Rad sa sadržajem i strukturom lokacije

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Za upravljanje sadržajem i strukturom SharePoint kolekcije lokacija koristite stranicu „Sadržaj i struktura lokacije“. U programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, navigacija se dinamički generiše iz hijerarhije kolekcije lokacija. To znači da se promena strukture lokacije (na primer, premeštanje podlokacije) prenosi kroz navigaciju lokacije. Mesto u navigaciji lokacije na kome se stavka sada prikazuje, odražava novu lokaciju osnovne podlokacije. Na ovoj stranici moguće je izvesti radnje koje nisu samo promena strukture lokacije. Sadržajem možete da upravljate izvršavanjem drugih radnji nad listama i stavkama liste. Na primer, možete da odjavite, prijavite, objavite i kopirate stavke.

Da bi vam bio poznat, interfejs za stranicu „Sadržaj i struktura lokacije“ dizajniran je slično programu Windows Explorer. Hijerarhiju kolekcije lokacija možete da vidite kao prikaz stabla u oknu za navigaciju, na levoj strani stranice „Sadržaj i struktura lokacije“. Na desnoj strani, stavke su navedene u oknu liste.

Napomena: Da biste pristupili stranici „Sadržaj i struktura lokacije“, najmanje što morate da imate su dozvole za doprinos.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Idite na stranicu sadržaj i struktura lokacije

Osnovni podaci o radnji

Izbor više stavki

Kopiranje stavki

Premeštanje stavki

Brisanje stavki

Prikazivanje ili skrivanje srodnih resursa

Osnovni podaci o izveštajima sadržaj i struktura lokacije

Prikaz izveštaja

Odlazak na stranicu „Sadržaj i struktura lokacije“

Na stranicu „Sadržaj i struktura lokacije“ možete da odete preko menija Radnje na lokaciji. Ako ste na najvišem nivou lokacije, videćete ovu stavku navedenu u meniju Radnje na lokaciji. Ako ste na podlokaciji, pronađite stranicu „Postavke lokacije“, a zatim stranicu „Sadržaj i struktura lokacije“.

Napomena: Ostale procedure u ovoj temi pretpostavljaju da znate kako da odete na stranicu „Sadržaj i struktura lokacije“ pomoću sledeće procedure.

 1. U meniju Radnje na lokaciji kliknite na vezu Upravljanje sadržajem i strukturom.

 2. Ako veza Upravljanje sadržajem i strukturom nije navedena, preduzmite sledeće korake:

  1. Postavite pokazivač na vezu Postavke lokacije, zatim kliknite na vezu Izmeni sve postavke lokacije, a zatim u odeljku Administracija kolekcije lokacija kliknite na vezu Idi u postavke glavne lokacije.

  2. U odeljku Administracija lokacije kliknite na vezu Sadržaj i struktura.

 3. Prikazaće se stranica „Sadržaj i struktura lokacije“.

 4. Da biste se vratili na stranicu postavke lokacije na traci sa alatkama liste izaberite stavku postavke, a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

Vrh stranice

Radnje

Za svaku stavku na stranici, kao i u oknu za navigaciju ili oknu liste, dostupan je kontekstualni meni, koji možete da koristite za izvršavanje tipičnih radnji. Iz kontekstualnog menija možete da izvršite tipične radnje programa Windows SharePoint Services 3.0, koje mogu da se izvrše i u drugim delovima korisničkog interfejsa. Možete da koristite funkcije za objavljivanje, kao što su odjavljivanje, odbacivanje odjavljivanja, podnošenje na odobrenje ili objavljivanje stavki. Pored toga, kolekciju lokacija možete da prestrukturišete premeštanjem, kopiranjem ili rekurzivnim brisanjem podlokacija. Osim toga, prilikom kopiranja, premeštanja ili brisanja sadržaja, ažuriraju se veze koje su povezane sa tim sadržajem.

Radnje koje su omogućene za neku stavku na stranici „Sadržaj i struktura lokacije“ prilagođene su kontekstu i zavise od statusa stavke. Na primer, ako je stavka odjavljena, radnja odjavljivanja nije omogućena. Omogućene radnje zavise od bezbednosnog konteksta tekućeg korisnika. Radnje koje su omogućene ili čak prikazane ne zavise samo od toga da li je radnja omogućena za funkciju, već i od drugih faktora, kao što je tip liste koja sadrži stavku ili da li su određene funkcije, kao što je objavljivanje, omogućene u kolekciji lokacija.

Radnja odbacivanja odjavljivanja, koja dozvoljava opoziv radnje odjavljivanja drugog korisnika za jednu ili više stavki, vraća stavke u stanje u kome su bile prilikom poslednjeg odjavljivanja. Tipičan scenario je kada zaposleni zaboravi da prijavi datoteke pre odlaska na odmor. Menadžer može da upotrebi radnju odbacivanja odjavljivanja kako bi izdao datoteke.

Napomena: Ova radnja je dostupna samo sa stranice „Upravljanje sadržajem i strukturom“ i uz odgovarajuće dozvole.

Vrh stranice

Izbor više stavki

Na stranici „Sadržaj i struktura lokacije“ svaka radnja koja može da se izvrši nad jednom stavkom, može i nad više njih ako se stavke prvo izaberu, a zatim se izabere radnja.

 1. Na stranici „Sadržaj i struktura lokacije“, pored stavke Tip kliknite na dugme Izaberi sve stavke.

  • Opozovite izbor u poljima za potvrdu svake stavke koju ne želite da uključite.

  • Da biste izabrali stavku, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored nje.

 2. U meniju Radnje izaberite radnju koju želite da izvršite.

Vrh stranice

Kopiranje stavki

Čitave podlokacije ili liste možete da kopirate na drugu podlokaciju u hijerarhiji kolekcije lokacija, kao i pojedinačne stavke liste u bilo koju kompatibilnu listu. Međutim, radnju kopiranja ne možete da koristite za dupliranje stavke liste u istoj listi.

Nakon što izvršite radnju kopiranja, navigacija lokacije se ažurira za sve navigacione komponente, a podlokacije, liste ili liste stavki koje se nalaze na obe lokacije odraziće se u navigaciji lokacije.

 1. Na stranici „Sadržaj i struktura lokacije“ izaberite jednu ili više stavki za kopiranje.

 2. U meniju Radnje kliknite na vezu Kopiraj.

 3. U dijalogu Kopiranje izaberite odredište, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Izvor stavke se proveravaju da biste se uverili da je kompatibilan sa kontejner odredište. Ako za proveru valjanosti određuje:

  • Da je stavka kompatibilna, ona će biti kopirana i prikazaće se stranica „Sadržaj i struktura lokacije“.

  • Da stavka nije kompatibilna, pojaviće se poruka o grešci, a stavka neće biti kopirana.

Vrh stranice

Premeštanje stavki

Pojedinačna stavka liste ili cela podlokacija mogu se premestiti na drugu podlokaciju u kolekciji lokacija. Podlokacija se može premestiti direktno ispod glavnog nivoa, kao i ispod druge podlokacije u hijerarhiji kolekcije lokacija. Prilikom premeštanja podlokacije, premeštaju se svi njeni sadržaji. Međutim, na drugu podlokaciju nije moguće premestiti samo listu (na primer, samo biblioteku dokumenata).

Prilikom premeštanja podlokacije ili stavke, komponente navigacije se automatski ažuriraju jer se navigacija dinamički generiše iz hijerarhije kolekcije lokacija, tako da će se nova lokacija stavke ili podlokacije odraziti u navigaciji.

Radnju premeštanja možete da koristite za efikasno prestrukturiranje lokacije. Na primer, možda će biti potrebno ponovo napraviti navigaciju lokacije ili premestiti podlokaciju odeljenja zato što su reorganizovane u okviru druge grupe.

 1. Na stranici „Sadržaj i struktura lokacije“ izaberite jednu ili više stavki koje želite da premestite.

 2. U meniju Radnje kliknite na vezu Premesti.

 3. U dijalogu Premeštanje izaberite odredište, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Proverom valjanosti stavki izvora proverava se njihova kompatibilnost sa odredišnim kontejnerom. Ako se proverom valjanosti utvrdi:

  • Da je stavka kompatibilna, ona će biti premeštena i prikazaće se stranica Sadržaj i struktura lokacije.

  • Da stavka nije kompatibilna, prikazaće se poruka o grešci, a stavka neće biti premeštena.

Vrh stranice

Brisanje stavki

Ova funkcija dozvoljava administratoru lokacije da lokaciju reorganizuje bez brisanja svake stavke ponaosob. Iz hijerarhije kolekcije lokacija mogu se izbrisati čitave podlokacije, kao i pojedinačne stavke.

Ako je na lokaciji omogućena korpa za otpatke, stavke liste se mogu spasiti nakon što su izbrisane. Međutim, brisanje podlokacije je drastična akcija; čitava grana je trajno izbrisana, čak iako je korpa za otpatke omogućena.

Napomena: Ako prikazivanje podlokacije ili stranice u navigaciji lokacije nije cilj, lokaciju ne treba izbrisati, već se mora otići na stranicu „Opcije navigacije“ i upotrebiti funkcija Sakrij.

 1. Na stranici „Sadržaj i struktura lokacije“, u prikazu stabla postavite pokazivač na podlokaciju koju želite da izbrišete, a zatim kliknite na strelicu koja će se pojaviti.

 2. U meniju koji će se pojaviti izaberite stavku Izbriši.

 3. Pojaviće se dijalog upozorenja sa porukom Brisanjem izabranih lokacija će biti izbrisan sav sadržaj i korisničke informacije. Sve podlokacije će takođe biti trajno izgubljene.

 4. U dijalogu upozorenja kliknite na dugme Da.

 5. Budući da ova operacija dugo traje, prikazaće se Web stranica Izvršavanje operacije brisanja.

 6. Kada se operacija završi, pregledač će automatski učitati stranicu „Upravljanje sadržajem i strukturom".

Vrh stranice

Prikazivanje ili skrivanje srodnih resursa

Ovu funkciju koristite za određivanje resursa koje stavka poziva. Resursi su svi elementi koje stranica koristi, uključujući raspored na stranici, slike, kaskadne opise stila (CSS), veze sa ove stranice ka drugim stranicama, veze ka stranici unutar kolekcije lokacija, kao i veze ka ovoj stranici ili sa nje. Identifikacija srodnih resursa za stavku je posebno korisna, na primer, ako je potrebno da obrišete sliku. Određivanjem zavisnih elemenata za tu sliku, možete po potrebi da ažurirate veze ili resurse.

Ova funkcija prikazuje samo srodne resurse za pojedinačnu stavku. Ako nijedna stavka nije izabrana, klikom na dugme Prikaži srodne resurse izabraće se prva stavka u oknu liste. Svaki put kada izaberete drugu stavku u listi, prikazaće se resursi za tu stavku.

Da biste prikazali povezani resursi   

 1. Na stranici „Sadržaj i struktura lokacije", na traci sa alatkama za listu kliknite na vezu Prikaži srodne resurse.

 2. Prikazaće se okno Resursi koji se odnose na.

 3. Ako niste izabrali stavku, pokrenuće se izveštaj za stavku koja bi bila prva da je lista sortirana po abecednom redu.

Da biste sakrili povezani resursi   

 1. Na stranici „Sadržaj i struktura lokacije", na traci sa alatkama za listu kliknite na vezu Sakrij srodne resurse.

 2. Okno Resursi koji se odnose na se neće prikazati.

Vrh stranice

Izveštaji sadržaja i strukture lokacije

Dostupno je sedam izveštaja kada instalirate program Office SharePoint Server 2007. Kada izaberete izveštaj, vraćaju se sve stavke koje odgovaraju filteru u tekućoj lokaciji, kao i svim podlokacijama ispod tekuće lokacije.

Napomena: Da biste odredili kontejner za stavku u izveštaju, možete da postavite pokazivač na ime kolone, a putanja će se prikazati u statusnoj traci pregledača.

Ako imate odgovarajuće dozvole na lokaciji, možete da kreirate ili uređujete izveštaje i uskladite ih sa vašom situacijom ili okruženjem. Na primer, autori mogu da imaju problema prilikom pronalaženja svih stranica na kojima rade u kolekciji lokacija. Pokretanjem izveštaja moći će da pronađu sve stavke, a zatim iz prikaza izveštaja, izvrše radnje nad stavkama na isti način kao u prikazu Svi dokumenti.

Pošto su izveštaji stavke u listi, novi izveštaj će automatski biti raspoređen po kreiranju. Takođe, zbog toga što su izveštaji stavke liste, mogu biti kontrolisani preko verzija tako da se moraju proveriti pre uređivanja.

Prikazivanje izveštaja

 1. Da biste prikazali izveštaje izaberite neku od sledećih metoda:

  • Na stranici „Sadržaj i struktura lokacije", u meniju Prikaz izaberite izveštaj.

  • U meniju Radnje na lokaciji postavite pokazivač na vezu Prikaži izveštaje, a zatim izaberite izveštaj.

 2. Otvoriće se izveštaj na stranici „Sadržaj i struktura lokacije".

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×