Referenca: Lokacije komandi programa Word 2003 u programu Word 2007

Ovaj članak predstavlja osnovne elemente novog interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent u programu Microsoft Office Word 2007. On takođe obezbeđuje listu komandi sa kojima ste možda već upoznati u programu Microsoft Office Word 2003 i pokazuje vam kako da postignete iste rezultate u programu Office Word 2007.

Važno : Ovaj članak je dizajniran samo kao alatka za brza uputstva i nije namenjen za obuku ili učenje.

U ovom članku

Upoznavanje sa novim interfejsom

Dodavanje komandi priručnoj traci

Nove lokacije poznatih komandi

Upoznavanje sa novim interfejsom

Program Office Word 2007 ima novi izgled, novi Korisnički interfejs Office Fluent interfejs, koji zamenjuje menije, trake sa alatkama i većinu okana zadataka iz starijih verzija programa Word jednim mehanizmom koji je jednostavan i olakšava pronalaženje komandi. Novi Korisnički interfejs Office Fluent interfejs je dizajniran da vam pomogne da budete produktivniji u programu Word, da lakše pronađete odgovarajuće funkcije za različite zadatke, otkrijete nove funkcije i budete efikasniji.

Ovaj članak je namenjen iskusnim korisnicima programa Word 2003 – osoblju tehničke podrške, IT stručnjacima i drugima koji već poznaju interfejs programa Word 2003 – koji žele da brzo pronađu poznate komande u programu Office Word 2007.

Korisnički interfejs Office Fluent

Osnovna zamena za menije i trake sa alatkama u programu Office Word 2007 jeste glavna traka, komponenta Korisnički interfejs Office Fluent korisničkog interfejsa. Dizajnirana za lako pretraživanje, glavna traka sastoji se od kartica koje su organizovane na osnovu određenih slučajeva ili objekata. Kontrole na svakoj kartici dalje su organizovane u nekoliko grupa. Office Fluent glavna traka može da primi bogatiji sadržaj od menija i traka sa alatkama, uključujući dugmad, galerije i sadržaj dijaloga.

Slika kartice „Početak“ programa Word

1. Kartice su dizajnirane tako da budu okrenute rešavanju zadataka.

2. Grupe unutar svake kartice dele zadatak na podzadatke.

3. Komandna dugmad u svakoj grupi izvršavaju komande ili prikazuju menije sa komandama.

Kartice koje se pojavljuju samo kada vam trebaju

Uz standardni skup kartica koji vidite na traci svaki put kada pokrenete program Office Word 2007, postoje još dve vrste kartica koje se pojavljuju u interfejsu samo kada su od koristi za tip zadatka koji trenutno izvršavate.

Kontekstualne alatke     Kontekstualne alatke vam omogućavaju da radite sa objektima koje izaberete na stranici, poput tabele, slike ili crteža. Kada kliknete na objekat, pored standardnih kartica pojavljuje se i skup važnih kontekstualnih kartica upadljive boje.

Kontekstualne alatke i isticanje

1. Izaberite stavku u dokumentu.

2. Ime kontekstualnih alatki pojaviće se u upadljivoj boji, a pored standardnog skupa kartica pojaviće se i kontekstualne kartice.

3. Kontekstualne kartice vam pružaju kontrole za rad sa izabranom stavkom.

Programske kartice     Programske kartice zamenjuju standardni skup kartica kada se prebacite na određene režime kreiranja ili prikaza,uključujući i pregled pre štampanja.

pregled pre štampanja

Meniji, trake sa alatkama i drugi poznati elementi

Pored kartica, grupa i komandi, program Office Word 2007 koristi i druge elemente koji služe tome da vam omoguće da na neki način obavite svoje zadatke. Sledeći elementi podsećaju na menije i trake sa alatkama koji su vam već poznati iz prethodnih verzija programa Word.

Dugme Microsoft Office Slika dugmeta      Ovo dugme se nalazi u gornjem levom uglu prozora programa Word i pritiskom na njega otvara se meni prikazan na sledećoj slici.

Dugme Office u programu Word

Priručna traka     Priručna traka se prema podrazumevanim postavkama nalazi na vrhu prozora u programu Word i obezbeđuje brzi pristup alatkama koje često koristite. Možete je prilagoditi tako što ćete dodati komande u nju.

Priručna traka

Pokretači dijaloga     Pokretači dijaloga su male ikone koje postoje u nekim grupama. Klikom na pokretač dijaloga otvara se odgovarajući dijalog ili okno zadataka i tako dobijate pristup većem broju opcija koje se odnose na određenu grupu.

Pokretač dijaloga

Vrh stranice

Dodavanje komandi priručnoj traci

Neke komande programa Word 2003 su dostupne u programu Office Word 2007 samo sa liste svih komandi u dijalogu Word opcije. Da biste koristili ove komande u programu Office Word 2007, prvo ih dodajte na priručnu traku na sledeći način:

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim na dugme Word opcije.

 2. Sa liste na levoj strani izaberite stavku Prilagođavanje.

 3. Iz liste Izaberite komande iz izaberite stavku Sve komande.

  Prikazivanje svih komandi na listi

 4. U polju Prilagodi priručnu traku izaberite ili stavku Za sve dokumente (podrazumevano) ili određeni dokument.

 5. Kliknite na komandu koju želite da dodate, a zatim na dugme Dodaj.

  Ponovite postupak za svaku komandu koju želite da dodate.

 6. Koristite dugmad sa strelicama Premesti nagore i Premesti nadole da biste rasporedili komande u željeni redosled na priručnoj traci.

 7. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Nove lokacije poznatih komandi

Informacije o lokaciji komandi menija i komandi trake sa alatkama u programu Office Word 2007 možete pronaći u radnoj svesci za mapiranje trake programa Word. U uputstvima na prvoj kartici radne sveske naći ćete savete kako da prilagodite, pronađete i odštampate podatke.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×