Promene kompatibilnosti između verzija

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kontrolor kompatibilnosti navodi elemente u u programu Word 2013 ili 2016 dokument koji nisu podržani ili koje se drugačije ponašaju u starijim verzijama programa Word. Neke od ovih funkcija će biti trajno promenjeni ako konvertujete dokument u programu Word 2016 ili 2013 format.

Da biste pokrenuli kontrolor kompatibilnosti, izaberite stavke datoteka > informacije, kliknite na dugme da li postoje problemi > Proveri kompatibilnost, a zatim pregledajte sve kompatibilnosti probleme sa liste u okviru Rezime.

Dostupnost funkcija u svakom režimu

Funkcija

97-2003

2007

2010

2013 i 2016

Veb video zapis

Crveno X

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Aplikacije za Office

Crveno X

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Kontrola sadržaja za elemente koji se ponavljaju

Crveno X

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Prilagođene kolone fusnote

Crveno X

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Naslovi podrazumevano skupljeni

Crveno X

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Označavanje komentara kao završenih

Crveno X

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Novi formati brojeva

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Novi oblici i okviri za tekst

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Tekstualni efekti

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Alternativni tekst u tabelama

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

OpenType funkcije

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Blokiranje autora

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Novi WordArt efekti

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Nove kontrole sadržaja

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Kontrole sadržaja za Word 2007

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Teme

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Glavni/pomoćni fontovi

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Praćena premeštanja

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Kartice „Margine“

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

SmartArt grafika

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Grafikoni u sistemu Office 2007

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Open XML ugrađeni objekti

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Sastavni blokovi

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Bibliografija i citati

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Jednačine

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Relativni okviri za tekst

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

WordArt iz prethodne verzije

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Crveno X

Crveno X

Dijagrami iz prethodne verzije

Zelena oznaka potvrde

Crveno X

Crveno X

Crveno X

Grafikoni prethodne verzije

Zelena oznaka potvrde

Crveno X

Crveno X

Crveno X


Vrh stranice

Promene u ponašanju funkcije

Označavanje komentara kao završenih

Označavanje komentara kao završenih moguće je samo u programu Word 2013 i 2016 datoteke formata. Dok god komentar ili odgovor nije uređivati u starijoj verziji programa Word, komentar ili odgovor pojaviće se isto kada se datoteka ponovo otvori u programu Word 2013 ili 2016.

Odgovori na komentare ne izgledaju kao odgovori u starijim verzijama programa Word.

Sastavni blokovi

Sastavni blokovi i stavke automatskog teksta možda će izgubiti neke informacije.

Predlošci daju sadržaj koji se pojavljuje u galerijama sastavnih blokova u programu Word 2016, 2013, 2010 i 2007. Kada sačuvate predložak u Word 97-2003 formatu, sadržaj iz galerije sastavnih blokova će biti trajno se konvertuju u statički stavke automatskog teksta. Nećete moći da konvertujete automatski tekst u sastavne blokove, čak i ako kasnije konvertujete dokument u programu Word 2013 ili 2016 format.

Sadržaj iz sledećih galerija sastavnih blokova će biti konvertovan u automatski tekst:

 • Tabele

 • Zaglavlja

 • Podnožja

 • Brojevi stranica

 • Okviri za tekst

 • Jednačine

 • Sadržaj

 • Bibliografije

 • Vodeni žigovi

 • Prilagođene galerije

Bibliografije i citati

Citati i bibliografije biće konvertovani u statički tekst i više ne će se ažurirati automatski.

U programu Word 2016 i 2013, citati i bibliografije automatski ažuriraju kada izmenite njihove izvore ili primenite novi stil dokumenta.

Kada Word 2016 ili 2013 dokument sačuvate u Word 97-2003 formatu, citati i bibliografije se konvertuju u statički tekst koji neće automatski ažurirati i njihovi izvori neće biti dostupni.

Ako kasnije konvertujete dokument u programu Word 2016 ili 2013, citati i bibliografije neće automatski ažurirati. Citati i bibliografije da biste automatski ažurirali, morate ponovo kreirajte izvora u dokument ili ih kopirati na Trenutnoj listi u okviru Upravljač izvorima i zamenili statične citati i bibliografije se novokreirani one.

Više informacija o citatima i bibliografijama potražite u članku Kreiranje bibliografije.

Kontrole sadržaja

Kontrole sadržaja će biti konvertovane u statički sadržaj.

Ako sačuvate dokument u Word 97 – 2003 formatu, sve kontrole sadržaja će biti konvertovana u čisti tekst, a pridružena svojstva će biti trajno izgubljeni čak i ako kasnije konvertujete dokument u programu Word 2016 ili 2013 format datoteke.

Na primer, u programu Word 97–2003 korisnici više neće videti stavke koje se nalaze na padajućim listama. Takođe, sve oblasti koje nije moguće urediti ili izbrisati neće biti primenjivane i korisnici će moći da brišu i menjaju sadržaj kontrola.

Ugrađeni objekti

Ugrađeni objekat u ovaj dokument je kreiran u novijoj verziji sistema Office. Ne možete da ga uredite u starijoj verziji programa Word.

Open XML ugrađene objekte možete da konvertujete kako bi osobe koje koriste starije verzije programa Word mogle da ih uređuju.

Konvertovanje ugrađenih Excel 2013 ili 2016 objekata

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ugrađeni objekat.

 2. Postavite pokazivač na stavku Objekat radnog lista, a zatim izaberite stavku Konvertuj.

 3. U dijalogu Konvertovanje izaberite opciju Konvertuj u.

 4. Sa liste Tip objekta izaberite stavku Microsoft Excel 97-2003 radni list.

Konvertovanje ugrađenih PowerPoint 2013 ili objekte 2016 slajda

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ugrađeni objekat.

 2. Postavite pokazivač na stavku Objekat slajda, a zatim izaberite stavku Konvertuj.

 3. U dijalogu Konvertovanje izaberite opciju Konvertuj u.

 4. Sa liste Tip objekta izaberite stavku Microsoft PowerPoint 97-2003 slajd.

Konvertovanje ugrađenih PowerPoint 2013 ili 2016 objekata prezentacije

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ugrađeni objekat.

 2. Postavite pokazivač na stavku Objekat prezentacije, a zatim izaberite stavku Konvertuj.

 3. U dijalogu Konvertovanje izaberite opciju Konvertuj u.

 4. Sa liste Tip objekta izaberite stavku Microsoft PowerPoint 97-2003 prezentacija.

Konvertovanje ugrađenih Word 2013 ili 2016 objekata

Ugrađene objekte možete da konvertujete kako bi osobe koje koriste starije verzije programa Word mogle da ih uređuju.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ugrađeni objekat.

 2. Postavite pokazivač na stavku Objekat dokumenta, a zatim izaberite stavku Konvertuj.

 3. U dijalogu Konvertovanje izaberite opciju Konvertuj u.

 4. Sa liste Tip objekta izaberite stavku Microsoft Word 97-2003 dokument.

Jednačine

Jednačine će biti konvertovane u slike. Nećete moći da uređujete jednačine dok se dokument se konvertuje u novi format datoteke. Komentari, endnote ili fusnote u jednačine će biti trajno izgubljeni pri čuvanju.

Ako sačuvate dokument u Word 97-2003 formatu, jednačine biće konvertovane u slike koje ne možete da uređujete. Međutim, ako kasnije konvertujete dokument u programu Word 2016 ili 2013 formata datoteke i unete promene jednačina slike u prethodnim verzijama, jednačine će postati tekst i nećete moći da ih uređujete.

SmartArt grafika

SmartArt grafika će biti konvertovana u jedan objekat koji se ne može uređivati u starijim verzijama programa Word.

Kada sačuvate dokument koji sadrži SmartArt grafiku u formatu Word 97-2003, ona će biti konvertovana u statičke slike. Nećete moći da uređujete tekst unutar grafike, da promenite raspored, niti da promenite opšti izgled.

Ako kasnije konvertujete dokument u programu Word 2016 ili 2013 format, a ne promene bile izvršene na slike u starijoj verziji, grafika će se promeniti u "SmartArt" objekat.

Kartice „Margine“

Kartice za poravnavanje će biti konvertovane u tradicionalne kartice.

U programu Word 2016 i 2013, kartice za poravnavanje se koriste za precizno Postavljanje teksta u odnosu na margine dokumenta ili regiona u okviru dokumenta i prilagođavanje njihovog mesta ako promenite margine.

Ako sačuvate dokument u Word 97-2003 formatu, kartice za poravnavanje biće trajno zamenjene tradicionalnim karticama i neće više automatski prilagođavati svoje mesto u slučaju promene margina. Ako ste kartice za poravnavanje koristili da biste kreirali složeni raspored, kartice mogu da promene mesto i da promene izgled dokumenta.

Okviri za tekst

Mesto postavljanja okvir tekst će se promeniti.

U okvire za tekst, tekst koji je Centrirani vertikalno ili poravnat na dnu, biće trajno poravnat na vrh čak i ako kasnije konvertujete dokument u programu Word 2016 ili 2013 format.

Praćena premeštanja

Praćena premeštanja će biti konvertovana u brisanja i umetanja.

Ako sačuvate dokument u Word 97-2003 formatu, praćena premeštanja će postati praćena brisanja i umetanja. Ako kasnije konvertujete dokument u programu Word 2016 ili 2013 format, praćena umetanja i brisanja neće biti konvertovan u praćena premeštanja.

Novi formati brojeva

Novi formati numerisanja se konvertuju u arapske brojeve (1, 2, 3, 4,...).

Liste koje su oblikovane pomoću novih formata numerisanja (0001, 0002, 0003, 0004, ...) biće konvertovane u standardne formate arapskih brojeva (1, 2, 3, 4, ...).

Novi oblici i okviri za tekst

Oblici i okviri za tekst će biti konvertovani u efekte dostupne u ovom formatu.

Oblici i okviri za tekst koji su kreirani u programu Word 2016 ili 2013 mogu biti oblikovana raznih novi efekti, kao što su kosine i 3-D rotacija, koje nisu dostupne u prethodnim verzijama programa Word. U prethodnim verzijama programa Word, ove efekte će biti konvertovani u efekte koje su dostupne u tim verzijama.

Opcija „Tekstualni efekti“ na kartici „Početak“

Efekti na tekstu će biti uklonjeni

Efekti na tekstu će biti trajno uklonjeni ako se efekti ne primenjuju korišćenjem prilagođenog stila.

Ako se Tekstualni efekti primenjuju pomoću prilagođenog stila, one će se pojaviti ponovo kada dokument bude ponovo otvoren u programu Word 2016 ili 2013.

Alternativni tekst u tabelama

Tabele će izgubiti informacije alternativnog teksta.

Alternativni tekst se prikazuje kada je dokument na Vebu. U Word 97-2003 formatu alternativni tekst u tabelama se trajno uklanja.

Blokiranje autora

Sve informacije koje drugi autori u uređuju ovaj dokument će biti trajno uklonjena.

Blokiranja autora se uklanjaju iz svih oblasti na koje su primenjena i ceo dokument je dostupan za uređivanje.

WordArt

Efekti na tekstu će biti uklonjeni.

WordArt se konvertuje u statički tekst.

Grafikoni i dijagrami

Grafikon u ovom dokumentu mogu da sadrže podatke u ćelijama izvan ograničenja redova i kolona za izabrani format datoteke. Više od 256 (IV) kolona po 65.536 redova podataka neće biti čuva.

Neki grafikoni i dijagrami će biti konvertovani u slike koje se ne mogu menjati. Ako je grafikon ili dijagram zasnovan na podacima izvan redova i kolona koje podržava Word 97-2003, podaci će biti izgubljeni.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×