Prijavljivanje

Provera pravopisa i gramatike na drugom jeziku

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Svaki jezička verzija sistema Microsoft Office uključuje alatke, kao što su rečnike i gramatiku pravila za više jezika za proveru. Da biste videli koji su jezici obuhvaćene svaka verzija sistema Microsoft Office 2010, pogledajte članakOffice 2010 pakete: lokalizovane verzije . Ako vaša verzija sistema Microsoft Office ne uključuje jezik koji želite da koristite, možda ćete želeti da preuzmete jezički paket Microsoft Office. Više informacija potražite u članku Određivanje ako vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Napomene : 

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Provera pravopisa i gramatike na drugom jeziku

Dodavanje dodatnih rečnik jezici

Dodatne informacija

Provera pravopisa i gramatike na drugom jeziku

Ako ste kreirali dokument koji sadrži tekst na različitim jezicima, će biti potrebno da koristite odgovarajuće rečnike za proveru pravopisa za svaki jezik koji su uključeni. Da biste to uradili, morate da naznačite jezika teksta tako da kada pokrenete kontrolor pravopisa, koristi se rečnik ispravan jezik.

Koji Office 2010 program koristite?

Access

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Workspace

Visio

Word

Dodavanje dodatnih rečnik jezici

Access

Važno : Željeni jezik rečnika odnosi se na celu bazu podataka i ne mogu definisati za pojedinačnih zapisa ili polja. Ako baza podataka sadrži reči koje se nalaze u više od jednog jezika, morate da biste proverili pravopis u jedan jezik, a zatim ponovite proces za svaki dodatni jezik u bazi podataka.

Podesili jezik rečnika

Da biste promenili jezik rečnika za bazu podataka tokom provere pravopisa, uradite sledeće:

 1. Na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na dugme Pravopis.

  Dugme „Pravopis“ na kartici „Početak“ na traci u programu Access

 2. Na listi Jezik rečnika potvrdite da je izabrana jezik rečnika ispravne. Ako ne vidite, kliknite na željeni jezik rečnika koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Napomene : 

  • Na listi Jezik rečnika se pojavljuje samo ako kontrolor pravopisa ne prepoznaje reč.

  • Ako promenite jezik rečnika, morate da biste zatvorili dijalog Pravopis , a zatim ponovo pokrenite kontrolor pravopisa.

 3. Kliknite na dugme Zatvori da biste zatvorili kontrolor pravopisa, a zatim kliknite na dugme Pravopis ponovo da biste pokrenuli kontrolor pravopisa sa novi jezik rečnika koji ste izabrali.

  Napomene : 

  • Svaki put kada promenite jezik rečnika i Pokreni kontrolor pravopisa, sve reči koje se ne nalaze u željeni jezik rečnika izabrane su označeni kao netačna, pa treba da zapamtite koje ste već proverili jezike.

  • Jezički paket ili paket za proveru alatka će možda biti potreban ako željeni jezik rečnika koji želite da koristite nije naveden. Više informacija potražite u članku Određivanje ako vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Provera pravopisa

Na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na dugme Pravopis.

Napomena : Komanda "Pravopis" možda neće biti dostupni u svim prikazima. Ako komanda " Pravopis " nije dostupna, pritisnite taster F7 da biste pokrenuli kontrolor pravopisa.

Povratak na listu programa sistema Office

Excel

Podesili jezik rečnika

Važno : Željeni jezik rečnika odnosi se na celu radnu svesku i ne mogu definisati za pojedinačne radne listove ili ćelije. Ako radna sveska sadrži reči koje se nalaze u više od jednog jezika, morate da biste proverili pravopis u jedan jezik, a zatim ponovite proces za svaki dodatni jezik u radnoj svesci.

Da biste promenili jezik rečnika za radne sveske i proverili pravopis, uradite sledeće:

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Provera kliknite na dugme Pravopis.

  Dugme „Pravopis“ na kartici „Početak“ na traci u programu Excel

 2. Na listi Jezik rečnika potvrdite da je izabrana jezik rečnika ispravne. Ako ne vidite, kliknite na željeni jezik rečnika koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Napomene : 

  • Na listi Jezik rečnika se pojavljuje samo ako je kontrolor pravopisa ne prepoznaje reč.

  • Ako promenite jezik rečnika, morate da biste zatvorili dijalog Pravopis , a zatim ponovo pokrenite kontrolor pravopisa.

 3. Kliknite na dugme Zatvori da biste zatvorili kontrolor pravopisa, a zatim kliknite na dugme Pravopis ponovo da biste pokrenuli kontrolor pravopisa sa novi jezik rečnika koji ste izabrali.

Provera pravopisa

 • Da biste proverili pravopis u pojedinačne ćelije ili kolekcije ćelija, izaberite ćelije koje želite da proverite i zatim na kartici Redigovanje , u grupi Provera kliknite na dugme Pravopis.

 • Da biste proverili pravopis ceo radni list, na kartici Redigovanje , u grupi Provera kliknite na dugme Pravopis. Ne morate da izaberete ćelije ili kolekcije ćelija.

Napomena : Kontrolor pravopisa koristi navedeni jezik rečnika, ukoliko je dostupan za proveru pravopisa u izabranim ćelijama ili radni list. Ako komanda " Pravopis " nije dostupna, pritisnite taster F7 da biste pokrenuli kontrolor pravopisa.

Povratak na listu programa sistema Office

OneNote

Važno : Možete da proverite pravopis teksta koji je napisan na više jezika na istoj stranici sa jednom prolazu kontrolor pravopisa, ali prvo morate da izaberete jezik za proveru za svaki odeljak teksta na drugom jeziku od najčešće koristi.

Postavljanje jezika za proveru

Da biste podesili jezik za proveru za tekst i proverili pravopis, uradite sledeće:

 1. Izaberite tekst za koji želite da podesite jezik.

 2. Na kartici Redigovanje , u grupi jezik kliknite na dugme jezik, a zatim kliknite na dugme Podesi jezik za korekturu Dugme „Jezik“ na kartici „Redigovanje“ na traci u programu OneNote.

 3. U oknu Podesi jezik za korekturu , proverite da li odgovarajući jezik povezano sa tekstom. Ako nije, morate da biste izabrali jezik koji želite da koristite za rečnik.

 4. Kliknite na poruku da biste zatvorili okno rečnika.

 5. Ponovite korake od 1 do 4 za svaki deo teksta koji želite da proverite.

Provera pravopisa

Na kartici " Redigovanje " kliknite na dugme Pravopis.

Napomena : Ako komanda " Pravopis " nije dostupna, pritisnite taster F7 da biste pokrenuli kontrolor pravopisa.

Povratak na listu programa sistema Office

Outlook

Važno : Ako koristite Outlook Express 6.0 i zatim instaliran Office 2010 i sada francuski je dostupno samo jezik rečnika, morate da koristite kontrolor pravopisa nezavisnih proizvođača za dodatne jezike. Više informacija potražite u članku problemi sa programom Outlook Express 6.0 proveru pravopisa.

Postavljanje jezika za proveru

Da biste podesili jezik za proveru za tekst, uradite sledeće:

 1. U novoj poruci e-pošte, izaberite tekst koji želite da proverite.

 2. Na kartici Redigovanje , u grupi Provera kliknite na strelicu u okviru jezik, a zatim kliknite na dugme Podesi jezik za korekturu. Dugme „Jezik“ na kartici „Redigovanje“ na traci u poruci u programu Outlook

 3. U dijalogu jezik , proverite da li odgovarajući jezik povezano sa tekstom. Ako nije, izaberite jezik koji želite da koristite za rečnik i druge alatke za proveru. Ako ne vidite jezik koji želite, pomerite se na kraj liste.

  Napomena : Ako jezik koji želite prethodi ikoni Pravopis i gramatika , to znači da je alatke za proveru, kao što su rečnik i kontrolor pravopisa, instalirani za taj jezik. Ako jezik koji želite nije prethodi ikoni Pravopis i gramatika , alatke za proveru za taj jezik nisu dostupne i koje ne može da proveri pravopisa i gramatike za taj jezik.

Savet : Da biste naveli jezik rečnika za novu poruku pre nego što otkucate tekst, postavite kursor na mesto u telu poruke u novu poruku, dovršite korake 2 i 3, otkucajte e-poruke, a zatim proverite pravopis kao što je opisano u Outlook provera pravopisa i gramatike odeljak ispod.

Provera pravopisa i gramatike

Na kartici Redigovanje, u grupi Provera kliknite na dugme Pravopis i gramatika.

Napomena : Kontrolor pravopisa koristi navedeni jezik rečnika, ukoliko je dostupan za proveru pravopisa i gramatike izabranog teksta ili stavke programa Outlook. Ako komanda " Pravopis " nije dostupna, pritisnite taster F7 da biste pokrenuli kontrolor pravopisa.

Povratak na listu programa sistema Office

PowerPoint

Postavljanje jezika za proveru

Da biste podesili jezik za proveru za tekst u prezentaciji, uradite sledeće:

 1. Izaberite tekst koji želite da proverite.

 2. Na kartici Redigovanje , u grupi jezik kliknite na dugme jezik, a zatim kliknite na dugme Podesi jezik za korekturu Dugme „Podesi jezik“ na kartici „Redigovanje“ na traci u programu PowerPoint.

 3. U dijalogu jezik , proverite da li odgovarajući jezik povezano sa tekstom. Ako nije, izaberite jezik koji želite da koristite za rečnik.

  Napomena : Ako jezik prethodi ikoni Pravopis i gramatika , to znači da su rečnik i kontrolor pravopisa, instaliran za taj jezik. Ako željeni jezik nije prethodi ikoni Pravopis i gramatika , rečnik za taj jezik nije dostupan i ne možete da proveravate pravopis za taj jezik.

 4. Ponovite korake od 1 do 3 za svaki deo teksta koji želite da proverite.

Provera pravopisa

Na kartici Redigovanje, u grupi Provera kliknite na dugme Pravopis.

Napomena : Ako komanda " Pravopis " nije dostupna, pritisnite taster F7 da biste pokrenuli kontrolor pravopisa.

Povratak na listu programa sistema Office

Project

Postavljanje jezika za proveru

Da biste podesili jezik za proveru za tekst i proverili pravopis u stranicu projekta, uradite sledeće:

 1. Na kartici projekat , u grupi Provera kliknite na dugme Pravopis Dugme trake pravopis projekta.

 2. Na listi Jezik rečnika potvrdite da je izabrana jezik rečnika ispravne. Ako ne vidite, kliknite na željeni jezik rečnika koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Napomene : 

  • Na listi Jezik rečnika se pojavljuje samo ako je kontrolor pravopisa ne prepoznaje reč.

  • Ako promenite jezik rečnika, morate da biste zatvorili dijalog Pravopis , a zatim ponovo pokrenite kontrolor pravopisa.

 3. Kliknite na dugme Zatvori da biste zatvorili kontrolor pravopisa, a zatim kliknite na dugme Pravopis da biste pokrenuli kontrolor pravopisa sa novi jezik rečnika koji ste izabrali.

Provera pravopisa

Na kartici Project, u grupi Provera izaberite stavku Pravopis.

Napomena : Ako komanda " Pravopis " nije dostupna, pritisnite taster F7 da biste pokrenuli kontrolor pravopisa.

Povratak na listu programa sistema Office

Publisher

Postavljanje jezika za proveru

Da biste podesili jezik za proveru za tekst i proverili pravopis, uradite sledeće:

 1. Izaberite tekst za koji želite da podesite jezik.

 2. Na kartici Redigovanje , u grupi jezik kliknite na strelicu u okviru Pravopis, a zatim kliknite na dugme Podesi jezik za korekturu Dugme „Jezik“ na traci u programu Publisher.

 3. U dijalogu jezik , proverite da li odgovarajući jezik povezano sa tekstom. Ako nije, izaberite jezik koji želite da koristite za rečnik i druge alatke za proveru. Ako ne vidite jezik koji želite, i dalje pomeranja dok ne pronađete ga.

 4. Ponovite korake od 1 do 3 za svaki deo teksta koji želite da proverite.

Provera pravopisa

Na kartici Početak kliknite na dugme Pravopis.

Napomena : Ako komanda " Pravopis " nije dostupna, pritisnite taster F7 da biste pokrenuli kontrolor pravopisa.

Povratak na listu programa sistema Office

SharePoint Workspace

Postavljanje jezika za proveru

Da biste podesili jezik za proveru u programu SharePoint Workspace, prvo morate da počnete pravopisa sesiju:

 1. Otvaranje stavke u alatki radnog prostora za uređivanje i kliknite na polje sa obogaćenim tekstom.

 2. Na kartici Početak izaberite stavku Pravopis ili pritisnite taster F7.

 3. Ako program pronađe pravopisne greške, otvoriće se dijalog Pravopis .

  Ako program pronađe bez pravopisne greške, morate dodati pogrešno napisanu reč polja obogaćenog teksta kako biste nametnuli dijaloga "Pravopis" da biste otvorili.

 4. Kliknite na dugme Opcije.

 5. Kliknite na dugme Jezik rečnika padajuće liste, a zatim izaberite jezik koji želite da postavite kao jezik za proveru.

  Ako ne vidite jezik koji želite da postavite kao jezik za proveru, možda ćete moći da ga instalirate, kao što je opisano u skup za uređivanje, prikaz i pomoć jezike.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Povratak na listu programa sistema Office

Visio

Jezik rečnika koji se podudara sa jezikom povezan sa svaki blok za tekst koristi kontrolor pravopisa. Ako na dijagram sadrži bloka teksta na različitim jezicima, morate da postavite na odgovarajućem jeziku za svaki blok teksta.

Na primer, ako stranica ima teksta na francuskom i španski, a želite da proverite pravopis pomoću odgovarajuće rečnike, morate da podesite francuski tekst kao francuski i španski teksta kao španski. Ako vaša verzija sistema Office 2010 ne uključuje rečnik za jezike koje želite da koristite, mogu da dobijem više informacija na utvrdite da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Postavljanje jezika za proveru

Da biste podesili jezik za proveru za tekst i proverili pravopis u njen publikaciji, uradite sledeće:

 1. Izaberite blok teksta koji želite da proverite.

 2. Na kartici Redigovanje , u grupi jezik kliknite na dugme jezik, a zatim kliknite na dugme Podesi jezik za korekturu Dugme "jezik" Visio trake.

 3. U polju jezik , proverite da li odgovarajući jezik povezan sa blok teksta. Ako nije, izaberite jezik koji želite da koristite za rečnik.

 4. Dovršite korake od 1 do 3 za svaki blok teksta koji želite da proverite.

Provera pravopisa

Na kartici Redigovanje, u grupi Provera kliknite na dugme Pravopis.

Napomena : Kontrolor pravopisa koristi navedeni jezik rečnika, ukoliko je dostupan za proveru pravopisa za svaki blok teksta.

Povratak na listu programa sistema Office

Word

Postavljanje jezika za proveru

Da biste podesili jezik za proveru za tekst i proverili pravopis u dokumentu, uradite sledeće:

 1. Izaberite tekst koji vam želi da proveri.

 2. Na kartici Redigovanje , u grupi jezik izaberite jeziki kliknite na dugme Podesi jezik za korekturu Dugme „Jezik“ na traci u programu Word.

 3. U dijalogu jezik , proverite da li odgovarajući jezik povezano sa tekstom. Ako nije, izaberite jezik koji želite da koristite za rečnik i druge alatke za proveru.

  Ako željeni jezik prethodi ikoni Pravopis i gramatika , to znači da alatke za proveru, kao što su kontrolor pravopisa, instalirani za taj jezik. Ako željeni jezik nije prethodi ikoni Pravopis i gramatika , rečnik za taj jezik nije dostupan i ne možete da potvrdite kontrolor pravopisa i gramatike za taj jezik.

 4. Dovršite korake od 1. do 3. za svaki odeljak teksta koji je na drugom jeziku.

Provera pravopisa i gramatike

Na kartici Redigovanje kliknite na dugme Pravopis i gramatika.

Napomena : Kontrolor pravopisa za proveru pravopisa svakog dela teksta koristi navedeni jezik rečnika ako je on dostupan.

Povratak na listu programa sistema Office

Vrh stranice

Dodavanje dodatnih rečnik jezici

Rečnik jezike uključenim alatke za proveru zavise od jezika uključenim jezička verzija sistema Office 2010. Ako jezik koji želite nije naveden u dijalogu " Postavljanje jezika " sa u Slika dugmeta pre nego što njegovo ime, tog rečnika nije dostupna. Možda ćete morati da nabavite jezički paket ili jezički interfejs paket. Možete da dobijete više informacija utvrdite da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Vrh stranice

Dodatne informacija

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.Da li su vam ove informacije koristile?

Kako da je poboljšamo?

Kako da je poboljšamo?

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!