Prvi koraci uz čitač ekrana u programu OneNote

Prvi koraci uz čitač ekrana u programu OneNote

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

OneNote 2016 je digitalna beležnica pomoću koje možete da pišete sve beležnice na jednom mestu. Možete da pravite različite beležnice za lične, poslovne ili školske beleške. Koristite OneNote 2016 sa tastaturom i Naratorom, ugrađenim Windows čitačem ekrana, za pravljenje, prikazujete i uređujete dokumente i da skladištite u usluzi OneDrive.

U programu OneNote, beležnicama nikada ne ponestaje papira. Jednostavno ih je reorganizovati, štampati i deliti, a možete i brzo da pretražujete sve beleške da biste ih pronašli čak i ako zaboravite gde ste ih stavili. Najbolje od svega je što možete da skladištite beležnice na mreži i pristupite im na bilo kom uređaju.

Napomene : 

U ovoj temi

Otvaranje programa OneNote i prijavljivanje

Možete da skladištite beležnice u usluzi OneDrive, tako da su dostupne na svim vašim uređajima. Samo se prijavite u vaš Microsoft nalog kada pokrenete program.

 1. Pritisnite taster Windows. U Naratoru čujete: „Prozor ’Start’. Polje za pretragu, uređivanje“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Polje za pretragu, uređivanje. Otkucajte tekst.“

 2. Otkucajte OneNote. Čujete: OneNote 2016, aplikacija za stone računare.“

 3. Da biste otvorili aplikaciju, pritisnite taster Enter. Aplikacija se otvara.

  Napomene : 

 4. Da biste otišli na meni Datoteka pritisnite kombinaciju tastera Alt+F. U Naratoru čujete: „Meni ’Datoteka’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Prikaz ’Backstage’. Kartica ’Informacije o datoteci’“.

 5. Da biste otišli na meni Nalozi pritisnite Y2. U Naratoru čujete: „Izabrano. Stavka kartice ’Nalog’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Datoteka. Kartica ’Nalog’.“

 6. Da biste se prijavili u nalog, pritisnite taster S. U Naratoru, čujete: „Prozor ’Nalozi’. Otkucajte svoju adresu e-pošte ili broj telefona.“ U čitaču ekrana JAWS čujete: „Nalog. Prijavljivanje u Office“.

 7. Otkucajte adresu e-pošte ili broj telefona, a zatim pritisnite taster Enter. U Naratoru čujete: „PIN za prijavu. Lozinka, uređivanje teksta.“ U čitaču ekrana JAWS čujete: „Lozinka, uređivanje. Otkucajte tekst.“

 8. Otkucajte lozinku i pritisnite taster Enter.

Istraživanje OneNote korisničkog interfejsa

U programu OneNote prikazuje se ime aktivne stranice. Dostupne kontrole aplikacije su Umanji, Zatvori ili prijavljeni nalog. Priručna traka može da se prilagodi tako da uključi najčešće korišćene komande, kao što su Štampanje, Opozovi i Ponovi radnju.

Skup kartica trake uključuje Početak, Umetanje, Crtanje, Istorija, Redigovanje i Prikaz. Izbor kartice otvara traku specifičnu za karticu. Svaka traka obuhvata komande koje su organizovane u grupe. Na primer, kartica Umetanje prebacuje vas na traku koja omogućava da izaberete različite stavke, kao što su prilozi datoteke, veze ili slike, da biste ih umetnuli u dokument.

Sadržaj stranice beležnice se pojavljuje ispod trake i sačinjava veći deo stranice. Polje Pronađi može da se koristi za pronalaženje reči na aktivnoj stranici ili u celoj beležnici. Okno Beležnica nudi brz način za otvaranje beležnica. Kartice Odeljak vam pružaju brz pristup stavkama Odeljci i Grupe odeljaka. Kartice Stranica vam pružaju pristup pojedinačnim stranicama u okviru aktivnog odeljka.

Rad sa Naratorom

U programu OneNote 2016 možete koristiti Narator, čitač ekrana koji je ugrađen u Windows, ili čitač ekrana nekog nezavisnog proizvođača, kao što je JAWS. Čitač ekrana prebacuje tekst u govor i, osim samog sadržaja, naglas čita komande, lokacije, liste i dugmad.

Evo nekoliko napomena o tome kako se radi sa programom OneNote pomoću Naratora ili čitača ekrana JAWS.

 • Da biste uključili ili isključili Narator na PC računaru, u operativnom sistemu Windows pritisnite kombinaciju tastera sa Windows logotipom+Enter.

 • Ako čitač ekrana prestane sa čitanjem ili počne da se ponaša neočekivano, pritisnite Alt+Tab da napustite trenutni prozor, a zatim ponovo pritisnite Alt+Tab da se vratite u prozor. Ovo ponovo postavlja fokus čitača ekrana na trenutni prozor.

 • Da biste saznali više o Naratoru, pogledajte članak Prvi koraci u Naratoru.

 • Za više informacija o čitaču ekrana JAWS, pogledajte članak Dokumentacija za čitač ekrana JAWS.

Saveti za rad sa čitačima ekrana

Evo šta treba da imate na umu dok koristite čitač ekrana sa programom OneNote.

Otvorite OneNote i beležnicu.

 • Da biste brzo otvorili OneNote, pritisnite kombinaciju tastera Windows+Shift+N.

 • Da biste otvorili neku od vaših beležnica, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+O. U Naratoru čujete: „Izabrana kartica ’Otvori’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Prikaz ’Backstage’. Datoteka. Kartica ’Otvori’“. Pritisnite taster Tab i koristite tastere sa strelicama da biste potražili beležnicu koju želite da otvorite, bilo u usluzi OneDrive ili na računaru. Kada čujete ime beležnice koju želite da otvorite, pritisnite taster Enter.

Navigacija

Kartice trake, odeljci i stranice su glavni elementi navigacije u programu OneNote.

Kartice trake

 • Da biste otišli na karticu Početak, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F10. U Naratoru čujete: „Stavka kartice ’Početak’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Gornja traka. Traka sa alatkama. Kartica ’Kartice trake’. Kartica ‘Početak’“.

 • Da biste potražili druge kartice na traci, pritisnite tastere sa strelicama nadesno ili nalevo. Kada čujete ime željene kartice (Datoteka, Početak, Umetanje, Raspored na stranici, Redigovanje ili Prikaz), pritisnite taster Enter.

 • Da biste potražili aktivnu karticu na traci, pritisnite taster Tab (napred) ili kombinaciju tastera Shift+Tab (nazad). Kada čujete ime komande koju želite da koristite, pritisnite taster Enter ili sledite uputstva čitača ekrana.

 • Da biste se vratili na aktivnu stranicu, pritisnite taster Esc.

Odeljci i stranice

 • Da biste prešli na sledeći odeljak, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Tab. Da biste prešli na prethodni odeljak, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Tab.

 • Da biste prešli na sledeću stranicu u odeljku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Page Down. Da biste prešli na prethodnu stranicu u odeljku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Page Up. Prilikom izbora stranice čujete ime stranice.

Pretraga

 • Da biste pretražili sadržaj svih beležnica, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+E. U Naratoru čujete: „Pretraga. Uređivanje pretrage“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Pretraga. Uređivanje ’Pretraga’“. Zatim otkucajte tekst koji želite da pronađete.

 • Da biste pretraživali sadržaj na aktivnoj stranici, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F. U Naratoru čujete: „Pretraga. Uređivanje ’Pretraži ovu stranicu’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Pretraga ’Pronađi na stranici’“. Zatim otkucajte tekst koji želite da pronađete.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za čitanje stranica u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote 2016 za Windows

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote za Windows 10 pomoću tastature i Naratora, čitača ekrana koji je ugrađen u Windows da biste kreirali različite beležnice za vaše lične, poslovne ili školske beleške. OneNote za Windows 10 je digitalna beležnica koja vam omogućava da sve beleške čuvate na jednom mestu.

U programu OneNote, beležnicama nikada ne ponestaje papira. Jednostavno ih je reorganizovati, štampati i deliti, a možete i brzo da pretražujete sve beleške da biste ih pronašli čak i ako zaboravite gde ste ih stavili. Najbolje od svega je što možete da skladištite beležnice na mreži i pristupite im na bilo kom uređaju.

Napomene : 

U ovoj temi

Otvaranje programa OneNote

Da biste otvorili OneNote:

 1. Pritisnite taster sa Windows logotipom i otkucajte OneNote. Čujete: „OneNote, pouzdana Microsoft Store aplikacija“. Ako je prvi rezultat pretrage nešto drugo, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete odgovarajući.

 2. Pritisnite taster Enter da biste otvorili OneNote.

Otvaranje beležnice

OneNote otvara poslednju beležnicu u kojoj ste radili. Da biste otvorili drugu beležnicu:

 1. Pritiskajte taster F6 dok ne čujete: „Polje za pretragu, uređivanje“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Beležnice, polje za pretragu, uređivanje“.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime trenutne beležnice, iza čega sledi „1 od 2, uređivanje“ (na primer). U čitaču ekrana JAWS čujete „Okvir sa listom“ i ime trenutne beležnice, iza čega sledi „1 od 2“ (na primer).

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime beležnice koju želite da otvorite, a zatim pritisnite taster Esc da biste nastavili da radite u toj beležnici.

Kretanje u beležnici

Kartice trake, odeljci i stranice su glavni elementi navigacije u programu OneNote. Podrazumevane kartice trake uključuju Početak, Umetanje, Crtanje i Prikaz. Izbor kartice otvara traku specifičnu za karticu. Svaka traka obuhvata komande koje su organizovane u grupe. Na primer, kartica Umetanje prebacuje vas na traku koja omogućava da izaberete različite stavke, kao što su tabele, prilozi datoteke, slike ili veze, da biste ih umetnuli u dokument.

Sadržaj stranice beležnice se pojavljuje ispod trake i sačinjava veći deo stranice. Kartica Odeljak pruža vam brzi pristup odeljcima, a kartica Stranica pruža vam pristup pojedinačnim stranicama u okviru aktivnog odeljka.

Kartice trake

 1. Pritisnite taster Alt da biste premestili fokus na kartice trake. Čujete: „Izabrano, stavka kartice ’Početak’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Kartica ‘Početak’“.

 2. Koristite taster sa strelicom nadesno ili nalevo da biste pregledali kartice na traci dok ne čujete ime željene kartice.

 3. Pritisnite taster sa strelicom nadole, a zatim koristite taster sa strelicom nadesno ili nalevo da biste pregledali komande na izabranoj kartici. Pritisnite razmaknicu da biste primenili trenutnu komandu i vratili se na stranicu.

Odeljci

 1. Da biste prešli na drugi odeljak u beležnici, pritiskajte taster F6 dok ne čujete ime trenutnog odeljka iza čega sledi „1 od 2, na nivou 1“ (na primer). U čitaču ekrana JAWS čujete: „Prikaz stabla“ i ime trenutnog odeljka.

 2. Koristite tastere sa strelicom nadole ili nagore da biste pregledali odeljke, a zatim pritisnite taster F6 da biste odabrali izabrani odeljak. U Naratoru čujete ime trenutne stranice, iza čega sledi „Nivo uvlačenja 1, 1 od 2, izabrano“ (na primer). U čitaču ekrana JAWS čujete: „Okvir sa listom“ i ime trenutne stranice, iza čega sledi „Nivo uvlačenja 1, 1 od 2“ (na primer).

  Fokus je sada na kartici izbora stranice.

 3. Koristite tastere sa strelicom nadole ili nagore za pregledanje stranica. Dok pregledate čujete ime svake stranice i njen nivo uvlačenja. Pritisnite taster F6 da biste otišli na izabranu stranicu.

Stranice

 1. Da biste otišli na drugu stranicu u beležnici, pritiskajte taster F6 dok ne čujete ime trenutne stranice, iza čega sledi „Nivo uvlačenja 1, 1 od 2, izabrano“ (na primer). U čitaču ekrana JAWS čujete: „Okvir sa listom“ i ime trenutne stranice, iza čega sledi „Nivo uvlačenja 1, 1 od 2“ (na primer).

 2. Koristite tastere sa strelicom nadole ili nagore za pregledanje stranica. Dok pregledate čujete ime svake stranice i njen nivo uvlačenja. Pritisnite taster F6 da biste otišli na izabranu stranicu.

Pretraga

 1. Da biste pretražili sadržaj svih beležnica, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+E. U Naratoru čujete: „Polje za pretragu, uređivanje“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Polje za pretragu, uređivanje, otkucajte tekst“. Zatim otkucajte tekst koji želite da pronađete.

 2. Da biste pregledali rezultate pretrage, pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime stranice beležnice, iza čega sledi „1 od 2“ (na primer). Zatim koristite tastere sa strelicom nadole ili nagore za pregledanje rezultata.

 3. Pritisnite taster Esc da biste zatvorili polje za pretragu i nastavili da radite na stranici za trenutno izabranu stranicu sa rezultatima.

Savet : Da biste ograničili pretragu na jednu beležnicu, kada otkucate tekst koji tražite pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Filter, sve beleške, kombinovani okvir samo za čitanje“. Zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene beležnice, a zatim pritisnite taster Enter da biste primenili filter.

Čitanje stranica

Čitač ekrana čita naglas stranicu u programu OneNote za Windows 10, najavljujući slike, liste i naslove.

 1. Idite na stranicu koju želite da čitate. Zatim uradite nešto od sledećeg:

  • U Naratoru pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+M. Narator počinje da čita bez prekida sa vaše trenutne lokacije. Druga mogućnost je da pritisnete tastere sa strelicom nadole ili nagore za premeštanje na sledeći ili prethodni red.

   Napomena : Ako OneNote za Windows 10 ne podržava komande u oblasti koja je u fokusu, Narator kaže: „Nije tekst koji se može istraživati“. U tom slučaju možete da koristite režim skeniranja Naratora za kretanje i čitanje teksta. Da biste uključili režim skeniranja, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+razmaknica.

  • U funkciji JAWS, pritisnite kombinaciju tastera Insert+taster sa strelicom nadole da biste čuli celu stranicu. Druga mogućnost je da koristite tastere sa strelicama da biste prelazili na čitljive elemente jedan po jedan. Druge JAWS komande za čitanje potražite u članku JAWS komande za čitanje.

 2. Da biste zaustavili kontinuirano čitanje u bilo kom trenutku, držite pritisnut taster Ctrl ili zadajte neku drugu komandu.

Otvaranje beležnice iz programa OneNote Online u programu OneNote za Windows 10

Ako gledate beležnicu u usluzi OneNote Online i želite da je uredite u programu OneNote za Windows 10, ponovno otvaranje je jednostavno.

 1. Dok gledate beležnicu u usluzi OneNote Online pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: „Stavka kartice ’Početak’“.

 2. Pritisnite taster O da biste otvorili beležnicu u programu OneNote za Windows 10.

 3. Možda ćete čuti: „Da li ste hteli da se prebacite sa aplikacije na aplikaciju?“ Ako se to dogodi, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Da’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Beležnica je sada otvorena u programu OneNote_for_Windows10. Kada se prebacujete sa aplikacije na aplikaciju, usluga OneNoteOnline_2nd otvara iskačući dijalog koji vam omogućava da nastavite sa uređivanjem beležnice u usluzi OneNoteOnline_2nd. Ako ne morate to da uradite, samo pritisnite taster Esc da biste zatvorili dijalog.

Tasterske prečice

Kada uz OneNote za Windows 10 koristite fizičku tastaturu, možete da uštedite vreme korišćenjem sledećih podržanih tasterskih prečica za najčešće komande i zadatke.

Kucanje i uređivanje beležaka i kretanje kroz njih

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Isecanje

CTRL+X

Kopiranje

CTRL+C

Lepljenje

CTRL+V

Opoziv radnje

CTRL+Z

Ponavljanje radnje

CTRL+Y

Otkazivanje trenutnog nivoa kontrole interfejsa

taster ESC

Izbor celog teksta i svih objekata na stranici

CTRL+A

Kreiranje nove stranice

CTRL+N

Kreiranje nove stranice nakon trenutne stranice

CTRL+ALT+N

Kreiranje nove podstranice

kombinacija tastera CTRL+SHIFT+ALT+N

Kreiranje novog odeljka

CTRL+T

Označavanje stranice kao pročitane ili nepročitane

CTRL+Q

Prelazak na prethodnu stranicu na listi

CTRL+PAGE UP

Prelazak na sledeću stranicu na listi

CTRL+PAGE DOWN

Prelazak na prvu stranicu u trenutnom odeljku

ALT+HOME

Prelazak na poslednju stranicu u trenutnom odeljku

ALT+END

Prelazak na prethodno pregledanu stranicu

ALT+STRELICA NALEVO

Prelazak na sedeću prethodno pregledanu stranicu

ALT+STRELICA NADESNO

Uključivanje/isključivanje liste beležnice

ALT+F1

Prelazak na naslov na trenutnoj stranici

CTRL+SHIFT+T

Navigacija do odredišta veze

CTRL+ENTER (dok je kursor na tekstu veze)

Smenjivanje različitih elemenata korisničkog interfejsa
(navigacija, radijalni meni, platno, traka sa aplikacijama itd.)

F6 (pritisnite jednom ili više puta)

Uvećanje na trenutnoj stranici

CTRL+ALT+ZNAK PLUS (samo na numeričkoj tastaturi)

Umanjenje na trenutnoj stranici

CTRL+ZNAK MINUS (samo na numeričkoj tastaturi)

Umetanje trenutnog datuma

ALT+SHIFT+D

Umetanje trenutnog vremena

ALT+SHIFT+T

Umetanje trenutnog datuma i vremena

ALT+SHIFT+F

Oblikovanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Podebljanje označenog teksta

CTRL+B

Iskošenje označenog teksta

CTRL+I

Podvlačenje označenog teksta

kombinacija tastera CTRL+U

Isticanje označenog teksta

CTRL+SHIFT+H

Uključivanje/isključivanje označavanja teksta

CTRL+ALT+H

Kopiranje oblikovanja teksta

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja teksta

CTRL+SHIFT+V

Primena oznake „Uraditi“ na trenutni red teksta

CTRL+1

Primena oznake „Važno“ na trenutni red teksta

CTRL+2

Primena oznake „Pitanje“ na trenutni red teksta

CTRL+3

Uklanjanje oznaka beležaka iz trenutnog reda teksta

CTRL+0

Uvećanje veličine fonta za 1 point

CTRL+SHIFT+. (TAČKA)

Umanjenje veličine fonta za 1 point

CTRL+SHIFT+, (ZAREZ)

Poravnanje trenutnog pasusa na levo

SHIFT+ALT+STRELICA NALEVO

Poravnanje trenutnog pasusa na desno

SHIFT+ALT+STRELICA NADESNO

Početak ili završetak stavke liste sa znakovima za nabrajanje

CTRL+SHIFT+L

Početak ili završetak stavke numerisane liste

CTRL+SHIFT+O

Pretraga, deljenje i sinhronizacija beležaka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pretraga beležaka

CTRL+E

Deljenje trenutne stranice

WINDOWS TASTER+H

Ručno sinhronizovanje trenutne beležnice

SHIFT+F9

Ručno sinhronizovanje svih beležnica

F9

Rad sa tabelama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetanje novog reda ispod

CTRL+ENTER

Umetanje nove kolone sa desne strane

kombinacija tastera CTRL+ALT+R

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za čitanje stranica u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote 2016 za Windows

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×