Rešavanje uobičajenih problema vezanih za lokacije

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ovaj članak pruža informacije koje će vam pomoći da rešite uobičajene probleme i greške do kojih može doći prilikom korišćenja sistema Windows SharePoint Services 3.0.

Kada pokušam da biste kreirali novu lokaciju, dobijam poruku da je lokacija je već u upotrebi ili već postoji

Kada pokušam da biste kreirali novu listu ili biblioteku, dobijam poruku da je navedeno ime je već u upotrebi

Kada pokušam da kreiram datoteku ili fasciklu, dobijam poruku da ime datoteke ili fascikle je predugačka

Nije moguće izbrisati lokacije. Dobijam poruku „Nije moguće izbrisati lokaciju koja sadrži podlokacije”

Kada pokušam da kreiram datoteku ili fasciklu, dobijam poruku da ime datoteke ili fascikle sadrži nevažeće znakove

Ne mogu da izbrišem sebe kao vlasnika kolekcije lokacija

Kada pokušam da izbrišem datoteku, dobijam poruku datoteku trenutno odjavljena ili zaključana za uređivanje od strane drugog korisnika

Kada pogledam matične stranice moje lokacije, dobijam poruku o grešci Web segmenta

Dobijam poruku „usluga nije dostupna” kada pokušam da pregledam svoju lokaciju ili stranice za moje lokacije ili servera administraciju

Kada pokušam da biste prikazali stranicu izveštaj o iskorišćenosti lokacije, dobijam poruku da izveštaji o korišćenju nisu dostupni

Kada pokušam da otpremite datoteku, dobijam poruku da je datoteku „prekoračeno ograničenje za dužinu”

Kada pokušam da otpremite datoteku, dobijam poruku da je datoteka blokirana Administratori servera

Nije moguće slanje e-poruka korisniku kada ste dali korisnik nove dozvole

Nije moguće kreirati sve više upozorenja

Dobijam poruku da je na lokaciji prekoračen maksimalni prostor za skladištenje

Kada pokušam da kreiram novu lokaciju, dobijam poruku da je lokacija već u upotrebi ili da već postoji

Simptom

Kada pokušate da kreirate novu kolekciju lokacija, možda ćete videti sledeću poruku:

Na drugoj lokaciji već postoji h TTP://Sitename/sites/subsitename . Izbriši ovu lokaciju pre nego što pokušate da kreirate novu lokaciju sa istom URL Adresom, odaberite novu URL adresu ili kreirajte novu uključivanje na putanji koji ste precizirali.

Kada pokušate da kreirate novu podlokaciju, možda ćete videti sledeću poruku:

Adresa Veb lokacije /sites/subsitename/subsubsitename je već u upotrebi.

Rešenje

URL adresa Web lokacije koju pokušavate da kreirate već postoji na istom položaju lokacije. Kliknite na dugme Nazad u pregledaču, a zatim upišite drugu URL adresu za lokaciju.

Vrh stranice

Kada pokušam da kreiram novu listu ili biblioteku, dobijam poruku da je navedeno ime već u upotrebi

Simptom

Kada pokušate da kreirate novu listu ili biblioteku, možda ćete videti sledeću poruku:

Navedeno ime je već u upotrebi. Liste, ankete, diskusione table ili biblioteke dokumenata mogu da imaju isto ime kao liste, ankete, diskusione table ili biblioteke dokumenata na ovu Veb lokaciju. Koristite ti u pregledaču nazad dugme i otkucajte novo ime.

Rešenje

Ne možete da kreirate novu listu ili biblioteku koja ima isto ime kao postojeća lista ili biblioteka. Upišite drugo ime za novu listu ili biblioteku ili izbrišite staru listu ili biblioteku pre nego što kreirate novu.

Napomena: Ukoliko dobijete ovu poruku, ali ne možete da locirate postojeću listu ili biblioteku sa istim imenom, možda nećete potrebne dozvole da pregledate listu ili biblioteku. Obratite se administratoru za pomoć.

Vrh stranice

Kada pokušam da kreiram datoteku ili fasciklu, dobijam poruku da je ime datoteke ili fascikle predugačko

Simptom

Kada pokušate da kreirate novu datoteku ili fasciklu, možda ćete videti sledeću poruku:

Za navedenu datoteku ili fasciklu ime je predugačka. URL putanja za sve datoteke i fascikle mora biti 260 znakova ili manje (i ne više od 128 znakova za bilo koju jednom ime datoteke ili fascikle u URL adresi). Otkucajte kraće ime datoteke ili fascikle.

Rešenje

Ime datoteke i fascikle ne sme biti duže od 128 znakova. Pored toga, cela URL adresa datoteke ne sme biti duža od 260 znakova. Kliknite na dugme Nazad u pregledaču, a zatim upišite novo ime.

Vrh stranice

Ne mogu da izbrišem lokaciju. Dobijam poruku: "Ne možete da izbrišete lokaciju koja sadrži podlokacije"

Simptom

Kada pokušate da izbrišete lokaciju, možda ćete videti sledeću poruku:

Greška pri brisanju Veb lokaciji " /Sitename/subsitename ". Ne možete da izbrišete lokaciju koja sadrži podlokacije.

Rešenje

Da biste izbrisali lokaciju, morate najpre izbrisati sve podlokacije koje postoje ispod nje.

Vrh stranice

Kada pokušam da kreiram datoteku ili fasciklu, dobijam poruku da ime datoteke ili fascikle sadrži nevažeće znakove

Simptom

Kada pokušate da kreirate novu datoteku ili fasciklu, možda ćete videti sledeću poruku:

Ime datoteke ili fascikle " Ime datoteke/fascikle „sadrži nevažeće znakove. Koristite drugo ime. Nevažeći znakovi koji uključuju sledeće: # % & *: < >? / \ { | } .

Rešenje

U sistemu Windows SharePoint Services 3.0 zabranjeno je koristiti određene znakove u imenima datoteka i fascikli. Za datoteku ili fasciklu upišite ime koje ne sadrži nijedan nevažeći znak.

Vrh stranice

Ne mogu da izbrišem sebe kao vlasnika kolekcije lokacija

Simptom

Kada pokušate da izbrišete vlasnike kolekcije Web lokacija, možda ćete videti neku od sledećih poruka:

  • Vlasnike kolekcije Web lokacija ne možete izbrisati.

  • Ne možete da uklonite vlasnike sa liste smo Administratori kolekcije lokacija b.

Rešenje

Ne možete da uklonite svoj nalog iz grupe Administratori kolekcije lokacija. Obratite se drugom administratoru kolekcije lokacija ili administratoru servera i zahtevajte da se vaše ime ukloni iz grupe Administratori kolekcije lokacija.

Vrh stranice

Kada pokušam da izbrišem datoteku, dobijam poruku da je drugi korisnik trenutno odjavio ili zaključao datoteku zbog uređivanja

Simptom

Kada pokušate da izbrišete datoteku, možda ćete videti sledeću poruku:

Drugi korisnik je odjavio ili zaključao datoteku zbog uređivanja.

Rešenje

Ne možete da izbrišete datoteku koju je trenutno odjavio drugi korisnik. Obratite se korisniku koji je odjavio datoteku i zamolite njega ili nju da je prijavi ili se obratite vlasniku lokacije za pomoć.

Vrh stranice

Kada pregledam matičnu stranicu svoje lokacije, dobijam poruku o grešci Web segmenta

Simptom

Kada pregledate matičnu stranicu lokacije, možda ćete videti neku od sledećih poruka:

  • Greška Web segmenta: Jedno od svojstava Web segmenta ima neispravan format. Windows SharePoint Services ne može da deserijalizuje Web segment. Proverite format svojstava i pokušajte ponovo.

  • Greška web segmenta: ne može da deserijalizuje (Konvertovanje tok nazad u objekat) Veb segment na serveru.

Rešenje

Ukoliko vidite neku od ovih poruka, obavestite administratora servera.

Vrh stranice

Dobijam poruku da „usluga nije dostupna" kada pokušam da pregledam svoju lokaciju ili stranice za administraciju moje lokacije ili servera

Simptom

Kada pokušate da pregledate lokaciju, možda ćete videti sledeću poruku:

Usluga nije dostupna

Rešenje

Ukoliko vidite poruku „Usluga nije dostupna", postoji problem sa rezervisanim prostorom za Web aplikaciju. Obavestite administratora servera.

Vrh stranice

Kada pokušam da pregledam stranicu „Izveštaj o iskorišćenosti lokacije“, dobijam poruku da izveštaji o korišćenju nisu dostupni

Simptom

Kada pokušate da pregledate stranicu „Izveštaj o iskorišćenosti lokacije“, možda ćete videti sledeću poruku:

Izveštaj o korišćenju nije dostupan za ovu lokaciju. Možda je na ovom serveru onemogućena obrada upotrebe ili podaci o upotrebi za ovu lokaciju još uvek nisu obrađeni.

Rešenje

Evidentiranje i obrada upotrebe moraju biti uključeni, a korisnici moraju najpre da posete stranicu na vašoj lokaciji bi se na stranici „Izveštaj o iskorišćenosti lokacije“ pojavili bilo kakvi podaci. Obratite se administratoru lokacije da biste proverili da je u sistemu Windows SharePoint Services 3.0 uključeno evidentiranje i obrada upotrebe. Takođe, ukoliko je lokacija nova (kreirana danas) ili ukoliko se nije koristila pre današnjeg dana, podaci se neće pojaviti dok se ne dovrši evidentiranje upotrebe (obično u toku 24 časa). Pored toga, ukoliko na lokaciji nije bilo nikakve aktivnosti u poslednjih 31 dana, videćete poruku da „nema podataka“.

Vrh stranice

Kada pokušam da otpremim datoteku, dobijam poruku da je datoteka "prekoračila maksimalnu dozvoljenu dužinu"

Simptom

Kada pokušate da otpremite datoteku, možda ćete videti sledeću poruku:

Nije moguće obraditi prosleđeni obrazac jer prekoračuje maksimalnu dužinu koju je dozvolio administrator Web lokacije. Ponovo prosledite obrazac sa manje podataka.

Rešenje

Maksimalna podrazumevana veličina datoteke koja se oprema u Windows SharePoint Services 3.0 je 50 megabajta (MB). Administratori servera prema potrebi mogu da povećaju ili da smanje veličinu datoteke. Obratite se administratoru servera da biste zatražili da se poveća veličina datoteke za otpremanje.

Vrh stranice

Kada pokušam da otpremim datoteku, dobijam poruku da su je blokirali administratori servera

Simptom

Kada pokušate da otpremite datoteku, možda ćete videti sledeću poruku:

Datoteka koju pokušavate da Sačuvaj "ili" Preuzmi je blokirao ovu Web lokacije administratorima servera.

Rešenje

Sistem Windows SharePoint Services 3.0 podrazumevano sprečava da se određeni tipovi datoteka otpreme na server. Administratori servera prema potrebi mogu da dodaju ili da uklone tipove datoteka sa ove liste. Obratite se administratoru servera da biste zatražili da se tip datoteke deblokira.

Vrh stranice

Ne mogu da pošaljem e-poruku korisniku nakon što sam mu dodelio nove dozvole

Simptom

Kada pokušate da korisniku pošaljete e-poruku nakon što ste mu dodelili nove dozvole, možda ćete videti sledeću poruku:

Jedan ili više korisnika su uspešno dodati, ali došlo je do greške pri slanju e-poruke. Server možda nije podešen ispravno da biste poslali e-pošte. Da biste proverili da li je e-poštu ispravno konfigurisan, obratite se administratoru servera.

Rešenje

Ova poruka se pojavljuje ukoliko SMTP server nije važeći ili se ne odaziva kada potvrdite izbor Pošalji e-poruku dobrodošlice novim korisnicima prilikom dodavanja novog korisnika na lokaciju, u listu ili u biblioteku. Obavestite administratora servera da postoji problem sa SMTP serverom.

Vrh stranice

Ne mogu više da kreiram obaveštenja

Simptom

Kada pokušate da kreirate obaveštenje za listu ili biblioteku, možda ćete videti sledeću poruku:

Kreirali ste maksimalni broj obaveštenja koji je dozvoljen na ovoj lokaciji. Upozorenjima možete upravljati sa stranice „Moja upozorenja na ovoj lokaciji“.

Rešenje

Sistem Windows SharePoint Services 3.0 postavlja ograničenje na broj obaveštenja koja korisnik može da kreira. Ovaj broj se automatski postavlja prema podrazumevanoj vrednosti, ali administrator servera može da ga poveća ili smanji. Obratite se administratoru servera da biste zatražili da se poveća maksimalna količina obaveštenja.

Vrh stranice

Dobijam poruku da je na lokaciji prekoračen maksimalni prostor za skladištenje

Simptom

Kada pokušate da dodate podatke na lokaciju, možda ćete videti sledeću poruku:

Nije moguće sačuvati promene jer ovoj SharePoint lokaciji prekoračio skladišta uslugu ta ograničite. Morate da sačuvate rad na drugu lokaciju. Obratite se administratoru da biste promenili ograničenje kvote za Veb lokaciju.

Rešenje

Administratori servera mogu da postave ograničenja na količinu prostora za skladištenje koju lokacije mogu da koriste na serveru. Obratite se administratoru servera da biste zatražili da se poveća maksimalni prostor za skladištenje.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×