Promena prikaza osa grafikona

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Za većinu tipova grafikona, možete da prikažete ili sakrijete ose grafikona. Da biste olakšali razumevanje podataka iz grafikona, možete da promenite njihov izgled.

Važno: Ovaj članak ne pokriva promena razmere osa grafikona. Informacije o tome kako da promenite razmeru potražite u članku:

Saznajte više o osama

Grafikoni obično imaju dve ose koje se koriste za merenje i kategorizovanje podataka: vertikalnu osu (poznatu i kao osa vrednosti ili y osa) i horizontalnu osu (poznatu i kao osa kategorije ili x osa). 3-D stubičasti, 3-D kupasti ili 3-D piramidalni grafikoni imaju i treću, dubinsku osu (poznatu i kao osa grupe ili z osa), tako da podaci mogu da se prikazuju u dubini grafikona. Radarski grafikoni nemaju horizontalne ose (ose kategorije), a kružni i prstenasti grafikoni uopšte nemaju ose.

Grafikon koji prikazuje horizontalnu, vertikalnu i dubinsku osu

Oblačić 1 Vertikalne ose (ose vrednosti)

Oblačić 2 Horizontalne ose (kategorija)

Oblačić 3 Osu dubine (grupa)

Sledeće opisuju kako možete da izmenite grafikone da biste dodali uticaj i bolje prenose informacije. Za više informacija o ose su i šta možete da radite sa njima, pogledajte članak o ose.

Napomena: Sledeća procedura odnosi se na Office 2013 i novijim verzijama. Tražite korake za Office 2010?

Prikazivanje ili skrivanje osa

 1. Kliknite bilo gde u grafikonu u kom želite da prikažete ili sakrijete ose.

  Ovo prikazuje Alatke za grafikone, dodajući Dizajni Oblikovanje kartice.

 2. Na kartici " Dizajn ", kliknite na strelicu nadole pored dugmeta Dodaj elementi grafikona, a zatim zadržite pokazivač miša iznad osa u meniju izletanje.

  Dodavanje elementa odeljka sa Osama istaknuta

 3. Kliknite na tip ose koji želite da prikažete ili sakrijete.

Prilagođavanje podeljaka i oznaka osa

 1. U grafikonu kliknite na osu koja ima podeljke i oznake koje želite da prilagodite ili uradite sledeće da biste izabrali osu sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu u polju Elementi grafikona, a zatim kliknite na osu koju želite da izaberete.

   Trenutni izbor sa horizontalne ose izabran

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Ova selekcija kliknite na dugme Oblikuj selekciju.

 3. Opcije ose tabli, u okviru Podeljaka, uradite nešto od sledećeg:

  1. Da biste promenili prikaz glavnih podeljaka, u polju Tip glavnog podeljka kliknite na željeni položaj podeljaka.

   Odeljak Označi i oznake podeljaka Oblikovanje ose table

  2. Da biste promenili prikaz manjih podeljaka, u polju Tip pomoćnog podeljka kliknite na željeni položaj podeljaka.

  3. Da biste promenili položaj oznaka, u okviru oznake, kliknite na željenu opciju.

   Savet    Da biste sakrili podeljke ili oznake podeljaka, u polju Oznake za ose izaberite stavku Nijedno.

   Skrivanje podeljaka tako što ćete postaviti nijedno za položaj oznake

  Oblikovanje ose tabli

Promena broja kategorija između oznaka ili podeljaka

 1. U grafikonu kliknite na horizontalnu osu (osu kategorije) koju želite da promenite ili uradite sledeće da biste izabrali osu sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu u polju Elementi grafikona, a zatim kliknite na osu koju želite da izaberete.

   Trenutni izbor sa horizontalne ose izabran

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Ova selekcija kliknite na dugme Oblikuj selekciju.

 3. U okviru stavke Opcije ose uradite nešto od sledećeg:

  1. Da biste promenili interval između oznaka za ose, u okviru stavke Interval između oznaka kliknite na dugme Navedite jedinicu intervala, a zatim u okviru za tekst otkucajte željeni broj.

   Osa intervale i rastojanje

   Savet    Otkucajte 1 da biste prikazali oznaku za svaku kategoriju, 2 da biste prikazali oznaku za svaku drugu kategoriju, 3 da biste prikazali oznaku za svaku treću kategoriju i tako dalje.

  2. Da biste promenili položaj oznaka za ose, u polju Udaljenost oznake od ose otkucajte željeni broj.

   Savet    Otkucajte manji broj da biste oznake postavili bliže osi. Otkucajte veći broj ako želite veću udaljenost između oznake i ose.

Promena poravnanja i položaja oznaka

Možete da promenite poravnanje oznaka za ose i na horizontalnoj osi (osi kategorije) i na vertikalnoj osi (osi vrednosti). Kada imate oznake kategorija sa više nivoa u grafikonu, možete da promenite poravnanje svih nivoa oznaka. Možete da promenite i veličinu razmaka između nivoa oznaka na horizontalnoj osi (osi kategorije).

 1. U grafikonu kliknite na osu koja ima oznake koje želite različito da poravnate ili uradite sledeće da biste izabrali osu sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu u polju Elementi grafikona, a zatim kliknite na osu koju želite da izaberete.

   Trenutni izbor sa horizontalne ose izabran

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Ova selekcija kliknite na dugme Oblikuj selekciju.

 3. U dijalogu Oblikovanje ose izaberite stavku Opcije teksta.

 4. U okviru Za tekst, uradite nešto od sledećeg:

  1. U polju Vertikalno poravnanje izaberite željeni položaj vertikalnog poravnanja.

  2. U polju Smer teksta kliknite na željeni položaj teksta.

  3. U polju Prilagođeni ugao izaberite željeni stepen rotacije.

Savet    Možete i da promenite horizontalno poravnavanje oznaka za ose tako što ćete kliknuti na osu i izaberite stavku Poravnaj levo Slika dugmeta , Centar Slika dugmeta ili Poravnaj desno Slika dugmeta na Početak trake sa alatkama.

Promena teksta oznaka kategorije

Možete da promenite tekst oznaka kategorije na radnom listu ili direktno u grafikonu.

Promena teksta oznake kategorije na radnom listu

 1. Na radnom listu kliknite na ćeliju koja sadrži ime oznake koju želite da promenite.

 2. Otkucajte novo ime, a zatim pritisnite taster ENTER.

Napomena    Promene koje unesete na radnom listu automatski se ažuriraju u grafikonu.

Promenite tekst oznake u grafikonu

 1. U grafikonu kliknite na horizontalnu osu ili uradite sledeće da biste izabrali osu sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu u polju Elementi grafikona, a zatim kliknite na horizontalnu osu (osu kategorije).

   Trenutni izbor sa horizontalne ose izabran

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Podaci izaberite stavku Izbor podataka.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Izbor izvora podataka, u okviru stavke Oznake horizontalne ose (ose kategorija) izaberite stavku Uredi.

 4. U polju Opseg oznaka za ose uradite nešto od sledećeg:

  1. Navedite opseg radnog lista koji želite da koristite kao oznake za ose kategorije.

  2. Unesite oznake koje želite da koristite, razdvojene zarezom – na primer, Deljenje A, Deljenje B, Deljenje C.

   Napomena    Ako otkucate tekst oznake u polje Opseg oznaka za ose, tekst oznake za ose kategorije više nije povezan sa ćelijom radnog lista.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Promena kako izgleda teksta i brojeva u oznakama

Možete da promenite oblikovanje teksta u oznakama za ose kategorije ili brojeva na osi vrednosti.

Oblikovanje teksta

 1. U grafikonu kliknite desnim tasterom miša na osu koja prikazuje oznake koje želite da oblikujete.

 2. Na Početak traka sa alatkamaizaberite željene opcije oblikovanja.

Savet    Možete da izaberete i osu koja prikazuje oznake, a zatim koristite i dugmad oblikovanja na kartici Početak u grupi Font.

Oblikovanje brojeva

 1. U grafikonu kliknite na osu koja prikazuje brojeve koje želite da oblikujete ili uradite sledeće da biste izabrali osu sa liste elemenata grafikona:

  • Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn i Oblikovanje.

  • Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu u polju Elementi grafikona, a zatim kliknite na osu koju želite da izaberete.

   Trenutni izbor sa horizontalne ose izabran

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Ova selekcija kliknite na dugme Oblikuj selekciju.

 3. U okviru opcije ose, kliknite na broj, a zatim u polju kategorija , izaberite format broja koji želite.

  Savet    Ako format broja koji izaberete koristi decimalna mesta, njih možete da navedete u polju Decimalna mesta.

 4. Da bi brojevi i dalje bili povezani sa ćelijama radnog lista, potvrdite izbor u polju za potvrdu Povezano sa izvorom.

Broj odeljak "Oblikovanje" u okviru opcije ose

Napomena    Pre nego što oblikujete brojeve kao procenat, uverite se da su brojevi na grafikonu izračunati kao procenti u izvornim podacima i da se prikazuju u decimalnom formatu. Procenti se izračunavaju na radnom listu pomoću jednačine iznos / ukupna vrednost = procenat. Na primer, ako računate 10 / 100 = 0,1, a zatim oblikujete 0,1 kao procenat, broj će se ispravno prikazivati kao 10%.

Promena prikaza osa grafikona u sistemu Office 2010

 1. Kliknite bilo gde u grafikonu u kom želite da prikažete ili sakrijete ose.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Raspored, u grupi Ose kliknite na dugme Ose.

  Slika trake

 3. Kliknite na tip ose koji želite da prikažete ili sakrijete, a zatim izaberite željene opcije.

 1. U grafikonu kliknite na osu koja ima podeljke i oznake koje želite da prilagodite ili uradite sledeće da biste izabrali osu sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu u polju Elementi grafikona, a zatim kliknite na osu koju želite da izaberete.

   Slika trake

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Ova selekcija kliknite na dugme Oblikuj selekciju.

 3. U okviru stavke Opcije ose uradite nešto od sledećeg:

  1. Da biste promenili prikaz glavnih podeljaka, u polju Tip glavnog podeljka kliknite na željeni položaj podeljaka.

  2. Da biste promenili prikaz manjih podeljaka, u polju Tip pomoćnog podeljka kliknite na željeni položaj podeljaka.

  3. Da biste promenili položaj oznaka, u polju Oznake za ose kliknite na željenu opciju.

   Savet    Da biste sakrili podeljke ili oznake podeljaka, u polju Oznake za ose izaberite stavku Nijedno.

 1. U grafikonu kliknite na horizontalnu osu (osu kategorije) koju želite da promenite ili uradite sledeće da biste izabrali osu sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu u polju Elementi grafikona, a zatim kliknite na osu koju želite da izaberete.

   Slika trake

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Ova selekcija kliknite na dugme Oblikuj selekciju.

 3. U okviru stavke Opcije ose uradite nešto od sledećeg:

  1. Da biste promenili interval između oznaka za ose, u okviru stavke Interval između oznaka kliknite na dugme Navedite jedinicu intervala, a zatim u okviru za tekst otkucajte željeni broj.

   Savet    Otkucajte 1 da biste prikazali oznaku za svaku kategoriju, 2 da biste prikazali oznaku za svaku drugu kategoriju, 3 da biste prikazali oznaku za svaku treću kategoriju i tako dalje.

  2. Da biste promenili položaj oznaka za ose, u polju Udaljenost oznake od ose otkucajte željeni broj.

   Savet    Otkucajte manji broj da biste oznake postavili bliže osi. Otkucajte veći broj ako želite veću udaljenost između oznake i ose.

Možete da promenite poravnanje oznaka za ose i na horizontalnoj osi (osi kategorije) i na vertikalnoj osi (osi vrednosti). Kada imate oznake kategorija sa više nivoa u grafikonu, možete da promenite poravnanje svih nivoa oznaka. Možete da promenite i veličinu razmaka između nivoa oznaka na horizontalnoj osi (osi kategorije).

 1. U grafikonu kliknite na osu koja ima oznake koje želite različito da poravnate ili uradite sledeće da biste izabrali osu sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu u polju Elementi grafikona, a zatim kliknite na osu koju želite da izaberete.

   Slika trake

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Ova selekcija kliknite na dugme Oblikuj selekciju.

 3. U dijalogu Oblikovanje ose izaberite stavku Poravnanje.

 4. U okviru stavke Raspored teksta uradite nešto od sledećeg:

  1. U polju Vertikalno poravnanje izaberite željeni položaj vertikalnog poravnanja.

  2. U polju Smer teksta kliknite na željeni položaj teksta.

  3. U polju Prilagođeni ugao izaberite željeni stepen rotacije.

Savet    Možete i da promenite horizontalno poravnavanje oznaka za ose tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na osu i zatim izaberite stavku Poravnaj levo Slika dugmeta , Centar Slika dugmeta ili Poravnaj desno Slika dugmeta na maloj traci sa alatkama.

Možete da promenite tekst oznaka kategorije na radnom listu ili direktno u grafikonu.

Promena teksta oznake kategorije na radnom listu

 1. Na radnom listu kliknite na ćeliju koja sadrži ime oznake koju želite da promenite.

 2. Otkucajte novo ime, a zatim pritisnite taster ENTER.

Napomena    Promene koje unesete na radnom listu automatski se ažuriraju u grafikonu.

Promenite tekst oznake u grafikonu

 1. U grafikonu kliknite na horizontalnu osu ili uradite sledeće da biste izabrali osu sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu u polju Elementi grafikona, a zatim kliknite na horizontalnu osu (osu kategorije).

   Slika trake

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Podaci izaberite stavku Izbor podataka.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Izbor izvora podataka, u okviru stavke Oznake horizontalne ose (ose kategorija) izaberite stavku Uredi.

 4. U polju Opseg oznaka za ose uradite nešto od sledećeg:

  1. Navedite opseg radnog lista koji želite da koristite kao oznake za ose kategorije.

   Savet    Možete i da kliknete na dugme " Skupi dijalog " Dugme „Skupi“ i zatim izaberite opseg koji želite da koristite u radnom listu. Kada završite, kliknite na dugme Razvij dijalog .

  2. Unesite oznake koje želite da koristite, razdvojene zarezom – na primer, Deljenje A, Deljenje B, Deljenje C.

   Napomena    Ako otkucate tekst oznake u polje Opseg oznaka za ose, tekst oznake za ose kategorije više nije povezan sa ćelijom radnog lista.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Možete da promenite oblikovanje teksta u oznakama za ose kategorije ili brojeva na osi vrednosti.

Oblikovanje teksta

 1. U grafikonu kliknite desnim tasterom miša na osu koja prikazuje oznake koje želite da oblikujete.

 2. Na maloj traci sa alatkama izaberite željene opcije oblikovanja.

Savet    Možete da izaberete i osu koja prikazuje oznake, a zatim koristite i dugmad oblikovanja na kartici Početak u grupi Font.

Oblikovanje brojeva

 1. U grafikonu kliknite na osu koja prikazuje brojeve koje želite da oblikujete ili uradite sledeće da biste izabrali osu sa liste elemenata grafikona:

  • Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  • Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu u polju Elementi grafikona, a zatim kliknite na osu koju želite da izaberete.

   Slika trake

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Ova selekcija kliknite na dugme Oblikuj selekciju.

 3. Izaberite stavku Broj i u polju Kategorija izaberite format broja koji želite da koristite.

  Savet    Ako format broja koji izaberete koristi decimalna mesta, njih možete da navedete u polju Decimalna mesta.

 4. Da bi brojevi i dalje bili povezani sa ćelijama radnog lista, potvrdite izbor u polju za potvrdu Povezano sa izvorom.

Napomena    Pre nego što oblikujete brojeve kao procenat, uverite se da su brojevi na grafikonu izračunati kao procenti u izvornim podacima i da se prikazuju u decimalnom formatu. Procenti se izračunavaju na radnom listu pomoću jednačine iznos / ukupna vrednost = procenat. Na primer, ako računate 10 / 100 = 0,1, a zatim oblikujete 0,1 kao procenat, broj će se ispravno prikazivati kao 10%.

Dodavanje podeljaka na osi

Da biste prikazali glavne i pomoćne podeljke intervala koje ste odabrali mogu biti oblikovani osu.

 1. Ovaj korak se odnosi na Word za Mac samo: u meniju Prikaz izaberite stavku Raspored štampanja.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 3. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona > ose > dodatne opcije ose.

 4. U oknu " Oblikovanje ose " Razvij Podeljakai izaberite stavku opcije za glavne i pomoćne podeljaka Označi tipove.

  Nakon što dodate podeljaka, možete da promenite intervala između podeljaka tako što ćete promeniti vrednost u polju Interval između oznaka .

Sve o Osama

Ne prikazuju svi tipovi grafikona ose na isti način. Na primer, xy grafikoni i grafikoni sa mehurićima prikazuju numeričke vrednosti na horizontalnoj i vertikalnoj osi. Primer bi bio kako je količina padavina u inčima prikazana u odnosu na barometrijski pritisak. Obe ove stavke imaju numeričke vrednosti, a tačke podataka će biti prikazane na x i y osama u odnosu na njihove numeričke vrednosti. Ose vrednosti pružaju različite opcije, kao što je podešavanje logaritamske razmere.

Drugi tipovi grafikona, kao što su stubičasti, linijski i oblasni grafikoni, prikazuju numeričke vrednosti samo na vertikalnoj osi (osi vrednosti), a tekstualna grupisanja (ili kategorije) na horizontalnoj osi. Primer bi bio kako je količina padavina u inčima prikazana u odnosu na geografske regione. U ovom primeru, geografski regioni su tekstualne kategorije podataka koji su prikazani na horizontalnoj osi (osi kategorije). Geografski regioni će biti ravnomerno razmaknuti jer su u vidu teksta, a ne vrednosti koje mogu da se mere. Razmotrite ovu razliku pri biranju tipa grafikona, jer se opcije razlikuju za osu vrednosti i osu kategorije. Još jedna bitna stvar je da je dubinska osa (osa grupe) drugi oblik ose kategorije.

Kada kreirate grafikon, podeljci i oznake se podrazumevano prikazuju na osama. Možete da prilagodite način na koji su prikazane pomoću glavnih i pomoćnih podeljaka i oznaka. Da biste eliminisali pretrpanost u grafikonu, možete da prikažete manji broj oznaka za ose ili podeljaka na horizontalnoj osi (osi kategorije) tako što ćete navesti intervale na kojima želite da se kategorije označavaju ili broj kategorija koje želite da prikažete između podeljaka.

Možete i da promenite poravnanje i položaj oznaka i da promenite ili oblikujete tekst i brojeve koji se prikazuju, na primer, da prikažete broj kao procenat.

Takođe pogledajte

Dodavanje ili uklanjanje pomoćne ose na grafikonu

Promena boje ili stila grafikona

Kreiranje grafikona od početka do kraja

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×