Prvi koraci uz funkciju Service Trust Portal za pretplate na Office 365 za preduzeća, Azure i Dynamics CRM Online

Portal za pouzdanost usluga (STP) pruža razne sadržaje o bezbednosnim praksama korporacije Microsoft i sadrži izveštaje o nadzoru nezavisne treće strane o Microsoft uslugama na mreži. Možete da saznate i na koji način usluge na mreži mogu da pomognu preduzeću da se usaglasi sa standardima, zakonima i propisima u svim delatnostima, uključujući:

 • International Organization for Standardization (ISO)

 • Health Insurance Portability and Accountability Act iz 1996. (HIPAA)

 • Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP).

Ko može da pristupi portalu za pouzdanost usluga i na koji način?

Portalu za pouzdanost usluga mogu da pristupe novi klijenti i klijenti koji procenjuju Microsoft usluge na mreži. Koristite sledeće obrasce za prijavljivanje (koji se koriste i za probne naloge) da biste dobili pristup:

Postojeći klijenti portalu za pouzdanost usluga mogu da pristupe na adresi https://aka.ms/STP uz neku od sledećih pretplata na mreži (koje se nazivaju i zakupci):

 • Office 365 za preduzeća (aktivne probne i plaćene pretplate)

 • Dynamics CRM Online (aktivne probne i plaćene pretplate)

 • Microsoft Azure (samo Azure Active Directory nalozi za probne ili plaćene pretplate)

Ne mogu da se prijavim, vidim grešku kada odem na adresu https://aka.ms/STP

Ako nemate pristup portalu za pouzdanost usluga, a globalni ste administrator usluge Office 365 za preduzeća ili Azure AD, možete odmah da obavite podešavanje. Kada kao globalni administrator organizacije dobijete pristup, možete da pozovete i druge osobe na portal.

Napomena: Da biste saznali više o različitim ulogama administratora u usluzi Office 365, pročitajte članak Dodela uloga administratora u usluzi Office 365, a ako koristite Azure, pročitajte članak Dodela uloga administratora u usluzi Azure Active Directory (Azure AD). Za Dynamics CRM Online koristite Office 365 nalog globalnog administratora.

Pomoć za dovršavanje upisivanja

Ovaj odeljak vas vodi kroz postupno podešavanje probne verzije usluge Office 365.

Ako vaše preduzeća nije Office 365 ili Microsoft Azure klijent, i dalje možete da pristupite dokumentima i informacijama portala za pouzdanost usluga tako što ćete brzo podesiti besplatnu probnu verziju usluge Office 365:

 1. Idite na obrazac za prijavljivanje i unesite detalje o preduzeću, kako je prikazano na sledećem snimku ekrana.

  Prikazuje stranicu „Dobro došli. Hajde da se upoznamo“. Ovde unesite detalje za prijavljivanje.


  Za stavku Veličina preduzeća navedite samo broj osoba koje će pristupati dokumentima portala za pouzdanost usluga. Ako su vam potrebni dodatni detalji o tome šta da unesete na ovoj stranici, pročitajte temu Kako se upisuje za Office 365 – pomoć za administratore. Kada unesete detalje, kliknite na dugme Dalje da biste nastavili.

 2. Office 365 na sledećoj stranici pravi korisnički ID od vašeg imena i detalja o preduzeću koje ste uneli, kao što je prikazano na sledećem snimku ekrana. Zabeležite svoj ID i lozinku koju napravite – biće vam potrebni za pristup dokumentima portala za pouzdanost usluga.

  Prikazuje stranicu „Kreiranje korisničkog ID-a“. Microsoft pravi korisnički ID od vašeg imena i detalja o preduzeću koje unesete.

  Kliknite na dugme Dalje da biste nastavili.

 3. Na poslednjem ekranu unesite broj telefona kako biste mogli da primite kôd za verifikaciju. Office 365 koristi vaš broj samo da bi vam poslao kôd za verifikaciju. Vaš broj se neće koristiti u marketinške ili neke druge svrhe.

  Kada primite kôd za verifikaciju, unesite ga kao što je prikazano na sledećem snimku ekrana.

  Prikazuje stranicu „Dokažite. Da. Niste. Robot.“ Unesite broj telefona kako biste mogli da primite kôd za verifikaciju, a zatim ga unesite. Time je vaša prijava dovršena.

  Izaberite stavku Napravi moj nalog. Kada Office 365 potvrdi da ste spremni da krenete, možete da Pristupite portalu za pouzdanost usluga.

Pristup portalu za pouzdanost usluga

Da biste pristupili portalu za pouzdanost usluga:

 1. Idite na adresu https://aka.ms/STP.

  Ne mogu da se prijavim, vidim grešku kada odem na adresu https://aka.ms/STP

 2. Da biste se prijavili:

  • Ako ste globalni administrator usluge Office 365 ili Azure AD, unesite akreditive administratora.

  • Ako ste pratili gorenavedena uputstva za podešavanje besplatne probne verzije, unesite korisnički ID i lozinku koje ste upravo napravili.

 3. Kada se prvi put prijavite, kliknite dvaput na dugme U redu da biste nastavili. Klik na dugme U redu ovlašćuje organizaciju da koristi portal za pouzdanost usluga i omogućava pristup vašem direktorijumu korisnika (koji je uskladišten u usluzi Azure AD). Portal za pouzdanost usluga zahteva pristup usluzi Azure AD kako biste mogli da dodajete druge korisnike portala za pouzdanost usluga iz organizacije. Kada se prijavite, dolazite na matičnu stranicu.

Izbor postavki delatnosti i regiona

Kada prvi put pristupite portalu za pouzdanost usluga, sledeći korak je da konfigurišete postavke delatnosti i regiona. Te postavke možete da promenite u bilo kom trenutku. Konfigurisanjem tih postavki omogućavate portalu za pouzdanost usluga da vam pruži sadržaj koji je najrelevantniji za vašu organizaciju. Da biste konfigurisali postavke delatnosti i regiona:

 1. Kada se prijavite na portal za pouzdanost usluga, izaberite stavku Postavke kao što je prikazano na sledećem snimku ekrana.

  Prikazuje meni „Pouzdana usluga“ sa opcijom „Postavke“ istaknutom na levoj strani.
 2. Na stranici Postavke izaberite strelicu nadole pored stavke REGION i potvrdite izbor odgovarajućih regiona za organizaciju.

 3. Izaberite strelicu nadole pored stavke DELATNOST i potvrdite izbor odgovarajućih delatnosti za organizaciju.

 4. Kada izaberete regione i delatnosti, izaberite stavku Sačuvaj.

Na ovom ekranu možete opcionalno da Dodate druge administratore i korisnike.

Pregled sadržaja za usaglašenost i poverenje

Da biste pregledali sadržaj, izaberite opciju iz menija:

 • Izveštaji o usaglašenosti – da biste prikazali nadgledanja nezavisnih nadzornika i procene usluge Office 365, Azure i Dynamics CRM Online.

 • Dokumenti o pouzdanosti – da biste prikazali informacije o tome na koji način Microsoft upravlja uslugama Office 365, Azure i Dynamics CRM Online.

Portal za pouzdanost usluga prikazuje izveštaje i dokumente koji su relevantni za izabrane delatnosti i regione. Ako želite da pronađete određeni izveštaj, koristite pružene filtere. Na primer, unesite puno ili delimično ime dokumenta u polje POTRAŽI IME DOKUMENTA / REZIME DOKUMENTA i izaberite stavku Filtriranje izveštaja. Izaberite bilo koje ime dokumenta u okviru stavke Ime izveštaja (Izveštaji o usaglašenosti) ili Ime dokumenta (Dokumenti o pouzdanosti) da biste ga preuzeli na računar.

Napomena: Izveštaji i dokumenti portala za pouzdanost usluga dostupni su za preuzimanje najmanje dvanaest meseci posle objavljivanja ili dok ne postane dostupna nova verzija dokumenta.

Dodavanje drugih administratora i korisnika portala

Ako ste vi jedina osoba u organizaciji kojoj je potreban pristup portalu za pouzdanost usluga, možete da preskočite ovaj korak. U suprotnom, možete da dodate druge administratore ili korisnike na portal.

Svi administratori ili korisnici koje želite da dodate na portal za pouzdanost usluga moraju već da imaju Office 365 ili Azure AD naloge. Administratori portala za pouzdanost usluga mogu da menjaju postavke i pregledaju sadržaj na sajtu. Korisnici portala za pouzdanost usluga mogu samo da pregledaju sadržaj na sajtu.


Da biste dodali administratora portala

Na stranici Postavke izaberite stavku Dodavanje uloge korisnika. U polju Korisničko ime unesite adresu e-pošte za korisnika kojeg želite da postavite kao administratora portala. Izaberite ulogu Administrator portala i stavku Dodaj korisnika.


Da biste dodali korisnika portala

Na stranici Postavke izaberite stavku Dodavanje uloge korisnika. U polju Korisničko ime unesite adresu e-pošte za korisnika kojeg želite da postavite kao korisnika portala. Izaberite ulogu Korisnik portala i stavku Dodaj korisnika.

Upravljanje administratorima i korisnicima portala

Da biste videli ko ima pristup portalu za pouzdanost usluga ili ako želite da opozovete pristup administratoru ili korisniku portala, prijavite se u Azure AD.

 1. Prijavite se u Azure AD pomoću naloga globalnog administratora i pređite na 3. korak u ovoj proceduri ili se prijavite u Office 365 pomoću naloga globalnog administratora. U zavisnosti od podešavanja, možda ćete morati da odaberete stavku Administrator u Office 365 pokretanju aplikacija na vrhu stanice, kao što je prikazano na sledećem snimku ekrana.

  Prikazuje Office 365 pokretanje aplikacija, u kome je markirana stavka „Administrator“.
 2. U meniju Administrator odaberite stavku Azure AD, kao što je prikazano na sledećem snimku ekrana.

  Prikazuje meni „Office 365 administracija“. Odaberite treću opciju koja je „Azure AD“.

  Napomene: 

  • Azure AD pomaže vam da upravljate korisnicima za pretplatu na Office 365. Pod uslovom da ste globalni administrator, možete da se prijavite u Azure AD da biste upravljali korisnicima.

  • Možda ćete morate dvaput da se prijavite ako se još niste prijavljivali u Azure AD. Koristite isto ime i lozinku koje koristite za Office 365. Posle procesa prijavljivanja, potrebno je nekoliko trenutaka da Azure AD završi podešavanje. Kada se podešavanje završi, odaberite stavku Počni da upravljaš uslugom.

 3. Azure AD kontrolna tabla prikazuje pretplatu na Active Directory (obično se zove Microsoft). Kliknite dvaput na pretplatu na Azure AD, kao što je prikazano na sledećem snimku ekrana.

  Prikazuje Azure AD, pri čemu je markirana vaša pretplata.
 4. Na sledećoj stranici izaberite stavku APLIKACIJE, kao što je prikazano na sledećem snimku ekrana.

  Prikazuje Azure AD meni u kojem je izabrana stavka APLIKACIJE.
 5. Sledeća stranica prikazuje listu aplikacija koje su povezane sa uslugom Azure AD. Lista obuhvata pretplate na Microsoft usluge na mreži kao što su Office 365 Exchange Online i Office 365 portal za pouzdanost. Office 365 portal za pouzdanost jeste ime aplikacije koje Azure AD koristi za portal za pouzdanost aplikacija. Izaberite stavku Office 365 portal za pouzdanost, kao što je prikazano na sledećem snimku ekrana.

  Prikazuje listu Azure AD aplikacija, pri čemu je poverenje usluge markirano (O365trustportal).
 6. Na sledećoj stranici, u meniju kontrolne table izaberite stavku KORISNICI, kao što je prikazano na sledećem snimku ekrana.

  Prikazuje Azure AD meni u kojem je markirana stavka KORISNICI.
 7. Sledeća stranica prikazuje listu Office 365 korisnika i drugih osoba sa Azure AD nalozima u organizaciji, kao što je prikazano na sledećem snimku ekrana. Stavka DODELJENO postavljena je na opciju Da za svakog korisnika koji ima pristup portalu za pouzdanost usluga.

  Prikazuje Azure AD sa listom korisnika za poverenje usluge.
 8. Da biste opozvali pristup korisnika portalu za pouzdanost usluga, izaberite korisnika, a zatim na dnu ekrana izaberite stavku UKLONI, kao što je prikazano na sledećem snimku ekrana.

  Prikazuje dugme „Ukloni“ u usluzi Azure AD

  Napomena: Nije moguće opozvati pristup za Office 365 ili Azure globalnog administratora.

 9. U dijalogu potvrdite da želite da opozovete pristup za tog korisnika tako što ćete označiti opciju Onemogući pristup ovoj aplikaciji izabranom korisniku. Izaberite oznaku potvrde da biste potvrdili, kao što je prikazano na sledećem snimku ekrana. Pristup možete ponovo da aktivirate za korisnika u bilo koje vreme.

  Prikazuje Azure AD dijalog sa poljem za potvrdu koje morate da označite ako korisniku želite da onemogućite pristup poverenju usluge. Zatim izaberite ikonu u donjem desnom uglu da biste dovršili.

Najčešća pitanja

Pronađite pomoć za portal za pouzdanost usluga.

1. Zašto moram da dam pristanak portalu za pouzdanost usluga da koristi Azure Active Directory?

Portal za pouzdanost usluga jeste Azure aplikacija i oslanja se na Azure Active Directory da bi potvrdio identitet. Portalu za pouzdanost usluga neophodan je pristup za čitanje/pisanje usluzi Azure Active Directory organizacije jer on skladišti detalje o korisnicima usluge Office 365 i o tome čemu oni imaju pristup. Azure Active Directory mora da ima mogućnost da identifikuje korisnike koji imaju pristup portalu za pouzdanost usluga.

2. Zašto primam upozorenje u kom piše da Microsoft nije potvrdio pouzdanost aplikacije portala za pouzdanost usluga (Office 365 portal za pouzdanost)?

Portal za pouzdanost usluga jeste Microsoft Azure aplikacija, a sve aplikacije izrađene na osnovu usluge Azure uključuju standardno odricanje odgovornosti korporacije Microsoft. Portal za pouzdanost usluga razvila je korporacija Microsoft i njega kontroliše i njime upravlja isključivo korporacija Microsoft. Dodatne informacije o portalu za pouzdanost usluga potražite na adresi blogs.office.com koji obuhvata i članke Najava Office 365 portala za pouzdanost usluga i Najava poboljšanih Office 365 SOC izveštaja o nadzoru sa novim principima pouzdanosti.

3. Moja organizacija koristi više domena. Na koji način mogu da dodam korisnike portala za pouzdanost usluga sa različitih domena?

Kada dodajete korisnike sa bilo kog domena, trenutno morate da budete prijavljeni kao globalni administrator tog određenog domena. Na primer, ako ste prijavljeni na domen „contoso.onmicrosoft.com“, onda možete da dodajete korisnike sa domena „contoso.onmicrosoft.com“. Ako želite da dodate korisnike sa dugog domena (na primer, „contoso.com“), onda morate da se prijavite kao globalni administrator za „contoso.com“.

4. Zašto dobijam grešku u kojoj piše da su dokumenti portala za pouzdanost usluga oštećeni?

Većina dokumenata portala za pouzdanost usluga jeste u PDF formatu. Koristite opciju veb pregledača Sačuvaj da biste sačuvali te datoteke na lokalnom računaru i otvorili ih sa njega.

Pronađite pomoć za portal za pouzdanost usluga i izveštaje

Obratite se podršci za Office 365 za preduzeća. Možemo da vam pomognemo u vezi sa pitanjima o portalu za pouzdanost usluga ili greškama na koje nailazite kada koristite portal. Možete da nam se obratite i sa pitanjima i povratnim informacijama o izveštajima o usaglašenosti i resursima za pouzdanost portala za pouzdanost usluga.

Ako vidite grešku: „Nemate odgovarajuće dozvole za pristup ovoj aplikaciji!“, to je zato što ste već prijavljeni u Office 365 (najverovatnije pomoću poslovnih akreditiva). Ako niste globalni administrator za tu instancu usluge Office 365, umesto toga vidite grešku. Imate sledeće opcije:

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×