Rešavanje problema sa operacija baze podataka Menadžera za poslovne kontakte

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Šta je problem koji želite da rešite?

Nije moguće kreirati baze podataka Menadžera za poslovne kontakte – baze podataka kreiranja ne uspe

Možete da se povežete sa deljenom bazom podataka Menadžera za poslovne kontakte

Ne možete da vratite u prethodno stanje baze podataka Menadžera za poslovne kontakte

SQL Server ne instalirate ili pokretanje

Ne možete da migrirate bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte

Nije moguće učitati bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte

Nedostaju fascikle Menadžera za poslovne kontakte

Gde se nalazi bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte?

Instalirajte Business Contact Manager za Outlook na serveru

Zapisi i stavke su pogrešno sortirani

Uvoz poslovnih podataka

Problemi sa radne grupe

Dodatni resursi

Nije moguće kreirati baze podataka Menadžera za poslovne kontakte – baze podataka kreiranja ne uspe

Baze podataka programa Business Contact Manager koristi Microsoft SQL Server Express, manju verziju sistema Microsoft SQL Server. Ako uslugu SQL Server nije dostupna, možete da kreirate baze podataka. Uslugu SQL Server možda neće biti dostupna iz raznih razloga.

Koristite Sledeća lista scenarije SQL Server da biste rešili problem. Dovršite proceduru koji najviše liči na uslovima.

Problemi sa SQL Server

 • Pokrenite SQL Server

  Ako vidite neku od sledećih poruka, dovršite ovu proceduru da pokrenete uslugu SQL Server.

  • Kreiranje baze podataka je neuspešno ili nije uspelo.

  • Nije moguće kreirati bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte pošto usluga SQL servera (usluga baze podataka Menadžera za poslovne kontakte) nije pokrenuta. Pokretanje usluge, a zatim ponovo pokrenite Outlook da biste ponovo prikazali čarobnjak za pokretanje.

  • Nije moguće povezivanje sa lokalnom bazom podataka Menadžera za poslovne kontakte zato što usluga SQL servera (usluga baze podataka Menadžera za poslovne kontakte) nije pokrenut. Možete da se povežete sa bazom podataka Menadžera za poslovne kontakte koji su uskladišteni na drugom računaru.

  • Ne može da pokrene Menadžera za poslovne kontakte pošto usluga SQL servera (usluga baze podataka Menadžera za poslovne kontakte) nije pokrenuta.

  Da pokrenete uslugu SQL Server

  • Windows XP

   1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

   2. U Prikazu kategorije, kliknite na dugme performanse i održavanje.

   3. Izaberite stavku Administrativne alatke, a zatim kliknite dvaput na usluge.

   4. Sa liste usluga izaberite stavku SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim kliknite na dugme Start.

  • Windows Vista ili Windows 7

   1. Kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Svi programi.

   2. Izaberite stavku Microsoft SQL Server 2008.

   3. Kliknite na dugme Alatke za konfiguraciju, a zatim izaberite stavku Upravljač SQL Server konfiguracijom.

   4. U levom oknu prozora Upravljač SQL Server konfiguracijom , izaberite stavku Usluge SQL servera.

   5. U desnom oknu kliknite desnim tasterom miša SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim kliknite na dugme Start.

   6. Ponovno otvaranje Microsoft Outlook. Trebalo bi da sada moći da biste se povezali sa bazom podataka Menadžera za poslovne kontakte.

    Za više informacija o Microsoft SQL Server Express, idite na Podrška za Veb lokacije Microsofti obratite se u bazi znanja.

 • Dodelite korisnički nalog koji prijavi na dozvolama za usluge SQL Server da biste pristupili fasciklu u Menadžeru za poslovne kontakte

  Podrazumevano, uslugu SQL Server prijavi pomoću mrežne usluge korisnički nalog da biste pristupili fasciklu da biste kreirali bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte . Ako nije moguće kreirati bazu podataka, možda će biti mrežna usluga korisnički nalog nema dozvole da biste se prijavili SQL Server. Nalog mora imati čitanje i pisanje dozvole za pristup fascikli Programa Business Contact Manager .

  Uslugu SQL Server možda koristite nalog koji je različit od mrežna usluga korisničkog naloga da biste pristupili fasciklu da biste kreirali bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte .

  Proverite koji korisnički nalog prijavi na SQL Server

  • Prozor XP

   1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

   2. Kliknite na dugme performanse i održavanje.

   3. Izaberite stavku Administrativne alatke, a zatim kliknite dvaput na usluge.

   4. Sa liste usluga , kliknite desnim tasterom miša SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim izaberite stavku Svojstva.

   5. Izaberite karticu Prijavljivanje , a zatim obratite pažnju na ime naloga naveden u okviru ovog naloga .

  • Windows Vista ili Windows 7

   1. Kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Svi programi.

   2. Izaberite stavku Microsoft SQL Server 2008, kliknite na dugme Alatke za konfiguraciju, a zatim izaberite stavku Upravljač SQL Server konfiguracijom.

   3. U levom oknu prozora Upravljač SQL Server konfiguracijom , izaberite stavku Usluge SQL servera.

   4. U desnom oknu kliknite desnim tasterom miša SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim izaberite stavku Svojstva.

   5. Na kartici Prijavljivanje , imajte u vidu ugrađenog naloga ili na ime naloga koristi da biste se prijavili SQL Server.

  Da biste odobrili nalog koji prijavi na SQL Server usluge dozvolu za pristup fascikli Programa Business Contact Manager , mrežna usluga korisničkog naloga ili neki drugi korisnički nalog, dovršite sledeću proceduru:

  • Windows XP

   1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Moj računar.

   2. Kliknite dvaput na svaku fasciklu u sledeću putanju da biste ga otvorili:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

    Gde jekorisničko imeime korisnički nalog koji nije moguće kreirati bazu podataka.

    Putanja iznad je podrazumevanu lokaciju fascikle Programa Business Contact Manager . Neke fascikle na putanji podrazumevano su skrivene. Informacije o tome kako da biste prikazali skrivene fascikle, kliknite na dugme Start, a zatim kliknite na dugme pomoć i podrška.

   3. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu Menadžera za poslovne kontakte , a zatim izaberite stavku Deljenje i bezbednost.

   4. Izaberite karticu Bezbednost , a zatim kliknite na dugme Dodaj.

   5. U dijalogu Izbor korisnika, računara ili grupe , u polju Unesite imena objekata da biste izabrali otkucajte Mrežna uslugaili ime korisnički nalog koji se koristi za prijavljivanje na SQL Server, a zatim kliknite na dugme Proveri imena.

   6. Kliknite na dugme U redu.

   7. Na kartici Bezbednost , kliknite na dugme MREŽNE uslugeili ime korisnički nalog koji se koristi za prijavljivanje na SQL Server.

   8. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu čitanje i pisanje , a zatim kliknite na dugme u redu.

  • Windows Vista ili Windows 7

   1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Računar.

   2. Kliknite dvaput na svaku fasciklu u sledeću putanju da biste ga otvorili:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    Gde jekorisničko imeime korisnički nalog koji nije moguće kreirati bazu podataka.

    Putanja iznad je podrazumevanu lokaciju fascikle Programa Business Contact Manager . Neke fascikle na putanji podrazumevano su skrivene. Informacije o tome kako da biste prikazali skrivene fascikle, kliknite na dugme Start, a zatim kliknite na dugme pomoć i podrška.

   3. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu Menadžera za poslovne kontakte , a zatim izaberite stavku Svojstva.

   4. U dijalogu Svojstva Menadžera za poslovne kontakte , izaberite karticu Bezbednost , a zatim kliknite na dugme Uredi.

   5. U dijalogu dozvole za Business Contact Manager kliknite na dugme Dodaj.

   6. U dijalogu Izbor korisnika, računara ili grupe , u polju Unesite imena objekata da biste izabrali otkucajte Mrežna uslugaili ime korisnički nalog koji se koristi za prijavljivanje na SQL Server, a zatim kliknite na dugme Proveri imena.

   7. Kliknite na dugme U redu.

   8. U dijalogu dozvole Menadžera za poslovne kontakte , na kartici Bezbednost izaberite stavku MREŽNE uslugeili ime korisnički nalog koji se koristi za prijavljivanje na SQL Server.

   9. U koloni " Dozvoli " potvrdite izbor u poljima za potvrdu čitanje i pisanje i zatim kliknite na dugme u redu.

   10. U dijalogu Svojstva programa Business Contact Manager kliknite na dugme u redu.

 • Dodelite mrežna usluga korisničkog naloga puna kontrola dozvolu u fasciklu " podaci "

  Master datoteke baze podataka Menadžera za poslovne kontakte, master.mdf i mastlog.ldf, su uskladišteni u fascikli " podaci ". Povremeno mrežne usluge korisnički nalog koji prijavi na SQL Server nema dozvole, tako da nije moguće kreirati bazu podataka.

  Da biste na mreži usluge kontrola korisničkog naloga punu podataka fascikle, dovršite sledeću proceduru:

  • Windows XP

   1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Moj računar.

   2. Kliknite dvaput na svaku fasciklu u sledeću putanju da biste ga otvorili:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

   3. Kliknite desnim tasterom miša fasciklu podataka , a zatim izaberite stavku Svojstva.

   4. Izaberite karticu Bezbednost , a zatim kliknite na dugme Dodaj.

   5. U dijalogu Izbor korisnika, računara ili grupe u polju Unesite imena objekata da biste izabrali otkucajte Mrežna uslugai zatim kliknite na dugme Proveri imena.

   6. Kliknite na dugme U redu.

   7. Na kartici Bezbednost izaberite stavku Mreža usluga.

   8. U koloni " Dozvoli " potvrdite izbor u polju za potvrdu Puna kontrola i zatim kliknite na dugme u redu.

  • Windows Vista ili Windows 7

   1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Računar.

   2. Kliknite dvaput na svaku fasciklu u sledeću putanju da biste ga otvorili:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

    -Ili-

    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL
   3. Kliknite desnim tasterom miša fasciklu podataka , a zatim izaberite stavku Svojstva.

   4. U dijalogu Svojstva podataka izaberite karticu Bezbednost , a zatim kliknite na dugme Uredi.

   5. U dijalogu dozvole za podatke kliknite na dugme Dodaj.

   6. U dijalogu Izbor korisnika, računara ili grupe u polju Unesite imena objekata da biste izabrali otkucajte Mrežna uslugai zatim kliknite na dugme Proveri imena.

   7. Kliknite na dugme U redu.

   8. U dijalogu dozvole za podatke na kartici Bezbednost izaberite stavku MREŽNE usluge.

   9. U koloni " Dozvoli " potvrdite izbor u polju za potvrdu Puna kontrola i zatim kliknite na dugme u redu.

   10. U dijalogu Svojstva podataka kliknite na dugme u redu.

 • Protokol za SQL Server nije omogućeno (Windows Vista ili Windows 7 samo)

  Protokol Imenovanih prolaza za SQL Server je onemogućen. Ovaj problem se ponekad javlja kada koristite operativni sistem Windows Vista ili Windows 7. Koristite sledeću proceduru da biste omogućili protokol.

  1. Kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Svi programi.

  2. Izaberite stavku Microsoft SQL Server 2008.

  3. Kliknite na dugme Alatke za konfiguraciju, a zatim izaberite stavku Upravljač SQL Server konfiguracijom.

  4. U levom oknu prozora Upravljač SQL Server konfiguracijom razvijte SQL Server Konfiguracija mreže, a zatim izaberite stavku protokoli za MSSMLBIZ.

  5. U desnom oknu kliknite desnim tasterom miša na stavku Imenovani prolazi, a zatim izaberite stavku Omogući.

  6. Zatvorite prozor Upravljač SQL Server konfiguracijom , a zatim pokrenite Outlook da biste dovršili čarobnjak za pokretanje i kreiranje baze podataka.

 • Korišćenje lokalnog sistema korisničkog naloga da biste se prijavili SQL Server

  Ako kada dovršite prethodne procedure, i dalje ne možete da kreirate baze podataka jer uslugu SQL Server neće započeti, koristite lokalni sistem korisnički nalog da biste se prijavili SQL Server.

  1. Windows XP

   1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

   2. Kliknite na dugme performanse i održavanje.

   3. Izaberite stavku Administrativne alatke, a zatim kliknite dvaput na usluge.

   4. Sa liste usluga , kliknite desnim tasterom miša SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim izaberite stavku Svojstva.

   5. U dijalogu Svojstva SQL Server (MSSMLBIZ) (lokalni računar) , izaberite karticu Prijavljivanje .

   6. Kliknite na dugme nalog lokalnog sistema.

   7. Kliknite na dugme U redu.

   8. Pokrenite Outlook, a zatim dovršite čarobnjak za pokretanje.

  2. Windows Vista ili Windows 7

   1. Kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Svi programi.

   2. Izaberite stavku Microsoft SQL Server 2008, kliknite na dugme Alatke za konfiguraciju, a zatim izaberite stavku Upravljač SQL Server konfiguracijom.

   3. U levom oknu prozora Upravljač SQL Server konfiguracijom , izaberite stavku Usluge SQL servera.

   4. U desnom oknu kliknite desnim tasterom miša SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim izaberite stavku Svojstva.

   5. Na kartici Prijavljivanje , u okviru ugrađeni nalog, kliknite na strelicu, a zatim kliknite na Lokalnom sistemu.

   6. Kliknite na dugme U redu.

   7. Pokrenite Outlook, a zatim dovršite čarobnjak za pokretanje.

  Ako je potrebno, pogledajte članak pomoći i podrške za Microsoft Office Outlook 2010 sa Menadžer za poslovne kontakte (sve jezike) da se obratite stručnjak za podršku. Troškovi može primeniti.

Vrh stranice

Komprimovana disk jedinicu, naloga gosta i nedostaju pokretanjem čarobnjaka

 • Komprimovana disk jedinicu ili fasciklu

  Na jedinicu sistema datoteka TE000129554 komprimovan fasciklu u kojoj se instalira bazu podataka. Nije moguće kreirati baza podataka Menadžera za poslovne kontakte u komprimovanu fasciklu. Da biste kreirali bazu podataka, postavka komprimovanja datoteke mora biti onemogućena za fasciklu u Menadžeru za poslovne kontakte .

  Napomena : Morate biti prijavljeni kao administrator da biste omogućili ili onemogućili komprimovanje.

  Onemogućavanje komprimovanja fascikle

  • Windows XP

   1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Moj računar.

   2. Kliknite dvaput na svaku fasciklu u sledeću putanju da biste ga otvorili:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\

    Gde jekorisničko imeime korisnički nalog koji nije moguće kreirati bazu podataka.

    Putanja iznad je podrazumevanu lokaciju fascikle Programa Business Contact Manager . Neke fascikle na putanji podrazumevano su skrivene. Informacije o tome kako da biste prikazali skrivene fascikle, kliknite na dugme Start, a zatim kliknite na dugme pomoć i podrška.

   3. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu Menadžera za poslovne kontakte , a zatim izaberite stavku Svojstva.

   4. U dijalogu Svojstva Menadžera za poslovne kontakte , na kartici Opšte postavke izaberite stavku Napredno.

   5. Opozovite izbor u polju za potvrdu Komprimuj sadržaj da biste sačuvali prostor na disku , a zatim kliknite na dugme u redu.

    Nakon što ste onemogućili komprimovanje za fasciklu, pokušajte ponovo da kreirate bazu podataka.

  • Windows Vista ili Windows 7

   1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Računar.

   2. Kliknite dvaput na svaku fasciklu u sledeću putanju da biste ga otvorili:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    Gde jekorisničko imeime korisnički nalog koji nije moguće kreirati bazu podataka.

    Putanja iznad je podrazumevanu lokaciju fascikle Programa Business Contact Manager . Neke fascikle na putanji podrazumevano su skrivene. Informacije o tome kako da biste prikazali skrivene fascikle, kliknite na dugme Start, a zatim kliknite na dugme pomoć i podrška.

   3. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu Menadžera za poslovne kontakte , a zatim izaberite stavku Svojstva.

   4. U dijalogu Svojstva Menadžera za poslovne kontakte , na kartici Opšte postavke izaberite stavku Napredno.

   5. Opozovite izbor u polju za potvrdu Komprimuj sadržaj da biste sačuvali prostor na disku , a zatim kliknite na dugme u redu.

   Nakon što ste onemogućili komprimovanje za fasciklu, pokušajte ponovo da kreirate bazu podataka.

 • Prijavljeni ste sa programom Outlook pomoću naloga gosta

  Kao korisnik sa statusom gosta, nije vam dozvoljeno da biste kreirali bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte. Prijavite se pomoću korisničkog naloga.

 • Instalirao sam Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, ali je ne budete upitani da kreirate novu bazu podataka

  Prvo Otvorite Outlook nakon što ste instalirali Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, čarobnjak za pokretanje će se automatski pokrenuti. Ako odaberete da biste pokrenuli čarobnjak za pokretanje, koji će imati priliku da biste kreirali novu baza podataka Menadžera za poslovne kontakte ili izaberite postojeću bazu podataka.

  1. Uverite se da Menadžer za poslovne kontakte za Outlook je instaliran.

   Kako?

   1. Windows XP

    1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

    2. Na Kontrolnoj tabli, kliknite na dugme Dodaj ili ukloni programe.

    3. U dijalogu Dodaj ili ukloni programe , na listi Trenutno instalirani programi , proverite da li je naveden Business Contact Manager za Outlook 2010 .

   2. Windows Vista ili Windows 7

    1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

    2. U Prikazu kategorije, u okviru Programiizaberite stavku Deinstaliranje programa.

    3. U prozoru Deinstaliraj ili promeni program , proverite da li je naveden Business Contact Manager za Outlook 2010 .

  2. Ako Business Contact Manager za Outlook 2010 ne pojavi na listi, uradite nešto od sledećeg:

   1. Ako imate Business Contact Manager za Outlook 2010 DVD, instalirajte program iz tog DVD.

Vrh stranice

Ne može da pokrene Menadžera za poslovne kontakte za Outlook

Isprobajte sledeća rešenja, a zatim ponovo pokrenite Outlook.

 • Ne može da pokrene Menadžera za poslovne kontakte pošto usluga SQL servera (usluga baze podataka Menadžera za poslovne kontakte) nije pokrenuta.

  Master datoteke baze podataka Menadžera za poslovne kontakte, master.mdf i mastlog.ldf, su uskladišteni u fascikli " podaci ". Fascikla takođe sadrži bezbednosne certifikate koje omogućavaju SQL Server da biste kreirali bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte. Povremeno mrežne usluge korisnički nalog koji prijavi na SQL Server ne može da pristupi fasciklu tako da nije moguće kreirati bazu podataka.

  To može doći ako ste promenili u sistemu datoteka za disk jedinicu iz FAT32 da TE000129554.

  Da biste na mreži usluge kontrola korisničkog naloga punu podataka fascikle, dovršite sledeću proceduru.

  • Windows XP

   1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Moj računar.

   2. Kliknite dvaput na svaku fasciklu u sledeću putanju da biste ga otvorili:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

   3. Kliknite desnim tasterom miša fasciklu podataka , a zatim izaberite stavku Svojstva.

   4. Izaberite karticu Bezbednost , a zatim kliknite na dugme Dodaj.

   5. U dijalogu Izbor korisnika, računara ili grupe , u polju Unesite imena objekata da biste izabrali otkucajte Mrežna uslugai zatim kliknite na dugme Proveri imena.

   6. Kliknite na dugme U redu.

   7. Na kartici Bezbednost izaberite stavku Mrežne usluge,

   8. U koloni " Dozvoli " potvrdite izbor u polju za potvrdu Puna kontrola i zatim kliknite na dugme u redu.

  • Windows Vista ili Windows 7

   1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Moj računar.

   2. Kliknite dvaput na svaku fasciklu u sledeću putanju da biste ga otvorili:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

    -Ili-

    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL
   3. Kliknite desnim tasterom miša fasciklu podataka , a zatim izaberite stavku Svojstva.

   4. U dijalogu Svojstva podataka izaberite karticu Bezbednost , a zatim kliknite na dugme Uredi.

   5. U dijalogu dozvole za podatke kliknite na dugme Dodaj.

   6. U dijalogu Izbor korisnika, računara ili grupe u polju Unesite imena objekata da biste izabrali otkucajte Mrežna uslugai zatim kliknite na dugme Proveri imena.

   7. Kliknite na dugme U redu.

   8. U dijalogu dozvole za podatke na kartici Bezbednost izaberite stavku MREŽNE usluge.

   9. U koloni " Dozvoli " potvrdite izbor u polju za potvrdu Puna kontrola i zatim kliknite na dugme u redu.

   10. U dijalogu Svojstva podataka kliknite na dugme u redu.

 • Usluga SQL Server se ne pokreće nakon dodelu dozvola mrežne usluge korisnički nalog.

  Uslugu SQL Server obično počinje sa bezbednosnim certifikatom i isključuje za šifrovanje. Ponekad uslugu SQL Server isključiti za šifrovanje. Ako se to desi, isključite šifrovanje za instancu SQL servera.

  • Windows XP

   1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

   2. Kliknite na performanse i održavanje, a zatim izaberite stavku Administrativne alatke.

   3. Dvaput kliknite na Upravljanje računarom.

   4. U oknu sa leve strane prozora za Upravljanje računarom , kliknite na dugme usluge i aplikacije.

   5. U desnom oknu, kliknite dvaput na Upravljač SQL Server konfiguracijom.

   6. Kliknite dvaput na SQL Server Konfiguracija mreže.

   7. Kliknite desnim tasterom miša protokoli za MSSMLBIZ, a zatim izaberite stavku Svojstva.

   8. U dijalogu protokoli za MSSMLBIZ svojstva , na kartici zastavice , kliknite na strelicu na kraju reda Nametanje šifrovanja , a zatim kliknite na dugme ne.

   9. Kliknite na dugme U redu.

   10. U oknu sa leve strane prozora za Upravljanje računarom , kliknite na dugme Usluge SQL servera.

   11. U desnom oknu kliknite desnim tasterom miša SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim kliknite na dugme Start.

   12. Pokrenite Outlook, a zatim dovršite čarobnjak za pokretanje.

  • Windows Vista ili Windows 7

   1. Kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Svi programi.

   2. Izaberite stavku Microsoft SQL Server 2008, kliknite na dugme Alatke za konfiguraciju, a zatim izaberite stavku Upravljač SQL Server konfiguracijom.

   3. U levom oknu prozora Upravljač SQL Server konfiguracijom , izaberite stavku SQL Server Konfiguracija mreže.

   4. U desnom oknu kliknite desnim tasterom miša protokoli za MSSMLBIZ, a zatim izaberite stavku Svojstva.

   5. U dijalogu protokoli za MSSMLBIZ svojstva , na kartici zastavice u nametanje šifrovanja red, kliknite na strelicu, a zatim kliknite na dugme ne.

   6. Pokrenite Outlook, a zatim dovršite čarobnjak za pokretanje.

 • Korišćenje lokalnog sistema korisničkog naloga da biste se prijavili SQL Server

  Ako nakon dovršavanja prethodne procedure, Menadžera za poslovne kontakte ne pokrene, koristite lokalni sistem korisnički nalog da biste se prijavili SQL Server.

  • Windows XP

   1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

   2. Kliknite na dugme performanse i održavanje.

   3. Izaberite stavku Administrativne alatke, a zatim kliknite dvaput na usluge.

   4. Sa liste usluga , kliknite desnim tasterom miša SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim izaberite stavku Svojstva.

   5. Izaberite karticu Prijavljivanje , a zatim izaberite stavku nalog lokalnog sistema.

   6. Pokrenite Outlook, a zatim dovršite čarobnjak za pokretanje.

  • Windows Vista ili Windows 7

   1. Kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Svi programi.

   2. Izaberite stavku Microsoft SQL Server 2008, kliknite na dugme Alatke za konfiguraciju, a zatim izaberite stavku Upravljač SQL Server konfiguracijom.

   3. U levom oknu prozora Upravljač SQL Server konfiguracijom , izaberite stavku Usluge SQL servera.

   4. U desnom oknu kliknite desnim tasterom miša SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim izaberite stavku Svojstva.

   5. U dijalogu Svojstva SQL Server (MSSMLBIZ) , na kartici Prijavljivanje , u okviru ugrađeni nalog, kliknite na strelicu, a zatim kliknite na Lokalnom sistemu.

   6. Kliknite na dugme U redu.

   7. Pokrenite Outlook, a zatim dovršite čarobnjak za pokretanje.

Vrh stranice

Nije moguće otvoriti bazu podataka – prijavljivanje nije uspelo

Najčešće korišćene ova poruka se pojavljuje tokom kreiranja baze podataka je korisnički nalog koji se koristi za prijavljivanje u uslugu SQL Server ne bi čitanje i pisanje dozvole za fasciklu u Menadžeru za poslovne kontakte .

Podrazumevano, uslugu SQL Server prijavi pomoću mrežne usluge korisnički nalog da biste pristupili fasciklu da biste kreirali bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte . Korisnički nalog koji koristi uslugu SQL Server je možda promenjen.

Da biste rešili ovaj problem, dovršite sledeće procedure:

 1. Proverite koji korisnički nalog prijavi na SQL Server

  • Windows XP

   1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

   2. Kliknite na dugme performanse i održavanje.

   3. Izaberite stavku Administrativne alatke, a zatim kliknite dvaput na usluge.

   4. Sa liste usluga , kliknite desnim tasterom miša SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim izaberite stavku Svojstva.

   5. Izaberite karticu Prijavljivanje , a zatim obratite pažnju na ime naloga naveden u okviru ovog naloga .

  • Windows Vista ili Windows 7

   1. Kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Svi programi.

   2. Izaberite stavku Microsoft SQL Server 2008, kliknite na dugme Alatke za konfiguraciju, a zatim izaberite stavku Upravljač SQL Server konfiguracijom.

   3. U levom oknu prozora Upravljač SQL Server konfiguracijom , izaberite stavku Usluge SQL servera.

   4. U desnom oknu kliknite desnim tasterom miša SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim izaberite stavku Svojstva.

   5. Na kartici Prijavljivanje , imajte u vidu ugrađenog naloga ili na ime naloga koristi da biste se prijavili SQL Server.

 2. Odobravanje korisnički nalog koji prijavi na SQL Server čitanje i pisanje dozvole za fasciklu u Menadžeru za poslovne kontakte

  • Windows XP

   1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Moj računar.

   2. Kliknite dvaput na svaku fasciklu u sledeću putanju da biste ga otvorili:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

    Gde jekorisničko imeime korisnički nalog koji nije moguće otvoriti bazu podataka.

    Putanja je podrazumevanu lokaciju fascikle Programa Business Contact Manager . Neke fascikle na putanji podrazumevano su skrivene. Informacije o tome kako da biste prikazali skrivene fascikle, kliknite na dugme Start, a zatim kliknite na dugme pomoć i podrška.

   3. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu Menadžera za poslovne kontakte , a zatim izaberite stavku Deljenje i bezbednost.

   4. Izaberite karticu Bezbednost , a zatim kliknite na dugme Dodaj.

   5. U dijalogu Izbor korisnika, računara ili grupe , u polju Unesite imena objekata da biste izabrali otkucajte ime korisnički nalog koji se koristi za prijavljivanje na SQL Server, a zatim kliknite na dugme Proveri imena.

   6. Kliknite na dugme U redu.

   7. Na kartici Bezbednost kliknite na ime korisnički nalog koji se koristi za prijavljivanje na SQL Server.

   8. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu čitanje i pisanje , a zatim kliknite na dugme u redu.

  • Windows Vista ili Windows 7

   1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Računar.

   2. Kliknite dvaput na svaku fasciklu u sledeću putanju da biste ga otvorili:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    Gde jekorisničko imeime korisnički nalog koji nije moguće otvoriti bazu podataka.

    Putanja je podrazumevanu lokaciju fascikle Programa Business Contact Manager . Neke fascikle na putanji podrazumevano su skrivene. Informacije o tome kako da biste prikazali skrivene fascikle, kliknite na dugme Start, a zatim kliknite na dugme pomoć i podrška.

   3. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu Menadžera za poslovne kontakte , a zatim izaberite stavku Svojstva.

   4. U dijalogu Svojstva Menadžera za poslovne kontakte , izaberite karticu Bezbednost , a zatim kliknite na dugme Uredi.

   5. U dijalogu dozvole za Business Contact Manager kliknite na dugme Dodaj.

   6. U dijalogu Izbor korisnika, računara ili grupe , u polju Unesite imena objekata da biste izabrali otkucajte ime korisnički nalog koji se koristi za prijavljivanje na SQL Server, a zatim kliknite na dugme Proveri imena.

   7. Kliknite na dugme U redu.

   8. Na kartici Bezbednost kliknite na ime korisnički nalog koji se koristi za prijavljivanje na SQL Server.

   9. U dijalogu dozvole Menadžera za poslovne kontakte , u koloni " Dozvoli " potvrdite izbor u poljima za potvrdu čitanje i pisanje i zatim kliknite na dugme u redu.

   10. U dijalogu Svojstva programa Business Contact Manager kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Možete da se povežete sa deljenom bazom podataka Menadžera za poslovne kontakte

Informacije o rešavanju problema, pogledajte članak Rešavanje problema sa povezivanje sa deljenom bazom podataka Menadžera za poslovne kontakte.

Vrh stranice

Ne možete da vratite u prethodno stanje baze podataka Menadžera za poslovne kontakte

Dobio sam poruku koja navodi da ne može da vrati bazu podataka, zato što nemate je dozvolu da napravite rezervne kopije i vraćanje baze podataka ili nisam vlasnik baze podataka.

Povremeno, posle nadogradnje operativnog sistema, vlasnik baze podataka se više ne prepoznaje kao vlasnik baze podataka. Ako vam se ne prepoznaje kao vlasnik baze podataka, vraćanje baze podataka, morate biti administrator na računaru gde želite da vratite u prethodno stanje bazu podataka i morate da pokrenete Outlook kao administrator. Uradite sledeće:

 • Tražite od administratora sistema da doda grupe "administratori" ili dodavanje sami grupe "administratori".

 • Pokrenite Outlook kao administrator.

Kako?

 1. Zatvorite Outlook.

 2. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Računar.

 3. Kliknite dvaput na Lokalnoj Disk (C:), da biste otvorili čvrstom disku.

  Napomena : Ako ste instalirali samostalno izdanje TE000001059 ili Microsoft Office 2010 na drugu disk jedinicu, potražite tu lokaciju.

 4. Kliknite dvaput na stavku Programske datoteke, a zatim kliknite dvaput na stavku Microsoft Office.

 5. Kliknite dvaput na Office 14.

 6. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu programa Outlook , a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.

Sada možete izvršiti sve administratorske zadatke u programu Outlook, uključujući vraćanje baze podataka Menadžera za poslovne kontakte.

Vrh stranice

SQL Server ne instalirate ili pokretanje

Dobio sam poruku koja navodi da Microsoft SQL Server nije instaliran

Bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte je napravljene pomoću Microsoft SQL Server. Bez sistema SQL Server, koje nisu mogu da koriste Menadžer za poslovne kontakte za Outlook. Za pomoć u vezi sa SQL Server, idite na podršku Veb lokacije Microsofti pogledajte u bazi znanja.

Usluga SQL servera ne pokrene automatski

U većini slučajeva, SQL Server, koja je instalirana sa Menadžer za poslovne kontakte za Outlook se automatski pokreće. Menadžer za poslovne kontakte za Outlook neće započeti ako SQL usluga ne pokrene. Ako ne vidite druge poruke, a ne vidite menije Menadžer za poslovne kontakte za Outlook , pokrenete uslugu SQL Server ručno tako što ćete pratiti sledeću proceduru:

 • Windows XP

  1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom miša Moj računar, a zatim izaberite stavku Upravljanje.

  2. U oknu sa leve strane prozora za Upravljanje računarom , kliknite na dugme usluge i aplikacije.

  3. U desnom oknu, kliknite dvaput na usluge.

  4. Sa liste usluga izaberite stavku SQL Server (MSSMLBIZ).

  5. U koloni Status potvrdite da je usluga SQL Server (MSSMLBIZ) nije počelo.

  6. Ako nije pokrenut, kliknite na dugme ponovo pokrenite uslugu.

  7. Zatvorite prozor "Upravljanje računarom" , a zatim pokrenite Outlook.

 • Windows Vista ili Windows 7

  1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom miša računara, a zatim izaberite stavku Upravljanje.

  2. U prozoru "Upravljanje računarom" , kliknite na dugme usluge i aplikacije.

  3. Kliknite dvaput na stavku Usluge.

  4. Sa liste usluga izaberite stavku SQL Server (MSSMLBIZ).

  5. U koloni Status potvrdite da je usluga SQL Server (MSSMLBIZ) nije počelo.

  6. Ako nije pokrenut, kliknite na dugme ponovo pokrenite uslugu.

  7. Zatvorite prozor "Upravljanje računarom" , a zatim pokrenite Outlook.

Želim da biste koristili Menadžer za poslovne kontakte za Outlook sa drugim imenom SQL Server Express instancu

Ako bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte na lokalnom računaru, umesto njega koji se deli sa udaljenog računara, podržani SQL Server Express ime instance je MSSMLBIZ. Imena drugih instanci nisu podržane.

A ne pokušava da koristi Menadžer za poslovne kontakte za Outlook nepodržane instancu imenom, instalirate drugu instancu SQL Server Express i dajte mu ime MSSMLBIZ. SQL Server Express instancu treba da se prijave pomoću ugrađenih mrežne usluge korisnički nalog.

Da biste se uverili da instancu SQL servera prijavi pomoću mrežne usluge korisničkog naloga, dovršite sledeću proceduru:

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Svi programi.

 2. Izaberite stavku Microsoft SQL Server 2008, a zatim kliknite na dugme Alatke za konfiguraciju.

 3. Izaberite stavku Upravljač SQL Server konfiguracijom.

 4. U levom oknu prozora Upravljač SQL Server konfiguracijom , izaberite stavku Usluge SQL servera.

 5. U desnom oknu kliknite desnim tasterom miša SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim izaberite stavku Svojstva.

 6. U okviru ugrađeni nalog, proverite da li Mrežna usluga prikazan.

 7. Kliknite na dugme u redu da biste zatvorili dijalog Svojstva SQL Server (MSSMLBIZ) .

 8. Pokrenite Outlook da biste pokrenuli čarobnjak za Pokretanje programa Business Contact Manager , a zatim pratite uputstva na ekranu.

SQL Server nije uspeo da instalira

Kôd greške 2147746132 (0x80040154) se prikazuje. Pokušajte da koristite WMI Dijagnostika uslužni da biste saznali više informacija o grešci.

Ako imate dodatna pitanja o SQL Server Express, pokušajte da ih objavite na SQL Server Express forumu na MSDN-u.

Vrh stranice

Ne možete da migrirate bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte

Nakon što izaberete postojeću bazu podataka, pogledajte članak sledeću poruku: Premeštanje baze podataka nije uspelo

U čarobnjaku za pokretanje, kliknite na dugme Izaberi postojeću bazu podataka i pokušajte da ponovo izaberite bazu podataka.

Ako nastavite da dobijate poruku Premeštanje baze podataka nije uspelo , pokušajte sledeće:

1. deinstalirajte Business Contact Manager za Outlook 2010.

Kako?

 • Microsoft nalog

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Izaberite stavku Dodaj ili ukloni programe.

  3. U prozoru Dodaj ili ukloni programe , kliknite na dugme Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2010, a zatim kliknite na dugme Promeni/ukloni.

 • Windows Vista ili Windows 7

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. U Prikazu kategorije, kliknite na dugme Deinstaliraj program.

  3. Na listi, kliknite na dugme Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2010, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.

2. ponovo instalirajte Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

 • U čarobnjaku za pokretanje, kliknite na dugme Izbor baze podataka, a zatim pratite uputstva na ekranu.

3. izvoz sve informacije u bazi podataka Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2007.

4. instalirajte Menadžer za poslovne kontakte za Outlook 2010.

 1. U čarobnjaku za pokretanje, kliknite na dugme Kreiraj novu bazu podataka, a zatim pratite uputstva na ekranu.

 2. Uvoz podataka iz baze podataka. Više informacija potražite u članku Uvoz podataka u Business Contact Manager.

Ako i dalje neće uspeti Premeštanje baze podataka, pogledajte pomoć i podršku za Microsoft Office Outlook 2010 with Business Contact Manager (sve jezike). Troškovi može primeniti.

Vrh stranice

Nije moguće učitati bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte

Dobio sam poruku koja navodi da moje baze podataka nije moguće učitati posle nadogradnje operativnog sistema Windows.

Nekoliko Menadžer za poslovne kontakte za Outlook poruke prikazuju koje ukazuju na to da postoje problemi sa bazom podataka Menadžera za poslovne kontakte posle nadogradnje na operativni sistem Windows Vista.

Bilo moguće prikazati sledeće poruke:

 • Menadžer za poslovne kontakte za Outlook mogao da se poveže sa deljenom bazom podataka.

 • Nije moguće učitati bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte.

 • Ovu radnju nije moguće dovršiti jer Menadžera za poslovne kontakte ne može da pristupi bazi podataka.

 • Došlo je do greške prilikom uspostavljanja veze sa serverom.

Pokušajte sledeće:

Promenite svojstvo prijavljivanje za SQL Server (MSSMLBIZ) instancu u Lokalnom sistemu.

Kako?

 1. Kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Svi programi.

 2. Izaberite stavku Microsoft SQL Server 2008, a zatim kliknite na dugme Alatke za konfiguraciju.

 3. Izaberite stavku Upravljač SQL Server konfiguracijom.

 4. U levom oknu prozora Upravljač SQL Server konfiguracijom , izaberite stavku Usluge SQL servera.

 5. U desnom oknu kliknite desnim tasterom miša SQL Server (MSSMLBIZ), a zatim izaberite stavku Svojstva.

 6. U okviru ugrađeni nalog, kliknite na Lokalnom sistemu, a zatim kliknite na dugme u redu.

 7. Ponovo pokrenite Outlook.

Vrh stranice

Uklanjanje programa Business Contact Manager za Outlook

Želim da uklonim Menadžer za poslovne kontakte za Outlook iz svih korisničkih profila na računaru

Deinstalirajte Menadžer za poslovne kontakte za Outlook da biste ga uklonili iz sve korisnike na tom računaru.

Možda ćete morati da biste uklonili Menadžer za poslovne kontakte za Outlook ako ne otvaranje u programu Outlook ili ako želite da se čarobnjak za pokretanje prikazuje i preskočite kreiranje baze podataka.

 • Microsoft nalog

 • Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 • Izaberite stavku Dodaj ili ukloni programe.

 • U prozoru Dodaj ili ukloni programe , kliknite na dugme Business Contact Manager za Microsoft Outlook 2010, a zatim kliknite na dugme Promeni/ukloni.

 • Windows Vista ili Windows 7

 • Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 • U Prikazu kategorije, kliknite na dugme Deinstaliraj program.

 • Na listi, izaberite stavku Business Contact Manager za Microsoft Outlook 2010, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.

Možete da uklonite Menadžer za poslovne kontakte za Outlook iz profila na računaru koji ima više korisnika, a on će biti uklonjen sa drugim korisnicima profile.

Kako?

 1. Otvorite Outlook 2010 pomoću profila iz koje želite da uklonite Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. Na kartici informacije kliknite na dugme Postavke naloga , a zatim izaberite stavku Postavke naloga.

 4. U dijalogu Postavke naloga izaberite karticu Datoteke sa podacima .

 5. Na listi, kliknite na bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte koje želite da uklonite iz ovog profila, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

Vrh stranice

Nedostaju fascikle Menadžera za poslovne kontakte

Ne mogu da vidim moje fascikle Menadžera za poslovne kontakte

Ako fascikle Menadžera za poslovne kontakte ne pojavljuju se u Oknu za navigaciju, morate da dodelite Menadžer za poslovne kontakte za Outlook profil.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Na kartici informacije kliknite na dugme Postavke naloga , a zatim izaberite stavku Postavke naloga.

 3. U dijalogu Postavke naloga izaberite karticu Datoteke sa podacima .

 4. Kliknite na dugme Dodaj.

 5. U dijalogu Nova Outlook datoteka sa podacima u okviru Tipovi prostora za skladištenje, kliknite na dugme Baze podataka Menadžera za poslovne kontakte.

 6. Kliknite na dugme U redu.

 7. U čarobnjaku za pokretanje, uradite nešto od sledećeg:

  • Ako želite da kreirate novu bazu podataka, kliknite na dugme Kreiraj novu lokalnu bazu podatakai pratite uputstva na ekranu.

  • Ako se povezujete sa postojećom bazom podataka, kliknite na dugme Poveži sa lokalnom bazom podatakai pratite uputstva na ekranu.

Više informacija potražite u članku Kreiranje ili izbor nove baze podataka Menadžera za poslovne kontakte.

 1. Ponovo pokrenite Outlook.

Vrh stranice

Gde se nalazi bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte?

Gde je moje baze podataka Menadžera za poslovne kontakte?

Ime baze podataka Menadžera za poslovne kontakte je ime koje je vlasnik baze podataka koristili kada je kreirala bazu podataka. Bazu podataka Menadžera za poslovne kontakte je SQL Server baze podataka, tako da baza podataka ima dve komponente, glavnom bazom podataka i datoteke evidencije za bazu podataka.

Datoteke baze podataka se nalaze u sledećoj fascikli:

 • Windows XP

  U operativnom sistemu Windows XP na Business Contact Manager baze podataka i datoteke evidencije su uskladišteni na sledeći način:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.mdf]

  Gde je korisničko ime ime vlasnika baze podataka i ime baze podataka je ime baze podataka Menadžera za poslovne kontakte.

  Napomena : Morate da prikažete skrivene datoteke i fascikle da biste videli sve datoteke u putanju. Informacije o tome kako da biste prikazali skrivene fascikle, kliknite na dugme Start, a zatim kliknite na dugme pomoć i podrška

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.ldf]

  Gde je korisničko ime ime vlasnika baze podataka i ime baze podataka je ime baze podataka Menadžera za poslovne kontakte.

 • Windows Vista ili Windows 7

  U operativnom sistemu Windows Vista i Windows 7 na Business Contact Manager baze podataka i datoteke evidencije su uskladišteni na sledeći način:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.mdf]

  Gde je korisničko ime ime vlasnika baze podataka i ime baze podataka je ime baze podataka Menadžera za poslovne kontakte.

  Napomena : Morate da prikažete skrivene datoteke i fascikle da biste videli sve datoteke u putanju. Informacije o tome kako da biste prikazali skrivene fascikle, kliknite na dugme Start, a zatim kliknite na dugme pomoć i podrška.

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.ldf]

  Gde je korisničko ime ime vlasnika baze podataka i ime baze podataka je ime baze podataka Menadžera za poslovne kontakte.

Vrh stranice

Instalirajte Business Contact Manager za Outlook na serveru

Želim da instaliram Menadžer za poslovne kontakte za Outlook na serveru

Više informacija o tome kako da koristite Menadžer za poslovne kontakte za Outlook na serveru potražite u članku Upravljanje Business Contact Manager bazom podataka na serveru.

Vrh stranice

Zapisi i stavke su pogrešno sortirani

Moji zapisi i stavke su pogrešno sortirani

Da biste ispravno Sortiranje zapisa i stavki u bazi podataka, morate da koristite iste verzije jezika programa Menadžer za poslovne kontakte za Outlook kao jezičke verzije operativnog sistema Windows koji je instaliran na vašem računaru.

Više informacija o jezičke verzije, pogledajte temu regionalne i jezičke opcije u Windows pomoći.

Vrh stranice

Uvoz poslovnih podataka

Tražim informacije o tome kako da uvezete poslovne podatke iz različitih programa.

Informacije o uvozu poslovne podatke iz različitih programa potražite u članku Uvoz podataka u Business Contact Manager.

Vrh stranice

Problemi sa radne grupe

Primio sam poruku sa obaveštenjem da nije moguće pronaći udaljeni korisnički nalog tražim

U radna grupa okruženja, morate imati korisnički nalog na računaru na kojem se nalazi deljena baza podataka. Obratite se administratoru udaljenog računara da biste potvrdili da postoji je vaš korisnički nalog.

Vratiti u prethodno stanje sa deljenom bazom podataka, ali korisnici ne može da pristupi bazi podataka.

Ako ste prethodno stanje bazu podataka koja je prethodno bila deljena sa drugog računara, sva stara korisnička imena i lozinke neće biti prepoznata tako što ćete na novom računaru. Morate da prestanete da delite bazu podataka i potom je delite ponovo nakon vraćanja. Procesu ponovo da je delite, onda možete da dodate korisnike da pristupi bazi podataka. Pogledajte članak Deljenje podataka Menadžera za poslovne kontakte sa drugim korisnicima.

Dobio sam poruku koja me obaveštava da provera udaljenog korisničkog naloga nije uspela.

Uverite se administratoru udaljenog računara da jednostavno deljenje datoteka nije omogućeno i da bazu podataka koji se dele sa vama.

Dobio sam poruku koja navodi na sledeći način: greška pri prijavljivanju: ograničenje korisničkog naloga.

Na računaru na kojem se nalazi baza podataka možda neće dozvoliti prazne lozinke, možda imate prijavljivanje ograničenja po času ili možda imate smernice koje ograničava učestalost lozinku promena koje su dozvoljene. Obratite se administratoru da biste ručno ponovo postavite lozinku.

Dobio sam poruku koja me obaveštava da lozinka ne ispunjava zahteve smernica lozinku.

Na računaru na kojem se nalazi baza podataka možda smernice za lozinku koje zahtevaju minimalnu dužinu lozinke ili specijalne znakove će biti uključeni u lozinke ili istoriju lozinke mogu pratiti da biste se uverili da unapred postojeće lozinke se ponovo koristiti. Obratite se administratoru da biste ručno promenili lozinku.

Dobio sam poruku koja navodi da Menadžer za poslovne kontakte za Outlook ne može da promeni lozinku

 • Udaljeni nalog možda zaključan. Do ovog problema može doći ako pogrešno otkucate lozinku za udaljeni i bezbednosne smernice koje je konfigurisan da biste zaključali se korisničke naloge nakon određenog broja neuspešnih prijavljivanja. Administrator možda ćete morati da poništite lozinku.

 • Udaljeni nalog možda neće biti dostupna. Obratite se administratoru da biste poništili lozinku.

 • Udaljeni nalog možda imate omogućen postavku korisnik mora da promenite lozinku prilikom sledećeg prijavljivanja . Ne možete da koristite funkcionalnost promena daljinsku lozinku za Menadžer za poslovne kontakte za Outlook ako je ova postavka omogućena. Ili, obratite se administratoru udaljenog računara da biste onemogućili ovu postavku na udaljenom korisničkom nalogu ili da biste ručno ponovo postavite lozinku.

 • Udaljeni nalog možda imate omogućen postavku korisnik ne može da promeni lozinku . Administrator morate ručno ponovo postavite lozinku ili onemogućite ovu postavku na vaš korisnički nalog.

 • Ako imate praznu lozinku, upotreba praznih lozinki za potvrdu identiteta mreže može da se onemogući. Preporučujemo da koristite koje nisu prazne lozinke za pristup udaljenim bazama podataka Menadžera za poslovne kontakte.

Vrh stranice

Dodatni resursi

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×