Prvi koraci u korišćenju čitača ekrana u usluzi Word Online

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Napomena: Ovaj članak je odradio svoj posao i uskoro će biti obustavljen. Da biste sprečili poruku „Stranica nije pronađena“, uklanjamo veze za koje znamo. Ako ste kreirali veze do ove stranice, uklonite ih i zajedno ćemo održati veb povezanim.

Ako imate umanjene sposobnosti i koristite čitač ekrana, ovaj članak vam može pomoći da napravite prve korake koristeći čitač ekrana sa aplikacijom Word Online u veb pregledaču. Pravite, prikazujte i uređujte dokumente, a zatim ih skladištite u usluzi OneDrive ili Dropbox.

Mnoge funkcije pristupačnosti su ugrađene na vašem računaru ili uređaju. Da biste saznali kako da koristite ove funkcije, pogledajte članak Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u programu Word Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite Word Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao Veb pregledača. Zato što Word Online se izvršava u pregledaču, tasterske prečice koje se razlikuju od onih u programu za računare. Na primer, kombinacija tastera Ctrl + F6 koje ćete koristiti umesto tastera F6 za skakuжu komande. Takođe, uobičajene prečice kao što su F1 (pomoć) i primenite je na Veb pregledač – Word Onlinekombinaciju tastera Ctrl + O (Otvori).

U ovoj temi

Početak Word Online

Pošto je Word Online aplikacija zasnovana na vebu, tasterske prečice i navigacija mogu se razlikovati od onih u programu Word 2016. Saznajte više o tasterskim prečicama u aplikaciji Word Online.

Da biste pokrenuli Word Online, uradite nešto od sledećeg:

 • U skladištu u oblaku, kao što je OneDrive, OneDrive for Business ili Dropbox, pređite u Word dokument koji hoćete da otvorite i pritisnite taster Enter. Datoteka se otvara u aplikaciji Word Online.

 • U traci za pretragu u pregledaču otkucajte https://office.live.com/start/Word.aspx, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se Word Online, a u oknu za navigaciju se prikazuje lista nedavnih dokumenata.

Napomena: Da biste saznali kako da se krećete pomoću tastature u aplikaciji Word Online, pogledajte članak Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću pristupačnih funkcija.

Izvršavanje osnovnih zadataka u aplikaciji Word Online

Prelazak u prikaz za uređivanje radi unošenja izmena

U prikazu za uređivanje imate pristup traci koja nudi mnogo opcija za unošenje izmena u dokument.

 1. Da biste premestili fokus u prozor pregledača, pritisnite taster F6.

 2. Pritiskanjem tastera Tab pomerite se na dugme Uredi dokument i pritisnite taster Enter, a zatim izaberite stavku Uredi u aplikaciji Word Online. Dokument se otvara u prikazu za uređivanje.

Napomena: Da biste koristili traku, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 sve dok ne dođete do kartica. Da biste se premeštali između kartica na traci, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab. Pritisnite taster Enter da biste izabrali karticu. Otvara se traka specifična za tu karticu, na kojoj možete da izaberete komande.

Više informacija o korišćenju kombinacija tastera pronaći ćete u članku Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Pronalaženje i zamena teksta

U prikazu za čitanje ili prikazu za uređivanje pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F (Pronađi) da biste potražili svako pojavljivanje specifične reči ili fraze u dokumentu. Rezultati se pojavljuju u oknu Pronalaženje. Koristite tastere sa strelicama da biste pregledali rezultate pretraživanja i prešli na tu lokaciju u dokumentu.

Napomena: U čitaču ekrana JAWS tasterska prečica Ctrl+F je rezervisana za JAWS komandu Pronađi. Da biste pronašli i zamenili tekst u prikazu za uređivanje u čitaču ekrana JAWS, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+H.

Da biste u prikazu za uređivanje u čitaču ekrana JAWS automatski pronašli tekst i zamenili ga novim tekstom:

Pronalaženje i zamena teksta pomoću čitača ekrana JAWS

 1. Pritisnite Ctrl+H ili na kartici Početak izaberite stavku Zameni. Otvara se okno Pronalaženje i zamena , a vi ćete čuti „Pretraži dokument... uredi“. Fokus je u polju Traži.

 2. Otkucajte tekst koji želite da pronađete.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Zameni sa... uredi“. Fokus je na polju Zameni sa.

 4. Otkucajte tekst koji želite da se koristi kao zamena i pritisnite taster Enter. Word Online pronalazi prvo pojavljivanje teksta iz polja Traži.

 5. Da biste zamenili tekst, pritiskajte taster Tab sve dok ne čujete „Dugme 'Zameni'“, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste zamenili sva pojavljivanja pronađenog teksta, pritisnite ponovo taster Tab i idite na dugme Zameni sve, a zatim pritisnite taster Enter.

Deljenje dokumenata na mreži

Pošto se dokument nalazi na mreži, možete da ga delite tako što ćete poslati vezu umesto priloga e-poruke. Ljudi mogu da ga pročitaju u veb pregledaču ili na mobilnom uređaju.

 1. Da biste premestili fokus na traku, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete ime kartice (obično je to kartica „Početak“).

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme 'Datoteka'“, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Deli“, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Sa fokusom na opciji Deli sa osobama, pritisnite taster Enter.

 5. U polju za uređivanje Unesite imena ili adrese e-pošte upišite e-adrese ljudi sa kojima želite da delite, razdvojene tačkom i zarezom. Kad završite, pritisnite taster Enter.

 6. Da biste naveli dozvole samo za prikaz (ne i za uređivanje), pritiskanjem tastera Tab pređite u polje Izbor nivoa dozvole, pritisnite taster sa strelicom nadole, a zatim izaberite stavku Mogu da prikazuju.

 7. Pritiskanjem tastera Tab pomerite se do polja za telo teksta e-poruke i, ako želite, otkucajte tekst u polju.

 8. Pritiskanjem tastera Tab pomerite se do dugmeta Deli, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje komentara u pregledaču

 1. Da biste premestili fokus na traku, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete ime kartice (obično je to kartica „Početak“).

 2. Pritiskanjem tastera Tab pomerite se do kartice „Redigovanje“, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Pritiskanjem tastera Tab pomerite se do dugmeta „Novi komentari“, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se okno za komentare, a vi ćete čuti „Sadržaj komentara, uređivanje“.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali novi komentar, počnite da kucate. Kada završite, pritiskanjem tastera Tab pomerite se do veze „Objava“, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste pronašli komentar u dokumentu, koristite taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nadole. Čućete ime autora komentara i tekst komentara.

  • Da biste odgovorili na komentar, pritiskanjem tastera Tab pomerite se do veze Odgovor, a zatim pritisnite razmaknicu. Čućete „Sadržaj komentara, uređivanje“. Otkucajte odgovor. Kada završite, pritiskanjem tastera Tab pomerite se do dugmeta „Objava“, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste stavili znak potvrde pored komentara i označili da ste završili sa komentarom, pritiskanjem tastera Tab dođite do veze Označi kao gotovo, a zatim pritisnite razmaknicu. Znak potvrde se pojavljuje u komentaru.

 5. Da biste zatvorili okno Komentari, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok se fokus ne premesti na dugme Zatvori, a zatim pritisnite taster Enter.

Napomene: 

 • Čitači ekrana ne mogu da čitaju komentare u iskačućem prozoru ili u dokumentu koji je otvoren u prikazu za čitanje. Da biste mogli da pristupate komentarima, otvorite okno „Komentari“ u prikazu za uređivanje.

 • U čitaču ekrana JAWS, kada je fokus u oknu „Komentari“, čućete „Sadržaj komentara, uređivanje“.

Dodavanje zaglavlja ili podnožja

 1. Da biste premestili fokus na traku, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete ime kartice (obično je to kartica Početak).

 2. Pritiskanjem tastera Tab pomerite se do kartice Umetanje, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Pritiskanjem tastera Tab pomerite se do dugmeta Zaglavlje i podnožje, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se oblast za uređivanje zaglavlja i podnožja.

 4. Da biste napravili levo poravnato zaglavlje, počnite da kucate. Da biste otkucali centrirano zaglavlje, pritisnite taster Tab. Da biste otkucali desno poravnato zaglavlje, ponovo pritisnite taster Tab.

 5. Da biste izabrali opcije zaglavlja, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Dugme 'Opcije'“. Da biste pregledali opcije, pritisnite razmaknicu, a zatim koristite tastere sa strelicama. Da biste primenili opciju, pritisnite taster Enter.

 6. Da biste dodali podnožje, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „podnožje“, a zatim počnite da kucate.

 7. Da biste se vratili na uređivanje dokumenta, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Dugme za zatvaranje zaglavlja i podnožja“, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje brojeva stranica

 1. Da biste premestili fokus na traku, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete ime kartice (obično je to kartica Početak).

 2. Pritiskanjem tastera Tab pomerite se do kartice Umetanje, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Pritiskanjem tastera Tab pomerite se do dugmeta Broj stranice, a zatim pritisnite razmaknicu. Otvara se meni sa stilovima broja stranice. Čućete „Uključi broj stranica“, što je prva opcija.

 4. Da biste pregledali stilove broja stranice, koristite tastere sa strelicama. Opisuje se stil broja stranice.

 5. Pritisnite taster Enter da biste izabrali stil. Otvara se oblast za uređivanje zaglavlja i podnožja, tako da možete da prikazujete i menjate izbor. U zavisnosti od izbora, čućete „Uređivanje podrazumevanog zaglavlja“ ili „Uređivanje podrazumevanog podnožja".

 6. Da biste se vratili na uređivanje dokumenta, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Dugme za zatvaranje zaglavlja i podnožja“, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Umetanje slike korišćenjem čitača ekrana u programu Word Online

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje alternativnog teksta slici u dokumentu u aplikaciji Word Online

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×