Promenite tip sadržaja lokacije

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Povezivanje predloška dokumenta sa tipom sadržaja lokacije

Dodavanje toka posla u tip sadržaja lokacije

Uklanjanje toka posla sa tipom sadržaja

Dodavanje postojeće kolone tipu sadržaja lokacije

Dodavanje nove kolone tipu sadržaja lokacije

Promena redosleda kolona za tip sadržaja lokacije

Promena dokumenta informacije tabla postavki

Dodavanje smernica za upravljanje informacijama

Upravljanje konverzije dokumenata

Tip sadržaja lokacije opisuje atribute dokumenta, fascikle ili stavke na listi. U svakom tipu sadržaja lokacije može biti navedeno sledeće:

 • Skup osobina.

 • Obrasci za uređivanje i prikazivanje osobina.

 • Tokovi posla koji će biti raspoloživi za dokument ili stavku na listi.

 • Predložak dokumenta koji će se koristiti.

Članovi lokacije ime grupe "vlasnici" možete da promenite tipove sadržaja za lokaciju. Podrazumevano, sve tipove sadržaja koji nasleđuju od tipa sadržaja koji promenite takođe se ažuriraju sa promenama.

Pridružite predložak dokumenta tipu sadržaja lokacije

Napomena: Predlošci dokumenta se mogu pridruživati samo tipovima sadržaja „Dokument“, ne fasciklama, listama ili diskusionim tablama.

 1. Na matičnoj stranici kolekcije lokacija, u meniju Radnje na lokaciji postavite pokazivač na stavku Postavke lokacije, a zatim izaberite stavku Izmeni sve postavke lokacije

 2. U odeljku Galerije izaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije.

 3. Na stranici " Galerija tipova sadržaja lokacije " kliknite na vezu za tip sadržaja lokacije koji želite da konfigurišete.

 4. U odeljku Postavke kliknite na stavku Napredne postavke.

 5. U odeljku Predložak dokumenta , otkucajte URL adresu postojećeg predloška dokumenta ili otpremite novi predložak dokumenta. Sledeća tabela navodi tipove URL adrese možete da koristite. Primeri su zasnovani na fascikli resursa tipa sadržaja lokacije (to jest, fasciklu koja sadrži datoteke za tipove sadržaja lokacije) koji se http://contoso/_cts/ContentTypeName/ i predložak dokumenta koji je docname.doc.

  Napomena: Fascikla resursa u obliku _cts/ContentTypeName (gde ContentTypeName predstavlja ime tipa sadržaja lokacije) postoji na osnovnom nivou svake lokacije.

URL ime

Primer

Relativna adresa servera

/_cts/ImeTipaSadržaja/imedokumenta.doc

Apsolutna

http://contoso/_cts/ImeTipaSadržaja/imedokumenta.doc

Relativna adresa fascikle resursa

imedokumenta.doc

Relativna adresa lokacije

~/lokacija/ImeBiblioteke/imedokumenta.doc

 1. U odeljku Samo za čitanje odaberite da li će ovaj tip sadržaja biti izmenjiv ili samo za čitanje.

 2. U odeljku Ažuriranje lokacija i lista navedite da li će tipovi sadržaja koji nasleđuju od ovog tipa sadržaja biti ažurirani vašim promenama.

  Ako izaberete opciju Da, drugi tipovi sadržaja koje nasleđujete od ovog tipa sadržaja (koji se zovu podređeni tipovi sadržaja) naslediće promene koje ste napravili.

Vrh stranice

Dodavanje toka posla u tip sadržaja lokacije

Dodavanje toka posla u tip sadržaja omogućava krajnjim korisnicima da započnu tok posla na svim instancama tipa sadržaja u listi ili biblioteci. Tokovi posla mogu da se dodaju u sve tipove sadržaja, što obuhvata skrivene i prilagođene tipove sadržaja. Kada je tip sadržaja dodat u listu ili biblioteku, sva povezivanja sa tokom posla se takođe kopiraju na tu listu i povezuju sa stavkama tog tipa sadržaja.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 sadrži nekoliko predložaka toka posla koji se bave poslovnim procesima. Tri toka posla se automatski povezuju sa tipom sadržaja dokumenta: odobrenje "," Prikupljanje povratnih informacija "i" Prikupljanje potpisa. Administratori sistema možete kreirati prilagođene tokove posla.

Napomena: Pre nego što možete da ga dodate tipu sadržaja lokacije, tok posla mora da bude raspoređen u vašoj kolekciji lokacija. Kontaktirajte vašeg administratora servera ako željeni tok posla nije raspoloživ.

 1. Na matičnoj stranici kolekcije lokacija, u meniju Radnje na lokaciji postavite pokazivač na stavku Postavke lokacije, a zatim izaberite stavku Izmeni sve postavke lokacije

 2. U odeljku galerije izaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije, a zatim izaberite tip sadržaja kojem želite da dodate tok posla.

 3. Na stranici " Tip sadržaja lokacije ", u odeljku postavke izaberite stavku Postavke toka posla.

 4. Na stranici Menjanje postavki toka posla kliknite na dugme Dodaj tok posla.

 5. Na stranici Dodavanje toka posla izaberite predložak toka posla da biste koristili, a zatim otkucajte ime koje razlikuje tok posla za tip sadržaja.

  Ime se prikazuje korisnicima prilikom pokretanja toka posla i prikazivanja statusa toka posla, tako da se preporučuje kratko ime koje opisuje poslovni proces.

 6. Koristite uputstva u temi da biste promenili postavke toka posla za tip sadržaja lokacije, da biste konfigurisali postavke toka posla.

 7. Ako je tok posla koji dodajete ima Prilagođavanje toka posla, kliknite na dugme sledeće da biste pređite na stranici Prilagođavanje toka posla , odaberite željene postavke, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Ako je tok posla koji dodajete nema Prilagođavanje toka posla, kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Uklanjanje toka posla iz tipa sadržaja

Uklanjanje toka posla iz tipa sadržaja prekida sve instance toka posla koje su u toku i briše njihovu istoriju i zadatke. Takođe, postoji opcija da dozvolite da se instance toka posla koji je u toku dovrše, ali da onemogućite da se nove instance pokrenu.

Kada izbrišete povezivanje sa tokom posla na tipu sadržaja od kojeg drugi (podređeni) tipovi sadržaja nasleđuju postavke, ne briše se samo tok posla iz tih podređenih tipova sadržaja, već se automatski prekidaju sve instance toka posla iz te povezanosti koje su u toku i njihova istorija i zadaci se takođe brišu.

 1. Na matičnoj stranici kolekcije lokacija, u meniju Radnje na lokaciji postavite pokazivač na stavku Postavke lokacije, a zatim izaberite stavku Izmeni sve postavke lokacije

 2. U odeljku galerije izaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije, a zatim izaberite tip sadržaja kojem želite da dodate tok posla.

 3. Na stranici " Tip sadržaja lokacije ", u odeljku postavke izaberite stavku Postavke toka posla.

 4. Na stranici " Promena postavki toka posla ", kliknite na dugme Ukloni tok posla.

 5. Na stranici " Uklanjanje tokova posla " pronađite tok posla koji želite da uklonite i zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Ukloni pored toka posla da biste uklonili tok posla i prekinuli sve instance toka posla koje su u toku.

  • Kliknite na dugme Nema novih instanci pored toka posla da biste dozvolili da se instance toka posla koji je u toku dovrše, ali ne i nove instance.

 6. Kliknite na dugme U redu.

  Kada budete upitani da primenite promene na sve tipove sadržaja koji nasleđuju od ovog tipa sadržaja, postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste uklonili tok posla iz tipa sadržaja, ali ne iz tipova sadržaja koji nasleđuju od njega (podređeni tipovi sadržaja), kliknite na dugme Otkaži. Tok posla će i dalje biti dostupan za podređene tipove sadržaja.

  • Kliknite na dugme U redu da biste uklonili ova povezivanja sa tokovima posla iz svih podređenih tipova sadržaja i izbrisali sve pokrenute tokove posla koji su zasnovani na ovoj povezanosti sa tokom posla. Ova operacija može da potraje izvesno vreme, što zavisi od veličine kolekcije lokacija i broja pokrenutih tokova posla.

Vrh stranice

Dodavanje postojeće kolone tipu sadržaja lokacije

Da biste tipu sadržaja lokacije dodali kolonu koja je već definisana na vašoj lokaciji ili na njenoj nadređenoj lokaciji, sledite ovaj postupak.

 1. Na matičnoj stranici kolekcije lokacija, u meniju Radnje na lokaciji postavite pokazivač na stavku Postavke lokacije, a zatim izaberite stavku Izmeni sve postavke lokacije

 2. Na stranici " Postavke lokacije ", u odeljku galerije izaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije.

 3. U odeljku Galerije izaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Na stranici " Galerija tipova sadržaja lokacije " izaberite tip sadržaja lokacije koji želite da konfigurišete.

 5. Na stranici " Tip sadržaja lokacije ", u odeljku kolone izaberite stavku Dodaj iz postojećih kolona lokacije.

  Pojavljuje se stranica za Dodavanje kolona tipu sadržaja lokacije .

 6. U odeljku Biranje kolona izaberite grupu na koju želite da primenite filter sa liste Izaberite kolone iz.

  Sledeća tabela opisuje grupe i tipove kolona koje sadrže, a dostupne su po podrazumevanoj vrednosti.

Izaberite

Da bi se ovo prikazalo

Sve grupe

Sve kolone koje su raspoložive za bilo koju grupu.

Osnovne kolone

Kolone koje su korisne u mnogim tipovima lista ili biblioteka.

Osnovnog kontakta i kolone kalendara

Kolone koje su korisne u listama kontakata i kalendara. Ove kolone se obično koriste za sinhronizaciju metapodataka iz klijentskih kontakata i kalendara programa, kao što su Microsoft Office Outlook 2007.

Kolone osnovnog dokumenta

Kolone standardnog dokumenta iz skupa Dublin Core Metadata Set. Većina ovih kolona je deo osnovnog skupa svojstava sistema Microsoft Office.

Osnovnih zadataka i problem kolona

Kolone koje su korisne u listama zadataka i problema. Ove kolone se obično koriste za sinhronizaciju metapodataka iz klijenta problem i zadataka programa kao što je Office Outlook 2007.

Proširene kolone

Skup kolona posebne namene.

 1. Izaberite kolonu koju želite da dodate sa liste Dostupne kolone, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  Savet: Da biste brzo dodali više tipova kolona, pritisnite taster CTRL dok birate svaku dostupnu kolonu koju želite da dodate.

 2. U odeljku Ažuriraj tipove sadržaja lista i lokacija navedite da li će tipovi sadržaja podređene lokacije koji nasleđuju od ovog tipa sadržaja lokacije biti ažurirani vašim promenama.

 3. Pošto završite sa dodavanjem željenih kolona, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Dodavanje nove kolone u tip sadržaja lokacije

Sledite ovu proceduru sa biste definisali novu kolonu i dodali je u tip sadržaja lokacije. Imajte u vidu da nova kolona koju kreirate postaje dostupna lokaciji na kojoj je kreirana i na podređenim lokacijama. Nakon kreiranja nove kolone, možete da je dodate u druge tipove sadržaja, kao i u liste i biblioteke. Ako ne želite da novu kolonu koriste drugi, možete da je sakrijete tako što ćete je dodati u novu grupu koja se naziva „_Skriveno“.

 1. Na matičnoj stranici kolekcije lokacija, u meniju Radnje na lokaciji postavite pokazivač na stavku Postavke lokacije, a zatim izaberite stavku Izmeni sve postavke lokacije

 2. Na stranici " Postavke lokacije ", u odeljku galerije izaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije.

 3. Na stranici " Galerija tipova sadržaja lokacije " izaberite tip sadržaja lokacije koji želite da konfigurišete.

  Pojavljuje se stranica za konfiguraciju izabranog tipa sadržaja lokacije.

 4. U odeljku Kolone kliknite na stavku Dodaj iz nove kolone lokacije.

 5. Na stranici " Nova kolona lokacije ", u odeljku ime i tip otkucajte ime za novi tip kolone, a zatim izaberite tip informacija koje se mogu uskladištiti u ovoj koloni.

  Savet: Imena kolona ne razlikuju mala i velika slova. Na primer, ako je kolona pod imenom Opis već definisana na kolekciji lokacija, ne možete da kreirate novu kolonu pod imenom opis.

 6. U odeljku Grupisanje izaberite postojeću grupu ili upišite ime nove grupe u kojoj će se uskladištiti ova nova kolona.

 7. U odeljku Dodatne postavke kolone navedite sve željene dodatne postavke kolone. Na primer, možete da upišete opis vaše kolone, da navedete da li su za ovu kolonu potrebne informacije, maksimalni broj znakova koji se može uskladištiti u ovoj koloni i podrazumevanu vrednost za kolonu.

 8. U odeljku Ažuriraj tipove sadržaja lista i lokacija navedite da li će tipovi sadržaja podređene lokacije koji nasleđuju od ovog tipa sadržaja lokacije biti ažurirani vašim promenama.

 9. Pošto završite sa dodavanjem željenih kolona, kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Promena redosleda kolona za tip sadržaja lokacije

 1. Na matičnoj stranici kolekcije lokacija, u meniju Radnje na lokaciji postavite pokazivač na stavku Postavke lokacije, a zatim izaberite stavku Izmeni sve postavke lokacije

 2. Na stranici " Postavke lokacije ", u odeljku galerije izaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije.

 3. Na stranici " Galerija tipova sadržaja lokacije " kliknite na vezu za tip sadržaja lokacije koji želite da konfigurišete.

  Pojavljuje se stranica za konfiguraciju izabranog tipa sadržaja lokacije.

 4. U odeljku Kolone kliknite na stavku Redosled kolona.

 5. Koristite padajuće liste u koloni Pozicija od vrha da biste prerasporedili kolone na željeni način.

 6. U odeljku Ažuriranje lokacija i lista , navedite da li tipovi sadržaja podređene lokacije koji nasleđuju od ovog tipa sadržaja lokacije biti ažurirani tim promenama.

Vrh stranice

Menjanje postavki okna sa informacijama o dokumentu

Sa informacijama o dokumentu omogućava krajnjim korisnicima da pregledaju i promene svojstva tipa sadržaja direktno unutar Microsoft Office 2007 dokumenta. Na primer, ako tip sadržaja dokumenta za kolekciju lokacija ima kolonu Status, krajnji korisnici mogu prikaz statusa svojstvo na sa informacijama o dokumentu i promenite status iz radne verzije u konačnu. Kada je dokument sačuvan na serveru, promena se ažurira u koloni Status.

Okno sa informacijama o dokumentu je Microsoft Office InfoPath obrazac koji je kreiran automatski u Office 2007 izdanje dokumentu i prikazuje svojstva za uređivanje dokumenta na serveru. Kada konfigurišete tip sadržaja, možete da kreirate InfoPath obrazac koji je zasnovan na svojstvima tipa sadržaja. Zatim možete da prilagodite i primenite obrazac kao bilo koji drugi InfoPath obrazac. Dokument zatim upućuje na prilagođeni obrazac. Krajnji korisnici mogu lako da prikažu ili urede svojstva dokumenata pomoću okna sa informacijama o dokumentu koji je prikazan na vrhu Office dokumenta.

 1. Na matičnoj stranici kolekcije lokacija, u meniju Radnje na lokaciji postavite pokazivač na stavku Postavke lokacije, a zatim izaberite stavku Izmeni sve postavke lokacije

 2. Na stranici " Postavke lokacije ", u odeljku galerije izaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije.

 3. Na stranici " Galerija tipova sadržaja lokacije " kliknite na vezu za tip sadržaja lokacije u koji je povezan sa informacijama o dokumentu.

 4. Na stranici " Tip sadržaja lokacije ", u odeljku postavke izaberite stavku postavke sa informacijama o dokumentu.

 5. Na stranici Postavke okna sa informacijama dokumenta , navedite predloška koji želite da koristite za informacijama o dokumentu.

  • Ukoliko ga nemate, možete da kreirate prilagođeni predložak u programu InfoPath tako što ćete izabrati stavku Kreiraj novi prilagođeni predložak.

  • Da biste koristili prilagođeni predložak koji već imate, možete da ga otpremite klikom na dugme Potraži ili možete da ga koristite sa deljene lokacije kao što je UNC putanja. Putanja je postavljena u dokument i koristi se kasnije za prikazivanje okna sa informacijama o dokumentu kada je dokument otvoren.

  • Izaberite stavku Koristi podrazumevani predložak za Microsoft Office aplikacije da biste nastavili sa korišćenjem podrazumevanog predloška koji je automatski kreiran ili da biste se vratili na njega.

   Podrazumevani predložak za Microsoft Office navodi kolone koje su definisane za tip sadržaja.

 6. U odeljku Uvek Prikaži , potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste prikazali sa informacijama o dokumentu za svaki dokument kreiran sa tipom sadržaja.

  Ova postavka obezbeđuje da okno sa informacijama o dokumentu bude prikazana kada je otvoren postojeći dokument ovog tipa sadržaja i kada je prvi put sačuvan. Okno sa informacijama o dokumentu je podrazumevano prikazano kada se kreira novi dokument iz kolekcije lokacija ili prilikom preimenovanja dokumenta i čuvanja na istoj lokaciji.

 7. Kliknite na dugme U redu da biste omogućili promene okna sa informacijama o dokumentu.

Vrh stranice

Dodavanje smernica za upravljanje informacijama

Dodavanje smernica za upravljanje informacijama u tip sadržaja olakšava povezivanje funkcija smernica sa više lista ili biblioteka. Možete da dodate postojeće smernice za upravljanje informacijama u tip sadržaja ili kreirali jedinstvene smernice specifične za pojedinačni tip sadržaja.

Napomena: Takođe možete da dodate smernice za upravljanje informacijama u tip sadržaja koji je specifičan za liste. Ovo ima efekat primenjivanja smernica samo na stavke na toj listi koje koriste tip sadržaja.

 1. Na matičnoj stranici kolekcije lokacija, u meniju Radnje na lokaciji postavite pokazivač na stavku Postavke lokacije, a zatim izaberite stavku Izmeni sve postavke lokacije

 2. Na stranici " Postavke lokacije ", u odeljku galerije izaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije.

 3. Na stranici " Galerija tipova sadržaja lokacije " izaberite tip sadržaja koji želite da dodate smernice.

 4. Na stranici " Tip sadržaja lokacije ", u odeljku postavke izaberite stavku postavke smernica za upravljanje informacijama.

 5. Na stranici Postavke smernica za upravljanje informacijama , navedite koje smernice koje želite da koristite:

  • Da biste primenili postojeće smernice na tip sadržaja, izaberite opciju Koristi smernice za kolekciju lokacija, izaberite ime smernica sa liste, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Izvršite ove korake da biste kreirali jedinstvene smernice za tip sadržaja:

   1. Izaberite stavku Definiši smernice, a zatim kliknite na dugme U redu.

   2. Na stranici " Uređivanje smernica ", otkucajte ime i opis za smernice, a zatim napišite kratku izjavu o smernicama koja objašnjava korisnicima se smernice. Izjave o smernicama može da bude najviše 512 znakova.

   3. Koristite informacije u temi Konfigurisanje funkcija smernica za upravljanje informacijama, da biste podesili funkcije koje želite da povežete sa smernicama.

Vrh stranice

Upravljanje konverzijama dokumenata

Administratori lokacije mogu da omoguće konverziju dokumenata tako da krajnji korisnici mogu da konvertuju dokumente jednog tipa datoteke u drugi format. Konverzija dokumenata za tipove sadržaja lokacije takođe omogućava administratorima lokacija da konfigurišu tipove sadržaja da bi uskladištili postavke koje definišu koji konvertori su dostupni i kako ti konvertori funkcionišu sa dokumentima tog tipa sadržaja. Office SharePoint Server 2007 sadrži veliki broj konvertora dokumenata, a vaša organizacija može da ima dodatne, prilagođene konvertore. Nakon omogućavanja konvertovanja dokumenta na stranici „Centralna administracija“, konvertori su podrazumevano dostupni za sve tipove sadržaja lokacije koji mogu da se koriste u biblioteci dokumenata. Ovo obuhvata sledeće tipove sadržaja:

 • Tipove sadržaja dokumenata, kao što su „Osnovna stranica“, „Dokument“, „Obrazac“ i „Slika“

 • Podaci o tipovima sadržaja, kao što je stranica članka, stranicu za preusmeravanje i stranice dobrodošlice

Omogućeni konvertori dostupni su krajnjim korisnicima kada izaberu dokument datog tipa sadržaja, a zatim u kontekstualnom meniju izaberu stavku Konvertuj dokument. Navedeni su konvertori samo za određeni tip datoteke dokumenta (na primer .docx).

Kada postoji više konvertora za tip datoteke, kao što je XML, možda ćete želeti da uredite listu konvertora da biste se uverili da korisnici vide samo konvertore koji su značajni za dokumente ovog tipa sadržaja. Takođe, možda ćete želeti da promenite opcije konfiguracije za konvertor. U obe ove situacije možete da koristite sledeće korake da biste izvršili promene na kovertorima dokumenata.

 1. Na matičnoj stranici kolekcije lokacija, u meniju Radnje na lokaciji postavite pokazivač na stavku Postavke lokacije, a zatim izaberite stavku Izmeni sve postavke lokacije

 2. Na stranici " Postavke lokacije ", u odeljku galerije izaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije.

 3. Na stranici " Galerija tipova sadržaja lokacije " izaberite tip sadržaja za koji želite da upravljate konverziju dokumenata.

 4. Na stranici " Tip sadržaja lokacije ", u odeljku postavke izaberite stavku Upravljanje konverzija dokumenata za ovaj tip sadržaja.

  Napomena: Konvertori dokumenata su dostupni samo za tipove sadržaja dokumenata.

 5. Opozovite izbor u polju za potvrdu za sve konvertore za koje ne želite da budu prikazani krajnjim korisnicima. Uverite se da su izabrani svi konvertori koje želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Primeni.

 6. Ako se pored konvertora koji želite da koristite nalazi opcija Konfiguriši, možete da je izaberete da biste definisali nove postavke konverzije.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×