Pronalaženje izgubljenih beležaka

Ako ne možete da pronađete neke od OneNote beležaka, to ne znači da su one nestale. Beleške mogu da završe na jednom od nekoliko mesta. Evo nekoliko ideja koje će vam pomoći da pronađete svoje beleške.

Napomene: 

 • Ako koristite računar na kojem je instaliran Windows 10, možda ne znate da postoje dve verzije programa OneNote: aplikacija za stone računare, OneNote 2016, i verzija koja je duboko integrisana u Windows 10 i koja se jednostavno zove OneNote. Pokrenite OneNote 2016 da biste videli da li su vam beleške tamo, a zatim pratite korake u nastavku.

 • Ako želite, možete da promenite podrazumevanu verziju programa OneNote.

1. korak: Korišćenje funkcije „Pretraga“

Najlakši i najbrži način da pronađete nešto u programu OneNote je da ga pretražite. OneNote može da pronađe reči u tekstu, rukopisu, slikama, pa čak i u audio i video snimcima.

 1. U polju za pretragu u gornjem desnom uglu kliknite na strelicu sa desne strane ikone lupe i na listi koja se pojavljuje odaberite stavku Sve beležnice.

  Napomena: Ako više volite da koristite tasterske prečice, možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+E da biste proširili pretragu na sve beležnice.

 2. U polju za pretragu otkucajte ključnu reč ili frazu.

  Koristite pretragu da biste tražili beleške bilo gde u programu OneNote.

 3. Dok kucate, OneNote odmah počinje da vraća rezultate sa stranicama koje se podudaraju sa rečju ili frazom za pretragu. Odaberite rezultat pretrage da biste preuzeli belešku koja se podudara.

 4. Kada završite pretragu, pritisnite taster Esc.

Pretraživanje reči u audio i video zapisima

OneNote može prepoznati govorne reči u zvučnim i video zapisima ukoliko vam je omogućena opcija „Pretraga audio zapisa“. Ova opcija je podrazumevano isključena jer usporava funkciju pretrage.

Da biste uključili pretragu audio zapisa:

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Audio i video.

 2. U okviru Pretraga audio zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Omogući pretragu reči audio i video zapisa, a zatim kliknite na dugme U redu.

2. korak: Ponovno otvaranje zatvorenih beležnica

Ako su beleške uskladištene u beležnici koju ste prethodno zatvorili, moraćete ponovo da je otvorite da bi te beleške bile uključene u pretrage.

 1. Odaberite stavke Datoteka > Otvori.

 2. U okviru Nedavne beležnice odaberite beležnicu koju želite da otvorite.

 3. Pregledajte odeljke i stranice beležnica koje ste ponovo otvorili ili izvršite drugu pretragu beležnice.

3. korak: Provera odeljka „Brze beleške“

Ako ste nadogradili prethodnu verziju programa OneNote na OneNote 2016, neke beleške su možda sakupljene u posebni odeljak pod nazivom „Brze beleške“. Taj odeljak se pre programa OneNote 2013 zvao „Neklasifikovane beleške“. U svakom slučaju, proverite da li u podrazumevanoj beležnici postoji takav odeljak.

 1. Otvorite okno beležnice tako što ćete kliknuti na ime trenutne beležnice, koja je prikazana sa leve strane odmah ispod trake. (Preskočite ovaj korak ukoliko vam je okno beležnice usidreno na ekranu.)

 2. Na dnu okna beležnice odaberite odeljak Brze beleške.

 3. U odeljku Brze beleške kliknite na kartice odeljka na vrhu ili na kartice stranice na desnoj strani kako biste pretražili beleške koje je program OneNote možda sakupio na ovom mestu.

Napomena: Nasumične beleške koje su uskladištene u odeljku „Brze beleške“ obično su uključene u pretragu svih beležnica. Međutim, ako ste premestili ovaj odeljak u drugu beležnicu koju ste posle zatvorili, on neće biti uključena u rezultate pretrage.

4. korak: Ručno sinhronizovanje deljenih beležnica

Ako radite u jednoj ili više deljenih beležnica koje su uskladištene na OneDrive, OneNote možda neće biti ispravno sinhronizovan sa takvim deljenim lokacijama. Ručno sinhronizovanje deljenih beležnica pomoći će vam da utvrdite da li postoji neki problem.

 1. Otvorite deljenu beležnicu u kojoj očekujete da nađete izgubljene beleške.

 2. Odaberite stavke Datoteka > Prikaži status sinhronizacije.

 3. Proverite da li je u dijalogu Sinhronizovanje deljene beležnice izabrana opcija Automatski sinhronizuj kada postoje promene.

 4. Odaberite stavku Sinhronizuj sve.

Ukoliko vidite poruke o grešci za bilo koju deljenu beležnicu na listi, kliknite na dugme Dobijanje pomoći pored svake beležnice da biste započeli rešavanje problema. Ukoliko ne rešite greške u sinhronizaciji, nećete videti beleške koje su drugi dodali u deljenu beležnicu niti beleške koje ste sami dodali sa drugih računara ili uređaja.

5. korak: Provera OneDrive fascikli

Ako sumnjate na to da se vaše beleške nalaze u usluzi OneDrive, a njihovo pretraživanje nije uspelo u programu OneNote, pokušajte da ih direktno pronađete u OneDrive fasciklama bez upotrebe programa OneNote.

 1. Prijavite se na OneDrive nalog sa matične stranice usluge OneDrive ili pomoću OneDrive aplikacije za operativni sistem Windows 10.

 2. Pretražite fascikle dokumenata i otvorene beleške, dokumente i druge datoteke kako biste potražili željene informacije. Proverite da li se beleške nalaze u drugim dokumentima i datotekama umesto u programu OneNote

6. korak: Provera korpe za otpatke beležnice

Ako ste probali sve gorenavedene korake i još uvek niste pronašli vaše beleške, možda ste vi ili neko drugi ko ima pristup vašim beležnicama obrisali beleške. Srećom, OneNote automatski čuva beleške na ograničeno vreme nakon njihovog brisanja iz deljene beležnice, tako da možete da pokušate da ih spasite.

 1. Otvorite deljenu beležnicu u kojoj očekujete da nađete izgubljene beleške.

 2. Odaberite stavke Istorija > Korpa za otpatke beležnice > Korpa za otpatke beležnice.

Ako na ovoj putanji pronađete izbrisane beleške, možete ih spasiti tako što ćete premestiti stranice na lokacije koje su im namenjene:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu bilo koje stranice koju želite da spasite, a zatim odaberite stavku Premeštanje ili kopiranje.

 2. U dijalogu Premeštanje ili kopiranje stranica odaberite odeljak beležnice u koji želite da premestite stranicu, a zatim odaberite stavku Premesti. Ako želite da premestite stranicu u odeljak u nekoj drugoj beležnici, prvo kliknite na znak + (plus) pored te beležnice na listi, a zatim izaberite odeljak unutar nje.

 3. Ponovite 1. i 2. korak za sve druge stranice koje želite da premestite iz korpe za otpatke beležnice.

Dodatna pomoć

Ako vam nijedan predlog u ovom članku nije pomogao da spasite beleške za koje ste sigurni da ste izgubili, razmotrite mogućnost prijavljivanja problema na OneNote forumima na lokaciji Microsoft Answers. Možda je drugi korisnik imao isti problem ili član tima proizvoda OneNote može da vam pomogne.

Napomena: Ako koristite računar na kojem je instaliran Windows 8, možda ne znate da postoje dve verzije programa OneNote: aplikacija za stone računare, OneNote 2013, i verzija koja je duboko integrisana u Windows 8 i koja se jednostavno zove OneNote. Pokrenite OneNote 2013 da biste videli da li su vam beleške tamo, a zatim pratite korake u nastavku.

1. korak: Korišćenje funkcije „Pretraga“

Najlakši i najbrži način da pronađete nešto u programu OneNote je da ga pretražite. OneNote može pronaći ključne reči koje tražite u tekstu, rukopisu, slikama pa čak i u audio i video snimcima.

Uradite sledeće:

 1. Na tastaturi pritisnite i držite taster Ctrl, a zatim pritisnite taster E.

 2. U polje za pretragu unesite reč ili frazu koju želite da OneNote pronađe. Ako unesete opštiji tekst, lakše ćete pronaći pravu stranicu.

 3. Kliknite na ikone stranice ili odeljka na listi rezultata pomoću miša da biste posetili lokacije koje možda sadrže beleške koje tražite. Da biste listu rezultata zakačili na jednu stranu prozora programa OneNote, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+O. 

Savet:  Ukoliko nema rezultata, proverite da li je opseg pretrage postavljen na „Pretraživanje svih beležnica“ i da li su ključne reči za pretragu ispravno napisane. 

2. korak: Ponovno otvaranje zatvorenih beležnica

Možda postoje zatvorene beležnice koje ste prethodno koristili. Ako sumnjate na to da su beleške koje tražite uskladištene u takvoj beležnici, ponovo otvorite bilo koju prethodno korišćenu beležnicu.

Uradite sledeće:

 1. Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Otvori.

 2. Kliknite u okvir Nedavne beležnice da biste otvorili bilo koju od navedenih beležnica.

 3. Pregledajte odeljke i stranice beležnica koje ste ponovo otvorili ili izvršite drugu pretragu beležnice.

3. korak: Provera odeljka „Brze beleške“

Ako ste nadogradili prethodnu verziju programa OneNote na OneNote 2013, neke beleške su možda sakupljene u posebni odeljak pod nazivom „Brze beleške“. Taj odeljak se pre programa OneNote 2013 zvao „Neklasifikovane beleške“. U svakom slučaju, proverite da li u podrazumevanoj beležnici postoji takav odeljak.

 1. Otvorite okno beležnice tako što ćete kliknuti na ime trenutne beležnice, koja je prikazana sa leve strane odmah ispod trake. (Preskočite ovaj korak ukoliko vam je okno beležnice usidreno na ekranu.)

 2. Na dnu okna beležnice izaberite stavku Brze beleške.

 3. U odeljku Brze beleške kliknite na kartice odeljka na vrhu ili na kartice stranice na desnoj strani kako biste pretražili beleške koje je program OneNote možda sakupio na ovom mestu.
   

Nasumične beleške koje su uskladištene u odeljku „Brze beleške“ obično su uključene u pretragu svih beležnica (pogledajte 1. korak u ovom članku). Međutim, treba da razmotrite ovu lokaciju u slučaju da ste prethodno premestili ovaj odeljak u drugu beležnicu koju ste od tada zatvorili. 

4. korak: Ručno sinhronizovanje deljenih beležnica

Ako radite u jednoj ili više deljenih beležnica koje su uskladištene „u oblaku“ (na primer, u usluzi OneDrive), OneNote možda neće biti ispravno sinhronizovan sa takvim deljenim lokacijama. Ručno sinhronizovanje deljenih beležnica će vas obavestiti ako postoji problem sa preuzimanjem takvih beležaka.
 

 1. Otvorite deljenu beležnicu u kojoj očekujete da nađete izgubljene beleške.

 2. Izaberite stavke Datoteka > Prikaži status sinhronizacije.

 3. Proverite da li je u dijalogu Sinhronizovanje deljene beležnice izabrana opcija Automatski sinhronizuj kada postoje promene.

 4. Kliknite na dugme Sinhronizuj sve.

Ukoliko vidite poruke o grešci za bilo koju deljenu beležnicu na listi, kliknite na dugme Dobijanje pomoći pored svake beležnice da biste započeli rešavanje problema. Ukoliko ne rešite greške u sinhronizaciji, nećete videti beleške koje su drugi dodali u deljenu beležnicu niti beleške koje ste sami dodali sa drugih računara ili uređaja.
 

5. korak: Provera OneDrive fascikli

Ako sumnjate na to da se vaše beleške nalaze u usluzi OneDrive, a njihovo pretraživanje nije uspelo u programu OneNote, pokušajte da ih direktno pronađete u OneDrive fasciklama bez upotrebe interfejsa programa OneNote.

Uradite sledeće:

 1. Prijavite se na OneDrive nalog sa matične stranice usluge OneDrive ili pomoću OneDrive aplikacije za operativni sistem Windows 8.

 2. Pretražite fascikle dokumenata i otvorene beleške, dokumente i druge datoteke, kako biste potražili željene informacije. Možda su izgubljene beleške uskladištene u drugom dokumentu ili drugom tipu datoteke? 

6. korak: Provera korpe za otpatke beležnice

Ako pretragom niste pronašli izgubljene beleške, moguće je da ste vi ili neko drugi ko ima pristup vašim beležnicama izbrisali informacije koje vam sada nedostaju. Dobra vest je to da OneNote automatski čuva beleške na ograničeno vreme nakon njihovog brisanja iz deljene beležnice.

Da biste proverili da li postoje izbrisane beleške koje je moguće spasiti:

 1. Otvorite deljenu beležnicu u kojoj očekujete da nađete izgubljene beleške.

 2. Izaberite stavke Istorija > Korpa za otpatke beležnice > Korpa za otpatke beležnice.

  Ako se izbrisane beležnice nalaze na toj putanji, možete ih spasiti tako što ćete premestiti stranice na lokacije koje su im namenjene:

 3. Kliknite desnim tasterom miša na karticu bilo koje stranice koju želite da spasite, a zatim kliknite na dugme Premesti ili kopiraj.

 4. Kliknite na odeljak beležnice u koji želite da premestite izabranu stranicu u dijalogu Premeštanje ili kopiranje stranica, a zatim kliknite na dugme Premesti. Ako želite da premestite stranicu u odeljak u drugoj beležnici, prvo kliknite na znak + (plus) pored te beležnice na listi, a zatim kliknite na odeljak unutar liste da biste ga izabrali.

 5. Ponovite 1. i 2. korak za sve druge stranice koje želite da premestite iz korpe za otpatke beležnice.

Dodatna pomoć

Ako vam nijedan predlog u ovom članku nije pomogao da spasite beleške za koje ste sigurni da ste izgubili, razmotrite mogućnost prijavljivanja problema na OneNote forumima na lokaciji Microsoft Answers. Možda je drugi korisnik imao isti problem, a član tima proizvoda OneNote može da vam pomogne. 

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×