Rad sa zadacima u programu To-Do pomoću čitača ekrana

Rad sa zadacima u programu To-Do pomoću čitača ekrana

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Čitač ekrana možete da koristite kada koristite To-Do za Android za organizovanje dana. Dodajte zadatke, dajte im krajnje rokove i postavite podsetnike i podesite ih tako da budu periodični ako često morate da ih pamtite.

Napomene : 

U ovoj temi

Kreiranje zadatka

 1. Brzo jednom prevucite nadesno. Čućete: „Dugme ’Bočna traka’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne dođete do lista zaduženja. Čućete ime liste praćeno brojem zadataka na listi. Ako prva lista nije ona koju tražite, nastavite da prevlačite nadesno dok je ne pronađete ili idite na program To-Do, koji predstavlja listu koja sadrži sve zadatke.

  Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili trenutno izabranu listu.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Dodaj obavezu’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Otkucajte tekst zadatka, na primer „Kupovina namirnica“.

 5. Prevlačite prstom oko donjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete: „Gotovo“. Podignite prst da biste dovršili pravljenje zadatka.

 6. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

Dovršavanje zadatka

 1. Brzo jednom prevucite nadesno. Čućete: „Dugme ’Bočna traka’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne dođete do lista zaduženja. Čućete ime liste praćeno brojem zadataka koje ona sadrži. Ako prva lista nije ona koju tražite, nastavite da prevlačite nadesno dok je ne pronađete ili idite na program To-Do, koji predstavlja listu koja sadrži sve zadatke.

  Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili trenutno izabranu listu.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime zadatka koji želite da označite kao dovršen.

 4. Brzo jednom prevucite nadesno. Čućete: „Nedovršena obaveza“. Dvaput dodirnite ekran da biste dovršili zadatak.

Savet : Da biste dovršen zadatak označili kao nedovršen, ponavljajte gorenavedene korake dok ne čujete „Dovršena obaveza“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Otvaranje prikaza detalja

Prikaz detalja omogućava da uredite zadatak, dodate mu podsetnik i tako dalje.

 1. Brzo jednom prevucite nadesno. Čućete: „Dugme ’Bočna traka’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne dođete do lista zaduženja. Čućete ime liste praćeno brojem zadataka koje ona sadrži. Ako prva lista nije ona koju tražite, nastavite da prevlačite nadesno dok je ne pronađete ili idite na program To-Do, koji predstavlja listu koja sadrži sve zadatke.

  Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili trenutno izabranu listu.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime zadatka čijim detaljima želite da pristupite, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Detalji obaveze“ praćeno imenom zadatka.

Savet : Da biste zatvorili prikaz detalja, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo.

Dodavanje zadatka u prikaz „Moj dan“

Zadatak možete da premestite sa druge liste u prikaz Moj dan, koji predstavlja podrazumevanu listu koja je već postavljena kada počnete da radite sa programom To-Do.

 1. U prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dodaj u ’Moj dan’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Savet : Da biste uklonili zadatak iz prikaza Moj dan, u prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dodato u ’Moj dan’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Preimenovanje zadatka

 1. U prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime zadatka, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Izbrišite prethodno ime pomoću tastature, a zatim otkucajte novo ime.

 3. Prevlačite prstom oko donjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete: „Gotovo“. Podignite prst da biste dovršili preimenovanje zadatka.

Dodavanje podsetnika

 1. U prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Podseti me“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo da biste pregledali opcije podsetnika. Podrazumevane opcije su Kasnije danas, Sutra i Sledeće sedmice, ali možete da odaberete i stavku Izbor datuma i vremena.

 3. Dvaput dodirnite ekran da biste aktivirali trenutno izabranu opciju.

Savet : Da biste uklonili podsetnik, u prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Ukloni podsetnik’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje krajnjeg roka

 1. U prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dodaj krajnji rok“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo da biste pregledali opcije krajnjeg roka. Podrazumevane opcije su Danas, Sutra i Sledeće sedmice, ali možete da odaberete i stavku Izbor datuma.

 3. Dvaput dodirnite ekran da biste aktivirali trenutno izabranu opciju.

Savet : Da biste uklonili krajnji rok, u prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Ukloni krajnji rok’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje ponavljajućeg krajnjeg roka

Ako imate zadatke koji treba da se obavljaju redovno, za njih možete da postavite ponavljajući krajnji rok.

Napomena : Morate da dodate krajnji rok da biste mogli da ga postavite tako da se ponavlja.

 1. U prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Ponovi“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo da biste pregledali opcije krajnjeg roka. Podrazumevane opcije su Dnevno, Vikendima, Sedmično, Mesečno i Godišnje, ali možete da odaberete i opciju Prilagođeno.

 3. Dvaput dodirnite ekran da biste aktivirali trenutno izabranu opciju.

Savet : Da biste uklonili ponavljajući krajnji rok, u prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Obriši ponavljanje’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodaj belešku

Beleške su korisne ako treba da dodate još informacija o zadatku, a da samo ime zadatka ostane kratko. Na primer, ako je zadatak Kupovina namirnica, u belešku možete da stavite listu za kupovinu.

 1. U prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dodaj belešku“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Otkucajte tekst beleške.

 3. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Sačuvaj“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Brisanje zadatka

 1. U prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izbriši obavezu’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste potvrdili brisanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Da’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Čitač ekrana možete da koristite kada koristite To-Do za organizovanje dana. Dodajte zadatke, dajte im krajnje rokove i postavite podsetnike i podesite ih tako da budu periodični ako često morate da ih pamtite.

Napomene : 

 • Preuzmite i instalirajte aplikaciju To-Do, ako je već nemate, iz prodavnice.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač ekrana operativnog sistema Windows, Narator.

 • Da biste saznali kako da radite sa Naratorom, pročitajte članak Prvi koraci uz Narator.

U ovoj temi

Kreiranje zadatka

 1. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Dugme ’Navigacija’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran.

 2. Čućete ime trenutno izabrane liste. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime liste koju tražite praćeno brojem stavki na njoj ili dok ne dođete do programa To-Do koji predstavlja listu koja sadrži sve zadatke.

  Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili trenutno izabranu listu.

 3. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dodaj obavezu u“ praćeno imenom liste. Dvaput dodirnite ekran.

 4. Otkucajte tekst zadatka, na primer „Kupovina namirnica“.

 5. Prevlačite prstom oko donjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete: „Unesite“. Dvaput dodirnite ekran da biste završili sa pravljenjem zadatka.

Dovršavanje zadatka

 1. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Dugme ’Navigacija’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran.

 2. Čućete ime trenutno izabrane liste. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime liste koju tražite praćeno brojem stavki na njoj ili dok ne dođete do programa To-Do koji predstavlja listu koja sadrži sve zadatke.

  Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili trenutno izabranu listu.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime zadatka koji želite da označite kao dovršen.

 4. Brzo jednom prevucite nadesno. Čućete: „Nije potvrđen izbor u polju za potvrdu ’Dovršeno’, dvaput dodirnite da biste uključili“. Dvaput dodirnite ekran da biste dovršili zadatak.

Zvučni signal potvrđuje da ste dovršili zadatak.

Savet : Da biste dovršen zadatak označili kao nedovršen, ponavljajte gorenavedene korake dok ne čujete „Potvrđen je izbor u polju za potvrdu ’Nedovršeno’, dvaput dodirnite da biste uključili“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Otvaranje prikaza detalja

Prikaz detalja omogućava da uredite zadatak, dodate mu podsetnik i tako dalje.

 1. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Dugme ’Navigacija’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran.

 2. Čućete ime trenutno izabrane liste. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime liste koju tražite praćeno brojem stavki na njoj ili dok ne dođete do programa To-Do koji predstavlja listu koja sadrži sve zadatke.

  Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili trenutno izabranu listu.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime zadatka čijim detaljima želite da pristupite, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Obaveza“ praćeno imenom zadatka.

Savet : Da biste zatvorili prikaz detalja, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Odbaci prikaz detalja’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje zadatka u prikaz „Moj dan“

Zadatak možete da premestite sa druge liste u prikaz Moj dan, koji predstavlja podrazumevanu listu koja je već postavljena kada počnete da radite sa programom To-Do.

 1. U prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Dodaj obavezu u „Moj dan“’, dvaput dodirnite da biste aktivirali“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Savet : Da biste uklonili zadatak iz prikaza Moj dan, u prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Ukloni obavezu iz prikaza „Moj dan“’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Preimenovanje zadatka

 1. U prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Tekst koji je moguće urediti“ praćeno imenom zadatka. Dvaput dodirnite ekran.

 2. Izbrišite prethodno ime pomoću tastature, a zatim otkucajte novo ime.

 3. Prevlačite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete: „Prilagođeno, skupljeno je dugme ’Nazad’“. Dvaput dodirnite ekran da biste završili sa preimenovanjem zadatka.

Dodavanje podsetnika

 1. U prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Dodaj podsetnik’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo da biste pregledali opcije podsetnika. Podrazumevane opcije su Kasnije danas, Sutra i Sledeće sedmice, ali možete da odaberete i stavku Izbor datuma i vremena.

 3. Dvaput dodirnite ekran da biste aktivirali trenutno izabranu opciju.

Savet : Da biste uklonili podsetnik, u prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Ukloni podsetnik’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje krajnjeg roka

 1. U prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Dodaj krajnji rok’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo da biste pregledali opcije krajnjeg roka. Podrazumevane opcije su Danas, Sutra i Sledeće sedmice, ali možete da odaberete i stavku Izbor datuma.

 3. Dvaput dodirnite ekran da biste aktivirali trenutno izabranu opciju.

Savet : Da biste uklonili krajnji rok, u prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Ukloni krajnji rok’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje ponavljajućeg krajnjeg roka

Ako imate zadatke koji treba da se obavljaju redovno, za njih možete da postavite ponavljajući krajnji rok.

Napomena : Morate da dodate krajnji rok da biste mogli da ga postavite tako da se ponavlja.

 1. U prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Ponovi’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo da biste pregledali opcije krajnjeg roka. Podrazumevane opcije su Dnevno, Vikendima, Sedmično, Mesečno i Godišnje, ali možete da odaberete i opciju Prilagođeno.

 3. Dvaput dodirnite ekran da biste aktivirali trenutno izabranu opciju.

Savet : Da biste uklonili ponavljajući krajnji rok, u prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Nikad ne ponavljaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodaj belešku

Beleške su korisne ako treba da dodate još informacija o zadatku, a da samo ime zadatka ostane kratko. Na primer, ako je zadatak Kupovina namirnica, u belešku možete da stavite listu za kupovinu.

 1. U prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dodajte belešku, tekst koji je moguće urediti, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Otkucajte tekst beleške.

 3. Prevlačite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete: „Prilagođeno, skupljeno je dugme ’Nazad’“. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

 4. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Brisanje zadatka

 1. U prikazu detalja zadatka brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Obriši obavezu’, dvaput dodirnite da biste aktivirali“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste potvrdili brisanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izbriši’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Tastaturu i čitač ekrana možete da koristite kada koristite To-Do za veb za organizovanje dana. Dodajte zadatke, dajte im krajnje rokove i postavite podsetnike i podesite ih tako da budu periodični ako često morate da ih pamtite.

Napomene : 

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač ekrana operativnog sistema Windows, Narator.

 • Da biste saznali kako da radite sa Naratorom, pročitajte članak Prvi koraci uz Narator.

U ovoj temi

Kreiranje zadatka

 1. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Moj dan“ praćeno njegovim položajem među listama, na primer 1 od 4. Ako tražite neku drugu listu, pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime liste koju tražite.

 2. Pritisnite taster Enter da biste otvorili trenutno izabranu listu.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dodaj obavezu, uredi“.

 4. Otkucajte tekst zadatka, na primer „Kupovina namirnica“ i pritisnite taster Enter kada završite.

Dovršavanje zadatka

 1. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Moj dan“ praćeno njegovim položajem među listama, na primer 1 od 4. Ako tražite neku drugu listu, pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime liste koju tražite.

 2. Pritisnite taster Enter da biste otvorili trenutno izabranu listu.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime zadatka koji želite da označite kao dovršen. Zadaci se najavljuju kao „Obaveza“ praćeno njihovim imenom i položajem na listi, na primer 1 od 3.

 4. Pritisnite jednom taster Tab. Čućete: „Nije potvrđen izbor u polju za potvrdu ’Označi kao dovršeno’“. Pritisnite taster Enter da biste dovršili zadatak.

Savet : Da biste dovršen zadatak označili kao nedovršen, ponavljajte gorenavedene korake dok ne čujete „Potvrđen je izbor u polju za potvrdu ’Označi kao nedovršeno’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Otvaranje prikaza detalja

U prikazu Detalji možete da uredite zadatak, dodate mu podsetnik i tako dalje.

 1. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Moj dan“ praćeno njegovim položajem među listama, na primer 1 od 4. Ako tražite neku drugu listu, pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime liste koju tražite.

 2. Pritisnite taster Enter da biste otvorili trenutno izabranu listu.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime zadatka čijim detaljima želite da pristupite, a zatim pritisnite taster Enter. Prikaz Detalji sada je otvoren pored liste.

Savet : Da biste zatvorili prikaz „Detalji“, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Sakrij prikaz detalja’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje zadatka u prikaz „Moj dan“

Zadatak možete da premestite sa druge liste u prikaz Moj dan, koji predstavlja podrazumevanu listu koja je već postavljena kada počnete da radite sa programom To-Do.

 1. Kada otvorite prikaz Detalji zadatka, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Dodaj u „Moj dan“’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Savet : Da biste uklonili zadatak iz prikaza Moj dan, kada otvorite prikaz Detalji zadatka, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Ukloni iz prikaza „Moj dan“’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Preimenovanje zadatka

 1. U prikazu Detalji zadatka, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Uredi „<ime zadatka>“’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Izbrišite prethodno ime pomoću tastature, a zatim otkucajte novo ime.

 3. Pritisnite taster Enter da biste dovršili preimenovanje zadatka.

Dodavanje podsetnika

 1. U prikazu Detalji zadatka pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Podseti me’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Pritiskajte taster Tab da biste pregledali opcije podsetnika. Podrazumevane opcije su Kasnije danas, Sutra i Sledeće sedmice, ali možete da odaberete i stavku Izbor datuma i vremena.

 3. Pritisnite taster Enter da biste aktivirali trenutno izabranu opciju.

Savet : Da biste uklonili podsetnik, otvorite prikaz Detalji zadatka, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme“, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje krajnjeg roka

 1. U prikazu Detalji zadatka pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Dodaj krajnji rok’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Pritiskajte taster Tab da biste pregledali opcije krajnjeg roka. Podrazumevane opcije su Danas, Sutra i Sledeće sedmice, ali možete da odaberete i stavku Izbor datuma.

 3. Pritisnite taster Enter da biste aktivirali trenutno izabranu opciju.

Savet : Da biste uklonili krajnji rok, otvorite prikaz Detalji zadatka, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Ukloni krajnji rok’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje ponavljajućeg krajnjeg roka

Ako imate zadatke koji treba da se obavljaju redovno, za njih možete da postavite ponavljajući krajnji rok.

Napomena : Morate da dodate krajnji rok da biste mogli da ga postavite tako da se ponavlja.

 1. U prikazu Detalji zadatka pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Ponovi’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Pritiskajte taster Tab da biste pregledali opcije krajnjeg roka. Podrazumevane opcije su Dnevno, Vikendima, Sedmično, Mesečno i Godišnje, ali možete da odaberete i opciju Prilagođeno.

 3. Pritisnite taster Enter da biste aktivirali trenutno izabranu opciju.

Savet : Da biste uklonili ponavljajući krajnji rok, otvorite prikaz Detalji zadatka, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Izbriši ponavljanje’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodaj belešku

Beleške su korisne ako treba da dodate još informacija o zadatku, a da samo ime zadatka ostane kratko. Na primer, ako je zadatak Kupovina namirnica, u belešku možete da stavite listu za kupovinu.

 1. U prikazu Detalji zadatka pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Uredi belešku’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Otkucajte tekst beleške.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite Enter.

Brisanje zadatka

 1. U prikazu Detalji zadatka pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Izbriši obavezu’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Da biste potvrdili brisanje, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Izbriši obavezu’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×