Rad sa vanmrežnim datotekama kocke

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Vrednost _ z0z_ (. cub) skladišti podatke u obrascu OLAP kocke (OLAP). Ovi podaci mogu da predstavljaju deo OLAP baze podataka sa OLAP servera ili su kreirani nezavisno od bilo koje OLAP baze podataka. Koristite vanmrežnu datoteku kocke da biste nastavili da radite sa izveštajima izvedene tabele i izvedenog grafikona kada je server nedostupan ili kada niste povezani sa mrežom.

Napomena o bezbednosti:  Pažljivo koristite ili distribuirate vanmrežnu datoteku kocke koja sadrži osetljive ili privatne informacije. Umesto datoteke kocke, razmotrite čuvanje podataka u radnoj svesci tako da možete da koristite upravljanje pravima da biste kontrolisali pristup podacima. Više informacija potražite u članku Upravljanje informacijom Information Rights Management u sistemu Office.

Kada radite sa izveštajem izvedene tabele ili izvedenog grafikona koji je zasnovan na izvornim podacima sa OLAP servera, možete da koristite čarobnjak za vanmrežne kocke da biste kopirali izvorne podatke u zasebnu vanmrežnu datoteku kocke na računaru. Da biste kreirali ove vanmrežne datoteke, morate imati OLAP dobavljač podataka koji podržava ovu mogućnost, kao što je MSOLAP iz usluge Microsoft SQL Server Analysis Services, instalirani na računaru.

Napomena: Kreiranje i upotreba vanmrežnih datoteka kocke iz Microsoft SQL Server Analysis Services podleže terminu i licenciranju za Microsoft SQL Server. Pogledajte odgovarajuće informacije o licenciranju za SQL Server verziju.

Korišćenje čarobnjaka za vanmrežne kocke

Da biste kreirali vanmrežnu datoteku kocke, koristite čarobnjak za vanmrežne kocke da biste izabrali podskup podataka u OLAP bazi podataka, a zatim sačuvali taj podskup. Izveštaj ne mora da sadrži sva polja koja ste dodali u datoteku i možete da izaberete iz bilo koje dimenzije i polja podataka koja su dostupna u OLAP bazi podataka. Da biste veličinu datoteke zadržali na minimalnom, možete da uključujete samo podatke koje želite da prikazujete u izveštaju. Možete da izostavite celokupne dimenzije i, za većinu tipova dimenzija, možete da izostavite i detaljne detalje i stavke najvišeg nivoa koje ne morate da prikazujete. Za sve stavke koje uključujete, stavke c z0zve koje su dostupne u bazi podataka za te stavke takođe se čuvaju u vašoj vanmrežnoj datoteci.

Preuzimanje podataka van mreže i vraćanje podataka na mrežu

Da biste to uradili, prvo kreirajte izveštaj izvedene tabele ili izvedenog grafikona koji se zasniva na bazi podataka na serveru, a zatim kreirate vanmrežnu datoteku kocke iz izveštaja. Zatim možete da prebacite izveštaj između baze podataka na serveru i vanmrežne datoteke kad god želite; na primer, kada koristite prenosivi računar za posao ili na put, a kasnije ponovo povežete računar sa mrežom.

Sledeća procedura pruža osnovne korake za preuzimanje podataka van mreže, a zatim ponovo povezivanje podataka.

 1. Kreirajte ili otvorite izvedenu tabelu ili stavke _ z0zve koje se zasnivaju na sistemu% z1z_ koje želite da pristupite van mreže.

 2. Kreirajte stavku% c/ z_ na računaru. Pogledajte odeljak Kreiranje vanmrežne datoteke kocke iz OLAP server baze podataka.

 3. Prekinite vezu sa mrežom i radite sa vanmrežnom datotekom kocke.

 4. Ponovo se povežite sa mrežom i ponovo Povežite datoteku za fenfijn. Pročitajte odeljak Ponovo povežite vanmrežnu datoteku kocke sa OLAP bazom podataka na serveru.

 5. Osvežite vanmrežnu datoteku kocke sa novim podacima, a zatim ponovo kreirajte vanmrežnu datoteku kocke. Pročitajte odeljak osvežavanje i kreiranje vanmrežne datoteke kocke.

 6. Ponovite ovu proceduru počevši od koraka 3.

Napomena: Ako je OLAP baza podataka velika i želite da datoteka kocke obezbedi pristup velikom podskupu podataka, moraćete da obezbedite veliki prostor na disku i pronaći ćete da čuvanje datoteke može da se pokaže kao da oduzima vreme. Da biste poboljšali performanse, razmotrite kreiranje vanmrežne datoteke kocke pomoću MDX teksta.

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele za koji želite da kreirate vanmrežnu datoteku kocke – takođe možete da kliknete na dugme _ z0z_ za izveštaj izvedenog grafikona.

 2. Na kartici analiza , u grupi izračunavanja izaberite stavku OLAP alatke, a zatim izaberite stavku OLAP van mreže.

  Prikazuje se dijalog " Postavke vanmrežne mreže ".

  Napomena: Ako vaš OLAP dobavljač ne podržava vanmrežne datoteke kocke, komanda OLAP van mreže nije dostupna. Obratite se dobavljaču OLAP dobavljača za više informacija.

 3. Izaberite stavku Kreiraj vanmrežne datoteke sa podacima ili, ako vanmrežne kocke za izveštaj već postoji, izaberite stavku Uredi vanmrežnu datoteku sa podacima.

  Prikazuje se čarobnjak za vanmrežne kocke .

 4. U okviru 1.

 5. U okviru koraka 2 čarobnjaka izaberite svako od stavke%/ 0z_ iz kocke servera koji ima podatke koje želite da dodate u vanmrežnu datoteku kocke. Kliknite na polje _ z0z{pored svake takve dimenzije i izaberite nivoe koje želite da dodate.

  Napomene: 

  • Ne možete da preskočite međusrednje nivoe unutar dimenzije.

  • Da biste smanjili veličinu datoteke kocke, izostavite donje nivoe koje nije potrebno da prikazujete u izveštaju.

  • Obavezno uključite sve dimenzije u kojima grupišete stavke, tako da Microsoft Office Excel može da održava ove grupisanja kada se prebacite između baze podataka na serveru i vanmrežne datoteke.

  • Dimenzije koje nemaju polje "% z0z_" ne omogućuju vam da isključite nivoe. Možete samo da obuhvatite ili izuzmete sve ove vrste dimenzije.

 6. U okviru koraka 3 čarobnjaka kliknite na polje _ z0z{pored merai izaberite polja koja želite da koristite kao polja podataka u izveštaju. Morate da izaberete najmanje jednu meru; u suprotnom, dimenzije povezane sa njom neće sadržati podatke. Za svaku dimenziju navedenu u okviru merekliknite na polje _ z0zhpored dimenzije, a zatim izaberite stavke najvišeg nivoa koje želite da dodate u vanmrežnu datoteku kocke.

  • Da biste ograničili veličinu datoteke kocke tako da ne biste ostali bez prostora na disku i da biste smanjili količinu vremena potrebnog za čuvanje datoteke, izaberite samo one stavke koje treba da prikažete u izveštaju. Bilo koje stavke ID-ovi koje su dostupne za stavke koje izaberete automatski se nalaze u kocki.

  • Ako stavke koje želite da uključite nedostaju, možda niste uključili dimenziju koja ih sadrži u prethodnom odeljku. Kliknite na dugme nazad u čarobnjaku i izaberite dimenziju koja nedostaje u 2.

   Napomena: U čarobnjaku za OLAP kocke jedine dostupne funkcije za rezimiranje polja podataka su Sum, Count, mini Max.

 7. U odeljku 4 čarobnjaka unesite ime i lokaciju za. cub datoteku, a zatim kliknite na dugme Završi.

  Da biste otkazali čuvanje datoteke, kliknite na dugme Zaustavi u dijalogu Kreiranje datoteke kocke – tok .

 8. Kada Excel završi sa kreiranjem vanmrežne datoteke kocke, kliknite na dugme u redu u dijalogu Postavke za vanmrežni OLAP .

Problem: moj računar je ostao van prostora na disku prilikom čuvanja kocke.

OLAP baze podataka su dizajnirane da upravljaju velikim količinama detaljnih podataka i, kao rezultat, baza podataka na serveru može da zauzme mnogo veću količinu skladišta na disku nego što pruža lokalni čvrsti disk. Ako navedete veliki podskup ovih podataka za vanmrežnu datoteku kocke, čvrstom disku možda neće biti prostora. Sledeće strategije mogu da pomognu da smanjite veličinu vanmrežne datoteke kocke.

Oslobodite prostor na disku ili pronađite drugi disk    Izbrišite datoteke koje vam nisu potrebne pre čuvanja datoteke kocke ili sačuvajte datoteku na mrežnoj disk jedinici.

Uključujete manje podataka u vanmrežnu datoteku kocke    Razmotrite kako možete da umanjite količinu podataka u datoteci i da i dalje imate ono što vam je potrebno za izveštaj izvedene tabele ili izvedenog grafikona. Pokušajte sledeće:

 • Ukloni dimenzije    U okviru koraka 2 programa za vanmrežne kocke izaberite samo dimenzije koje su zapravo prikazane kao polja u izveštaju izvedene tabele ili izvedenog grafikona.

 • Uklanjanje nivoa detalja     Kliknite na polje _ z0z{pored svake izabrane dimenzije u okviru koraka 2 čarobnjaka, a zatim opozovite izbor u poljima za potvrdu za nivoe niže od onih koji se prikazuju u izveštaju.

 • Uklanjanje polja podataka    U okviru koraka 3 čarobnjaka, kliknite na dugme x0zvepored stavke mere, a zatim izaberite samo polja podataka koja koristite u izveštaju.

 • Uklanjanje stavki podataka    Kliknite na polje _ z0z{pored svake dimenzije u okviru koraka 3, a zatim opozovite izbor u poljima za potvrdu za stavke koje ne morate da vidite u izveštaju.

 1. Kliknite na karticu _ z0z{ ili na _ z1zve za ime stavke.

 2. Na kartici analiza , u grupi izračunavanja izaberite stavku OLAP alatke, a zatim izaberite stavku OLAP van mreže.

 3. Kliknite na dugme na mreži, a zatim kliknite na dugme u redu.

 4. Ako se od vas zatraži da pronađete izvor podataka, kliknite na dugme Potraži da biste pronašli izvor, a zatim pronađite OLAP server na mreži.

Osvežavanje usluge _ z0z_, koje ga ponovo kreira pomoću najnovijih podataka iz kocke servera ili nove vanmrežne kocke, može biti proces koji troši vreme i zahtijeva mnogo privremenog prostora na disku. Započnite proces odjednom kada vam nije potreban momentalni pristup drugim datotekama i uverite se da imate adekvatan prostor na disku da biste ponovo sačuvali datoteku.

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele koji je zasnovan na vanmrežnoj datoteci kocke.

 2. U programu Excel 2016: na kartici Podaci , u grupi upiti Vampve veze kliknite na strelicu pored dugmeta Osveži sve, a zatim izaberite stavku Osveži.

  U programu Excel 2013: na kartici Podaci , u grupi veze kliknite na strelicu pored dugmeta Osveži sve, a zatim izaberite stavku Osveži.

Problem: novi podaci se ne pojavljuju u izveštaju kada osvežim.

Proverite da li je originalna baza podataka dostupna    Funkcija _ z0zve možda neće moći da se poveže sa originalnom bazom podataka na serveru radi preuzimanja novih podataka. Potvrdite da originalna baza podataka na serveru koja snabdeva podatke za kocku nije preimenovana ili premeštena. Uverite se da je server dostupan i da možete da se povežete sa njim.

Proverite da li su dostupni novi podaci    Proverite sa administratorom baze podataka da biste utvrdili da li je baza podataka ažurirana u oblastima koje su uključene u izveštaj.

Uverite se da se organizacija baze podataka nije promenila    Ako je OLAP kocka na mreži ponovo kreirana, možda ćete morati da ponovo organizujete izveštaj ili kreirate novu vanmrežnu datoteku kocke ili kocku čarobnjaka za OLAP kocku da biste pristupili izmenjenim podacima. Obratite se administratoru baze podataka da biste saznali o promenama koje su napravljene u bazi podataka.

Čuvanje izmenjenu vanmrežnu datoteku kocke može da bude proces konzumiranja vremena i ne možete da radite drugi rad u programu Excel dok se datoteka čuva. Započnite proces odjednom kada vam nije potreban momentalni pristup drugim datotekama i uverite se da imate adekvatan prostor na disku da biste ponovo sačuvali datoteku.

 1. Uverite se da ste povezani sa mrežom i da možete da pristupite originalnoj OLAP bazi podataka na OLAP serveru koji dostavlja podatke za vanmrežnu datoteku kocke.

 2. Izaberite izveštaj izvedene tabele koji je zasnovan na vanmrežnoj datoteci kocke ili kliknite na pridruženi izveštaj izvedene tabele za izveštaj izvedenog grafikona.

 3. Na kartici analiza , u grupi izračunavanja izaberite stavku OLAP alatke, a zatim izaberite stavku OLAP van mreže.

 4. Izaberite stavku OLAP van mreže, a zatim izaberite stavku Uredi vanmrežnu datoteku sa podacima.

 5. Slijedite korake iz čarobnjaka za vanmrežne kocke da biste izabrali druge podatke za datoteku. U poslednjem koracima navedite isto ime i lokaciju kao postojeću datoteku koju menjate.

Napomena: Da biste otkazali čuvanje datoteke, kliknite na dugme Zaustavi u dijalogu Kreiranje datoteke kocke – tok .

Upozorenje: Ako izbrišete vanmrežnu datoteku kocke za izveštaj, više ne možete da koristite izveštaj van mreže ili da kreirate novu vanmrežnu datoteku kocke za izveštaj.

 1. Zatvorite sve radne sveske koje sadrže izveštaje koji koriste vanmrežnu datoteku kocke ili proverite da li su svi takvi izveštaji izbrisani.

 2. U operativnom sistemu Windows pronađite i izbrišite vanmrežnu datoteku kocke (. cub).

Napomena: Ako je OLAP baza podataka velika i želite da datoteka kocke obezbedi pristup velikom podskupu podataka, moraćete da obezbedite veliki prostor na disku i pronaći ćete da čuvanje datoteke može da se pokaže kao da oduzima vreme. Da biste poboljšali performanse, razmotrite kreiranje vanmrežne datoteke kocke pomoću MDX teksta.

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele za koji želite da kreirate vanmrežnu datoteku kocke – takođe možete da kliknete na dugme _ z0z_ za izveštaj izvedenog grafikona.

 2. Na kartici Opcije , u grupi Alatke izaberite stavku OLAP alatke, a zatim izaberite stavku OLAP van mreže.

  Traka u programu Outlook

  Prikazuje se dijalog " Postavke vanmrežne mreže ".

  Napomena: Ako vaš OLAP dobavljač ne podržava vanmrežne datoteke kocke, komanda OLAP van mreže nije dostupna. Obratite se dobavljaču OLAP dobavljača za više informacija.

 3. Izaberite stavku Kreiraj vanmrežne datoteke sa podacima ili, ako vanmrežne kocke za izveštaj već postoji, izaberite stavku Uredi vanmrežnu datoteku sa podacima.

  Prikazuje se čarobnjak za vanmrežne kocke .

 4. U okviru 1.

 5. U okviru koraka 2 čarobnjaka izaberite svako od stavke%/ 0z_ iz kocke servera koji ima podatke koje želite da dodate u vanmrežnu datoteku kocke. Kliknite na polje _ z0z{pored svake takve dimenzije i izaberite nivoe koje želite da dodate.

  Napomene: 

  • Ne možete da preskočite međusrednje nivoe unutar dimenzije.

  • Da biste smanjili veličinu datoteke kocke, izostavite donje nivoe koje nije potrebno da prikazujete u izveštaju.

  • Obavezno uključite sve dimenzije u kojima grupišete stavke, tako da Microsoft Office Excel može da održava ove grupisanja kada se prebacite između baze podataka na serveru i vanmrežne datoteke.

  • Dimenzije koje nemaju polje "% z0z_" ne omogućuju vam da isključite nivoe. Možete samo da obuhvatite ili izuzmete sve ove vrste dimenzije.

 6. U okviru koraka 3 čarobnjaka kliknite na polje _ z0z{pored merai izaberite polja koja želite da koristite kao polja podataka u izveštaju. Morate da izaberete najmanje jednu meru; u suprotnom, dimenzije povezane sa njom neće sadržati podatke. Za svaku dimenziju navedenu u okviru merekliknite na polje _ z0zhpored dimenzije, a zatim izaberite stavke najvišeg nivoa koje želite da dodate u vanmrežnu datoteku kocke.

  • Da biste ograničili veličinu datoteke kocke tako da ne biste ostali bez prostora na disku i da biste smanjili količinu vremena potrebnog za čuvanje datoteke, izaberite samo one stavke koje treba da prikažete u izveštaju. Bilo koje stavke ID-ovi koje su dostupne za stavke koje izaberete automatski se nalaze u kocki.

  • Ako stavke koje želite da uključite nedostaju, možda niste uključili dimenziju koja ih sadrži u prethodnom odeljku. Kliknite na dugme nazad u čarobnjaku i izaberite dimenziju koja nedostaje u 2.

   Napomena: U čarobnjaku za OLAP kocke jedine dostupne funkcije za rezimiranje polja podataka su Sum, Count, mini Max.

 7. U odeljku 4 čarobnjaka unesite ime i lokaciju za. cub datoteku, a zatim kliknite na dugme Završi.

  Da biste otkazali čuvanje datoteke, kliknite na dugme Zaustavi u dijalogu Kreiranje datoteke kocke – tok .

 8. Kada Excel završi sa kreiranjem vanmrežne datoteke kocke, kliknite na dugme u redu u dijalogu Postavke za vanmrežni OLAP .

Problem: moj računar je ostao van prostora na disku prilikom čuvanja kocke.

OLAP baze podataka su dizajnirane da upravljaju velikim količinama detaljnih podataka i, kao rezultat, baza podataka na serveru može da zauzme mnogo veću količinu skladišta na disku nego što pruža lokalni čvrsti disk. Ako navedete veliki podskup ovih podataka za vanmrežnu datoteku kocke, čvrstom disku možda neće biti prostora. Sledeće strategije mogu da pomognu da smanjite veličinu vanmrežne datoteke kocke.

Oslobodite prostor na disku ili pronađite drugi disk    Izbrišite datoteke koje vam nisu potrebne pre čuvanja datoteke kocke ili sačuvajte datoteku na mrežnoj disk jedinici.

Uključujete manje podataka u vanmrežnu datoteku kocke    Razmotrite kako možete da umanjite količinu podataka u datoteci i da i dalje imate ono što vam je potrebno za izveštaj izvedene tabele ili izvedenog grafikona. Pokušajte sledeće:

 • Ukloni dimenzije    U okviru koraka 2 programa za vanmrežne kocke izaberite samo dimenzije koje su zapravo prikazane kao polja u izveštaju izvedene tabele ili izvedenog grafikona.

 • Uklanjanje nivoa detalja     Kliknite na polje _ z0z{pored svake izabrane dimenzije u okviru koraka 2 čarobnjaka, a zatim opozovite izbor u poljima za potvrdu za nivoe niže od onih koji se prikazuju u izveštaju.

 • Uklanjanje polja podataka    U okviru koraka 3 čarobnjaka, kliknite na dugme x0zvepored stavke mere, a zatim izaberite samo polja podataka koja koristite u izveštaju.

 • Uklanjanje stavki podataka    Kliknite na polje _ z0z{pored svake dimenzije u okviru koraka 3, a zatim opozovite izbor u poljima za potvrdu za stavke koje ne morate da vidite u izveštaju.

 1. Kliknite na karticu _ z0z{ ili na _ z1zve za ime stavke.

 2. Na kartici Opcije , u grupi Alatke izaberite stavku OLAP alatke, a zatim izaberite stavku OLAP van mreže.

  Traka u programu Outlook

 3. Kliknite na dugme na mreži, a zatim kliknite na dugme u redu.

 4. Ako se od vas zatraži da pronađete izvor podataka, kliknite na dugme Potraži da biste pronašli izvor, a zatim pronađite OLAP server na mreži.

Osvežavanje usluge _ z0z_, koje ga ponovo kreira pomoću najnovijih podataka iz kocke servera ili nove vanmrežne kocke, može biti proces koji troši vreme i zahtijeva mnogo privremenog prostora na disku. Započnite proces odjednom kada vam nije potreban momentalni pristup drugim datotekama i uverite se da imate adekvatan prostor na disku da biste ponovo sačuvali datoteku.

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele koji je zasnovan na vanmrežnoj datoteci kocke.

 2. Na kartici Podaci , u grupi veze kliknite na strelicu pored dugmeta Osveži sve, a zatim izaberite stavku Osveži.

  Slika Excel trake

Problem: novi podaci se ne pojavljuju u izveštaju kada osvežim.

Proverite da li je originalna baza podataka dostupna    Funkcija _ z0zve možda neće moći da se poveže sa originalnom bazom podataka na serveru radi preuzimanja novih podataka. Potvrdite da originalna baza podataka na serveru koja snabdeva podatke za kocku nije preimenovana ili premeštena. Uverite se da je server dostupan i da možete da se povežete sa njim.

Proverite da li su dostupni novi podaci    Proverite sa administratorom baze podataka da biste utvrdili da li je baza podataka ažurirana u oblastima koje su uključene u izveštaj.

Uverite se da se organizacija baze podataka nije promenila    Ako je OLAP kocka na mreži ponovo kreirana, možda ćete morati da ponovo organizujete izveštaj ili kreirate novu vanmrežnu datoteku kocke ili kocku čarobnjaka za OLAP kocku da biste pristupili izmenjenim podacima. Obratite se administratoru baze podataka da biste saznali o promenama koje su napravljene u bazi podataka.

Čuvanje izmenjenu vanmrežnu datoteku kocke može da bude proces konzumiranja vremena i ne možete da radite drugi rad u programu Excel dok se datoteka čuva. Započnite proces odjednom kada vam nije potreban momentalni pristup drugim datotekama i uverite se da imate adekvatan prostor na disku da biste ponovo sačuvali datoteku.

 1. Uverite se da ste povezani sa mrežom i da možete da pristupite originalnoj OLAP bazi podataka na OLAP serveru koji dostavlja podatke za vanmrežnu datoteku kocke.

 2. Izaberite izveštaj izvedene tabele koji je zasnovan na vanmrežnoj datoteci kocke ili kliknite na pridruženi izveštaj izvedene tabele za izveštaj izvedenog grafikona.

 3. Na kartici Opcije , u grupi Alatke izaberite stavku OLAP alatke, a zatim izaberite stavku OLAP van mreže.

 4. Izaberite stavku OLAP van mreže, a zatim izaberite stavku Uredi vanmrežnu datoteku sa podacima.

 5. Slijedite korake iz čarobnjaka za vanmrežne kocke da biste izabrali druge podatke za datoteku. U poslednjem koracima navedite isto ime i lokaciju kao postojeću datoteku koju menjate.

Napomena: Da biste otkazali čuvanje datoteke, kliknite na dugme Zaustavi u dijalogu Kreiranje datoteke kocke – tok .

Upozorenje: Ako izbrišete vanmrežnu datoteku kocke za izveštaj, više ne možete da koristite izveštaj van mreže ili da kreirate novu vanmrežnu datoteku kocke za izveštaj.

 1. Zatvorite sve radne sveske koje sadrže izveštaje koji koriste vanmrežnu datoteku kocke ili proverite da li su svi takvi izveštaji izbrisani.

 2. U operativnom sistemu Windows pronađite i izbrišite vanmrežnu datoteku kocke (. cub).

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×