Pronalaženje i zamena teksta u okviru za e-poruke ili stavke

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

U Outlook, imate pristup alatkama koje vam omogućavaju da pronađete i zamenite običnog teksta ili fraze u e-poruku za uređivanje. A možete da proširite pretragu da biste pronašli reči ili fraze koje sadrže određena slova ili kombinacije slova pomoću džoker znakova i kodova. Takođe možete da pronađete i zamenite oblikovanje – na primer, pretražite po veličinu fonta, stila, jezik i oznake pasusa – ili pronađete i zamenite različitim imeničke ili glagolska, kao što su poruke naspram poruka i koristite u odnosu na korišćene.

Možete brzo da pronađete sva pojavljivanja određene reči ili fraze pomoću opcije " Pronalaženje ".

 1. U e-poruke ili stavke pravite, na kartici Oblikovanje teksta , u grupi Uređivanje , odaberite stavku Pronalaženje.

  Odaberite oblikovanje teksta i zatim uređivanje da biste otvorili padajuće liste

 2. U okviru Pronađi unesite tekst koji želite da tražite.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste pronašli svaku instancu reč ili frazu, odaberite stavku Pronađi sledeće.

  • Da biste pronašli sve instance određene reči ili fraze u isto vreme, odaberite stavku Pronađite u > Glavni dokument.

Savet : Pritisnite taster ESC da biste otkazali pretragu.

Možete automatski da zamenite reč ili frazu sa drugim – na primer, možete da zamenite Acme Apex.

Napomena : Tekst za zamenu će koristiti iste velikih početnih slova kao tekst koji zamenjuje. Na primer, ako tražite i zamenili je poznat i kao, rezultat će biti i zamenili

 1. U e-poruku ili stavku pravite, na kartici Oblikovanje teksta , u grupi Uređivanje , odaberite stavku Zameni.

  Kliknite na dugme "zameni" u programu Outlook, oblikovanje teksta, u okviru uređivanje.

  Napomena : Takođe možete odabrati kartica Zameni iz dijaloga Pronalaženje .

 2. U dijalogu Pronalaženje i zamena izaberite karticu " Zamena " i u polju Pronađi sledeće otkucajte tekst koji želite da pretražite.

 3. U polju Zameni sa otkucajte tekst za zamenu.

  U programu Outlook, pronalaženje i zamena u dijalogu.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste pronašli sledeće pojavljivanje teksta, odaberite stavku Pronađi sledeće.

  • Da biste zamenili pojavljivanje teksta, odaberite stavku Zameni i Outlook premešta sledeće ponavljanje.

  • Da biste zamenili sva pojavljivanja teksta , kliknite na dugme Zameni sve.

Savet : Da biste otkazali zamenu u toku, pritisnite taster ESC.

Da biste vizuelno skeniranje dokumenta za sva pojavljivanja reč ili frazu, možete da pretražujete sva pojavljivanja i istaknete ih na ekranu. Iako je tekst istaknut na ekranu, on neće biti istaknut kada se štampa dokument.

 1. U e-poruku ili stavku pravite, na kartici Oblikovanje teksta , u grupi Uređivanje , odaberite stavku Pronalaženje.

 2. U polju Pronađi sledeće otkucajte tekst koji želite da pretražite.

 3. Odaberite čitanje isticanje > Istakni sve.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Napomena : Da biste isključili isticanje na ekranu, odaberite stavku Isticanje pročitanog > Obriši isticanje.

Napredno pronalaženje i zamena

Možete da pretražujete više od teksta. Outlook omogućava da pretražujete oblikovanja kao što su podebljano ili kurziv, fontove, pasus oznake, razmake, obeleživače ili čak jezike.

Možete da pretražujete i zamenite ili uklanjanje oblikovanja znakova. Možete da potražite određene reči ili fraze i promena boje fonta, na primer, ili možete traženje određenog oblikovanja, kao što su podebljavanje i promenite je.

 1. U e-poruku ili stavku pravite, na kartici Oblikovanje teksta , u grupi Uređivanje , odaberite stavku Zameni.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste pronašli tekst sa određenim oblikovanjem, u polju Pronađi sledeće otkucajte tekst za pretragu.

  • Da biste pronašli samo oblikovanje, ostavite prazno polje Pronađi .

 3. (Opcionalno) U okviru Opcije pretrage, izaberite polje za potvrdu za pretragu.

 4. Odaberite Format, a zatim izaberite željene opcije oblikovanja koje želite da pronađete i zamenite.

  U dijalogu pronalaženje i zamena Odaberite Format, a zatim opciju sa padajuće liste.

  Napomene : 

  • Ako ne vidite Format, odaberite stavku više.

  • U programu Outlook, pronalaženje i zamena u dijalogu, odaberite stavku na dugme još da biste videli dodatne opcije.

 5. U polju Zamena odaberite Format, a zatim izaberite željene opcije oblikovanja zamenu.

  Napomena : Ako želite da zamenite tekst koji ste uneli u polju za Pronalaženje sa , zatim u polje Zameni sa otkucajte tekst za zamenu.

 6. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste pronašli i zamenili svaku instancu navedeno oblikovanje, odaberite stavku Pronađi sledeće > Zameni.

  • Da biste zamenili sva pojavljivanja navedenog oblikovanja, kliknite na dugme Zameni sve.

Možete da pronađete i zamenite specijalne znakove i elemente dokumenata kao što su kartice i ručne prelome stranica. Na primer, možete da pronađete sve duplirane oznake pasusa i da ih zamenite pojedinačnim oznakama pasusa.

 1. U e-poruku ili stavku pravite, na kartici Oblikovanje teksta , u grupi Uređivanje , odaberite stavku Pronalaženje.

 2. Odaberite stavku Specijalno, a zatim odaberite stavku.

  U dijalogu pronalaženje i zamena Odaberite specijalnih, a zatim opciju na listi.

  Napomene : 

  • Ako ne vidite Specijalno, odaberite stavku više.

  • U programu Outlook, pronalaženje i zamena u dijalogu, odaberite stavku na dugme još da biste videli dodatne opcije.

 3. Da biste zamenili stavku, izaberite karticu " Zameni ", a u polje Zameni sa unesite šta želite da se koristi kao zamena.

 4. Odaberite stavku Pronađi sledeće, Pronađite sve, Zameniili Zameni sve.

  Savet : Pritisnite taster ESC da biste otkazali pretragu.

Možete da koristite džoker znakove da biste pretražili tekst. Na primer, možete da koristite džoker znak zvezdice (*) da biste potražili nisku znakova (na primer, „s * d” pronalazi „sad” i „koraci”).

Korišćenje džoker znakova za pronalaženje i zamena teksta

 1. U e-poruku ili stavku pravite, na kartici Oblikovanje teksta , u grupi Uređivanje , odaberite stavku Pronalaženje ili Zamena.

 2. U okviru Opcije za pretraživanje, potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi džoker znakove .

  Napomena : Ako ne vidite Opcije pretrage, odaberite stavku više.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Odaberite stavku Specijalno, odaberite džoker znak i zatim u polju Pronađi otkucajte dodatni tekst. Više informacija potražite u članku tabele u okviru „Džoker znakovi za stavke koje želite da pronađete i zamenite”, kasnije u ovom odeljku.

  • Unesite direktno džoker znak u polju Pronađi sledeće . Više informacija potražite u članku tabele u okviru „Džoker znakovi za stavke koje želite da pronađete i zamenite”, kasnije u ovom odeljku.

  Napomena : Ako želite da zamenite stavke koje ste uneli u polju za Pronalaženje sa , zatim u polje Zameni sa otkucajte tekst za zamenu.

 4. (Opcionalno) Ako želite da zamenite stavke koje ste uneli u polju za Pronalaženje sa , izaberite karticu " Zameni ", a u polje Zameni sa unesite šta želite da se koristi kao zamena.

 5. Odaberite stavku Pronađi sledeće, Pronađite sve, Zameniili Zameni sve.

  Savet : Pritisnite taster ESC da biste otkazali pretragu.

Džoker znakovi za stavke koje želite da pronađete i zamenite

 • Kada potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi džoker znakove , Outlook pronalazi tačno samo tekst naveden. Imajte u vidu da polja za potvrdu Podudari slova i Pronađi samo čitave reči su nedostupno koji ukazuju na to da ove opcije automatski uključene i ne može biti isključeno.

 • Kada želite da tražite znak koji je definisan kao džoker znak, otkucajte kosu crtu (\) pre znaka. Na primer, otkucajte \? da biste pronašli znak pitanja.

 • Kada želite da biste grupisali džoker znakove i tekst i označili redosled računanja, koristite zagrade. Na primer, otkucajte < (pre) * (ed) > da biste pronašli „biste” i „”.

 • Kada želite da pronađete izraza i zamenili je preraspoređenim izraz, koristite \n džoker. Na primer, otkucajte (Amidžić) () u okviru Pronađi i \2 \1 u polju Zamena . Outlook će pronaći Amidžić i zamenite ga Amidžić.

Da biste pronašli

Tip

Primer

Bilo koji pojedinačni znak

?

s? t pronalazi sat i podešavanje

Bilo koju nisku znakova

*

s * d pronalazi sad i koraci

Početak reči

<

< (inter) pronalazi, ali ne "printer"

Kraj reči

>

(u) > pronalazi u i unutar, ali ne zanimljiv

Jedna od navedene znakove

[ ]

k [Au] d pronalazi dobitak i dobijene

Bilo koji pojedinačni znak u ovom opsegu

[-]

[b-d] redu pronalazi right i vid. Opsezi moraju da budu u rastućem redosledu

Svaki pojedinačni znak izuzev znakova u opsegu unutar zagrada

[!x-z]

t [! a-d] d pronalazi tok "i" rod ", ali ne rad ili podeljci

Tačno n pojavljivanja prethodnog znaka ili izraza

{n}

Fe {2} d pronalazi, ali ne

Najmanje n pojavljivanja prethodnog znaka ili izraza

{n,}

po {1}, pronalazi i feedova

N m pojavljivanja prethodnog znaka ili izraza

{n,m}

10 {1,3} pronalazi 10, 100 i 1000

Neka pojavljivanja prethodnog znaka ili izraza

@

Lo@t pronalazi i

Koristite sledeće kodove da biste pronašli slova, oblikovanje, polja ili specijalne znakove. Imajte na umu da neki kodovi rade samo ako koristite džokere opciju je uključena ili isključena.

Kodovi koji rade u polju Pronađi okvir ili zamenite okvir

Da biste pronašli

Tip

Oznaka pasusa ( Oznaka pasusa )

^p (ne funkcioniše u polju Pronađi kada je opcija Koristi džokere uključena) ili ^13

Znak tabulatora ( Znak tabulatora )

^t ili ^9

ASCII znak

^nnn, gde je nnn je kôd znaka.

ANSI znak

^ 0nnn, gde je 0 nula, i nnn kôd znaka

Crta ( — )

^+

Srednja crta ( – )

^=

Znak „karet“

^^

Ručni prelom reda ( Ručni prelom reda )

^l ili ^11

Prelom kolone

^n ili ^14

Prelom stranice ili odeljka

^12 (prilikom zamene, umeće prelom stranice)

Ručni prelom stranice

^m (takođe pronalazi ili zamenjuje prelome odeljaka kada je opcija Koristi džokere uključena)

Razmak između reči na kome se ne može prelomiti red ( Razmak između reči na kome se ne može prelomiti red )

^s

Neprelomiva crtica ( Neprelomiva crtica )

^~

Opcionalna crtica za prelamanje reda ( Opcionalna crtica za prelamanje reda )

^-

Kôd koji radi samo u polju Pronađi za pretragu (kada koristite džokere je uključen)

Da biste pronašli

Tip

Slika ili grafika (samo umetnuta)

^g

Kodovi koji rade samo u polju Pronađi koje okvir (kada koristite džokere je isključena)

Da biste pronašli

Tip

Bilo koji znak

^?

Bilo koja cifra

^#

Bilo koje slovo

^$

Unikod znaka

^ Unnnn gde nnnn je kôd znaka

Slika ili grafika (samo umetnuta)

^ 1

Znak za fusnotu

^f ili ^2

Znak za endnotu

^e

Polje

^ d

Zagradu za otvaranje polja (kada su Kodovi polja vidljivi)

^ 19

Zagradu za zatvaranje polja (kada su Kodovi polja vidljivi)

^ 21

Komentar

^a ili ^5

Prelom odeljka

^b

Veliki razmak (Unikod)

^ u8195

Srednji razmak (Unikod)

^ u8194

Razmak

^ w (bilo koju kombinaciju običan i prelomiti i tabulatorskih znakova)

Kodovi koji rade samo u polju zameni sa

Da biste pronašli

Tip

Microsoft Windows ostava – sadržaj

^c

Sadržaj u polju za Pronalaženje

^ &

Možete idite na određene stavke kao što je obeleživač, na stranici ili u e-poruku.

 1. U e-poruku ili stavku pravite, na kartici Oblikovanje teksta , u grupi Uređivanje kliknite na dugme Pronalaženje > Idi na.

  Na kartici oblikovanje teksta, u grupi uređivanje, odaberite stavku Pronađi, a zatim odaberite stavku idi na.

 2. Idi na listi, izaberite stavku.

  U dijalogu pronalaženje i zamena, na kartici idi na, odaberite stavku idi na koju opciju da biste počeli.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste otišli na određenu stavku u polju Unesite otkucajte odgovarajuće identifikacioni informacije za stavku, a zatim odaberite stavku Idi na.

  • Da biste otišli na sledeću ili prethodnu stavku navedenog tipa, ostavite prazno polje Enter , a zatim odaberite stavku sledeće ili prethodno.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×