatim izaberite poslednju ćeliju koju želite da obuhvatite novim izborom. Pravougaoni opseg između aktivna ćelija i izabrane ćelije postaje novi izbor.

Kliknite na bilo koju ćeliju u radnom listu da biste otkazali izbor ćelija.

 1. U aktivnoj ćeliji otkucajte nove podatke ili uredite postojeće podatke i zatim pritisnite taster ENTER ili TAB da biste premestili izbor u sledeću ćeliju.

  Promene se primenjuju na sve radne listove koje ste izabrali.

 2. Ponavljajte prethodni korak dok ne dovršite unos ili uređivanje podataka.

Napomena : 

 • Da biste otkazali izbor većeg broja radnih listova, kliknite na bilo koji radni list koji nije izabran. Ako radni list koji nije izabran nije vidljiv, možete da kliknete desnim tasterom miša na karticu izabranog radnog lista, a zatim izaberite stavku Razgrupiši listove.

 • Kad unesete ili uredite podatke, promene utiču na sve izabrane radne listove i mogu slučajno da zamene podatke koji niste hteli da promenite. Da biste ovo izbegli, možete da prikažete sve radne listove istovremeno da biste pronašli potencijalnu neusaglašenost među podacima.

  1. Na kartici Prikaz, u grupi Prozor kliknite na dugme Novi prozor.

  2. Prebacite se na novi prozor, a zatim kliknite na radni list koji želite da prikažete.

  3. Ponovite korake 1 i 2 za svaki radni list koji želite da prikažete.

  4. Na kartici Prikaz, u grupi Prozor kliknite na dugme Rasporedi sve, a zatim izaberite željenu opciju.

  5. Da biste samo radne listove u aktivnoj radnoj svesci, u dijalogu Raspored prozora potvrdite izbor u polju za potvrdu Prozori aktivne radne sveske.

Vrh stranice

Prilagođavanje postavki radnog lista i formate ćelija

U programu Excel postoji nekoliko postavki koje možete da promenite kako biste olakšali ručni unos podataka. Neke promene utiču na sve radne sveske, neke utiču na ceo radni list, a neke utiču samo na ćelije koje navedete.

Promena smera za taster ENTER

Kada pritisnete taster TAB da biste uneli podatke u nekoliko ćelija u redu i pritisnite taster ENTER na kraju tog reda, podrazumevano izbora vrši se premeštanje na početak reda.

Pritisnite taster ENTER premešta izbor jedna ćelija nadole i tastera TAB premešta izbora za jednu ćeliju nadesno. Ne možete da promenite smer pomeranja za tabulator, ali možete da navedete različite smera za taster ENTER. Promena ova postavka utiče na ceo radni list, bilo koje druge otvorene radne sveske, sve druge otvorene radne sveske i sve nove radne sveske.

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Opcije.

 2. U kategoriji Više opcija, u okviru Opcije uređivanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Nakon pritiska na taster Enter, premesti izbor, a zatim izaberite željeni smer u polju Smer.

Promena širine kolone

U ćeliji će se ponekad prikazati #####. Do ovoga može da dođe kad ćelija sadrži broj ili datum, a širina kolone ne može da prikaže sve znakove koje taj format zahteva. Na primer, recimo da ćelija sa formatom datuma „mm/dd/yyyy“ sadrži 12/31/2007. Kolona je toliko široka da može da prikaže samo šest znakova. Ćelija će prikazati #####. Da biste videli ceo sadržaj ćelije sa trenutnim formatom, morate da povećate širinu kolone.

 1. Izaberite ćeliju čiju širinu želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Slika trake u programu Excel

 3. U odeljku Veličina ćelije postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste u ćeliju smestili ceo tekst, izaberite stavku Automatski uklopi širinu kolone.

  • Da biste odredili veću širinu kolone, izaberite stavku Širina kolone, a zatim upišite željenu širinu u polje Širina kolone.

Kao alternativno rešenje povećavanju širine kolone možete da promenite format te kolone ili čak pojedinačne ćelije. Na primer, možete da promenite format datuma tako da se datum prikazuje samo u vidu meseca i dana (format „mm/dd“), na primer 12/31, ili da predstavlja broj u naučnom formatu (eksponencijalnom), na primer 4E+08.

Prelamanje teksta u ćeliji

Unutar ćelije možete da prikažete više redova teksta tako što ćete prelomiti tekst. Prelamanje teksta u ćeliji ne utiče na druge ćelije.

 1. Izaberite ćeliju u kojoj želite da prelomite tekst.

 2. Na kartici Početak, u grupi Poravnavanje kliknite na dugme Prelomi tekst.

  Slika trake u programu Excel

  Napomena : Ako je tekst dugu reč, prelamanje (reč neće da se Razdeli;) Umesto toga, možete da proširite kolonu ili Smanji veličinu fonta da biste videli ceo tekst. Ako je tekst nije vidljivo nakon prelamanja teksta, možda ćete morati da podesite visinu reda. Na kartici Početak , u grupi ćelije kliknite na dugme Oblikuj, a zatim u okviru Veličina ćelije izaberite stavku Automatski uklopi red.

Savet : Više informacija o prelamanje teksta potražite u članku Prelamanje teksta u ćeliji.

Promena formata broja

Format ćelije u programu Excel odvojen je od podataka koji se skladište u ćeliji. Ova razlika u prikazivanju može da ima značajan uticaj kad su podaci numerički. Na primer, kad se broj koji ste uneli zaokruži, obično se zaokružuje samo prikazani broj. Izračunavanja koriste stvarni broj uskladišten u ćeliji, a ne oblikovani broj koji se prikazuje. Zato će vam se možda učiniti da su izračunavanja netačna zbog zaokruživanja u nekim ćelijama.

Nakon što upišete brojeve u ćeliju, možete promeniti formate brojeva u kojima su oni prikazani.

 1. Izaberite ćeliju koji sadrži brojeve koje želite da oblikujete.

 2. Na kartici Početak, u grupi Broj kliknite na strelicu pored polja Format broja, a zatim izaberite željeni format.

  Lista „Format broja“ u grupi „Broj“ na kartici „Početak“

  Da biste izabrali format sa liste raspoloživih formata, izaberite stavku Još oblika brojeva, a zatim na listi Kategorija izaberite format koji želite da koristite.

Oblikovanje broja kao teksta

Brojeve koji ne treba da se izračunavaju u programu Excel, na primer brojeve telefona, možete da oblikujete kao tekst tako što ćete primeniti format „Tekst“ na prazne ćelije pre nego što otkucate brojeve.

 1. Izaberite praznu ćeliju.

 2. Na kartici Početak, u grupi Broj kliknite na strelicu pored polja Format broja i izaberite stavku Tekst.

  Lista „Format broja“ u grupi „Broj“ na kartici „Početak“

 3. Upišite željene brojeve u oblikovanu ćeliju.

  Napomena : Brojevi koje ste uneli pre nego što ste primenili oblikovanje teksta u ćelijama moraju da se unesu ponovo u oblikovanim ćelijama. Da biste brzo ponovo unesite brojeve kao tekst, izaberite svaku ćeliju, pritisnite taster F2 i zatim pritisnite taster ENTER.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×