Ručni unos podataka u ćelije na radnom listu

Ručni unos podataka u ćelije na radnom listu

Imate nekoliko opcija za ručni unos podataka u programu Excel. Podatke možete odjednom da unesete u jednu ćeliju, u nekoliko ćelija ili u više radni list. Podaci koje unosite mogu biti brojevi, tekst, datumi ili vremena. Podatke možete da oblikujete na različite načine. Postoji i nekoliko postavki koje možete da prilagodite da biste olakšali unos podataka.

Ova tema ne objašnjava korišćenje obrasca sa podacima za unos podataka na radni list. Više informacija o radu sa obrascima sa podacima potražite u članku Dodavanje, uređivanje, pronalaženje i brisanje redova pomoću obrasca sa podacima.

Važno : Ako ne možete da unesete podatke na radni list ili da ih uredite, možda ste ih vi ili neko drugi zaštitili da biste sprečili slučajnu promenu podataka. Na zaštićenom radnom listu možete da izaberete ćelije da biste prikazali podatke, ali nećete moći da unesete informacije u ćelije koje su zaključane. U većini slučajeva ne bi trebalo da uklonite zaštitu sa radnog lista osim ako imate dozvolu za to od osobe koja ga je napravila. Da biste uklonili zaštitu sa radnog lista, na kartici Redigovanje, u grupi Promene kliknite na dugme Ukloni zaštitu lista. Ako je pri primenu zaštite lista postavljena lozinka, prvo morate da otkucate tu lozinku da biste uklonili zaštitu sa lista.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Unos teksta ili broja u ćeliju

Unos broja sa fiksnim decimalnim zarezom

Unos datuma ili vremena u ćeliju

Istovremeni unos istih podataka u nekoliko ćelija

Istovremeni unos istih podataka na nekoliko radnih listova

Prilagođavanje postavki radnog lista i formate ćelija

Promena smera za taster Enter

Promena širine kolone

Prelamanje teksta u ćeliji

Promena oblika broja

Oblikovanje broja kao teksta

Unos teksta ili broja u ćeliju

 1. Na radnom listu izaberite ćeliju.

 2. Otkucajte brojeve ili tekst koje želite da unesete, a zatim pritisnite taster Enter ili Tab.

  Da biste uneli podatke u novi red u okviru ćelije, unesite prelom reda tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+Enter.

Vrh stranice

Unos broja sa fiksnim decimalnim zarezom

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Opcije.

 2. Kliknite na dugme Više opcija, a zatim u okviru Opcije uređivanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski umetni znak za razdvajanje decimala.

 3. U polje Mesta unesite pozitivan broj za cifre sa desne strane decimalnog zareza ili negativan broj za cifre sa leve strane decimalnog zareza.

  Na primer, ako u polje Mesta unesete 3 i u ćeliji otkucate 2834, vrednost će se prikazati kao broj 2,834. Ako u polje Mesta unesete -3 i otkucate 283, vrednost će biti 283000.

 4. Na radnom listu kliknite na ćeliju, a zatim unesite željeni broj.

  To ne utiče na podatke koje ste uneli u ćelije pre nego što ste izabrali opciju Fiksni broj decimala.

  Da biste privremeno izmenili opciju Fiksni broj decimala, otkucajte decimalni zarez kad unesete broj.

Vrh stranice

Unos datuma ili vremena u ćeliju

 1. Na radnom listu izaberite ćeliju.

 2. Otkucajte datum ili vreme na sledeći način:

  • Da biste uneli datum, za razdvajanje delova datuma koristite kosu crtu ili crticu; na primer, otkucajte 9/5/2002 ili 5-sep-2002.

  • Da biste uneli vreme zasnovano na dvanaestočasovnom časovniku, unesite vreme i iza njega razmak, a zatim otkucajte a ili p. Na primer, 9:00 p. Ako to ne uradite, Excel unosi vreme kao pre podne.

   Da biste uneli trenutni datum i vreme, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+; (tačka i zarez).

 • Da biste uneli datum i vreme koje će biti aktuelno i pri ponovnom otvaranju radnog lista, možete da koristite funkcije TODAY i NOW.

 • Kad unesete datum ili vreme u ćeliju, oni će se pojaviti u podrazumevanom formatu datuma i vremena za računar ili u formatu koji je primenjen na ćeliju pre unosa datuma ili vremena. Podrazumevani format datuma ili vremena zasniva se na postavkama datuma i vremena u dijalogu Regionalne i jezičke opcije (kontrolna tabla, Sat, jezik i region). Ako su ove postavke promenjene na računaru, datumi i vremena u radnim sveskama koje nisu oblikovane pomoću komande Oblikovanje ćelija prikazuju se u skladu sa tim postavkama.

 • Da biste primenili podrazumevani format datuma ili vremena, kliknite na ćeliju koja sadrži vrednost datuma ili vremena, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+# ili Ctrl+Shift+@.

Vrh stranice

Istovremeni unos istih podataka u nekoliko ćelija

 1. Izaberite ćelije u koje želite da unesete iste podatke. Ćelije ne moraju da budu susedne.

  Kako se biraju ćelije

  Da biste izabrali

  Uradite sledeće

  Jednu ćeliju

  Kliknite na ćeliju ili koristite tastere sa strelicama da biste se premestili na ćeliju.

  Opseg ćelija

  Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim prevucite do poslednje ćelije ili držite pritisnut taster Shift i pritiskajte tastere sa strelicama da biste proširili izbor.

  Takođe možete da izaberete prvu ćeliju u opsegu, a zatim pritisnete taster F8 da biste razvili izbor pomoću tastera sa strelicama. Da biste prestali da razvijate izbor, ponovo pritisnite taster F8.

  Veliki opseg ćelija

  Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim držite pritisnut taster Shift i kliknite na poslednju ćeliju u opsegu. Možete da se pomerite kako bi poslednja ćelija postala vidljiva.

  Sve ćelije na radnom listu

  Kliknite na dugme Izaberi sve.

  Dugme „Izaberi sve“

  Da biste izabrali ceo radni list, možete da pritisnete i kombinaciju tastera Ctrl+A.

  Ako radni list sadrži podatke, pritiskom kombinacije tastera Ctrl+A bira se trenutno područje. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera Ctrl+A birate ceo radni list.

  Nesusedne ćelije ili opsege ćelija

  Izaberite prvu ćeliju ili opseg ćelija, a zatim držite pritisnut taster Ctrl dok birate ostale ćelije ili opsege.

  Takođe možete da izaberete prvu ćeliju u opsegu, a zatim da pritisnete kombinaciju tastera Shift+F8 kako biste izboru dodali druge nesusedne ćelije ili opseg. Da biste prestali da dodajete ćelije ili opsege izboru, ponovo pritisnite kombinaciju tastera Shift+F8.

  Napomena : Nije moguće otkazati izbor ćelije ili opsega ćelija u izboru nesusednih ćelija ili opsega a da se pri tom ne otkaže ceo izbor.

  Ceo red ili celu kolonu

  Kliknite na naslov reda ili kolone.

  Naslovi radnog lista

  1. Naslov reda

  2. Naslov kolone

  Ćelije u redu ili koloni možete da izaberete i tako što ćete izabrati prvu ćeliju, a zatim pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Taster sa strelicom (Strelica nadesno ili Strelica nalevo za redove, Strelica nagore ili Strelica nadole za kolone).

  Ako red ili kolona sadrže podatke, kombinacijom testera Ctrl+Shift+Taster sa strelicom birate red ili kolonu do poslednje korišćene ćelije. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera Ctrl+Shift+Taster sa strelicom birate ceo red ili kolonu.

  Susedne redove ili kolone

  Prevucite pokazivač duž naslova redova ili kolona ili izaberite prvi red ili kolonu, a zatim držite pritisnut taster Shift i izaberite poslednji red ili kolonu.

  Nesusedne redove ili kolone

  Kliknite na naslov kolone ili reda u prvom redu ili koloni u izboru. Zatim držite pritisnut taster Ctrl dok izaberete naslove drugih redova ili kolona koje želite da dodate izboru.

  Prvu ili poslednju ćeliju u redu ili koloni

  Izaberite ćeliju u redu ili koloni, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+strelica (strelica nadesno ili strelica nalevo za redove, a strelica nagore ili strelica nadole za kolone).

  Prvu ili poslednju ćeliju na radnom listu ili u Microsoft Office Excel tabeli

  Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Home da biste izabrali prvu ćeliju na radnom listu ili na Excel listi.

  Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+End da biste izabrali poslednju ćeliju na radnom listu ili na Excel listi koja sadrži podatke ili oblikovanje.

  Ćelije do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao)

  Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+End da biste proširili izbor ćelija na poslednju korišćenju ćeliju na radnom listu (u donjem desnom uglu).

  Ćelije na početku radnog lista

  Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Home da biste proširili izbor ćelija na početak radnog lista.

  Manji ili veći broj ćelija nego u aktivnom izboru

  Držite pritisnut taster Shift, a zatim izaberite poslednju ćeliju koju želite da uključite u novi izbor. Pravougaoni opseg između aktivna ćelija i izabrane ćelije postaje novi izbor.

  Da biste otkazali izbor ćelija, kliknite na bilo koju ćeliju na radnom listu.

 2. U aktivnoj ćeliji otkucajte podatke, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter.

  Iste podatke možete da unesete u nekoliko ćelija i tako što ćete pomoću regulator za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje da biste automatski popunili ćelije radnog lista podacima.

  Dodatne informacije potražite u članku Automatsko popunjavanje ćelija radnog lista podacima.

Vrh stranice

Istovremeni unos istih podataka na nekoliko radnih listova

Ako istovremeno aktivirate nekoliko radnih listova, možete da unesete nove podatke ili da promenite postojeće podatke na jednom od radnih listova i promene će se primeniti na iste ćelije na svim izabranim radnim listovima.

 1. Izaberite karticu prvog radnog lista koji sadrži podatke koje želite da uredite. Zatim držite pritisnut taster Ctrl dok izaberete kartice drugih radnih listova u kojima želite da sinhronizujete podatke.

  Dugmad za pomeranje lista

  Napomena : Ako ne vidite karticu željenog radnog lista, kliknite na dugmad za pomeranje kartice da biste pronašli radni list, a zatim izaberite njegovu karticu. Ako i dalje ne možete da pronađete željene kartice radnog lista, možda ćete morati da uvećate prozor dokumenta.

 2. Na aktivnom radnom listu izaberite ćeliju ili opseg u kojima želite da uredite postojeće podatke ili da unesete nove.

  Kako se biraju ćelije

  Da biste izabrali

  Uradite sledeće

  Jednu ćeliju

  Kliknite na ćeliju ili koristite tastere sa strelicama da biste se premestili na ćeliju.

  Opseg ćelija

  Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim prevucite do poslednje ćelije ili držite pritisnut taster Shift i pritiskajte tastere sa strelicama da biste proširili izbor.

  Takođe možete da izaberete prvu ćeliju u opsegu, a zatim pritisnete taster F8 da biste razvili izbor pomoću tastera sa strelicama. Da biste prestali da razvijate izbor, ponovo pritisnite taster F8.

  Veliki opseg ćelija

  Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim držite pritisnut taster Shift i kliknite na poslednju ćeliju u opsegu. Možete da se pomerite kako bi poslednja ćelija postala vidljiva.

  Sve ćelije na radnom listu

  Kliknite na dugme Izaberi sve.

  Dugme „Izaberi sve“

  Da biste izabrali ceo radni list, možete da pritisnete i kombinaciju tastera Ctrl+A.

  Ako radni list sadrži podatke, pritiskom kombinacije tastera Ctrl+A bira se trenutno područje. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera Ctrl+A birate ceo radni list.

  Nesusedne ćelije ili opsege ćelija

  Izaberite prvu ćeliju ili opseg ćelija, a zatim držite pritisnut taster Ctrl dok birate ostale ćelije ili opsege.

  Takođe možete da izaberete prvu ćeliju u opsegu, a zatim da pritisnete kombinaciju tastera Shift+F8 kako biste izboru dodali druge nesusedne ćelije ili opseg. Da biste prestali da dodajete ćelije ili opsege izboru, ponovo pritisnite kombinaciju tastera Shift+F8.

  Napomena : Nije moguće otkazati izbor ćelije ili opsega ćelija u izboru nesusednih ćelija ili opsega a da se pri tom ne otkaže ceo izbor.

  Ceo red ili celu kolonu

  Kliknite na naslov reda ili kolone.

  Naslovi radnog lista

  1. Naslov reda

  2. Naslov kolone

  Ćelije u redu ili koloni možete da izaberete i tako što ćete izabrati prvu ćeliju, a zatim pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Taster sa strelicom (Strelica nadesno ili Strelica nalevo za redove, Strelica nagore ili Strelica nadole za kolone).

  Ako red ili kolona sadrže podatke, kombinacijom testera Ctrl+Shift+Taster sa strelicom birate red ili kolonu do poslednje korišćene ćelije. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera Ctrl+Shift+Taster sa strelicom birate ceo red ili kolonu.

  Susedne redove ili kolone

  Prevucite pokazivač duž naslova redova ili kolona ili izaberite prvi red ili kolonu, a zatim držite pritisnut taster Shift i izaberite poslednji red ili kolonu.

  Nesusedne redove ili kolone

  Kliknite na naslov kolone ili reda u prvom redu ili koloni u izboru. Zatim držite pritisnut taster Ctrl dok izaberete naslove drugih redova ili kolona koje želite da dodate izboru.

  Prvu ili poslednju ćeliju u redu ili koloni

  Izaberite ćeliju u redu ili koloni, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+strelica (strelica nadesno ili strelica nalevo za redove, a strelica nagore ili strelica nadole za kolone).

  Prvu ili poslednju ćeliju na radnom listu ili u Microsoft Office Excel tabeli

  Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Home da biste izabrali prvu ćeliju na radnom listu ili na Excel listi.

  Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+End da biste izabrali poslednju ćeliju na radnom listu ili na Excel listi koja sadrži podatke ili oblikovanje.

  Ćelije do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao)

  Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+End da biste proširili izbor ćelija na poslednju korišćenju ćeliju na radnom listu (u donjem desnom uglu).

  Ćelije na početku radnog lista

  Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Home da biste proširili izbor ćelija na početak radnog lista.

  Manji ili veći broj ćelija nego u aktivnom izboru

  Držite pritisnut taster Shift, a zatim izaberite poslednju ćeliju koju želite da uključite u novi izbor. Pravougaoni opseg između aktivna ćelija i izabrane ćelije postaje novi izbor.

  Da biste otkazali izbor ćelija, kliknite na bilo koju ćeliju na radnom listu.

 3. U aktivnoj ćeliji otkucajte nove podatke ili uredite postojeće, a zatim pritisnite taster Enter ili Tab da biste premestili izbor u sledeću ćeliju.

  Promene se primenjuju na sve radne listove koje ste izabrali.

 4. Ponavljajte prethodni korak dok ne dovršite unos ili uređivanje podataka.

 • Da biste otkazali izbor većeg broja radnih listova, kliknite na bilo koji radni list koji nije izabran. Ako radni list koji nije izabran nije vidljiv, možete da kliknete desnim tasterom miša na karticu izabranog radnog lista, a zatim izaberite stavku Razgrupiši listove.

 • Kad unesete ili uredite podatke, promene utiču na sve izabrane radne listove i mogu slučajno da zamene podatke koji niste hteli da promenite. Da biste ovo izbegli, možete da prikažete sve radne listove istovremeno da biste pronašli potencijalnu neusaglašenost među podacima.

  1. Na kartici Prikaz, u grupi Prozor kliknite na dugme Novi prozor.

  2. Prebacite se na novi prozor, a zatim kliknite na radni list koji želite da prikažete.

  3. Ponovite 1. i 2. korak za svaki radni list koji želite da prikažete.

  4. Na kartici Prikaz, u grupi Prozor kliknite na dugme Rasporedi sve, a zatim izaberite željenu opciju.

  5. Da biste samo radne listove u aktivnoj radnoj svesci, u dijalogu Raspored prozora potvrdite izbor u polju za potvrdu Prozori aktivne radne sveske.

Vrh stranice

Prilagođavanje postavki radnog lista i formate ćelija

U programu Excel postoji nekoliko postavki koje možete da promenite kako biste olakšali ručni unos podataka. Neke promene utiču na sve radne sveske, neke utiču na ceo radni list, a neke utiču samo na ćelije koje navedete.

Promena smera za taster Enter

Kad pritisnete taster Tab da biste uneli podatke u nekoliko ćelija u redu, a zatim na kraju tog reda pritisnete taster Enter, izbor se podrazumevano premešta na početak sledećeg reda.

Pritiskom na taster Enter izbor se premešta za jednu ćeliju nadole, a pritiskom na taster Tab izbor se premešta za jednu ćeliju nadesno. Smer premeštanje za taster Tab ne možete da promenite, ali možete da navedete drugi smer za taster Enter. Promena ove postavke utiče na ceo radni list, sve druge otvorene radne listove, sve otvorene radne sveske, i sve nove radne sveske.

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Opcije.

 2. U kategoriji Više opcija, u okviru Opcije uređivanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Nakon pritiska na taster Enter, premesti izbor, a zatim izaberite željeni smer u polju Smer.

Promena širine kolone

U ćeliji ponekad može da se prikaže #####. Do toga može da dođe kad ćelija sadrži broj ili datum, a širina kolone ne može da prikaže sve znakove koje taj format zahteva. Na primer, recimo da ćelija sa formatom datuma „dd/mm/yyyy“ sadrži 31/12/2015. Kolona je toliko široka da može da prikaže samo šest znakova. Ćelija prikazuje #####. Da biste videli ceo sadržaj ćelije sa trenutnim formatom, morate da povećate širinu kolone.

 1. Kliknite na ćeliju za koju želite da promenite širinu kolone.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Format.

  Grupa „Ćelije“ na kartici „Početak“

 3. U okviru Veličina ćelije uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uklopili ceo tekst u ćeliju, kliknite na dugme Automatski uklopi širinu kolone.

  • Da biste naveli veću širinu kolone, kliknite na dugme Širina kolone, a zatim otkucajte željenu širinu u polju Širina kolone.

Napomena : Kao alternativno rešenje povećavanju širine kolone možete da promenite format te kolone ili čak pojedinačne ćelije. Na primer, možete da promenite format datuma tako da se datum prikazuje samo u vidu meseca i dana (format „mm/dd“), na primer 12/31, ili da predstavlja broj u naučnom formatu (eksponencijalnom), na primer 4E+08.

Prelamanje teksta u ćeliji

Unutar ćelije možete da prikažete više redova teksta tako što ćete prelomiti tekst. Prelamanje teksta u ćeliji ne utiče na druge ćelije.

 1. Kliknite na ćeliju u kojoj želite da prelomite tekst.

 2. Na kartici Početak, u grupi Poravnavanje kliknite na dugme Prelomi tekst.

Grupa „Poravnavanje“ na kartici „Početak“

Napomena : Ako je u pitanju duga reč, znakovi se neće prelomiti (reč se neće razdeliti). Umesto toga možete da proširite kolonu ili da smanjite veličinu fonta da biste videli ceo tekst. Ako se tekst posle prelamanja i dalje ne vidi ceo, možda ćete morate da prilagodite visinu reda. Na kartici Početak, u grupi Ćelije izaberite stavku Oblik, a zatim u okviru stavke Veličina ćelije izaberite stavku Automatski uklopi red.

Dodatne informacije o prelamanju teksta potražite u članku Prelamanje teksta u ćeliji.

Promena formata broja

Format ćelije u programu Excel odvojen je od podataka koji se skladište u ćeliji. Ova razlika u prikazivanju može da ima značajan uticaj kad su podaci numerički. Na primer, kad se broj koji ste uneli zaokruži, obično se zaokružuje samo prikazani broj. Izračunavanja koriste stvarni broj uskladišten u ćeliji, a ne oblikovani broj koji se prikazuje. Zato će vam se možda učiniti da su izračunavanja netačna zbog zaokruživanja u nekim ćelijama.

Kad otkucate brojeve u ćeliji, možete da promenite format u kom se prikazuju.

 1. Kliknite na ćeliju koja sadrži brojeve koje želite da oblikujete.

 2. Na kartici Početak, u grupi Broj kliknite na strelicu pored polja Format broja, a zatim izaberite željeni format.

  Okvir „Oblik broja“ na kartici „Početak“

  Da biste izabrali format broja sa liste dostupnih formata, kliknite na dugme Još formata broja, a zatim sa liste Kategorija izaberite format koji želite da koristite.

Oblikovanje broja kao teksta

Brojeve koji ne treba da se izračunavaju u programu Excel, na primer brojeve telefona, možete da oblikujete kao tekst tako što ćete primeniti format „Tekst“ na prazne ćelije pre nego što otkucate brojeve.

 1. Izaberite praznu ćeliju.

 2. Na kartici Početak, u grupi Broj kliknite na strelicu pored polja Format broja i izaberite stavku Tekst.

  Okvir „Oblik broja“ na kartici „Početak“

 3. Otkucajte željene brojeve u oblikovanoj ćeliji.

  Brojeve koje ste uneli pre primene formata „Tekst“ na ćelije morate ponovo da unesete u oblikovane ćelije. Da biste brzo ponovo uneli brojeve kao tekst, izaberite svaku ćeliju, pritisnite taster F2, a zatim taster Enter.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×