Prvi koraci uz SharePoint Designer 2010

Microsoft SharePoint Designer 2010 je program za Veb dizajn i dizajn aplikacija pomoću kojeg se dizajniraju, kreiraju i prilagođavaju Veb aplikacije koje koriste Microsoft SharePoint Foundation 2010 i Microsoft SharePoint Server 2010. Pomoću programa SharePoint Designer 2010 možete kreirati Veb stranice bogate podacima, praviti moćna rešenja sa omogućenim tokovima posla i dizajnirati izgled i doživljaj lokacije.

Koristite dolenavedene veze da biste saznali više o programu SharePoint Designer 2010 putem članaka, video zapisa i drugih resursa za učenje. Koristite sledeće procedure da biste saznali više o osnovnim zadacima koji se izvršavaju u programu SharePoint Designer 2010.

Logotip „Prvi koraci“

Šta želite

Lokacija koju treba da posetite

Samo želite da saznate šta se promenilo?    

Saznajte šta je novo u ovom izdanju i kako da na najbolji način iskoristite nove funkcije.

Novo u programu SharePoint Designer 2010

Tražite menije i komande iz izdanja 2007?    

Pogledajte tabelu komandi iz menija i sa trake sa alatkama iz verzije 2007 i saznajte njihove nove lokacije koristeći ovu radnu svesku sa mapiranjem.

Vodiči za mapiranje za Microsoft Office aplikacije

Nikad ranije niste koristili SharePoint Designer?    

Saznajte sve u vezi sa programom SharePoint Designer 2010 i kako da ga na najbolji mogući način iskoristite u svojoj organizaciji.

Uvod u SharePoint Designer 2010

Tražite obuku za sebe i druge članove vašeg tima?    

Postanite produktivniji u ovoj verziji pomoću obuke o programu SharePoint Designer 2010.

Microsoft Office obuka

Osnovni zadaci u programu SharePoint Designer 2010

Otvaranje i kreiranje SharePoint lokacija

Kreiranje lista, biblioteka i veza sa izvorima podataka

Kreiranje prilagođenih prikaza i obrazaca

Kreiranje prilagođenih tokova posla

Dizajniranje stranica lokacije, master stranica i rasporeda na stranici

Čuvanje kao predloška

Otvaranje i kreiranje SharePoint lokacija

U programu SharePoint Designer 2010 možete da otvarate postojeće SharePoint lokacije na serveru i počnete da ih prilagođavate i možete da kreirate nove lokacije na osnovu predložaka SharePoint lokacija ili nove, prazne lokacije koje prilagođavate iz početka.

Otvaranje lokacija

Da biste otvorili postojeću lokaciju, izaberite karticu Datoteka, odaberite stavku Lokacije i uradite nešto od sledećeg:

 • Izaberite stavku Otvori lokaciju da biste potražili dostupne lokacije na serveru.

 • Izaberite stavku Prilagodi moju lokaciju da biste otvorili i prilagodili svoju lokaciju.

 • U okviru Nedavne lokacije izaberite lokaciju na kojoj ste prethodno radili.

Kreiranje lokacija

Da biste kreirali novu lokaciju, izaberite karticu Datoteka, odaberite stavku Lokacije i uradite nešto od sledećeg:

 • Izaberite stavku Nova prazna Veb lokacija da biste kreirali praznu SharePoint lokaciju.

 • Izaberite stavku Dodaj podlokaciju mojoj lokaciji da biste kreirali novu lokaciju u okviru vaše lokacije.

 • U okviru Predlošci lokacija izaberite predložak da biste kreirali novu lokaciju na osnovu SharePoint predloška.

Napomena : Pored otvaranja i kreiranja lokacija iz programa SharePoint Designer 2010, SharePoint lokaciju možete da otvorite koristeći pregledač i da zatim otvorite tu lokaciju u programu SharePoint Designer 2010 pomoću dostupnih veza u meniju Radnje na lokaciji, na traci i na drugim mestima u programu SharePoint.

Vrh stranice

Kreiranje lista, biblioteka i veza sa izvorima podataka

U programu SharePoint Designer 2010 možete da kreirate liste i biblioteke koje obično služe kao izvor podataka za SharePoint lokacije i možete da kreirate veze izvora podataka sa XML datotekama, spoljnim bazama podataka i Veb uslugama.

SharePoint liste i biblioteke

Da biste kreirali SharePoint listu ili biblioteku, u oknu Navigacija izaberite stavku Liste i biblioteke i na kartici Liste i biblioteke odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Izaberite stavku Prilagođena lista da biste kreirali potpuno praznu listu.

 • Izaberite stavku SharePoint lista da biste kreirali listu na osnovu predloška SharePoint liste.

 • Izaberite stavku Biblioteka dokumenata da biste kreirali biblioteku na osnovu predloška SharePoint biblioteke.

 • Izaberite stavku Spoljna lista da biste kreirali spoljnu listu na osnovu spoljnog tipa sadržaja. (Spoljni tipovi sadržaja objašnjeni su u daljem tekstu.)

 • Izaberite stavku Lista iz unakrsne tabele da biste kreirali listu zasnovanu na uvezenoj unakrsnoj tabeli.

Veze sa izvorom podataka

Da biste kreirali vezu sa izvorom podataka, u oknu Navigacija izaberite stavku Izvori podataka i na kartici Izvori podataka odaberite jednu od sledećih opcija.

 • Izaberite stavku Povezani izvor podataka da biste kreirali podatke za povezivanje sa više izvora podataka.

 • Izaberite stavku Veza baze podataka da biste kreirali podatke za povezivanje sa bazom podataka koja podržava OLE DB ili ODBC protokol.

 • Izaberite stavku Veza sa SOAP uslugom da biste kreirali vezu sa XML Veb uslugom koristeći SOAP (Simple Object Access Protocol).

 • Izaberite stavku Veza usluge REST da biste kreirali vezu sa serverskom skriptom koristeći REST (Representational State Transfer).

 • Izaberite stavku Veza XML datoteke da biste kreirali vezu sa XML izvornom datotekom.

Spoljni tipovi sadržaja

Pomoću spoljnih tipova sadržaja možete da se povežete sa spoljnim izvorima poslovnih podataka i integrišete te izvore sa SharePoint lokacijom i podržanim klijentskim aplikacijama. Kad kreirate spoljni tip sadržaja, možete da kreirate spoljne liste koje omogućavaju korisnicima interakciju sa podacima kao da je u pitanju bilo koja SharePoint lista ili biblioteka.

Da biste kreirali spoljni tip sadržaja, izvršite ove korake.

 1. U oknu Navigacija izaberite stavku Spoljni tipovi sadržaja.

 2. Na kartici Spoljni tipovi sadržaja izaberite stavku Spoljni tip sadržaja i dizajnirajte operacije, polja i druge elemente za spoljni tip sadržaja.

Vrh stranice

Kreiranje prilagođenih prikaza i obrazaca

U programu SharePoint Designer 2010 možete da kreirate prilagođene prikaze i obrasce za svoje izvore podataka, koji zapravo postaju interfejs za čitanje i upisivanje podataka u te izvore podataka.

Prikazi

Prikaz je direktan prilagodljivi prikaz izvora podataka koji je moguće dodali na bilo koju SharePoint stranicu. U programu SharePoint Designer 2010 možete da kreirate prikaze liste (koji koriste Veb segment XSLT prikaza liste) i prikaze podataka (koji koriste Veb segment obrasca sa podacima). Izvršite neki od sledećih koraka da biste kreirali prikaz liste ili podataka.

 • U oknu Navigacija izaberite stavku Liste i biblioteke, izaberite listu za koju želite da kreirate prikaz, a zatim na kartici Postavke liste izaberite stavku Prikaz liste.

  Napomena : Tako se kreira prikaz koji je povezan sa listom ili bibliotekom. Zahvaljujući tome, korisnici će videti prikaz i moći da ga prilagođavaju pomoću grupe Upravljanje prikazima na traci programa SharePoint.

 • U oknu Navigacija, izaberite stavku Stranice lokacije, uredite stranicu na kojoj želite da kreirate prikaz, izaberite karticu Umetanje, odaberite stavku Prikaz podataka, a zatim odaberite SharePoint listu ili biblioteku koju želite da koristite za prikaz.

Obrasci

Obrazac je prilagodljivi prikaz izvora podataka koji koristite za prosleđivanje ili ponovno upisivanje u izvoru podataka. U programu SharePoint Designer 2010 možete da kreirate obrasce lista i obrasce sa podacima (i jedni i drugi koriste Veb segment obrasca sa podacima). Izvršite neki od sledećih koraka da biste kreirali obrazac liste ili obrazac sa podacima.

 • U oknu Navigacija izaberite stavku Liste i biblioteke, izaberite listu za koju želite da kreirate obrazac, a zatim na kartici Postavke liste izaberite stavku Obrazac liste.

 • U oknu Navigacija izaberite stavku Stranice lokacije, uredite stranicu na kojoj želite da kreirate obrazac, izaberite karticu Umetanje, odaberite stavke Obrazac nove stavke, Uredi obrazac stavke ili Prikaži obrazac stavke i izaberite izvor podataka koji želite da koristite za obrazac.

Napomena : Pored korišćenja alatki za dizajn obrasca u programu SharePoint Designer 2010, SharePoint obrasce možete da kreirate i prilagođavate i pomoću programa Microsoft InfoPath 2010.

Vrh stranice

Kreiranje prilagođenih tokova posla

U programu SharePoint Designer 2010 možete da upravljate poslovnim procesima koristeći veoma prilagođene tokove posla. Tokove posla moguće je koristiti za upravljanje procesima aplikacije, kao i procesima ljudske saradnje. Pri kreiranju tokova posla imate brojne opcije.

Kreiranje tokova posla u programu SharePoint Designer 2010

Kad kreirate tok posla, možete da ga kreirate na osnovu SharePoint liste ili biblioteke, možete da kreirate tok posla koji može da se ponovo koristi i da se primeni na bilo koju listu ili biblioteku i možete da kreirate tok posla koji funkcioniše na nivou lokacije.

Da biste kreirali te tokove posla, u oknu Navigacija izaberite stavku Tokovi posla, a zatim na kartici Tokovi posla izvršite neki od sledećih koraka:

 • Izaberite stavku Tok posla liste i odaberite listu sa kojom želite da povežete tok posla.

 • Izaberite stavku Tok posla koji se može ponovo upotrebiti da biste kreirali tok posla koji se može ponovo upotrebiti i koji je moguće povezati sa bilo kojom listom ili bibliotekom.

 • Izaberite stavku Tok posla lokacije da biste kreirali tok posla koji se može primeniti na nivou lokacije.

Kad kreirate tok posla, koristite dizajner toka posla za strukturiranje uslova, radnji i koraka u toku posla. Koristite dizajner zadataka za upravljanje događajima povezanim sa svakim zadatkom.

Uvoz tokova posla iz programa Microsoft Visio 2010

Pored kreiranja tokova posla u programu SharePoint Designer 2010, možete da uvezete tok posla dizajniran u programu Microsoft Visio 2010 koristeći obezbeđene šablone i predloške toka posla.

Da biste uvezli tok posla, u oknu Navigacija izaberite stavku Tokovi posla, a zatim na kartici Tokovi posla izvršite sledeće korake:

 1. Izaberite stavku Uvezi iz programa Visio i u sistemu datoteka ili SharePoint biblioteci dokumenata potražite Visio Workflow Interchange datoteku (.vwi).

 2. Odaberite da povežete tok posla sa listom ili da omogućite njegovo ponovno korišćenje i kliknite na dugme Završi.

 3. Počnite da prilagođavate tok posla u programu SharePoint Designer.

Vrh stranice

Dizajniranje stranica lokacije, master stranica i rasporeda na stranici

U programu SharePoint Designer 2010 možete da kreirate i prilagođavate stranice lokacije, master stranice i rasporede na stranici. Iako svaka od tih stranica ispunjava drugačiju svrhu, utisak pri uređivanju stranice je sličan. Možete da dodajete i uklanjate tekst, slike, veze, tabele, Veb segmente, kontrole servera i drugo. Primenite definicije stila i kaskadne opise stilova na master stranice i rasporede na stranici da biste promenili izgled i doživljaj lokacije ili joj dodali brend kako bi se podudarala sa identitetom vašeg preduzeća.

Stranice lokacije

Da biste kreirali stranicu lokacije, u oknu Navigacija izaberite stavku Stranice lokacije, a zatim na kartici Stranice izvršite neki od sledećih koraka:

 • Izaberite stavku Stranica sa Veb segmentima da biste kreirali stranicu koja ima Veb segmente zaglavlja i tela, a pored toga, biće povezana sa master stranicom lokacije.

 • Izaberite stavku Stranica i odaberite stavke ASPX ili HTML da biste kreirali praznu stranicu lokacije koja nije povezana sa master stranicom lokacije.

Master stranice

 • U oknu Navigacija izaberite stavku Master stranice, a zatim na kartici Master stranice izaberite stavku Prazna master stranica.

Rasporedi na stranicama

 • U oknu Navigacija izaberite stavku Rasporedi na stranici, a zatim na kartici Rasporedi na stranici izaberite stavku Novi raspored na stranici i odaberite grupu tipova sadržaja i ime na kojem ćete zasnovati raspored na stranici.

Napomena : Master stranice i rasporedi na stranicama podrazumevano su onemogućeni za sve korisnike osim administratora kolekcije lokacija. Ako ne vidite opciju za prikaz ili uređivanje master stranica ili rasporeda na stranicama u programu SharePoint Designer 2010, obratite se administratoru lokacije za omogućavanje tih opcija.

Vrh stranice

Čuvanje kao predloška

Kada završite sa prilagođavanjem lokacije, lokaciju ili neke njene delove možete da sačuvate kao predložak, tako da druge osobe u vašoj organizaciji mogu da ga koriste da bi kreirale liste, prikaze, tokove posla, stranice lokacije i drugo.

Predložak možete da koristite i da biste dodatno prilagodili lokaciju u drugom okruženju ili za druge korisnike, na primer u pregledaču ili u programu Microsoft Visual Studio.

Potražite opciju Sačuvaj kao predložak u programu SharePoint Designer 2010 da biste iskoristili ovu funkcionalnost.

Vrh stranice

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×