Promena veličine slike, oblika, okvira za tekst ili WordArt objekta

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Možete lako da promenite veličinu slike, okvire za tekst, oblika i WordArt objektima u Office datoteci. Takođe možete da uklonite neželjene delove slike tako što ćete ga za izrezivanje.

Primeri pre i posle promene veličine
Primer slike čija je veličina promenjena

Ako želite da Razvuci, smanji ili promeniti veličinu slike (ili oblika), koristite regulator veličine obrade ili za još precizniju kontrolu, Veličina opcija na kartici Oblikovanje alatki za slike ili karticu Oblikovanje alatki za crtanje .

Šta želite da uradite?

Promena veličine slike, oblika, WordArt objekta ili drugog objekta

Promena veličine na tačnu visinu i širinu

Promena veličine na tačnu proporciju

Promena veličine slike, oblika, WordArt objekta ili drugog objekta

 1. Kliknite na dugme slika, oblika, WordArt objekta ili drugog objekta (kao što je grafikon) koju želite da promenite veličinu.

 2. Da biste povećali ili smanjili veličinu u jednom ili više smerova, prevlačite regulator veličine od centra ili ka njemu dok izvršavate neku od sledećih radnji:

  • Da biste zadržali centar na istom mestu, pritisnite i držite taster Ctrl dok prevlačite regulator veličine.

  • Da biste održali proporcije, pritisnite i držite taster Shift dok prevlačite regulator veličine.

  • Da biste održali proporcije i zadržali centar na istom mestu, pritisnite i držite tastere Ctrl i Shift dok prevlačite regulator veličine.

   Oblik sa istaknutim regulatorom veličine

Promena veličine na tačnu visinu i širinu

 1. Kliknite na dugme da biste izabrali sliku, oblik, WordArt objekta ili neki drugi objekat koji želite precizno da promenite.

  Da biste promenili veličinu više objekata istovremeno, pritisnite i držite taster Ctrl dok birate objekte.

 2. U zavisnosti od tipa objekta koji ste izabrali, postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste promenili veličinu slike, na kartici Oblikovanje alatki za slike , u grupi Veličina unesite nove mere u polja Visina i Širina .

   Polja „Visina“ i „Širina“ na kartici „Alatke za slike | Oblikovanje“

  • Da biste promenili veličinu oblika ili drugog objekta, na kartici " Oblikovanje alatki za crtanje ", u grupi Veličina unesite željene mere u polja Visina i Širina .

   Polja „Visina“ i „Širina“ na kartici „Alatke za crtanje | Oblikovanje“

   Napomena : Ako na ekranu veličinu manja, možda ćete morati da kliknete na strelicu nadole u grupi " Veličina " da biste videli u poljima Visina i Širina .
   Smanjena veličina grupe na manji ekran

Ako ne možete da biste promenili visinu i širinu pojedinačno, moraćete da biste otključali odnos širina/visina:

 1. Kliknite na dijalog za pokretanje Slika ikone u donjem desnom uglu grupe broj .

 2. U oknu ili dijaloga polju format koji se pojavljuje, opozovite izbor u polju za potvrdu Fiksiraj odnos širina/visina .

Promena veličine na tačnu proporciju

 1. Kliknite na dugme slika, oblika, WordArt objekta ili neki drugi objekat koji želite da promenite veličinu.

  Da biste promenili veličinu više objekata istovremeno, pritisnite i držite taster Ctrl dok birate objekte.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili veličinu slike, na kartici Alatke za slike | Oblikovanje, u grupi Veličina kliknite na pokretanje dijaloga Slika ikone .

   Pokretanje dijaloga u grupi „Veličina“ na kartici „Alatke za slike | Oblikovanje“

  • Da biste promenili veličinu oblika ili drugog objekta, na kartici " Oblikovanje alatki za crtanje ", u grupi Veličina kliknite na dugme za pokretanje dijaloga Slika ikone .

   Pokretanje dijaloga u grupi „Veličina“ na kartici „Alatke za crtanje | Oblikovanje“

   Napomena : Ako na ekranu veličinu manja, možda ćete morati da kliknete na strelicu nadole u grupi " Veličina " da biste videli dijaloga.
   Smanjena veličina grupe na manji ekran

 3. U oknu ili dijaloga polja oblikovanje koja se pojavljuje, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste zadržali originalne proporciju, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zaključaj odnos zalihe i unesite procenat Razmera za visinu i širinu.

  • Da biste promenili veličinu na različite proporciju, opozovite izbor u polju za potvrdu Fiksiraj odnos širina/visina i unosi procente Razmera za visinu i širinu.

Takođe pogledajte

Izrezivanje slike

Umetanje WordArt objekta

Premeštanje ili menjanje veličine tabele u programu PowerPoint

Promena veličine ili uređivanje slika u programu Outlook

Smanjenje veličine datoteke slike

Premeštanje slika u programu Word

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Promena veličine slike, oblika, okvira za tekst ili WordArt objekta

Vratili prvobitnu veličinu slike

Čuvanje originalne verzije uređene slike

Promena veličine slike, oblika, okvira za tekst ili WordArt objekta

Promena veličine se prostire ili smanjuje se dimenzije sa objekat.

Primeri pre i posle promene veličine

Ručna promena veličine

 1. Kliknite na dugme slika, oblik, okvir za tekstili WordArt koje želite da promenite veličinu.

 2. Da biste povećali ili smanjili veličinu u jednom ili više smerova, prevlačite regulator veličine od centra ili ka njemu dok izvršavate neku od sledećih radnji:

  • Da biste zadržali centar na objekat na istom mestu, pritisnite i držite taster CTRL dok prevlačite regulator veličine.

  • Da biste zadržali proporcije objekta, pritisnite i držite taster SHIFT dok prevlačite regulator veličine.

  • Da biste zadržali proporcije objekta i zadržali njegov centar na istom mestu, pritisnite i držite taster CTRL i SHIFT dok prevlačite regulator veličine.

Promena veličine na tačnu visinu i širinu

 1. Kliknite na dugme slika, oblik, okvir za tekstili WordArt koje želite da promenite veličinu.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili veličinu slike, u okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje , u grupi Veličina unesite željene mere u polja Visina i Širina .

   Grupi "Veličina" na kartici "Oblikovanje" u okviru alatke za slike

   Napomena : Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje , uverite se da ste izabrali sliku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste otvorili karticu Oblikovanje .

  • Da biste promenili veličinu oblika, okvira za tekst ili WordArt objekta, u okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Veličina unesite željene mere u polja Visina i Širina .

   Grupi "Veličina" na kartici "Oblikovanje" u okviru alatke za crtanje

   Napomena : Ako ne vidite Alatke za crtanje i Format kartice, uverite se da ste izabrali slike, oblika, okvira za tekst ili WordArt. Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste otvorili karticu Oblikovanje .

 3. U grupi Veličina kliknite na Veličina i položaj dijalog za pokretanje Slika ikone .

 4. Na kartici Veličina , u okviru veličine i rotacija, opozovite izbor u polju za potvrdu Fiksiraj odnos širina/visina .

Promena veličine na tačnu proporciju

 1. Kliknite na dugme slika, oblik, okvir za tekstili WordArt koje želite da promenite veličinu.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili veličinu slike, u okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje , u grupi Veličina kliknite na Veličina i položaj dijalog za pokretanje Slika ikone .

   Grupi "Veličina" na kartici "Oblikovanje" u okviru alatke za slike

   Napomena : Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje , uverite se da ste izabrali sliku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste otvorili karticu Oblikovanje .

  • Da biste promenili veličinu oblika, okvira za tekst ili WordArt objekta, u okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Veličina kliknite na Veličina i položaj dijalog za pokretanje Slika ikone .

   Grupi "Veličina" na kartici "Oblikovanje" u okviru alatke za crtanje

   Napomena : Ako ne vidite Alatke za crtanje i Format kartice, uverite se da ste izabrali slike, oblika, okvira za tekst ili WordArt.

 3. Na kartici Veličina , u okviru Razmeraunesite procenata od trenutnog visinu i širinu koju želite da promenite veličinu, u poljima Visina i Širina .

 4. Opozovite izbor u polju Fiksiraj odnos širina/visina.

Savet : Da biste primenili iste visine i širine na različite objekte, izaberite sve objekte koje želite da imaju iste dimenzije, a zatim u grupi Veličina unesite dimenzije u poljima Visina i Širina . Da biste izabrali više objekata, kliknite na prvi objekat, a zatim pritisnite taster i držite taster CTRL dok birate ostale objekte.

Vratili prvobitnu veličinu slike

Upozorenje : Ne može da vrati slike prvobitnu veličinu ako ste ranije izrezana i sačuvali ili ako ste izabrali sledeće opcije u dijalogu Postavke komprimovanja (da biste otvorili dijalog Postavke komprimovanja , u okviru Alatke za slike na kartici Oblikovanje , u grupi Prilagodi kliknite na dugme Komprimuj slike, a zatim kliknite na dugme Opcije): u polju za potvrdu Izbriši izrezane delove slika , a u svakom Štampanje (220 ppi): odličan kvalitet na većini štampača i ekranima ili ekrana (150 ppi): za Veb stranice i projektora.

 1. Izaberite sliku koju želite da biste vratili prvobitnu veličinu.

 2. U okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje , u grupi Veličina kliknite na Veličina i položaj dijalog za pokretanje Slika ikone .

  Grupi "Veličina" na kartici "Oblikovanje" u okviru alatke za slike

  Napomena : Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje , uverite se da ste izabrali sliku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste otvorili karticu Oblikovanje .

 3. U dijalogu Oblikovanje slike izaberite karticu Veličina u odeljku originalna veličina, opozovite izbor u polju za potvrdu Fiksiraj odnos širina/visina i zatim izaberite stavku Uspostavi početne vrednosti.

Čuvanje originalne verzije uređene slike

Kada promenite sliku sa Graphics Interchange Format (.gif), zajedničke foto stručnjaka grupe Interchange Format datoteke (.jpg) ili Portable Network Graphics (PNG) formatu datoteke, možete da sačuvate originalnu verziju uređenu sliku.

 1. Kliknite desnim tasterom miša uređenu sliku, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj kao sliku na priručni meni.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao sliku , kliknite na strelicu pored dugmeta Sačuvaj, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj originalnu sliku.

Takođe pogledajte

Izrezivanje slike

Umetanje WordArt objekta

Smanjenje veličine datoteke slike

Premeštanje ili menjanje veličine tabele u programu PowerPoint

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Promena veličine slike, oblika, okvira za tekst ili WordArt objekta

Vratili prvobitnu veličinu slike

Čuvanje originalne verzije uređene slike

Promena veličine slike, oblika, okvira za tekst ili WordArt objekta

Promena veličine se prostire ili smanjuje se dimenzije sa objekat.

Primeri pre i posle promene veličine

Ručna promena veličine

 1. Kliknite na dugme slika, oblik, okvir za tekstili WordArt koje želite da promenite veličinu.

  Napomena : Ako imate problema pri izaberete objekat zato što je to iza drugog objekta ili objekata, kliknite na objekat na vrhu, a zatim pritisnite taster TAB dok ne izaberete objekat.

 2. Da biste povećali ili smanjili veličinu u jednom ili više smerova, prevlačite regulator veličine od centra ili ka njemu dok izvršavate neku od sledećih radnji:

  • Da biste zadržali centar na objekat na istom mestu, pritisnite i držite taster CTRL dok prevlačite regulator veličine.

  • Da biste zadržali proporcije objekta, pritisnite i držite taster SHIFT dok prevlačite regulator veličine.

  • Da biste zadržali proporcije objekta i zadržali njegov centar na istom mestu, pritisnite i držite taster CTRL i SHIFT dok prevlačite regulator veličine.

Promena veličine na tačnu visinu i širinu

 1. Kliknite na dugme slika, oblik, okvir za tekstili WordArt koje želite da promenite veličinu.

  Napomena : Ako imate problema pri izaberete objekat zato što je to iza drugog objekta ili objekata, kliknite na objekat na vrhu, a zatim pritisnite taster TAB dok ne izaberete objekat.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili veličinu slike, u okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje , u grupi Veličina unesite željene mere u polja Visina i Širina .

   Kartica „Alatke za slike“

   Napomena : Ako ne vidite Alatke za slike i Format kartice, uverite se da ste izabrali slike, oblika, okvira za tekst ili WordArt.

  • Da biste promenili veličinu oblika, okvira za tekst ili WordArt; u okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Veličina unesite željene mere u polja Visina i Širina .

   Kartica „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za crtanje“

   Napomena : Ako ne vidite Alatke za crtanje i Format kartice, uverite se da ste izabrali slike, oblika, okvira za tekst ili WordArt.

 3. U grupi Veličina kliknite na Pokretač dijaloga Slika ikone .

 4. Na kartici Veličina , u okviru Razmera, opozovite izbor u polju za potvrdu Fiksiraj odnos širina/visina .

Promena veličine na tačnu proporciju

 1. Kliknite na dugme slika, oblik, okvir za tekstili WordArt koje želite da promenite veličinu.

  Napomena : Ako imate problema pri izaberete objekat zato što je to iza drugog objekta ili objekata, kliknite na objekat na vrhu, a zatim pritisnite taster TAB dok ne izaberete objekat.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili veličinu slike, u okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje , u grupi Veličina kliknite na Pokretač dijaloga Slika ikone .

   Kartica „Alatke za slike“

   Napomena : Ako ne vidite Alatke za slike i Format kartice, uverite se da ste izabrali slike, oblika, okvira za tekst ili WordArt.

  • Da biste promenili veličinu oblika, okvira za tekst ili WordArt objekta, u okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Veličina kliknite na Pokretač dijaloga Slika ikone .

   Kartica „Oblikovanje“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za crtanje“

   Napomena : Ako ne vidite Alatke za crtanje i Format kartice, uverite se da ste izabrali slike, oblika, okvira za tekst ili WordArt.

 3. Na kartici Veličina , u okviru Razmeraunesite procenata od trenutnog visinu i širinu koju želite da promenite veličinu, u poljima Visina i Širina .

 4. Opozovite izbor u polju Fiksiraj odnos širina/visina.

Da biste primenili iste visine i širine na različite objekte, izaberite sve objekte koje želite da imaju iste dimenzije, a zatim u grupi Veličina unesite dimenzije u poljima Visina i Širina . Da biste izabrali više objekata, kliknite na prvi objekat, a zatim pritisnite taster i držite taster CTRL dok birate ostale objekte.

Vratili prvobitnu veličinu slike

Napomena : Ne može da vrati slike prvobitnu veličinu ako ste ranije izrezana i sačuvali ili ako ste izabrali sledeće opcije u dijalogu Postavke komprimovanja (da biste otvorili dijalog Postavke komprimovanja , u okviru Alatke za slike na kartici Oblikovanje , u grupi Prilagodi kliknite na dugme Komprimuj slike, a zatim kliknite na dugme Opcije): u polju za potvrdu Izbriši izrezane delove slika , a u svakom Štampanje (220 ppi): odličan kvalitet na većini štampača i ekranima ili ekrana (150 ppi): za Veb stranice i projektora.

 1. Izaberite sliku koju želite da biste vratili prvobitnu veličinu.

  Napomena : Ako imate problema pri izaberete objekat zato što je to iza drugog objekta ili objekata, kliknite na objekat na vrhu, a zatim pritisnite taster TAB dok ne izaberete objekat.

 2. U okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje, u grupi Veličina kliknite na pokretanje dijaloga Slika ikone .

  Kartica „Alatke za slike“

  Napomena : Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje , uverite se da ste izabrali sliku.

 3. Izaberite karticu Veličina , opozovite izbor u polju za potvrdu Fiksiraj odnos širina/visina i zatim izaberite stavku Uspostavi početne vrednosti.

Čuvanje originalne verzije uređene slike

Kada promenite sliku sa Graphics Interchange Format (.gif), zajedničke foto stručnjaka grupe Interchange Format datoteke (.jpg) ili Portable Network Graphics (PNG) formatu datoteke, možete da sačuvate originalnu verziju uređenu sliku.

 1. Kliknite desnim tasterom miša uređenu sliku, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj kao sliku na priručni meni.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao sliku , kliknite na strelicu pored dugmeta Sačuvaj, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj originalnu sliku.

Takođe pogledajte

Izrezivanje slike

Umetanje WordArt objekta

Dodavanje, promena ili brisanje WordArt oblika

Smanjenje veličine datoteke slike

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×