Provera pravopisa i gramatike na drugom jeziku

Svaka jezička verzija sistema Microsoft Office uključuju alatke za proveru kao što su rečnici i gramatička pravila za više jezika. Da biste videli koji jezici su uključeni u svaku verziju sistema Microsoft Office 2010, pogledajte članak Office 2010 programski paketi: lokalizovane verzije. Ako vaša verzija sistema Microsoft Office ne uključuje jezik koji želite da koristite, možda ćete želeti da nabavite Microsoft Office jezički paket. Više informacija potražite u članku Utvrđivanje da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Napomene   

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Provera pravopisa i gramatike na drugom jeziku

Provera pravopisa i gramatike na drugom jeziku

Ako ste kreirali dokument koji sadrži tekst na drugom jeziku, želećete da koristite odgovarajuće rečnike za proveru pravopisa svih jezika koji su uključeni. Da biste to uradili, morate ukazati na jezik teksta kako bi se koristio ispravan jezik rečnika kada pokrenete proveru pravopisa.

Koji Office 2010 program koristite?

Access

Podešavanje jezika rečnika

Provera pravopisa

Excel

Podešavanje jezika rečnika

Provera pravopisa

OneNote

Podešavanje jezika za proveru

Provera pravopisa

Outlook

Podešavanje jezika za proveru

Provera pravopisa i gramatike

PowerPoint

Podešavanje jezika za proveru

Provera pravopisa

Publisher

Podešavanje jezika za proveru

Provera pravopisa

SharePoint Workspace

Podešavanje jezika za proveru

Word

Podešavanje jezika za proveru

Provera pravopisa i gramatike

Dodavanje dodatnih jezika rečnika

Više informacija

Access

Važno   Jezik rečnika se primenjuje na celu bazu podataka i ne može da se definiše za pojedinačne zapise ili polja. Ako baza podataka sadrži reči na više jezika, potrebno je da proverite pravopis za jedan jezik i da zatim ponovite proces za sve dodatne jezike u bazi podataka.

Podešavanje jezika rečnika

Da biste promenili jezik rečnika za bazu podataka dok proveravate pravopis, uradite sledeće:

 1. Na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na dugme Pravopis.

  Dugme „Pravopis“ na kartici „Početak“ na traci u programu Access

 2. Proverite da li je na listi Jezik rečnika izabran odgovarajući jezik rečnika. Ako nije, izaberite jezik rečnika koji želite da koristite i kliknite na dugme U redu.

  Napomene   

  • Lista Jezik rečnika pojavljuje se samo ako kontrolor pravopisa ne prepoznaje reč.

  • Ako menjate jezik rečnika, potrebno je da zatvorite dijalog Pravopis i da zatim ponovo pokrenete kontrolor pravopisa.

 3. Kliknite na dugme Zatvori da biste zatvorili kontrolor pravopisa, a zatim ponovo kliknite na dugme Pravopis da biste kontrolor pravopisa pokrenuli sa novim jezikom rečnika koji ste izabrali.

  Napomene   

  • Svaki put kada promenite jezik rečnika i pokrenete kontrolor pravopisa, sve reči koje nisu na izabranom jeziku rečnika označavaju se kao netačne, tako da treba da zapamtite koji jezik ste već proverili.

  • Može vam biti potreban jezički paket ili paket alatki za proveru ako jezik rečnika koji želite da koristite nije naveden. Više informacija potražite u članku Utvrđivanje da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Provera pravopisa

Na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na dugme Pravopis.

Napomena   Komanda „Pravopis“ možda neće biti dostupna u svim prikazima. Ako komanda Pravopis nije dostupna, pritisnite taster F7 da biste pokrenuli kontrolor pravopisa.

Povratak na listu Office programa

Excel

Podešavanje jezika rečnika

Važno   Jezik rečnika se primenjuje na celu radnu svesku i ne može da se definiše za pojedinačne radne listove ili ćelije. Ako radna sveska sadrži reči na više jezika, potrebno je da proverite pravopis za jedan jezik i da zatim ponovite proces za sve dodatne jezike u radnoj svesci.

Da biste promenili jezik rečnika za radnu svesku i proverili pravopis, uradite sledeće:

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Provera kliknite na dugme Pravopis.

  Dugme „Pravopis“ na kartici „Početak“ na traci u programu Excel

 2. Proverite da li je na listi Jezik rečnika izabran odgovarajući jezik rečnika. Ako nije, izaberite jezik rečnika koji želite da koristite i kliknite na dugme U redu.

  Napomene   

  • Lista Jezik rečnika pojavljuje se samo ako kontrolor pravopisa ne prepoznaje reč.

  • Ako menjate jezik rečnika, potrebno je da zatvorite dijalog Pravopis i da zatim ponovo pokrenete kontrolor pravopisa.

 3. Kliknite na dugme Zatvori da biste zatvorili kontrolor pravopisa, a zatim ponovo kliknite na dugme Pravopis da biste kontrolor pravopisa pokrenuli sa novim jezikom rečnika koji ste izabrali.

Provera pravopisa

 • Da biste proverili pravopis pojedinačne ćelije ili grupe ćelija, izaberite ćelije koje želite da proverite, a zatim na kartici Redigovanje, u grupi Provera kliknite na dugme Pravopis.

 • Da biste proverili pravopis celog radnog lista, na kartici Redigovanje, u grupi Provera kliknite na dugme Pravopis. Ne morate da izaberete ćeliju ili grupu ćelija.

Napomena   Kontrolor pravopisa za proveru pravopisa u izabranim ćelijama ili na radnom listu koristi navedeni jezik rečnika ako je on dostupan. Ako komanda Pravopis nije dostupna, pritisnite taster F7 da biste pokrenuli kontrolor pravopisa.

Povratak na listu Office programa

OneNote

Važno   Pravopis teksta napisanog na više jezika na istoj stranici možete proveriti uz jedan prolazak kontrolora pravopisa, ali prvo morate da izaberete jezik za proveru za svaki odeljak teksta koji je na drugačijem jeziku od onoga koji obično koristite.

Podešavanje jezika za proveru

Da biste podesili jezik za proveru teksta i proverili pravopis, uradite sledeće:

 1. Izaberite tekst za koji želite da podesite jezik.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Jezik kliknite na dugme Jezik, a zatim izaberite stavku Podesi jezik za proveru Dugme „Jezik“ na kartici „Redigovanje“ na traci u programu OneNote.

 3. Proverite da li je u oknu Podešavanje jezika za proveru sa tekstom povezan odgovarajući jezik. Ako nije, potrebno je da izaberete jezik koji želite da koristite za rečnik.

 4. Kliknite na belešku da biste zatvorili okno rečnika.

 5. Ponovite korake od 1. do 4. za svaki odeljak teksta koji želite da proverite.

Provera pravopisa

Na kartici Redigovanje kliknite na dugme Pravopis.

Napomena   Ako komanda Pravopis nije dostupna, pritisnite taster F7 da biste pokrenuli kontrolor pravopisa.

Povratak na listu Office programa

Outlook

Važno   Ako koristite Outlook Express 6.0, a zatim instalirate Office 2010 i sada je francuski jedini dostupan jezik za proveru pravopisa, za dodatne jezike je potrebno da koristite kontrolor pravopisa nezavisnog proizvođača. Više informacija potražite u članku Problemi sa proverom pravopisa u programu Outlook Express 6.0.

Podešavanje jezika za proveru

Da biste podesili jezik za proveru teksta, uradite sledeće:

 1. U novoj e-poruci izaberite tekst koji želite da proverite.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Provera kliknite na strelicu ispod dugmeta Jezik, a zatim izaberite stavku Podesi jezik za proveru. Dugme „Jezik“ na kartici „Redigovanje“ na traci u poruci u programu Outlook

 3. Proverite da li je u dijalogu Jezik sa tekstom povezan odgovarajući jezik. Ako nije, izaberite jezik koji želite da koristite za rečnik i druge alatke za proveru. Ukoliko ne vidite željeni jezik, pomerite se do kraja liste.

  Napomena   Ako ispred željenog jezika stoji ikona Pravopis i gramatika , to znači da su za taj jezik instalirane alatke za proveru kao što su rečnik i kontrolor pravopisa. Ukoliko ispred željenog jezika ne stoji ikona Pravopis i gramatika, alatke za proveru za taj jezik nisu dostupne i za njega ne možete da proverite pravopis i gramatiku.

Savet   Da biste naveli jezik rečnika za novu poruku pre kucanja teksta, postavite kursor u telo nove poruke, dovršite 2. i 3. korak, otkucajte e-poruku, a zatim proverite pravopis na način opisan u odeljku „Provera pravopisa i gramatike“ za Outlook.

Provera pravopisa i gramatike

Na kartici Redigovanje, u grupi Provera kliknite na dugme Pravopis i gramatika.

Napomena   Kontrolor pravopisa za proveru pravopisa i gramatike izabranog teksta ili Outlook stavke koristi navedeni jezik rečnika ako je on dostupan. Ako komanda Pravopis nije dostupna, pritisnite taster F7 da biste pokrenuli kontrolor pravopisa.

Povratak na listu Office programa

PowerPoint

Podešavanje jezika za proveru

Da biste podesili jezik za proveru teksta u prezentaciji, uradite sledeće:

 1. Izaberite tekst koji želite da proverite.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Jezik kliknite na dugme Jezik, a zatim izaberite stavku Podesi jezik za proveru Dugme „Podesi jezik“ na kartici „Redigovanje“ na traci u programu PowerPoint.

 3. Proverite da li je u dijalogu Jezik sa tekstom povezan odgovarajući jezik. Ako nije, izaberite jezik koji želite da koristite za rečnik.

  Napomena   Ako ispred jezika stoji ikona Pravopis i gramatika, to znači da su za taj jezik instalirani rečnik i kontrolor pravopisa. Ukoliko ispred jezika ne stoji ikona Pravopis i gramatika , nije dostupan rečnik za taj jezik i za njega ne možete da proverite pravopis.

 4. Ponovite korake od 1. do 3. za svaki odeljak teksta koji želite da proverite.

Provera pravopisa

Na kartici Redigovanje, u grupi Provera kliknite na dugme Pravopis.

Napomena   Ako komanda Pravopis nije dostupna, pritisnite taster F7 da biste pokrenuli kontrolor pravopisa.

Povratak na listu Office programa

Publisher

Podešavanje jezika za proveru

Da biste podesili jezik za proveru teksta i proverili pravopis, uradite sledeće:

 1. Izaberite tekst za koji želite da podesite jezik.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Jezik kliknite na strelicu ispod dugmeta Pravopis, a zatim izaberite stavku Podesi jezik za proveru Dugme „Jezik“ na traci u programu Publisher.

 3. Proverite da li je u dijalogu Jezik sa tekstom povezan odgovarajući jezik. Ako nije, izaberite jezik koji želite da koristite za rečnik i druge alatke za proveru. Ukoliko ne vidite željeni jezik, nastavite da se pomerate dok ga ne pronađete.

 4. Ponovite korake od 1. do 3. za svaki odeljak teksta koji želite da proverite.

Provera pravopisa

Na kartici Početak kliknite na dugme Pravopis.

Napomena   Ako komanda Pravopis nije dostupna, pritisnite taster F7 da biste pokrenuli kontrolor pravopisa.

Povratak na listu Office programa

SharePoint Workspace

Podešavanje jezika za proveru

Da biste podesili jezik za proveru u programu SharePoint Workspace, prvo morate da pokrenete sesiju provere pravopisa:

 1. Otvorite stavku u alatki radnog prostora za uređivanje i kliknite na polje sa obogaćenim tekstom.

 2. Na kartici Početak kliknite na dugme Pravopis ili pritisnite taster F7.

 3. Ako program pronađe greške u pravopisu, otvara se dijalog Pravopis.

  Ako program ne pronađe nijednu grešku u pravopisu, morate da dodate pogrešno napisanu reč u polje sa obogaćenim tekstom da biste nametnuli otvaranje dijaloga „Pravopis“.

 4. Kliknite na dugme Opcije.

 5. Izaberite padajuću listu Jezik rečnika i izaberite jezik koji želite da postavite kao jezik za proveru.

  Ako ne vidite jezik koji želite da podesite kao jezik za proveru, možda ćete moći da ga instalirate kao što je opisano u članku Podešavanje jezika za uređivanje, jezika prikaza i jezika pomoći.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Povratak na listu Office programa

Word

Podešavanje jezika za proveru

Da biste podesili jezik za proveru teksta i proverili pravopis u dokumentu, uradite sledeće:

 1. Izaberite tekst koji želite da proverite.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Jezik kliknite na dugme Jezik, a zatim izaberite stavku Podesi jezik za proveru Dugme „Jezik“ na traci u programu Word.

 3. Proverite da li je u dijalogu Jezik sa tekstom povezan odgovarajući jezik. Ako nije, izaberite jezik koji želite da koristite za rečnik i druge alatke za proveru.

  Ako ispred jezika stoji ikona Pravopis i gramatika, to znači da su za taj jezik instalirane alatke za proveru, na primer kontrolor pravopisa. Ako ispred jezika ne stoji ikona Pravopis i gramatika, rečnik za taj jezik nije dostupan i nije moguće proveriti pravopis i gramatiku za njega.

 4. Dovršite korake od 1. do 3. za svaki odeljak teksta koji je na drugom jeziku.

Provera pravopisa i gramatike

Na kartici Redigovanje kliknite na dugme Pravopis i gramatika.

Napomena   Kontrolor pravopisa za proveru pravopisa svakog dela teksta koristi navedeni jezik rečnika ako je on dostupan.

Povratak na listu Office programa

Vrh stranice

Dodavanje dodatnih jezika rečnika

Jezici rečnika uključeni u alatke za proveru zavise od jezika uključenih u vašu jezičku verziju sistema Office 2010. Ako jezik koji želite nije naveden u dijalogu Podešavanje jezika sa dugmetom Slika dugmeta ispred imena, taj rečnik nije dostupan. Možda ćete morati da nabavite jezički paket ili jezički interfejs paket. Više informacija možete pronaći u članku Utvrđivanje da li vam je potreban jezički paket ili jezički interfejs paket.

Da biste videli jezike alatke za proveru koji su uključeni u vašu verziju sistema Office 2010, pogledajte članak Office 2010 programski paketi: lokalizovane verzije.

Vrh stranice

Više informacija

Vrh stranice

Primenjuje se na: Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, InfoPath 2010, SharePoint Workspace 2010, Office 2010, Visio Premium 2010, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik