Razlike između upotrebe radne sveske u programu Excel i sistemu Excel Services

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Excel Services je prvenstveno dizajniran kao na zasnovane na Vebu, istraživanje podataka i izveštavanje o sistemu za Excel radne sveske i podržava podskup funkcija u Microsoft Office Excel 2007. Sledeći odeljci rezimiraju koje Office Excel 2007 funkcije su podržane ili u sistemu Excel Services.

Važno: Mogućnost objavljivanja Excel radne sveske u okviru tehnologije Excel Services dostupna je samo u sledećim proizvodima: Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 i Microsoft Office Excel 2007.

Ovaj članak sadrži:

Podržane i nepodržane funkcije za učitavanje radne sveske

Podržane i nepodržane funkcije radnog lista

Podržane i nepodržane funkcije za prikazivanje radne sveske

Podržane i nepodržane funkcije za interakciju sa radnom sveskom

Podržane i nepodržane funkcije za učitavanje radne sveske

Možete da učitate radne sveske u sistemu Excel Services, koja se nalazi u Office Excel 2007 radne sveske (.xlsx) ili u formatu datoteke radne sveske (.xlsb) kao radnu svesku samo za čitanje na tri načina:

 • Navedite URL ili UNC putanju u svojstvu Web segmenta Excel Web Access Radna sveska.

 • Povežite Web segment za prikaz liste biblioteke dokumenta sa Web segmentom Excel Web Access, a zatim prosledite URL putanju radnog lista koji je uskladišten u biblioteci dokumenata da biste ga prikazali u programu Microsoft Office Excel Web Access.

 • Radnu svesku sačuvanu u biblioteci dokumenata prikažite u pregledaču. (Postavite pokazivač na stavku, kliknite na strelicu pored nje i zatim izaberite stavku Prikaži u pregledaču.)

Svi ostali formati datoteka programa Microsoft Office Excel nisu podržani, uključujući radne sveske sa makroima (.xlsm) programa Office Excel 2007 i radne sveske (.xls) programa Office Excel 2007 97-2003.

Napomena: Uz odgovarajuću dozvolu, možete takođe da otvorite radnu svesku u Office Excel 2007 na klijentskom računaru iz menija " Otvaranje " na traci sa alatkama Office Excel Web Access ili kao cela radna sveska (čitanje/pisanje) ili kao snimak samo za čitanje. Više informacija potražite u članku Otvaranje radne sveske ili snimka iz sistema Excel Services u programu Excel u pomoći za Excel Web Access.

Podržane funkcije

Pri učitavanju radne sveske podržane su sledeće funkcije:

Funkcija

Komentari

Funkcije   

Podržane su sve funkcije radnog lista Excel, uz neke izuzetke. Više informacija potražite u sledećem odeljku podržane i nepodržane funkcije radnog lista.

Datumi   

Windows i Macintosh datumski sistemi

Excel tabela   

Podaci Excel tabele, zaglavlja kolona, izračunate kolone, redovi sa ukupnom vrednošću, struktuirane reference i stilovi

Ćelije   

Vrednosti u ćelijama, uključujući objedinjene ćelije i prelazak sadržaja preko granica ćelije

Imena   

Definisana imena i imenovani opsezi

Izračunavanje   

Postavke izračunavanja i ponovnog izračunavanja, uključujući postavke automatskog izračunavanja, automatskog izračunavanja sa izuzetkom tabela, ručnog i iterativnog izračunavanja za opsege ili čitave radne listove. Više informacija potražite u temi Pomoći za uslugu Excel Web Access Izračunavanje i ponovno izračunavanje podataka u sistemu Excel Services.

Grafikoni   

Grafikoni, opsezi grafikona i izveštaji izvedene tabele. Više informacija potražite u temi Pomoći za uslugu Excel Web Access Korišćenje grafikona i izveštaja izvedenog grafikona u sistemu Excel Services.

Oblikovanje   

Oblikovanje ćelija i opsega ćelija, uslovno oblikovanje (izuzev pomoću traka podataka i ikona) u radnim sveskama i formati broja

Veze   

Veze ka spoljnim izvorima podataka, uključujući OLAP izvedene tabele

Analize šta-ako   

Rezultati alatki analize „Šta ako“, među kojima su „Traženje cilja", „Tabele podataka", „Scenariji", Solver i „Grupa"

Konsolidovanje   

Konsolidovanje podataka u opsezima

Izvori podataka   

SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005, OLEDB dobavljači i ODBC upravljački programi.

Nepodržane funkcije

Radne sveske koje sadrže sledeće nepodržane funkcije neće učitati ili prikaz u sistemu Excel Services. Za najbolje rezultate, uvek Čuvanje radne sveske iz Office Excel 2007 pomoću komande " Excel Services ". (Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , kliknite na strelicu pored dugmeta Objavii zatim izaberite stavku Excel Services u okviru distribuirajte dokument drugim osobama.) Možete da potvrdite da li je funkcija podržana tako što ćete kliknuti na dugme u polju za potvrdu Otvori radnu svesku u pregledaču nakon čuvanja u dijalogu Sačuvaj za Excel Services da biste pokušali da biste ga prikazali u pregledaču. Ako funkcija nije podržan, usluge Excel Services prikazuje obaveštenja.

Sledeće funkcije nisu podržane i sprečavaju učitavanje radne sveske:

Funkcija

Komentari

VBA   

Visual Basic for Applications (VBA) kôd, makroi, programski dodaci i korisnički definisane funkcije (UDF).

Napomena: Programer može da prilagodi Excel Services na više načina, uključujući kreiranje korisnički definisane funkcije (UDF). Više informacija potražite na Microsoft Office SharePoint Server 2007 Software Development Kit (SDK).

Zastareli makro jezici   

Makro funkcije programa Microsoft Excel 4.0 i listovi dijaloga verzije 5.0.

Kontrola   

Oblikovanje kontrola trake sa alatkama, kontrole okvira sa alatkama i svih ActiveX kontrola.

XML   

XML mape i ugrađene pametne oznake.

Bezbednost i privatnost   

Radne sveske, radni listovi ili opsezi za zaštitom i radne sveske koje imaju uslugu Information Rights Management (IRM).

Napomena: Da biste zaštitili radne sveske u sistemu Excel Services, koristite Microsoft Windows SharePoint Services prava i dozvole.

Slika i objekata   

Povezani ili ugrađeni objekti ili slike, umetnute slike, automatski oblici, WordArt i dijagrami kao što su organizacioni dijagrami

Zapis perom   

Sve funkcije zapisa perom uključujući crtanje, pisanje i beleške

OLE i DDE   

OLE objekti i DDE veze

Prikazane formule   

Radne sveske sačuvane sa prikazanim formulama.

Validacija podataka   

Sprečavanje unosa nevažećih podataka i kreiranje padajućih listi

Izvori podataka   

Usluge preuzimanja podataka za Microsoft Business Solutions, Windows SharePoint Services liste, Microsoft SQL Server, opsege spoljnih podataka (zovu se i tabele upita) i tabele povezane sa Windows SharePoint Services listama.

Upiti   

Web upiti i tekstualni upiti

Spoljne reference na povezane radne sveske   

Kreiranje spoljnih referenci (nazivaju se i veze) za određeni opseg ćelija, za definisano ime određenog opsega ćelija ili kao deo definisanja imena.

Komentare   

Prikaz i podešavanje komentara

Konsolidovanje   

Konsolidovani podaci u izveštajima izvedene tabele

Deljene radne sveske   

Deljene radnih svezaka i rešavanje neusaglašenih promena.

Digitalni potpisi   

Vidljivi i nevidljivi digitalni potpisi u radnoj svesci.

Priložene trake sa alatkama   

Prilagođene trake sa alatkama priložene radnoj svesci pomoću programa Office Excel 2003 pre nego što je radna sveska konvertovana u Excel 2007.

Vrh stranice

Podržane i nepodržane funkcije radnog lista

Pri učitavanju i ponovnom izračunavanju radne sveske u potpunosti su podržane sve funkcije uz sledeće izuzetke, HYPERLINK, RTD i SQL.Request, koje imaju ograničenu podršku.

Funkcija

Rezultat u programu Excel

I Excel Services daje:

HIPERVEZA   

Aktivna hiperveza na koju možete da kliknete da biste je pratili

Neka od sledećih mogućnosti:

 • Aktivna hiperveza na koju možete da kliknete i pratite ako svojstva Office Excel Web Access Sva interaktivnost i Navigacija radne sveske se postavljaju.

 • Aktivna hiperveza na drugi Veb stranicu ili dokument koji možete da kliknete i pratite, ali ne i na lokaciju unutar radne sveske, ako je Office Excel Web Access Sva interaktivnost svojstvo postavljeno i Navigacija radne sveske svojstvo nije podešeno.

 • Neaktivne hiperveze tekstualnu nisku koja ne možete da pratite ako svojstva Office Excel Web Access Sva interaktivnost i Navigacija radne sveske nisu postavljene.

RTD   

Podaci u realnom vremenu iz programa koji podržava COM automatizaciju

Sledeći:

 • Prikazuju se sve vrednosti dobijene RTD funkcijom koje su trenutno uskladištene u radnoj svesci

 • Ukoliko ne postoje vrednosti koje su trenutno date kao rezultat, onda je rezultat greška #N/A

 • Ako Excel Services ponovo izračunava radnu svesku i pokuša da pokrene funkcija RTD ili SQL. Zahtevanje funkcija, dobija se greška #N/A.

Ako želite, funkcije ISERROR ili IFERROR možete koristiti za testiranje vraćene vrednosti.

SQL. Zahtev za   

Rezultati upita koji je povezan na spoljni izvor podataka

Sledeći:

 • Prikazuju se sve vrednosti dobijene SQL.Request funkcijom koje su trenutno uskladištene u radnoj svesci

 • Ukoliko ne postoje vrednosti koje su trenutno date kao rezultat, onda je rezultat greška #N/A

 • Ako Excel Services ponovo izračunava radnu svesku i pokuša da pokrene funkcija RTD ili SQL. Zahtevanje funkcija, dobija se greška #N/A.

Ako želite, funkcije ISERROR ili IFERROR možete koristiti za testiranje vraćene vrednosti.

CHAR   

Znak određen brojem, a znak bloka za znak koji se ne štampa

Znak određen brojem, a praznu vrednost za znak koji se ne štampa

ĆELIJE   

Informacije o oblikovanju, položaju ili sadržaju gornje leve ćelije u referenci

Greška #VALUE!

INFORMACIJE O   

Putanja trenutnog direktorijuma ili fascikle na računaru klijenta

Greška #VALUE!

Sledeće nepostojane funkcije može da vrati različite vrednosti prilikom izračunavanja u sistemu Excel Services na serveru od kada se izračunavaju u programu Excel na računaru klijenta.

Funkcija

Rezultat u programu Excel

I Excel Services daje:

SADA   

Datum i vreme na računaru klijenta

Datum i vreme na serveru

DANAS   

Datum na računaru klijenta

Datum na serveru

RAND, RANDBETWEEN   

Slučajni broj koji je samim tim različit pri svakom izvršavanju

Slučajni broj koji je samim tim različit pri svakom izvršavanju

Vrh stranice

Podržane i nepodržane funkcije prilikom prikazivanja radne sveske

Prikazivanje radne sveske u sistemu Excel Services na serveru je veoma slično prikazivanju radne sveske u programu Excel na klijentskom računaru, ali postoje razlike. Imajte u vidu da li ove funkcije su podržane ili nepodržane, ne sprečavaju radnu svesku učitavanje i ove funkcije su sačuvani u radnoj svesci tako da nastave da funkcioniše na očekivani način u programu Excel.

Podržane funkcije

Podržane funkcije koje mogu biti drugačije prikazane na serveru:

Funkcija

Komentari

Hiperveza   

Podržane, ali ih kontroliše Office Excel Web Access svojstva na sledeći način:

 • Aktivna hiperveza na koju možete da kliknete i pratite ako svojstva Office Excel Web Access Sva interaktivnost i Navigacija radne sveske se postavljaju.

 • Aktivna hiperveza na drugi Veb stranicu ili dokument koji možete da kliknete i pratite, ali ne na lokaciju unutar radne sveske, ako je Office Excel Web Access Sva interaktivnost svojstvo postavljeno i navigacija Radne sveske nije podešeno.

 • Neaktivne hiperveze tekstualnu nisku koja ne možete da pratite ako svojstva Office Excel Web Access Sva interaktivnost i Navigacija radne sveske nisu postavljene.

Fontovi   

Fontovi na serveru su obično istog stila i veličine kao i na klijentu, ali ako određeni font nije dostupan na serveru, može se koristiti njegova zamena. Pored toga, korisnik može da zanemari stilove i veličine fonta u pregledaču, kao što je Internet Explorer.

Grafikoni i izveštaji izvedenog grafikona   

Grafikoni i izveštaji izvedenog grafikona su statične slike koje se osvežavaju i ponovo prikazuju ako radite sa podacima (filtriranje, sortiranje, itd.) na kojima se grafikon zasniva ili sa podacima u pridruženom izveštaju izvedene tabele. Više informacija potražite u temi Pomoći za uslugu Excel Web Access Korišćenje grafikona i izveštaja izvedenog grafikona u sistemu Excel Services.

Ivice   

Potpuno su podržane sledeće ivice: sve boje linija; neprekidne i duple linije; pune, romboidne i isprekidane linije; kao i tanke, srednje i debele linije.

Napomena: Delimično su podržane sledeće ivice: trostruke i dvostruke linije, pune, romboidne, tačkaste sa kvadratima, crta-kratka-crta, dugačka-kratka-crta i crta-kratka-crta-kratka-crta linije.

Pravci preliva boja   

Preliv boja u horizontalnom i vertikalnom pravcu

Boja popune ćelije   

Sve boje za popunu ćelije

Poravnavanje ćelije   

Podržana su sva poravnavanja ćelije uz sledeće izuzetke, vertikalno obostrano poravnavanje i vertikalno raspoređivanje, koji se zamenjuju vertikalnim centriranjem.

Rotiranje teksta   

Rotacija teksta je podržana zajedno sa prelaskom sadržaja preko granica ćelije i zaglavlja kolone, horizontalnim ili vertikalnim poravnavanjem za pozitivnu rotaciju (+) i horizontalnim ili vertikalnim desnim poravnavanjem za negativnu rotaciju (-).

Dvosmerni tekst   

Potpuno podržan kada je prikazan skup znakova iz jednog jezika

AS uslovno oblikovanje   

Uslovno oblikovanje sistema Microsoft SQL Server Analysis Services (AS) je ograničeno na boju fonta, boju popune; zastavice fonta, kao što su podebljavanje, kurziv, podvlačenje i precrtavanje; i niske znakova, kao što su formati brojeva.

Pomeranje radnog lista   

Broj redova i kolona za koje možete da se pomerate po radnom listu ograničen je na maksimalnu veličinu od 500. Možete da koristite dugmad za navigaciju za prikazivanje sledećeg skupa redova i kolona izvan trenutne granice. Više informacija potražite u temi Pomoći za uslugu Excel Web Access Kretanje kroz radnu svesku u sistemu Excel Services.

Nepodržane funkcije

Sledeće funkcije nisu podržane:

Funkcija

Komentari

Hiperveze u grafikonima   

Praćenje hiperveza u grafikonima kikom na njih.

Tabele   

Zamena zaglavlja kolone radnog lista zaglavljima Excel tabele prilikom pomeranja zaglavlja van prikaza u oblasti pomeranja.

Šare popune ćelija   

Sve šare za popunjavanje ćelije.

Pravci preliva boja   

Pravci preliva boja: dijagonalno nagore, dijagonalno nadole i od ugla ka centru.

Rotiranje teksta   

Popuna ili šara ćelije ne rotiraju se sa tekstom, prikaz dijagonalnih ivica kao da tekst nije rotiran, kao i horizontalno ili vertikalno poravnavanje koje nije levo poravnavanje za pozitivnu rotaciju (+) i desno poravnavanje za negativnu rotaciju (-)

Dvosmerni tekst   

U vertikalnom tekstu nije podržano kombinovanje znakova zdesna nalevo i sleva nadesno dvosmernog teksta sa drugačijom orijentacijom glifa (ili oblika znaka), kao što su ((leva zagrada) i ) (desna zagrada).

Ivice   

Sledeće ivice su delimično nepodržane: trostruke i dvostruke linije; pune, romboidne, isprekidane linije, crta-kratka-crta, dugačka-kratka-crta i crta-kratka-crta-kratka-crta linije.

Grafikoni   

Office 2007 izdanje 3-D grafički efekti, kao što su senka, sjaj, zakrivljenje, reljef, meke ivice, promena boje i odraz. Ovi efekti se ili uklanjanju ili pretvaraju u alternativni efekat.

Naredni 3-D grafikoni nisu podržani

 • 3-D površinski grafikon

 • Površinski grafikon sa skiciranim konturama u 3-D

 • Površinski grafikon sa konturama

 • Površinski grafikon sa skiciranim konturama

Obogaćeni tekst u objektu, kao što su znakovi za nabrajanje i različiti fontovi ili veličine fontova, koji se pretvaraju u običan tekst.

Vertikalno poravnavanje teksta.

Napomena: Iako ugrađene grafikone na radnim listovima i originalnih grafikona u listovima sa grafikonom su podržane za prikaz u sistemu Excel Services, ugrađeni grafikon koji autor radne sveske ima kopirali ili premestili iz radnog lista sa grafikonom nije podržana za prikaz.

Zaglavlja redova i kolona   

Sledeće oblikovanje u zaglavljima redova i kolona: dvostruko računovodstveno, dvostruko podvučeno, eksponentni tekst i indeksni tekst.

Odštampani   

Tekst sa 7-bitnom ASCII (podskup ANSI skupa znakova) vrednošću od 0 do 32 i svi znakovi koje ne podržava jezik Extensible Markup Language (XML) verzija 1.0.

Štampanje   

Raspored na stranici i zaglavlja i podnožja stranica.

Opisi alatke   

Saveti za alatke svojstava članova sistema Microsoft SQL Server Analysis Services.

XML   

Paketi XML proširenja.

Vrh stranice

Podržane i nepodržane funkcije za interakciju sa radnom sveskom.

Kada učitate radne sveske u sistemu Excel Services, možete da vršite interakciju sa njom na nekoliko načina, ali postoje neke interakcije koje nisu podržane.

Napomena: Drugi način za interakciju koje su jedinstvene za Excel Services jeste da biste kreirali i da biste promenili parametra, čime se privremeno menjaju vrednosti ćelija u radnoj svesci pomoću okna zadataka parametara u usluzi Excel Services ili prenosom podataka u programu Excel Web Access Veb segmentu iz povezanog Veb segmenta, kao što su Web segmenta za filtriranje. Više informacija potražite u članku Promena parametara radne sveske u sistemu Excel Services u pomoći za Excel Web Access.

Podržane funkcije

Podržane funkcije koje mogu imati drugačije ponašanje:

Funkcija

Komentari

Izveštaji izvedene tabele   

Filtriranje izveštaja, selekcija članova, proširivanje i skupljanje nivoa podataka, sortiranje, filtriranje, kao i prikazivanje i skrivanje međuvrednosti.

Pronalaženje    Slika dugmeta  

Pronalaženje teksta, brojeva i datuma pomoću pretrage sa razlikovanjem velikih i malih slova, kao i pronalaženje pomoću delimičnog sadržaja ćelije.

Jednostavni izbora   

Izbor jedne ćelije, reda ili kolone.

Filtriranje i sortiranje   

Korišćenje menija „Filtriranje“, filtriranje po tekstu, brojevima, datumima i vremenu, određivanje više kriterijuma i sortiranje. Više informacija potražite u temama Pomoći za uslugu Excel Web Access Filtriranje podataka u sistemu Excel Services i Sortiranje podataka u sistemu Excel Services.

Prikaz strukture   

Prikazivanje strukture, uključujući prikazivanje i skrivanje detalja. Više informacija potražite u temi Pomoći za uslugu Excel Web Access Prikazivanje strukture podataka u sistemu Excel Services.

Scenariji   

Izvršavanje unapred definisanog scenarija.

Osvežavanje   

Osvežavanje spoljnih izvora podataka uključujući sve izvore podataka u trenutnoj radnoj svesci, specifične izvore podataka, periodično osvežavanje, ručno osvežavanje i osvežavanje nakon učitavanja radne sveske. Više informacija potražite u temi Pomoći za uslugu Excel Web Access Osvežavanje spoljnih podataka u sistemu Excel Services.

Izračunavanje   

Automatsko i ručno izračunavanje. Više informacija potražite u temi Pomoći za uslugu Excel Web Access Izračunavanje i ponovno izračunavanje podataka u sistemu Excel Services.

Napomena: Iako Excel Services podržava učitavanje radne sveske koja sadrži cirkularne reference, pretražuje cirkularne reference kada ga i ponovnog izračunavanja radne sveske ponaša drugačije. Ako Excel Services ne može da prepozna cirkularnu referencu, pod određenim okolnostima prikazuje poruku upozorenja da postoji cirkularnu referencu. Vrednosti koje se izračunavaju su isti kao vrednosti koje biste dobili otkazivanjem operacije na Excel klijentu. Excel Services automatski otkazuje cirkularne reference kako bi sprečio da izračunavanja performanse servera.

Nepodržane funkcije

Sledeće funkcije nisu podržane.

Funkcija

Komentari

Izveštaji izvedene tabele   

Opcije za grupisanje i prikazivanje detalja (nazivaju se i detaljna analiza) za OLAP podatke, pretraživanje članova, radnje sistema Microsoft SQL Server Analysis Services ili korišćenje liste polja za dodavanje, preuređivanje ili uklanjanje polja.

Izveštaji izvedenog grafikona   

Direktna interakcija sa izvedenim grafikonom (zato što je to statična slika).

Asinhrona procena funkcija kocke   

Asinhrono preuzimanje podataka kada funkcija kocke vrši proveru i prikazuje poruku #GETTINGDATA pre preuzimanja svih podataka. Svi podaci se sinhronizovano preuzimaju pre prikazivanja ili ponovnog prikazivanja.

Pronalaženje    Slika dugmeta  

Pronalaženje osnovnih podataka (za razliku od oblikovanih podataka i pretrage sa razlikovanjem velikih i malih slova).

Zamena   

Zamena teksta i vrednosti nakon korišćenja Pronalaženje Slika dugmeta .

Red i promena veličine kolona   

Podešavanje širine i visine reda i kolone.

Više izbora   

Izbor u susednom ili nesusednom opsegu ćelija ili čitavog radnog lista.

Izračunavanje   

Promena postavke za izračunavanje radne sveske nakon učitavanja. Više informacija potražite u temi Pomoći za uslugu Excel Web Access Izračunavanje i ponovno izračunavanje podataka u sistemu Excel Services.

Filtriranje i sortiranje   

Sortiranje i filtriranje po boji i čuvanje filtriranja ili sortiranja u radnoj svesci u sistemu Excel Services. Više informacija potražite u članku Filtriranje podataka u sistemu Excel Services i Sortiranje podataka u sistemu Excel Services u pomoći za Excel Web Access.

pođi do   

Sve Idi na operacije.

Upravljanje oknima   

Deljenje i zamrzavanje okana.

Zumiranje   

Podešavanje prikaza radnog lista prema procentu stvarne veličine.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×