Prvi koraci u korišćenju VoiceOver sa SharePoint aplikaciju na iPhone uređaju

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Lokacija koje ste kreirali u sistemu SharePoint je lako pristup preko SharePoint aplikaciju na iPhone uređaju. Možete da koristite pokrete i VoiceOver – čitač ekrana ugrađenih u iOS – da biste otvorili lokacijama, čujete detalji aktivnosti lokacije, rad sa datotekama, pronalaženje osoba i još mnogo toga.

Napomene : 

 • Procedure u ovoj temi su napisane pomoću SharePoint Online lokaciju, koji možda ne sadrži sve funkcionalnosti koje su dostupne na lokaciji kreirane pomoću sistema SharePoint Server.

 • Sadržaj i korisničkog interfejsa (UI) elemente uključen kada otvorite lokaciju zavisi od lokacije. Sadržaj i elemente korisničkog Interfejsa opisane u ovoj temi da služi kao primer nekih od sadržaja i elemente koji se mogu javiti.

U ovoj temi

Pokretanje aplikacije SharePoint i prijavljivanje

 1. Da biste izabrali SharePoint aplikaciju, premestite fokus dok ne čujete "SharePoint" i zatim dodirnite stavku aplikacije.

 2. Da biste otvorili izabrani aplikaciju, dodirnite dvaput ga. Kao se aplikacije i SharePoint logotip tekst nije izabran, čujete "SharePoint". Nakon što otvorite SharePoint aplikaciju, korisnički Interfejs sadrži šest elemente koje možete izabrati (u sledećem redosledu, odozgo nadole):

  • SharePoint logotip teksta

  • Tekst objašnjenja ispod teksta logotipa SharePoint koja počinje sa "Idi na SharePoint lokacijama..."

  • Prijavite se u SharePoint Online dugme

  • Prijavite se u SharePoint služedugme "r"

  • Unsure koju da koristite veza

  • Da vam pomognemo veza

 3. Da biste se prijavili sistemu SharePoint Online, premestite fokus na dugme prijavljivanje u SharePoint Online . Čujete "Prijavite se u SharePoint Online, dugme." Dodirnite dvaput na dugme.

 4. Kao na S ekranaravnaj pomoću poslovnog ili školskog naloga se otvara, fokus se premešta polje i čujete "Someone@example.com tekstualno polje". Korisnički Interfejs sadrži pet elemenata koje možete izabrati (u sledećem redosledu, odozgo nadole):

  • Dugme " nazad "

  • SharePoint logotipa tekst

  • Tekst objašnjenja ispod teksta logotip SharePoint koja počinje sa "Prijavite se pomoću poslovnog..."

  • Polje za ime korisnika

  • Dugme dalje

 5. Korisničko ime za korišćenje na ekranu Tastatura na dnu ekrana ili spoljne tastature, otkucajte korisničko ime za nalog, što uključuje imena domena. Čujete svakog slova tokom kucanja.

 6. Da biste izabrali dugme dalje , premeštanje fokusa na njega i dodirnuti ga. Čujete "Dalje, dugme". Fokus se premešta u polju za lozinku, a čujete "Autentiиar, dugme" Otkaži"." Korisnički Interfejs sadrži osam nivoa elemenata koje možete izabrati (u sledećem redosledu, odozgo nadole):

  • Dugme " Otkaži "

  • Office 365 logotip teksta

  • Tekst objašnjenja ispod teksta Office 365 logotip: Poslovni ili školski nalog

  • Korisničko ime

  • Za lozinku

  • Dugme " prijavljivanje " i dugme " nazad "

  • Ne možete da pristupite nalogu veza

  • Druge Office 365 veze na dnu ekrana (autorska prava, uslove korišćenja, i privatnosti i Kolačići)

 7. U polju lozinka otkucajte lozinku za nalog. Čujete svakog slova tokom kucanja.

 8. Da biste izabrali dugme prijavljivanje , premeštanje fokusa na njega i dodirnuti. Čujete "Prijavljivanje, dugme." Kako se pomera fokus na lokacijama ekran, čujete "U toku, se, naslov."

Otvaranje SharePoint lokacije

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Pokretanje aplikacije SharePoint i prijavljivanje.

  • Ako ste već prijavljeni i u drugu oblast aplikacije, u gornjem levom uglu ekrana, dvaput dodirnite dugme nazad dok se ne vratite na lokacijama ekran. Ili, ako je dugme lokacija dostupna na dnu ekrana, dvaput dodirnite ga.

 2. Kao ekranu lokacija otvori, čujete "" SharePoint "," nazad "," Naslov "ili ime lokacije koje ste prethodno otvorena. Korisnički Interfejs sadrži četiri nivoa elemenata koje možete izabrati (u sledećem redosledu, odozgo nadole):

  • Ime lokacije ekrana i dugme " Pretraži "

  • Besplatnih karticama i sledeće (nalaze jedan pored drugog)

  • Ime svake lokacije (odozgo nadole)

  • Dugme " lokacije ", dugme veze , " osobe " i dugme " postavke " (nalaze jedan pored drugog)

  Savet : Podrazumevano, kada se prijavite u aplikaciju listu lokacija najčešće korišćenih otvara. Ako ne pronađete na lokaciju koju želite na ovoj listi, premestite fokus prema vrhu ekrana dok ne čujete "pratite, izvedeni" i zatim dodirnuti. U polju Popiši promene da biste uključili lokacija koje pratite.

 3. Da biste izabrali lokaciju, dodirnite stavku dok ne čujete ime lokacije.

 4. Da biste otvorili lokaciju, dvaput dodirnite ga. Kako se lokacija otvori i fokus se premešta dugme nazad , čujete "Nazad, dugme". Korisnički Interfejs sadrži sedam nivoa elementima koje možete izabrati (u sledećem redosledu, odozgo nadole):

  • Dugme " nazad " i dugme " Pretraži "

  • Podrazumevano dugme za lokaciju

  • Ime lokacije

  • Postavke privatnosti (kao što su javne) za lokaciju i broj članova lokacije

  • Dugme menija

  • Aktivnost naslova (podrazumevano ekranu koji se otvara za lokacije uključujući najnovijih aktivnosti za lokaciju.)

  • Ime svake datoteke (odozgo nadole)

  Savet : Sadržaj uključen kada otvorite lokaciju zavisi od lokacije. Nakon što otvorite lokaciju, lokacija dugme, dugme " veze ", " osobe " i dugme " postavke " nisu dostupne na dnu ekrana. Da biste se vratili, u gornjem levom uglu ekrana, dvaput dodirnite dugme nazad dok se ne vratite na lokacijama ekran. Ime lokacije koje ste prethodno otvorena čujete.

Slušanje detalji aktivnosti lokacije

 1. Otvaranje SharePoint lokacije

 2. Da biste izabrali datoteku i čuli detalje, na listi datoteka koja podrazumevano uključuje najnovijih aktivnosti, dodirnite stavku datoteke. Čujete ime datoteke i datum izmene ili otpremljene.

Rad sa nedavnim i popularne datoteke

 1. Otvaranje SharePoint lokacije.

 2. Da biste otvorili meni "SharePoint", dodirnite dugme meni. Čujete "U meniju dugmeta." Zatim dvaput dodirnite ga. Meni "SharePoint" se otvara i fokus se premešta na opciju razgovore , čujete "U meniju naslova, razgovore." U meniju sadrži četiri opcije: aktivnosti, Nedavno korišćene datoteke, razgovorei beležnicu.

 3. Da biste izabrali opciju Nedavno korišćene datoteke , dodirnite stavku. Čujete "Nedavno korišćene datoteke".

 4. Da biste aktivirali opciju Nedavno korišćene datoteke , dvaput dodirnite ga. Otvara se ekran Nedavno korišćene datoteke i fokus se premešta dugme nazad , čujete "nedavne i popularna datoteke, dugme". Korisnički Interfejs sadrži devet nivoa elementima koje možete izabrati (u sledećem redosledu, odozgo nadole):

  • Dugme nazad , ime lokacije i dugme " Pretraži "

  • Nedavno korišćene datoteke naslova

  • Ime svakog nedavno menjali datoteke (počev od vrha do dna)

  • Pogledajte više dugme

  • Popularne datoteke naslova

  • Ime svake popularne datoteke (odozgo nadole)

  • Pogledajte više dugme

  • Pregledaj sve datoteka u OneDrive veza

 5. Prilikom izbora svake datoteke, čujete ime datoteke, datum i vreme poslednje izmene ili otpremanja i ime osobe koja je radili na njoj.

 6. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste čuli više detalja o datoteci, dvaput dodirnite i držite. Na dnu ekrana otvara se meni koji sadrži: ime datoteke, dugme " deli ", dugme " Detalji " i dugme Otkaži . Da biste izabrali i aktiviranje dugmeta " Detalji ", dodirnite ga, a zatim dvaput dodirnite ga.

  • Izaberite i otvorite datoteku, dodirnite ga i zatim dvaput dodirnite ga. Aplikacije za proizvod u kojoj je datoteka kreirana otvara.

   Savet : Da biste se vratili na SharePoint aplikaciju, u gornjem levom uglu ekrana, dodirnite dugme nazad u sistemu SharePoint . Čujete "u sistemu SharePoint, dugme". Dvaput dodirnite ga.

  • Da biste pregledali sve datoteke u OneDrive, na dnu ekrana, dodirnite stavku i zatim dvaput dodirnite vezu Pregledaj sve datoteka u OneDrive .

Pronalaženje osoba i identifikujete rade na

 1. Uradite nešto od sledećeg:

 2. Kao ekranu lokacija otvori, čujete "" SharePoint "," nazad "," Naslov "ili ime lokacije koje ste prethodno otvorena. Korisnički Interfejs sadrži četiri nivoa elemenata koje možete izabrati (u sledećem redosledu, odozgo nadole):

  • Ime lokacije ekrana i dugme " Pretraži "

  • Besplatnih karticama i sledeće (nalaze jedan pored drugog)

  • Ime svake lokacije (odozgo nadole)

  • Dugme " lokacije ", dugme veze , " osobe " i dugme " postavke " (nalaze jedan pored drugog)

 3. Da biste izabrali i aktiviranje dugme " osobe ", dodirnite stavku. Čujete "Ljudi, Tab, tri od četiri". Dvaput dodirnite ga. Kao osoba ekrana otvara, čujete osobe, Tab, tri četiri "ponovo. Korisnički Interfejs sadrži četiri nivoa elemenata koje možete izabrati (u sledećem redosledu, odozgo nadole):

  • Ekran ime osobe i dugme " Pretraži "

  • Osobama sa kojima sarađujete naslova

  • Ime svake osobe kojima radite (odozgo nadole)

  • Dugme " lokacije ", dugme veze , " osobe " i dugme " postavke " (nalaze jedan pored drugog)

 4. Da biste izabrali ime osobe, dodirnite stavku. Čujete ime osobe i njihove naslov. Da biste otvorili osobe profila, dvaput dodirnite njegovo ime. Kako se otvara njen profil i fokus se premešta dugme nazad , čujete ime osobe praćeno "Nazad, dugme". Od vrha do dna, možete da izaberete i čuli na sledeće detalje o osobi:

  • Ime

  • Naslov

  • Sektor

  • Datum zapošljavanja

  • Broj telefona

  • E-adresa

  • Radi sa naslova

  • Ime osobe sa kojima osoba radi

  • Pogledajte više veza

  • Rad na naslov

  • Ime svake datoteke koja osoba je nedavno radili

Prikaz ili izmena postavki profila i nalog za SharePoint lokaciju

 1. Uradite nešto od sledećeg:

 2. Kao ekranu lokacija otvori, čujete "" SharePoint "," nazad "," Naslov "ili ime lokacije koje ste prethodno otvorena. Korisnički Interfejs sadrži četiri nivoa elemenata koje možete izabrati (u sledećem redosledu, odozgo nadole):

  • Ime lokacije ekrana i dugme " Pretraži "

  • Besplatnih karticama i sledeće (nalaze jedan pored drugog)

  • Ime svake lokacije (odozgo nadole)

  • Dugme " lokacije ", dugme veze , " osobe " i dugme " postavke " (nalaze jedan pored drugog)

 3. Da biste izabrali i aktiviranje na dugme postavke , dodirnite stavku. Čujete "Postavke karticu, četiri četiri." Dvaput dodirnite ga. Kao postavke ekrana se otvara, čujete "Postavke, Tab, četiri četiri" ponovo. Korisnički Interfejs sadrži 12 elemente koje možete izabrati (u sledećem redosledu, odozgo nadole):

  • Ime postavki ekrana

  • URL adresa i korisničko ime lokacije

  • Moj profil veze

  • Obriši keš nalog veze

  • Odjavite se veza

  • Dodavanje ili promena naloga veza

  • Da biste poslali povratne informacije se preklopno dugme

  • Broj verzije SharePoint

  • Pošalji povratne informacije veze

  • Prikaži pomoć veza

  • Izjava o privatnosti veza

  • Veze Nezavisnog proizvođača obaveštenja koja

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste videli postavke profila, izaberite i otvorite vezu koja Moj profil . Prvo, dodirnite ga. Čujete "Moj profil, dugme." Zatim, dvaput dodirnite ga. Profil se otvara i fokus se premešta dugme nazad , čujete vaše ime, praćeno "Nazad, dugme".

  • Da biste izmenili bilo koje druge postavke naloga, na ekranu postavke , dodirnite dugme ili vezu, a zatim dvaput dodirnite ga.

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašina prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×