Prvi koraci u korišćenju čitača ekrana u programu Word

Prvi koraci u korišćenju čitača ekrana u programu Word

Aplikacija Word 2016 radi uz Narator, ugrađeni čitač ekrana u operativnom sistemu Windows, kao i čitače ekrana nezavisnih proizvođača, kao što je JAWS (Job Access with Speech).

Napomene : 

 • Za dodatne informacije o alatki JAWS idite na JAWS.

 • Da biste saznali više o Naratoru, pogledajte članak Prvi koraci u Naratoru.

U ovoj temi

Pokretanje programa Word

 1. Da biste počeli, pritisnite taster sa Windows logotipom. Čućete: „Search box, edit“ (Polje za pretragu, uredite).

  Napomena : Taster sa Windows logotipom nalazi se između levog Ctrl tastera i levog Alt tastera na standardnoj Windows tastaturi.

 2. Unesite Word. Čućete: „Desktop app“ (Aplikacija za računare).

 3. Pritisnite taster Enter. Dok se aplikacija otvara:

  • U Naratoru ćete čuti: „Word window“ (Prozor programa Word). U programu JAWS ćete čuti: „Backstage view“ (Prikaz „Backstage“).

Napomena : Da biste saznali kako izgleda korisnički interfejs i kako da se krećete pomoću tastature u programu Word, pogledajte članak Pristupačnost u programu Word 2016.

Obavljanje više zadataka pomoću programa Word i čitača ekrana

Da biste saznali više o pristupačnosti u Office proizvodima, posetite Office centar za pristupačnost.

Word za Android radi uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana. U ovom članku možete da saznate kako da otvorite Word i prijavite se na nalog pomoću usluge TalkBack.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

 • Ako nemate aplikaciju Word za Android, preuzmite je i instalirajte iz usluge Google Play.

U ovoj temi

Otvaranje aplikacije Word za Android

 1. Na početnom ekranu Android uređaja prevlačite prstom preko donjeg dela ekrana dok ne čujete „Apps“ (Aplikacije), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevucite nagore pomoću dva prsta da biste došli do kraja abecedno sortirane liste, a zatim prevlačite prstom po ekranu dok ne čujete: „Word“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili aplikaciju.

Kada prvi put pokrenete Word, možda ćete morati da se prijavite na Microsoft nalog. Da biste saznali kako to da uradite, pogledajte odeljak Prijavljivanje na Microsoft nalog pomoću aplikacije Word.

Savet : Ako ste u aplikaciji Google uključili otkrivanje glasa „Ok Google“, možete samo da kažete „Ok Google, open Word“ (Ok Google, otvori Word).

Rad sa čitačem ekrana TalkBack

Word za Android funkcioniše uz ugrađeni čitač ekrana TalkBack. Kada je Android TalkBack uključen, čujete glasovni opis svega što dodirujete, birate ili aktivirate na uređaju. To obuhvata komande, lokacije, alternativni tekst i sadržaj ekrana menija i iskačućih prozora u programu Word.

Uključivanje funkcije TalkBack

Možda će vam biti potrebna pomoć osobe koja nema problema sa vidom da biste uključili TalkBack.

 1. Na početnom ekranu Android uređaja dodirnite Apps > Settings > Accessibility > TalkBack (Aplikacije > Postavke > Pristupačnost > TalkBack).

 2. Prebacite preklopnik u položaj On (Uključeno) i dodirnite stavku OK (U redu).

 3. Da biste se vratili na početni ekran, brzo prevucite nagore pa nalevo.

Navigacija sa funkcijom TalkBack pomoću pokreta

Kada je TalkBack uključen, možete da prevlačite prstom po ekranu da biste pronašli komande, lokacije i sadržaj. TalkBack objavljuje nazive ikona, dugmadi i drugih stavki dok prevlačite prstom preko njih. Možete i da brzo prevučete nadesno ili nalevo da biste prešli na sledeću ili prethodnu stavku na ekranu. Da biste izabrali ili aktivirali trenutnu komandu ili druge elemente na ekranu, dvaput dodirnite ekran. Da biste se pomerili nagore, nadole, nalevo ili nadesno, brzo prevucite u tom pravcu pomoću dva prsta.

Savet : Umesto da koristite dugme Početak, možete brzo da prevučete nagore pa nalevo, a umesto da koristite dugme Nazad, možete brzo da prevučete nadole pa nalevo.

Podešavanje željenih postavki za TalkBack

Upoznajte se sa kompletnom listom pokreta za prečice koje možete da koristite kada je TalkBack uključen, kao i sa mnogim drugim opcijama koje vam omogućavaju da prilagodite kako uređaj funkcioniše sa funkcijom TalkBack.

 1. Na početnom ekranu uređaja prevlačite prstom preko donjeg dela ekrana dok ne čujete „Apps, double-tap to activate“ (Aplikacije, dvaput dodirnite da biste aktivirali), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevucite nagore pomoću dva prsta da biste došli do kraja abecedno sortirane liste, a zatim prevlačite prstom po ekranu dok ne čujete: „Settings“ (Postavke). Dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Accessibility“ (Pristupačnost), a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Savet : Ako ste u aplikaciji Google uključili otkrivanje glasa „Ok Google“, možete samo da kažete „Ok Google, open Accessibility settings“ (Ok Google, otvori postavke pristupačnosti).

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „TalkBack, On“ (TalkBack, uključen). To je obično prva komanda u meniju Accessibility (Pristupačnost). Dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Settings“ (Postavke), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nagore pomoću dva prsta dok ne dođete otprilike do polovine liste. TalkBack će vam reći gde ste kad prestanete sa brzim prevlačenjem. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Manage gestures“ (Upravljanje pokretima). Obično se nalazi u drugoj polovini liste. Dvaput dodirnite ekran.

 7. Brzo prevucite nadesno da biste istražili listu dostupnih pokreta. TalkBack objavljuje svaki pokret i ono što se njime postiže. Da biste se vratili u meni TalkBack Settings (TalkBack postavke), brzo prevucite nadole pa nalevo.

 8. Istražite neke druge opcije dostupne u meniju Settings (Postavke):

  • Speech volume (Jačina zvuka govora)

  • Koristi promene visine

  • Eho tastature

  • Shake to start continuous reading (Protresanje započinje neprekidno čitanje)

  • Speak usage hints (Predlozi za upotrebu govora)

  • Vibration feedback (Povratne informacije vibracijom)

  • Sound feedback (Zvučne povratne informacije)

  • Explore by touch (Istraživanje dodirom)

  • Show Context Menu as list (Prikaži kontekstualni meni u vidu liste)

  • TalkBack suspend and resume shortcut (Prečica za pauziranje i nastavak funkcije TalkBack)

 9. Da biste uključili ili isključili neku opciju koja ima preklopnik, dvaput dodirnite ekran. Znaćete da opcija ima preklopnik ako TalkBack kaže „On switch“ (Prekidač za uključivanje) ili „Off switch“ (Prekidač za isključivanje) nakon opisa opcije.

 10. Da biste dobili više informacija o opciji koja nema preklopnik, dvaput dodirnite ekran. Da biste se vratili u meni TalkBack Settings (TalkBack postavke), brzo prevucite nadole pa nalevo.

Savet : Ako uključite opciju TalkBack suspend and resume shortcut (Prečica za pauziranje i nastavak funkcije TalkBack), možete istovremeno da pritisnete i zadržite dugmad za pojačavanje i smanjenje jačine zvuka kako biste utišali TalkBack dok vam ponovo ne zatreba, na primer ako neka osoba koja nema problema sa vidom koristi vaš uređaj neko vreme. Kad čujete „Suspend TalkBack“ (Pauzirajte TalkBack), brzo prevucite nadesno dok ne čujete „OK button“ (Dugme za potvrdu), a zatim dvaput dodirnite ekran.

Isključivanje funkcije TalkBack

 1. Da biste se vratili na početni ekran iz bilo kog prikaza ili menija, brzo prevucite nagore pa nalevo.

 2. Na početnom ekranu uređaja prevlačite prstom preko donjeg dela ekrana dok ne čujete „Apps, double-tap to activate“ (Aplikacije, dvaput dodirnite da biste aktivirali), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevucite nagore pomoću dva prsta da biste došli do kraja abecedno sortirane liste, a zatim prevlačite prstom po ekranu dok ne čujete: „Settings“ (Postavke). Dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Accessibility“ (Pristupačnost), a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Savet : Ako ste u aplikaciji Google uključili otkrivanje glasa „Ok Google“, možete samo da kažete „Ok Google, open Accessibility settings“ (Ok Google, otvori postavke pristupačnosti).

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „TalkBack, On“ (TalkBack, uključeno), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „On switch“ (Prekidač za uključivanje), a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Stop TalkBack?“ (Želite li da zaustavite TalkBack?)

 7. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „OK button“ (Dugme za potvrdu), a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodatne informacije potražite u članku Prvi koraci u sistemu Android sa funkcijom TalkBack.

Rad sa drugim funkcijama pristupačnosti

Da bi vam rad sa Android uređajem bio pristupačniji, osim uključivanja funkcije TalkBack, na ekranu Pristupačnost možete da podesite druge funkcije.

 1. Na početnom ekranu uređaja prevlačite prstom preko donjeg dela ekrana dok ne čujete „Apps, double-tap to activate“ (Aplikacije, dvaput dodirnite da biste aktivirali), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevucite nagore pomoću dva prsta da biste došli do kraja abecedno sortirane liste, a zatim prevlačite prstom po ekranu dok ne čujete: „Settings“ (Postavke). Dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Accessibility“ (Pristupačnost), a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Savet : Ako ste u aplikaciji Google uključili otkrivanje glasa „Ok Google“, možete samo da kažete „Ok Google, open Accessibility settings“ (Ok Google, otvori postavke pristupačnosti).

 4. U meniju Accessibility (Pristupačnost) brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „System, heading“ (Sistem, naslov). Evo nekih dostupnih opcija:

  • Captions (Natpisi) dodaje natpise u centralni donji deo svih slika. Kada uključite natpise, možete da promenite veličinu teksta i stil natpisa.

  • Magnification gestures (Pokreti za uvećanje) omogućava vam da uvećavate i umanjujete prikaz određenim pokretima. Brzo prevucite nadesno pored preklopnika da biste čuli objašnjenje pokreta.

  • Font size (Veličina fonta) omogućava vam da povećate sav tekst na uređaju tako da se prikazuje u većoj veličini tačke.

  • Display size (Veličina prikaza) omogućava vam da povećate veličinu svih stavki na ekranu.

  • Speak passwords (Izgovarajte lozinke) omogućava vam da izgovarate lozinke umesto da ih kucate.

Prijavljivanje na Microsoft nalog pomoću aplikacije Word

Kada se prijavite u Word, nalog je dostupan i za druge Office aplikacije.

 1. Kada prvi put otvorite Word, sačekajte dok ne čujete: „Get things done on the go“ (Obavite stvari u pokretu). Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Sign in button“ (Dugme za prijavljivanje), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Čućete: „Allow Word to access your contacts?“ (Želite da dozvolite aplikaciji Word da pristupa kontaktima?) Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Allow button“ (Dugme „Dozvoli“) ili „Deny button“ (Dugme „Ne dozvoljavaj“), u zavisnosti od toga šta želite da uradite. Dvaput dodirnite ekran da biste potvrdili izbor.

 3. Sačekajte dok ne čujete „Type your email address or phone number“ (Otkucajte adresu e-pošte ili broj telefona), a zatim dvaput dodirnite ekran. Otkucajte adresu e-pošte, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Next, link“ (Dalje, veza), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Microsoft account“ (Microsoft nalog) ili „Work account“ (Poslovni nalog), u zavisnosti od toga koji tip naloga koji koristite sa programom Word. TalkBack vam čita opis oba tipa naloga. Dvaput dodirnite ekran da biste potvrdili izbor.

 5. Sačekajte dok ne čujete: „Edit box, password“ (Polje za uređivanje, lozinka). Dvaput dodirnite ekran, pa otkucajte lozinku koju želite da koristite. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Sign in button“ (Dugme za prijavljivanje), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Sačekajte dok ne čujete „You’re all set“ (Spremni ste), a zatim prevlačite nadesno dok ne čujete: „Start using Word“ (Počnite da koristite Word). Dvaput dodirnite ekran da biste završili dodavanje naloga.

Takođe pogledajte

Korišćenje spoljne tastature sa aplikacijom Word za Android

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×