Prvi koraci uz OneNote beležnicu za osoblje: Uputstva za rukovodioce osoblja u obrazovanju

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Kreiranje OneNote beležnice za osoblje za obrazovanje predstavlja aplikaciju za SharePoint Online koja vam pomaže da podesite OneNote beležnicu za članove osoblja. Ova aplikacija kreira beležnicu za osoblje, koja uključuje tri tipa podređenih beležnica:

 • Prostor za saradnju – beležnica za sve članove osoblja i rukovodioca osoblja za deljenje, organizovanje i saradnju u grupi.

 • Biblioteke sadržaja – beležnica za rukovodioca osoblja za deljenje materijala za kurs sa članovima osoblja. Rukovodilac osoblja može da dodaje i uređuje materijale, ali za članove osoblja, beležnica je samo za čitanje.

 • Beležnice članova osoblja – privatne beležnice koje se dele između svakog rukovodioca osoblja i njihovih pojedinačnih članova osoblja. Rukovodilac osoblja može da pristupi ovim beležnicama u bilo kom trenutku, ali članovi osoblja ne mogu da vide beležnice drugih članova osoblja.

Scenariji beležnica za osoblje u obrazovanju

Dokumentovali smo neke moguće načine na koje rukovodioci osoblja u obrazovanju mogu da koriste OneNote beležnicu za osoblje. Rukovodioci osoblja i članovi mogu biti na nivou ocene, škole, fakulteta, sektora ili okruga. Od vas zavisi na koliko ćete ih podesiti. Pošto se OneNote dobija na svim platformama i svim uređajima, lakše je učiti i sarađivati u bilo koje vreme, na svakom mestu i na svakom uređaju. Znamo da postoje beskrajne mogućnosti, pa ako imate novi ideje, podelite ih sa nama na OneNoteEdu@Microsoft.com.

Prostor za saradnju
 • Beleške sa sastanka za osoblje – čuvajte sve beleške sa sastanka na jednom mestu, pratite prisustvo na sastanku i odmah pregledajte beleške sa sastanka. Sastanak osoblja, Komitet, nivo razreda, odsek ili zajednice za profesionalno učenje (PLC). OneNote ima čvrstu integraciju sa programom Outlook i sistemom Office, zajedno sa bogatim mogućnostima pretrage pa nikada nećete izgubiti praćenje nastavaka.

 • Inicijative – Zajednički planirajte školske inicijative i održite organizovanost stvari kao što je poboljšanje škola i prikupljanje sredstava.

 • „Grafikon toka“ za uspehe i neuspehe studenata – Neke škole koriste ovaj inovativni i saradnički način za praćenje studentskih uspeha i neuspeha tokom školovanja.

 • Razvoj plana lekcija po razredima – Neke škole podešavaju beležnicu za osoblje za određeni razred i prave plan lekcija na nivou škole kao i razvoj nastavnog plana i programa. Na primer, školski plan za matematiku za 9. razred za 10 nastavnika za razvoj i deljenje.

Biblioteka sadržaja
 • Smernice i procedure – Čuvajte važne informacije kao što su ključne e-poruke sa prilozima, smernice za školu i druge stvari sve na jednom mestu. Pošto je OneNote na svakom uređaju, na svakoj platformi, možete mu pristupiti bilo kada, sa bilo kog mesta, čak i kada ste van mreže.

 • Datumi i rokovi – Veze, lepljive beleške, kalendari, rokove, obaveze – sve to možete staviti u jedan deljeni prostor u kojem ga svi mogu pronaći.

Upotrebe privatnih beležnica članova osoblja
 • Profesionalni razvoj (PD) – Profesionalni razvoj/profesionalno učenje je važan aspekt za svakog nastavnika i člana fakulteta- Odlična upotreba privatne beležnice člana osoblja je hvatanje planova profesionalnog razvoja i povratnih informacija, kao i deljenje i prikupljanje povratnih informacija od rukovodioca osoblja.

 • Zapažanja iz učionice – Moderna zapažanja iz učionice mogu se čuvati u privatnoj beležnici člana osoblja. Napravite fotografije pomoću OneNote aplikaciji za mobilne uređaje (sa bilo kog uređaja) i umetnite direktno u beležnicu člana osoblja. Snimite zvuk telefonom tokom posmatranje ili koristite digitalno pero za snimanje rukopisa. Pomoću OneNote prilagodljive površine stranice postoji mnogo bogatije okruženje za zapažanja iz učionice.

 • Planovi časova i povratne informacije – sjajan način prikupljanja povratnih informacija plana časova kako bi nastavnik stavio digitalni plan časova u svoju privatnu beležnicu za osoblje. Rukovodilac osoblja može lako da pruži povratne informacije u realnom vremenu ili dok je van mreže, i može da koristi bilo koji obrazac za povratne informacije uključujući tekst, sliku, zapis perom, zvuk ili čak video. Bogata površina stranice programa OneNote omogućava mnogo fleksibilniji način za prikupljanje i deljenje povratnih informacija. Ako je nastavnik odsutan, rukovodilac osoblja može imati planove koji se mogu odštampati za zamenu.

 • Procena – rukovodioci osoblja mogu da snime i dele privatne povratne informacije i informacije o proceni u beležnici člana osoblja.

 • Nadređena komunikacija – Pomoću Outlook funkcije „slanja u OneNote“, nastavnik može lako pošalje važne e-poruke u privatnu beležnicu člana osoblja za kasniju referencu.

 • Individualizovan obrazovni program (IEP) – Neke škole su razmotrile korišćenje privatnih beležnica članova osoblja radi beleženja važnih IEP informacija za određenog studenta. Ovo omogućava privatno mesto za člana osoblja i rukovodioca osoblja kako bi imali privatno mesto za komunikaciju i saradnju.

Ostale upotrebe beležnica osoblja u obrazovanju
 • Zajednice za profesionalno učenje (PLC) – Smatramo da su OneNote beležnice za osoblje sjajna alatka za omogućavanje zajednica za profesionalno učenje (PLC) u školama. Pomoću jednostavne instalacije, rukovodilac za PLC („rukovodilac osoblja“) može brzo da podesi beležnicu u kojoj osobe mogu brzo i efikasno da sarađuju u realnom vremenu. Moguće je lako dodati suvlasnike beležnice što omogućava direktoru, zameniku direktora ili drugom administratoru škole da bude u toku sa dešavanjima u beležnici, kao i da lako pređu na saradnju.

Šta će vam biti potrebno

 • SharePoint Online podešen za vašu školu kao deo Office 365 pretplate.

 • Organizacijski nalog za vas (rukovodioca) sa dozvolama Puna kontrola za korišćenje aplikacije OneNote beležnica za osoblje radi kreiranja beležnica osoblja.

 • Vaši članovi osoblja moraju da imaju Office 365 nalog organizacije.

 • Neko u vašoj školi ko ima dozvole administratora zakupca mora da doda aplikaciju OneNote beležnice za osoblje na SharePoint lokacije. Postavite pokazivač na IT administratora na tačku instalacije za aplikaciju OneNote beležnice za osoblje u SharePoint prodavnici aplikacija.

  Administrator može da pronađe uputstva ovde: Saznajte kako IT administrator može da instalira OneNote beležnicu za osoblje za vašu školu.

 • Internet Explorer 10 ili Internet Explorer 11 da biste koristili aplikaciju OneNote beležnice za osoblje. Drugi moderni pregledači takođe bi trebalo da rade.

Da biste počeli, pratite dolenavedene korake da biste kreirali beležnicu za osoblje pomoću aplikacije OneNote beležnica za osoblje.

Otvaranje aplikacije OneNote beležnica za osoblje

 1. Idite na SharePoint lokaciju na kojoj ćete kreirati beležnice za osoblje.

  OneNote beležnica za osoblje sada podržava kreiranje beležnica za osoblje na vašoj OneDrive for Business lokaciji. IT administrator će naći dodatne detalje o podešavanju školske lokacije za beležnice za osoblje: Saznajte kako IT administrator može da instalira OneNote beležnicu za osoblje za vašu školu. Tražite od IT administratora lokaciju portala kada bude spreman za korišćenje.

 2. Kliknite na dugme Umetnuti A-zupčanik u gornjem desnom uglu, a zatim izaberite stavku Sadržaj lokacije.

  Sadržaj lokacije.

 3. Izaberite stavku OneNote beležnica za osoblje.

  Napravite novu beležnicu za osoblje.

  Savet: Ako aplikacija OneNote beležnice za osoblje nije vidljiva na prvoj stranici, pomerajte se kroz sadržaj lokacije na dnu stranice ili potražite OneNote beležnicu za osoblje u polju za pretragu „Sadržaj lokacije“.

  Napomena: OneNote beležnice za osoblje mora već da bude instalirana, a vi (rukovodilac) morate da imate dozvole Puna kontrola za tu SharePoint lokaciju.

Kreiranje nove beležnice za osoblje

 1. Kliknite na dugme Kreiraj beležnicu za osoblje iz dostupnih opcija.

  Dobro došli u kreiranje beležnice za osoblje.

 2. Imenujte novu beležnicu, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Savet: Preporučujemo da kreirate odvojenu beležnicu za svakog člana tima. Na primer, ako vodite više grupa nastavnika, kreirajte beležnicu za svaki tim. Dajte svakoj beležnici jedinstveno ime koje je vama i vašem osoblju lako za identifikaciju. Možete imenovati beležnice "Nastavnici do 6. razreda“ „Nastavnici do 12. razreda“ i tako dalje.

  Napomena: Svaka beležnica koju kreirate mora da ima jedinstveno ime i ne može da sadrži sledeće znakove # / *? " | < >:. % ' \.

  Pregled beležnice.

(Opcionalno) Dodavanje drugog suvlasnika osoblju

Na ovom ekranu imate opciju da dodate drugog vlasnika u beležnicu. Svaki dodati vlasnik će imati iste dozvole kao vi. Možete dodati koliko god njih želite.

 • Unesite imena suvlasnika i kliknite na dugme Dalje.

  Dodavanje suvlasnika

  Završetak dodavanja suvlasnika

Dodavanje članova osoblja u beležnicu za osoblje

Članove osoblja možete dodati ručno ili u grupi.

Napomena: Osoblje mora da ima Office 365 nalog organizacije da bi prešlo na ovaj korak. Ako niste sigurni da li ga imaju ili ne, obratite se IT administratoru.

Pojedinačno dodavanje osoblja

 1. Otkucajte ime člana osoblja u okvir za tekst, a zatim pritisnite taster Enter.

  Dok kucate, aplikacija će potražiti moguća podudaranja. Na primer, možete da otkucate „Jovan“ i pronaći će sve članove osoblja koji se podudaraju sa tim imenom.

  Dodajte osoblje pojedinačno.

 2. Ponovite 1. korak dok ne dodate sve članove osoblja, a zatim kliknite na dugme Dalje.

Masovno dodavanje osoblja

 1. Kopirajte i nalepite listu imena članova osoblja, razdvojenih tačkom i zarezom (;) u okvir za tekst.

  Kada nalepite imena članova osoblja u okvir za tekst, aplikacija će potražite svako ime. Aplikaciji možda bude potrebno par trenutaka da automatski razreši svako ime. Za svako podudaranje koje nije pronađeno možete ponovo da otkucate ime ili da uklonite ime iz okvira za tekst.

  Masovno dodajte osoblje u beležnicu.

 2. Kliknite na dugme Dalje kada završite sa dodavanjem svog osoblja i kada imena budu potpuno razrešena.

Pokretanje svake beležnice za osoblje sa odeljcima

 1. Ostavite potvrđen izbor u poljima za potvrdu pored podrazumevanih odeljaka koje želite da kreirate u beležnici svakog člana osoblja.

  Kreirajte privatne prostore

 2. Kliknite na dugme „Dodaj još“ da biste dodali dodatne odeljke u beležnicu svakog člana osoblja.

 3. Kada završite, kliknite na dugme Dalje.

  Takođe možete da dodate, uklonite i izbrišete odeljke direktno u beležnicama studenata kada se kreira beležnica za osoblje.

Dovršavanje beležnice za osoblje

 1. Kliknite na dugme Beležnica rukovodioca osoblja i Beležnica člana osoblja da biste potvrdili kako će se podređene beležnice i odeljci kreirati za članove osoblja.

 2. Kliknite na dugme Umetnuta b strelica „Nazad“ da biste se vratili da dodate ili uklonite odeljke, odnosno kliknite na dugme Kreiraj da bi aplikacija kreirala beležnicu za osoblje.

  pregleda beležnice.

 3. Kliknite na vezu sa imenom beležnice (u ovom primeru, to je Nastavnici – 6.) da biste otvorili beležnicu u programu OneNote. Pored e-poruke koja se automatski šalje, imate opciju da kopirate vezu da biste je poslali e-poštom ili da biste je sačuvali. Preuzmite ovu vezu kasnije u programu OneNote 2013 tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na beležnicu na listi beležnica, a zatim izabrati stavku Kopiraj vezu ka beležnici.

  Istu vezu koriste svi od osoblja da bi pristupili beležnici za osoblje. Ako napravite beležnice za nekoliko timova osoblja, svaka veza će biti drugačija.

  Završili ste!

  Savet: Možete da dodate sadržaj tako što ćete ga postaviti u biblioteku sadržaja pre nego što pozovete osoblje da otvore beležnicu za osoblje. Sačuvajte kopiju veze u zapisima dok pripremate beležnicu, a zatim delite vezu sa osobljem kada bude spremna.

Pribavljanje veza za sve beležnice za osoblje koje imate

Da biste pronašli bilo koju vezu ka beležnici za osoblje koju imate, jednostavno pokrenite aplikaciju i kliknite na dugme Preuzmi veze ka beležnicama.

Nabavite veze do beležnice.

Ovo će prikazati stranicu koja ima sve beležnice za osoblje koje ste vi kreirali i vezu ka svakoj od njih. Izaberite vezu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C da biste je kopirali, a zatim nalepite vezu u e-poruku za svoje osoblje.

Kako moje osoblje može da pronađe vezu ka beležnici za osoblje?

OneDrive for Business

Ako rukovodilac kreira beležnicu za osoblje u svojoj usluzi OneDrive for Business ili na SharePoint lokaciji tima, ona će se automatski pojaviti u fascikli osoblja Deljeno sa mnom u usluzi OneDrive for Business.

U ovom primeru, rukovodilac je kreirao beležnicu „Nastavnici – 6.“ i dodao sve članove osoblja iz tima. Kada član osoblja ode u svoju uslugu OneDrive for Business i pogleda vezu „Deljeno sa mnom“, automatski se pojavljuje beležnica „Nastavnici – 6.”.

Deljeno sa mnom.

SharePoint lokacija tima

U nekim školama svi članovi osoblja kreiraju beležnice za razred u okviru određene lokacije tima. Ako vaša škola ili okrug imaju tu praksu, OneNote beležnica za osoblje će automatski dodati stavku Beležnice za osoblje u okno za navigaciju Brzo pokretanje za SharePoint na levoj strani ekrana.

Pronalaženje veze pomoću sistema SharePoint

dovršene beležnice

Upravljanje beležnice za osoblje

Da biste upravljali druge mogućnosti beležnice za osoblje, kliknite na dugme Upravljanje Beležnica .

Snimak ekrana ikone „Liste beležnica“.

Ovo prikazuje stranicu koja prikazuje sve beležnice za osoblje kreirao možete, kao i informacije za prilagođavanje svakog od njih.

Opcije uključuju:

 • Preimenovanje osoblje odeljcima – da biste preimenovali sve osoblje odeljke, kliknite na malu ikonu olovke, a zatim otkucajte novo ime odeljka. Ne zaboravite da posle preimenovanja osoblje odeljaka kliknite na dugme Sačuvaj .

 • Dodavanje osoblja odeljcima – da distribuirate novi odeljak za sve članove osoblja, kliknite na dugme Dodaj odeljak . Ne zaboravite da nakon dodavanja odeljaka za studente kliknite na dugme Sačuvaj .

 • Zaključavanje prostor za saradnju – Omogućavanje ove opcije promeni prostor za saradnju na samo za čitanje (ili zatvaranje) da biste sprečili da bilo koji članovi osoblja za uređivanje. Možete koristiti prekidač iz zaključana otvorena u bilo kom trenutku.

 • Otvorite beležnicu za osoblje – kliknite na dugme Otvori da biste otvorili beležnicu za osoblje.

 • Deljenje veza ka beležnicu za osoblje – da biste poslali vezu u beležnicu za osoblje osoblju, izaberite i kopirajte tekst u polje veza i zatim je nalepite u e-poruku.

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×