Rešavanje problema sa operacija baze podataka Menadžera za poslovne kontakte

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

U ovom članku

Nije moguće kreirati baze podataka Menadžera za poslovne kontakte – baze podataka kreiranja ne uspe

Problemi sa SQL Server

Komprimovana jedinicu, naloga gosta i nedostaju čarobnjak za pokretanje problemi

Ne može da pokrene Menadžera za poslovne kontakte za Outlook

Nije moguće otvoriti bazu podataka – prijavljivanje nije uspelo

Ne možete da se povežete sa računara ili deljena baza podataka Menadžera za poslovne kontakte

Ne možete da vratite u prethodno stanje baze podataka Menadžera za poslovne kontakte

SQL Server ne instalirate ili pokretanje

Ne možete da migrirate bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte

Nije moguće učitati bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte

Uklanjanje Menadžera za poslovne kontakte za Outlook

Nedostaju fascikle Menadžera za poslovne kontakte

Gde se nalazi bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte?

Instalirajte Business Contact Manager za Outlook na serveru

Zapisi i stavke su pogrešno sortirani

Uvoz poslovnih podataka

Problemi sa radna grupa

Dodatni resursi

Nije moguće kreirati baze podataka Menadžera za poslovne kontakte – baze podataka kreiranja ne uspe

Baze podataka programa Business Contact Manager koristi Microsoft SQL Server Express, lagan verzije sistema Microsoft SQL Server. Ako SQL Server nije dostupna, možete da kreirate baze podataka. Uslugu SQL Server možda neće biti dostupna iz raznih razloga.

Koristite Sledeća lista scenarije SQL Server da biste rešili problem. Dovršite proceduru koji najviše liči na uslovima.

Problemi sa SQL Server

Pokrenite SQL Server

Ako vidite sledeće poruke, dovršite ovu proceduru da pokrenete uslugu SQL Server.

 • Kreiranje baze podataka je neuspešno ili nije uspelo

 • Nije moguće kreirati bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte pošto usluga SQL servera (usluga baze podataka Menadžera za poslovne kontakte) nije pokrenuta. Pokretanje usluge, a zatim ponovo pokrenite Outlook da biste ponovo prikazali čarobnjak za pokretanje.

 • Nije moguće povezivanje sa lokalnom bazom podataka Menadžera za poslovne kontakte zato što usluga SQL servera (usluga baze podataka Menadžera za poslovne kontakte) nije pokrenut. Možete da se povežete sa bazom podataka Menadžera za poslovne kontakte koji su uskladišteni na drugom računaru.

 • Ne može da pokrene Menadžera za poslovne kontakte pošto usluga SQL servera (usluga baze podataka Menadžera za poslovne kontakte) nije pokrenuta.

  Da pokrenete uslugu SQL Server

  Windows XP

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Kliknite na dugme performanse i održavanje.

  3. Izaberite stavku Administrativne alatke, a zatim kliknite dvaput na usluge.

  4. Pomerite se nadole do SQL Server (MSSMLBIZ), izaberite ga, a zatim kliknite na dugme Start.

  Windows Vista

  1. Kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Svi programi.

  2. Izaberite stavku Microsoft SQL Server 2005, postavite pokazivač Alatke za konfiguraciju, a zatim izaberite stavku Upravljač SQL Server konfiguracijom.

  3. U prozoru Upravljač SQL Server konfiguracijom , u oknu sa leve strane izaberite stavku SQL Server 2005 Services.

  4. U desnom oknu kliknite desnim tasterom miša SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim kliknite na dugme Start.

  5. Ponovno otvaranje Microsoft Outlook. Trebalo bi da sada moći da biste se povezali sa bazom podataka Menadžera za poslovne kontakte.

   Za više informacija o Microsoft SQL Server Express, idite na podršku Veb lokacije Microsofti pogledajte u bazi znanja.

Vrh stranice

Dodelite korisnički nalog koji prijavi na dozvolama za usluge SQL Server da biste pristupili fasciklu u Menadžeru za poslovne kontakte

Podrazumevano, uslugu SQL Server prijavi pomoću mrežne usluge korisnički nalog da biste pristupili fasciklu da biste kreirali bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte. Ako nije moguće kreirati bazu podataka, možda će biti mrežna usluga korisnički nalog nema dozvole za prijavljivanje na SQL Server.

Drugi korisnički nalog da prijavite se na SQL Server. Ako nalog osim mrežna usluga korisničkog naloga evidencije na SQL Server, naloga treba dati čitanje i pisanje dozvole za pristup fascikli programa Business Contact Manager.

Da biste odobrili nalog koji prijavi na SQL Server usluge (mrežne usluge korisnički nalog ili drugi korisnički nalog) dozvolu za pristup fascikli programa Business Contact Manager, dovršite sledeću proceduru:

Windows XP

 1. Kliknite na Start, a zatim na stavku Moj računar.

 2. Otvorite fasciklu u Menadžeru za poslovne kontakte tako što ćete kliknuti dvaput na svaku fasciklu u sledeću putanju:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

  Gde jekorisničko imeime fascikle korisnički nalog koji nije moguće kreirati bazu podataka.

  Napomena : Putanja je podrazumevanu lokaciju fascikle programa Business Contact Manager. Neke fascikle na putanji podrazumevano su skrivene. Informacije o tome kako da biste prikazali skrivene fascikle, potražite pomoć i podrška.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu Menadžera za poslovne kontakte , a zatim izaberite stavku Svojstva.

 4. Izaberite karticu Bezbednost , a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  Napomena : Kartica "bezbednost" nije dostupna ako je vaš računar član radna grupa umesto domen. Pogledajte članak pomoći i podrške za Microsoft Office Outlook 2007 sa Menadžer za poslovne kontakte (sve jezike) Veb lokaciji kontaktirati stručnjak za podršku. Troškovi može primeniti.

 5. U dijalogu Izbor korisnika, računara ili grupe , u polju Unesite imena objekata da biste izabrali otkucajte Mrežna uslugaili ime korisnički nalog koji se koristi za prijavljivanje na SQL Server i zatim kliknite na dugme Proveri imena.

 6. Kliknite na dugme U redu.

 7. Na kartici Bezbednost izaberite stavku Mrežne uslugeili ime korisnički nalog koji se koristi za prijavljivanje na SQL Server.

  Napomena : Kartica "bezbednost" nije dostupna ako je vaš računar član radna grupa umesto domen. Pogledajte članak pomoći i podrške za Microsoft Office Outlook 2007 sa Menadžer za poslovne kontakte (sve jezike) Veb lokaciji kontaktirati stručnjak za podršku. Troškovi može primeniti.

 8. Kliknite u poljima za potvrdu čitanje i pisanje nadole, a zatim kliknite na dugme u redu.

Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Računar.

 2. Otvorite fasciklu u Menadžeru za poslovne kontakte tako što ćete kliknuti dvaput na svaku fasciklu u sledeću putanju:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

  Gde jekorisničko imeime fascikle korisnički nalog koji nije moguće kreirati bazu podataka.

  Napomena : Putanja je podrazumevanu lokaciju fascikle programa Business Contact Manager. Neke fascikle na putanji podrazumevano su skrivene. Informacije o tome kako da biste prikazali skrivene fascikle, potražite pomoć i podrška.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu Menadžera za poslovne kontakte , a zatim izaberite stavku Svojstva.

 4. Izaberite karticu Bezbednost , a zatim kliknite na dugme Uredi.

 5. U dijalogu dozvole za Business Contact Manager kliknite na dugme Dodaj.

 6. U dijalogu Izbor korisnika, računara ili grupe , u polju Unesite imena objekata da biste izabrali otkucajte Mrežna uslugaili ime korisnički nalog koji se koristi za prijavljivanje na SQL Server i zatim kliknite na dugme Proveri imena.

 7. Kliknite na dugme U redu.

 8. Na kartici Bezbednost izaberite stavku Mrežne uslugeili ime korisnički nalog koji se koristi za prijavljivanje na SQL Server.

 9. U koloni " Dozvoli " kliknite na dugme u poljima za potvrdu čitanje i pisanje , a zatim kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Dodelite mrežna usluga korisničkog naloga puna kontrola dozvolu MSSQL.1\Data fasciklu

Master datoteke baze podataka Menadžera za poslovne kontakte, master.mdf i mastlog.ldf, su uskladišteni u fascikli C:\Program Files\Microsoft SQL Server'MSSQL.1\MSSQL\Data. Povremeno mrežne usluge korisnički nalog koji prijavi na SQL Server nema dozvole za čitanje privatne ključnih kontejnera tako da nije moguće kreirati bazu podataka.

Da biste na mreži usluge kontrola korisničkog naloga punu MSSQL.1\Data fascikle, dovršite sledeću proceduru.

Windows XP

 1. Kliknite na Start, a zatim na stavku Moj računar.

 2. Kliknite dvaput na svaku fasciklu u sledeću putanju da biste ga otvorili:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Kliknite desnim tasterom miša fasciklu podataka , a zatim izaberite stavku Svojstva.

 4. Izaberite karticu Bezbednost , a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  Napomena : Kartica "bezbednost" nije dostupna ako je vaš računar član radna grupa umesto domen. Pogledajte članak pomoći i podrške za Microsoft Office Outlook 2007 sa Menadžer za poslovne kontakte (sve jezike) Veb lokaciji kontaktirati stručnjak za podršku. Troškovi može primeniti.

 5. U dijalogu Izbor korisnika, računara ili grupe , u polju Unesite imena objekata da biste izabrali otkucajte Mrežna uslugai zatim kliknite na dugme Proveri imena.

 6. Kliknite na dugme U redu.

 7. Na kartici Bezbednost izaberite stavku Mreža usluga.

  Napomena : Kartica "bezbednost" nije dostupna ako je vaš računar član radna grupa umesto domen. Pogledajte članak pomoći i podrške za Microsoft Office Outlook 2007 sa Menadžer za poslovne kontakte (sve jezike) Veb lokaciji kontaktirati stručnjak za podršku. Troškovi može primeniti.

 8. U koloni " Dozvoli " kliknite na dugme u polju za potvrdu Puna kontrola , a zatim kliknite na dugme u redu.

Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Računar.

 2. Kliknite dvaput na svaku fasciklu u sledeću putanju da biste ga otvorili:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Kliknite desnim tasterom miša fasciklu podataka , a zatim izaberite stavku Svojstva.

 4. Izaberite karticu Bezbednost , a zatim kliknite na dugme Uredi.

 5. U dijalogu dozvole za podatke kliknite na dugme Dodaj.

 6. U dijalogu Izbor korisnika, računara ili grupe , u polju Unesite imena objekata da biste izabrali otkucajte Mrežna uslugai zatim kliknite na dugme Proveri imena.

 7. Kliknite na dugme U redu.

 8. Na kartici Bezbednost izaberite stavku Mreža usluga.

 9. U koloni " Dozvoli " kliknite na dugme u polju za potvrdu Puna kontrola , a zatim kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Protokol za SQL Server nije omogućen (samo za Windows Vista)

Uspravna crta pod imenom protokol za SQL Server je onemogućen. Ovaj problem se ponekad javlja kada koristite operativni sistem Windows Vista. Koristite sledeću proceduru da biste omogućili protokol.

 1. Kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Svi programi.

 2. Izaberite stavku Microsoft SQL Server 2005, postavite pokazivač Alatke za konfiguraciju, a zatim izaberite stavku Upravljač SQL Server konfiguracijom.

 3. U Upravljač SQL Server konfiguracijom, izaberite stavku SQL Server 2005 Konfiguracija mreže, a zatim izaberite stavku protokoli za MSSMLBIZ.

 4. U desnom oknu, kliknite dvaput na Imenovanih prolaza.

 5. U dijalogu Svojstva imenovanih prolaza kliknite na strelicu sa desne strane omogućeno, a zatim izaberite stavku da.

  Zatvorite prozor Upravljač SQL Server konfiguracijom , a zatim pokrenite Outlook da biste dovršili čarobnjak za pokretanje i kreiranje baze podataka.

Vrh stranice

Korišćenje lokalnog sistema korisnički nalog za prijavljivanje na SQL Server

Ako kada dovršite prethodne procedure, i dalje ne možete da kreirate baze podataka jer uslugu SQL Server neće započeti, koristite lokalni sistem korisnički nalog za prijavljivanje na SQL Server.

Windows XP

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Kliknite na dugme performanse i održavanje.

 3. Izaberite stavku Administrativne alatke, a zatim kliknite dvaput na usluge.

 4. Desnim tasterom miša kliknite na stavku SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim odaberite stavku Svojstva.

 5. Izaberite karticu Prijavljivanje , a zatim izaberite stavku nalog Lokalnog sistema .

 6. Pokrenite Outlook, a zatim dovršite čarobnjak za pokretanje.

Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Svi programi.

 2. Izaberite stavku Microsoft SQL Server 2005, postavite pokazivač Alatke za konfiguraciju, a zatim izaberite stavku Upravljač SQL Server konfiguracijom.

 3. U prozoru Upravljač SQL Server konfiguracijom , izaberite stavku SQL Server 2005 Services.

 4. U desnom oknu kliknite desnim tasterom miša SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim izaberite stavku Svojstva.

 5. Na kartici Prijavljivanje , u okviru ugrađeni nalog, kliknite na strelicu, a zatim kliknite na Lokalnom sistemu.

 6. Pokrenite Outlook, a zatim dovršite čarobnjak za pokretanje.

Pogledajte članak pomoći i podrške za Microsoft Office Outlook 2007 sa Menadžer za poslovne kontakte (sve jezike) Veb lokaciji kontaktirati stručnjak za podršku. Troškovi može primeniti.

Vrh stranice

Komprimovana jedinicu, naloga gosta i nedostaju čarobnjak za pokretanje problemi

Komprimovana disk jedinicu ili fasciklu

Na NTFS datoteke sistema disk jedinici, fasciklu u kojoj se instalira baze podataka je komprimovana. Nije moguće kreirati baza podataka Menadžera za poslovne kontakte u komprimovanu fasciklu koja je kreirana na TE000129554 disk jedinici sistema datoteka. Da biste kreirali bazu podataka, postavka komprimovanja datoteke mora biti onemogućena za fasciklu u Menadžeru za poslovne kontakte.

Napomena : Morate biti prijavljeni kao administrator da biste omogućili ili onemogućili komprimovanje.

Onemogućavanje komprimovanja fascikle

 1. Otvorite prozor Moj računar.

 2. Dvaput kliknite na disk jedinicu ili fasciklu.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu koju želite da instalirate Menadžer za poslovne kontakte za Outlook. (To je obično C:\Documents and Settings\ [korisničko ime] \Local Settings\Podaci kontakt Manager\.)

 4. Izaberite opciju Svojstva.

 5. Na kartici Opšte postavke kliknite na dugme Više opcija.

 6. Opozovite izbor u polju za potvrdu Komprimuj sadržaj da bi se uštedeo prostor na disku, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Nakon što ste onemogućili komprimovanje za fasciklu, pokušajte ponovo da kreirate bazu podataka.

Se prijavite u Outlook pomoću naloga gosta

Kao korisnik sa statusom gosta, nije vam dozvoljeno da biste kreirali bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte.

Instalirao sam Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, ali je ne budete upitani da kreirate novu bazu podataka

Čarobnjak za pokretanje će se automatski pokrenuti prvi put pokrenete Outlook Pošto instalirate i aktivirali Menadžer za poslovne kontakte za Outlook. Ako odaberete da biste pokrenuli čarobnjak za pokretanje, koji će imati priliku da biste kreirali novu baza podataka Menadžera za poslovne kontakte ili da biste izabrali postojeću bazu podataka.

 1. Uverite se da je instaliran Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

  Kako?

  Microsoft Windows XP

  1. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Na kontrolnoj tabli kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe, a zatim izaberite stavku Ukloni program.

  3. Na listi Trenutno instalirani programi , proverite da li Business Contact Manager za Outlook 2007 se pojavljuje.

  Windows Vista

  1. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Na Kontrolnoj tabli, u okviru Programiizaberite stavku Deinstaliranje programa.

  3. Proverite da li se na stranici Deinstaliranje ili promena programa nalazi Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

 2. Postupite na neki od sledećih načina ako se Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007 ne nalazi na listi Trenutno instalirani programi:

  1. Ako imate CD Business Contact Manager za Outlook 2007 , instalirajte program sa CD-a.

   Instalacioni CD za Menadžer za poslovne kontakte za Outlook je uključena u sledeće programskih paketa Microsoft Office: Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Small Business 2007i Microsoft Office Ultimate 2007.

  2. Ako ste dobili Menadžer za poslovne kontakte za Outlook sa prilikom kupovine računar (i zbog, nemate CD) morate da konfigurišete Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

   Kako?

   • U programu Outlook, u meniju Pomoć izaberite stavku Konfiguriši Menadžer za poslovne kontakte, a zatim sledite uputstva.

Vrh stranice

Nije moguće pokrenuti Menadžer za poslovne kontakte za Outlook

Isprobajte sledeća rešenja, a zatim ponovo pokrenite Outlook.

Ne može da pokrene Menadžera za poslovne kontakte pošto usluga SQL servera (usluga baze podataka Menadžera za poslovne kontakte) nije pokrenuta.

Master datoteke baze podataka Menadžera za poslovne kontakte, master.mdf i mastlog.ldf, su uskladišteni u fascikli C:\Program Files\Microsoft SQL Server'MSSQL.1\MSSQL\Data. Fascikla takođe sadrži bezbednosne certifikate (http://support.microsoft.com/kb/900495) koja omogućavaju SQL Server da biste kreirali bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte. Povremeno mrežne usluge korisnički nalog koji prijavi na SQL Server ne može da pristupi fasciklu tako da nije moguće kreirati bazu podataka.

To može doći nakon promene u sistemu datoteka za disk jedinicu iz FAT32 u NTFS na računaru sa operativnim sistemom Windows XP.

Da biste na mreži usluge kontrola korisničkog naloga punu MSSQL.1\Data fascikle, dovršite sledeću proceduru.

Windows XP

 1. Kliknite na Start, a zatim na stavku Moj računar.

 2. Kliknite dvaput na svaku fasciklu u sledeću putanju da biste ga otvorili:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Kliknite desnim tasterom miša fasciklu podataka , a zatim izaberite stavku Svojstva.

 4. Izaberite karticu Bezbednost , a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  Napomena : Kartica "bezbednost" nije dostupna ako je vaš računar član radna grupa umesto domen. Pogledajte članak pomoći i podrške za Microsoft Office Outlook 2007 sa Menadžer za poslovne kontakte (sve jezike) Veb lokaciji kontaktirati stručnjak za podršku. Troškovi može primeniti.

 5. U dijalogu Izbor korisnika, računara ili grupe , u polju Unesite imena objekata da biste izabrali otkucajte Mrežna uslugai zatim kliknite na dugme Proveri imena.

 6. Kliknite na dugme U redu.

 7. Na kartici Bezbednost izaberite stavku Mreža usluga.

  Napomena : Kartica "bezbednost" nije dostupna ako je vaš računar član radna grupa umesto domen. Pogledajte članak pomoći i podrške za Microsoft Office Outlook 2007 sa Menadžer za poslovne kontakte (sve jezike) Veb lokaciji kontaktirati stručnjak za podršku. Troškovi može primeniti.

 8. U koloni " Dozvoli " kliknite na dugme u polju za potvrdu Puna kontrola , a zatim kliknite na dugme u redu.

Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Računar.

 2. Kliknite dvaput na svaku fasciklu u sledeću putanju da biste ga otvorili:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Kliknite desnim tasterom miša fasciklu podataka , a zatim izaberite stavku Svojstva.

 4. Izaberite karticu Bezbednost , a zatim kliknite na dugme Uredi.

 5. U dijalogu dozvole za podatke kliknite na dugme Dodaj.

 6. U dijalogu Izbor korisnika, računara ili grupe , u polju Unesite imena objekata da biste izabrali otkucajte Mrežna uslugai zatim kliknite na dugme Proveri imena.

 7. Kliknite na dugme U redu.

 8. Na kartici Bezbednost izaberite stavku Mreža usluga.

 9. U koloni " Dozvoli " kliknite na dugme u polju za potvrdu Puna kontrola , a zatim kliknite na dugme u redu.

 10. Pokrenite Outlook with Business Contact Manager.

Usluga SQL Server se ne pokreće nakon dodelu dozvola mrežne usluge korisnički nalog.

SQL Server obično pokreće sa bezbednosnim certifikatom i ne koristi za šifrovanje. Ponekad uslugu SQL Server isključiti za šifrovanje. Ako se to desi, isključite šifrovanje za instancu SQL servera.

Windows XP

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Kliknite na performanse i održavanje, a zatim izaberite stavku Administrativne alatke.

 3. Dvaput kliknite na Upravljanje računarom.

 4. Izaberite usluge i aplikacije, a zatim kliknite dvaput na stavku Upravljač SQL Server konfiguracijom.

 5. Kliknite dvaput na SQL Server 2005 Konfiguracija mreže.

 6. Kliknite desnim tasterom miša protokoli za MSSMLBIZ, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 7. Na kartici zastavice , kliknite na strelicu na kraju reda Nametanje šifrovanja , a zatim kliknite na dugme ne.

 8. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog.

 9. Izaberite stavku SQL Server 2005 usluge.

 10. U desnom oknu kliknite desnim tasterom miša SQL Server (MSSMLBIZ). a zatim kliknite na dugme Start.

 11. Ponovo pokrenite Outlook, a zatim dovršite čarobnjak za pokretanje.

Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Svi programi.

 2. Izaberite stavku Microsoft SQL Server 2005, postavite pokazivač Alatke za konfiguraciju, a zatim izaberite stavku Upravljač SQL Server konfiguracijom.

 3. U prozoru Upravljač SQL Server konfiguracijom , izaberite stavku SQL Server 2005 Konfiguracija mreže.

 4. U desnom oknu kliknite desnim tasterom miša protokoli za MSSMLBIZ, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 5. Na kartici zastavice u nametanje šifrovanja red, kliknite na strelicu, a zatim kliknite na dugme ne.

 6. Pokrenite Outlook, a zatim dovršite čarobnjak za pokretanje.

Korišćenje lokalnog sistema korisnički nalog za prijavljivanje na SQL Server

Ako nakon dovršavanja prethodne procedure, Menadžera za poslovne kontakte ne pokrene, koristite lokalni sistem korisnički nalog za prijavljivanje na SQL Server.

Windows XP

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Kliknite na dugme performanse i održavanje.

 3. Izaberite stavku Administrativne alatke, a zatim kliknite dvaput na usluge.

 4. Desnim tasterom miša kliknite na stavku SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim odaberite stavku Svojstva.

 5. Izaberite karticu Prijavljivanje , a zatim izaberite stavku nalog Lokalnog sistema .

 6. Pokrenite Outlook, a zatim dovršite čarobnjak za pokretanje.

Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Svi programi.

 2. Izaberite stavku Microsoft SQL Server 2005, postavite pokazivač Alatke za konfiguraciju, a zatim izaberite stavku Upravljač SQL Server konfiguracijom.

 3. U prozoru Upravljač SQL Server konfiguracijom , izaberite stavku SQL Server 2005 Services.

 4. U desnom oknu kliknite desnim tasterom miša SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim izaberite stavku Svojstva.

 5. Na kartici Prijavljivanje , u okviru ugrađeni nalog, kliknite na strelicu, a zatim kliknite na Lokalnom sistemu.

 6. Pokrenite Outlook, a zatim dovršite čarobnjak za pokretanje.

Vrh stranice

Nije moguće otvoriti bazu podataka – prijavljivanje nije uspelo

Najčešći razlog da se ova poruka prikazuje tokom kreiranja baze podataka je korisnički nalog koji se koristi za prijavljivanje na uslugu SQL Server nema čitanje i pisanje dozvole za fasciklu u Menadžeru za poslovne kontakte.

Podrazumevano, uslugu SQL Server prijavi pomoću mrežne usluge korisnički nalog da biste pristupili fasciklu da biste kreirali bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte. Korisnički nalog koji koristi uslugu SQL Server je možda promenjen.

Da biste rešili ovaj problem, dovršite sledeće procedure:

 1. Proverite koji korisnički nalog evidencije na SQL Server.

  Windows XP

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Kliknite na dugme performanse i održavanje.

  3. Izaberite stavku Administrativne alatke, a zatim kliknite dvaput na usluge.

  4. Desnim tasterom miša kliknite na stavku SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim odaberite stavku Svojstva.

  5. Izaberite karticu Prijavljivanje , a zatim obratite pažnju na ime naloga naveden u okviru ovog naloga .

  Windows Vista

  1. Kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Svi programi.

  2. Izaberite stavku Microsoft SQL Server 2005, postavite pokazivač Alatke za konfiguraciju, a zatim izaberite stavku Upravljač SQL Server konfiguracijom.

  3. U prozoru Upravljač SQL Server konfiguracijom , izaberite stavku SQL Server 2005 Services.

  4. U desnom oknu kliknite desnim tasterom miša SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim izaberite stavku Svojstva.

  5. Na kartici Prijavljivanje obratite pažnju na ime naloga koristi da biste se prijavili SQL Server.

 2. Odobravanje korisnički nalog koji prijavi na SQL Server čitanje i pisanje dozvole za fasciklu u Menadžeru za poslovne kontakte.

  Windows XP

  1. Kliknite na Start, a zatim na stavku Moj računar.

  2. Otvorite fasciklu u Menadžeru za poslovne kontakte tako što ćete kliknuti dvaput na svaku fasciklu u sledeću putanju:

   C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

   Gde jekorisničko imeime fascikle korisnički nalog koji nije moguće kreirati bazu podataka.

   Putanja je podrazumevanu lokaciju fascikle programa Business Contact Manager. Neke fascikle na putanji podrazumevano su skrivene. Informacije o tome kako da biste prikazali skrivene fascikle, potražite pomoć i podrška.

  3. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu Menadžera za poslovne kontakte , a zatim izaberite stavku Svojstva.

  4. Izaberite karticu Bezbednost , a zatim kliknite na dugme Dodaj.

   Napomena : Kartica "bezbednost" nije dostupna ako je vaš računar član radna grupa umesto domen. Pogledajte članak pomoći i podrške za Microsoft Office Outlook 2007 sa Menadžer za poslovne kontakte (sve jezike) Veb lokaciji kontaktirati stručnjak za podršku. Troškovi može primeniti.

  5. U dijalogu Izbor korisnika, računara ili grupe , u polju Unesite imena objekata da biste izabrali otkucajte ime korisnički nalog koji se koristi za prijavljivanje na SQL Server i zatim kliknite na dugme Proveri imena.

  6. Kliknite na dugme U redu.

  7. Na kartici Bezbednost kliknite na ime korisnički nalog koji se koristi za prijavljivanje na SQL Server.

   Napomena : Kartica "bezbednost" nije dostupna ako je vaš računar član radna grupa umesto domen. Pogledajte članak pomoći i podrške za Microsoft Office Outlook 2007 sa Menadžer za poslovne kontakte (sve jezike) Veb lokaciji kontaktirati stručnjak za podršku. Troškovi može primeniti.

  8. Kliknite u poljima za potvrdu čitanje i pisanje nadole, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Windows Vista

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Računar.

  2. Otvorite fasciklu u Menadžeru za poslovne kontakte tako što ćete kliknuti dvaput na svaku fasciklu u sledeću putanju:

   C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

   Gde jekorisničko imeime fascikle korisnički nalog koji nije moguće kreirati bazu podataka.

   Putanja je podrazumevanu lokaciju fascikle programa Business Contact Manager. Neke fascikle na putanji podrazumevano su skrivene. Informacije o tome kako da biste prikazali skrivene fascikle, potražite pomoć i podrška.

  3. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu Menadžera za poslovne kontakte , a zatim izaberite stavku Svojstva.

  4. Izaberite karticu Bezbednost , a zatim kliknite na dugme Uredi.

  5. U dijalogu dozvole za Business Contact Manager kliknite na dugme Dodaj.

  6. U dijalogu Izbor korisnika, računara ili grupe , u polju Unesite imena objekata da biste izabrali otkucajte ime korisnički nalog koji se koristi za prijavljivanje na SQL Server i zatim kliknite na dugme Proveri imena.

  7. Kliknite na dugme U redu.

  8. Na kartici Bezbednost kliknite na ime korisnički nalog koji se koristi za prijavljivanje na SQL Server.

  9. U koloni " Dozvoli " kliknite na dugme u poljima za potvrdu čitanje i pisanje , a zatim kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Ne možete da se povežete sa računara ili deljena baza podataka Menadžera za poslovne kontakte

Primio sam poruku sa obaveštenjem da nije moguće pronaći koju tražim na računaru

 • Obratite se vlasniku baze podataka koju pokušavate da se povežete i proverite ime računara.

 • Proverite da je računar povezan sa mrežom i se može pristupiti. PING protokol može pomoći da proverite status veze sa računara. Više informacija o PING protokolu potražite u Windows pomoći.

 • Obratite se administratoru udaljenog računara da biste videli da li zaštitni zid blokira mrežni saobraćaj. Windows zaštitni zid, na kartici Izuzeci , uverite se da je izabrana Deljenje datoteka i štampača izuzetak, tako da Menadžer za poslovne kontakte za Outlook može da otkrije udaljeni računar za deljenje.

Dobio sam poruku koja kaže, možete da se povežete sa bazom podataka.

Verovatnije je baza podataka Menadžera za poslovne kontakte koje želite da koristite sa deljenom bazom podataka na drugom računaru i van mreže. Uverite se da računar gde se nalazi baza podataka uključen. Deljena baza podataka i svim računarima koji se povezuju sa njega morate koristiti istu verziju sistema Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

Ako je baza podataka na istom računaru, proverite da li uslugu SQL Server je pokrenuta. Informacija o tome kako da pokrenete uslugu SQL Server potražite u ovom odeljku baze podataka možete da kreirate baze podataka Menadžera za poslovne kontakte – kreiranje ne uspe da.

Dobio sam poruku koja me obaveštava da je server baze podataka koju tražim nedostupna

 • Proverite da li sa deljenom bazom podataka Menadžera za poslovne kontakte postoji na računaru.

 • Uverite se da su postavke zaštitnog zida na udaljenom računaru dozvoljava povezivanje sa bazom podataka Menadžera za poslovne kontakte (kroz TCP port 5356).

 • Uverite se da je računar na kojem se nalazi baza podataka uključen.

 • Bazu podataka na udaljenom računaru možda zaustavili ili pauzirali. Uverite se da je usluga baze podataka SQL Server je pokrenuta.

  Kako?

  Da pokrenete uslugu SQL Server

  Windows XP

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Kliknite na dugme performanse i održavanje.

  3. Izaberite stavku Administrativne alatke, a zatim kliknite dvaput na usluge.

  4. Pomerite se nadole do SQL Server (MSSMLBIZ), izaberite ga, a zatim kliknite na dugme Start.

  Windows Vista

  1. Kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Svi programi.

  2. Izaberite stavku Microsoft SQL Server 2005, postavite pokazivač Alatke za konfiguraciju, a zatim izaberite stavku Upravljač SQL Server konfiguracijom.

  3. U prozoru Upravljač SQL Server konfiguracijom , u oknu sa leve strane izaberite stavku SQL Server 2005 Services.

  4. U desnom oknu kliknite desnim tasterom miša SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim kliknite na dugme Start.

  5. Ponovno otvaranje Microsoft Outlook. Trebalo bi da sada moći da biste se povezali sa bazom podataka Menadžera za poslovne kontakte.

   Za više informacija o Microsoft SQL Server Express, idite na podršku Veb lokacije Microsofti pogledajte u bazi znanja.

Primio sam poruku sa obaveštenjem da nije moguće pronaći tražim bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte

 • Proverite kod vlasnika baze podataka koji vam je dodeljen pristup deljenoj bazi podataka.

 • Proverite da li imate istu verziju programa Business Contact Manager za Outlook instalira kao verziju koja se koristi sa deljenom bazom podataka. Ne možete da koristite deljenu verzije programa Business Contact Manager za Outlook koji se razlikuje od verzije koju ste instalirali bazu podataka.

Vrh stranice

Ne možete da vratite u prethodno stanje baze podataka Menadžera za poslovne kontakte

Dobio sam poruku koja navodi da ne može da vrati bazu podataka zato što nemate je dozvolu da napravite rezervne kopije i vraćanje baze podataka ili nisam vlasnik baze podataka.

Niste vlasnik baze podataka baze podataka koju želite da vratite u prethodno stanje. Povremeno, posle nadogradnje sa operativnog sistema Windows XP na operativni sistem Windows Vista, vlasnik baze podataka nije prepoznat kao vlasnik baze podataka. Vraćanje baze podataka, morate biti administrator na računaru gde želite da vratite u prethodno stanje bazu podataka i morate da pokrenete Outlook kao administrator. Uradite sledeće:

 • Tražite od administratora sistema da doda grupe "administratori" ili dodavanje sami grupe "administratori".

 • Pokrenite Outlook kao administrator.

Kako?

 1. U programu Outlook, u meniju datoteka izaberite stavku Izađi da zatvorite Outlook.

 2. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Računar.

 3. Kliknite na disk jedinica C, pod imenom Local Disk (C), da biste istražili čvrsti disk.

  Napomena : Ako ste instalirali samostalno izdanje Microsoft Office Outlook 2007 sa Menadžerom za poslovne kontakte ili sistema Office 2007 na drugu disk jedinicu, potražite tu lokaciju.

 4. Izaberite stavku Programske datoteke, a zatim izaberite stavku Microsoft Office.

 5. Kliknite na dugme Office 12.

 6. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu programa Outlook , a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.

Sada možete izvršiti sve administratorske zadatke u programu Outlook, uključujući vraćanje baze podataka Menadžera za poslovne kontakte.

Vrh stranice

SQL Server ne instalirate ili pokretanje

Dobio sam poruku koja navodi da Microsoft SQL Server nije instaliran

Bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte je napravljene pomoću Microsoft SQL Server. Bez sistema SQL Server, koje nisu mogu da koriste Menadžer za poslovne kontakte za Outlook. Za pomoć u vezi sa SQL Server, idite na podršku Veb lokacije Microsofti pogledajte u bazi znanja.

Usluga SQL Server ne pokrene automatski

U većini slučajeva, SQL Server, koja je instalirana sa Menadžer za poslovne kontakte za Outlook se automatski pokreće. Menadžer za poslovne kontakte za Outlook neće započeti ako SQL usluga ne pokrene. Ako ne vidite druge poruke, a ne vidite menije Menadžer za poslovne kontakte za Outlook , pokrenete uslugu SQL Server ručno tako što ćete pratiti sledeću proceduru:

U operativnom sistemu Windows XP

 1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom miša Moj računar, a zatim izaberite stavku Upravljanje.

 2. Kliknite dvaput na usluge i aplikacije da biste razvili listu.

 3. Kliknite dvaput na stavku Usluge.

 4. U prozoru " usluge " kliknite na dugme MSSQL$ MSMLBIZ.

 5. U koloni Status Verifikujte MSSQL$ MSMLBIZ usluga nije pokrenut.

 6. Kliknite na vezu Ponovo pokreni uslugu.

 7. Zatvorite prozor Upravljanje računarom, a zatim pokrenite Outlook.

U operativnom sistemu Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom miša računara, a zatim izaberite stavku Upravljanje.

 2. Izaberite stavku Usluge i aplikacije.

 3. Kliknite dvaput na stavku Usluge.

 4. U prozoru Usluge izaberite stavku SQL Server (MSSMLBIZ).

 5. U koloni Status potvrdite da je usluga SQL Server (MSSMLBIZ) nije počelo.

 6. Kliknite na vezu Ponovo pokreni uslugu.

 7. Zatvorite prozor Upravljanje računarom, a zatim pokrenite Outlook.

Želim da biste koristili Menadžer za poslovne kontakte za Outlook sa drugim imenom SQL Server Express instancu

Ako bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte na lokalnom računaru, umesto njega koji se deli sa udaljenog računara, podržani SQL Server Express ime instance je MSSMLBIZ. Imena drugih instanci nisu podržane.

A ne pokušava da koristi Menadžer za poslovne kontakte za Outlook nepodržane instancu imenom, instalirate drugu instancu SQL Server Express i dajte mu ime MSSMLBIZ. SQL Server Express instancu treba da se prijave pomoću ugrađenih mrežne usluge korisnički nalog.

Da biste se uverili da instancu SQL servera prijavi pomoću mrežne usluge korisničkog naloga, dovršite sledeću proceduru u operativnom sistemu Windows Vista:

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Svi programi.

 2. Izaberite stavku Microsoft SQL Server 2005, a zatim kliknite na dugme Alatke za konfiguraciju.

 3. Izaberite stavku Upravljač konfiguracije usluge SQL.

 4. Desnim tasterom miša kliknite na stavku SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim odaberite stavku Svojstva.

 5. U okviru ugrađeni nalog, proverite da li Mrežna usluga prikazan.

 6. Kliknite na dugme u redu da biste zatvorili dijalog Svojstva SQL Server (MSSMLBIZ) .

 7. Pokrenite Outlook da biste pokrenuli Čarobnjak za pokretanje programa Business Contact Manager, a zatim pratite uputstva na ekranu.

SQL Server nije uspeo da instalira

Kôd greške 2147746132 (0x80040154) se prikazuje. Pokušajte da upotrebite uslužni Dijagnostika WMI da biste saznali više informacija o grešci. Alatka nalazi se ovde: http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/topics/help/wmidiag.mspx

Ako imate dodatna pitanja o SQL Server Express, pokušajte da ih objavite na SQL Server Express Forum na lokaciji MSDN: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowForum.aspx?ForumID=385&SiteID=1

Vrh stranice

Ne možete da migrirate bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte

Vidim poruku, Premeštanje baze podataka nije uspelo nakon što izaberete postojeću bazu podataka

Ponovo pokušajte da upotrebite bazu podataka tako što ćete u čarobnjaku za pokretanje izabrati opciju Izaberi postojeću bazu podataka.

Ako i dalje budete primali poruku Migracija baze podataka je bila neuspešna, pokušajte da uradite sledeće:

 1. Deinstalirajte Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe.

  3. Izaberite stavku Business Contact Manager za Outlook 2007, a zatim kliknite na dugme Promeni/ukloni.

 2. Ponovo instalirajte Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2003.

 3. U čarobnjaku za pokretanje izaberite opciju Izaberi bazu podataka, a zatim pratite uputstva na ekranu.

 4. Sve informacije izvezite u bazu podataka Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2003.

  Kako?

  1. U meniju datoteka , postavite pokazivač na stavku Uvoz i izvoz, a zatim kliknite na dugme Business Contact Manager za Outlook..

  2. Izaberite opciju Izvezi datoteku.

  3. Izaberite stavku Podaci Menadžera za poslovne kontakte (.bcm), a zatim pratite uputstva na ekranu.

 5. Instalirajte Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

 6. U čarobnjaku za pokretanje izaberite opciju Kreiraj novu bazu podataka, a zatim pratite uputstva na ekranu.

 7. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Uvoz i izvoz, a zatim izaberite stavku Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

 8. Izaberite opciju Uvezi datoteku.

 9. Izaberite stavku Podaci Menadžera za poslovne kontakte (.bcm), a zatim pratite uputstva na ekranu.

Ako i dalje neće uspeti Premeštanje baze podataka, pogledajte članak pomoći i podrške za Microsoft Office Outlook 2007 sa Menadžera za poslovne kontakte (sve jezike) Veb lokaciji. Troškovi može primeniti.

Vrh stranice

Nije moguće učitati bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte

Dobio sam poruku sa obaveštenjem da nije moguće učitati svoju bazu podataka nakon nadogradnje na Windows Vista iz operativnog sistema Windows XP.

Nekoliko Menadžer za poslovne kontakte za Outlook poruke prikazuju koje ukazuju na to da postoje problemi sa bazom podataka Menadžera za poslovne kontakte posle nadogradnje na operativni sistem Windows Vista.

Bilo moguće prikazati sledeće poruke:

 • Menadžer za poslovne kontakte za Outlook mogao da se poveže sa deljenom bazom podataka.

  • Nije moguće učitati bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte.

  • Ovu radnju nije moguće dovršiti jer Menadžera za poslovne kontakte ne može da pristupi bazi podataka

  • Došlo je do greške prilikom uspostavljanja veze sa serverom

Pokušajte sledeće:

Promenite svojstvo prijavljivanje za SQL Server (MSSMLBIZ) instancu u Lokalnom sistemu.

Kako?

 1. U operativnom sistemu Windows Vista, kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Svi programi.

 2. Izaberite stavku Microsoft SQL Server 2005, postavite pokazivač Alatke za konfiguraciju, a zatim izaberite stavku Upravljač SQL Server konfiguracijom.

 3. U Upravljač SQL Server konfiguracijom, prozoru, izaberite stavku SQL Server 2005 usluge, kliknite desnim tasterom miša SQL Server (MSSMLBIZ)i izaberite stavku Svojstva.

 4. U okviru ugrađeni nalog, kliknite na Lokalnom sistemu, a zatim kliknite na dugme u redu.

 5. Ponovo pokrenite Outlook.

Vrh stranice

Uklanjanje Menadžer za poslovne kontakte za Outlook

Želim da uklonim Menadžer za poslovne kontakte za Outlook iz svih korisničkih profila na računaru

Deinstaliranje Menadžer za poslovne kontakte za Outlook uklanja sve korisnike na tom računaru.

Možda ćete morati da biste uklonili Menadžer za poslovne kontakte za Outlook ako ne otvaranje u programu Outlook ili ako želite da se čarobnjak za pokretanje prikazuje i preskočite kreiranje baze podataka.

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe.

 3. Izaberite stavku Business Contact Manager za Outlook 2007, a zatim kliknite na dugme Promeni/ukloni.

Možete da uklonite Menadžer za poslovne kontakte za Outlook iz profila na računaru koji ima više korisnika i on će biti uklonjen sa drugim korisnicima profile.

Kako?

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Upravljanje datotekama sa podacima.

 2. Izaberite karticu Datoteke sa podacima.

 3. Kliknite na dugme Menadžer za poslovne kontakte, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

Nedostaju fascikle Menadžera za poslovne kontakte

Ne mogu da vidim moje fascikle Menadžera za poslovne kontakte

Ako fascikle Menadžera za poslovne kontakte ne pojavljuju se u Oknu za navigaciju, morate da dodelite Menadžer za poslovne kontakte za Outlook profil.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Upravljanje datotekama sa podacima.

 2. Izaberite karticu Datoteke sa podacima.

 3. Kliknite na dugme Dodaj.

 4. U dijalogu Nova Outlook datoteka sa podacima, u oknu Tipovi skladištenja, izaberite stavku Baza podataka Menadžera za poslovne kontakte.

 5. Kliknite na dugme U redu.

 6. U Čarobnjak za pokretanje, uradite nešto od sledećeg:

  • Ako ste instalirali Menadžer za poslovne kontakte za Outlook po prvi put, izaberite stavku Kreiraj novu bazu podataka.

  • U polju ime baze podataka otkucajte ime za novu bazu podataka, podrazumevano "mssmallbusiness", a zatim kliknite na dugme dalje.

  • Ako vraćate prethodne baze podataka, izaberite stavku Izaberi postojeću bazu podataka.

  • U polju ime otkucajte ime računara na kojem se nalazi baza podataka i zatim kliknite na dugme Poveži.

  • U polju ime baze podataka izaberite bazu podataka koju želite da vratite u prethodno stanje, a zatim kliknite na dugme dalje.

 7. Ponovo pokrenite Outlook.

Vrh stranice

Gde se nalazi bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte?

Gde je moje baze podataka Menadžera za poslovne kontakte?

Ime vaše baze podataka Menadžera za poslovne kontakte je ime koje je vlasnik baze podataka koristio prilikom kreiranja baze podataka. Baza podataka Menadžera za poslovne kontakte je baza podataka SQL servera, tako da ona ima dve komponente, glavnu bazu podataka i datoteku evidencije za bazu podataka.

Datoteke baze podataka nalaze se u sledećoj fascikli:

Windows XP

U operativnom sistemu Windows XP baza podataka Menadžera za poslovne kontakte i datoteke evidencije uskladištene su u sledećoj fascikli:

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

Gde je korisničko ime ime vlasnika baze podataka i ime baze podataka je ime, podrazumevano "mssmallbusiness" baze podataka Menadžera za poslovne kontakte.

Napomena : Morate da prikažete skrivene datoteke i fascikle za neke datoteke u putanji. Više informacija o tome kako da prikažete skrivene fascikle potražite u okviru stavke Pomoć i podrška

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

pri čemu je korisničko ime ime vlasnika baze podataka, a ime baze podataka – ime baze podataka Menadžera za poslovne kontakte koje po podrazumevanoj vrednosti glasi MSSmallBusiness.

Windows Vista

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

pri čemu je korisničko ime ime vlasnika baze podataka, a ime baze podataka – ime baze podataka Menadžera za poslovne kontakte koje po podrazumevanoj vrednosti glasi MSSmallBusiness.

Napomena : Morate da prikažete skrivene datoteke i fascikle za neke datoteke u putanji. Više informacija o tome kako da prikažete skrivene fascikle potražite u okviru stavke Pomoć i podrška

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

pri čemu je korisničko ime ime vlasnika baze podataka, a ime baze podataka – ime baze podataka Menadžera za poslovne kontakte koje po podrazumevanoj vrednosti glasi MSSmallBusiness.

Instaliranje Menadžer za poslovne kontakte za Outlook na serveru

Želim da instaliram Menadžer za poslovne kontakte za Outlook na udaljenom serveru

Više informacija o tome kako da koristite Menadžer za poslovne kontakte za Outlook na udaljenom serveru, instalirajte Alatke administrator baze podataka programa Business Contact Manager.

Vrh stranice

Zapisi i stavke su pogrešno sortirani

Moji zapisi i stavke su pogrešno sortirani

Da biste ispravno Sortiranje zapisa i stavki u bazi podataka, morate da koristite iste verzije jezika programa Menadžer za poslovne kontakte za Outlook kao jezičke verzije operativnog sistema Windows koji je instaliran na vašem računaru.

Više informacija o jezičke verzije, pogledajte temu regionalne i jezičke opcije u Windows pomoći.

Vrh stranice

Uvoz poslovnih podataka

Tražim informacije o tome kako da uvezete poslovne podatke iz različitih programa.

Više informacija o uvozu poslovne podatke iz drugog programa, pogledajte članak Uvoz i izvoz poslovnih podataka u Menadžeru za poslovne kontakte.

Problemi sa radna grupa

Primio sam poruku sa obaveštenjem da nije moguće pronaći udaljeni korisnički nalog tražim

U radna grupa okruženja, morate imati korisnički nalog na računaru na kojem se nalazi deljena baza podataka. Obratite se administratoru udaljenog računara da biste potvrdili da postoji je vaš korisnički nalog.

Vratiti u prethodno stanje sa deljenom bazom podataka, ali korisnici ne može da pristupi bazi podataka

Ako ste prethodno stanje bazu podataka koja je prethodno bila deljena sa drugom računaru, sva stara korisnička imena i lozinke neće biti prepoznata tako što ćete na novom računaru. Morate da prestanete da delite bazu podataka i potom je delite ponovo nakon vraćanja. Procesu ponovo da je delite, onda možete da dodate korisnike da pristupi bazi podataka.

Dobio sam poruku koja me obaveštava da provera udaljenog korisničkog naloga nije uspela

Uverite se administratoru udaljenog računara koji nije omogućeno jednostavno deljenje datoteka i koji se deli bazu podataka.

Dobio sam poruku koja navodi na sledeći način: greška pri prijavljivanju: ograničenje korisničkog naloga

Na računaru na kojem se nalazi baza podataka možda neće dozvoliti prazne lozinke, možda imate prijavljivanje ograničenja po času ili možda imate smernice koje ograničava učestalost lozinku promena koje su dozvoljene. Obratite se administratoru da biste ručno ponovo postavite lozinku.

Vrh stranice

Dobio sam poruku koja me obaveštava da lozinka ne ispunjava zahteve smernica lozinku.

Na računaru na kojem se nalazi baza podataka možda smernice za lozinku koje zahtevaju minimalnu dužinu lozinke ili specijalne znakove će biti uključeni u lozinke ili istoriju lozinke mogu pratiti da biste se uverili da unapred postojeće lozinke se ponovo koristiti. Obratite se administratoru da biste ručno promenili lozinku.

Dobio sam poruku koja navodi da Microsoft Office Outlook 2007 sa Menadžerom za poslovne kontakte ne može da promeni lozinku

 • Udaljeni nalog možda zaključan. Do ovog problema može doći ako pogrešno otkucate lozinku za udaljeni i bezbednosne smernice koje je konfigurisan da biste zaključali se korisničke naloge nakon određenog broja neuspešnih prijavljivanja. Administrator treba da postavi vaš korisnički nalog.

 • Udaljeni nalog možda neće biti dostupna. Obratite se administratoru da biste uspostavili početnu vaš nalog.

 • Udaljeni nalog možda imate omogućen postavku korisnik mora da promenite lozinku prilikom sledećeg prijavljivanja . Ne možete da koristite funkcionalnost promena daljinsku lozinku za Menadžer za poslovne kontakte za Outlook ako je ova postavka omogućena. Obratite se administratoru udaljenog računara da biste onemogućili ovu postavku na udaljenom korisničkom nalogu ili ručno ponovo postavite lozinku.

 • Udaljeni nalog možda imate omogućen postavku korisnik ne može da promeni lozinku . Administrator morate ručno ponovo postavite lozinku ili onemogućite ovu postavku na vaš korisnički nalog.

 • Ako imate praznu lozinku, upotreba praznih lozinki za potvrdu identiteta mreže može da se onemogući. Preporučujemo da koristite koje nisu prazne lozinke za pristup udaljenim bazama podataka Menadžera za poslovne kontakte.

Vrh stranice

Dodatni resursi

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×