Pronalaženje, skrivanje i uklanjanje dupliranih podataka

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ovaj članak objašnjava kako da pronađete i sakrijete ili eliminišete duplirane podatke pomoću programa Microsoft Office Access 2007. Duplirane vrednosti bi po pravilu trebalo da izbrišete kad god je to moguće da biste smanjili troškove i povećali preciznost podataka. Office Access 2007 pruža niz načina za pronalaženje i skrivanje ili brisanje dupliranih vrednosti, a u ovom članku se objašnjava kako se koriste najčešći metodi.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Razumevanje dupliranih podataka

Priprema nekih probnih podataka

Pronalaženje i uređivanje, skrivanje ili brisanje dupliranih podataka u jednoj tabeli

Pronalaženje i uređivanje, skrivanje ili brisanje dupliranih podataka u više tabela

Razumevanje dupliranih podataka

Jedan od osnovnih razloga za korišćenje relacione baze podataka jeste izbegavanje dupliranih podataka. Međutim, u bazama podataka se s vremenom često javljaju duplirane vrednosti, naročito kad podatke unosi više korisnika. Eliminisanje dupliranih podataka obično štedi novac za skladište i čini da podaci budu precizniji. Ta preciznost vam zauzvrat pomaže da donesete bolje poslovne odluke. Na primer, ako ulaznu porudžbinu unesete više puta, klijent može primiti neželjenu robu, a na taj način možete povećati troškove isporuke i obračuna.

Šta dupliranje zapravo znači

Pre nego što preduzmete radnju kako biste identifikovali i izbrisali duplirane zapise, zapamtite da morate da se oslonite na svoje poznavanje podataka. Za razliku od procesa dizajniranja baze podataka, ne možete da pratite skup određenih pravila ili procedura za tačno pronalaženje i brisanje dupliranih zapisa. Zapamtite jednu činjenicu pre nego što nastavite: upiti baze podataka mogu da vrate nešto što će izgledati kao duplirane vrednosti, ali to će zapravo biti ispravni podaci. Do navodnog dupliranja obično dolazi kada u upit ne uključite polja koja jedinstveno identifikuju svaki zapis. Dodatne informacije o uključivanju neophodnih polja u upit i izbegavanju lažnih duplikata potražite u odeljku Razumevanje kada zapisi nisu duplikati u nastavku ovog članka.

Morate imati na umu i da nije moguće izbrisati sve duplirane podatke jer je neko dupliranje neophodno kako bi baza podataka ispravno funkcionisala. Drugim rečima, baze podataka mogu da sadrže neophodne i nepotrebne redundantnosti, a vi bi trebalo da eliminišete samo one nepotrebne.

Neophodne redundantnosti obično spadaju u dve kategorije. Prvi tip redundantnosti omogućava funkcionisanje baze podataka. Na primer, duplirate podatke u polju primarnog ključa kad god treba da uspostavite relaciju jedan-prema-više ili više-prema-više između tabela.

Drugi tip neophodne redundantnosti nastaje dok koristite bazu podataka. Na primer, možete mnogo puta da unesete ime grada, dobavljača ili neko često ime, na primer Petar Jovanović. Kada se to desi, niste u opasnosti da duplirate podatke jer će druga polja u bazi podataka (kao što su vrednosti primarnog ključa, adrese i poštanski brojevi) sadržati dovoljno jedinstvenih informacija kako bi sprečila da se zapisi smatraju duplikatima.

Nepotrebne redundantnosti mogu da nastanu na razne načine:

 • Dva ili više zapisa mogu da sadrže duplirana polja.    Dva zapisa se mogu smatrati duplikatima iako sva polja zapisa ne sadrže vrednosti koje se podudaraju. Na primer, na ovoj slici vidite dva zapisa za restoran Antonio Moreno Taquería.

  Duplirani zapisi za klijenta u tabeli „Klijenti“

  Iako svaki zapis ima jedinstveni ID kupca (vrednost iz krajnje leve kolone), podudaraju se vrednosti u poljima „Ime“, „Adresa“ i „Grad“. U takvim slučajevima, čak i delimično podudaranje može biti razlog da koristite poznavanje poslovanja i pregledate zapise kako biste proverili da li su duplirani.

 • Dve ili više tabela mogu da sadrže slične podatke.    Na primer, možete da otkrijete da tabela „Kupci“ i tabela „Klijenti“ sadrže zapise za iste klijente.

  Tabele „Klijenti“ i „Kupci“ sa podacima koji se preklapaju

  Iako tabele mogu imati različite strukture, obe tabele sadrže isti tip informacija — podatke o klijentima — pa bi trebalo da razmislite o objedinjavanju svih jedinstvenih (nedupliranih) vrednosti u jednu tabelu i eliminisanju dodatne tabele.

 • Dve ili više baza podataka mogu da sadrže slične podatke.    Ako otkrijete da dve ili više baza podataka sadrže slične podatke odnosno ako nasledite bazu podataka koja se preklapa sa trenutnom bazom podataka, morate da uporedite podatke i strukturu baza podataka, a zatim preduzmete neophodne korake da biste ih konsolidovali.

  Ručno upoređivanje baza podataka, čak i onih malih, nije lak zadatak. Ako vam je potrebna pomoć u upoređivanju, nekoliko nezavisnih proizvođača prodaje alatke za upoređivanje sadržaja i strukture Access baza podataka.

Napomena : Ako preduzmete korake za eliminisanje dupliranih podataka iz tabela, ali i dalje imate duplirane podatke u obrascu ili izveštaju, moguće je da do toga dolazi zbog neispravnog dizajna obrasca ili izveštaja. Proverite da li su osnovne tabele i upiti ispravno spojeni i da li odeljci obrazaca ili izveštaja uključuju više od jedne kontrole koja je vezana za isti izvor kontrole.

Dodatne informacije o dizajnu izveštaja potražite u članku Izmena, uređivanje ili promena izveštaja.

Razumevanje kada zapisi nisu duplikati

U nekim slučajevima, na primer kad gledate podatke koje je vratio upit, možete da vidite nešto što deluje kao duplirani zapisi, iako izgleda kao da osnovne tabele sadrže samo jedinstvene zapise. Do problema može doći kada prikaz ne sadrži polja koja jedinstveno identifikuju zapis. Na primer, ova slika prikazuje podatke koje je vratio upit.

Prikaz koji ne sadrži polje koje bi moglo jedinstveno da identifikuje zapis

U ovom prikazu nekoliko zapisa izgledaju kao da su duplikati. Ako dodate još polja u upit, kao što su imena kupaca ili polja primarnog ključa za svaku porudžbinu (ID porudžbine), videćete da je svaki zapis zapravo jedinstven, ovako:

Prikaz sada uključuje polje „ID proizvoda“ da bi se eliminisali duplirani zapisi

Kada pravite upit, po pravilu bi trebalo da obuhvatite polja koja jedinstveno identifikuju svaki zapis. Polje primarnog ključa obično može da posluži za to, ali možete da koristite kombinacije drugih polja umesto njega. Na primer, imate mnogo instanci uobičajenog imena kontakta i mnogo instanci imena grada, ali ako obuhvatite broj telefona i adresu, ta kombinacija podataka bi trebalo da bude dovoljna da načinite svaki zapis jedinstvenim.

Faktori koje treba razmotriti prilikom rada sa dupliranjem

Način na koji ćete rukovati dupliranim zapisima zavisi od nekoliko faktora:

 • Priroda i stepen dupliranja    Da li vidite duplirane podatke u okviru jedne tabele ili vidite dve slične tabele (u istoj bazi podataka ili u dve različite baze podataka) sa podacima koji se preklapaju? Odnosno, da li vidite duplirane zapise u prikazu koji je zasnovan na dve ili više povezanih tabela?

 • Određeni zahtevi    Šta želite da uradite sa dupliranim podacima? Da li želite da izbrišete zapise iz baze podataka ili samo da ih sakrijete iz prikaza? Odnosno, da li želite da prebrojite, izračunate prosečnu vrednost ili saberete vrednosti iz dupliranih zapisa? Da li je važno koji od dupliranih zapisa se brišu ili skrivaju? Ako jeste, da li želite ručno da pregledate i izbrišete zapise ili da ih izbrišete na osnovu uslova? Da li želite i da ažurirate ili konsolidujete neke zapise pre nego što počnete da ih brišete?

Odgovori na ta pitanja (ili takve tipove pitanja) uz poznavanje podataka trebalo bi da vam omoguće da napravite plan za rukovanje redundantnim podacima.

Opšte pripreme za uklanjanje duplikata

Ako odaberete da izbrišete duplirane zapise, prvo morate da se pozabavite svim postojećim relacijama između tabela. Većina baza podataka obično koristi relacije jedan-prema-više. Na primer, možda imate mali broj kupaca, ali svaki od njih ima mnogo porudžbina. Kao rezultat toga, tabela sa podacima o kupcima nalazi se na strani „jedan“ relacije, a podaci o porudžbini na strani „više“ relacije.

Zapamtite ovo pravilo kad nastavite: ako se podaci koje želite da izbrišete nalaze na strani „više“ relacije, možete da ih izbrišete bez izvršavanja dodatnih koraka. Međutim, ako se podaci nalaze na strani „jedan“, morate da postavite svojstvo u relaciji ili će Access sprečiti brisanje.

Dodatne informacije o brisanju podataka na strani „jedan“ potražite u članku Korišćenje upita za brisanje za uklanjanje zapisa iz baze podataka.

Pre nego što počnete da brišete suvišne podatke, razmotrite neke od ovih načina za pripremu baze podataka:

 • Uverite se da baza podataka nije samo za čitanje.

 • Proverite da li imate neophodne dozvole za uređivanje ili brisanje zapisa u bazi podataka.

 • Zamolite sve ostale korisnike baze podataka da zatvore objekte sa kojima želite da radite. To pomaže da se izbegnu greške u zaključavanju.

  Savet : Ako se sa bazom podataka povezuje veliki broj korisnika, možda ćete morati da je zatvorite i ponovo otvorite u isključivom režimu. Da biste to uradili, u programu Access kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori. Pronađite i izaberite bazu podataka, kliknite na strelicu pored dugmeta Otvori, a zatim izaberite stavku Otvori isključivo.

  Otvaranje datoteke u isključivom režimu

 • Napravite rezervne kopije baze podataka pre brisanja zapisa. Operacija brisanja se ne može opozvati. Jedini način da oporavite izbrisane zapise jeste da ih vratite uz pomoć rezervne kopije. Operacija brisanja takođe može i da izbriše zapise u povezanim tabelama, pa je najbolje da napravite rezervnu kopiju čitave baze podataka pre početka operacije.

  Pravljenje rezervne kopije baze podataka

  1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , kliknite na strelicu pored stavke Upravljanje, a zatim izaberite stavku Napravi rezervnu kopiju baze podataka.

   Pojavljuje se dijalog Sačuvaj kao, a Access dodaje trenutni datum u ime datoteke. Na primer, ako imate bazu podataka koja se zove „Sredstva“, Access pravi sledeći tip imena datoteke: Sredstva_29.10.2006.

  2. Prihvatite podrazumevano ime i lokaciju ili izaberite drugo ime ili lokaciju, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

   Access zatvara originalnu datoteku, kreira rezervnu kopiju, a zatim ponovo otvara originalnu datoteku.

   Da biste se vratili na rezervnu kopiju, zatvorite i preimenujte originalnu datoteku kako bi rezervna kopija mogla da koristi ime originalne verzije. Dodelite ime originalne verzije rezervnoj kopiji, a zatim je otvorite u programu Access.

Vrh stranice

Priprema nekih probnih podataka

Odeljci sa uputstvima u ovom članku sadrže tabele probnih podataka. Koraci sa uputstvima koriste uzorke tabela kako bi vam pomogli da razumete na koji način funkcionišu upiti. Ako želite, opcionalno možete da unesete ili uvezete uzorke tabela u novu ili postojeću bazu podataka.

Access pruža nekoliko načina za dodavanje ovih uzoraka tabela u bazu podataka. Podatke možete da unesete ručno, možete da kopirate svaku tabelu u program za unakrsne tabele (kao što je Office Excel 2007), a zatim da uvezete radne listove u Access ili da nalepite podatke u uređivač teksta, kao što je „Beležnica“, a zatim da uvezete podatke iz dobijenih tekstualnih datoteka.

Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da ručno unesete podatke na prazan list sa podacima i kako da kopirate uzorke tabela u Excel, a zatim uvezete te tabele u Access 2007. Dodatne informacije o pravljenju i uvozu tekstualnih podataka potražite u članku Uvoz podataka iz tekstualne datoteke ili povezivanje s njima.

Koraci sa uputstvima u ovom članku koriste sledeće tabele:

Tabela Klijenti:

Ime preduzeća

Ime kontakta

Adresa

Grad

Poštanski broj

Telefon

Bolićev naučni muzej

Jordan Branković

Glavna 1

Novi Sad

12345

(021) 555-2122

Avio-prevoz Plava laguna

Vlajko Helić

Prva ulica 1052

Bor

23456

(024) 555-2123

Vinarija „Koja“

Tica Gavrilo

Avenija Lala 3122

Subotica

34567

(024) 555-2124

Apoteka „Kolo“

Jovan Filip Bagić

Bulevar oslobođenja 1

Kragujevac

NS1 EW2

(034) 555-2125

Četvrta kafa

Marko Cenić

Saša Simić 2

Meksiko Siti

56789

(7) 555-2126

Vinarija „Koja“

Hristina Hujović

Ulica Lala 3122

Subotica

34567

(024) 555-2125

Brod osiguranje

Stefan Ratković

Velika 67

Valjevo

01234

(013) 555-2128

Istraživanja Taso

Dana Brković

Glasna 2

Požarevac

43210

(012) 555-2129

Četvrta kafa

Rešma Patić

Saša Simić 2

Meksiko Siti

56789

(7) 555-2233

Tabela Zaposleni:

Prezime

Ime

Adresa

Grad

Datum rođenja

Datum zapošljavanja

Branković

Jovan

Glavna 1

Novi Sad

5.2.1968.

10.6.1994.

Helić

Vlajko

Prva ulica 1052

Bor

22.5.1957.

22.11.1996.

Gavrilo

Tica

Avenija Lala 3122

Subotica

11.11.1960.

11.3.2000.

Bagić

Jovan Filip

Bulevar oslobođenja 1

Kragujevac

22.3.1964.

22.6.1998.

Cenić

Marko

Saša Simić 2

Meksiko Siti

5.6.1972.

5.1.2002.

Hujović

Hristina

Ulica Lala 3122

Subotica

23.1.1970.

23.4.1999.

Ratković

Stevan

Velika 67

Valjevo

14.4.1964.

14.10.2004.

Birković

Dana

Glasna 2

Požarevac

29.10.1959.

29.3.1997.

Bagić

Jovan Filip

Bulevar oslobođenja 1

Kragujevac

22.3.1964.

20.6.1998.

Tabela Dugovanja:

Ime preduzeća

Ime kontakta

Adresa

Grad

Poštanski broj

Telefon

Iznos duga

Bolićev naučni muzej

Jordan Branković

Glavna 1

Novi Sad

12345

(021) 555-2122

556,78 RSD

Avio-prevoz Plava laguna

Vlajko Helić

Prva ulica 1052

Bor

23456

(024) 555-2123

1.893,24 RSD

Vinarija „Koja“

Tica Gavrilo

Avenija Lala 3122

Subotica

34567

(024) 555-2124

321,79 RSD

Apoteka „Kolo“

Jovan Filip Bagić

Bulevar oslobođenja 1

Kragujevac

NS1 EW2

(034) 555-2125

457,68 RSD

Četvrta kafa

Marko Cenić

Saša Simić 2

Meksiko Siti

56789

(7) 555-2126

98,75 RSD

Vinarija „Koja“

Hristina Hujović

Ulica Lala 3122

Subotica

34567

(024) 555-2125

321,79 RSD

Brod osiguranje

Stefan Ratković

Velika 67

Valjevo

01234

(013) 555-2128

297,45 RSD

Istraživanja Taso

Dana Brković

Glasna 2

Požarevac

43210

(012) 555-2129

509,09 RSD

Četvrta kafa

Rešma Patić

2 Saša Simić

Majdanpek

56789

(7) 555-2233

98,75 RSD

Tabela Klijenti:

Ime

Adresa

Grad

Telefon

Faks

Bolićev naučni muzej

Glavna 1

Novi Sad

(021) 555-2122

(021) 555-2122

Avio-prevoz Plava laguna

Prva ulica 1052

Bor

(024) 555-2123

(024) 555-2123

Vinarija „Koja“

Avenija Lala 3122

Subotica

(024) 555-2124

(024) 555-2124

Apoteka „Kolo“

Bulevar oslobođenja 1

Kragujevac

(034) 555-2125

(034) 555-2125

Četvrta kafa

Saša Simić 2

Meksiko Siti

(7) 555-2126

(7) 555-2126

Servis „Express“

Ulica Lala 3122

Subotica

(024) 555-2125

(024) 555-2129

Institut za grafički dizajn

Velika 67

Valjevo

(013) 555-2128

(013) 555-2128

Osvetljenje d.o.o.

Mirkov put 3

Požarevac

(012) 555-2129

(012) 555-2110

Igračke VrtiRep

Mirkov put 4

Požarevac

(012) 555-2233

(012) 555-2239

Ručni unos probnih podataka

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

  Slika trake programa Access

  Access dodaje novu, praznu tabelu u bazu podataka.

  Napomena : Ovaj korak ne morate da pratite ako otvorite novu, praznu bazu podataka, ali ga morate pratiti kad god treba da dodate tabelu u bazu podataka.

 2. Kliknite dvaput na prvu ćeliju u redu zaglavlja i otkucajte ime polja u uzorku tabele.

  Access podrazumevano označava prazna polja u redu zaglavlja tekstom Dodaj novo polje, ovako:

  Novo polje u listu sa podacima

 3. Koristite tastere sa strelicama da biste prešli na sledeću praznu ćeliju reda zaglavlja, a zatim otkucajte ime drugog polja (možete i da pritisnete taster TAB ili da kliknete dvaput na novu ćeliju). Ponavljajte ovaj korak dok ne unesete sva imena polja.

 4. Unesite podatke u uzorak tabele.

  Access izvodi tip podataka za svako polje dok unosite podatke. Ako prvi put radite sa relacionim bazama podataka, trebalo bi da podesite određeni tip podataka, kao što je „Broj“, „Tekst“ ili „Datum/vreme“, za svako od polja u tabeli. Podešavanje tipova podataka osigurava ispravan unos podataka i sprečava greške, na primer korišćenje broja telefona u izračunavanju. Trebalo bi da pustite da Access izvede tip podataka za ove uzorke tabela.

 5. Kada završite sa unosom podataka, kliknite na dugme Sačuvaj.

  Tasterska prečica  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S.

  Pojaviće se dijalog Čuvanje kao.

 6. U polju Ime tabele otkucajte ime uzorka tabele, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Koristite ime svakog uzorka tabele jer upiti u odeljcima sa uputstvima koriste ta imena.

Pravljenje uzoraka radnih listova

 1. Pokrenite program za unakrsne tabele i napravite novu, praznu datoteku. Ako koristite Excel, podrazumevano se pravi nova, prazna radna sveska.

 2. Kopirajte prvi uzorak tabele iz prethodnog odeljka i nalepite ga na prvi radni list, počev od prve ćelije.

 3. Pomoću tehnike koju obezbeđuje program za unakrsne tabele, dajte radnom listu isto ime kao uzorku tabele. Na primer, ako se uzorak tabele zove Kategorije, dajte radnom listu isto to ime.

 4. Ponavljajte 2. i 3. korak, kopirajte svaki uzorak tabele na prazan radni list i preimenujte radni list.

  Napomena : Možda ćete morati da dodate radne listove u datoteku unakrsne tabele. Informacije o izvršavanju tog zadatka potražite u pomoći za program za unakrsne tabele.

 5. Sačuvajte radnu svesku na prikladnoj lokaciji na računaru ili mreži i pređite na sledeći skup koraka.

Kreiranje tabela baze podataka od radnih listova

 1. U novoj ili postojećoj bazi podataka:

  Na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz kliknite na dugme Excel.

  Slika trake programa Access

  – ili –

  Izaberite stavku Više, a zatim izaberite program za unakrsne tabele sa liste.

  Pojavljuje se dijalog Preuzimanje spoljnih podataka – ime programa za unakrsne tabele.

 2. Kliknite na dugme Potraži, otvorite datoteku unakrsne tabele koju ste napravili u prethodnim koracima, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Pokreće se čarobnjak za uvoz unakrsnih tabela.

 3. Čarobnjak podrazumevano bira prvi radni list u radnoj svesci (ako ste pratili korake iz prethodnih odeljka, to je list „Kupci“), a podaci iz radnog lista se pojavljuju u donjem delu stranice čarobnjaka. Kliknite na dugme Dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite stavku Prvi red sadrži naslove kolona, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Opcionalno, na sledećoj stranici koristite okvire za tekst i liste u okviru stavke Opcije polja da biste promenili imena polja i tipove podataka ili da biste izostavili polja iz operacije uvoza. U suprotnom, kliknite na dugme Dalje.

 6. Ostavite izabranu opciju Neka Access doda primarni ključ, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Access podrazumevano primenjuje ime radnog lista na novu tabelu. Prihvatite ime ili unesite novo, a zatim kliknite na dugme Završi.

 8. Ponavljajte korake od 1. do 7. dok ne napravite tabelu od svakog radnog lista u Excel radnoj svesci.

Vrh stranice

Pronalaženje i uređivanje, skrivanje ili brisanje dupliranih podataka u jednoj tabeli

Koraci u sledećim odeljcima objašnjavaju najčešće načine za pronalaženje i uređivanje, skrivanje ili brisanje dupliranih vrednosti u jednoj tabeli.

Pronalaženje zapisa u kojima se neka polja u potpunosti ili delimično podudaraju

Prikaz jedinstvenih zapisa skrivanjem duplikata

Prikaz različitih zapisa određivanjem toga koji se duplikat pojavljuje u rezultatima

Korišćenje agregatnih funkcija (Count, Sum, Average) na dupliranim zapisima

Korišćenje upita za brisanje za uklanjanje dupliranih zapisa

Sprečavanje korisnika da unose duplirane vrednosti

Pronalaženje zapisa u kojima se neka polja u potpunosti ili delimično podudaraju

Proces pronalaženja zapisa koji sadrže vrednosti koje se potpuno ili delimično podudaraju prati ove opšte korake:

 • Kreirajte upit korišćenjem čarobnjaka za pronalaženje duplikata. Podrazumevano je da upit vrati zapise koji se podudaraju samo kada se vrednosti u svakom polju podudaraju po svakom znaku. Ako je potrebno da pronađete delimična podudaranja, možete da koristite izraz u upitu ili možete da promenite Structured Query Language (SQL) kod.

 • Opcionalno, uredite vrednosti polja ili izbrišete zapise tokom prikaza rezultata upita u prikazu lista sa podacima.

 • Opcionalno izmenite Structured Query Language (SQL) kôd u upitu da biste potražili vrednosti koje se delimično podudaraju. Ako ne promenite SQL kôd, upit vraća samo one zapise kod kojih se vrednosti u navedenim poljima podudaraju po svakom znaku.

Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da napravite upit za pronalaženje duplikata i kako da izmenite upit tako da traži delimična podudaranja. Koraci koriste tabelu „Kupci“ datu u sledećoj tabeli. Da biste koristili tabelu u bazi podataka, pročitajte odeljak Priprema nekih probnih podataka u prethodnom delu ovog dokumenta. Ove korake možete da prilagodite kako bi odgovarali podacima.

Ime preduzeća

Ime kontakta

Adresa

Grad

Poštanski broj

Telefon

Bolićev naučni muzej

Jordan Branković

Glavna 1

Novi Sad

12345

(021) 555-2122

Avio-prevoz Plava laguna

Vlajko Helić

Prva ulica 1052

Bor

23456

(024) 555-2123

Vinarija „Koja“

Tica Gavrilo

Avenija Lala 3122

Subotica

34567

(024) 555-2124

Apoteka „Kolo“

Jovan Filip Bagić

Bulevar oslobođenja 1

Kragujevac

NS1 EW2

(034) 555-2125

Četvrta kafa

Marko Cenić

Saša Simić 2

Meksiko Siti

56789

(7) 555-2126

Vinarija „Koja“

Hristina Hujović

Ulica Lala 3122

Subotica

34567

(024) 555-2125

Brod osiguranje

Stefan Ratković

Velika 67

Valjevo

01234

(013) 555-2128

Istraživanja Taso

Dana Brković

Glasna 2

Požarevac

43210

(012) 555-2129

Četvrta kafa

Rešma Patić

Saša Simić 2

Meksiko Siti

56789

(7) 555-2233

Pravljenje upita za pronalaženje duplikata

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Čarobnjak za upite.

  Slika trake programa Access

 2. U dijalogu Novi upit izaberite stavku Čarobnjak za pronalaženje dupliranih upita, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ako se pojavi poruka upozorenja sa obaveštenjem da funkcija nije instalirana, kliknite na dugme Da kako biste instalirali čarobnjak.

 3. Sa liste tabela izaberite tabelu koja sadrži duplirane podatke, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Sa liste dostupnih polja izaberite samo polje ili polja koja sadrže duplirane informacije. Ako koristite tabelu „Kupci“, dodajte samo polja „Ime preduzeća“, „Adresa“ i „Grad“ jer su to jedina polja koja sadrže vrednosti koje se podudaraju po svakom znaku. Kliknite na dugme Dalje.

  Napomena : Ako polja koja dodate u ovom koraku ne sadrže podudaranja po svakom znaku, upit možda neće dati rezultate.

 5. U sledećoj listi dostupnih polja, izaberite polje ili polja koja sadrže podatke koje želite da ispitate ili ažurirate, ili ona koja sadrže podatke koji vam mogu pomoći u razlikovanju duplikata od zapisa koji nisu duplikati. Ako koristite tabelu „Klijenti“, dodajete polja „Ime kontakta“ i „Telefon“ jer podaci u tim poljima mogu da vam pomognu u pronalaženju dupliranih vrednosti i moguće je da ćete onda identifikovati zašto su vrednosti unesene. Kliknite na dugme Dalje.

 6. Prihvatite predloženo ime (Pronađi duplikate za tabelu „Kupci“) ili unesite drugo ime i kliknite na dugme Završi da biste pokrenuli upit. Ako ste koristili tabelu „Kupci“, videćete ovaj rezultat:

Ime preduzeća

Adresa

Grad

Ime kontakta

Telefon

Četvrta kafa

Saša Simić 2

Meksiko Siti

Marko Cenić

(030) 555-2126

Četvrta kafa

Saša Simić 2

Meksiko Siti

Rešma Patić

(7) 555-2233

 1. Kada ste kreirali tabelu „Klijenti“ možda ste primetili više od dva duplirana zapisa (tabela sadrži četiri). Ne vidite druge duplikate jer se vrednosti u polju „Adresa“ ne slažu u svakom znaku. Upit možete da izmenite da vrati vrednosti koje se delimično podudaraju  — sledeći skupovi koraka pokazuju kako.

Prilagođavanje upita za pronalaženje delimičnih podudaranja

 1. Prebacite upit na SQL prikaz. Da biste to uradili, imate sledeće opcije:

  • Klik desnim tasterom miša na karticu dokumenta za upit, a zatim izaberite stavku SQL prikaz.

  • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na upit, a zatim izaberite stavku SQL prikaz.

 2. Izmenite SQL kod da biste pronašli i uporedili delimične vrednosti.

  Ako ste koristili tabelu „Klijenti“ u prethodnim koracima, videćete sledeću SQL instrukciju:

  SELECT Kupci.[Ime preduzeća], Kupci.[Adresa], Kupci.[Grad], Kupci.[Ime kontakta], Kupci.[Telefon]
  FROM Kupci
  WHERE (((Kupci.[Ime preduzeća]) U (SELECT [Ime preduzeća] FROM [Kupci] Kao Tmp GROUP BY [Ime preduzeća],[Adresa],[Grad] HAVING Count(*)>1 I [Adresa] = [Kupci].[Adresa] I [Grad] = [Kupci].[Grad])))
  ORDER BY Kupci.[Ime preduzeća], Kupci.[Adresa], Kupci.[Grad];

  U ovom slučaju, odredba WHERE koristi drugi izraz SELECT za poređenje svakog zapisa sa svim drugim zapisima u tabeli kako bi identifikovala skupove duplikata.

  Recimo da treba da izmenite polje „Adresa“ kako bi davalo delimična podudaranja. Sledeća tabela pokazuje kako da izmenite izraz tako da samo prvih sedam znakova polja moraju da se podudaraju. Izmene su prikazane podebljanim slovima:

SQL izraz

Opis

SELECT Kupci.[Ime preduzeća], Kupci.[Adresa], Kupci.[Grad], Kupci.[Ime kontakta], Kupci.[Telefon]

Bez promena. Želite da vidite ista polja, uključujući celo polje „Adresa“ za svaki skup dupliranih zapisa.

FROM Kupci

Bez promene.

WHERE (((Kupci.Ime preduzeća) U (SELECT [Ime preduzeća] FROM [Kupci] Kao Tmp GROUP BY [Ime preduzeća],Levo([Adresa],7) ,[Grad] HAVING

Zamenite polje ([Adresa]) pozivom funkcije koji koristi polje „Adresa“ (Levo([Adresa],7)) da biste utvrdili dupliranje. To testira prvih sedam znakova u polju „Adresa“ umesto cele vrednosti polja. Da biste podudarili manje znakova, unesite manji broj. Da biste podudarili više znakova, unesite veći broj.

Count(*)>1 I Levo([Adresa],7) =Levo([Kupci].[Adresa],7) I [Grad] = [Kupci].[Grad])))

Da biste uporedili prvih sedam znakova u polju „Adresa“ jednog zapisa sa onim iz drugog zapisa, zamenite [Adresa] pozivom funkcije Levo([Adresa],7) i zamenite [Kupci].[Adresa] pozivom funkcije Levo([Kupci].[Adresa],7).

ORDER BY Kupci.Ime preduzeća, Kupci.Adresa, Kupci.Grad;

Bez promene.

 1. Kada završite sa izmenom instrukcije, kliknite na dugme Pokreni Slika dugmeta da biste pokrenuli upit i prikazali rezultate u prikazu lista sa podacima.

  Upit sada vraća sve duplirane zapise jer sada podudara samo prvih 7 znakova (počev od leve strane) u polju „Adresa“:

Ime preduzeća

Adresa

Grad

Ime kontakta

Telefon

Vinarija „Koja“

Avenija Lala 3122

Subotica

Tica Gavrilo

(025) 555-2124

Vinarija „Koja“

Avenija Lala 3122

Subotica

Hristina Hujović

(025) 555-2125

Četvrta kafa

Saša Simić 2

Meksiko Siti

Marko Cenić

(030) 555-2126

Četvrta kafa

Saša Simić 2

Meksiko Siti

Rešma Patić

(7) 555-2233

Ručno uređivanje zapisa

 1. U prikazu lista sa podacima otvorite upit koji ste napravili u prethodnim skupovima koraka.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uredili vrednost u polju, izaberite polje i unesite novu vrednost.

  • Da biste izbrisali ceo zapis (red), kliknite na birač reda (prazno polje pored reda) i pritisnite taster DELETE.

   Napomena : Ako pronađete veliki broj dupliranih zapisa (više nego što možete da izbrišete ručno), možete da ih izbrišete tako što ćete napraviti i pokrenuti upit za brisanje. Osnovne korake u vezi sa pravljenjem i pokretanjem upita za brisanje potražite u odeljku Korišćenje upita za brisanje za uklanjanje dupliranih zapisa u nastavku ove teme.

   Potpunije informacije o korišćenju upita za brisanje, uključujući informacije o tome kako se planira brisanje i kako se menjaju relacije između tabela i brišu povezani podaci, potražite u članku Korišćenje upita za brisanje za uklanjanje zapisa iz baze podataka.

Vrh odeljka

Prikaz jedinstvenih zapisa skrivanjem duplikata

Većina tabela baze podataka ima polje koje jedinstveno identifikuje svaki zapis, obično polje primarnog ključa. Kada dizajnirate upit i sakrijete ili izostavite te tipove polja, možda ćete videti nešto što izgleda kao duplirani zapisi jer se vrednosti u svim datim poljima poklapaju.

Na primer, ova slika pokazuje rezultate upita u kojima dve porudžbine (u crvenom polju) izgledaju kao duplikati.

Upit zasnovan na tabeli „Kupci“ u kojoj dva zapisa imaju vrednosti koje se podudaraju u svim poljima

Međutim, ako je upit uključio polje primarnog ključa, kao što je ID porudžbine, ili neko drugo polje koje je jedinstveno identifikovalo svaki zapis, kao što je datum isporuke, videli biste da ti rezultati nisu duplikati. Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da sakrijete duplirane zapise kod kojih se podudaraju vrednosti u svim poljima koje je dao upit. Na primer, možete da sakrijete jedan od zapisa za Antonio Moreno Taqueria, ali ne možete da sakrijete zapise za Blauer See Delikatessen jer polja „Adresa“ sadrže različite vrednosti.

Imajte na umu ovo pravilo kada nastavite: Dva ili više zapisa se smatraju duplikatima samo kada sva polja u rezultatima upita sadrže iste vrednosti. Ako se rezultati razlikuju samo u jednom polju, svaki zapis je jedinstven i ne možete da sakrijete te zapise pomoću tehnika koje su ovde prikazane. Ako želite da sakrijete te vrste dupliranih zapisa, to možete da uradite tako što ćete koristiti upit zbirova sa agregatnom funkcijom kao što je FIRST, MIN, MAX itd. Informacije o tome kako se to radi potražite u odeljku Prikaz različitih zapisa određivanjem toga koji se duplikat pojavljuje u rezultatima u nastavku ovog članka.

Access pruža dva načina za prikazivanje samo jedinstvenih vrednosti u skupu rezultata upita:

 • Ako ste sakrili polje primarnog ključa (ili neko drugo polje koje zapis čini jedinstvenim), otkrijte tu kolonu.

 • Napravite upit za izdvajanje, a zatim podesite svojstvo Jedinstvene vrednosti upita na vrednost Da. Kada upit pronađe duplirane vrednosti, on prikazuje samo jedan od tih duplikata (prvi koji pronađe) i sakriva ostale.

Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da koristite obe tehnike.

Prikazivanje skrivenih polja

 1. Kada je upit otvoren u prikazu lista sa podacima, kliknite desnim tasterom miša bilo gde u redu zaglavlja (red koji sadrži zaglavlja kolona) i izaberite stavku Otkrij kolone.

 2. U dijalogu Otkrij kolone potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svakog polja koje želite da dodate na list sa podacima, a zatim kliknite na dugme U redu.

Podešavanje svojstva „Jedinstvene vrednosti“

Napomena : Kada podesite svojstvo Jedinstvene vrednosti upita na vrednost Da, ne možete da uređujete vrednosti polja niti da brišete podatke kada je upit u prikazu lista sa podacima. Da biste uredili ili izbrisali podatke, otvorite osnovnu tabelu u prikazu lista sa podacima.

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Čarobnjak za upite.

  Slika trake programa Access

 2. U dijalogu Novi upit izaberite stavku Čarobnjak za jednostavne upite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ako se pojavi poruka upozorenja sa obaveštenjem da funkcija nije instalirana, kliknite na dugme Da kako biste instalirali čarobnjak.

 3. Sa liste tabela izaberite tabelu koja sadrži duplirane zapise, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Sa liste dostupnih polja izaberite samo polje ili polja koja sadrže duplirane informacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Kliknite na dugme Dalje ponovo bez biranja dodatnih polja. Dodavanje drugih polja može da učini da Access tretira neke duplirane zapise kao jedinstvene zapise.

 6. Prihvatite predloženo ime za upit ili unesite ime, izaberite stavku Izmena dizajna upita, a zatim kliknite na dugme Završi da biste otvorili upit u prikazu dizajna.

 7. Kliknite desnim tasterom miša na praznu oblast u gornjoj polovini dizajnera upita, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 8. Na listu sa svojstvima pronađite svojstvo Jedinstvene vrednosti i promenite ga u vrednost Da.

  Prikazivanje lista sa svojstvima za upit

 9. Kliknite na dugme Pokreni Slika dugmeta da biste pokrenuli upit i prikazali rezultate u prikazu lista sa podacima. Ako podaci sadrže duplirane zapise, pojavljuje se samo jedan od tih zapisa.

Vrh odeljka

Prikaz različitih zapisa određivanjem toga koji duplikat se pojavljuje u rezultatima

Kada imate duplirane zapise, možda želite da vidite samo različite vrednosti – jedan zapis iz svakog skupa duplikata. Da biste izvršili upit za određeni duplirani zapis, koristite tip upita koji se zove upit zbirova. Kada dodajete polja u upit zbirova, upit tretira svako polje kao grupu i možete da pokrenete tip funkcije pod imenom agregatna funkcija za podatke u grupi. Te funkcije zauzvrat mogu da vrate jedan zapis iz skupa duplikata.

Upit zbirova i agregatnu funkciju možete da koristite sa podacima na nekoliko načina:

 • Koristite funkciju First da biste prikazali samo zapis koji je prvi unet.

 • Koristite funkciju Last da biste prikazali samo zapis koji je poslednji unet.

 • Koristite funkciju Max ili Min da biste prikazali samo zapis sa najmanjom ili najvećom vrednošću u određenom polju. Na primer, možete da prikažete zapis sa najnovijim datumom pomoću funkcije Max ili zapis sa najstarijim datumom pomoću funkcije Min.

  Napomena : Nije moguće urediti podatke koje vraća ovaj tip upita. Da biste uredili ili izbrisali podatke, otvorite osnovnu tabelu u prikazu lista sa podacima.

Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da izvršite upit za originalne, najnovije i najstarije zapise. Koraci koriste tabelu „Zaposleni“.

Prezime

Ime

Adresa

Grad

Datum rođenja

Datum zapošljavanja

Branković

Jovan

Glavna 1

Novi Sad

5.2.1968.

10.6.1994.

Helić

Vlajko

Prva ulica 1052

Bor

22.5.1957.

22.11.1996.

Gavrilo

Tica

Avenija Lala 3122

Subotica

11.11.1960.

11.3.2000.

Bagić

Jovan Filip

Bulevar oslobođenja 1

Kragujevac

22.3.1964.

22.6.1998.

Cenić

Marko

Saša Simić 2

Meksiko Siti

5.6.1972.

5.1.2002.

Hujović

Hristina

Ulica Lala 3122

Subotica

23.1.1970.

23.4.1999.

Ratković

Stevan

Velika 67

Valjevo

14.4.1964.

14.10.2004.

Birković

Dana

Glasna 2

Požarevac

29.10.1959.

29.3.1997.

Bagić

Jovan Filip

Bulevar oslobođenja 1

Kragujevac

22.3.1964.

20.6.1998.

Ako želite da koristite tabelu u bazi podataka, pogledajte korake u odeljku Priprema nekih probnih podataka u prethodnom delu ovog članka.

Korišćenje upita zbirova

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

  Slika trake programa Access

 2. U dijalogu Prikaz tabele kliknite dvaput na tabelu koja sadrži duplirane podatke, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

  Tabela se pojavljuje u gornjem delu dizajnera upita.

 3. Dodajte samo polje ili polja koja sadrže duplirane podatke. Možete da kliknete dvaput na polje ili da ga prevučete iz prozora tabele u red Polje u koordinatnoj mreži dizajna.

  Ako koristite uzorak tabele „Zaposleni“, dodajte polja „Prezime“, „Ime“ i „Datum rođenja“ jer se dupliranje utvrđuje na osnovu tih polja.

 4. Dodajte polje koje navodi kriterijume za izbor.

  U uzorku tabele „Zaposleni“ dodajte polje „Datum zapošljavanja“ jer to polje sadrži dve različite vrednosti za zaposlenog.

  Napomena : Nemojte da dodajete više polja u koordinatnu mrežu. Upit zbirova mora da sadrži samo polje ili polja koja sadrže duplirane podatke i jedno drugo polje koje sadrži podatke za korišćenje u testu.

 5. Na kartici Dizajn, u grupi Prikaži/sakrij kliknite na dugme Zbirovi Slika dugmeta . Pojavljuje se red Zbir u koordinatnoj mreži dizajna, a u kolonama koje sadrže polje tabele pojavljuje se opcija Grupiši po.

 6. Ostavite red Zbir podešen na vrednost Grupiši po za sva polja, a zatim kliknite na dugme Pokreni Slika dugmeta da biste pokrenuli upit i prikazali rezultate u prikazu lista sa podacima. Ako ste koristili podatke iz gorenavedene tabele, upit dvaput daje „Jovan Filip Bagić“ jer njegovi duplirani zapisi imaju različite datume zapošljavanja.

 7. Vratite se na prikaz dizajna i navedite uslov za izbor jednog zapisa između duplikata. Da biste koristili uzorke podataka, promenite vrednost u koloni „Datum zapošljavanja“, u redu Zbir na sledeći način:

  • Da biste prikazali originalni zapis, promenite vrednost u First.

  • Da biste prikazali poslednji uneti zapis, promenite vrednost u Last.

  • Da biste izabrali zapis na osnovu vrednosti u određenom polju, morate da koristite funkciju Max ili Min. U ovom primeru želite da prikažete zapis sa najstarijim datumom zapošljavanja. Da biste to uradili, promenite vrednost u Min.

 8. Kliknite na dugme Pokreni Slika dugmeta da biste pokrenuli upit i prikazali rezultate u prikazu lista sa podacima.

Ako upit daje željene rezultate, onda možete da ga promenite u upit za brisanje i pokrenete ga kako biste brzo i lako izbrisali duplirane zapise. Informacije o pokretanju upita za brisanje potražite u odeljku Korišćenje upita za brisanje za uklanjanje dupliranih zapisa u nastavku ovog članka.

Vrh odeljka

Korišćenje agregatnih funkcija (Count, Sum, Average) na dupliranim zapisima

Pored vraćanja određenog zapisa iz grupe duplikata, agregatne funkcije možete da koristite i da biste prebrojali duplirane zapise ili rezimirali podatke za skup duplikata. Ovu funkciju obično pokrećete pre nego što preduzmete korake za konsolidaciju ili brisanje dupliranih podataka.

Te zadatke izvršavate tako što pravite upit zbirova koji koristi agregatne funkcije, kao što su Count, Sum i Average, za rezimiranje dupliranih podataka u tabeli.

Napomena : Nije moguće urediti vrednosti polja niti izbrisati zapise tokom prikaza upita zbirova u prikazu lista sa podacima. Da biste uredili ili izbrisali podatke, otvorite osnovnu tabelu u prikazu lista sa podacima.

Koraci u ovom odeljku koriste tabelu „Dugovanja“.

Ime preduzeća

Ime kontakta

Adresa

Grad

Poštanski broj

Telefon

Iznos duga

Bolićev naučni muzej

Jordan Branković

Glavna 1

Novi Sad

12345

(021) 555-2122

556,78 RSD

Avio-prevoz Plava laguna

Vlajko Helić

Prva ulica 1052

Bor

23456

(024) 555-2123

1.893,24 RSD

Vinarija „Koja“

Tica Gavrilo

Avenija Lala 3122

Subotica

34567

(024) 555-2124

321,79 RSD

Apoteka „Kolo“

Jovan Filip Bagić

Bulevar oslobođenja 1

Kragujevac

NS1 EW2

(034) 555-2125

457,68 RSD

Četvrta kafa

Marko Cenić

Saša Simić 2

Meksiko Siti

56789

(7) 555-2126

98,75 RSD

Vinarija „Koja“

Hristina Hujović

Ulica Lala 3122

Subotica

34567

(024) 555-2125

321,79 RSD

Brod osiguranje

Stefan Ratković

Velika 67

Valjevo

01234

(013) 555-2128

297,45 RSD

Istraživanja Taso

Dana Brković

Glasna 2

Požarevac

43210

(012) 555-2129

509,09 RSD

Četvrta kafa

Rešma Patić

2 Saša Simić

Majdanpek

56789

(7) 555-2233

98,75 RSD

Ako želite da koristite tabelu u bazi podataka, pogledajte korake u odeljku Priprema nekih probnih podataka u prethodnom delu ovog članka.

Kreiranje upita zbirova

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

  Slika trake programa Access

 2. U dijalogu Prikaz tabele kliknite dvaput na tabelu koju želite da koristite u upitu ili kliknite na dugme Dodaj, a zatim na dugme Zatvori da biste zatvorili dijalog. Ako koristite probne podatke, dodajte tabelu „Dugovanja“ u upit.

 3. Dodajte polja koja sadrže duplirane podatke.

  Ako koristite tabelu „Dugovanja“, dodajte polja „Ime preduzeća“ i „Grad“ jer se na osnovu tih polja utvrđuje dupliranje.

 4. Dodajte polje koje pruža kriterijume za izbor. Ako koristite tabelu „Dugovanja“, dodajte polje „Iznos duga“.

 5. Na kartici Dizajn, u grupi Prikaži/Sakrij izaberite stavku Zbirovi Slika dugmeta . Pojavljuje se red Zbir u koordinatnoj mreži dizajna, a u redu se pojavljuje opcija Grupiši po za svako polje.

 6. Uradite nešto od sledećeg, u zavisnosti od zahteva:

  • Da biste prebrojali zapise, izaberite polje koje sadrži vrednosti koje želite da prebrojite, a zatim promenite vrednost u polju u redu Zbir u vrednost Count. Ako koristite probne podatke, postavite vrednost u polju „Iznos duga“ na vrednost Count.

  • Da biste izračunali ukupan iznos, postavite vrednost u polju na Sum.

   Napomena : Upit zbirova može da prikaže samo rezime informacija. Nije moguće prikazati pojedinačne vrednosti.

 7. Kliknite na dugme Pokreni Slika dugmeta da biste pokrenuli upit i prikazali rezultate u prikazu lista sa podacima.

Vrh odeljka

Korišćenje upita za brisanje za uklanjanje dupliranih zapisa

Kada potvrdite da tabela sadrži duplirane zapise, možete da izbrišete neželjene podatke tako što ćete napraviti i pokrenuti upit za brisanje. Proces pravljenja i pokretanja upita za brisanje obično prati sledeće osnovne korake:

 • Planirajte brisanje. U sklopu ovog procesa određujete da li su podaci koje želite da izbrišete povezani sa podacima iz druge tabele. Ako jesu, morate da odredite da li se podaci nalaze na strani „jedan“ ili „više“ relacije jedan-prema-više. Ako se podaci nalaze na strani „jedan“, morate da omogućite svojstvo u relaciji pre brisanja podataka. Ako se podaci nalaze na strani „više“, možete da napravite i pokrenete upit bez izvršavanja dodatne radnje. Alatku „Relacije“ možete da koristite za istraživanje relacija u bazi podataka. Da biste pokrenuli alatku „Relacije“, na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikaži/sakrij kliknite na dugme Relacije.

  Dodatne informacije o planiranju i pokretanju upita za brisanje potražite u članku Korišćenje upita za brisanje za uklanjanje zapisa iz baze podataka.

 • Napravite upit, na primer upit za izdvajanje ili upit za jedinstvene vrednosti, i dodajte ili menjajte kriterijume dok upit ne vrati samo podatke koje želite da izbrišete.

 • Konvertujete taj upit u upit za brisanje, a zatim ga pokrenite da biste izbrisali neželjene podatke.

Važno : Nije moguće opozvati rezultate upita za brisanje. Zbog toga bi trebalo da napravite rezervnu kopiju baze podataka pre nego što pokrenete upit za brisanje. Informacije o pravljenju rezervne kopije baze podataka potražite u odeljku Pravljenje rezervne kopije baze podataka u prethodnom delu ovog članka.

Sledeći koraci objašnjavaju kako da napravite upit za izdvajanje, konvertujete ga u upit za brisanje i pokrenete da biste izbrisali zapise.

Kreiranje upita za izdvajanje

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

  Slika trake programa Access

  Otvara se dizajner upita i pojavljuje se dijalog Prikazivanje tabele.

 2. Izaberite tabelu na strani „jedan“ relacije, izaberite stavku Dodaj, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

  Tabela se pojavljuje u vidu prozora u gornjem delu koordinatne mreže za dizajn upita. U prozoru su navedena sva polja u tabeli. Ova slika pokazuje tipičnu tabelu u dizajneru upita.

  Tabela u dizajneru upita

 3. Kliknite dvaput na simbol zvezdice (*) da biste dodali sva polja tabele u koordinatnu mrežu dizajna.

  Dodavanje svih polja tabele omogućava upitu za brisanje da izbriše cele zapise (redove) iz tabele.

 4. Opcionalno dodajte kolonu koja vam omogućava da unesete kriterijume.

  Na primer, pretpostavimo da se kupac povuče iz posla i treba da izbrišete sve porudžbine na čekanju za tog kupca. Da biste pronašli samo te zapise, u koordinatnu mrežu dizajna dodajte polja „ID klijenta“ i „Datum porudžbine“.

 5. Ako ste pratili prethodni korak, unesite kriterijume u red Kriterijumi koordinatne mreže dizajna.

  Kriterijume morate da koristite kako bi se vratili samo zapisi koje želite da izbrišete. U suprotnom, upit za brisanje briše svaki zapis u tabeli. Da biste nastavili sa primerom iz prethodnog koraka, unesite ID broj kupca koji je prestao s poslovanjem i datum od kojeg su porudžbine tog kupca postale nevažeće.

  Dodatne informacije o korišćenju kriterijuma potražite u članku Korišćenje upita za brisanje za uklanjanje zapisa iz baze podataka.

 6. Ako ste pratili prethodni korak, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži za svako polje kriterijuma.

 7. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

  Proverite da li je upit dao samo zapise koje želite da izbrišete.

 8. Ostavite upit otvoren, a zatim pređite na sledeći korak.

Konvertovanje upita za izdvajanje u upit za brisanje i pokretanje upita radi brisanja podataka

 1. Kliknite na dugme Prikaz dizajna da biste se sa lista sa podacima prebacili na dizajner upita.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Tip upita kliknite na dugme Izbriši.

  Access menja upit za izdvajanje u upit za brisanje, sakriva red Prikaži u donjem delu koordinatne mreže dizajna i dodaje red Izbriši.

  Uverite se da red Izbriši u koloni * (sva polja) prikazuje stavku Od. Reč Gde bi trebalo da se pojavi u svim kolonama kriterijuma.

 3. Uverite se da želite da izbrišete podatke, a zatim kliknite na dugme Pokreni Slika dugmeta da biste pokrenuli upit i videli rezultate u prikazu lista sa podacima.

  Access traži da potvrdite brisanje.

  Kliknite na dugme Da kako biste izbrisali podatke.

Sakrivanje poruke o potvrdi

Pratite ove korake ako ne želite da vidite poruku o potvrdi svaki put kada pokrenete upit za brisanje ili neki drugi radni upit.

 • Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Access opcije.

  Pojavljuje se dijalog Access opcije.

 • Izaberite stavku Više opcija i u odeljku Uređivanje, u okviru Potvrdi opozovite izbor u polju za potvrdu Radni upiti.

 • Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Opcije programa Access.

Vrh odeljka

Sprečavanje korisnika da unose duplirane vrednosti

Korisnike možete da sprečite da unesu duplirane podatke tako što ćete nametnuti nekoliko pravila:

 • Podesite polje tako da sadrži samo jedinstvene vrednosti.    Da biste primenili ovo pravilo, izvršite neku od sledećih radnji:

  • Odredite polje kao primarni ključ. To možete da uradite samo ako tabela još uvek nema primarni ključ. Da biste podesili polje kao primarni ključ, otvorite tabelu u prikazu dizajna, kliknite desnim tasterom miša na ime polja, a zatim izaberite stavku Primarni ključ Slika dugmeta . Polje primarnog ključa prihvata samo jedinstvene vrednosti i prikazaće upit korisnicima ako unesu dupliranu vrednost.

  • Ako tabela već ima primarni ključ, postavite svojstvo polja Indeksirano na vrednost Da (bez duplikata) u prikazu dizajna tabele. Ovo svojstvo sprečava polje da prihvati istu vrednost za više od jednog zapisa. Imajte na umu da u nekim slučajevima, kao što su polja koja sadrže informacije o imenu i gradu, morate da prihvatite duplikate.

 • Navedite da kombinacija vrednosti u dva ili više polja mora biti jedinstvena za svaki zapis.    Na primer, recimo da imate tabelu sa podacima o kontaktima. Možete da odredite kombinaciju polja, kao što su „Ime kontakta“, „Adresa“ i „Grad“, kao primarni ključ tabele.

  Ovaj pristup funkcioniše jer je malo verovatno da će dva kontakta sa istim imenom imati i istu adresu i biti iz istog grada.

  Da biste kreirali primarni ključ za više polja, pratite sledeća uputstva:

  1. Otvorite tabelu u prikazu dizajna.

  2. Kliknite na birača reda na levoj strani prvog polja tako da je čitav red izabran.

  3. Pritisnite i držite taster CTRL dok klikćete na birač reda za sva druga polja koja želite da uključite u primarni ključ.

  4. Kliknite desnim tasterom miša i iz priručnog menija izaberite stavku Primarni ključ Slika dugmeta .

   Ovaj korak podešava svojstvo Indeksirano svakog polja u primarnom ključu na vrednost Da (duplikati su u redu) tako da, na primer, možete da unesete isto ime, adresu ili grad u više zapisa, ali ne možete da unesete identičnu kombinaciju imena, adresa i gradova u više od jednog zapisa. Na primer, možete da imate dva kontakta pod imenom Jovan Filip Bagić koji žive u Glavnoj 2345, ali ne mogu obojica da žive u Kragujevcu.

Vrh odeljka

Vrh stranice

Pronalaženje i uređivanje, skrivanje ili brisanje dupliranih podataka u više tabela

Informacije u sledećim odeljcima objašnjavaju neke od načina na koje možete da pronađete i uredite, sakrijete ili izbrišete duplirane zapise koji postoje u više tabela. Podaci iz dve ili više tabela obično se preklapaju kad pokušate da integrišete jednu bazu podataka sa drugom.

Kada duplikati postoje u dve tabele, prikazuju se jedni pored drugih

Kada duplikati postoje u dve tabele, prikazuje se samo jedan zapis

Prikaz samo dupliranih zapisa koji se nalaze u obe tabele

Prikaz samo zapisa iz jedne tabele koji nemaju zapis koji se podudara u drugoj tabeli

Brisanje dupliranih zapisa iz jedne tabele i objedinjavanje preostalih zapisa sa drugom tabelom

Prikaz samo različitih zapisa prilikom pregledanja podataka iz povezanih tabela

Prikaz određenog zapisa ili rezimiranje dupliranih podataka u povezanim tabelama

Kada duplikati postoje u dve tabele, prikazuju se jedni pored drugih

Često možete završiti sa dve tabele koje sadrže duplirane podatke ili podatke koji se preklapaju u istoj bazi podataka. Na primer, recimo da imate tabelu „Klijenti“ i tabelu „Kupci“:

Tabela „Klijenti“    

Ime

Adresa

Grad

Telefon

Faks

Bolićev naučni muzej

Glavna 1

Novi Sad

(021) 555-2122

(021) 555-3123

Avio-prevoz Plava laguna

Prva ulica 1052

Bor

(024) 555-2123

(024) 555-2124

Vinarija „Koja“

Avenija Lala 3122

Subotica

(024) 555-2124

(025) 555-2125

Apoteka „Kolo“

Bulevar oslobođenja 1

Kragujevac

(034) 555-2125

(034) 555-2126

Četvrta kafa

Saša Simić 2

Meksiko Siti

(7) 555-2126

(7) 555-2127

Servis „Express“

Ulica Lala 3122

Subotica

(024) 555-2125

(024) 555-2129

Institut za grafički dizajn

Velika 67

Valjevo

(013) 555-2128

(013) 555-2128

Osvetljenje d.o.o.

Mirkov put 3

Požarevac

(012) 555-2129

(012) 555-2110

Igračke VrtiRep

Mirkov put 4

Požarevac

(012) 555-2233

(012) 555-2239

Tabela „Kupci“    

Ime preduzeća

Ime kontakta

Adresa

Grad

Poštanski broj

Telefon

Bolićev naučni muzej

Jordan Branković

Glavna 1

Novi Sad

12345

(021) 555-2122

Avio-prevoz Plava laguna

Vlajko Helić

Prva ulica 1052

Bor

23456

(024) 555-2123

Vinarija „Koja“

Tica Gavrilo

Avenija Lala 3122

Subotica

34567

(024) 555-2124

Apoteka „Kolo“

Jovan Filip Bagić

Bulevar oslobođenja 1

Kragujevac

NS1 EW2

(034) 555-2125

Četvrta kafa

Marko Cenić

Saša Simić 2

Meksiko Siti

56789

(7) 555-2126

Adventure Works

Hristina Hujović

Avenija ruža 3122

Subotica

34567

(024) 555-2125

Brod osiguranje

Stefan Ratković

Velika 67

Valjevo

01234

(013) 555-2128

Istraživanja Taso

Dana Brković

Glasna 2

Požarevac

43210

(012) 555-2129

Fabrikam d.o.o.

Bratislav Tomić

Mirkov put 9

Subotica

56789

(024) 555-2233

Primetićete da u ovom slučaju pojedinačne tabele ne sadrže duplirane vrednosti, ali polja u obe tabele sadrže neke vrednosti koje se preklapaju, kao što su podaci u polju „Ime“ u tabeli „Klijenti“ i podaci u polju „Ime preduzeća“ u tabeli „Kupci“.

Nije uvek moguće integrisati podatke iz svake tabele objedinjavanjem dve tabele. Tabela „Klijenti“ možda ima najnovije informacije za neke kupce, a tabela „Kupci“ možda ima najnovije podatke za druge korisnike. Obično je najbolje da pregledate sadržaj obe tabele, a zatim odlučite šta da zadržite, a šta da izbrišete.

Da biste objedinili zapise iz obe tabele, napravite upit za združivanje. Upit postavlja duplirane zapise zajedno kako bi ih bilo lakše pregledati.

Napomena : Nije moguće urediti niti izbrisati podatke koje daje upit za združivanje. Da biste uredili ili izbrisali podatke, otvorite osnovne tabele u prikazu lista sa podacima.

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

  Slika trake programa Access

  Access pravi novi upit. Pojavljuje se dijalog Prikaz tabele.

 2. Zatvorite dijalog Prikazivanje tabele bez dodavanja tabela ili upita u koordinatnu mrežu dizajna.

 3. Klik desnim tasterom miša na karticu dokumenta za upit, a zatim izaberite stavku SQL prikaz.

 4. Ako ste kao primer koristili prethodne tabele, u prozor nalepite sledeći SQL izraz. Ako koristite sopstvene podatke, koristite sledeći izraz kao vodič. Koristite odredbe SELECT, UNION ALL SELECT i ORDER BY kao što je prikazano, ali zamenite imena polja i tabele onima iz svojih podataka.

  SELECT [Ime preduzeća], [Adresa], [Grad], [Telefon], FROM [Kupci]
  UNION ALL SELECT [Ime], [Adresa], [Grad], [Telefon], FROM [Klijenti]
  ORDER BY [Ime preduzeća];

  Prvi izraz SELECT preuzima zapise iz tabele „Kupci“, a drugi izraz SELECT preuzima zapise iz tabele „Klijenti“. Odredba UNION ALL objedinjava sve zapise iz obe tabele. Izraz ORDER BY sortira zapise tako da su duplirani zapisi smešteni zajedno radi lakšeg pregledanja.

  Napomena : Svaki izraz SELECT mora da vrati isti broj polja i u istom redosledu. Odgovarajuća polja moraju imati kompatibilne tipove podataka, ali sa jednim izuzetkom – polja „Broj“ i „Tekst“ možete da koristite kao odgovarajuća polja. Zapamtite i da imena polja mogu da se razlikuju.

 5. Kliknite na dugme Pokreni Slika dugmeta da biste pokrenuli upit i videli rezultate u prikazu lista sa podacima.

  Ako koristite zapise iz gorenavedenih tabela, prikaz pokazuje 18 zapisa – svih 9 zapisa iz tabele „Kupci“ i svih 9 zapisa iz tabele „Klijenti“.

  Sačuvajte upit, a zatim zatvorite prikaz. Ovaj upit ćete koristiti u sledećem odeljku.

Vrh odeljka

Kada duplikati postoje u dve tabele, prikazuje se samo jedan zapis

Ponekad ćete možda morati da prikažete samo različite zapise iz dve slične tabele. Ako zapis postoji u obe tabele, možete da uključite zapis iz prve tabele i zanemarite odgovarajući zapis iz druge tabele.

Access tretira zapise iz različitih tabela kao duplikate samo ako se podudaraju vrednosti u svim izabranim poljima. Na primer, ako uključite polja „Ime preduzeća“, „Grad“, „Adresa“, „Telefon“ i „Faks“ u upit, vrednosti u svih pet polja moraju da se podudaraju da bi Access tretirao zapis kao duplikat.

Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da izmenite upit iz prethodnog odeljka kako bi prikazao sve zapise iz tabele „Kupci“ i samo jedinstvene zapise iz tabele „Klijenti“.

Napomena : Nije moguće urediti podatke koje vraća upit za združivanje. Da biste uredili ili izbrisali podatke, otvorite osnovne tabele u prikazu lista sa podacima.

Izmena upita

 1. Otvorite upit koji ste napravili u prethodnom odeljku.

 2. Na kartici upita „Dokument“ izaberite stavku SQL prikaz da biste videli SQL izraz.

 3. Izbrišite polja [Telefon] i [Telefon] iz oba izraza SELECT.

 4. Izbrišite reč ALL posle reči UNION. To će učiniti da upit zanemari duplirane zapise iz tabele „Klijenti“. SQL izraz će izgledati kao sledeći.

  SELECT [Ime preduzeća], [Adresa], [Grad], FROM [Kupci]
  UNION SELECT [Ime], [ Adresa], [Grad], FROM [Klijenti]
  ORDER BY [Ime preduzeća];

 5. Kliknite na dugme Pokreni Slika dugmeta da biste pokrenuli upit i videli rezultate u prikazu lista sa podacima.

  Ako koristite primer podataka iz prethodnog odeljka, upit daje 14 zapisa umesto 18.

Vrh odeljka

Prikaz samo dupliranih zapisa koji se nalaze u obe tabele

Koristite unutrašnje spajanje kada treba da izvršite upit samo za vrednosti koje se podudaraju iz dve tabele. Ako prvi put koristite Access, unutrašnje spajanje je operacija koja povezuje redove iz dve ili više tabela samo ako se vrednosti u spojenim poljima podudaraju.

Unutrašnje spajanje pravite tako što gradite upit za izdvajanje koji uključuje obe tabele, a zatim pravite relaciju između polja koja sadrže duplirane vrednosti. Access podrazumevano pravi unutrašnje spajanje kada napravite relaciju.

Napomena : Nije moguće uređivati polja ili redove koje je vratio upit za izdvajanje koji ima unutrašnje spajanje. Ako želite da uredite podatke, otvorite osnovne tabele i promenite vrednost u svakoj tabeli.

Pravljenje upita koji ima unutrašnje spajanje

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

  Slika trake programa Access

 2. U dijalogu Prikaz tabele kliknite dvaput na tabele „Kupci“ i „Klijenti“, a zatim na dugme Zatvori da biste zatvorili dijalog.

 3. Identifikujte polja koja sadrže vrednosti koje se podudaraju u dupliranim zapisima. Ako koristite uzorke tabela, polje „Ime preduzeća“ u tabeli „Kupci“ odgovara polju „Ime“ u tabeli „Klijenti“.

 4. Prevucite polje „Ime preduzeća“ iz prve tabele na polje „Ime“ iz druge tabele. Access povezuje polja linijom.

  Linija između tabela koja označava da su tabele „Kupci“ i „Klijenti“ u relaciji na osnovu imena kupaca

  Upit podrazumevano pravi unutrašnje spajanje između dve tabele. Unutrašnje spajanje bira samo one zapise kod kojih se polje „Ime preduzeća“ podudara sa poljem „Ime“.

 5. Kliknite dvaput na polje Ime preduzeća da biste ga dodali u koordinatnu mrežu dizajna upita. Ovo polje će vam pomoći da identifikujete zapise u prikazu lista sa podacima.

 6. Kliknite dvaput na druga željena polja iz tabela „Kupci“ i „Klijenti“ da biste ih dodali u koordinatnu mrežu dizajna upita. U ovom slučaju dodajte polje „Telefon“ iz tabele „Kupci“ i polje „Telefon“ iz tabele „Klijenti“.

 7. Kliknite na dugme Pokreni Slika dugmeta da biste pokrenuli upit i videli rezultate u prikazu lista sa podacima. Upit vraća pet zapisa, po jedan za svakog kupca sa zapisom u obe tabele.

Ime preduzeća

Telefon (kupci)

Telefon (klijenti)

Bolićev naučni muzej

(021) 555-2122

(021) 555-3123

Avio-prevoz Plava laguna

(024) 555-2123

(024) 555-2124

Vinarija „Koja“

(024) 555-2124

(024) 555-2124

Apoteka „Kolo“

(034) 555-2125

(034) 555-2125

Četvrta kafa

(7) 555-2126

(7) 555-2126

Vrh odeljka

Prikaz samo zapisa iz jedne tabele koji nemaju zapis koji se podudara u drugoj tabeli

Ako nastavite sa slučajem u kom tabele „Kupci“ i „Klijenti“ imaju duplirane podatke, videćete šta sada morate da uradite da biste prikazali one zapise u tabeli „Kupci“ koji nemaju duplirani zapis u tabeli „Klijenti“. To može da vam pomogne da donesete odluke za određene kupce samo na osnovu sadržaja tabele „Kupci“ pre nego što preduzmete korake za konsolidaciju dve tabele.

Možete da prikažete samo zapise iz tabele „Kupci“ koji nemaju podudaranje u tabeli „Klijenti“ tako što ćete napraviti upit za pronalaženje zapisa bez podudaranja. Pomoću uzorka podataka ovaj tip upita preuzima sve zapise iz tabele „Kupci“ koji nemaju podudaranje u tabeli „Klijenti“.

Napomena : Možete da uredite vrednosti polja ili da izbrišete zapise tokom pregledanja ovog upita u prikazu lista sa podacima.

Pravljenje upita za pronalaženje zapisa bez podudaranja

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Čarobnjak za upite.

  Slika trake programa Access

 2. U dijalogu Novi upit izaberite stavku Čarobnjak za pronalaženje upita bez podudaranja, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. Kliknite na tabelu „Kupci“ – ona sadrži zapise koji vas zanimaju. Kliknite na dugme Dalje.

 4. Kliknite na tabelu „Klijenti“ – to je tabela koju želite da uporedite sa tabelom „Kupci“. Kliknite na dugme Dalje.

 5. Kliknite na polje „Ime preduzeća“ u tabeli „Kupci“, na polje „Ime“ u tabeli „Klijenti“, a zatim na dugme <=>. To će spojiti tabele na osnovu imena kupaca. Kliknite na dugme Dalje.

 6. Izaberite polja za koja želite da se vide u prikazu. U ovom slučaju dodajte polja „Ime preduzeća“, „Adresa“, „Grad“ i „Telefon“. Kliknite na dugme Dalje.

 7. Otkucajte ime upita i kliknite na dugme Završi da biste prikazali zapise u prikazu lista sa podacima. Ako koristite uzorke tabela, upit vraća četiri zapisa – u ovom slučaju zapise iz tabele „Kupci“ koji nemaju zapis koji se preklapa u tabeli „Klijenti“.

Ime preduzeća

Adresa

Grad

Telefon

Adventure Works

Avenija ruža 3122

Subotica

(024) 555-2125

Brod osiguranje

Velika 67

Valjevo

(013) 555-2128

Istraživanja Taso

Glasna 2

Požarevac

(012) 555-2129

Fabrikam d.o.o.

Mirkov put 9

Subotica

(024) 555-2233

Vrh odeljka

Brisanje dupliranih zapisa iz jedne tabele i objedinjavanje preostalih zapisa sa drugom tabelom

Kada pregledate duplirane podatke u sličnim tabelama, možete da izbrišete duplirane zapise i objedinite preostale podatke u jednu tabelu. Proces prati ove opšte korake:

 • Opcionalno, u tabeli koju želite da izbrišete ažurirajte sve podatke koje želite da objedinite. Objašnjenje načina ažuriranja podataka ne spada u ovu temu.

  Informacije o načinima za ažuriranje podataka potražite u članku Ažuriranje podataka u bazi podataka.

 • Opcionalno, pregledajte sve relacije koje možda postoje između tabele koju želite da izbrišete i drugih tabela u bazi podataka. Ako relacija postoji, obično brišete relaciju, a zatim uspostavljate novu relaciju sa drugom tabelom (tabelom koja sadrži objedinjene podatke). Međutim, morate da obezbedite da se vrednosti primarnog ključa u novoj tabeli podudaraju sa vrednostima primarnog ključa u drugim tabelama.

 • Napravite upit za brisanje koji koristi svojstvo Jedinstvene vrednosti za pronalaženje i brisanje svih zapisa koji se podudaraju. U sklopu toga morate paziti da ne poremetite relacije između tabela u bazi podataka. Na primer, recimo da želite da premestite sve jedinstvene zapise iz tabele „Klijenti“ u tabelu „Kupci“ i da zatim izbrišete tabelu „Klijenti“. Ako je tabela „Klijenti“ povezana sa bilo kojim drugim tabelama u bazi podataka, morate da preduzmete korake kako biste obezbedili da tabela „Kupci“ preuzme te relacije. Potpuno objašnjenje relacija ne spada u ovu temu.

  Dodatne informacije potražite u članku Pravljenje, uređivanje ili brisanje relacije.

 • Napravite upit za dodavanje da biste dodali preostale zapise iz tabele koju želite da izbrišete u tabelu koju želite da zadržite. U sklopu te radnje bi možda trebalo da dodate polje primarnog ključa i vrednosti za dodate podatke u tabelu koju želite da zadržite.

 • Izbrišite neželjenu tabelu.

Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako se prave i koriste upit za brisanje i upit za dodavanje i kako se briše tabela. Koraci koriste tabele „Kupci“ i „Klijenti“.

Tabela „Kupci“    

Ime preduzeća

Ime kontakta

Adresa

Grad

Poštanski broj

Telefon

Bolićev naučni muzej

Jordan Branković

Glavna 1

Novi Sad

12345

(021) 555-2122

Avio-prevoz Plava laguna

Vlajko Helić

Prva ulica 1052

Bor

23456

(024) 555-2123

Vinarija „Koja“

Tica Gavrilo

Avenija Lala 3122

Subotica

34567

(024) 555-2124

Apoteka „Kolo“

Jovan Filip Bagić

Bulevar oslobođenja 1

Kragujevac

NS1 EW2

(034) 555-2125

Četvrta kafa

Marko Cenić

Saša Simić 2

Meksiko Siti

56789

(7) 555-2126

Adventure Works

Hristina Hujović

Avenija ruža 3122

Subotica

34567

(024) 555-2125

Brod osiguranje

Stefan Ratković

Velika 67

Valjevo

01234

(013) 555-2128

Istraživanja Taso

Dana Brković

Glasna 2

Požarevac

43210

(012) 555-2129

Fabrikam d.o.o.

Jadranko Avramović

Mirkov put 9

Subotica

56789

(024) 555-2233

Tabela „Klijenti“    

Ime

Adresa

Grad

Telefon

Faks

Bolićev naučni muzej

Glavna 1

Novi Sad

(021) 555-2122

(021) 555-3123

Avio-prevoz Plava laguna

Prva ulica 1052

Bor

(024) 555-2123

(024) 555-2124

Vinarija „Koja“

Avenija Lala 3122

Subotica

(024) 555-2124

(025) 555-2125

Apoteka „Kolo“

Bulevar oslobođenja 1

Kragujevac

(034) 555-2125

(034) 555-2126

Četvrta kafa

Saša Simić 2

Meksiko Siti

(7) 555-2126

(7) 555-2127

Servis „Express“

Ulica Lala 3122

Subotica

(024) 555-0170

(025) 555-0171

Institut za grafički dizajn

Velika 67

Valjevo

(013) 555-2128

(013) 555-2128

Osvetljenje d.o.o.

Mirkov put 3

Požarevac

(012) 555-0192

(012) 555-0193

Igračke VrtiRep

Mirkov put 4

Požarevac

(012) 555-2233

(012) 555-2239

Ako želite da koristite ove tabele u bazi podataka, pročitajte odeljak Priprema probnih podataka u prethodnom delu ovog članka. Za ovu vežbu pretpostavite da tabela „Kupci“ sadrži najnovije informacije – stoga želite da izbrišete zapise koji se podudaraju iz tabele „Klijenti“, a zatim da objedinite preostale zapise iz tabele „Klijenti“ sa tabelom „Kupci“.

Brisanje neželjenih podataka

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

  Slika trake programa Access

 2. U dijalogu Prikaz tabele kliknite dvaput na tabele „Kupci“ i „Klijenti“, a zatim zatvorite dijalog.

 3. Spojite dve tabele tako što ćete prevući polje „Ime preduzeća“ u tabeli „Kupci“ na polje „Ime“ u tabeli „Klijenti“.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na praznu oblast u gornjoj polovini prozora, a zatim izaberite stavku Svojstva. Postavite vrednost svojstva Jedinstveni zapisi na Da.

  Spajanjem dve tabele i postavljanjem svojstva Jedinstveni zapisi upita na vrednost Da izbegavate poruku Brisanje iz navedenih tabela nije moguće koja bi se inače pojavila kada pokrenete upit.

 5. Na kartici Dizajn, u grupi Tip upita kliknite na dugme Izbriši.

 6. Prevucite zvezdicu (*) iz tabele „Klijenti“ na red Polje prve kolone u koordinatnoj mreži dizajna upita.

  Zvezdica u oknu „Lista polja“ predstavlja sva polja u tabeli

  Klijenti se pojavljuje u redu Tabela, a Od se pojavljuje u redu Izbriši. To znači da će upit izbrisati redove iz tabele „Klijenti“.

 7. Sada morate da navedete koje zapise upit briše. Ako koristite uzorke tabela, to možete da uradite brisanjem zapisa kod kojih se vrednosti u poljima „Ime“, „Adresa“ i „Grad“ tabele „Klijenti“ podudaraju sa vrednostima u odgovarajućim poljima tabele „Kupci“.

  Prevucite polje „Ime“ iz tabele „Klijenti“ na prvu praznu ćeliju u redu Polje u koordinatnoj mreži dizajna upita. Uradite isto za polja „Adresa“ i „Grad“ iz tabele „Klijenti“.

 8. Ako koristite uzorke tabela, u redu Kriterijumi za polje „Ime“ otkucajte [Kupci].[ImePreduzeća]. U redu Kriterijumi za polje „Adresa“ otkucajte [Kupci].[Adresa]. U redu Kriterijumi za polje „Grad“ otkucajte [Kupci].[Grad]. Koordinatna mreža dizajna upita bi trebalo da izgleda ovako:

  Polja i kriterijumi koji određuju duplirane zapise

  Kada pokrenete upit, on briše sve zapise koji ispunjavaju kriterijume u upitu – one koji imaju vrednosti koje se podudaraju u tri polja svake tabele.

 9. Kliknite na dugme Prikaži Slika dugmeta da biste pregledali zapise koji će se izbrisati kada pokrenete upit. Videćete pet dupliranih zapisa iz tabele „Klijenti“.

 10. Kliknite na dugme Pokreni Slika dugmeta da biste pokrenuli upit. Kada se zatraži da potvrdite brisanje, kliknite ne dugme Da.

 11. Pređite na sledeće korake da biste napravili upit za dodavanje.

Dodavanje preostalih podataka

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

  Slika trake programa Access

 2. U dijalogu Prikaz tabele kliknite dvaput na izvornu tabelu, kliknite dvaput na tabelu koja sadrži zapise koje želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Zatvori. Ako koristite probne podatke, kliknite dvaput na tabelu „Klijenti“.

 3. Na kartici Dizajn, u grupi Tip upita kliknite na dugme Dodavanje.

 4. U dijalogu Dodavanje, sa liste Ime tabele izaberite odredišnu tabelu (tabelu u koju želite da dodate podatke). Ako koristite uzorke tabela, izaberite tabelu „Kupci“, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

 5. Premestite polja koja želite da dodate iz izvorne tabele u red Polje koordinatne mreže dizajna.

  Važno : Premestite samo ona polja koja imaju odgovarajuće polje u odredišnoj tabeli.

  Ako koristite probne podatke, premestite polja „Ime“, „Adresa“ i „Telefon“.

 6. Kliknite na red Dodaj u u svakom polju i izaberite ime odgovarajućeg polja u odredišnoj tabeli. Ako koristite probne podatke, izaberite redom polja „Ime kupca“, „Adresa“ i „Telefon“.

 7. Ne morate da navodite kriterijume jer želite da dodate sve zapise iz tabele „Klijenti“ u tabelu „Kupci“. Kliknite na dugme Prikaži Slika dugmeta da biste pregledali zapise koji će se dodati u tabelu „Kupci“ kada pokrenete upit.

 8. Sačuvajte i zatvorite prikaz.

 9. Pronađite upit za dodavanje i kliknite dvaput na njega. Kliknite na dugme Da kako biste potvrdili operaciju dodavanja.

  Ne želim da vidim poruke o potvrdi svaki put kada pokrenem ovaj upit

  • Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Access opcije.

  • U dijalogu Opcije programa Access izaberite stavku Uređivanje.

  • U odeljku Opšte uređivanje, u okviru Potvrdi opozovite izbor u polju za potvrdu Radni upiti.

Brisanje tabele

 1. Uverite se da imate neophodne dozvole za brisanje tabela u bazi podataka, da baza podataka nije samo za čitanje i da tabela nije otvorena kod drugog korisnika.

 2. U oknu za navigaciju kliknite na tabelu koju želite da izbrišete.

 3. Pritisnite taster DELETE, a zatim kliknite na dugme Da kako biste potvrdili da želite da izbrišete tabelu.

  Napomena : Brisanje tabela baze podataka može delimično ili potpuno da ugrozi funkcionalnost baze podataka. Zbog toga brisanje morate da planirate kako biste obezbedili da baza podataka ostane funkcionalna i trebalo bi da uvek napravite rezervnu kopiju baze podataka pre nego što izbrišete podatke ili druge komponente.

  Dodatne informacije o brisanju podataka potražite u članku Brisanje zapisa iz baze podataka.

Vrh odeljka

Prikaz samo različitih zapisa prilikom prikazivanja podataka iz povezanih tabela

Upit koji objedinjuje podatke iz dve povezane tabele može da prikaže zapise u kojima izgleda kao da se poklapaju sva polja. Međutim, kada pregledate tabele, možete otkriti da tabele zapravo ne sadrže duplirane zapise. Problem nastaje kada upit ne obuhvata određena polja, kao što je primarni ključ, koja jedinstveno identifikuju svaki zapis. U takvim slučajevima ne bi trebalo da izbrišete zapise, ali možete da izvršite radnju kako biste sakrili ono što izgleda kao duplikati.

Na primer, recimo da koristite upit da biste prikupili podatke o porudžbini kupca iz dve tabele i obezbedili da osoblje odgovori na porudžbine na vreme. Kupci mogu da poruče više proizvoda, tako da svaki proizvod postaje poseban zapis (red) u osnovnim tabelama. Zbog toga što se porudžbina šalje jednog dana, a zatim isporučuje u jednom danu, zapisi za datu porudžbinu mogu da sadrže veliki broj dupliranih datuma, ovako:

Polja sa jedinstvenim vrednostima uklonjena iz upita o završetku porudžbine

Zbog toga što znate da porudžbine stižu određenog dana i isporučujete ih datog dana, trebalo bi da vidite samo jedan zapis (jedan red) po porudžbini. Da biste prikazali jedinstvene zapise iz tabela koje sadrže podatke o porudžbini, možete da postavite svojstvo Jedinstveni zapisi za upit na vrednost Da. Kada se svojstvo postavi na vrednost Da, upit traži u svim redovima u tabelama i tamo gde pronađe redove koji se podudaraju (a ne samo polja), isključuje sve osim jednog od tih dupliranih redova iz skupa rezultata.

Postavljanje vrednosti svojstva „Jedinstveni zapisi“ na opciju „Da“

 1. Dok je upit otvoren u prikazu dizajna, pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima.

 2. Na listu sa svojstvima postavite svojstvo Jedinstveni zapisi na vrednost Da, a zatim ga zatvorite.

  Prikazivanje lista sa svojstvima za upit

Kada nastavite, imajte na umu da kada se svojstvo Jedinstveni zapisi podesi na vrednost Da, upit poredi cele redove, a redovi u svim obuhvaćenim tabelama moraju da se podudaraju pre nego što upit isključi bilo koje podatke. Isto tako, postavku svojstva Jedinstveni zapisi možete da koristite samo kada upit sadrži više od jedne tabele.

Kada se prebacite na prikaz lista sa podacima, vidite samo jedan zapis za svaku porudžbinu.

Jedan zapis po porudžbini iz tabele „Porudžbine“

Imajte na umu i da kada svojstvo Jedinstveni zapisi postavite na vrednost Da i pokrenete upit, i dalje možete videti nešto što izgleda kao duplirani zapisi. Ako nastavite sa prethodnim primerom, i dalje možete pronaći zapise sa datumima porudžbine i isporuke koji se podudaraju, ovako:


Prikaz i dalje obuhvata duplirane zapise

Do toga dolazi kada istog dana primite dve različite porudžbine, a zatim ih isporučite istog dana. Postavljanje vrednosti svojstva Jedinstveni zapisi na Da ne skriva takve zapise iz rezultata upita jer zapisi zapravo nisu duplikati u osnovnim tabelama.

Ako želite da vidite samo jednu instancu takvih zapisa (to jest, jedan zapis porudžbine dnevno), morate da postavite svojstvo Jedinstvene vrednosti upita na vrednost Da. Kada se svojstvo Jedinstvene vrednosti postavi na vrednost Da, upit ne traži duplikate u osnovnim tabelama. On umesto toga traži vrednosti polja koja uključite i, ako se sva polja za dva zapisa podudaraju, upit skriva jedan zapis iz prikaza.

Svojstvo Jedinstvene vrednosti postavljate na isti način na koji postavljate svojstvo Jedinstveni zapisi – prikazujete list sa svojstvima za upit i menjate postavku na vrednost Da. Na listu sa svojstvima polje svojstva Jedinstvene vrednosti nalazi se iznad polja svojstva Jedinstveni zapisi.

Svojstvo „Jedinstvene vrednosti“ je postavljeno na „Da“

Ako nastavite sa prethodnim primerom, sada vidite samo datume kada su porudžbine primljene ili isporučene. Ne vidite jedan zapis po porudžbini.


Datumi kada su porudžbine primljene i otpremljene

Napomena : Zbog toga što postavljanje svojstva Jedinstveni zapisi na vrednost Da koristi redove u tabelama koje pružaju podatke upitu, a postavljanje svojstva Jedinstvene vrednosti na vrednost Da koristi samo polja u upitu, ne možete da koristite oba svojstva istovremeno. Ako jedno postavite na vrednost Da, Access automatski postavlja drugo svojstvo na vrednost Ne. Međutim, moguće je postaviti oba svojstva na vrednost Ne kako bi vratili sve zapise.

Sledeća tabela pruža rezime kako bi vam pomogla da odaberete postavke za svojstva Jedinstveni zapisi i Jedinstvene vrednosti u upitu.

Ako je upit zasnovan na sledećem...

I želite da vidite sledeće...

Skup...

Rezultat...

Više od jedne tabele, ali sva polja upita potiču iz jedne tabele

Različiti zapisi iz tabele (sva polja u tabeli moraju da se podudaraju za dva zapisa da bi se oni kvalifikovali kao duplikati)

Jedinstveni zapisi na vrednost Da. (Access automatski postavlja svojstvo Jedinstvene vrednosti na vrednost Ne.)

Ako tabela sadrži duplirane zapise, upit zanemaruje duplikate. Međutim, rezultati upita i dalje mogu da pokažu zapise kod kojih se sva polja podudaraju ako upit ne sadrži polje koje jedinstveno identifikuje zapise.

Jedna ili više tabela

Različiti zapisi u prikazu lista sa podacima upita (sva polja u prikazu lista sa podacima moraju da se podudaraju za dva zapisa da bi se oni kvalifikovali kao duplikati)

Jedinstvene vrednosti na vrednost Da. (Access automatski postavlja svojstvo Jedinstveni zapisi na vrednost Ne.)

Upit isključuje duplirane zapise (kod kojih se podudaraju sva polja) iz prikaza lista sa podacima. Međutim, imajte na umu da možda nećete videti sve različite zapise iz osnovne tabele.

Jedna ili više tabela

Svi zapisi

Jedinstvene vrednosti na vrednost Ne i Jedinstveni zapisi na vrednost Ne.

Videćete sve jedinstvene i duplirane zapise iz obe tabele.

Vrh odeljka

Prikaz određenog zapisa ili rezimiranje dupliranih podataka u povezanim tabelama

Kada prikazujete duplirane podatke u povezanim tabelama, možda želite da vidite određeni zapis iz skupa duplikata odnosno želite da rezimirate duplirane podatke pomoću Count, Sum ili neke druge agregatne funkcije.

Slično slučaju opisanom u prethodnom odeljku, možda zapravo nemate duplirane podatke u tabelama, ali kada prikažete podatke iz dve tabele koje imaju zajedničku relaciju jedan-prema-više, kao što su tabele „Porudžbine“ i „Detalji porudžbine“, možda ćete pronaći nekoliko zapisa kod kojih se podudara više polja. Na primer, zaposleni je možda primio više porudžbina od istog kupca ili je taj zaposleni prodao isti proizvod u sklopu različitih porudžbina istog dana i tako dalje. Ako želite da pronađete podatke koji daju odgovore na upite kao što su sledeći, morate da rezimirate podatke umesto da izbrišete duplirane podatke.

 • Pronalaženje ukupne količine svakog proizvoda koju je prodao svaki zaposleni.

 • Izračunavanje ukupnog broja porudžbina koje je svaki zaposleni obradio za svakog kupca.

 • Pronalaženje najveće porudžbine tokom dana za svakog zaposlenog.

Da biste rezimirali podatke, koristite upit zbirova sličan onim o kojima smo pričali u odeljku Prikaz različitih zapisa određivanjem toga koji se duplikat pojavljuje u rezultatima u prethodnom delu ovog članka. U tom odeljku je objašnjeno kako se koristi upit zbirova sa jednom tabelom. Da biste napravili upit zbirova koji sadrži više tabela, uradite sledeće:

 • Ne zaboravite da dodate drugu tabelu kada dodajete prvu tabelu u dijalogu Prikaz tabele.

 • Kada dodate polja na osnovu kojih se utvrđuje dupliranje, prevucite željena polja iz obe tabele i postavite vrednost u redu Zbir kolone na opciju Grupiši po za sva polja.

 • Polje koje identifikuje zapis koji želite da vidite ili koje sadrži vrednosti koje želite da rezimirate može poticati iz bilo koje tabele.

Vrh odeljka

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže grešaka u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×