Razdeljivanje Access baze podataka

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Razmotrite razdeljivanje svake baze podataka koju nekoliko korisnika deli preko mreže. Razdeljivanje baze podataka kojoj više korisnika pristupa preko mreže može da poboljša njene performanse i smanji verovatnoću oštećivanja datoteke u kojoj se čuva.

Nakon što ste razdelili bazu podataka možete odlučiti da premestite pozadinsku bazu podataka ili da koristite drugu pozadinsku bazu podataka. Za menjanje pozadinske baze podataka koju koristite možete da upotrebite menadžera za povezane tabele.

Napomena: Ovaj članak se ne odnosi na Access aplikacije – nova vrsta baze podataka koju dizajnirate pomoću programa Access i objavljujete na internetu. Više informacija potražite u članku Kreiranje Access aplikacije.

Napomene: 

 • Razdeljivanje baze podataka nije ista kao arhiviranje baze podataka. Ova tema o arhiviranje podataka. Arhivirate podatke pomeranjem periodično starijih zapise na drugu bazu podataka, jer datoteku baze podataka raste prebrzo da ograničenje veličine datoteke ili zato što želite da zadržite datoteku baze podataka mala i podataka čisto organizovane po vremenskom periodu. U nekim slučajevima, možete da arhivirate podatke tako što ćete Razdeljivanje baze podataka. Više informacija potražite u članku mreži arhive Access podatke.

 • Ako razdelite Veb bazu podataka, nijedna Veb tabela u toj bazi podataka neće biti premeštena u pozadinsku bazu podataka i neće biti dostupna iz izložene baze podataka nastale u tom procesu.

Ovaj članak sadrži

Pregled

Pre nego što počnete

Razdeljivanje baze podataka

Distribucija izložene baze podataka

Menjanje pozadinske baze podataka koju koristite

Pregled

Kada razdelite bazu podataka, reorganizujete je u dve datoteke – pozadinsku bazu podataka koja sadrži tabele sa podacima i izloženu bazu podataka koja sadrži sve ostale objekte baze podataka, kao što su upiti, obrasci i izveštaji. Svaki korisnik je u interakciji sa podacima pomoću lokalne kopije izložene baze podataka.

Da biste razdelili bazu podataka, koristite čarobnjak za razdeljivanje baze podataka. Kada razdelite bazu podataka, izloženu bazu podataka morate da distribuirate korisnicima.

Oprez: Da biste zaštitili podatke kad baza podataka ima više krajnjih korisnika, preporučuje se da ne delite kopije baze podataka koje sadrže veze do SharePoint lista, uključujući veze do lista unutar objavljene baze podataka. Ako se povezujete sa tabelom koja je SharePoint lista, postoji mogućnost da svaki zlonamerni korisnik promeni cilj veze i možda izmeni dozvole na toj SharePoint lokaciji jer informacije o vezi za povezane tabele nisu šifrovane.

Prednosti razdeljene baze podataka

Prednosti razdeljene baze podataka obuhvataju sledeće:

 • Poboljšane performanse    Performanse baze podataka obično se znatno poboljšavaju zato što se samo podaci šalju preko mreže. U deljenoj bazi podataka koja nije razdeljena preko mreže se šalju i sami objekti baze podataka – tabele, upiti, obrasci, izveštaji, makroi i moduli – a ne samo podaci.

 • Veća dostupnost    Pošto se preko mreže šalju samo podaci, transakcije baze podataka kao što su uređivanja zapisa dovršavaju se brže, što povećava dostupnost podataka za uređivanje.

 • Poboljšana bezbednost    Ako pozadinsku bazu podataka uskladištite na računaru koji koristi NTFS sistem datoteka, možete koristiti NTFS bezbednosne funkcije da biste bolje zaštitili podatke. Budući da korisnici pristupaju pozadinskoj bazi podataka pomoću povezanih tabela, mala je verovatnoća da će uljezi moći da obezbede neovlašćeni pristup podacima krađom izložene baze podataka ili predstavljajući se kao ovlašćeni korisnici. Windows XP, Windows Vista i Windows 2003 podrazumevano koriste NTFS sistem datoteka. Ako niste sigurni koji sistem datoteka koristi vaš server, raspitajte se kod administratora sistema. Ako imate administratorske privilegije na serveru datoteka, možete da zadate komandu msinfo32 kako biste sami videli koji se sistem datoteka koristi.

  Kako da koristim msinfo32 u sistemu datoteka?

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.

  2. U dijalogu Pokretanje otkucajte msinfo32 i kliknite na dugme u redu.

  3. Pod Rezime sistema kliknite na znak plus pored Komponente.

  4. Pod Komponente kliknite na znak plus pored Skladište i zatim na Disk jedinice. Na tabli s desne strane dijalog će prikazati informacije o dostupnim disk jedinicama.

 • Poboljšana pouzdanost    Ako korisnik naiđe na problem i baza podataka se neočekivano zatvori, sva oštećenja datoteke baze podataka obično su ograničena na kopiju izložene baze podataka koju je korisnik otvorio. Pošto korisnik pristupa podacima u pozadinskoj bazi podataka samo pomoću povezanih tabela, mnogo je manja verovatnoća da će se oštetiti datoteka pozadinske baze podataka.

 • Fleksibilno okruženje za razvoj    Pošto svi korisnici rade sa lokalnom kopijom izložene baze podataka, oni mogu nezavisno razvijati upite, obrasce, izveštaje i druge objekte baze podataka bez uticaja na druge korisnike. Slično tome, možete da razvijate i distribuirate novu verziju izložene baze podataka bez ometanja pristupa podacima koji su uskladišteni u pozadinskoj bazi podataka.

Vrh stranice

Pre nego što počnete

Pre nego što razdelite bazu podataka razmotrite sledeće:

 • Pre nego što razdelite bazu podataka uvek treba da napravite njenu rezervnu kopiju. Ako razdelite bazu podataka i zatim zaključite kako niste hteli da je razdelite, moći ćete da vratite bazu podataka u prethodno stanje iz rezervne kopije.

 • Razdeljivanje baze podataka može da potraje. Trebalo bi da obavestite korisnike kako ne bi koristili bazu podataka dok je razdeljujete. Ako korisnik promeni podatke dok razdeljujete bazu podataka, te promene se neće odraziti u pozadinskoj bazi podataka.

  Savet: Ako korisnik promeni podatke dok razdeljujete bazu podataka, možete da uvezete nove podatke u pozadinsku bazu podataka nakon što završite.

 • Iako je razdeljivanje baze podataka jedan od načina za deljenje podataka, svako ko koristi bazu podataka mora da ima verziju programa Microsoft Access kompatibilnu sa formatom datoteke pozadinske baze podataka. Na primer, ako pozadinska baza podataka koristi format datoteke .accdb, korisnici neće moći da pristupe njenim podacima iz Accessa 2003.

 • Ako koristite funkcije koje više nisu podržane, možete da koristite stariji Access format datoteke za pozadinsku bazu podataka. Na primer, ako koristite stranice za pristup podacima, nastavite da ih koristite ukoliko je pozadinska baza podataka u starijem formatu datoteke koji ih podržava. Tada možete da koristite novi format datoteke sa izloženom bazom podataka kako bi korisnici mogli da imaju prednosti novog formata. Imajte na umu da podatke na stranici za pristup podacima ne možete da menjate koristeći Access 2013.

Vrh stranice

Razdeljivanje baze podataka

 1. Napravite na svom računaru kopiju baze podataka koju želite da razdelite. Počnite sa datotekom baze podataka na lokalnom čvrstom disku, a ne onom na deljenom mrežnom resursu. Ako se datoteka baze podataka trenutno deli sa lokalnog čvrstog diska na vašem računaru, može da ostane gde jeste.

 2. Otvorite kopiju baze podatka sa lokalnog čvrstog diska.

 3. Na kartici Alatke baze podataka , u grupi Premeštanje podataka kliknite na dugme Access baze podataka. Pokreće se čarobnjak za razdeljivanje baze podataka.

 4. Kliknite na dugme Razdeli bazu podataka.

 5. U dijalogu Kreiranje potporne baze podataka zadajte ime, tip datoteke i mesto za datoteku pozadinske baze podataka.

  Napomene: 

  • Razmotrite mogućnost da upotrebite ime koje je Access predložio. Ono čuva originalno ime datoteke i ukazuje na to da je baza podataka pozadinska baza podataka umetanjem sufiksa _be u ime, neposredno pre oznake tipa datoteke.

  • Tip datoteke promenite samo ako će neki korisnici upotrebljavati stariju verziju Accessa za pristupanje podacima.

  • U okviru Ime datoteke, ispred imena datoteke, možete da unesete putanju do mrežne lokacije. Na primer, ako je mrežna lokacija za pozadinsku bazu podataka \\server1\deljeni_mrežni_resurs1\ a ime datoteke pozadinske baze podataka MyDB_be.accdb, u okvir Ime datoteke možete da upišete \\server1\deljeni_mrežni_resurs1\MyDB_be.accdb.

  • Lokacija koju izaberete mora da bude dostupna svima koji će koristitit tu bazu podataka. Pošto mapiranje disk jedinice može da se razlikuje, treba da navedete UNC putanju do lokacije umesto da koristite slovo mapirane disk jedinice.

 6. Kada čarobnjak završi sa radom, prikazaće poruku o potvrdi.

Baza podataka sada je razdeljena. Izložena baza podataka je datoteka od koje ste krenuli (kopija originalne deljene baze podataka), a pozadinska baza podataka smeštena je na mrežnoj lokaciji koju ste naveli u 5. koraku ove procedure.

Ograničavanje promena u dizajnu izložene baze podataka

Da biste ograničili promene u izloženoj bazi podataka koja se distribuira, razmotrite mogućnost da je sačuvate kao kompajliranu binarnu datoteku (.accde datoteku). Kompajlirana binarna datoteka je datoteka aplikacije baze podataka koja je sačuvana sa kompajliranim celokupnim Visual Basic Access (VBA) kodom. U Access kompajliranoj binarnoj datoteci ne ostaje ništa od VBA izvornog koda. Korisnici ne mogu da menjaju dizajn objekata u .accde datoteci.

 1. Otvorite datoteku izložene baze podataka (.accdb) koju želite da sačuvate kao kompajliranu binarnu datoteku (.accde).

 2. Izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj kao > Napravi ACCDE > Sačuvaj kao.

 3. U okviru Sačuvaj kao pronađite fasciklu u kojoj želite da sačuvate datoteku, u polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Distribucija izložene baze podataka

Nakon što razdelite bazu podataka distribuirajte izloženu bazu podataka korisnicima kako bi mogli da se služe bazom podataka.

Oprez: Da biste zaštitili podatke kad baza podataka ima više krajnjih korisnika, preporučuje se da ne delite kopije baze podataka koje sadrže veze do SharePoint lista, uključujući veze do lista unutar objavljene baze podataka.Ako se povezujete sa tabelom koja je SharePoint lista, postoji mogućnost da svaki zlonamerni korisnik promeni cilj veze i možda izmeni dozvole na toj SharePoint lokaciji jer informacije o vezi za povezane tabele nisu šifrovane.

Uradite nešto od sledećeg:

 • Pošaljite e-poruku korisnicima baze podataka i priložite uz nju datoteku izložene baze podataka. Navedite i uputstva koja će korisnicima olakšati da odmah počnu da koriste izloženu bazu podataka.

 • Sačuvajte datoteku izložene baze podataka na mrežnoj lokaciji kojoj mogu da pristupe svi korisnici baze podataka i zatim im pošaljite e-poruku u kojoj je navedena ta mrežna lokacija i druga uputstva koja bi im mogla zatrebati za pristupanje bazi podataka.

 • Distribuirajte datoteku izložene baze podataka korišćenjem prenosivih medijskih uređaja kao što su CD-ROM ili USB fleš disk. Ako sami instalirate datoteku, možete je testirati da biste proverili kako radi. Ako korisnici moraju sami da instaliraju datoteku, treba da uključite i dokument u kojem je objašnjeno šta moraju da urade kako bi instalirali datoteku i kome da se obrate ako naiđu na poteškoće.

Vrh stranice

Menjanje pozadinske baze podataka koju ćete koristiti

Korišćenjem menadžera za povezane tabele možete da premestite pozadinsku bazu podataka ili da koristite neku drugu pozadinsku bazu podataka.

Ako želite da premestite pozadinsku bazu podataka, najpre napravite njenu kopiju na novoj lokaciji i zatim sledite ovu proceduru.

 1. Na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz i povezivanje kliknite na dugme Menadžer za povezane tabele.

 2. U menadžeru za povezane tabele izaberite tabele koje se nalaze u trenutnoj pozadinskoj bazi podataka.

  Savet: Ako niste zadavali veze do neke druge baze podataka, kliknite na Izaberi sve.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Uvek proveri za novu lokaciju i zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Pronađite i izaberite novu pozadinsku bazu podataka.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×