Razmena podataka (kopiranje, uvoz, izvoz) između programa Excel i Access

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Postoji nekoliko načina razmene podataka između programa Microsoft Office Access i Microsoft Office Excel.

 • Da biste podatke iz programa Access preneli u Excel, možete ih kopirati sa Access lista sa podacima i nalepiti ih na Excel radni list, povezati se sa Access bazom podataka iz Excel radnog lista ili Access podatke izvesti u Excel radni list.

 • Da biste podatke iz programa Excel preneli u Access, možete ih kopirati iz Excel radnog lista i nalepiti ih na Access list sa podacima, Excel radni list uvesti u Access tabelu ili u Access tabeli napraviti vezu sa Excel radnim listom.

  Napomene : 

  • Reč „uvesti“ ima dva različita značenja u programima Excel i Access. U programu Excel uvoz predstavlja pravljenje trajne veze sa podacima koji se mogu osvežavati, dok u programu Access uvoz označava jednokratno prenošenje podataka u program Access bez trajnog povezivanja sa podacima.

  • Excel radnu svesku nije moguće sačuvati kao Access bazu podataka. U programima Excel i Access nije moguće kreirati Access bazu podataka od Excel podataka.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Rad sa Access podataka u programu Excel

Rad sa Excel podacima u programu Access

Rad sa Access podacima u programu Excel

Možda biste želeli da radite sa Access podacima u Excel radnoj svesci kako biste iskoristili prednosti analize podataka i opcija za kreiranje grafikona, fleksibilnost pri raspoređivanju podataka ili mnoge funkcije koje nisu dostupne u programu Access.

Kopiranje Access podataka u Excel

Iz programa Access možete da kopirate podatke iz prikaza lista sa podacima, a zatim da ih nalepite na Excel radni list.

 1. Pokrenite Access, a zatim otvorite tabelu, upit ili obrazac koji sadrži zapise koje želite da kopirate.

 2. Na kartici Početak kliknite na dugme Prikaži, a zatim izaberite stavku Prikaz lista sa podacima.

 3. Izaberite zapise koje želite da kopirate.

  Ako želite da izaberete određene kolone, prevucite mišem preko naslova susednih kolona.

 4. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj Slika dugmeta .

  Slika trake u programu Excel

  Tasterska prečica  Možete da pritisnete i kombinaciju tastera CTRL+C.

 5. Pokrenite Excel, a zatim otvorite radni list na koji želite da nalepite podatke.

 6. Kliknite na ćeliju u gornjem levom uglu oblasti radnog lista u kojoj želite da se pojavi ime prvog polja.

  Da biste bili sigurni da kopirani zapisi neće zameniti postojeće zapise, uverite se da radni list nema podatke ispod ćelije na koju ste kliknuli, niti desno od nje.

 7. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Nalepi Slika dugmeta .

  Tasterska prečica takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL + V.

Vrh stranice

Izvoz Access podataka u Excel

Pomoću čarobnjaka za izvoz u programu Access, na Excel radni list možete da izvezete objekat Access baze podataka, npr. tabelu, upit, obrazac ili izabrane zapise iz prikaza. Kada izvršite operaciju izvoza, detalje možete sačuvati za ubuduće, a operacije izvoza možete da rasporedite tako da se automatski pokreću u određenim intervalima.

Slede uobičajeni scenariji za izvoz podataka iz programa Access u Excel:

 • Vaše odeljenje ili radna grupa koristi i Access i Excel za rad sa podacima. Podatke skladištite u Access baze podataka, ali koristite Excel za analiziranje i raspoređivanje rezultata analize. Vaš tim trenutno izvozi podatke u Excel kada je to potrebno, ali bi želeli da taj proces učine efikasnijim.

 • Već dugo koristite Access, ali vašem menadžeru više odgovara da izveštaje pregleda u programu Excel. U određenim intervalima podatke kopirate u Excel, ali biste želeli da automatizujete ovaj proces kako biste uštedeli vreme.

Više informacija o izvozu podataka iz programa Access u Excel potražite u sistemu pomoći programa Access.

Vrh stranice

Povezivanje sa Access podacima iz programa Excel

Da biste u Excel iz programa Access preneli podatke koji se mogu osvežavati, možete kreirati vezu sa Access bazom podataka koja je često uskladištena u Office datoteci sa podacima za povezivanje (.odc) i preuzimati sve podatke iz tabele ili upita. Najveća korist od povezivanja sa Access podacima je u tome što povremeno te podatke možete da analizirate u programu Excel, a da pri tome ne morate više puta da ih kopirate ili izvozite iz programa Access. Nakon povezivanja sa podacima, takođe možete automatski da osvežite (ili ažurirate) Excel radne sveske na osnovu originalne Access baze podataka svaki put kada se baza podataka ažurira novim informacijama. Na primer, možda ćete želeti da ažurirate Excel sažeti izveštaj o budžetu tako da on sadrži podatke iz tekućeg meseca.

 1. Kliknite na ćeliju u koju želite da smestite podatke iz Access baze podataka.

 2. Na kartici Podaci, u grupi Preuzmi spoljne podatke kliknite na dugme Iz programa Access.

  Slika trake programa Excel

 3. Na listi Pogledaj u pronađite i dvaput kliknite na Access bazu podataka koju želite da uvezete.

  U dijalogu Izbor tabele izaberite tabelu ili upit koji želite da uvezete, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. U dijalogu Uvoz podataka postupite na sledeći način:

  • U grupi Izaberite kakav prikaz ovih podataka želite u vašoj radnoj svesci postupite na neki od sledećih načina:

   • Da biste ove podatke prikazali kao tabela, izaberite opciju Tabela.

   • Da biste prikazali podatke u vidu izveštaja izvedene tabele, izaberite izveštaj izvedene tabele.

   • Da biste prikazali podatke u vidu izveštaja izvedenog grafikona i izvedene tabele, izaberite izveštaj izvedenog grafikona i izvedene tabele.

  • Takođe, možete da kliknete na dugme Svojstva da biste podesili opcije za osvežavanje, oblikovanje i raspored za uvezene podatke, a da zatim kliknite na dugme U redu.

  • U grupi Izaberite mesto za podatke postupite na neki od sledećih načina:

   • Da biste podatke smestili na izabranu lokaciju, kliknite na dugme Postojeći radni list.

   • Da biste podatke smestili u gornji levi ugao novog radnog lista, kliknite na dugme Novi radni list.

 5. Kliknite na dugme U redu.

  Excel će na navedenu lokaciju postaviti opseg spoljnih podataka.

Više informacija o povezivanju sa podacima potražite u članku Povezivanje sa spoljnim podacima (uvoz).

Vrh stranice

Rad sa Excel podacima u programu Access

Možda biste želeli da radite sa Excel podacima u Access bazi podataka kako biste iskoristili prednosti upravljanja Access podacima, bezbednost ili opcije za rad sa više korisnika. Iako u programu Access postoje mnoge korisne opcije, korisnicima bi za Excel podatke naročito mogle da budu od koristi sledeće dve opcije:

 • Izveštaji    Ako ste upoznati sa dizajniranjem Access izveštaja i želite da rezimirate i organizujete Excel podatke u ovakav tip izveštaja, možete da kreirate Access izveštaj. Na primer, možete da kreirate fleksibilnije izveštaje kao što su grupni izveštaj ili izveštaj sa rezimeom, odštampane oznake i grafički izveštaji.

 • Obrasci    Ako želite da koristite obrazac da biste pronašli ili prikazali podatke u programu Excel, možete da kreirate Access obrazac. Na primer, možete da kreirate Access obrazac da biste prikazali polja u redosledu različitom od redosleda kolona u radnom listu ili da na ekranu lakše prikažete dugačak red podataka.

Više informacija o radu sa Access obrascima i izveštajima potražite u sistemu pomoći programa Access.

Vrh stranice

Kopiranje Excel podataka u Access

Iz programa Excel možete da kopirate podatke u prikaz radnog lista, a zatim da ih nalepite na Access list sa podacima.

Napomena : Ako podatke iz više polja radnog lista nalepite na list sa podacima, uverite se da kolone odgovaraju redosledu podataka koje želite da iskopirate. Kada podatke iz više polja nalepite na obrazac, Access će podatke nalepiti u polja sa imenima koja su jednaka imenima izvornih polja, bez obzira na njihov redosled u obrascu. Ako podaci koje želite da kopirate sadrže polja koja ne postoje u odredišnom obrascu, Access će vas pitati da li želite da nalepite samo polja sa imenima koja se podudaraju. Ako odgovarajuća imena polja ne postoje, Access će polja nalepiti u skladu sa redosledom dodele fokusa na odredišnom obrascu, a to bi mogao da bude redosled koji vam ne odgovara. Ako se imena polja u izvornom obrascu razlikuju od imena polja u odredišnom obrascu, možda ćete želeti da umesto na obrazac podatke nalepite na list sa podacima.

 1. Pokrenite Excel, a zatim otvorite radni list koji sadrži podatke koje želite da kopirate.

 2. Izaberite redove koje želite da kopirate.

 3. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj Slika dugmeta .

  Slika trake u programu Excel

  Tasterska prečica  Možete da pritisnete i kombinaciju tastera CTRL+C.

 4. Pokrenite Access, a zatim otvorite tabelu, upit ili obrazac u koji želite da nalepite redove.

 5. Na kartici List sa podacima, u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz lista sa podacima.

  Slika trake programa Access

 6. Uradite sledeće:

  • Da biste zamenili zapise, izaberite te zapise, a zatim na kartici Početak , u grupi Ostava kliknite na dugme Nalepi Slika dugmeta .

   Slika trake programa Access

   Tasterska prečica takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL + V.

  • Da biste podatke dodali kao nove zapise, na kartici Početak, u grupi Ostava, u meniju Lepljenje izaberite stavku Prikači lepljenjem.

Vrh stranice

Uvoz Excel podataka u Access

Da biste podatke iz programa Excel uskladištili u Access bazi podataka, možete da ih uvezete kako biste ih koristili i održavali u programu Access. Kada uvezete podatke, Access će podatke uskladišti u novu ili postojeću tabelu bez menjanja podataka u programu Excel. Tokom operacije uvoza možete da uvozite samo jedan po jedan radni list. Da biste uvozili podatke iz više radnih listova, ponovite operaciju uvoza za svaki radni list.

Slede uobičajeni scenariji za uvoz Excel podataka u Access:

 • Već dugo koristite Excel, ali, kako napredujete, želite da koristite Access za rad sa podacima. Želite da podatke iz Excel radnih listova premestite u Access baze podataka.

 • Vaše odeljenje ili radna grupa koristi Access, ali povremeno primate podatke u Excel formatu koje treba da objedinite sa svojim Access bazama podataka. Želite da ove Excel radne listove uvozite u svoju bazu podataka dok ih primate.

 • Koristite Access za upravljanje podacima, ali drugi članovi tima vam šalju nedeljne izveštaje u obliku Excel radne sveske. Želeli biste da unapredite proces uvoza da biste se uverili da se podaci uvoze u bazu podataka svake nedelje u određeno vreme.

Više informacija o uvozu podataka iz programa Excel u Access potražite u sistemu pomoći programa Access.

Vrh stranice

Povezivanje sa Excel podacima iz programa Access

Excel opseg možete da povežete sa Access bazom u obliku tabele. Koristite ovaj pristup kada planirate da nastavite sa održavanjem opsega u programu Excel, ali želite da on bude dostupan i iz programa Access. Ovaj tip veze kreirajte iz Access baze podataka, a ne iz programa Excel.

Prilikom povezivanja sa Excel radnim listom ili imenovanim opsegom, Access kreira novu tabelu povezanu sa izvornim ćelijama. Sve promene koje napravite u izvornim ćelijama u programu Excel odraziće se na povezanu tabelu. Međutim, sadržaj odgovarajuće tabele ne možete da uređujete u programu Access. Ako želite da podatke dodajete, uređujete ili brišete, izmene morate izvršavati nad izvornom datotekom.

Slede uobičajeni scenariji za povezivanje sa Excel radnim listom iz programa Access:

 • Želite da nastavite da podatke držite u Excel radnim listovima, a da pri tome budete u mogućnosti da koristite moćne opcije upita i izveštaja programa Access.

 • Vaše odeljenje ili radna grupa koristi Access, ali podaci iz spoljnih izvora sa kojima radite su u Excel radnim listovima. Ne želite da održavate kopije spoljnih podataka, ali želite da imate mogućnost da sa njima radite u programu Access.

Više informacija o povezivanju podataka iz programa Access sa programom Excel potražite u sistemu pomoći programa Access.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×