Rešavanje problema u vezi sa instaliranjem Menadžera za poslovne kontakte za Outlook 2007

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Sledeća lista uključuje neke od uobičajenih problema i rešenja sa kojima se sreću kupci Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

Informacije o kreiranje baze podataka, SQL Server ili drugi problemi sa specifične za baze podataka, pogledajte članak operacije rešavanje problema sa bazom podataka Menadžera za poslovne kontakte.

Za informacije o integrisanju sa računovodstveni program, pogledajte pomoć za taj program.

Koji problem u vezi sa instaliranjem želite da rešite?

Podešavanje i licence poruke

Gde da pronađem programa Business Contact Manager za Outlook?

Konfigurisanje ili aktivirate Business Contact Manager za Outlook

Da li je programa Business Contact Manager za Outlook instaliran?

Business Contact Manager za Outlook prikaze, meniji i trake sa alatkama

Instalirajte Business Contact Manager za Outlook na drugom jeziku

Nadogradnja iz sistema Microsoft Office 2003 na sistem Office 2007

Nadogradnja iz Menadžera za poslovne kontakte za Outlook 2003 u Business Contact Manager za Outlook 2007

Uklanjanje ili deinstalirajte Business Contact Manager za Outlook

Tražite informacije o Business Contact Manager za Outlook 2003

Dodatni resursi

Poruke o instalaciji i licenci

Želim da zaustavim prikazuje svaki put kada otvorim Outlook čarobnjak za pokretanje

Da od vas više ne bi bilo traženo da konfigurišete Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, možete ga ukloniti.

Napomena : Više ne preporučujemo da promenite postavke u registratoru da biste onemogućili Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

 • Uklanjanje Menadžer za poslovne kontakte za Outlook

  • Operativni sistem Microsoft Windows XP

   1. Otkažite čarobnjak za pokretanje, a zatim zatvorite Outlook.

   2. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

   3. Na kontrolnoj tabli dvaput kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe.

   4. Sa liste Trenutno instalirani programi i ispravke izaberite stavku Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

   5. Kliknite na dugme Ukloni, a zatim pratite uputstva na ekranu.

    Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) takođe može da se pojavi na listi programa Business Contact Manager za Outlook 2007 komponente za uklanjanje. Da biste oslobodili prostor na disku, ako drugi programi ne koristite, uklonite SQL Server 2005 Express.

  • Windows Vista

   1. Otkažite čarobnjak za pokretanje, a zatim zatvorite Outlook.

   2. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

   3. Na kontrolnoj tabli izaberite stavku Programi i funkcije.

   4. Na stranci Deinstaliraj ili promeni program izaberite stavku Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

   5. Kliknite na dugme Deinstaliraj/promeni.

   6. Pratite instrukcije na ekranu.

    Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) takođe može da se pojavi na listi programa Business Contact Manager za Outlook 2007 komponente za uklanjanje. Da biste oslobodili prostor na disku, ako drugi programi ne koristite, uklonite SQL Server 2005 Express.

    Ako se čarobnjak za pokretanje nastavi da se pojavi kada uklonite Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007, pogledajte temu, kontaktirajte nas o Menadžera za poslovne kontakte da biste koristili jedan od metoda da biste obezbedili dodatne informacije korporaciji Microsoft o problem.

Želim da prikažem čarobnjak za pokretanje

Dovršite sledeću proceduru ako ste isključili čarobnjak za pokretanje tako što ste iz svog profila uklonili Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

Više informacija o profilima potražite u članku Pregled Outlook profila e-pošte.

 1. Pokrenite Outlook.

 2. U meniju Pomoć izaberite stavku Konfiguriši Menadžera za poslovne kontakte.

  Ova opcija je dostupna ukoliko je Menadžer za poslovne kontakte za Outlook instaliran na vašem računaru, ali nije konfigurisan za vaš profil.

  Prikazan je čarobnjak za pokretanje.

 3. Pratite instrukcije na ekranu.

Dobio sam poruku koja navodi da Menadžer za poslovne kontakte za Outlook Instalacija nije dovršena zato što mora da bude instaliran program primarni Interop sklopove.

U nekim slučajevima možete ustanoviti da je Microsoft Office Primary Interop Assemblies program već instaliran. U tom slučaju, uklonite program Primary Interop Assemblies, a zatim ponovo pokušajte da instalirate Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

Windows XP

 1. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Na kontrolnoj tabli kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe, a zatim izaberite stavku Ukloni program.

 3. Sa liste Trenutno instalirani programi izaberite stavku Microsoft Primary Interop Assemblies, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

 4. Pratite instrukcije na ekranu.

Windows Vista

 1. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Na kontrolnoj tabli, u odeljku Programi izaberite stavku Deinstaliraj program.

 3. Izaberite stavku Microsoft Primary Interop Assemblies, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.

 4. Pratite instrukcije na ekranu.

Dobio sam poruku koja kaže da instalacioni program nije uspeo da instalira zahtevane komponente: Microsoft Office Small Business povezivanja komponente

Na vaš računar instalirana je druga verzija komponente Small Business Connectivity Components, možda iz beta verzije Menadžer za poslovne kontakte za Outlook ili programa Microsoft Office Accounting 2007. Uklonite Small Business Connectivity Components, a zatim ponovo pokušajte da instalirate Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

 • Windows XP

  1. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Na kontrolnoj tabli kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe, a zatim izaberite stavku Ukloni program.

  3. Sa liste Trenutno instalirani programi izaberite stavku Microsoft Office Small Business Connectivity Components, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

  4. Pratite instrukcije na ekranu.

 • Windows Vista

  1. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Na kontrolnoj tabli, u odeljku Programi izaberite stavku Deinstaliraj program.

  3. Izaberite stavku Microsoft Office Small Business Connectivity Components, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.

  4. Pratite instrukcije na ekranu.

Instalacioni program nije uspeo da instalira zahtevane komponente. Microsoft SQL Server 2005

Do ovog problema obično dolazi ako je disk jedinica na koju treba da se instalira Menadžer za poslovne kontakte za Outlook komprimovana ili šifrovana.

Dekomprimujte fasciklu na koju treba da se instalira Menadžer za poslovne kontakte za Outlook ili iz nje uklonite šifrovanje, a zatim ponovo pokušajte da instalirate Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

Onemogućavanje komprimovanja fascikle

 • Windows XP

  1. Otvorite prozor Moj računar.

  2. Dvaput kliknite na disk jedinicu ili fasciklu.

  3. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu koju želite da instalirate Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

   To je obično C:\Documents and Settings\ [korisničko ime] \Local Settings\Podaci kontakt Manager\, gde je korisničko ime ime korisnika.

  4. Izaberite opciju Svojstva.

  5. Na kartici Opšte postavke kliknite na dugme Više opcija.

  6. Opozovite izbor u polju za potvrdu Komprimuj sadržaj da bi se uštedeo prostor na disku, a zatim kliknite na dugme U redu.

 • Windows Vista

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Računar.

  2. U prozoru „Računar“ kliknite desnim tasterom miša na disk jedinicu na koju želite da instalirate Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  3. Na kartici Opšte postavke opozovite izbor u polju za potvrdu Komprimuj disk jedinicu da bi se oslobodilo još prostora na disku, a zatim kliknite na dugme U redu.

Dešifrovanje fascikle

 • Windows XP ili Windows Vista

  1. Kliknite na dugme Početak, a zatim izaberite stavku Moj računar u operativnom sistemu Windows XP ili Računar u operativnom sistemu Windows Vista.

  2. Dvaput kliknite na disk jedinicu na koju želite da instalirate Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

  3. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu koju želite da instalirate Menadžer za poslovne kontakte za Outlook. a zatim izaberite stavkuSvojstva. (Fascikla je obično C:\Program Files\.)

  4. Na kartici Opšte postavke kliknite na dugme Više opcija.

  5. Opozovite izbor u polju za potvrdu Šifruj sadržaj radi bezbednosti podataka, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ako dekomprimovanje fascikle ili uklanjanje šifrovanja ne reši problem, pokušajte a pitanje objavite na diskusionoj grupi Menadžeru za poslovne kontakte za Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

Za dodatnu pomoć ili da pričate sa stručnjak za podršku, pogledajte pomoć i podrška za Microsoft Office Outlook 2007 sa Menadžera za poslovne kontakte (sve jezike) Veb lokacije. Troškovi može primeniti.

Dobio sam poruku koja navodi instalacioni program je naišao na problem.

Nije uspela instalacija SQL servera ili komponente. Menadžer za poslovne kontakte za Outlook ne može da funkcioniše bez usluge SQL servera ili komponente koja je navedena u poruci.

U slučaju da instalacija SQL servera ne uspe, u poruci kliknite na dugme „Pošalji izveštaj o grešci“ ako to dugme bude dostupno da biste korporaciji Microsoft poslali datoteku za evidenciju koja je kreirana. Datoteke za evidenciju korporaciji Microsoft pomažu da dijagnostikuje problem.

U slučaju da nedostaje neka komponenta, na računar je instalirana beta verzija ili starije verzije komponenti SQL servera. Postojeća verzija sprečava instaliranje novije komponente. Da biste uklonili stariju komponentu, dovršite sledeću proceduru.

 • Windows XP

  1. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Na kontrolnoj tabli kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe, a zatim izaberite stavku Ukloni program.

  3. Na listi Trenutno instalirani programi izaberite softver koji u imenu sadrži „SQL“ ili izaberite komponentu koja je navedena u poruci, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

   Ponovite prethodni korak da biste uklonili svaku stavku koja u imenu sadrži „SQL“.

  4. Pratite instrukcije na ekranu.

 • Windows Vista

  1. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Na kontrolnoj tabli, u odeljku Programi izaberite stavku Deinstaliraj program.

  3. Izaberite softver koji u imenu sadrži „SQL“ ili izaberite komponentu koja je navedena u poruci, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.

   Ponovite prethodni korak da biste uklonili svaku stavku koja u imenu sadrži „SQL“.

  4. Pratite instrukcije na ekranu.

Dobio sam poruku koja navodi da instalacioni program nije uspeo da instalira Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007

Pokušajte da izvršite sledeće procedure da biste dobili više informacija o problemu u vezi sa instaliranjem.

 1. Proveravanje datoteka evidencije

  Proverite datoteku za evidenciju rezimea za Microsoft SQL Server 2005 da biste videli da li je došlo do greške prilikom instaliranja sistema SQL Server 2005 Express Edition. Proverite MBSSetup datoteke za evidenciju jer mogu da sadrže više informacija koje će vam pomoći u rešavanju problema u vezi sa instaliranjem Menadžer za poslovne kontakte za Outlook i drugih komponenti.

  1. Datoteka evidencije sistema SQL Server

   Datoteka za evidenciju rezimea SQL servera nalazi se u sledećoj fascikli: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

   Ako postoji greška, evidencija rezimea ukazuje na to koja datoteka za evidenciju sadrži dodatne informacije o grešci.

  2. MBSSetup datoteke evidencije

   1. Kliknite na dugme Početak.

   2. U polje Započni pretragu otkucajte %temp%, a zatim pritisnite taster ENTER.

   3. U fascikli Temp otvorite sve datoteke koje započinju sa MBSsetup tako što ćete dvaput kliknuti na njih.

   4. Pomerite se do dna svake datoteke da biste potražili kodove grešaka.

    Nuka (0) ukazuje na uspešno dovršavanje evidentirane aktivnosti.

  3. Obratite se diskusionoj grupi o Menadžeru za poslovne kontakte za Outlook (microsoft.public.outlook.bcm) za pomoć oko problema u vezi sa instaliranjem.

  4. Ako datoteke za evidencije ne sadrže greške ili kodove grešaka, pokušajte da ručno pokrenete SQL uslugu. U sledećem odeljku potražite informacije o tome kako da pokrenete SQL uslugu.

 2. Ručno da pokrenete uslugu SQL

  1. Kliknite na dugme Početak.

  2. Uradite sledeće:

   • U operativnom sistemu Windows XP kliknite desnim tasterom miša na stavku Moj računar, a zatim izaberite stavku Upravljaj.

   • U operativnom sistemu Windows Vista kliknite desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izaberite stavku Upravljaj.

  3. Izaberite stavku Usluge i aplikacije.

  4. Kliknite dvaput na stavku Usluge.

  5. U prozoru Usluge izaberite stavku SQL Server (MSSMLBIZ).

  6. Uverite se da u koloni Status nije pokrenuta usluga SQL Server (MSSMLBIZ).

  7. Kliknite na vezu Ponovo pokreni uslugu.

  8. Zatvorite prozor Upravljanje računarom, a zatim pokrenite Outlook.

   Ako se SQL usluga ne pokreće, proverite informacije iz evidencije događaja u prikazivaču događaja.

 3. Proverite evidencije događaja u prikazivač događaja za informacije.

  1. Uradite sledeće:

   • U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.

   • U operativnom sistemu Windows Vista, kliknite na dugme Start, a zatim kliknite bilo gde u polje Započni pretragu.

  2. Otkucajte eventvwr, a zatim pritisnite taster ENTER.

  3. Izaberite stavku Evidencije aplikacija i usluga

  4. Izaberite evidenciju koja sadrži događaje, a zatim u oknu Radnje izaberite stavku Otvori.

  5. Izaberite skorija upozorenja ili greške da biste ih otvorili.

  6. Izaberite karticu Detalji da biste prikazali informacije o događaju.

  7. U oknu Radnje izaberite stavku Kopiraj, a zatim izaberite stavku Kopiraj detalje kao tekst.

  8. Detalje iz evidencije prikazivača događaja objavite u diskusionoj grupi o Menadžeru za poslovne kontakte za Outlook (microsoft.public.outlook.bcm) da biste dobili pomoć u razrešavanju problema.

 4. Uklanjanje Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2003, a zatim pokušajte da instalirate Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

  1. Operativni sistem Microsoft Windows XP

   1. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

   2. Na kontrolnoj tabli kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe, a zatim izaberite stavku Ukloni program.

   3. Sa liste Trenutno instalirani programi izaberite softver koji želite da uklonite:

    • Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007

    • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 ili Ispravka za Microsoft Office Outlook 2003 sa Menadžerom za poslovne kontakte što uklanja Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2003

   4. Kliknite na dugme Ukloni, a zatim pratite uputstva na ekranu.

    Napomena : Da biste uklonili Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ).

   5. Ponovo instalirajte Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

  2. Windows Vista

   1. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

   2. Na kontrolnoj tabli, u odeljku Programi izaberite stavku Deinstaliraj program.

   3. Na stranici Deinstaliraj ili promeni program izaberite softver koji želite da uklonite:

    • Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007

    • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 ili Ispravka za Microsoft Office Outlook 2003 sa Menadžerom za poslovne kontakte što uklanja Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2003

   4. Click Uninstall/Change.

   5. Pratite instrukcije na ekranu.

    Napomena : Da biste uklonili Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ).

   6. Ponovo instalirajte Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

 5. Uklonite ključ registratora eCRM HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business rešenja , a zatim instalirajte Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

  • Važno : Uređivanje registratora je zadatak za napredne računara koji obično izvršava od strane administratora.

   1. Uradite sledeće:

    • Windows XP

     1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.

     2. U polje Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.

    • Windows Vista

     1. Kliknite na dugme Početak.

     2. U polje Započni pretragu otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.

   2. Dvaput kliknite na sledeće ključeve:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • SOFTWARE

    • Microsoft

   3. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Business Solutions eCRM, a zatim izaberite stavku Izbriši.

   4. Ponovo pokrenite računar.

   5. Pokrenite Outlook.

 6. Kreirajte novi Outlook profil da biste videli ako Menadžer za poslovne kontakte za Outlook će pokrenuti u novi profil.

  Više informacija o profilima potražite u članku Pregled Outlook profila e-pošte.

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Izaberite stavku Korisnički nalozi, a zatim stavku Pošta.

  3. Kliknite na dugme Prikaz profila.

  4. Izaberite opciju Pitaj za profil koji će se koristiti.

  5. Kliknite na dugme Dodaj.

  6. Upišite ime profila, a zatim kliknite na dugme U redu.

  7. Dodajte nalog e-pošte koji će se koristiti u vašem profilu tako što ćete pratiti uputstva na ekranu.

  8. Ponovo pokrenite Outlook, a zatim izaberite novi profil.

  9. Ako se otvori čarobnjak za pokretanje Menadžera za poslovne kontakte, otkažite ga, a zatim zatvorite Outlook.

  10. Uklonite Menadžer za poslovne kontakte za Outlook iz drugog profila.

   Kako?

   1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

   2. Izaberite stavku Korisnički nalozi, a zatim stavku Pošta.

   3. Kliknite na dugme Datoteke sa podacima.

    Ako postoji više od jednog profila Podešavanje na računaru, uklonite Menadžera za poslovne kontakte iz svaki profil.

   4. Izaberite stavku Menadžer za poslovne kontakte, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

   5. Kliknite na dugme Zatvori.

  11. Ponovo pokrenite Outlook.

Dobio sam poruku koja me obaveštava da nema važeću licencu za korišćenje Menadžer za poslovne kontakte za Outlook

Ako koristite probnu verziju sistema Office 2007 programski paket, vremenski period za probnoj je možda istekla. Pogledajte članak pomoći i podrške za Microsoft Office Outlook 2007 sa Menadžer za poslovne kontakte (sve jezike) Veb lokaciji kontaktirati stručnjak za podršku. Troškovi može primeniti.

Vrh stranice

Gde da pronađem Menadžer za poslovne kontakte za Outlook?

Traku sa menijima Outlook uključuje Programa Business Contact Manager ako je instaliran i konfigurisan ili aktivirana.

Koje verzije sistema Office 2007 obuhvataju Menadžer za poslovne kontakte za Outlook?

Instalacioni CD za Menadžer za poslovne kontakte za Outlook je drugi CD, CD2. Obuhvaćene sledeće programskih paketa Microsoft Officeje:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Microsoft Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

Napomena : Menadžer za poslovne kontakte za Outlook nije uključen u paket Microsoft Office Professional Plus 2007.

Probne verzije Microsoft Office Professional 2007 i Microsoft Office Small Business 2007, koje uključuju Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, su dostupne na lokaciji Microsoft Office Online Web. Potražite drugi vezu da biste instalirali probnu verziju usluge Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

Napomena : Outlook 2007 mora biti instaliran pre nego što se instalira Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007. Instaliranje Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007 sa programom Outlook 2003 nije podržano.

Vrh stranice

Konfigurisanje ili aktiviranje Menadžer za poslovne kontakte za Outlook

Nećete videti Konfigurisanje programa Business Contact Manager u meniju pomoć .

Da li možete da potvrdite da je instaliran Business Contact Manager za Outlook?

Ako jeste, možda je onemogućena komponenta Menadžer za poslovne kontakte za Outlook koja prikazuje komandu Konfiguriši Menadžera za poslovne kontakte. Da biste prikazali tu komandu, dovršite sledeću proceduru:

 1. U programu Outlook, u meniju Alatke izaberite stavku Centar za pouzdanost.

 2. Izaberite stavku Programski dodaci.

 3. U polju Upravljaj biće prikazana stavka COM programski dodaci. Kliknite na dugme Idi.

 4. Na listi Dostupni programski dodaci potvrdite izbor u polju za potvrdu Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Proverite da li je u meniju Pomoć navedena komanda Konfiguriši Menadžera za poslovne kontakte.

  Napomena : Outlook 2007 mora biti instaliran pre nego što se instalira Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007. Instaliranje Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007 sa programom Outlook 2003 nije podržano.

Vrh stranice

Da li je instaliran Menadžer za poslovne kontakte za Outlook?

Traku sa menijima Outlook uključuje Programa Business Contact Manager ako je instaliran i konfigurisan ili aktivirana.

Nisam siguran ako je instaliran Menadžer za poslovne kontakte za Outlook

 1. Uverite se da je instaliran Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

  Kako?

  Microsoft Windows XP

  1. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Na kontrolnoj tabli izaberite stavku Dodaj ili ukloni programe, a zatim ponovo izaberite stavku Dodaj ili ukloni programe.

  3. Proverite da li na listi Trenutno instalirani programi postoji stavka Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

  Windows Vista

  1. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Na kontrolnoj tabli izaberite stavku Programi, a zatim stavku Programi i funkcije.

  3. Proverite da li se na stranici Deinstaliranje ili promena programa nalazi Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

 2. Postupite na neki od sledećih načina ako se Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007 ne nalazi na listi Trenutno instalirani programi:

  1. Instalirajte softver sa CD-a Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007, ako ga imate.

  2. Ako programski dodatak Menadžer za poslovne kontakte za Outlook dobili prilikom kupovine računara (i zbog toga nemate CD), potrebno je da aktivirate Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

   Kako?

   1. U programu Outlook, u meniju Pomoć izaberite stavku Konfiguriši Menadžera za poslovne kontakte.

    Prikazaće se čarobnjak za pokretanje.

   2. Pratite uputstva na ekranu da biste aktivirali Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

Menadžer za poslovne kontakte za Outlook je u meniju moje programe , ali se ne bi pojavljivala u programu Outlook

Ako ste programski dodatak Menadžer za poslovne kontakte za Outlook dobili prilikom kupovine računara, potrebno je da konfigurišete Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

Kako?

 • U programu Outlook, u meniju Pomoć izaberite stavku Konfigurisanje Menadžera za poslovne kontakte, a zatim pratite uputstva u čarobnjaku za pokretanje.

Vrh stranice

Prikazi, meniji i trake sa alatkama Menadžer za poslovne kontakte za Outlook

Kada ga instaliram Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, moja Outlook menija, komande i fascikle promena

Kada instalirate Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, fascikle Menadžera za poslovne kontakte je automatski podešen za vas, sa potfascikle za naloga, Poslovnog kontakta, mogućnosti za poslovanje, Marketinške kampanjeili zapisima Poslovnih projekata .

Meni Programa Business Contact Manager se dodaje na traku sa menijima, a Menadžer za poslovne kontakte za Outlook komande se dodaju u meniju " datoteka ".

Osim toga, biće dodana i traka sa alatkama Menadžera za poslovne kontakte sa tasterskim prečicama za često korišćene fascikle i zadatke.

Ne mogu da vidim u Oknu za navigaciju

Da biste prikazali Okno za navigaciju, u meniju Prikaz postavite Oknoza navigaciju i zatim izaberite stavku normalno ili skupljeno.

Da biste zatvorili okno za navigaciju, u meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Okno za navigaciju, a zatim izaberite stavku Isključeno.

Ne mogu da vidim fasciklu u Menadžeru za poslovne kontakte

Otvaranje okna „Lista fascikli“

 1. U meniju Idi izaberite stavku Lista fascikli.

 2. Na listi fascikli potražite fasciklu Menadžera za poslovne kontakte , koja se nalazi u okviru Ličnih fascikli u programu Outlook.

Ne mogu da vidim traci sa alatkama Menadžera za poslovne kontakte

Traka sa alatkama Menadžera za poslovne kontakte se u programu Outlook prikazuje kada je instaliran ili aktiviran program Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

 1. Uverite se da je instaliran Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

  Kako?

  Microsoft Windows XP

  1. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Na kontrolnoj tabli izaberite stavku Dodaj ili ukloni programe, a zatim ponovo izaberite stavku Dodaj ili ukloni programe.

  3. Proverite da li na listi Trenutno instalirani programi postoji stavka Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

  Windows Vista

  1. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Na kontrolnoj tabli izaberite stavku Programi, a zatim stavku Programi i funkcije.

  3. Proverite da li se na stranici Deinstaliranje ili promena programa nalazi Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

 2. Postupite na neki od sledećih načina ako se Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007 ne nalazi na listi Trenutno instalirani programi:

  1. Ako imate CD Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007, instalirajte ga sa tog CD-a.

  2. Ako ste programski dodatak Menadžer za poslovne kontakte za Outlook dobili prilikom kupovine računara (i zbog toga nemate CD), potrebno je da aktivirate Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

   Kako?

   • U programu Outlook, u meniju Pomoć izaberite stavku Konfigurisanje Menadžera za poslovne kontakte, a zatim pratite uputstva u čarobnjaku za pokretanje.

Vrh stranice

Instaliranje Menadžer za poslovne kontakte za Outlook na drugom jeziku

Instalirate verziju programa Menadžer za poslovne kontakte za Outlook na jeziku koji se razlikuje od jezika izabrana u drugim Office programima

Preporučeno rešenje podrazumeva instaliranje Menadžer za poslovne kontakte za Outlook na istom jeziku koji je izabran za druge Office programe.

Ako to rešenje nije moguće, pokušajte da uradite sledeće:

 • Ako vaš računar radi pod operativnim sistemom Windows XP, prijavite se kao administrator pre instaliranja verzije Menadžer za poslovne kontakte za Outlook na drugom jeziku.

 • Ukoliko vaš računar radi pod operativnim sistemom Windows Vista, prilikom instaliranja Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, kliknite desnim tasterom miša na ikonu programa ili ime datoteke i izaberite stavku Pokreni kao administrator.

Ako program instalirate kao administrator, možda ćete moći da instalirate verziju na drugom jeziku.

Vrh stranice

Nadogradnja sa sistema Microsoft Office 2003 na sistem Office 2007

Menadžer za poslovne kontakte za Outlook menije i komande nestala iz programa Outlook nakon nadogradnje na sistem Office 2007 Microsoft Office 2003.

Na vašem računaru je instaliran Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2003. On nije kompatibilan sa programom Outlook 2007. Morate instalirati Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007 da biste pristupili bazi podataka Menadžera za poslovne kontakte.

Čarobnjak za pokretanje Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007 uklanja Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2003 umesto vas.

Instalacioni CD za Menadžer za poslovne kontakte za Outlook uključen je uz sledeće programskih paketa Microsoft Office:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Microsoft Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

Napomena : Zatvorite Outlook pre instaliranja Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

Informacije u bazi podataka Menadžera za poslovne kontakte ostaće neizmenjene. Kada sledeći put pokrenete Outlook nakon instaliranja Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007, čarobnjak za pokretanje će stariju bazu podataka premestiti ili migrirati u novu bazu podataka.

Vrh stranice

Nadogradnja sa Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2003 na Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007

Pokušavam da izvršite nadogradnju sa Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2003 Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007 ali instalacioni program pauze dok ne dovrši.

Instalacioni program za Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007 automatski uklanja Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2003, ažurira vaš Outlook profil, a zatim instalira Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007 ukoliko Outlook ne radi tokom instalacije.

Ako instaliranje ne bude dovršeno, pokušajte da uradite sledeće, a zatim ponovo pokrenite instalaciju:

 • Zatvorite Outlook, uključujući podsetnike i takođe isključite ili prekinite vezu sa mobilnim uređajima koji se sinhronizuju sa programom Outlook.

 • Uklonite Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2003 tako što ćete upotrebiti opciju za dodavanje ili uklanjanje programa na kontrolnoj tabli.

  Kako?

  1. U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Kliknite dvaput na ikonu Dodaj ili ukloni programe.

  3. Izaberite stavku Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2003, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

 • Važno : Sledeći korak zahteva da uredite registrator što je zadatak za napredne računara. Preporučuje se da je zadatak izvršeno od strane administratora. Više informacija o registra, potražite u Windows pomoći i podršci.

  Izbrišite ključ registratora HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business Solutions eCRM.

  Kako?

  1. U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.

  2. U polje Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.

  3. Dvaput kliknite na sledeće ključeve:

   • HKEY_LOCAL_MACHINE

   • SOFTWARE

   • Microsoft

  4. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Business Solutions eCRM, a zatim izaberite stavku Izbriši.

Nadogradnje Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2003 na Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007, ali ne vidite Menadžer za poslovne kontakte za Outlook meniji

Instalacioni program nije uklonio staru datoteku sa podacima Menadžera za poslovne kontakte iz vašeg Outlook profila, tako da ćete to morati da uradite ručno. Nakon što otvorite Outlook, takođe ćete morati ručno da otvorite čarobnjak za pokretanje da biste konfigurisali Menadžera za poslovne kontakte.

Da biste uklonili datoteku sa podacima, dovršite sledeću proceduru:

Podaci Menadžera za poslovne kontakte ostaće neizmenjeni. Uklanjanjem datoteke sa podacima ne brišu se podaci Menadžera za poslovne kontakte.

 1. U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Kliknite na ikonu Pošta.

 3. Kliknite na dugme Datoteke sa podacima.

  Ako postoji više od jednog profila Podešavanje na računaru, uklonite Menadžera za poslovne kontakte iz svaki profil.

 4. Izaberite stavku Menadžer za poslovne kontakte, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

 5. Kliknite na dugme Zatvori.

Da biste otvorili čarobnjak za pokretanje, dovršite sledeću proceduru:

 1. Pokrenite Outlook.

 2. U meniju Pomoć izaberite stavku Konfiguriši Menadžera za poslovne kontakte.

  Prikazan je čarobnjak za pokretanje.

 3. Pratite instrukcije na ekranu.

Vidim poruku, Premeštanje baze podataka nije uspelo nakon što izaberete postojeću bazu podataka

Ponovo pokušajte da upotrebite bazu podataka tako što ćete u čarobnjaku za pokretanje izabrati opciju Izaberi postojeću bazu podataka.

Ako i dalje budete primali poruku Migracija baze podataka je bila neuspešna, pokušajte da uradite sledeće:

 1. Deinstalirajte Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe, a zatim kliknite na dugme Ukloni program.

  3. Izaberite stavku Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

 2. Ponovo instalirajte Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2003.

 3. U čarobnjaku za pokretanje izaberite opciju Izaberi bazu podataka, a zatim pratite uputstva na ekranu.

 4. Sve informacije izvezite u bazu podataka Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2003.

  Kako?

  1. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku „Uvoz i izvoz“, a zatim izaberite stavku Menadžer za poslovne kontakte za Outlook..

  2. Izaberite opciju Izvezi datoteku.

  3. Izaberite stavku Podaci Menadžera za poslovne kontakte (.bcm), a zatim pratite uputstva na ekranu.

   Napomena : Uklonite Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) ako je uključen u listi programa Business Contact Manager za Outlook 2007 komponente za uklanjanje.

 5. Instalirajte Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

 6. U čarobnjaku za pokretanje izaberite opciju Kreiraj novu bazu podataka, a zatim pratite uputstva na ekranu.

 7. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Uvoz i izvoz, a zatim izaberite stavku Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

 8. Izaberite opciju Uvezi datoteku.

 9. Izaberite stavku Podaci Menadžera za poslovne kontakte (.bcm), a zatim pratite uputstva na ekranu.

Vrh stranice

Uklanjanje Menadžer za poslovne kontakte za Outlook

Želim da uklonite, deinstalirajte ili onemogućite Menadžer za poslovne kontakte za Outlook

Možete onemogućiti Menadžer za poslovne kontakte za Outlook tako što ćete ga deinstalirati.

Postupite na neki od sledećih načina:

 • Operativni sistem Microsoft Windows XP

  1. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Na kontrolnoj tabli dvaput kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe.

  3. Sa liste Trenutno instalirani programi i ispravke izaberite stavku Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

  4. Kliknite na dugme Ukloni, a zatim pratite uputstva na ekranu.

   Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) takođe može da se pojavi na listi programa Business Contact Manager za Outlook 2007 komponente za uklanjanje. Da biste oslobodili prostor na disku, ako drugi programi ne koristite, uklonite SQL Server 2005 Express.

 • Windows Vista

  1. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Na kontrolnoj tabli izaberite stavku Programi i funkcije.

  3. Na stranci Deinstaliraj ili promeni program izaberite stavku Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

  4. Kliknite na dugme Deinstaliraj/promeni.

  5. Pratite instrukcije na ekranu.

   Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) takođe može da se pojavi na listi programa Business Contact Manager za Outlook 2007 komponente za uklanjanje. Da biste oslobodili prostor na disku, ako drugi programi ne koristite, uklonite SQL Server 2005 Express.

Želim da biste uklonili Menadžer za poslovne kontakte za Outlook tako da možete da instalirate ili instalirate Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

 • Operativni sistem Microsoft Windows XP

  1. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Na kontrolnoj tabli dvaput kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe.

  3. Sa liste Trenutno instalirani programi i ispravke izaberite softver koji želite da uklonite:

   • Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007

   • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 ili Ispravka za Microsoft Office Outlook 2003 sa Menadžerom za poslovne kontakte što uklanja Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2003

  4. Kliknite na dugme Ukloni, a zatim pratite uputstva na ekranu.

   Napomena : Uklonite Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) ako je uključen u listi programa Business Contact Manager za Outlook 2007 komponente za uklanjanje.

  5. Ponovo instalirajte Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

 • Windows Vista

  1. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. U prozoru Kontrolna tabla kliknite na ikonu Programi i opcije.

  3. Na stranici Deinstaliraj ili promeni program izaberite softver koji želite da uklonite:

   • Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007

   • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 ili Ispravka za Microsoft Office Outlook 2003 sa Menadžerom za poslovne kontakte što uklanja Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2003

  4. Kliknite na dugme Deinstaliraj/promeni.

  5. Pratite instrukcije na ekranu.

   Napomena : Uklonite Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) ako je uključen u listi programa Business Contact Manager za Outlook 2007 komponente za uklanjanje.

  6. Ponovo instalirajte Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

U retkim slučajevima Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007 se neće ponovo instalirati. U ovom slučaju pokušajte da uklonite ključ registratora HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business Solutions eCRM tako što ćete dovršiti sledeću proceduru. Ponovo pokrenite računar, a zatim ponovo pokrenite Outlook.

Kako?

 • Važno : Uređivanje registratora je zadatak za napredne računara koji obično izvršava od strane administratora. Više informacija o registratora, potražite u Windows pomoći i podršci.

  • Windows XP

   1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.

   2. U polje Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.

   3. Dvaput kliknite na sledeće ključeve:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • SOFTWARE

    • Microsoft

   4. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Business Solutions eCRM, a zatim izaberite stavku Izbriši.

   5. Ponovo pokrenite računar.

   6. Pokrenite Outlook.

  • Windows Vista

   1. Kliknite na dugme Početak.

   2. U polje Započni pretragu otkucajte regedit.

   3. Dvaput kliknite na sledeće ključeve:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • SOFTWARE

    • Microsoft

   4. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Business Solutions eCRM, a zatim izaberite stavku Izbriši.

   5. Ponovo pokrenite računar.

   6. Pokrenite Outlook.

Vrh stranice

Traženje informacija o Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2003

Tražim informacije o Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2003

Informacije o Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2003 potražite u članku Instaliranje programa Business Contact Manager za Outlook 2003.

Napomena : Outlook 2007 mora biti instaliran pre nego što se instalira Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007. Instaliranje Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007 sa programom Outlook 2003 nije podržano.

Vrh stranice

Dodatni resursi

Ne zaboravite da takođe potvrdite izbor Business Contact Manager za Outlook tim blog (https://blogs.msdn.com/bcm) za informacije o Menadžera za poslovne kontakte.

Potražite pomoć od drugih korisnika tako što ćete posetiti diskusionu grupu o Menadžeru za poslovne kontakte za Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

Za dodatnu pomoć ili da pričate sa stručnjak za podršku, pogledajte pomoć i podrška za Microsoft Office Outlook 2007 sa Menadžera za poslovne kontakte (sve jezike) Veb lokacije. Troškovi može primeniti.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×