Promena veličine slajdova

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

U starijim verzijama programa PowerPointsu više slajdova kvadrat (u 4:3 Fiksiraj odnos širina/visina). Podrazumevana veličina slajda u PowerPoint 2013 i PowerPoint 2016 je širokog ekrana (u 16:9 Fiksiraj odnos širina/visina). Međutim, možete da promenite veličinu slajdova na 4:3 – pa čak i da prilagođene veličine. Takođe možete da podesite slajda veličine da se podudara sa raznih uobičajenih veličine papira i drugim elementima ekrana.

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.
Trajanje: 1:20

Ako želite da se prebacite iz položenog položaja u uspravni, pogledajte članak Promena položaja stranice u programu PowerPoint između uspravni i položeni.

Promena veličine slajda sa formata širokog ekrana (16:9) na format standardnog ekrana (4:3) ili sa standardnog na široki ekran

 1. Prvo proverite da li se nalazite u normalnom prikazu (na kartici Prikaz izaberite stavku Normalno). Zatim izaberite karticu Dizajn i izaberite stavku Veličina slajda u grupi Prilagođavanje.

  Dugme „Veličina slajda“ u grupi „Prilagodi“

  Savet:   Dugme Veličina slajda dostupno je i u prikazu master slajda na kartici Master slajda.

 2. Izaberite stavku Standardno (4:3) ili Široki ekran (16:9).

  Kada PowerPoint nije u mogućnosti da automatski podešava razmeru sadržaja, ponudiće vam dve opcije:

  • Uvećaj: Izaberite ovu opciju da biste povećali veličinu sadržaja slajda kada podešavate razmeru na veću veličinu slajda. Izbor ove opcije može da prouzrokuje da sadržaj ne stane na slajd.

  • Uklopi: Izaberite ovu opciju da biste smanjili veličinu sadržaja kada podešavate razmeru na manju veličinu slajda. To može da učini da sadržaj izgleda manji, ali moći ćete da vidite sav sadržaj na slajdu.

   Osiguraj ili uvećaj uklapanje

Postavka širokog ekrana 16:9 predstavlja podrazumevanu vrednost za nove prezentacije koje pravite. Kada promenite veličinu slajda za prezentaciju, veličina koju odaberete primenjuje se samo na tu prezentaciju. Međutim, možete da olakšate pravljenje 4:3 prezentacije kad god to želite – tako što ćete definisati prilagođenu temu koja koristi 4:3 odnos širina/visina. Pročitajte odeljak Pravljenje novog slajda podrazumevane veličine za nove prezentacije u nastavku.

Promena veličine slajdova na prilagođene dimenzije i ostale uobičajene veličine papira i ekrana, uključujući prikaz strukture

 1. Prvo proverite da li se nalazite u normalnom prikazu (na kartici Prikaz izaberite stavku Normalno). Zatim na kartici Dizajn izaberite stavku Veličina slajda, a zatim stavku Prilagođena veličina slajda.

  Opcija menija „Prilagođena veličina slajda“

  Savet:   Dugme Veličina slajda dostupno je i u prikazu master slajda na kartici Master slajda.

 2. Uradite nešto od sledećeg u polju Veličina slajda:

  • Podesite dimenzije visine i širine, kao i položaj.

  • Kliknite na strelicu nadole pored stavke Veličina slajdova prilagođena za i izaberite opciju.

   Postoje dve opcije za 16:9 odnose širina/visina: Široki ekran i Projekcija na ekranu (16:9). Evo razlike između njih:

   • Projekcija na ekranu (16:9) dimenzije slajda postavlja na 10 inča x 5,625 inča.

   • Široki ekran dimenzije slajda postavlja na 13,333 inča x 7,5 inča.

   Obe opcije predstavljaju isti odnos širine/visine tako da će identično izgledati u normalnom prikazu jer zumiranje automatski podešavamo. Široki ekran (13,333 inča x 7,5 inča.) pruža veću površinu na slajdu za sadržaj i zato je to najbolji izbor za prezentacije. Međutim, postoji nekoliko stvari koje treba imati u vidu. Široki ekran (13,333 inča x 7,5 inča) nije moguće uklopiti na list papira dimenzija 8,5 x 11, a da prethodno ne morate da mu podesite razmeru.

   Široki ekran ili Projekcija na ekranu 16:9
  • Opcija Priprema pruža odnos širina/visina približan standardnoj 4:3 veličini slajda.

Pravljenje novog slajda podrazumevane veličine za nove prezentacije

 1. Pokrenite PowerPoint.

 2. Na kartici " datoteka " na traci sa alatkama izaberite stavku novo. Kliknite dvaput na Praznu prezentaciju da biste kreirali novu, praznu prezentaciju.

 3. Zatim na kartici " Dizajn " izaberite stavku Veličina slajda. Ako želite podrazumevanu vrednost 4:3, izaberite standardni (4:3) sa padajuće liste Veličina slajda .

  Opcija menija „Prilagođena veličina slajda“

  (Ako želite na različite podrazumevanu veličinu slajdova, izaberite stavku Prilagođena veličina slajda i zatim odaberite veličinu u dijalogu Veličina slajda i zatim kliknite na dugme u redu.)

 4. Na kartici Dizajn kliknite na strelicu Još u donjem desnom uglu grupe Teme.

  Strelica „Još“

 5. Izaberite stavku Sačuvaj trenutnu temu.

 6. Dajte temi ime koje ćete lako zapamtiti i kliknite na dugme Sačuvaj. Ne promenite fasciklu u koju novu temu će biti sačuvane u.

 7. Na kartici Dizajn kliknite ponovo na strelicu Još u donjem desnom uglu grupe Teme. Novosačuvanu temu vidite u okviru grupe Prilagođeno.

 8. Kliknite desnim tasterom miša tu novu prilagođenu temu u okviru naslova Prilagođeno, a zatim izaberite stavku Postavi kao podrazumevanu temu:

  Kliknite desnim tasterom miša novu temu prikazanu u okviru naslova „Prilagođeno“, a zatim odaberite stavku „Postavi kao podrazumevanu temu“.
 9. Zatvorite PowerPoint. Ne sačuvate bilo koje datoteke ako to od vas traži.

 10. Otvaranje PowerPoint ponovo. Na kartici " datoteka " na traci sa alatkama izaberite stavku novo.

  Prilagođenu temu koju ste upravo sačuvali će biti naveden u gornjem levom uglu, pod imenom Podrazumevanu temu. Sličice će izgledati široki ekran slajda, ali u stvari kada kreirate novu prezentaciju zasnovanu na te teme (tako što ćete kliknuti dvaput na toj stavki), prezentacija će imati odnos širina/visina koje ste definisali za ovu podrazumevanu temu.

Sledeći put kada otvorite PowerPoint, vidite podrazumevanu temu u gornjoj levoj oblasti galerije tema. Kada je izaberete, svi slajdovi će biti prilagođene veličine koju ste podrazumevano odabrali.

Nemate projektor širokog ekrana? Recite nam koju vrstu projektora koristite tako što ćete otići na UserVoice forum programa PowerPoint za Windows. To će nam pomoći da odredimo prioritet novih funkcija u budućim ispravkama.

Takođe pogledajte

Promena položaja stranice u programu PowerPoint između uspravni i položeni

Korišćenje uspravnog i položenog položaja slajda u istoj prezentaciji

Smanjenje veličine datoteke slike

Da li mogu da smanjim veličinu slajdova u usluzi PowerPoint Online?

U PowerPoint Online možete da birate između standardni (4:3) "i" širina kompresije širokog ekrana (16:9). Prilagođene veličine nisu dostupne.

Promena veličine slajda sa formata širokog ekrana (16:9) na format standardnog ekrana (4:3) ili sa standardnog na široki ekran

 1. Na kartici " Dizajn " na traci sa alatkama, u grupi Prilagodi izaberite stavku Veličina slajda .

  Opcije za veličinu slajda dostupne su na desnom kraju kartice „Dizajn“ na traci sa alatkama u programu PowerPoint Online
 2. Izaberite stavku Standardno (4:3) ili Široki ekran (16:9).

  Kada PowerPoint Online nije u mogućnosti da automatski podešava razmeru vašeg sadržaja, ona će vas upitati dve opcije:

  • Uvećaj: Izaberite ovu opciju da biste povećali veličinu sadržaja slajda kada podešavate razmeru na veću veličinu slajda. Izbor ove opcije može da prouzrokuje da sadržaj ne stane na slajd.

  • Uklopi: Izaberite ovu opciju da biste smanjili veličinu sadržaja kada podešavate razmeru na manju veličinu slajda. To može da učini da sadržaj izgleda manji, ali moći ćete da vidite sav sadržaj na slajdu.

   Izaberite stavku „Uvećaj“ da biste iskoristili sve prednosti raspoloživog prostora ili izaberite stavku „Obezbedi uklapanje“ da biste se uverili da se sadržaj uklapa na vertikalnoj stranici

Takođe možete da promenite položaj sve slajdove u prezentaciji. Za uputstva u članku Promena položaja stranice .

Takođe pogledajte

Promena položaja stranice u programu PowerPoint između uspravni i položeni

Promena veličine slajda sa formata širokog ekrana (16:9) na format standardnog ekrana (4:3) ili sa standardnog na široki ekran

 1. Na kartici " Dizajn " izaberite stavku Veličina slajda.

  Prikazuje dugme veličina slajda

 2. Odaberite stavku standardni (4:3) ili širokog ekrana (16:9).

  Pokazuje meni veličina slajda

  Napomene : PowerPoint možda će vas upitati o razmeru vašeg sadržaja. Odaberite neku od sledećih opcija:

  • Skala: Izaberite ovu opciju da biste smanjili ili povećali veličinu sadržaj slajda. Prilikom podešavanja razmere u manju veličinu slajda, ovog mogao da se sadržaj pojavi manja, ali ćete moći da vidite sve sadržaj na slajdu.

  • Ne skala: Izaberite ovu opciju da biste zadržali veličinu sadržaj slajda. Izbor ove opcije može dovesti do sadržaja ne uklapaju na slajdu.

Promena veličine slajdova na prilagođene dimenzije

 1. Na kartici Dizajn izaberite stavku Veličina slajda, a zatim izaberite stavku Podešavanje stranice.

  Prikazuje opciju "Podešavanje stranice" u meniju veličina slajda

 2. Uradite nešto od sledećeg u dijalogu Podešavanje stranice :

  • Postavljanje nove visinu i širinu dimenzije ili odaberite drugu položaj.

  • Kliknite na strelicu nadole pored stavke dimenzija za slajdi izaberite opciju.

   Prikazuje dijalog Podešavanje stranice u programu PowerPoint

   Napomene : PowerPoint možda će vas upitati o razmeru vašeg sadržaja. Odaberite neku od sledećih opcija:

   • Skala: Izaberite ovu opciju da biste smanjili ili povećali veličinu sadržaj slajda. Prilikom podešavanja razmere u manju veličinu slajda, ovog mogao da se sadržaj pojavi manja, ali ćete moći da vidite sve sadržaj na slajdu.

   • Ne skala: Izaberite ovu opciju da biste zadržali veličinu sadržaj slajda. Izbor ove opcije može dovesti do sadržaja ne uklapaju na slajdu.

Pravljenje novog slajda podrazumevane veličine za nove prezentacije

 1. Na kartici Dizajn izaberite stavku Veličina slajda, a zatim izaberite stavku Podešavanje stranice.

  Prikazuje opciju "Podešavanje stranice" u meniju veličina slajda

 2. Pratite korake u prethodnom odeljku da biste odabrali željenu veličinu slajda.

 3. Na kartici " Dizajn ", kliknite na strelicu još ispod standardne teme.

  Prikazuje na strelicu još u okviru standardne teme

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj trenutnu temu na dnu prozora.

  Prikazuje opciju "Sačuvaj trenutnu temu" o meni "još"

 5. Dajte temi ime koje ćete lako zapamtiti i kliknite na dugme Sačuvaj.

 6. Na kartici " Dizajn ", ponovo kliknite na strelicu još ispod standardne teme. Videćete tek sačuvanu teme u okviru Prilagođeno.

  Prikazuje novu temu iz prilagođene grupe

 7. Kliknite desnim tasterom miša novu prilagođenu temu, a zatim izaberite stavku Postavi kao podrazumevanu temu.

  Prikazuje skup kao podrazumevanu temu opcija za prilagođene teme

Sledeći put kada otvorite PowerPoint, videćete podrazumevanu temu u gornjoj levoj oblasti galerije tema. Kada je izaberete, svi slajdovi će biti prilagođene veličine koju ste podrazumevano izabrali.

Takođe pogledajte

Promena položaja stranice u programu PowerPoint između uspravni i položeni

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×