Prvi koraci: Kreiranje sastanka Imajte u vidu da sistem pomoću programa InfoPath i SharePoint

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Upućivanje manjeg izmene u predložak obrasca uzorak iz Microsoft Office InfoPath 2007 i kreiranjem biblioteke dokumenata na lokaciji Windows SharePoint Services 3.0 , možete primeniti sistem koji možete da koristite za hvatanje beležaka sa sastanka u dosledno, slanje beleške na svakog učesnika sastanka i skladištite te beleške u biblioteci dokumenata SharePoint Services. Ovaj članak vam pokazati kako da kreirate ovaj sistem.

U ovom članku

Pregled

Pre nego što počnete

Kreirajte novi sastanak beleške sistema

Ažuriranje predloška obrasca

Pregled

Uključeno uz InfoPath je uzorak predložak obrasca koji je dizajniran posebno za prikupljanje zajedničke podatke sastanka, kao što su dnevni redovi, učesnike, stavke diskusije i stavke Radnje. Predložak obrasca uzorak je konfigurisan tako da možete da pošaljete kopiju obrasca koji je zasnovan na predlošku putem e-pošte na svakog učesnika sastanka.

Predložak obrasca uzorak konfigurisan da biste belešku uzima prikupljanje podataka koje je obično zapisan na sastanku. Kontrole su raspoređene u logičke odeljke da biste belešku uzima prikupljanje ispravne podatke i da ga zameni iz prikupljanja podataka koji može da se automatski generiše. Raspored kontrola obezbeđuje i dosledni okvir, tako da umesto belešku uzima da zapamtite koje vrste podataka za prikupljanje ga popunjava u prazna polja kako napreduje sastanak.

Iako možete da izmenite predloška obrasca za prikupljanje dodatnih podataka, preporučujemo da koristite postojeći obrazac kao sa jednom izmene koja vam omogućava da sačuvate popunjene obrasce u SharePoint biblioteci dokumenata. Zatim možete da testirate efikasnosti sistema i koristite ono što ste pročitali tokom testiranje da biste izmenili predložak obrasca koji odgovara potrebama vaše grupe.

Možete da koristite ovaj predložak obrasca uzorka u sistemu tako što ćete objaviti predložak obrasca uzorka u novu biblioteku dokumenata na SharePoint lokaciji. Kreiraćete novu biblioteku dokumenata kao deo procesa objavljivanja. Nakon što objavite predložak obrasca i kreirate novu biblioteku dokumenata, zatim izmenite predložak obrasca tako da sačuva popunjenog obrasca u novoj biblioteci dokumenata i šalje kopiju obrasca učesnicima sastanka.

Da biste koristili ovaj sistem, beleške uzima odlazi do biblioteke dokumenata i kreira novi obrazac koji je zasnovan na tom predlošku. Tokom sastanka, beleške uzima popunjava podatke u odgovarajuće kontrole u obrascu. Na kraju sastanka, beleške uzima prosleđuje obrasca u biblioteci dokumenata i kopiju obrasca koji se šalje svakog učesnika sastanka. Te osobe koje nisu prisustvovali sastanku može da čita beleške tako što ćete otići do biblioteke dokumenata i otvaranje obrasca u programu InfoPath.

Predložak obrasca uzorak sadrži sledeće odeljke:

Predložak obrasca dnevnog reda sastanka sa četiri odeljka

1. naslov odeljak sadrži kontrole za ime, svrhu, lokaciju, a sastanak datumi i vremena. Kontrola datuma automatski prikazuje datum kreiranja obrasca. Podrazumevano, kontrolu okvira za tekst Vreme završetka se automatski prikazuje vreme je sat kasnije od unese u kontrolu okvira za tekst Vreme početka .

2. učesnika koje se ponavljaju odeljak sadrži kontrole za imena i e-adrese za svakog učesnika sastanka. Kada beleške uzima Prosledi popunjenog obrasca, svakog učesnika navedeni u ovom odeljku dobija kopiju popunjenog obrasca.

3. stavke diskusije ponavljajuća sekcija sadrži kontrole za svaki izlagač (učesnika koji vodi diskusije) i napomene u vezi sa svake stavke diskusije. Okvir padajuće liste izlagača prikazuje imena iz odeljka sa učesnicima .

4. radnja stavka ponavljajuća sekcija sadrži kontrole za ime, zadatak i krajnji rok za svaki artikal radnju. Okvir padajuće liste zaduženja prikazuje imena iz odeljka sa učesnicima .

Ako ste novi u programu InfoPath, sledeći članci će vam pomoći da razumete važnih koncepata i bolje definisati uslove koje možete naići na dok ne dovršite svaki zadatak u ovom članku. Ove veze ćete pronaći i u odgovarajuće odeljci u ovom članku, u slučaju da vam je potrebno više informacija dok ne dovršite zadatak.

Vrh stranice

Pre nego što počnete

Koje ćete morati Uniform Resource Locator (URL) i minimum, dozvole za dizajniranje za kolekciju lokacija SharePoint lokacije na koje ćete koristiti za ovaj sistem. Ako možete da kreirate biblioteku dokumenata na kolekciji lokacija, imate odgovarajuće dozvole. Osobe koje treba da biste videli beleške sa sastanka će morati pročitajte dozvole za kolekcije lokacija. Ako vam je potrebna dozvola da biste kreirali biblioteku dokumenata ili da biste podesili dozvolu za čitanje u kolekciji lokacija za korisnike obrasca, obratite se administratoru kolekcije lokacija.

Takođe treba najmanje jednu e-adresu na koju možete da pošaljete kopiju popunjenog obrasca i klijent e-pošte, kao što su Microsoft Office Outlook 2007, koji je konfigurisan da primate poruke tako da možete da testirate predložak obrasca.

Ovaj članak pretpostavlja da koristite podrazumevane konfiguracije sistema SharePoint Services.

Vrh stranice

Kreirajte novi sastanak beleške sistema

Da biste kreirali ovaj sistem, će uradite sledeće:

 1. Otvaranje i čuvanje predloška obrasca uzorka.

 2. Objavljivanje predloška obrasca uzorak da biste kreirali novu biblioteku dokumenata za beleške sa sastanka.

 3. Izmena predloška obrasca uzorak da sačuvate popunjene obrasce u novu biblioteku dokumenata, a zatim pošaljite kopiju svakog učesnika.

 4. Objavljivanje predloška obrasca.

 5. Testiranje izmenjeni predložak obrasca i u novoj biblioteci dokumenata tako što ćete kreirati i prosleđivanje testiranje obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca.

Otvaranje i čuvanje predloška obrasca

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Dizajniraj predložak obrasca

 2. U okviru Otvaranje predloška obrasca, kliknite na dugme Prilagodi uzorka.

 3. U okviru Prilagođavanje uzorka, kliknite dvaput na Dnevni red sastanka uzorka.

 4. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj.

 5. Ako InfoPath prikazuje poruku o objavljivanju predloška obrasca, kliknite na dugme u redu.

 6. U dijalogu Sačuvaj kao navedite lokaciju na kojoj želite da sačuvate predložak obrasca.

 7. U okviru za tekst Ime datoteke, upišite ime predloška obrasca.

 8. Na listi Sačuvaj kao tip izaberite stavku InfoPath predložak obrasca, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Objavljivanje predloška obrasca

U sklopu procesa objavljivanja će kreirati novu biblioteku dokumenata.

Da biste saznali više o objavljivanju predloška obrasca, potražite u članku Uvod u objavljivanje predloška obrasca.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi.

 2. Na prvoj stranici čarobnjaka za objavljivanje, kliknite na SharePoint server sa ili bez usluge InfoPath Forms Services, a zatim kliknite na dugme dalje.

 3. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite adresu SharePoint ili usluge InfoPath Forms Services lokacije unesite URL kolekcije lokacija na SharePoint lokaciji i zatim kliknite na dugme dalje. Na primer, da biste koristili kolekcije lokacija sa URL http://www.adventureworks.com/EmployeesOnly, upišete http://www.adventureworks.com/EmployeesOnly u polju.

 4. Na sledećoj stranici, kliknite na Biblioteku dokumenata, a zatim kliknite na dugme dalje.

 5. Na sledećoj stranici, kliknite na dugme Kreiraj novu biblioteku dokumenata, a zatim kliknite na dugme dalje.

 6. Na sledećoj stranici, otkucajte ime i opis za novu biblioteku dokumenata, a zatim kliknite na dugme dalje.

 7. Prihvatite predloženo kolone i kliknite na dugme dalje.

 8. Na poslednjoj stranici čarobnjaka, proverite da li su prikazane informacije ispravne i zatim kliknite na dugme Objavi.

 9. Kliknite na dugme Zatvori.

  Dobićete potvrdu na poslednjoj stranici čarobnjaka kada ste uspešno objavljivanje predloška obrasca.

Zapišite URL adresu u novoj biblioteci dokumenata; biće potrebno ove informacije u nastavku ovog članka. URL adresu u novoj biblioteci dokumenata će biti URL adrese kolekcije lokacija, iza kojeg sledi kosa crta (/), a zatim na ime biblioteke dokumenata. Na primer, ako ste kreirali novu biblioteku dokumenata koja se zove Beleškesasastanka u kolekciji lokacija sa URL http://www.adventureworks.com/EmployeeOnly, URL adresu u novoj biblioteci dokumenata će biti http://www.adventureworks.com/EmployeeOnly/MeetingNotes.

Izmena predloška obrasca

Ovaj odeljak pokazuje kako da uradite sledeće:

 • Dodajte u nove podatke za povezivanje koje će sačuvati popunjenog obrasca u novoj biblioteci dokumenata.

  Da biste saznali više o prosleđivanju, pogledajte članak Uvod u podatke za povezivanje.

 • Promena opcija za podatke za povezivanje tako da čuva popunjenog obrasca u biblioteci dokumenata i šalje kopiju popunjenog obrasca svakog učesnika sastanka.

 • Podesite predložak obrasca tako da se zatvori obrazac nakon prosleđivanja.

Da biste saznali više o prosleđivanju obrazac koji je zasnovan na predlošku obrasca, potražite u članku Uvod u prosleđivanje podataka obrasca.

Dodavanje nove podatke za povezivanje

U ovom odeljku ćete kreirati nove podatke za povezivanje u novu biblioteku dokumenata i konfigurisanje podatke za povezivanje da biste sačuvali obrazac sa jedinstvenim imenom. Ime obrasca koje će biti kombinacija naslov sastanka i datum na koji je kreiran obrazac.

Početak kreiranja podatke za povezivanje
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Podaci za povezivanje.

 2. U dijalogu Veze podataka kliknite na dugme Dodaj.

 3. U čarobnjaku za podatke za povezivanje izaberite opciju Kreiraj novu vezu sa, zatim opciju Prosledi podatke, a potom kliknite na dugme Dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka, kliknite na dugme u biblioteku dokumenata na SharePoint lokaciji, a zatim kliknite na dugme dalje. Izbor odredišta za prosleđene podatke u čarobnjak za povezivanje sa podacima

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u okviru biblioteke dokumenata , otkucajte URL adresu biblioteke dokumenata koje ste kreirali u prethodnom odeljku. Na primer, da biste koristili biblioteka dokumenata sa URL http://www.adventureworks.com/EmployeesOnly/MeetingNotes, upišete http://www.adventureworks.com/EmployeesOnly/MeetingNotes u okviru biblioteke dokumenata .

  U sledećem odeljku vodi vas kroz proces definiše ime jedinstveni obrazac koji zahteva da budete na ovoj stranici čarobnjaka. Ne kliknite na dugme dalje još.

Definisanje imena jedinstvene obrasca

Predložak obrasca čuva obrasca u biblioteku dokumenata sa podrazumevanim imenom. Ako koristite podrazumevano ime, u novoj biblioteci dokumenata će se skladištiti samo jednu popunjenog obrasca. U ovom odeljku ćete podesiti podatke za povezivanje da biste sačuvali obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca sa imenom koje se sastoji od naslov sastanka i datum sastanka. Učinite tako što ćete kreirati formulu koja koristi za funkciju XPath .

Da biste saznali više o formulama i funkcijama, pogledajte članak Dodavanje formule u kontrolu.

 1. Kliknite na dugme Umetni formulu Slika dugmeta .

 2. U dijalogu Umetanje formule kliknite na dugme Umetni funkciju.

 3. Na listi kategorije u dijalogu Umetanje funkcije , izaberite stavku tekst.

 4. Na listi Funkcija , kliknite na dugme concat, a zatim kliknite na dugme u redu.

 5. U oknu zadataka Formula dvaput kliknite na prvu instancu stavke dvaput kliknite da biste umetnuli polje.

  Ako dvaput kliknete da biste umetnuli na prvo polje da biste koristili kao deo imena obrasca

 6. U dijalogu Izbor polja ili grupe otvorite sastanak, kliknite na dugme meetingTitle i zatim kliknite na dugme u redu.

  Izbor meetingTitle polja u okviru izaberite polje ili grupu dijalog

 7. U polju za formulu , kliknite na drugu instancu kliknite dvaput da biste umetnuli polje da biste ga izabrali (ne dvaput).

  Ako dvaput kliknete da biste umetnuli crte znak kao deo ime obrasca

 8. Otkucajte dvostruki znak navoda (""), praćeno crtu (-), iza kojeg sledi drugi dvostruki znak navoda.

  Umetanje crte znak kao deo imena obrasca

 9. Kliknite dvaput na treću instancu broja kliknite dvaput da biste umetnuli polje.

  Ako dvaput kliknete da biste umetnuli drugo polje da biste koristili kao deo imena obrasca

 10. U dijalogu Izbor polja ili grupe otvorite sastanak, kliknite na dugme meetingDatei zatim kliknite na dugme u redu.

  Izbor meetingDate polja u okviru izaberite polje ili grupu dijalog

  Dijalog Umetanje formule bi trebalo da izgleda kao na sledeći način:

  Ste završili formulu u dijalogu Umetanje formule koje pravi ime obrasca

 11. Da biste proverili da li formula sadrži ispravnu sintaksu, u dijalogu Umetanje formule izaberite stavku Proveri formulu.

 12. Ako formula ne sadrži neke greške, kliknite na dugme u redu da biste zatvorili dijalog.

Završavanje podešavanja podatke za povezivanje
 1. U čarobnjaku, kliknite na dugme dalje.

 2. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite ime za ovu vezu za prenos podataka otkucajte opisno ime za ovaj skup podataka za povezivanje.

 3. U odeljku Rezime proverite da li su informacije ispravne, a zatim kliknite na dugme Završi.

 4. Kliknite na dugme Zatvori.

 5. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj.

Promena opcija prosleđivanja da koristite oba prosleđivanje podataka za povezivanje

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije prosleđivanja.

 2. U dijalogu Opcije prosleđivanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korisnicima da prosleđuju ovaj obrazac .

 3. Izaberite opciju Izvrši prilagođene radnje koristeći pravila, a zatim kliknite na dugme Pravila.

 4. U dijalogu Pravila za prosleđivanje obrazaca kliknite na dugme Dodaj.

 5. Kliknite na dugme Dodaj radnju.

 6. U okviru Radnje izaberite stavku Prosledi pomoću podataka za povezivanje.

 7. Na listi podataka za povezivanje , izaberite podatke za povezivanje u biblioteci dokumenata koje ste kreirali u prethodnom odeljku, a zatim kliknite na dugme u redu.

 8. Kliknite na dugme Dodaj radnju.

 9. U okviru Radnje izaberite stavku Prosledi pomoću podataka za povezivanje.

 10. Na listi vezu za prenos podataka , izaberite stavku glavne prosledite, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Glavne prosledite podatke za povezivanje će koristiti da biste poslali kopiju obrasca svakog učesnika.

 11. U polje " ime " u dijalogu pravila otkucajte pravila za prosleđivanje za identifikovanje pravilo koje ste upravo kreirali.

 12. Dvaput kliknite na dugme U redu.

Konfigurisanje predloška obrasca da biste zatvorili obrazac nakon prosleđivanja.

 1. U dijalogu Opcije prosleđivanja izaberite stavku Napredno.

 2. Na listi nakon što prosledite , kliknite na dugme zatvorite obrazac.

 3. Kliknite na dugme U redu.

 4. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj.

Objavljivanje predloška obrasca

Posle izmene predloška obrasca, morate da ga objavite u biblioteci dokumenata da primenite željene izmene.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi.

 2. Na prvoj stranici čarobnjaka za objavljivanje, kliknite na SharePoint server sa ili bez usluge InfoPath Forms Services, a zatim kliknite na dugme dalje.

 3. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite adresu SharePoint ili usluge InfoPath Forms Services lokacije Otkucajte lokaciju biblioteke dokumenata u kolekciji lokacija SharePoint lokacije i zatim kliknite na dugme dalje.

 4. Na sledećoj stranici, kliknite na Biblioteku dokumenata, a zatim kliknite na dugme dalje.

 5. Na sledećoj stranici, kliknite na dugme Ažuriraj predložak obrasca u postojećoj biblioteci dokumenata.

 6. U biblioteci dokumenata da biste ažurirali listu, kliknite na biblioteku dokumenata, a zatim kliknite na dugme dalje.

 7. Kliknite na dugme Dalje.

 8. Na sledećoj stranici, proverite da li su prikazane informacije ispravne i zatim kliknite na dugme Objavi.

  Dobićete potvrdu na poslednjoj stranici čarobnjaka kada ste uspešno objavljivanje predloška obrasca.

Testiranje predloška obrasca i lokacije

 1. Na poslednjoj stranici čarobnjaka za objavljivanje, kliknite na dugme Otvori ovu biblioteku dokumenata , a zatim kliknite na dugme Zatvori.

 2. U biblioteci dokumenata, kliknite na dugme novo.

 3. Popunjavanje obrasca kao da su da hvatate beleške na sastanku. Nakon što unesete vreme u na kontrolu vreme početka okvira za tekst, pritisnite taster TAB da biste se premestili na sledeću kontrolu. InfoPath automatski unosi u kontrolu okvira za tekst vreme završetka .

 4. Unesite e-adrese učesnika u sastanku u polje e-pošteučesnika odeljka. Da biste dodali dodatne učesnike i njihove e-adrese, kliknite na dugme Dodaj učesnika.

 5. Na traci sa alatkama InfoPath kliknite na dugme Prosledi.

 6. U dijalogu, proverite da li ispravnu e-adrese nalaze.

 7. Kliknite na dugme Pošalji, a zatim kliknite na dugme u redu da biste zatvorili dijalog.

Beleške treba da se pojavi u biblioteci dokumenata i takođe bi trebalo da stignu u prijemno poštansko sanduče e-poštu kao novu e-poruku.

Testiranjem sistem tako što ćete kreirati i prosleđivanje nekoliko obrazaca zasnovanih na ovom predlošku obrasca, možete početi da koristite sistem za skladištenje i distribuiranje beležaka sa sastanka.

Vrh stranice

Ažuriranje predloška obrasca

Nakon druge osobe imaju pokušali iz novog sistema za kreiranje i čuvanje beleške sa sastanka, možda ćete želeti da promenite dizajn predloška obrasca kao odgovor na povratne informacije. Da biste promenili predložak obrasca, potrebno je da uradite sledeće:

 1. Otvorite predložak obrasca iz biblioteke dokumenata, izmenite predložak obrasca, po potrebi, a zatim sačuvajte promene.

 2. Izvršili promene u biblioteci dokumenata tako što ćete objaviti predložak obrasca.

Otvorite predložak obrasca iz biblioteke dokumenata

 1. Otvorite biblioteku dokumenata.

 2. Izaberite stavku postavke, a zatim izaberite stavku postavke Biblioteke obrazaca .

 3. U okviru Opšte postavkeizaberite stavku postavke Više opcija .

 4. U okviru URL adresa predloška u odeljku Predložak dokumenta , kliknite na dugme Uredi predložak.

 5. InfoPath prikazuje poruku o objavljivanju predloška obrasca, kliknite na dugme da.

Posle izmene predloška obrasca, čuvanje predloška obrasca pre objavljivanja.

Objavljivanje predloška obrasca

Kad unesete izmene, morate da objavite predložak obrasca u biblioteci dokumenata.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi.

 2. Na prvoj stranici čarobnjaka za objavljivanje, kliknite na SharePoint server sa ili bez usluge InfoPath Forms Services, a zatim kliknite na dugme dalje.

 3. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite adresu SharePoint ili usluge InfoPath Forms Services lokacije Otkucajte lokaciju biblioteke dokumenata u kolekciji lokacija SharePoint lokacije i zatim kliknite na dugme dalje.

 4. Na sledećoj stranici, kliknite na Biblioteku dokumenata, a zatim kliknite na dugme dalje.

 5. Na sledećoj stranici, kliknite na dugme Ažuriraj predložak obrasca u postojećoj biblioteci dokumenata.

 6. U biblioteci dokumenata da biste ažurirali listu, kliknite na biblioteku dokumenata, a zatim kliknite na dugme dalje.

 7. Kliknite na dugme Dalje.

 8. Na sledećoj stranici potvrdite da su ispravne informacije prikazane i zatim kliknite na dugme Objavi.

 9. Kliknite na dugme Zatvori.

  Dobićete potvrdu na poslednjoj stranici čarobnjaka kada uspešno objavite predložak obrasca.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×