Promena prikaza 3-D grafikona

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Da biste 3-D grafikona (tip grafikona koji prikazuje podatke na treću, dubina osa, kao što je 3-D stubičasti grafikon, 3-D linijski ili 3-D površinski grafikon) olakšava čitanje, možete da promenite format 3-D rotaciju, i podešavanje razmere grafikona.

3-D grafikon koji prikazuje horizontalnu, vertikalnu i dubinsku osu

Grafikoni koji prikazuju Elementi grafikona u 3-d prikazu bez korišćenja treću, osu dubine (kao što su kružnog grafikona u 3-D traka u 3-d prikazu ili naslagani oblasni u 3-D grafikonu), možete da promenite 3-D oblikovanje elemenata 3-D grafikona. Međutim, 3-D rotacije i opcije podešavanja razmere nisu dostupni za na pojedinačne elemente grafikona – možete da promenite 3-D rotaciju i podešavanje razmere za ceo grafikon samo.

Ako su manje označivače podataka skrivene iza veće od njih u 3-D grafikonu, možete obrnuti redosled grupa podataka koje su prikazane na grafikonu ili možete da koristite prozirnost da biste poboljšali vidljivost označivača podataka.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Kreiranje 3-D grafikona

Promena 3-D oblikovanja elemenata grafikona

Promena dubine i razmak u 3-D grafikonu

Promenite rotaciju 3-D grafikona

Promena razmere za 3-D grafikona

Obrnuti redosled grupa podataka u 3-D grafikonu

Koristite prozirnost u 3-D grafikonu

Kreiranje 3-D grafikona

 1. Na radnom listu izaberite ćelije koje sadrže podatke koje želite da koristite za grafikon.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Grafikoni postupite na neki od sledećih načina:

  Slika glavne trake programa Excel

  • Da biste kreirali 3-D stubičasti grafikon, kliknite na kolonu, a zatim u okviru 3-D stubičasti grafikon, kliknite na dugme 3-D stubičasti grafikon.

  • Da biste kreirali grafikon 3-D cilindrični, kliknite na kolonu, a zatim u okviru Cilindrični, izaberite stavku 3-D cilindrični.

  • Da biste kreirali 3-D kupasti grafikon, kliknite na kolonu, a zatim u okviru kupasti, izaberite stavku 3-D kupasti.

  • Da biste kreirali 3-D piramidalni grafikon, kliknite na kolonu, a zatim u okviru Piramida, izaberite stavku 3-D piramide.

  • Da biste kreirali 3-D linijski grafikon, kliknite na red, a zatim u okviru 3-D linijski, izaberite stavku 3-D linijski.

  • Da biste kreirali 3-D oblasnih grafikona, kliknite na oblast, a zatim u okviru 3-D oblasnih, izaberite stavku 3-D oblasnih.

  • Da biste kreirali 3-D površinski grafikon, kliknite na dugme Druge grafikone, a zatim u okviru površinski, izaberite stavku 3-D površinski ili 3-D površinski grafikon sa skiciranim konturama.

   Savet : Ekranska napomena prikazuje ime tipa grafikona kada postavite pokazivač miša iznad bilo kog tipa ili podtipa grafikona. Više informacija o tipovima grafikona koje možete da koristite potražite u članku Dostupni tipovi grafikona.

Vrh stranice

Promena 3-D oblikovanja elemenata grafikona

 1. U 3-D grafikonu, kliknite na element grafikona za koji želite da promenite 3-D oblikovanje ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona.

  1. Kliknite na grafikon.
   Ovo prikazuje Alatke za grafikone, dodajući kartice Dizajn, rasporedi Oblikovanje .

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona koji želite da koristite.

   Grupa „Trenutni izbor“ na glavnoj traci programa Excel

 2. Tasterska prečica možete, umesto toga, kliknite na element grafikona za koji želite da promenite 3-D oblikovanje, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 1. Pređite na korak 3.

 3. Na kartici Raspored, u grupi Trenutni izbor kliknite na dugme Izbor oblikovanja.

 4. Izaberite stavku 3-D oblikovanje, a zatim izaberite neku od sledećih opcija.

  1. U okviru Reljef, gornje i donjei zatim izaberite stavku kosina format koji želite da koristite. U poljima Širina i Visina izaberite veličinu koju želite da koristite.

  2. U okviru površinski, materijali zatim izaberite željeni efekat koji želite da koristite.

   Napomena : Dostupnost ove opcije zavisi od toga na element grafikona koji ste izabrali. Neke opcije koje su predstavljeni u ovom dijalogu nisu dostupne za grafikone.

Savet : Takođe možete da koristite ovu proceduru da biste promenili 3-D oblikovanja elemenata grafikona u 2-D grafikon.

Vrh stranice

Promena dubine i razmak u 3-D grafikonu

Možete da promenite dubinu grafikona u 3-D grafikona osa, dubinu razmaka 3-D grafikona sa perspektivom i širina razmaka 3-D trakastih ili stubičastih grafikona.

 1. Izaberite stavku 3-D grafikona koji želite da promenite.

 2. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Izabrane grupe podataka.

 3. Na kartici Opcije , izaberite dubinu i širinu opcije koje želite da koristite.

Vrh stranice

Promenite rotaciju 3-D grafikona

 1. Kliknite na polje grafikona 3-D grafikona koji želite da rotirate ili uradite sledeće da biste izabrali polje grafikona sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na grafikon.
   Ovo prikazuje Alatke za grafikone, dodajući kartice Dizajn, rasporedi Oblikovanje .

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona koji želite da koristite.

   Grupa „Trenutni izbor“ na glavnoj traci programa Excel

 2. Tasterska prečica možete, umesto toga, kliknite na polje grafikona, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 1. Pređite na korak 3.

 3. Na kartici raspored , u grupi Pozadina izaberite stavku 3-D rotacija.

  Slika glavne trake programa Excel

 4. U kategoriji 3-D rotacija , u okviru Rotacija, uradite nešto od sledećeg:

  1. Da biste promenili rotaciju, izaberite željeni stepen rotacije u poljima za potvrdu X i Y .

   Napomena : Grafikoni može da rotira oko horizontalne i vertikalne ose, ali nikad ne oko dubinske ose. Stoga, nije moguće navesti stepen rotacije u polju Z .

  2. Da biste promenili polje prikaza na grafikonu, kliknite na željeni stepen perspektivu koje želite u okviru perspektivu , ili kliknite na dugmad Suzi polje prikaza ili Proširi polje prikaza dok ste dostigli rezultat koji želite.

   Napomena : Neke opcije koje su predstavljeni u ovom dijalogu nisu dostupne za grafikone. Ne mogu da poništavaju opcije koje ste promenili prethodne postavke.

Vrh stranice

Promena razmere za 3-D grafikona

Možete da promenite razmeru 3-D grafikona tako što ćete navesti njegove visine i dubinu kao procenat osnovnog grafikona.

 1. Kliknite na polje grafikona 3-D grafikona koji želite da promenite ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na grafikon.
   Ovo prikazuje Alatke za grafikone, dodajući kartice Dizajn, rasporedi Oblikovanje .

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona koji želite da koristite.

   Grupa „Trenutni izbor“ na glavnoj traci programa Excel

 2. Tasterska prečica možete, umesto toga, kliknite na polje grafikona, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 1. Pređite na korak 3.

 3. Na kartici raspored , u grupi Pozadina izaberite stavku 3-D rotacija.

  Slika glavne trake programa Excel

 4. U kategoriji 3-D rotacija , u okviru Podešavanje razmere grafikona, uradite nešto od sledećeg:

  1. Da biste promenili dubinu grafikona, Navedite procenat dubine u polju dubine (% od osnove) .

  2. Da biste promenili dubine i visinu grafikona, opozovite izbor u polju za potvrdu Automatska skala , a zatim navedite procenat dubine i željenu visinu u poljima Visina (% od osnove) i dubinskoj osi (% od osnove) .

  3. Da biste koristili pravim uglom ose prikaza, potvrdite izbor u polju za potvrdu Pravim uglom osa i zatim navedite procenat dubine koje želite u okviru dubine (% od osnove) .

Vrh stranice

Obrnuti redosled grupa podataka u 3-D grafikonu

Možete da promenite redosled crtanja grupa podataka tako da veliki 3-D obeleživači ne blokiraju manje.

3-D grafikon prikazuje stornirane redosledom

 1. U grafikonu, kliknite na dugme dubinske ose ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na grafikon.
   Ovo prikazuje Alatke za grafikone, dodajući kartice Dizajn, rasporedi Oblikovanje .

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona koji želite da koristite.

   Grupa „Trenutni izbor“ na glavnoj traci programa Excel

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na dugme Izbor oblikovanja.

 3. U okviru Opcije ose kategorije, u okviru Opcije ose, potvrdite izbor grupa u obrnutim redosledom .

Vrh stranice

Koristite prozirnost u 3-D grafikonu

Iako prozirnosti može da se koristi u 3-D i 2-D grafikon je posebno korisno 3-D grafikona gde veće označivače podataka možete nejasne manjih.

 1. U 3-D grafikonu, kliknite na grupu podataka ili tačku podataka koje želite da učinite prozirnom ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na grafikon.
   Ovo prikazuje Alatke za grafikone, dodajući kartice Dizajn, rasporedi Oblikovanje .

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona koji želite da koristite.

   Grupa „Trenutni izbor“ na glavnoj traci programa Excel

 2. Tasterska prečica možete, umesto toga, kliknite na element grafikona za koji želite da promenite 3-D oblikovanje, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 1. Pređite na korak 3.

 3. Na kartici Raspored, u grupi Trenutni izbor kliknite na dugme Izbor oblikovanja.

 4. Kliknite na dugme Popuni, a zatim izaberite stavku puna Popuna, prelivili Popuna slikom ili teksturom.

 5. Kliknite na regulator na traku Prozirnost , a zatim prevucite regulator da biste Procenat prozirnosti koju želite da koristite.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×