Prvi koraci uz SharePoint Designer 2010

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Microsoft SharePoint Designer 2010 Veb i dizajn aplikacije programa koristi za dizajniranje, kreiranje i prilagođavanje Web lokacijama pokrenutim na SharePoint Foundation 2010 i Microsoft SharePoint Server 2010. Sa SharePoint Designer 2010, možete da kreirate podataka obogaćenog Veb stranica, pravljenje moćnih omogućenih za tok posla rešenja i dizajniranje izgled i doživljaj lokacije.

Koristite veze navedene ispod da biste saznali više o SharePoint Designer 2010 putem članaka, video zapise i drugi resursi za učenje. Koristite procedure koje pratite da biste saznali više o osnovne zadatke izvršavate u SharePoint Designer 2010.

Logotip „Prvi koraci“

Ono što želite

Lokacija koju treba da posetite

Treba da znate šta se promenilo?   

Saznajte šta je novo u ovom izdanju i kako da iskoristite nove funkcije.

Šta je novo u programu SharePoint Designer 2010

Tražite 2007 menije i komande?   

Pogledajte tabelu sa komande menija i traka sa alatkama u verziji 2007 i saznajte njihove nove lokacije pomoću ove radne sveske mapiranje.

Mapiranje vodiči za Microsoft Office aplikacije

Nikada ne koristi SharePoint Designer pre?   

Saznajte šta SharePoint Designer 2010 sve o i kako da napravite sa svima u organizaciji.

Uvod u SharePoint Designer 2010

Tražite obuku za vas i druge osobe iz vašeg tima?   

Postaju produktivniji u ovoj verziji obuku na SharePoint Designer 2010.

Microsoft Office obuka

Osnovni zadaci u SharePoint Designer 2010

Otvaranje i kreiranje SharePoint lokacije

Kreiranje liste, biblioteke i veze ka izvorima podataka

Kreiranje prilagođenih prikaza i obrazaca

Kreiranje prilagođene tokove posla

Dizajn stranice lokacije, master stranice i rasporede na stranicama

Sačuvaj kao predložak

Otvaranje i kreiranje SharePoint lokacije

U SharePoint Designer 2010, možete da otvorite postojeću SharePoint lokacija na serveru i počnite da ih prilagođavanje i možete da kreirate nove lokacije na osnovu predlošci SharePoint lokacije ili nova, prazna lokacija koje možete da prilagodite ispočetka.

Otvaranje lokacije

Da biste otvorili postojećoj lokaciji, izaberite karticu datoteka , odaberite stavku lokacijei izvršite jednu od sledećih:

 • Kliknite na dugme Otvori lokaciju da biste pregledali dostupne lokacije na serveru.

 • Izaberite stavku Prilagođavanje lične lokacije da biste otvorili i prilagođavanje lične lokacije.

 • U okviru Nedavne lokacije izaberite lokaciju koju ste ranije radili.

Kreiranje lokacija

Da biste kreirali novu lokaciju, kliknite na karticu datoteka , odaberite stavku lokacijei izvršite jednu od sledećih:

 • Izaberite stavku Novi prazan Veb lokacije da biste kreirali prazan, prazan SharePoint lokacije.

 • Kliknite na dugme Dodaj podlokacije za lične lokacije da biste kreirali novu lokaciju u okviru vašoj lokaciji mog portala.

 • U okviru Predlošci lokacije izbor predloška za kreiranje nove lokacije na osnovu SharePoint predložak.

Napomena: Pored otvaranja i kreiranje lokacije od unutar SharePoint Designer 2010, možete da otvorite SharePoint lokacije pomoću pregledača, a zatim otvorite tu lokaciju u SharePoint Designer 2010 koristeći dostupne veze u meniju Radnje na lokaciji, na traci i ostalog u sistemu SharePoint.

Vrh stranice

Kreiranje liste, biblioteke i veze ka izvorima podataka

U SharePoint Designer 2010, možete da kreirate liste i biblioteke, koja se obično služe kao izvor podataka za SharePoint lokacije, a možete da kreirate veze sa izvorom podataka XML datoteke, spoljnih baza podataka i Veb usluge.

SharePoint liste i biblioteke

Da biste kreirali SharePoint liste ili biblioteke, u oknu za navigaciju kliknite na listama i bibliotekama i odaberite jednu od sledećih opcija na kartici listama i bibliotekama :

 • Izaberite stavku Prilagođena lista da biste kreirali praznu listu ispočetka.

 • Izaberite stavku SharePoint liste da biste kreirali listu na osnovu predloška SharePoint liste.

 • Kliknite na Biblioteku dokumenata da biste kreirali biblioteku na osnovu predloška SharePoint biblioteke.

 • Kliknite na dugme Spoljnu listu da biste kreirali spoljnu listu zasnovanu na spoljnom tipu sadržaja. (Spoljni tipovi sadržaja su objašnjeni ispod).

 • Izaberite stavku Liste iz unakrsne tabele da biste kreirali liste zasnovane na unakrsnoj tabeli uvezene.

Veze sa izvorom podataka

Da biste kreirali vezu sa izvorom podataka, izaberite stavku Izvori podataka u oknu za navigaciju , a zatim odaberite jednu od sledećih opcija na kartici Izvora podataka .

 • Kliknite na dugme Povezanih izvora podataka da biste kreirali podatke za povezivanje sa više izvora podataka.

 • Kliknite na Vezu baze podataka da biste kreirali podatke za povezivanje sa bazom podataka koja podržava OLE DB ili ODBC protokol.

 • Kliknite na dugme SOAP povezivanje usluge da biste kreirali vezu sa XML Veb usluge koristeći SOAP (jednostavan Object Access Protocol).

 • Kliknite na dugme Preostale podatke za povezivanje usluge da biste kreirali vezu ka Serverske skripte pomoću ostale (Representational stanje prenos).

 • Kliknite na dugme XML datoteka veze da biste kreirali vezu sa XML izvor datoteke.

Spoljni tipovi sadržaja

Koristite spoljne tipove sadržaja, možete da povezivanje sa izvorima podataka u spoljnoj poslovnoj i da integrišete izvore sa SharePoint lokacije i podržani klijentske aplikacije. Kada kreirate spoljni tip sadržaja, možete da kreirate spoljne liste koja korisnicima omogućava da vršite interakciju sa podacima, kao da je bilo koje SharePoint liste ili biblioteke.

Da biste kreirali spoljni tip sadržaja, izvršite ove korake.

 1. Izaberite stavku Spoljni tipovi sadržaja u oknu za navigaciju .

 2. Na kartici Spoljni tipovi sadržaja , kliknite na Tip spoljnog sadržaja , a zatim dizajnirati spoljnog tipa sadržaja za operacije, polja, operacije i tako dalje.

Vrh stranice

Kreiranje prilagođenih prikaza i obrazaca

U SharePoint Designer 2010, možete da kreirate prilagođene prikaze i obrazaca za vaše podatke izvora, što zaista postati interfejs za čitanje i pisanje podataka za izvore podataka.

Prikazi

Prikaz je uživo prilagodljive prikaz izvora podataka koje možete da dodate na bilo koju stranicu SharePoint. U SharePoint Designer 2010 možete da kreirate prikaze liste (koja koristi XSLT Web segment za prikaz liste) i Prikazi podataka (što koristite Veb segment obrasca podataka). Izvršite jednu od sledećih koraka za kreiranje prikaza liste ili podataka.

 • U oknu za navigaciju izaberite stavku liste i biblioteke, izaberite listu koju želite da kreirate prikaz za i zatim na kartici Postavke liste , izaberite stavku Prikaz liste.

  Napomena: Ovo kreira prikaz koji je povezan sa liste ili biblioteke. Korisnici, rezultat će videti prikaz i možete da prilagodite prikaz pomoću grupi Upravljanje prikazima na SharePoint traci.

 • U oknu za navigaciju kliknite na Stranicama lokacije, uredite stranicu kojoj želite da kreirate prikaz, izaberite karticu " Umetanje ", odaberite Prikaz podataka, a zatim odaberite SharePoint listu ili biblioteku koju želite da koristite za prikaz.

Obrasci

Obrazac je prilagodljive prikaz izvora podataka koju koristite za prosleđivanje ili odgovori sa izvorom podataka. U SharePoint Designer 2010 možete da kreirate listu obrazaca i obrascima sa podacima (koji koristite Veb segment obrasca podataka). Izvršite jednu od sledeće korake da biste kreirali listu ili podataka obrasca.

 • U oknu za navigaciju izaberite stavku liste i biblioteke, izaberite listu koju želite da kreirate obrazac za i zatim na kartici Postavke liste , kliknite na dugme Obrazac liste.

 • U oknu za navigaciju kliknite na Stranicama lokacije, uredite stranicu kojoj želite da kreirate obrazac, na kartici Umetanje , odaberite stavku Nova stavka obrazac, Obrazac za uređivanje stavkiili Obrasca za prikazivanje stavki i izaberite izvor podataka koji želite da koristi se za obrazac.

Napomena: Pored upotrebe alatke za dizajn obrasca u SharePoint Designer 2010, možete da kreirate i prilagodite obrasce SharePoint pomoću Microsoft InfoPath 2010.

Vrh stranice

Kreiranje prilagođene tokove posla

U SharePoint Designer 2010, možete da upravljate poslovnim procesima pomoću izuzetno prilagođene tokove posla. Tokovi posla se može koristiti za upravljanje procesima aplikacije, kao i ljudski saradnju procesa. Imate nekoliko opcija prilikom kreiranja toka posla.

Kreiranje tokova posla u SharePoint Designer 2010

Prilikom kreiranja toka posla, možete da ga kreirate zasnovani na SharePoint listi ili biblioteci; možete da kreirate ponovo koristiti tok posla koji se mogu primeniti na sve liste ili biblioteke; a možete da kreirate tok posla lokacije koji funkcioniše na nivou lokacije.

Da biste kreirali Ovi tokovi posla, izaberite stavku Tokovi posla u oknu za navigaciju , a zatim na kartici tokova posla , izvršite jednu od sledećih koraka:

 • Izaberite stavku Liste toka posla i odaberite listu koju želite da povežete tok posla sa.

 • Kliknite na dugme Ponovo koristiti tok posla da biste kreirali ponovo koristiti toka posla koji se mogu povezati sa liste ili biblioteke.

 • Kliknite na Tok posla lokacije da biste kreirali tok posla koji se mogu primeniti na nivou lokacije.

Kada kreirate tok posla, koristite dizajneru toka posla strukture uslove, radnje i korake u toku posla. Koristite dizajner zadatka da biste upravljali događaje povezane sa svaki zadatak.

Uvoz tokova posla iz Microsoft Visio 2010

Pored kreiranja tokova posla u SharePoint Designer 2010, možete da uvezete tok posla dizajniran u Microsoft Visio 2010 pomoću obezbeđeni toka posla šabloni i predlošci.

Da biste uvezli toka posla, izaberite stavku Tokovi posla u oknu za navigaciju , a zatim na kartici tokova posla , izvršite sledeće korake:

 1. Kliknite na dugme Uvoz iz programa Visio , a zatim potražite u sistemu datoteka ili SharePoint biblioteka dokumenata za datoteku Visio toka posla za razmenu (.vwi).

 2. Odaberite da povežete tok posla sa listom ili da ga ponovo koristiti toka posla i kliknite na dugme Završi.

 3. Pokrenite Prilagođavanje toka posla u programu SharePoint Designer.

Vrh stranice

Dizajn stranice lokacije, master stranice i rasporede na stranicama

U SharePoint Designer 2010, možete da kreirate i Prilagođavanje stranica lokacije, master stranice i rasporeda na stranici. Dok drugi svaki od ovih stranica svrhe, iskustvo za uređivanje stranice je sličan. Možete da dodate i uklonite tekst, slike, veze, tabele, Veb segmenti, kontrole na serveru i još mnogo toga. Primena stila definicije i kaskadnog opisa stila master stranice i rasporeda na stranici da biste promenili izgled i doživljaj lokacije ili brendiranje tako da odgovara na korporativnog identiteta.

Stranice lokacije

Da biste kreirali lokaciju stranice, kliknite na Stranicama lokacije u oknu za navigaciju , a zatim na kartici stranica , izvršite jednu od sledećih koraka:

 • Kliknite na dugme Sa Web segmentima da kreirate stranicu koja ima zaglavlja i tela Web segmenata i pored toga, on će biti povezano sa master stranicu lokacije.

 • Izaberite stavku stranica i odaberite ASPX ili HTML da kreirate stranicu sa prazna lokacija nije povezan sa master stranicu lokacije.

Master stranice

 • Izaberite stavku Master stranice u oknu za navigaciju , a zatim na kartici Master stranice , izaberite stavku Prazan Master stranicu.

Rasporede na stranicama

 • U oknu za navigaciju izaberite stavku Rasporeda na stranici i zatim na kartici Rasporeda na stranici , kliknite na dugme Novi raspored na stranici i odaberite tip sadržaja grupe i ime na osnovu rasporeda na stranici.

Napomena: Master stranice i rasporeda na stranici je onemogućio podrazumevane vrednosti za sve korisnike osim Administratori kolekcije lokacija. Ako ne vidite opciju za prikaz ili uređivanje master stranica ili rasporeda na stranici u SharePoint Designer 2010, obratite se administratoru lokacije o omogućavanju ove opcije.

Vrh stranice

Sačuvaj kao predložak

Kada ste završili sa prilagođavanjem vašu lokaciju, kao predložak možete da sačuvate lokaciju ili delove lokacije tako da druge osobe iz vaše organizacije možete da koristite predložak da kreirate liste, prikaza, tokova posla, stranice lokacije i još mnogo toga.

Takođe možete da koristite predložak da biste dodatno prilagodili lokaciju u drugom okruženju ili drugi korisnici, kao što su u pregledaču ili u Microsoft Visual Studio.

Potražite opciju Sačuvaj kao predložak u SharePoint Designer 2010 da iskoriste pogodnost ove funkcije.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×