Rešavanje problema sa OneDrive sinhronizacijom

Žao nam je što imate poteškoće sa sinhronizovanjem datoteka sa uslugom OneDrive. Hajde da rešimo problem što je brže moguće.

Kao prvo, da li koristite Windows ili Mac računar?

Hajde da zatim ustanovimo koja se verzija usluge OneDrive ne sinhronizuje.

Pogledajte traku zadataka na računaru i zadržite pokazivač miša iznad ikone OneDrive oblaka koji se ne sinhronizuje. Koje su boje ikona i tekst koji se prikazuju kad je kursor iznad?

Možda ćete morati da kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone ( Dugme „Prikaži skrivene ikone“. ili Strelica „Prikaži skrivene ikone“ u operativnom sistemu Windows 8. ) pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive.

Snimak ekrana koji prikazuje kursor postavljen iznad bele ikone OneDrive sa tekstom OneDrive – Lično.

Ako vidite ovo:

 • Bela ikona sa ovim tekstom koji se prikazuje kad je kursor iznad:

  OneDrive - Lično“ ili „OneDrive

I koristite:

 • Windows 10, 8, 7 ili Vista

Koristite novi OneDrive klijent za sinhronizaciju.

Rešavanje problema sa novim ličnim OneDrive klijentom za sinhronizaciju

Snimak ekrana koji prikazuje belu ikonu OneDrive u operativnom sistemu Windows 8.1.

Ako vidite ovo:

 • Bela ikona sa ovim tekstom koji se prikazuje kad je kursor iznad (neće pisati „OneDrive“):

  Datoteke su ažurirane

I koristite:

 • Windows 8.1 ili RT 8.1

Koristite prethodni OneDrive lični klijent za sinhronizaciju.

Rešavanje problema sa prethodnim OneDrive ličnim klijentom za sinhronizaciju

Snimak ekrana koji prikazuje kursor postavljen iznad plave ikone OneDrive na traci zadataka sa tekstom OneDrive – Contoso.

Ako vidite ovo:

 • Plava ikona sa ovim tekstom koji se prikazuje kad je kursor iznad:

  OneDrive - <vaše preduzeće>

I sinhronizujete:

 • OneDrive for Business ili SharePoint datoteke u usluzi Office 365 Business

Koristite novi OneDrive klijent za sinhronizaciju.

Rešavanje problema sa novim OneDrive for Business klijentom za sinhronizaciju

Snimak ekrana koji prikazuje kursor postavljen iznad plave ikone OneDrive sa tekstom OneDrive for Business.

Ako vidite ovo:

 • Plava ikona sa ovim tekstom koji se prikazuje kad je kursor iznad:

  "OneDrive for Business"

I sinhronizujete:

 • Lokalna instanca za OneDrive for Business ili SharePoint Server datoteke

Koristite prethodni OneDrive for Business klijent za sinhronizaciju.

Rešavanje problema sa prethodnim OneDrive for Business klijentom za sinhronizaciju

Rešavanje problema sa novim ličnim OneDrive klijentom za sinhronizaciju

Prvo isprobajte ova uobičajena rešenja

 1. Proverite da li je datoteka koju želite da sinhronizujete veća od 15 GB. Pokušajte da smanjite veličinu datoteke tako što ćete je zipovati.

  Napomena : Ograničenje veličine OneDrive datoteke iznosi 15 GB. Ako pokušavate da sinhronizujete preveliku datoteku, možete da vidite poruku o grešci kao što je „Ova datoteka je prevelika za otpremanje“ ili „Smanjite veličinu ove datoteke da biste je otpremili na...“.

 2. Proverite da li imate najnovije ispravke za Windows. Preuzmite najnovije ispravke za Windows.

Zatim isprobajte ove korake (kliknite da biste razvili)

 1. Kliknite desnim tasterom miša na belu OneDrive ikonu oblaka na sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka.

  Aplikacija OneDrive na sistemskoj traci poslova

  (Možda ćete morati da kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Dugme „Prikaži skrivene ikone“. pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive. Ako se ikona ne pojavi na sistemskoj traci poslova, OneDrive možda nije pokrenut. Izaberite stavku Početak, u polju za pretragu otkucajte OneDrive, a zatim u rezultatima pretrage izaberite stavku OneDrive.)

 2. Izaberite stavku Izađi.

 3. U operativnom sistemu Windows 10, idite na Početak, otkucajte OneDrive u polju za pretragu, a zatim izaberite stavku OneDrive. U operativnom sistemu Windows 7 ili Windows Vista, idite na Početak, otkucajte OneDrive u polju za pretragu, a zatim izaberite stavku Microsoft OneDrive.

  To otvara OneDrive fasciklu i pokreće aplikaciju OneDrive.

 1. Idite na Početak, a zatim izaberite stavke Postavke > Nalozi > Nalozi e-pošte i aplikacija.

 2. Izaberite stavku Dodavanje Microsoft naloga.

 3. Pratite odzive da biste se prebacili na Microsoft nalog. Možda ćete morati da unesete kôd potvrde.

Napomena : Ako ste prijavljeni na Windows pomoću Microsoft naloga koji koristite za OneDrive, a i dalje ne vidite datoteke, organizacija možda ima korporativni zaštitni zid ili smernice grupe koje blokiraju OneDrive.

Ako ste prijavljeni u Windows 10 pomoću Microsoft naloga koji koristite za OneDrive, a i dalje ne vidite datoteke, možda imate više od 500 MB sadržaja, a podešavanje se nije završilo. Da biste obezbedili da ne ispunite računar OneDrive sadržajem, možete da izaberete koje datoteke i fascikle želite da sinhronizujete sa ovim računarom.

 1. Otvorite File Explorer.

 2. Kliknite na OneDrive fasciklu. U čarobnjaku Dovršavanje postavljanjaOneDrive izaberite datoteke i fascikle koje želite da sinhronizujete sa ovim računarom.

Za razliku od operativnog sistema Windows 8.1, OneDrive u operativnom sistemu Windows 10 ne koristi datoteke čuvara mesta kako bi označio datoteke koje su samo na mreži. Umesto toga, vidite samo datoteke koje odaberete da sinhronizujete sa računarom. Ako niste sinhronizovali fasciklu koja sadrži datoteke koje želite da sinhronizujete, nećete videti te datoteke.

Evo kako da sinhronizujete fascikle:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na belu OneDrive ikonu oblaka na sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka.

  Aplikacija OneDrive na sistemskoj traci poslova

  (Možda ćete morati da kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Dugme „Prikaži skrivene ikone“. pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive. Ako se ikona ne pojavi na sistemskoj traci poslova, OneDrive možda nije pokrenut. Izaberite stavku Početak, u polju za pretragu otkucajte OneDrive, a zatim u rezultatima pretrage izaberite stavku OneDrive.)

 2. Izaberite stavku Postavke.

 3. Na kartici Nalog izaberite stavku Odaberite fascikle.

  Snimak ekrana koji prikazuje kursor postavljen iznad dugmeta „Odaberi fascikle“ na kartici „Nalog“ u OneDrive postavkama.

 4. Da biste sve OneDrive datoteke učinili dostupnim na računaru, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sinhronizuj sve datoteke i fascikle u mojoj usluzi OneDrive.

  Da biste imali manje datoteka na računaru, u okviru stavke Sinhronizuj samo ove fascikle potvrdite izbor u poljima za potvrdu za fascikle koje želite da sinhronizujete.

Ako imate problema sa sinhronizovanjem Office datoteka, Office Upload keš možda ometa OneDrive sinhronizaciju. Probajte da isključite povezanu postavku u OneDrive postavkama.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na belu OneDrive ikonu oblaka na sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka.

  Aplikacija OneDrive na sistemskoj traci poslova

  (Možda ćete morati da kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Dugme „Prikaži skrivene ikone“. pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive. Ako se ikona ne pojavi na sistemskoj traci poslova, OneDrive možda nije pokrenut. Izaberite stavku Početak, u polju za pretragu otkucajte OneDrive, a zatim u rezultatima pretrage izaberite stavku OneDrive.)

 2. Izaberite stavku Postavke.

 3. Izaberite karticu Office i opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi Office 2016 za sinhronizovanje Office datoteka koje otvorim.

Važno : Kada isključite postavku Koristi Office 2016 za sinhronizovanje Office datoteka koje otvorim, promene koje izvršite vi i druge osobe u Office datotekama u OneDrive neće se više objedinjavati automatski.

Primer putanje datoteke – C:\Korisnici\<Korisničko_ime>\Slike\Sačuvane\2014\Januar\Odmor\Nova godina\Porodica…

Čitava putanja, uključujući ime datoteke, mora da sadrži manje od 400 znakova. Skratite ime datoteke ili imena potfascikli u usluzi OneDrive ili izaberite potfasciklu koja je bliže fascikli najvišeg nivoa.

Pokušajte da otvorite datoteku ili fasciklu i uverite se da imate dozvolu da sačuvate njenu kopiju. Ako imate problema sa prikazom datoteke na mreži, obratite se administratoru mreže.

Do konflikta može da dođe ako istovremeno otpremate više datoteka na veb lokaciju OneDrive ili ako ste uneli promene u fascikli OneDrive na drugom računaru koji se istovremeno sinhronizuje. Preimenujte datoteku ili fasciklu, a zatim pokušajte ponovo da je dodate.

Oslobodite prostor na disku tako što ćete premestiti ili izbrisati datoteke. Evo nekih saveta o tome kako da oslobodite prostor na disku. Zatim sledite ove korake da biste ponovo započeli sinhronizaciju fascikle OneDrive na računaru:

 1. Proverite stranicu „Skladište“ na OneDrive veb sajtu i uporedite veličinu fascikle OneDrive sa dostupnim prostorom na disku na računaru. Ako je neophodno, premestite ili izbrišite neke datoteke.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na belu OneDrive ikonu oblaka na sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka.

  Aplikacija OneDrive na sistemskoj traci poslova

  (Možda ćete morati da kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Dugme „Prikaži skrivene ikone“. pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive. Ako se ikona ne pojavi na sistemskoj traci poslova, OneDrive možda nije pokrenut. Izaberite stavku Početak, u polju za pretragu otkucajte OneDrive, a zatim u rezultatima pretrage izaberite stavku OneDrive.)

 3. Izaberite stavku Izađi i stavku ZatvoriOneDrive.

 4. Idite na Početak, unesite OneDrive u polje za pretragu, a zatim izaberite stavku OneDrive.

 5. Pratite korake da biste ponovo izabrali OneDrive postavke, uključujući izbor lokacije fascikle OneDrive i izbor toga da li želite da uključite opciju dobavljanja datoteka.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na belu OneDrive ikonu oblaka na sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka.

  Aplikacija OneDrive na sistemskoj traci poslova

  (Možda ćete morati da kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Dugme „Prikaži skrivene ikone“. pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive. Ako se ikona ne pojavi na sistemskoj traci poslova, OneDrive možda nije pokrenut. Izaberite stavku Početak, u polju za pretragu otkucajte OneDrive, a zatim u rezultatima pretrage izaberite stavku OneDrive.)

 2. Izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Raskini vezu s ovim računarom.

 3. Pratite korake u čarobnjaku Dobrodošli u OneDrive da biste podesili OneDrive.

Ako izgleda da se OneDrive sinhronizovanje zaglavilo duže vreme i ništa drugo ne funkcioniše, pokušajte da uspostavite početne vrednosti. Imajte na umu da uspostavljanje početnih vrednosti usluge OneDrive ponovo sinhronizuje sve OneDrive datoteke, što može potrajati u zavisnosti od toga koliko datoteka se sinhronizuje.

 1. Pritisnite taster Windows Ikona Windows tastera. + R.

 2. U prozor Pokreni unesite: %localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe /reset

 3. Kliknite na dugme U redu.

 4. Proverite da li je nestala ikona OneDrive sa sistemske trake poslova trake zadataka i ponovo se pojavila posle minut ili dva. Evo kako da to proverite: Potražite belu OneDrive ikonu oblaka na sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka.

  Aplikacija OneDrive na sistemskoj traci poslova

  (Možda ćete morati da kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Dugme „Prikaži skrivene ikone“. pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive.)

 5. Ako se ikona OneDrive ne pojavi opet posle nekoliko minuta, ponovo otvorite prozor Pokreni i unesite: %localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe

Napomena : Nećete izgubiti datoteke ili podatke tako što ćete onemogućiti ili deinstalirati OneDrive na računaru. Datotekama uvek možete da pristupite tako što ćete se prijaviti na sajtu OneDrive.com.

 1. Kliknite na dugme Start, u polju za pretragu otkucajte tekst Programi, a zatim na listi rezultata izaberite stavku Dodaj ili ukloni programe (U operativnom sistemu Windows 7 izaberite stavku Programi i funkcije.).

 2. Pronađite i izaberite stavku MicrosoftOneDrive, a zatim izaberite stavku Deinstaliraj. Ako se bude tražila administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu. Ako na listi ne vidite Microsoft OneDrive, pritisnite taster Windows Ikona Windows tastera.  + R i u prozor Pokreni unesite: %SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall i kliknite na dugme U redu.

 3. Instaliranje novog OneDrive klijenta za sinhronizaciju.

 4. Kliknite na dugme Start, potražite „OneDrive“, a zatim otvorite OneDrive aplikaciju za stone računare.

 5. Kada se pokrene instaliranje usluge OneDrive, unesite OneDrive nalog, a zatim izaberite stavku Prijavljivanje da biste podesili nalog.

  Snimak prvog ekrana procesa podešavanja usluge OneDrive

Rešavanje problema sa prethodnim OneDrive ličnim klijentom za sinhronizaciju

Prvo isprobajte ova uobičajena rešenja

Isprobajte ove korake pre prelaska na detaljnije rešavanje problema:

 • Proverite da li je datoteka koju želite da sinhronizujete veća od 15 GB. Pokušajte da smanjite veličinu datoteke tako što ćete je zipovati.

  Napomena : Ograničenje veličine OneDrive datoteke iznosi 15 GB. Ako pokušavate da sinhronizujete preveliku datoteku, možete da vidite poruku o grešci kao što je „Ova datoteka je prevelika za otpremanje“ ili „Smanjite veličinu ove datoteke da biste je otpremili na...“.

 • Proverite da li imate najnovije Windows ispravke. Instalirajte najnoviju ispravku za Windows 8.1.

 • Podesite da OneDrive ponovo proveri promene – u aplikaciji OneDrive, brzo prevucite nagore sa dna ili kliknite desnim tasterom miša, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Sinhronizuj.

 • Pokrenite OneDrive alatku za rešavanje problema.

 • Problemi sa sinhronizacijom ponekad zapravo mogu da budu problem sa datotekama koje nedostaju. Da biste pronašli datoteke koje nedostaju, pročitajte članak Pronalaženje izgubljenih datoteka ili datoteka koje nedostaju u usluzi OneDrive.

  Napomena : Ako dobijete sledeću poruku, ne morate ništa da radite: „Pregledamo sve datoteke da bismo se uverili da su ažurne na ovom računaru. To može da potraje ako imate mnogo datoteka.“ To znači da je OneDrive otkrio mogući problem i automatski ga ispravlja.

Zatim isprobajte ove korake (kliknite da biste razvili)

 1. Otvorite OneDrive aplikaciju.

 2. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana i dodirnite stavku Postavke.

  (Ako koristite miš, postavite pokazivač miša u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije, a zatim uključite stavku Sinhronizuj datoteke.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana i dodirnite stavku Postavke, a zatim stavku Promeni postavke računara.

  (Ako koristite miš, postavite pokazivač miša u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku OneDrive.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Ograničene veze i postavite podešavanja Otpremaj i preuzimaj datoteke putem ograničenih veza i Sinhronizuj i pravi rezervne kopije postavki putem ograničenih veza na vrednost Uključeno.

Primer putanje datoteke:

C:\Korisnici\<Korisničko_ime>\Slike\Sačuvane\2014\Januar\Odmor\Nova godina\Porodica...

Čitava putanja, uključujući ime datoteke, mora da sadrži manje od 255 znakova. Skratite ime datoteke ili imena potfascikli u usluzi OneDrive ili izaberite potfasciklu koja je bliže fascikli najvišeg nivoa.

Kada se putanja skrati, ponovo pokrenite sinhronizaciju:

 • U istraživaču datoteka kliknite desnim tasterom miša na OneDrive fasciklu i izaberite stavku Sinhronizuj.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + Esc i izaberite stavku Upravljač zadacima iz menija.

 2. Dodirnite ili izaberite karticu Usluge. Možda ćete morati da izaberete stavku Više detalja da biste razvili prozor Upravljač zadacima.

 3. Potražite stavku WSearch u okviru Ime i potvrdite da stavka Status prikazuje vrednost Pokrenuto.

Ako status nije „pokrenuto“, možete ponovo da je uključite:

 • Kliknite desnim tasterom miša na stavku WSearch, a zatim izaberite stavku Ponovo pokreni.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + Esc i izaberite stavku Upravljač zadacima iz menija.

 2. Dodirnite ili izaberite karticu Detalji. Možda ćete morati da izaberete stavku Više detalja da biste razvili prozor Upravljač zadacima.

 3. Potražite stavku SkyDrive.exe u okviru Ime i potvrdite da stavka Status prikazuje vrednost Pokrenuto.

Ako SkyDrive.exe nije pokrenut, uradite sledeće:

 1. U prozoru Upravljač zadacima izaberite stavku Datoteka sa gornje trake sa alatkama.

 2. Izaberite stavku Novi zadatak pokretanja.

 3. U polje Otvori unesite: skydrive.exe

 4. Kliknite na dugme U redu.

Neki programi možda nisu kompatibilni sa OneDrive tehnologijom pametnih datoteka. Možete da koristite režim kompatibilnosti da biste lakše rešili taj problem:

 1. Otvorite istraživač datoteka i pronađite izvršnu datoteku za program (primer: iexplorer.exe).

 2. Kliknite desnim tasterom miša na ime programa i izaberite stavku Svojstva.

 3. Izaberite karticu Kompatibilnost i potvrdite izbor Omogući ovaj program za rad sa OneDrive datotekama, a zatim izaberite stavku U redu.

Ako izgleda da se OneDrive sinhronizovanje zaglavilo duže vreme i ništa drugo ne funkcioniše, pokušajte da uspostavite početne vrednosti. Imajte na umu da uspostavljanje početnih vrednosti usluge OneDrive ponovo sinhronizuje sve OneDrive datoteke, što može potrajati u zavisnosti od toga koliko datoteka se sinhronizuje.

 1. Pritisnite taster Windows + R da biste otvorili prozor za pokretanje.

 2. U prozor Pokretanje unesite: skydrive.exe /reset

 3. Kliknite na dugme U redu.

 4. Proverite da li je nestala ikona OneDrive sa sistemske trake poslova trake zadataka i ponovo se pojavila posle minut ili dva. Evo kako da to proverite: Potražite belu OneDrive ikonu oblaka na sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka.

  Aplikacija OneDrive na sistemskoj traci poslova

  (Možda ćete morati da kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Strelica „Prikaži skrivene ikone“ u operativnom sistemu Windows 8. pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive.)

 5. Ako se ikona OneDrive ne pojavi opet posle nekoliko minuta, ponovo otvorite prozor „Pokreni“ i unesite: skydrive.exe

Rešavanje problema sa novim OneDrive for Business klijentom za sinhronizaciju

Pratite ove korake da biste rešili probleme u usluzi OneDrive for Business kao pretplatnik na Office 365 za preduzeća.

Prvo isprobajte ova uobičajena rešenja

 1. Proverite da li je datoteka koju želite da sinhronizujete veća od 15 GB. Pokušajte da smanjite veličinu datoteke tako što ćete je zipovati.

  Napomena : Ograničenje veličine OneDrive datoteke iznosi 15 GB. Ako pokušavate da sinhronizujete preveliku datoteku, možete da vidite poruku o grešci kao što je „Ova datoteka je prevelika za otpremanje“ ili „Smanjite veličinu ove datoteke da biste je otpremili na...“.

 2. Proverite da li imate najnovije ispravke za Windows. Preuzmite najnovije ispravke za Windows.

 3. Preuzmite i pokrenite Pomoćnik za podršku i oporavak za Office 365. Kada ga pokrenete, odaberite opciju OneDrive for Business i pratite uputstva na ekranu da biste rešili probleme. Za pomoć oko preuzimanja i korišćenje pomoćnika za podršku i oporavak, pogledajte Rešavanje problema u programu Outlook i usluzi Office 365 putem pomoćnika za podršku i oporavak za Office 365.

Zatim isprobajte ove korake (kliknite da biste razvili)

 1. Kliknite desnim tasterom miša na plavu OneDrive ikonu oblaka na sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka.

  Aplikacija OneDrive na sistemskoj traci poslova

  (Možda ćete morati da kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Dugme „Prikaži skrivene ikone“. pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive. Ako se ikona ne pojavi na sistemskoj traci poslova, OneDrive možda nije pokrenut. Izaberite stavku Početak, u polju za pretragu otkucajte OneDrive, a zatim u rezultatima pretrage izaberite stavku OneDrive.)

 2. Izaberite stavku Izađi.

 3. U operativnom sistemu Windows 10, idite na Početak, otkucajte OneDrive u polju za pretragu, a zatim izaberite stavku OneDrive. U operativnom sistemu Windows 7 ili Windows Vista, idite na Početak, otkucajte OneDrive u polju za pretragu, a zatim izaberite stavku Microsoft OneDrive.

  To otvara OneDrive fasciklu i pokreće aplikaciju OneDrive.

 1. Idite na Početak, a zatim izaberite stavke Postavke > Nalozi > Nalozi e-pošte i aplikacija.

 2. Izaberite stavku Dodavanje Microsoft naloga.

 3. Pratite odzive da biste se prebacili na Microsoft nalog. Možda ćete morati da unesete kôd potvrde.

Napomena : Ako ste prijavljeni na Windows pomoću Microsoft naloga koji koristite za OneDrive, a i dalje ne vidite datoteke, organizacija možda ima korporativni zaštitni zid ili smernice grupe koje blokiraju OneDrive.

Ako ste prijavljeni u Windows 10 pomoću Microsoft naloga koji koristite za OneDrive, a i dalje ne vidite datoteke, možda imate više od 500 MB sadržaja, a podešavanje se nije završilo. Da biste obezbedili da ne ispunite računar OneDrive sadržajem, možete da izaberete koje datoteke i fascikle želite da sinhronizujete sa ovim računarom.

 1. Otvorite File Explorer.

 2. Kliknite na OneDrive fasciklu. U čarobnjaku Dovršavanje postavljanjaOneDrive izaberite datoteke i fascikle koje želite da sinhronizujete sa ovim računarom.

Za razliku od operativnog sistema Windows 8.1, OneDrive u operativnom sistemu Windows 10 ne koristi datoteke čuvara mesta kako bi označio datoteke koje su samo na mreži. Umesto toga, vidite samo datoteke koje odaberete da sinhronizujete sa računarom. Ako niste sinhronizovali fasciklu koja sadrži datoteke koje želite da sinhronizujete, nećete videti te datoteke.

Evo kako da sinhronizujete fascikle:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na plavu OneDrive ikonu oblaka na sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka.

  Aplikacija OneDrive na sistemskoj traci poslova

  (Možda ćete morati da kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Dugme „Prikaži skrivene ikone“. pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive. Ako se ikona ne pojavi na sistemskoj traci poslova, OneDrive možda nije pokrenut. Izaberite stavku Početak, u polju za pretragu otkucajte OneDrive, a zatim u rezultatima pretrage izaberite stavku OneDrive.)

 2. Izaberite stavku Postavke.

 3. Na kartici Nalog izaberite stavku Odaberite fascikle.

  Izbor fascikli za selektivnu sinhronizaciju usluge OneDrive

 4. Da biste sve OneDrive datoteke učinili dostupnim na računaru, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sinhronizuj sve datoteke i fascikle u mojoj usluzi OneDrive.

  Da biste imali manje datoteka na računaru, u okviru stavke Sinhronizuj samo ove fascikle potvrdite izbor u poljima za potvrdu za fascikle koje želite da sinhronizujete.

Ako imate problema sa sinhronizovanjem Office datoteka, Office Upload keš možda ometa OneDrive sinhronizaciju. Probajte da isključite povezanu postavku u OneDrive postavkama.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na plavu OneDrive ikonu oblaka na sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka.

  Aplikacija OneDrive na sistemskoj traci poslova

  (Možda ćete morati da kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Dugme „Prikaži skrivene ikone“. pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive. Ako se ikona ne pojavi na sistemskoj traci poslova, OneDrive možda nije pokrenut. Izaberite stavku Početak, u polju za pretragu otkucajte OneDrive, a zatim u rezultatima pretrage izaberite stavku OneDrive.)

 2. Izaberite stavku Postavke.

 3. Izaberite karticu Office i opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi Office 2016 za sinhronizovanje Office datoteka koje otvorim.

Važno : Kada isključite postavku Koristi Office 2016 za sinhronizovanje Office datoteka koje otvorim, promene koje izvršite vi i druge osobe u Office datotekama u OneDrive neće se više objedinjavati automatski.

Primer putanje datoteke – C:\Korisnici\<Korisničko_ime>\Slike\Sačuvane\2014\Januar\Odmor\Nova godina\Porodica…

Čitava putanja, uključujući ime datoteke, mora da sadrži manje od 255 znakova. Skratite ime datoteke ili imena potfascikli u usluzi OneDrive ili izaberite potfasciklu koja je bliže fascikli najvišeg nivoa.

Pokušajte da otvorite datoteku ili fasciklu i uverite se da imate dozvolu da sačuvate njenu kopiju. Ako imate problema sa prikazom datoteke na mreži, obratite se administratoru mreže.

Do konflikta može da dođe ako istovremeno otpremate više datoteka na veb lokaciju OneDrive ili ako ste uneli promene u fascikli OneDrive na drugom računaru koji se istovremeno sinhronizuje. Preimenujte datoteku ili fasciklu, a zatim pokušajte ponovo da je dodate.

Oslobodite prostor na disku tako što ćete premestiti ili izbrisati datoteke. Evo nekih saveta o tome kako da oslobodite prostor na disku. Zatim sledite ove korake da biste ponovo započeli sinhronizaciju fascikle OneDrive na računaru:

 1. Proverite stranicu „Skladište“ na OneDrive veb sajtu i uporedite veličinu fascikle OneDrive sa dostupnim prostorom na disku na računaru. Ako je neophodno, premestite ili izbrišite neke datoteke.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na plavu ili belu OneDrive ikonu oblaka na sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka.

  Aplikacija OneDrive na sistemskoj traci poslova

  (Možda ćete morati da kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Dugme „Prikaži skrivene ikone“. pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive. Ako se ikona ne pojavi na sistemskoj traci poslova, OneDrive možda nije pokrenut. Izaberite stavku Početak, u polju za pretragu otkucajte OneDrive, a zatim u rezultatima pretrage izaberite stavku OneDrive.)

 3. Izaberite stavku Izađi i stavku ZatvoriOneDrive.

 4. Idite na Početak, unesite OneDrive u polje za pretragu, a zatim izaberite stavku OneDrive.

 5. Pratite korake da biste ponovo izabrali OneDrive postavke, uključujući izbor lokacije fascikle OneDrive i izbor toga da li želite da uključite opciju dobavljanja datoteka.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na plavu OneDrive ikonu oblaka na sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka.

  Aplikacija OneDrive na sistemskoj traci poslova

  (Možda ćete morati da kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Dugme „Prikaži skrivene ikone“. pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive. Ako se ikona ne pojavi na sistemskoj traci poslova, OneDrive možda nije pokrenut. Izaberite stavku Početak, u polju za pretragu otkucajte OneDrive, a zatim u rezultatima pretrage izaberite stavku OneDrive.)

 2. Izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Raskini vezu s ovim računarom.

 3. Pratite korake u čarobnjaku Dobrodošli u OneDrive da biste podesili OneDrive.

Ako izgleda da se OneDrive sinhronizovanje zaglavilo duže vreme i ništa drugo ne funkcioniše, pokušajte da uspostavite početne vrednosti. Imajte na umu da uspostavljanje početnih vrednosti usluge OneDrive ponovo sinhronizuje sve OneDrive datoteke, što može potrajati u zavisnosti od toga koliko datoteka se sinhronizuje.

 1. Pritisnite taster Windows Ikona Windows tastera. + R.

 2. U prozor Pokreni unesite: %localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe /reset

 3. Kliknite na dugme U redu.

 4. Proverite da li je nestala ikona OneDrive sa sistemske trake poslova trake zadataka i ponovo se pojavila posle minut ili dva. Evo kako da to proverite: Potražite plavu OneDrive ikonu oblaka na sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka.

  Aplikacija OneDrive na sistemskoj traci poslova

  (Možda ćete morati da kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Dugme „Prikaži skrivene ikone“. pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive.)

 5. Ako se ikona OneDrive ne pojavi opet posle nekoliko minuta, ponovo otvorite prozor Pokreni i unesite: %localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe

Napomena : Nećete izgubiti datoteke ili podatke tako što ćete onemogućiti ili deinstalirati OneDrive na računaru. Datotekama uvek možete da pristupite tako što ćete se prijaviti na sajtu OneDrive.com.

 1. Kliknite na dugme Start, u polju za pretragu otkucajte tekst Programi, a zatim na listi rezultata izaberite stavku Dodaj ili ukloni programe (U operativnom sistemu Windows 7 izaberite stavku Programi i funkcije.).

 2. Pronađite i izaberite stavku MicrosoftOneDrive, a zatim izaberite stavku Deinstaliraj. Ako se bude tražila administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu. Ako na listi ne vidite Microsoft OneDrive, pritisnite taster Windows Ikona Windows tastera.  + R i u prozor Pokreni unesite: %SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall i kliknite na dugme U redu.

 3. Instaliranje novog OneDrive klijenta za sinhronizaciju.

 4. Kliknite na dugme Start, potražite „OneDrive“, a zatim otvorite OneDrive aplikaciju za stone računare.

 5. Kada se pokrene instaliranje usluge OneDrive, unesite OneDrive nalog, a zatim izaberite stavku Prijavljivanje da biste podesili nalog.

  Snimak prvog ekrana procesa podešavanja usluge OneDrive

Rešavanje problema sa prethodnim OneDrive for Business klijentom za sinhronizaciju

Isprobajte ova rešenja redom:

I dalje imate probleme sa sinhronizacijom?

Ako i dalje imate problema sa sinhronizacijom, postavite pitanje na forumima Office 365 zajednice. Forumi predstavljaju sjajan resurs koje nadgledaju Microsoft agenti za podršku koji mogu da pomognu ako ste isprobali ove korake, a i dalje imate problem. Možete i da se obratite podršci za Office 365 za preduzeća.

Napomene : 

Zatim isprobajte ove korake za brzi pristup

Vredi odvojiti nekoliko minuta da biste proverili nekoliko stvari pre nego što isprobate korake u nastavku ovog članka.

 • Proverite internet vezu – Ponekad internet veza pada, a usluzi OneDrive neophodna je veza za sinhronizovanje. Proverite da li vaš Mac može ispravno da se poveže sa internetom.

 • Smanjite veličinu svih datoteka koje prekoračuju ograničenje – Možda ćete morati da komprimujte datoteku ili promenite njenu veličinu kako bi ona bila manja od 15 GB i da pokušate ponovo. Ako dodajete OneNote beležnicu, proverite da li je svaki odeljak manji od 1 GB.

 • Proverite da li imate dozvole za datoteku ili fasciklu koju ste probali da dodate – Pokušajte da otvorite datoteku ili fasciklu i proverite da li imate dozvolu da sačuvate njenu kopiju. Ako imate problema sa prikazom datoteke na mreži, obratite se administratoru mreže.

 • Proverite da li na istom mestu postoje datoteke ili fascikle sa istim imenom – To se može dogoditi ako istovremeno otpremate datoteke na veb sajt OneDrive ili ako ste uneli promene u fascikli OneDrive na drugom računaru koji se istovremeno sinhronizuje. Preimenujte datoteku ili fasciklu, a zatim pokušajte ponovo da je dodate.

Zatim isprobajte ove korake (kliknite da biste razvili)

 1. Kliknite na ikonu OneDrive na traci sa menijima.

 2. Izaberite stavku Odustani OneDrive.

 3. Koristite Spotlight da biste pretražili OneDrive i otvorite ga.

 1. Za OneDrive personal otvorite Mac App Store.

 2. Kliknite na dugme Ažuriraj na traci zadataka.

 3. Ako je dostupna ispravka za OneDrive aplikaciju, ona će se pojaviti tamo.

Ili otvorite OneDrive aplikaciju i proverite da li se dugme Ažuriraj pojavljuje u samoj aplikaciji.

Da biste potvrdili da je OneDrive pokrenut, potražite ikonu OneDrive na desnoj strani trake sa menijima. Ili proverite u „Nadgledanju aktivnosti“:

 1. Pokrenite Nadgledanje aktivnosti tako što ćete pritisnuti tastere Komanda i Razmaknica i uneti Nadgledanje aktivnosti.

 2. Odaberite karticu CPU, a zatim u okviru Kolona procesa potražite OneDrive.

Primer putanje datoteke:

C:\Korisnici\<Korisničko_ime>\Slike\Sačuvane\2014\Januar\Odmor\Nova godina\Porodica...

Čitava putanja, uključujući ime datoteke, mora da sadrži manje od 255 znakova. Skratite ime datoteke ili imena potfascikli u usluzi OneDrive ili izaberite potfasciklu koja je bliže fascikli najvišeg nivoa.

Kada se putanja skrati, ponovo pokrenite OneDrive: (Koristite Spotlight da biste pretražili OneDrive i otvorite ga.)

Deinstaliranje aplikacije uklanja postavke aplikacije. Za aplikacije preuzete iz prodavnice Mac App Store: Kliknite na usidrenu ikonu „Traka za pokretanje“, držite ikonu aplikacije dok sve ikone ne počnu da se tresu, a zatim kliknite na dugme za brisanje aplikacije. Ako ikona nema dugme za brisanje, nju nije moguće deinstalirati sa trake za pokretanje.

Kada deinstalirate aplikaciju, možete ponovo da je instalirate iz prodavnice Mac App Store.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Još ispravki za nedavne probleme sa programom OneDrive

Ako ste pratili korake u ovom članku, ali vam je i dalje potrebna pomoć, obratite se timu podrške za OneDrive putem e-pošte.

Pogledajte još stranica podrške za OneDrive.

Sličica e-knjige „Prvi koraci uz OneDrive“.

Želite li da saznate više o usluzi OneDrive? Pogledajte ovu e-knjigu da biste počeli!

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×