Provera kompatibilnosti sa Vebom: greške u upitima

Važno: Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ovaj članak navodi greške u upitima na koje možete naići kada pokrenete kontrolor kompatibilnosti i obezbeđuje informacije koje vam mogu pomoći da otklonite greške.

Opšte informacije o greške koje prijavljuje kontrolor kompatibilnosti potražite u članku Web kompatibilnosti potvrdite izbor opštih grešaka.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Tekst greške    Upit nije kompatibilan sa Vebom.

Značenje    Morate da proverite da li u upitu postoje problemi u vezi sa kompatibilnošću sa Vebom.

Radnja koju treba izvršiti    Ponovo kreirajte upit pomoću dizajnera upita. Više informacija o tome kako da koristite dizajner upita za kreiranje veb upita potražite u članku Uvod u upite.

Vrh stranice

ACCWeb102014

Tekst greške    SQL nije kompatibilan sa Vebom.

Značenje    Ovu grešku možete dobiti iz velikog broja razloga. Možda radite nešto od sledećeg:

 • Upućujete na objekte koji nisu kompatibilni sa Vebom.

 • Upućujete na izraze koji nisu kompatibilni sa Vebom.

Više informacija o kreiranju izraza potražite u članku Kreiranje izraza.

Radnja koju treba izvršiti     Razmislite o korišćenju Veb dizajner upita da biste kreirali upite koji su kompatibilni Veb. Više informacija o dizajniranje upita za Veb, pogledajte članak Uvod u upite.

Vrh stranice

ACCWeb103013

Tekst greške    Access nije mogao da konvertuje upit za upotrebu na Vebu zato što rezultati upita sadrže više polja sa istim imenom.

Značenje    Više polja ima isto ime.

Radnja koju treba izvršiti    Proverite da li postoje duplirana imena polja i promenite duplikate da bi se imena polja razlikovala.

Vrh stranice

ACCWeb103079

Tekst greške    Nepodudaranje tipa u izrazu.

Značenje    Tipovi na obe strane spajanja nisu kompatibilni ili su upoređeni tipovi polja nekompatibilni tipovi. Na primer, nije moguće uporediti ili spojiti tekst sa brojem.

Radnja koju treba izvršiti    Uverite da su strane spajanja kompatibilne. Na primer, spojite tip teksta sa tipom teksta i tip broja sa tipom broja. Ako ne izvršavate spajanje, proverite da li poredite nekompatibilne tipove polja.

Vrh stranice

ACCWeb103900

Tekst greške    Access nije mogao da konvertuje upit za upotrebu na Vebu.

Značenje    Access nije mogao da objavi upit zato što on koristi nepodržani tip upita, nepodržane izraze, nepodržane kriterijume ili druge funkcije koje nisu podržane na Vebu.

Radnja koju treba izvršiti    Koristite dizajner upita programa Access da biste ponovo dizajnirali upit.

Vrh stranice

ACCWeb103901

Tekst greške    Definicija upita je nevažeća i zato nije moguće kreirati objekat upita.

Značenje    Server nije mogao da raščlani upit zbog neočekivane greške u definiciji upita.

Radnja koju treba izvršiti    Koristite dizajnere programa Access da biste ponovo dizajnirali upit.

Vrh stranice

ACCWeb103902

Tekst greške    Access nije mogao da konvertuje upit za upotrebu na Vebu zato što on koristi nepodržani tip upita, nepodržane izraze, nepodržane kriterijume ili druge funkcije koje nisu podržane na Vebu.

Značenje    Upit sadrži izraze koji nisu kompatibilni sa Vebom. Do ove greške može doći zbog ograničenja servera ili kada se izraz ne može premestiti na server.

Radnja koju treba izvršiti    Uklonite izraza koji nisu Veb kompatibilni. Više informacija o izrazima važe na upita potražite u članku Kreiranje izraza.

Vrh stranice

ACCWeb103903

Tekst greške    Definicija upita je nevažeća i zato nije moguće kreirati objekat upita.

Značenje    Neka od vrednosti atributa nije kompatibilna sa Vebom.

Radnja koju treba izvršiti    Uverite se da su sledeći uslovi ispravno podešeni:

 • Atribut imena ne sadrži ništa od sledećeg:

Znak jednakosti na početku

=

Tačka

.

Znak uzvika

!

Uglaste zagrade

[]

Razmak na početku

Znakovi koji se ne mogu odštampati

Na primer: <Enter> ili <TAB>

Bilo koji od sledećih simbola

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Ime atributa sadrži od jednog do 64 znaka.

 • Atribut natpisa: bilo koja niska sa najviše 1024 znaka.

Vrh stranice

ACCWeb103904

Tekst greške    Access nije mogao da konvertuje upit za upotrebu na Vebu zato što on sadrži podupit.

Značenje    Upit sadrži podupit. Podupiti nisu podržani na serveru.

Radnja koju treba izvršiti    Izmenite upit tako da on ne sadrži podupit.

Vrh stranice

ACCWeb103905

Tekst greške    Access nije mogao da konvertuje upit za upotrebu na Vebu zato što se on oslanja na drugi upit koji nije kompatibilan sa Vebom.

Značenje    Upit sadrži ugnežđeni upit kao unos koji nije moguće predstaviti na serveru ili sadrži izvor unosa koji nije moguće pronaći.

Radnja koju treba izvršiti   

 • Uverite se da je ugnežđeni upit važeći.

 • Koristite dizajnere upita programa Access da biste kreirali važeći ugnežđeni upit.

 • Uverite se da izvorna tabela unosa u upit ili upit postoje u bazi podataka.

Vrh stranice

ACCWeb103906

Tekst greške    Definicija upita je nevažeća i zato nije moguće kreirati objekat upita.

Značenje    Nije moguće pronaći izvornu tabelu ili upit izabranih kolona ili kolona „Poređaj po“.

Radnja koju treba izvršiti    Uverite se da izvorna ulazna tabela kolone ili upit postoje u Access bazi podataka.

Vrh stranice

ACCWeb103907

Tekst greške     Access nije mogao da konvertuje upit za upotrebu na Vebu zato što on ne sadrži nijedno polje u rezultatima.

Značenje    U upitu nije izabrana nijedna kolona.

Radnja koju treba izvršiti    Izaberite ili navedite najmanje jednu kolonu sa rezultatom u upitu.

Vrh stranice

ACCWeb103908

Tekst greške     Access nije mogao da konvertuje upit za upotrebu na Vebu zato što on prikazuje previše polja u rezultatima.

Značenje     Izvor upita ima previše kolona.

Radnja koju treba izvršiti     Otklanjanje ove greške može biti teško i možda ćete morati da ispitate izvorne tabele. Tabela ne može da sadrži više od:

 • JET_ccolFixedMost fiksnih kolona.

 • JET_ccolVarMost kolona promenljive dužine.

 • JET_ccolTaggedMost označenih kolona.

Vrh stranice

ACCWeb103916

Tekst greške    Access nije mogao da konvertuje upit za upotrebu na Vebu zato što se on oslanja na odredbu ORDER BY koja nije podržana na Vebu.

Značenje    Postoje neka od sledećih stanja:

 • Ime elementa „Poređaj po“ nije važeće.

 • Ime izvorne tabele nije važeće.

 • Redosled sortiranja je podešen na opciju koja nije rastući ili opadajući redosled.

 • Izraz nije važeći.

Radnja koju treba izvršiti    Uverite se da su sledeći uslovi ispravno podešeni:

 • Atribut imena ne sadrži ništa od sledećeg:

Znak jednakosti na početku

=

Tačka

.

Znak uzvika

!

Uglaste zagrade

[]

Razmak na početku

Znakovi koji se ne mogu odštampati

Na primer: <Enter> ili <TAB>

Bilo koji od sledećih simbola

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Ime atributa sadrži od jednog do 64 znaka.

 • Izraz predstavlja važeći izraz.

Vrh stranice

ACCWeb103918

Tekst greške     Access nije mogao da konvertuje upit za upotrebu na Vebu zato što on navodi tip JOIN koji nije podržan na Vebu.

Značenje    Server ne podržava upite koji imaju više spajanja između dve tabele (spajanja sa više polja).

Radnja koju treba izvršiti    Uverite se da spajanja koriste samo jedno polje po tabeli.

Vrh stranice

ACCWeb103926

Tekst greške    Access nije mogao da konvertuje upit za upotrebu na Vebu zato što on ne navodi odredbu SELECT FROM za tabelu.

Značenje     Upit ne sadrži nijednu ulaznu tabelu (nedostaje odredba FROM).

Radnja koju treba izvršiti    Uverite se da je u upitu navedena ulazna kolona.

Vrh stranice

ACCWeb103927

Tekst greške    Access nije mogao da konvertuje upit za upotrebu na Vebu zato što rezultati upita sadrže više polja sa istim imenom.

Značenje    Naveli ste isto ime za više polja.

Radnja koju treba izvršiti    Proverite da li postoje duplirana imena polja i promenite duplikate da bi se imena polja razlikovala.

Vrh stranice

ACCWeb103928

Tekst greške    Access nije mogao da konvertuje upit za upotrebu na Vebu zato što nije moguće konvertovati neke parametre za upotrebu na Vebu.

Značenje    Ime ili tip parametra nisu važeći.

Radnja koju treba izvršiti    Uverite se da su ime i tip parametra važeći.

 • Ime atributa ne sadrži sledeće:

Znak jednakosti na početku

=

Tačka

.

Znak uzvika

!

Uglaste zagrade

[]

Razmak na početku

Znakovi koji se ne mogu odštampati

Na primer: <Enter> ili <TAB>

Bilo koji od sledećih simbola

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Ime atributa sadrži od jednog do 64 znaka.

Važeći su sledeći tipovi:

Tekst (do 255 znakova)

Brojevi

Bulov izraz

Datum i vreme

Valuta

Vrh stranice

ACCWeb103930

Tekst greške    Access nije mogao da konvertuje upit za upotrebu na Vebu zato što se neki parametri prikazuju kao polja sa rezultatima ili se koriste u instrukcijama ORDER BY.

Značenje    Upit ima parametar koji je predviđen kao skalarni ili se koristi u instrukciji ORDER BY.

Do ovoga može doći ako se parametar koristi kao predviđena kolona (primer: select param1 from Table1) ili kao kolona „Poređaj po“ (primer: select * from table 1 and order by field1= param).

Radnja koju treba izvršiti    Izbegavajte korišćenje parametara koji su predviđene kolone ili kolone „Poređaj po“.

Vrh stranice

ACCWeb103938

Tekst greške    Access nije mogao da konvertuje upit za upotrebu na Vebu.

Značenje    Postoje dva polja sa istim imenom i Access ne može da kreira važeće pseudonime za njih.

Radnja koju treba izvršiti    Proverite da li postoje duplirana imena polja i promenite duplikate da bi se imena polja razlikovala.

Vrh stranice

ACCWeb103939

Tekst greške    Access nije mogao da konvertuje upit za upotrebu na Vebu.

Značenje    Upit ima pseudonim koji sadrži više od 64 znaka.

Radnja koju treba izvršiti    Uverite se da pseudonim koji se koristi ima najviše 64 znaka.

Vrh stranice

ACCWeb103940

Tekst greške    Access nije mogao da konvertuje upit za upotrebu na Vebu zato što on navodi tip JOIN koji nije podržan na Vebu.

Značenje    Server ne podržava upite koji imaju više spajanja u iste dve tabele (spajanja sa više polja).

Radnja koju treba izvršiti    Uverite se da spajanja koja koristite imaju samo jedno polje po tabeli.

Vrh stranice

ACCWeb103942

Tekst greške     Access nije mogao da konvertuje upit za upotrebu na Vebu zato što on sadrži kružno spajanje.

Značenje    Spajanja između tabela u upitu dovode do kružnog spajanja između tabela što sprečava Access da konvertuje upit za upotrebu na Vebu.

Radnja koju treba izvršiti     Uklonite spajanja između tabela tako da se uklone kružna spajanja.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatike.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×