Rezime načina za sabiranje i računanje Excel podataka

Sabiranje i računanje podataka čine osnovu analize podataka, bez obzira na to da li računate tačan broj zaposlenih u organizaciji, podzbir prodaje u severozapadnom regionu ili ukupan iznos sedmičnih računa. Microsoft Excel dokumentuje izuzetno veliki broj načina za sabiranje i računanje. To je odlično jer znači da verovatno postoji tema pomoći koja objašnjava na koji način možete da obavite željene radnje. Međutim, nije uvek očigledno koju temu pomoći treba koristiti.

Da biste lakše napravili pravi izbor, evo opsežnog rezimea veza ka svim temama pomoći u vezi sa sabiranjem i računanjem. Svaki odeljak sadrži tabelu odluka koja će vam pomoći da brzo pronađete informacije koje tražite.

Savet   Ne zaboravite da dodate ovaj članak na listu omiljenih lokacija tako da uvek možete da računate na to da će vam pomoći da pronađete temu koju tražite.

Sabiranje brojeva

Izračunavanje brojčanih i tekstualnih vrednosti

Sabiranje brojeva

Sledeći odeljci rezimiraju posebne zadatke za sabiranje brojeva, najbolju funkciju programa Office Excel za svaki zadatak i veze ka nekim temama pomoći za posebne primere i informacije.

Jednostavno sabiranje

Ako želite da

Pogledajte

Komentari

Saberete vrednosti u ćeliji pomoću formule

Sabiranje brojeva
(odeljak „Sabiranje brojeva u ćeliji“)

Neka Excel bude vaš kalkulator

Unesite formulu u ćeliju i koristite je kao mali kalkulator.

Saberete vrednosti u koloni ili redu pomoću dugmeta „Automatski zbir“

Sabiranje brojeva
(odeljak „Sabiranje svih susednih brojeva u redu ili koloni“)

Neka Excel bude vaš kalkulator

Često je potrebno samo da kliknete na dugme „Automatski zbir“ da biste dobili željene rezultate.

Saberete vrednosti u opsegu korišćenjem funkcije SUM

Sabiranje brojeva
(odeljak „Sabiranje nesusednih brojeva“)

SUM

Funkcija SUM je korisna kada želite da saberete vrednosti iz različitih opsega ili da kombinujete brojčane vrednosti sa opsezima brojeva.

Saberete vrednosti u koloni pomoću prikaza strukture

Prikaz strukture liste podataka na radnom listu

Umetanje podzbirova na listu podataka na radnom listu

Uklanjanje podzbirova

Izračunavanje podzbirova i rad sa nivoima u programu Excel

Ako se podaci nalaze na listi i možete logički da ih grupišete po vrednostima kolona, možete da kreirate prikaz strukture i da zatim u meniju Podaci koristite komandu Podzbirovi da biste olakšali zadatke.

Saberete vrednosti na listi ili u koloni Excel tabele koristeći funkcije SUBTOTAL

SUBTOTAL

Sabiranje podataka u Excel tabeli

Funkcija SUBTOTAL može da kontroliše da li se skriveni redovi uključuju u rezultate i uvek zanemaruje redove koji su filtrirani.

Saberete vrednosti u koloni ili redu pomoću izvedene tabele

Pregled vrednosti, prilagođenih izračunavanja i formula u izveštaju izvedene tabele ili izvedenog grafikona

Funkcije za sabiranje dostupne u izveštajima izvedene tabele

Polja podzbira i zbira u izveštaju izvedene tabele

Prilagođena izračunavanja za polja sa podacima u izvedenoj tabeli

Kreiranje, uređivanje ili brisanje formule izvedene tabele ili izvedenog grafikona

Promena funkcije za rezimiranje ili prilagođenog izračunavanja za polje u izveštaju izvedene tabele

Izvedene tabele imaju ugrađene funkcije koje izuzetno olakšavaju sabiranje kolona i redova.

Vrh stranice

Sabiranje sa jednim ili više kriterijuma

Ako želite da

Pogledajte

Komentari

Saberete vrednosti u opsegu na osnovu jednog kriterijuma korišćenjem funkcija SUMIF ili SUM i IF

SUMIF

IF
(sadrži primer za odlučivanje da li će se sabirati vrednosti)

Sabiranje brojeva
(odeljak „Sabiranje brojeva na osnovu jednog uslova“)

XL: kada treba koristiti funkciju SUM(IF()) umesto funkcije CountBlank() (na engleskom)

Brojeve možete da sabirate na osnovu jednog kriterijuma korišćenjem funkcije SUMIF, međutim nekada je bolje ugnezditi funkcije SUM i IF ako vam je potrebna veća prilagodljivost.

Saberete vrednosti u koloni na osnovu jednog ili više kriterijuma korišćenjem funkcije baze podataka DSUM

Sabiranje brojeva
(odeljak „Sabiranje brojeva na osnovu kriterijuma uskladištenih u posebnom opsegu“)

DSUM

Koristite funkciju DSUM kada imate listu kolona i lakše vam je da definišete kriterijume u posebnom opsegu ćelija nego da koristite ugnežđenu funkciju.

Saberete vrednosti u opsegu na osnovu više kriterijuma koristeći čarobnjak za uslovno sabiranje

Sabiranje brojeva
(odeljak „Sabiranje brojeva na osnovu više uslova pomoću čarobnjaka za uslovno sabiranje“)

Nije vam do posla? Neka čarobnjak za uslovno sabiranje (dostupan putem komande Uslovni zbir u meniju Alatke) sabere vrednosti na osnovu više kriterijuma. Ako ova komanda nije dostupna, instalirajte i učitajte programski dodatak „Analysis ToolPak“.

Učitavanje programskog dodatka „Analysis ToolPak“

  1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, izaberite stavku Opcije programa Excel, a zatim izaberite kategoriju Programski dodaci.

  2. Sa liste Upravljanje izaberite stavku Programski dodaci za Excel, a zatim kliknite na dugme Idi.

  3. Na listi Dostupni programski dodaci potvrdite izbor u polju za potvrdu Analysis ToolPak, a zatim kliknite na dugme U redu.

  4. Ako je potrebno, sledite uputstva u instalacionom programu.

Saberete vrednosti u opsegu na osnovu više kriterijuma korišćenjem funkcija SUMIFS ili SUM i IF

SUMIFS

Sabiranje brojeva

(odeljak „Sabiranje brojeva na osnovu više uslova“)

XL: korišćenje logičke funkcije AND ili OR u instrukciji SUM+IF u programu Excel (na engleskom)

XL: kada treba koristiti funkciju SUM(IF()) umesto funkcije CountBlank() (na engleskom)

Funkciju SUMIFS možete koristiti sa više opsega i kriterijuma ili možete ugnezditi funkcije SUM i IF.

Vrh stranice

Sabiranje stepeni i grupnih vrednosti

Ako želite da

Pogledajte

Komentari

Saberete proizvod odgovarajućih vrednosti u više grupa

SUMPRODUCT

Funkcija SUMPRODUCT je odlična za vrednosti u grupama sa istim dimenzijama, ali možete koristiti i funkciju SUM sa grupom formula ako vam je potrebna veća prilagodljivost.

Saberete stepen svake vrednosti u opsegu

SUMSQ

Ova izračunavanja se često koriste sa statistikama i složenim matematičkim proračunima.

Saberete zbir stepeni odgovarajućih vrednosti u dve grupe

SUMX2PY2

Saberete razliku stepeni odgovarajućih vrednosti u dve grupe

SUMX2MY2

Saberete stepen razlike odgovarajućih vrednosti u dve grupe

SUMXMY2

Vrh stranice

Posebni slučajevi (ukupan zbir, jedinstvene vrednosti)

Ako želite da

Pogledajte

Komentari

Izračunate ukupni zbir korišćenjem funkcije SUM

Izračunavanje tekućeg stanja

Gledajte kako se brojevi sabiraju pred vašim očima.

Saberete jedinstvene vrednosti u opsegu koristeći megaformulu

Sabiranje brojeva
(odeljak „Sabiranje jedinstvenih vrednosti“)

Osećate se kreativno? Evo kako možete na pametan način da upotrebite funkciju FREQUENCY koja će vam pomoći.

Vrh stranice

Izračunavanje brojčanih i tekstualnih vrednosti

Sledeći odeljci rezimiraju posebne zadatke za izračunavanje brojčanih i tekstualnih vrednosti, najbolju funkciju programa Office Excel za svaki zadatak i veze ka nekim temama pomoći za posebne primere i informacije.

Jednostavno računanje

Ako želite da

Pogledajte

Komentari

Izračunate ćelije u koloni ili redu pomoću dugmeta „Automatski zbir“

Izračunavanje ćelija koje sadrže brojeve
(odeljak „Izračunavanje ćelija koje sadrže brojeve u susednom redu ili koloni“)

Često je potrebno samo da kliknete na dugme „Automatski zbir“ da biste dobili željene rezultate.

Izračunate ćelije u opsegu korišćenjem funkcije COUNT

Izračunavanje ćelija koje sadrže brojeve
(odeljak „Izračunavanje ćelija koje sadrže brojeve koje se ne nalaze u susednom redu ili koloni“)

COUNT

Funkcija COUNT je korisna kada želite da izračunate vrednosti iz različitih opsega ili da kombinujete vrednosti sa literalima sa opsezima vrednosti.

Izračunate ćelije u koloni pomoću prikaza strukture

Prikaz strukture liste podataka na radnom listu

Umetanje podzbirova na listu podataka na radnom listu

Uklanjanje podzbirova

Izračunavanje podzbirova i rad sa nivoima u programu Excel

Ako se podaci nalaze na listi i možete logički da ih grupišete po vrednostima kolona, možete da kreirate prikaz strukture i da zatim u meniju Podaci koristite komandu Podzbirovi da biste olakšali zadatke.

Izračunate ćelije u koloni ili redu pomoću izvedene tabele

Pregled vrednosti, prilagođenih izračunavanja i formula u izveštaju izvedene tabele ili izvedenog grafikona

Funkcije rezimea dostupne u izveštajima izvedene tabele

Polja podzbira i zbira u izveštaju izvedene tabele

Prilagođena izračunavanja za polja sa podacima u izvedenoj tabeli

Kreiranje, uređivanje ili brisanje formule izvedene tabele ili izvedenog grafikona

Promena funkcije rezimea ili prilagođenog izračunavanja za polje u izveštaju izvedene tabele

Izvedene tabele imaju ugrađene funkcije koje izuzetno olakšavaju izračunavanje vrednosti u kolonama i redovima.

Izračunate ćelije na listi ili u koloni Excel tabele korišćenjem funkcije SUBTOTAL

SUBTOTAL

Sabiranje podataka u Excel tabeli

Funkcija SUBTOTAL može da kontroliše da li se skriveni redovi uključuju u rezultate i uvek zanemaruje redove koji su filtrirani.

Vrh stranice

Izračunavanje sa jednim ili više kriterijuma

Ako želite da

Pogledajte

Komentari

Izračunate ćelije u opsegu na osnovu jednog kriterijuma korišćenjem funkcije COUNTIF

COUNTIF

Izračunavanje brojeva koji su veći ili manji od nekog broja

Možete lako izračunati ćelije na osnovu jednog kriterijuma korišćenjem funkcije COUNTIF.

Izračunate ćelije u koloni na osnovu jednog ili više kriterijuma korišćenjem funkcije baze podataka DCOUNT

DCOUNT

Koristite funkciju DCOUNT kada imate listu kolona i kada vam je lakše da definišete kriterijume u posebnom opsegu ćelija nego da koristite ugnežđenu funkciju.

Izračunate ćelije u opsegu zasnovanom na više kriterijuma korišćenjem funkcija COUNTIFS ili COUNT i IF

COUNTIFS

Izračunajte koliko često se vrednost pojavljuje

Funkciju COUNTIFS možete koristiti sa više opsega i kriterijuma ili možete ugnezditi funkcije COUNT i IF.

Vrh stranice

Izračunavanje sa praznim vrednostima

Ako želite da

Pogledajte

Komentari

Izračunate ćelije u opsegu koje nisu prazne korišćenjem funkcije COUNTA

Izračunavanje ćelija koje nisu prazne

COUNTA

Kada izračunavate ćelije, nekad ćete želeti da zanemarite sve prazne ćelije zato što su vam važne samo ćelije sa vrednostima. Na primer, želite da izračunate broj svih prodavaca koji su ostvarili barem jednu prodaju u regionu.

Izračunate ćelije na listi koje nisu prazne korišćenjem funkcije DCOUNTA

DCOUNTA

Izračunajte ćelije koje nisu prazne u koloni liste ili na celoj listi.

Izračunate prazne ćelije u susednom opsegu korišćenjem funkcije COUNTBLANK

COUNTBLANK

Kada izračunavate ćelije, nekad ćete želeti da uključite i prazne ćelije zato što su vam one važne. Na primer, želite da izračunate broj svih prodavaca u regionu, bez obzira na to da li su ostvarili prodaju.

Izračunate prazne ćelije u nesusednom opsegu korišćenjem funkcija SUM i IF

XL: kada treba koristiti funkciju SUM(IF()) umesto funkcije CountBlank() (na engleskom)

Zaista, nije očigledno da treba koristiti funkcije SUM i IF umesto funkcije COUNTBLANK, ali ova tema objašnjava kako se to radi.

Vrh stranice

Izračunavanje jedinstvenih pojavljivanja

Ako želite da

Pogledajte

Komentari

Izračunate jedinstvene vrednosti u opsegu pomoću izvedene tabele

Izračunavanje broja pojavljivanja vrednosti
(odeljak „Izračunavanje broja pojavljivanja vrednosti pomoću izveštaja izvedene tabele“)

Koristite zbirove i izračunavanja izveštaja izvedene tabele i bićete na pravom putu.

Izračunate jedinstvene vrednosti u opsegu na osnovu jednog kriterijuma korišćenjem funkcije COUNTIF

Izračunavanje broja pojavljivanja vrednosti
(odeljak „Izračunavanje broja pojavljivanja jedne vrednosti pomoću funkcije“)

Jedinstvene ćelije lako možete izračunati korišćenjem funkcije COUNTIF.

Izračunate jedinstvene vrednosti u opsegu na osnovu više kriterijuma korišćenjem funkcija SUM i IF

Izračunavanje broja pojavljivanja vrednosti
(odeljak „Izračunavanje broja pojavljivanja više tekstualnih ili brojčanih vrednosti pomoću funkcija“)

XL: korišćenje funkcije SUM(IF()) kao funkcije grupe umesto funkcije COUNTIF() sa funkcijom AND (na engleskom)

XL: izračunavanje broja pojavljivanja broja ili teksta u opsegu (na engleskom)

Ne postoji jedna funkcija koja može da izvrši ovaj zadatak tako da je najbolje da ugnezdite funkcije SUM i IF.

Izračunate broj jedinstvenih vrednosti u koloni liste korišćenjem naprednog filtera

Izračunavanje jedinstvenih vrednosti među duplikatima
(odeljak „Izračunavanje broja jedinstvenih vrednosti pomoću filtera“)

Najjednostavniji način da ovo uradite jeste da u meniju Podaci, u podmeniju Filtriranje koristite potkomandu Napredni filter.

Izračunate broj jedinstvenih vrednosti u opsegu sa jednim ili više kriterijuma korišćenjem megaformule

Izračunavanje jedinstvenih vrednosti među duplikatima
(odeljak „Izračunavanje broja jedinstvenih vrednosti pomoću funkcija“)

Utvrđivanje broja jedinstvenih stavki na listi (na engleskom)

Duboko udahnite, pucnite prstima i bacite se na razmišljanje o ovoj megaformuli.

Vrh stranice

Posebni slučajevi (izračunavanje, izračunavanje svih ćelija, izračunavanje reči)

Ako želite da

Pogledajte

Komentari

Obavite izračunavanje koristeći formulu

Izračunavanje tekućeg zbira

Gledajte kako se zbirovi nižu pred vašim očima.

Izračunate ukupan broj ćelija u opsegu korišćenjem funkcija ROWS i COLUMNS

Izračunavanje svih ćelija u opsegu

Oduševite svoje kolege tako što ćete uvek znati tačan broj ćelija koji se koristi na unakrsnoj tabeli mesečne prodaje.

Izračunate reči u opsegu koristeći megaformulu

Izračunavanje broja reči u ćeliji ili opsegu

Izračunajte broj reči u programu Office Excel jednostavno kao u programu Microsoft Office Word.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Excel 2007Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik