Prvi koraci u korišćenju čitača ekrana u aplikaciji OneDrive za Windows 10

Pomoću čitača ekrana i tasterskih prečica možete da koristite OneDrive aplikaciju za Windows 10 za skladištenje i deljenje datoteka na više uređaja. OneDrive aplikacija je ugrađena u Windows 10 i automatski se pojavljuje u Istraživaču datoteka i kao lokacija za čuvanje datoteka. Datoteke koje čuvate u OneDrive dostupne su na internetu na lokaciji OneDrive.com i van mreže na računaru, tako da ih možete koristiti u bilo kom trenutku – čak i kada niste povezani sa internetom. Kada se ponovo povežete, OneDrive sinhronizuje datoteke na mreži sa datotekama na računaru ili uređaju.

Napomena : Ova tema pretpostavlja da su korisnici JAWS isključili funkciju virtuelne meni trake.

U ovoj temi

Prvi koraci

Uz Windows 10, možete da otvorite OneDrive aplikacija pomoću funkcije Cortana ili istraživača datoteka.

Otvaranje aplikacije sa Cortana trake za pretragu

 1. Da biste izabrali Cortana traku za pretragu, pritisnite taster sa Windows logotipom.

 2. Kada čujete „Tip uređivanje i tekst u polju za pretragu“ otkucajte OneDrive. (U Naratoru ćete čuti „Cortana prozor, polje za pretragu.“)

 3. Kada čujete „Microsoft OneDrive aplikacija za računare” pritisnite taster Enter. Otvara se OneDrive aplikacija sa fokusom na prikaz Stavke. Da biste se premestili na fasciklu ili datoteku koju želite, koristite taster sa strelicom nagore ili strelicom nadole.

Otvaranje OneDrive aplikacije iz Istraživača datoteke

 1. Da biste otvorili istraživač datoteka, pritisnite taster sa Windows logotipom+E. Istraživač datoteka se otvara sa fokusom na prikazu Stavke na listi Česte fascikle.

 2. Koristite tastere sa strelicama dok ne čujete „OneDrive“, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste se premestili na fasciklu ili datoteku koju želite, koristite tastere sa strelicama.

Savet : Ako vaša OneDrive fascikla nije navedena u prikazu „Stavke“ u Česte fascikle, pređite na okno za navigaciju. Pritisnite Shift+F6, pritisnite taster sa strelicom nadole dok ne čujete „OneDrive“ i pritisnite taster Enter.

Otvaranje stavke

Izaberite stavku koju želite da otvorite i pritisnite taster Enter.

Otpremanje (dodavanje) fascikle ili datoteke

Otpremanje fascikle ili datoteke iz istraživača datoteka

 1. Da biste otvorili istraživač datoteka, pritisnite taster sa Windows logotipom+E.

 2. Izaberite fasciklu ili datoteku koju želite da otpremite u OneDrive, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Otvoriće se kontekstualni meni i čućete „Kontekstualni meni“.

 3. Pritisnite N, Enter. Otvoriće se podmeni Pošalji u i čućete „Podmeni 'Pošalji u', Bluetooth uređaj.“ (U Naratoru ćete čuti „Bluetooth uređaj, stavka 'Meni'.“)

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „OneDrive“, a zatim pritisnite taster Enter. Datoteka je otpremljena u OneDrive.

Otpremite datoteku dok je datoteka otvorena

 1. Otvorite datoteku koju želite da otpremite i pritisnite kombinaciju tastera Alt+F. Otvoriće se prikaz „Backstage“ i čućete „Prikaz 'Backstage', kartica 'Informacije'.“ (U naratoru ćete čuti „Izabrano, kartica 'Informacije'.“)

 2. Da biste izabrali karticu Sačuvaj kao , pritisnite A, A.

 3. Kada ne čujete „Funkcije Sačuvaj kao, Kartica Dodaj mesto”, pritisnite taster K ili koristite tastere sa strelicom nagore i nadole dok ne čujete „OneDrivecrtica Lično” i pritisnite taster Enter. U Naratoru ćete čuti „Dodaj mesto“.)

 4. Na listi OneDrive fascikli, da biste izabrali fasciklu u koju želite da sačuvate datoteku, koristite tastere sa strelicom nagore i nadole. Otvara se dijalog Čuvanje kao sa fokusom na polju Ime datoteke.

 5. Otkucajte ime za datoteku ili da biste izabrali ime, koristite taster sa strelicom nadole.

 6. Da biste sačuvali datoteku, pritisnite taster Tab da biste prešli na dugme Sačuvaj, a zatim pritisnite taster Enter ili Alt+S.

Preuzimanje datoteka iz usluge OneDrive na uređaj

Sve fascikle u OneDrive fascikli su na uređaju podrazumevano dostupne na mreži i van mreže. Ako koristite OneDrive aplikaciju na uređaju i želite da preuzmete stavku iz usluge OneDrive na uređaj, (pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C), pređite u fasciklu gde ćete preuzeti stavku i nalepite je (pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V).

Deljenje stavki korišćenjem kontekstualnog menija

Odaberite neki od sledećih slučajeva za više informacija:

Delite stavke i dozvolite drugima da prikažu samo stavku

 1. Izaberite fasciklu ili datoteku koju želite da delite i pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10.

 2. Otvoriće se kontekstualni meni i čućete „Kontekstualni meni, Otvori“.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Deli OneDrive vezu“, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se ekranska napomena i čućete „Veza je spremna za lepljenje” ili zvuk koji označava iskačući prozor saveta za alatku. Veza ka datoteci se nalepljuje u ostavu.

 4. Kopirajte vezu iz ostave. (Da biste otišli u ostavu, u datoteci koju želite da delite pritisnite tastere Alt+H, F+O).

Svako kome pošaljete ovu vezu moći će da otvori i prikaže datoteku.

Deljenje veze ka stavci

 1. Izaberite fasciklu ili datoteku koju želite da delite i pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10.

 2. Otvoriće se kontekstualni meni i čućete „Kontekstualni meni, Otvori“.

 3. Pritisnite taster M ili pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete „Više OneDrive opcija za deljenje” i pritisnite taster Enter. OneDrive na vebu otvara sa fokusom u prozoru Deli i čujete „Deljenje“ i ime datoteke.

 4. Da biste dobili vezu ka datoteci, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Preuzmi vezu“, a zatim pritisnite taster Enter. Pritisnite taster Tab da biste prešli na dugme Kopiraj i pritisnite taster Enter.

Svako kome pošaljete ovu vezu moći će da otvori, pročita i uredi datoteku.

Deljenje veze ka stavci i postavljanje nivoa dozvola

 1. Izaberite fasciklu ili datoteku koju želite da delite i pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10.

 2. Otvoriće se kontekstualni meni i čućete „Kontekstualni meni, Otvori“.

 3. Pritisnite taster M ili pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete „Više OneDrive opcija za deljenje” i pritisnite taster Enter. OneDrive na vebu otvara sa fokusom u prozoru Deli i čujete „Deljenje“ i ime datoteke.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Veza e-pošte“, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Kada čujete „Unesite ime ili adresu e-pošte“, otkucajte ime ili adresu e-pošte. Da biste se premestili u polje Odaberite nivo dozvole, pritisnite taster Tab. Podrazumevana postavka u polju Odaberite nivo dozvole je Može da uređuje. Da biste izabrali opciju Može da prikazuje, pritiskajte taster sa strelicom nadole.

 6. Pritisnite taster Tab da biste prešli na polje Uključi poruku i, ako želite, otkucajte poruku.

 7. Pritisnite taster Tab da biste prešli na dugme Deli i pritisnite taster Enter.

Upravljanje dozvolama

 1. Izaberite fasciklu ili datoteku koju želite da delite i pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10.

 2. Otvoriće se kontekstualni meni i čućete „Kontekstualni meni, Otvori“.

 3. Pritisnite taster M ili pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete „Više OneDrive opcija za deljenje” i pritisnite taster Enter. OneDrive na vebu otvara sa fokusom u prozoru Deli i čujete „Deljenje“ i ime datoteke.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Upravljanje dozvolama“, a zatim pritisnite taster Enter. Pojavljuje se okno Deli sa fokusom na vezi Dodaj osobe i čućete „Veza Dodaj osobe“. Okno Deljenje takođe navodi osobe sa kojima ste delili datoteku, vezu koju možete da delite sa drugima koji bi trebalo da uređuju datoteku, više informacija i komentare (ako je dostupno).

 5. Da biste delili sa više osoba, pritisnite taster Enter. Otvara se prozor Dodajte osobe i čujete „Unesite ime ili adresu e-pošte za uređivanje”. Unesite ime ili adresu e-pošte. Ako postoji više od jednog podudaranja, čućete „Dostupni su predlozi”. Da biste izabrali ispravnu adresu, koristite tastere sa strelicama nagore i nadole, a zatim pritisnite taster Enter.

 6. Da biste se premestili u polje Odaberite nivo dozvole, pritisnite taster Tab.

 7. Podrazumevana postavka u polju Odaberite nivo dozvole je Može da uređuje. Da biste izabrali opciju Može da prikazuje, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Može da prikazuje.“

 8. Da biste uključili ličnu poruku u poziv za deljenje, pritisnite taster Tab. Kada čujete „Uključi ličnu poruku u ovaj poziv, opcionalno”, otkucajte poruku.

 9. Pritisnite taster Tab da biste prešli na dugme Deli i pritisnite taster Enter. E-poruka sa vezom se šalje osobi.

Deljenje stavke korišćenjem OneDrive trake

 1. U aplikaciji OneDrive koja prikazuje listu datoteka, izaberite stavku koju želite da delite.

 2. Pritisnite tastere Alt+S, W. Kada čujete „Određene osobe”, pritisnite taster Enter. (Da biste izabrali opciju „Određene osobe“, možda ćete morati da pritisnete taster sa strelicom nadole.) Dijalog Deljenje datoteka se otvara sa fokusom na kombinovani okvir za uređivanje i čujete „Deljenje datoteke, Otkucajte ime, a zatim kliknite na dugme Dodaj”.

 3. Izaberite ljude sa kojima želite da delite datoteku:

  • Za deljenje sa određenim osobama, otkucajte ime ili, da biste prešli na listu kontakata, pritisnite taster Tab, a zatim koristite taster sa strelicom nadole da biste izabrali kontakt sa liste.

  • Da biste delili sa svima, pritisnite tastere Alt+strelica nadole, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Svi”, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste našli osobe, pritisnite tastere Alt+strelica nadole, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Nađi osobe”, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Izaberite korisnike ili grupe u kojem možete da navedete lokacije traženja.

 4. Pritisnite taster Tab da biste prešli na dugme Dodaj i pritisnite taster Enter. Ime se dodaje na listu.

 5. Da biste prešli na listu imena za postavljanje dozvola, pritisnite taster Tab i da biste prešli na ime, koristite taster sa strelicom nadole.

 6. Podrazumevani nivo dozvole je Čitanje.

 7. Pritisnite taster Tab da biste prešli na dugme Deli i pritisnite taster Enter.

Zaustavljanje deljenja stavke

 1. Izaberite stavku koju želite da delite.

 2. Pritisnite tastere Alt+S, S+S, a zatim pritisnite Enter.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×