Redaktor – pomoćnik za pisanje

Redaktor traži pravopisne i gramatičke greške u dokumentu ili e-poruci i daje predloge koji mogu da poboljšaju dokument.

Redaktor može da uoči pogrešno napisane reči, gramatičke greške, probleme u stilu pisanja dok kucate u programu Word ili Outlook. Redaktor označava greške dok kucate: crvene talasaste linije su za pravopis, dvostruka podvlačenja plave boje koriste se za gramatiku, a zlatne tačkaste linije su za mesta za koja redaktor ima predloge za stil pisanja.

Kompletna funkcionalnost redaktora dostupna je samo ako imate Office 365 pretplatu.

Okno „Pregled redaktora“ je nova funkcionalnost koja je dodata i trenutno je dostupna samo Office insajderima.

Redaktor proverava da li postoje pravopisne greške dok kucate ili kada redigujte ceo dokument dobijate pregled koji ističe pravopisne ispravke koje su neophodne u dokumentu. Izaberite pravopisne ispravke u oknu uređivača da biste ispravili pravopisne greške u dokumentu. Kada ugledate crvenu talasastu liniju ispod reči, kliknite desnim tasterom miša na reč i odaberite neki od predloga da biste ispravili grešku.

Prikazuje pravopisnu grešku u Word dokumentu

 • Pravopisni predlozi su praćeni sinonimima (kada su dostupni) da biste lakše odabrali one koji najviše odgovaraju onome što želite da kažete. 

 • Sledeće opcije su vidljive ako kliknete na strelicu u kontekstualnom meniju:

  1. Odaberite stavku Čitaj naglas ako želite da čujete trenutni predlog.

  2. Odaberite stavku Promeni sve ako želite da zamenite trenutni predlog svaki put kada se ista pravopisna greška pojavi u trenutnom dokumentu.

  3. Izaberite stavku Dodaj u automatsko ispravljanje za predlog kojim želite da Redaktor uvek zameni reč koju je pronašao. (Do stavke Opcije automatskog ispravljanja možete da dođete pomoću kontekstualnog menija. Dodatne informacije o tome kako se koriste opcije potražite tako što ćete odabrati stavku „Opcije automatskog ispravljanja“.)

 • Da biste dodali reč u podrazumevani rečnik kako bi redaktor prestao da je markira kao pogrešno napisanu, odaberite stavku Dodaj u rečnik.

 • Da biste preskočili reč u ovom dokumentu ili e-poruci bez njenog dodavanja u rečnik pravopisa, odaberite stavku Zanemari sve.

 • Da biste videli više informacija i sve dostupne radnje za ispravljanje pravopisnih grešaka, odaberite stavku Pogledajte više da biste otvorili okno Redaktor. U oknu Redaktor,

  1. u gornjem delu okna Redaktor možete videti detaljno objašnjenje gramatičkog problema.

  2. Rečenica koja sadrži gramatičku grešku će vam biti pročitana ako kliknete na ikonu zvučnika. Ako izaberete deo rečenice u okviru tog okvira za tekst pre nego što kliknete na ikonu zvučnika, biće pročitan samo taj deo.

  3. Svaki predlog stila pisanja u oknu je podeljeno dugme. Izaberite glavno dugme podeljenog dugmeta da biste odabrali taj predlog i umetnuli ga u dokument. Osim toga, možete da izaberete dugme sa strelicom podeljenog dugmeta da biste otvorili podmeni koji sadrži sledeće dodatne radnje koje možete da preduzmete u vezi sa tim predlogom: Ako želite da svaki da čujete naglas, odaberite stavku Pročitaj naglas i dok slušate izgovor slovo po slovo, odaberite stavku Napiši.

Redaktor proverava da li postoje gramatičke greške dok kucate ili kada vršite proveru (pritisnite taster F7) celog dokumenta dobijate pregled koji ističe sve gramatičke ispravke koje su neophodne u dokumentu. Izaberite gramatičke ispravke u oknu uređivača da biste ispravili gramatičke greške u dokumentu. Kada vidite dvostruko podvlačenje plavom bojom, kliknite desnim tasterom miša na reč ili frazu da biste saznali više.

Prikazuje gramatičku grešku

 • Gramatičke predlog prati kratak  opis kako biste doneli odluku o tome da li da rešavate problem i na koji način.

 • Sledeće opcije su vidljive ako kliknete na strelicu u kontekstualnom meniju:

  1. Odaberite stavku Čitaj naglas da biste čuli izabrani predlog.

  2. Da biste zanemarili reč ili frazu i prešli na sledeću, odaberite stavku Zanemari jednom

  3. Odaberite stavku Ne proveravaj da li postoji ovaj problem da biste trenutno zanemarili ovu grešku za ceo dokument.

  4. Da biste videli detaljnije objašnjenje gramatičke greške, kao i primere za pisanje odaberite stavku Pogledajte više da biste otvorili okno Redaktor. U oknu Redaktor,

   • u gornjem delu okna možete videti detaljno objašnjenje gramatičkog problema.

   • Rečenica koja sadrži gramatičku grešku će vam biti pročitana ako kliknete na ikonu zvučnika. Ako izaberete deo rečenice u okviru tog okvira za tekst pre nego što kliknete na ikonu zvučnika, biće pročitan samo taj deo.

   • Svaki predlog stila pisanja u oknu je podeljeno dugme. Izaberite glavno dugme podeljenog dugmeta da biste odabrali taj predlog i umetnuli ga u dokument. Osim toga, možete da izaberete dugme sa strelicom podeljenog dugmeta da biste otvorili podmeni koji sadrži sledeće dodatne radnje koje možete da preduzmete u vezi sa tim predlogom: Ako želite da svaki da čujete naglas, odaberite stavku Pročitaj naglas i dok slušate izgovor slovo po slovo, odaberite stavku Napiši.

Redaktor traži greške u stilu i druge probleme naprednog pisanja i ističe reč ili frazu tako što ih podvlači zlatnom tačkastom linijom. Kliknite desnim tasterom miša na podvučenu reč ili frazu i razmotrite neki od alternativnih predloga ili kada vršite redakturu (pritisnite taster F7) za ceo dokument dobijate pregled koji ističe sva poboljšanja pisanja koja su potrebna u dokumentu.

Napomena: Zlatne tačkaste linije su trenutno dostupne samo za engleski i španski.

Prikazuje grešku u stilu pisanja

Predloge stila pisanja prati kratak  opis kako biste doneli odluku o tome da li da rešavate problem i na koji način.

Redaktor proverava sledeće:

 • Složene reči*

 • Skraćenice*

 • Klišei*

 • Neformalni jezik*

 • Dvostruka negacija*

 • Žargon*

 • Nominalizacije

 • Pasiv*

 • Pasiv sa nepoznatim vršiocem radnje (Nema dostupnih predloga)*

 • Suvišne reči u rečenici

 • Reči u razdvojenom infinitivu* (više od jedne)

 • Reči specifične za rod*

 • Reči koje izražavaju neizvesnost*

 • Sleng*

 • Oksfordski zarez*

 • Znaci interpunkcije koji su obavezni uz znake navoda*

 • Obavezni razmaci između rečenica*

Važno: Omogućite opcije stila tako što ćete otići na opcije stavke Jezička provera i odabrati postavke stavke Gramatika i još mnogo toga u padajućem meniju Stil pisanja. Pročitajte odeljak Kako se menjaju postavke jezičke provere redaktora u nastavku.

 • Svaki predlog stila pisanja u priručnom meniju je podeljeno dugme. Izaberite glavno dugme podeljenog dugmeta da biste odabrali taj predlog i umetnuli ga u dokument. Osim toga, možete da izaberete dugme sa strelicom podeljenog dugmeta da biste otvorili podmeni koji sadrži sledeće dodatne radnje koje možete da preduzmete u vezi sa tim predlogom:

  1. Odaberite stavku Čitaj naglas da biste čuli izabrani predlog

  2. Da biste zanemarili stilsku grešku i prešli na sledeću, odaberite stavku Zanemari jednom

  3. Odaberite stavku Ne proveravaj da li postoji ovaj problem da biste trenutno zanemarili ovu grešku za ceo dokument.

 • Da biste videli detaljnije objašnjenje greške stila pisanja, kao i primere za pisanje, odaberite stavku Pogledajte više da biste otvorili okno Redaktor. U oknu Redaktor,

  1. u gornjem delu okna možete videti detaljno objašnjenje predloga stila pisanja.

  2. Rečenica koja sadrži predlog stila pisanja će vam biti pročitana ako kliknete na ikonu zvučnika. Ako izaberete deo rečenice u okviru tog okvira za tekst pre nego što kliknete na ikonu zvučnika, biće pročitan samo taj deo.

  3. Svaki predlog stila pisanja u oknu je podeljeno dugme. Izaberite glavno dugme podeljenog dugmeta da biste odabrali taj predlog i umetnuli ga u dokument. Osim toga, možete da izaberete dugme sa strelicom podeljenog dugmeta da biste otvorili podmeni koji sadrži sledeće dodatne radnje koje možete da preduzmete u vezi sa tim predlogom:

  4. Svaki predlog možete da čujete, odaberite stavku Čitaj naglas, kao i da čujete kako se on piše, odaberite stavku Napiši.

Detalje o greškama u stilu pisanja i predlozima potražite u članku Izbor opcija gramatike i stila pisanja.

Pregledajte ceo dokument uz pregled redaktora

Pregled redaktora prikazuje analizu vrste grešaka koje se nalaze u dokumentu i pruža vam mogućnost da ispravite greške koje najčešće pravite.

 1. U programu Word, redigujte ceo dokument tako što ćete pritisnuti taster F7 ili izabrati stavku Proveri dokument na kartici Redigovanje.

  Prikazuje stavku „Proveri dokument“ na kartici „Pregled“
 2. Okno Redaktor prikazuje pregled broja grešaka i vrstu grešaka (pravopis, gramatika i stil) pronađenih u dokumentu.

  Prikazuje pregled problema provere
 3. Kliknite na bilo koju kategoriju da biste rešili probleme u dokumentu.

Možete da vidite pogrešno napisane reči, gramatičke greške i probleme u stilu pisanja dok kucate u programu Word ili Outlook 2016. Redaktor označava greške dok pišete: crvene talasaste linije su za pravopis, dvostruka podvlačenja plave boje koriste se za gramatiku i stil pisanja.

Redaktor proverava da li postoje pravopisne greške dok kucate. Kada ugledate crvenu talasastu liniju ispod reči, kliknite desnim tasterom miša na reč i odaberite neki od predloga da biste ispravili grešku.

Prikazuje kontekstualni meni Pravopisna greška
 • Pravopisni predlozi su praćeni sinonimima (kada su dostupni) da biste lakše odabrali one koji najviše odgovaraju onome što želite da kažete. 

 • Sledeće opcije su vidljive ako kliknete na strelicu u kontekstualnom meniju:

  1. Odaberite stavku Čitaj naglas ako želite da čujete trenutni predlog.

  2. Izaberite stavku Dodaj u automatsko ispravljanje za predlog kojim želite da Redaktor uvek zameni reč koju je pronašao. (Do stavke Opcije automatskog ispravljanja možete da dođete pomoću kontekstualnog menija. Dodatne informacije o tome kako se koriste opcije potražite tako što ćete odabrati stavku „Opcije automatskog ispravljanja“.)

 • Da biste dodali reč u podrazumevani rečnik kako bi redaktor prestao da je markira kao pogrešno napisanu, odaberite stavku Dodaj u rečnik.

 • Da biste preskočili reč u ovom dokumentu ili e-poruci bez njenog dodavanja u rečnik pravopisa, odaberite stavku Zanemari sve.

 • Da biste videli više informacija i sve dostupne radnje za ispravljanje pravopisnih grešaka, odaberite stavku Pogledajte više da biste otvorili okno Redaktor.

  Napomena: Okno Redaktor je dostupna samo za Word.

Redaktor proverava da li postoje gramatičke greške dok kucate ili kada vršite proveru (pritisnite taster F7) celog dokumenta dobijate pregled koji ističe sve gramatičke ispravke koje su neophodne u dokumentu.

Prikazuje kontekstualni meni Gramatička greška

 • Gramatičke predloge prati kratakopis iznad njih, kako biste doneli odluku o tome da li da rešavate problem i na koji način.

 • Sledeće opcije su vidljive ako kliknete na strelicu u kontekstualnom meniju:

  1. Odaberite stavku Čitaj naglas da biste čuli izabrani predlog.

  2. Da biste zanemarili reč ili frazu i prešli na sledeću, odaberite stavku Zanemari jednom

  3. Da biste videli detaljnije objašnjenje gramatičke greške, kao i primere za pisanje odaberite stavku Pogledajte više da biste otvorili okno Redaktor.

   Napomena: Okno Redaktor je dostupna samo za Word.

Takođe pogledajte

Ručno pokretanje kontrolora pravopisa i gramatike

 • Provera pravopisa je dostupna za 89 jezika.

 • Provera pravopisa prilagođena kontekstu dostupna je na 7 jezika (engleski, španski, francuski, nemački, brazilski portugalski, italijanski, norveški)

 • Provera gramatike je dostupna na 22 jezika (7 jezika navedenih iznad, kao i ruski, japanski, holandski, danski, finski, švedski, portugalski [evropski], poljski, arapski, češki, turski. korejski, kineski [pojednostavljeni], kineski [tradicionalni], mađarski)

 • Pomoć pri pisanju (zlatna tačkasta linija) dostupna je samo na engleskom i španskom.

U programu Word promenite postavke jezičke provere pomoću dijaloga Gramatičke postavke. Možete da odaberete razne gramatičke i stilske postavke u zavisnosti od toga koje postavke najbolje odgovaraju dokumentu.

Napomena: Opcije jezičke provere redaktora podrazumevano su podešene na stavku Gramatika i još mnogo toga sa izabranim opcijama stila „Suvišne reči u rečenici“ i „Nominalizacije“.

 1. Odaberite stavke Datoteka > Opcije > Jezička provera da biste otvorili opcije jezičke provere.

 2. U okviru stavke Prilikom ispravljanja pravopisa i gramatike u programu Word odaberite stavku Postavke.

  Meni Stil pisanja u dijalogu Gramatičke postavke nudi dve opcije: Gramatika ili Gramatika i još mnogo toga Možete da odaberete bilo koju opciju u zavisnosti od toga sa kojim postavkama želite da radite.

 3. Odaberite stavku Gramatika i još mnogo toga da biste koristili opcije stila.

  Pomerite se nadole da biste videli sve dostupne opcije i izaberite sva pravila koja želite da kontrolor gramatike označi zastavicom odnosno zanemari ili opozovite njihov izbor. Sve promene koje izvršite na ovim postavkama primenjuju se na sve dokumente ili stavke koje uređujete, a ne samo na dokument na kom trenutno radite.

  Savet: Da biste se vratili na podrazumevane postavke jezičke provere redaktora, odaberite stavku Uspostavi početnu vrednost za sve.

Redaktor u programu Outlook može da označi zastavicom reči ili fraze sa gramatičkim ili stilskim greškama dok kucate e-poruku i da pruži predloge za rešavanje ispravljanje greške. Da biste koristili usluge jezičke provere redaktora,

 1. Sastavite e-poruku ili je otvorite.

 2. Odaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Pošta, a zatim odaberite stavku Opcije redaktora....

 4. Odaberite stavku Jezička provera.

 5. U okviru stavke Prilikom ispravljanja pravopisa u programu Outlook uradite sledeće:

  • Izaberite stavku Označi gramatičke greške prilikom kucanja. Tako se označavaju gramatičke (plavom bojom) i stilske (zlatnom bojom) greške dok kucate.

  • Odaberite stavku Postavke.

   Meni Stil pisanja u dijalogu Gramatičke postavke nudi dve opcije: Gramatika ili Gramatika i još mnogo toga Možete da odaberete bilo koju opciju u zavisnosti od toga sa kojim postavkama želite da radite.

  • Odaberite stavku Gramatika i još mnogo toga da biste koristili opcije stila.

   Pomerite se nadole da biste videli sve dostupne opcije i izaberite sva pravila koja želite da kontrolor gramatike označi zastavicom odnosno zanemari ili opozovite njihov izbor. Sve promene koje izvršite na ovim postavkama primenjuju se na sve dokumente ili stavke koje uređujete, a ne samo na dokument na kom trenutno radite.

   Savet: Da biste se vratili na podrazumevane postavke jezičke provere redaktora, odaberite stavku Uspostavi početnu vrednost za sve.

 6. Odaberite stavku U redu.

Tasterske prečice

U dokumentu koristite Alt + podvučeno slovo da biste izabrali navedenu komandu.

U oknu redaktora koristite samo podvučeno slovo da biste izabrali komandu.

Takođe pogledajte

Izaberite opcije gramatike i stila pisanja u sistemu Office 2016

Provera pravopisa i gramatike u sistemu Office 2010 i novijim verzijama

Izaberite opcije gramatike i stila u sistemu Office 2013 i starijim verzijama

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×