Promena prikaza 3-D grafikona

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Da biste 3-D grafikona, kao što je 3-D stubičasti grafikon, 3-D linijski ili 3-D Površinski grafikon) lakši za čitanje, možete da promenite u 3-D formatu, rotacija i podešavanje razmere grafikona.

Grafikoni koji prikazuju elementi grafikona u 3-d prikazu bez korišćenja treću, osu dubine (kao što su kružnog grafikona u 3-D traka u 3-d prikazu ili naslagani oblasni u 3-D grafikonu), možete da promenite 3-D oblikovanje elemenata 3-D grafikona. Međutim, 3-D rotacije i opcije podešavanja razmere nisu dostupni za na pojedinačne elemente grafikona – možete da promenite 3-D rotaciju i podešavanje razmere za ceo grafikon samo.

3-D chart that displays a horizontal, vertical, and depth axis

Ako su manje označivače podataka skrivene iza veće od njih u 3-D grafikonu, možete obrnuti redosled grupa podataka koje su prikazane na grafikonu ili prozirnost možete da koristite da biste poboljšali vidljivost označivača podataka.

Napomene: 

 • U primerima su iz programa Excel, ali grafikoni su dostupne u programu Word, PowerPoint i Outlook kao i. Ako koristite jedan od ovih programa, funkcije su iste, ali možda male razlike u tome u početno grafikone.

 • Sledeća procedura odnosi se na Office 2013 i novijim verzijama. Uputstva za office 2010?

 1. Na radnom listu izaberite ćelije koje sadrže podatke koje želite da koristite za grafikon.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku grafikona ako samo vidite ikonu ili kliknite na grafikon koji želite da koristite.

  Dugmad za Excel grafikona

Takođe možete izabrati stavku pogledajte sve grafikone ikonu u donjem desnom uglu odeljku grafikone. To otvara dijalog "grafikon" u kojem možete da odaberete bilo koji tip grafikona. Svaka kategorija obično prikazuju 2D i 3D. Odaberite jednu.

 1. U 3-D grafikonu, kliknite na element grafikona, kao što su trake ili redove koje želite da promenite 3-D format ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona.

  1. Kliknite na grafikon.
   Ovo prikazuje Alatke za grafikone, dodajući kartice Dizajn i Oblikovanje .

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona koji želite da koristite.

   Trenutni izbor oblasti sa izborom elementa istaknuta

 2. Tasterska prečica možete, umesto toga, kliknite na element grafikona za koji želite da promenite 3-D oblikovanje, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 1. Pređite na korak 3.

 3. U grupi Trenutni izbor kliknite na dugme Oblikuj selekciju.

 4. Kliknite na dugme Efekti, izaberite stavku 3-D oblikovanje, a zatim izaberite neku od sledećih opcija.

  Dugme "grafikon efekti"

  1. Izaberite stavku reljef vrha ili dna reljef , a zatim izaberite stavku kosina format koji želite da koristite.

   U poljima Širina i Visina izaberite veličinu koju želite da koristite.

  2. Kliknite na dugme materijal, a zatim izaberite stavku efekat koji želite da koristite.

  Postavke 3D oblikovanja

  Napomena: Dostupnost ove opcije zavisi od toga na element grafikona koji ste izabrali. Neke opcije koje su predstavljeni u ovom dijalogu nisu dostupne za sve grafikone.

  Postavke u ovom dijalogu deluju na element grafikona koji ste izabrali. Ako odaberete celom grafikonu, kreira okvire, dok ako ste odabrali grupu podataka, to funkcioniše samo na elementima toj grupi.

Možete da promenite dubina grafikona u 3-D grafikona osa, dubinu razmaka 3-D grafikona sa perspektivom i Širina razmaka 3-D trakastih ili stubičastih grafikona.

 1. Izaberite stavku 3-D grafikona koji želite da promenite.

 2. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Izabrane grupe podataka.

 3. Na kartici Oblikovanje grupe podataka , izaberite stavku Opcije grupa, a zatim izaberite dubinu i širinu opcije koje želite da koristite.

  Podešavanje grupe razmak dubinu i širinu svojstva podataka

Napomena: Dostupnost ove opcije zavisi od toga na element grafikona koji ste izabrali. Neke opcije koje su predstavljeni u ovom dijalogu nisu dostupne za grafikone.

 1. Kliknite na polje grafikona 3-D grafikona koji želite da rotirate ili izaberite grafikona sa liste elemenata grafikona u okviru trenutni izbor na kartici "Oblikovanje".

 2. Tasterska prečica možete, umesto toga, kliknite na polje grafikona, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 1. Pređite na korak 3.

 3. Na kartici Oblikovanje oblasti grafikona , kliknite na dugme efekti, a zatim izaberite stavku 3-D rotacija.

  Dugme "grafikon efekti"

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  3D rotacija svojstva

  1. Da biste promenili rotaciju, izaberite željeni stepen rotacije u poljima Rotacije X i Y rotaciju .

   Napomena: Grafikoni može da rotira oko horizontalne i vertikalne ose, ali nikad ne oko dubinske ose. Stoga, nije moguće navesti stepen rotacije u polju Z .

  2. Da biste promenili polje prikaza na grafikonu, kliknite na željeni stepen perspektive koje želite u okviru perspektive ili kliknite na dugmad Suzi polje prikaza ili Proširi polje prikaza dok ste dostigli rezultat koji želite.

   Dugmad za polje prikaza

   Napomena: Neke opcije koje su predstavljeni u ovom dijalogu nisu dostupne za grafikone. Ne mogu da poništavaju opcije koje ste promenili prethodne postavke.

Možete da promenite razmeru 3-D grafikona tako što ćete navesti njegove visine i dubinu kao procenat osnovnog grafikona.

 1. Kliknite na polje grafikona 3-D grafikona koji želite da promenite ili izaberite grafikona sa liste elemenata grafikona u okviru trenutni izbor na kartici "Oblikovanje".

 2. Tasterska prečica možete, umesto toga, kliknite na polje grafikona, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 1. Pređite na korak 3.

 3. U dijalogu " Oblikovanje oblasti grafikona " izaberite stavku 3-D rotacija.

  3D rotacija svojstva

 4. U svojstvima 3-D rotacija , uradite nešto od sledećeg:

  1. Da biste promenili dubinu grafikona, navedite procenat dubine u polju dubine (% od osnove) .

  2. Da biste promenili dubine i visinu grafikona, opozovite izbor u polju za potvrdu Automatska skala , a zatim navedite procenat dubine i željenu visinu u poljima Visina (% od osnove) i dubinskoj osi (% od osnove) .

  3. Da biste koristili pravim uglom ose prikaza, potvrdite izbor u polju za potvrdu Pravim uglom osa i zatim navedite procenat dubine koje želite u okviru dubine (% od osnove) .

Možete da promenite redosled crtanja grupa podataka tako da veliki 3-D obeleživači ne blokiraju manje.

3-D chart displayed in reversed order

 1. U grafikonu, kliknite na dugme dubinske ose ili sa liste elemenata grafikona u okviru trenutni izbor na kartici oblikovanje izaberite dubinske ose.

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Ova selekcija kliknite na dugme Oblikuj selekciju.

 3. U okviru Opcije ose kategorije, u okviru Opcije ose, potvrdite izbor grupa u obrnutim redosledom .

  Opcije 3D grupe obrnutim redosledom

Iako prozirnosti može da se koristi u 3-D i 2-D grafikon je posebno korisno 3-D grafikona gde veće označivače podataka možete nejasne manja od njih.

 1. U 3-D grafikonu, kliknite na grupu podataka ili tačku podataka koje želite da učinite prozirnom ili izaberite grupu podataka sa liste elemenata grafikona u okviru trenutni izbor na kartici "Oblikovanje".

 2. Tasterska prečica možete, umesto toga, kliknite na element grafikona za koji želite da promenite 3-D oblikovanje, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 1. Pređite na korak 3.

 3. Na kartici Oblikovanje, u grupi Ova selekcija kliknite na dugme Oblikuj selekciju.

 4. Izaberite stavku Popuna i linija, kliknite na dugme popunii izaberite stavku puna popuna, prelivili Popuna slikom ili teksturom.

  Popuna i linija svojstva

 5. Izaberite stavku i odaberite boju ako želite da promenite boje element.

 6. Kliknite na regulator na traku Prozirnost , a zatim prevucite ga procenat prozirnosti koju želite da koristite.

Kreiranje grafikona XY ili red u sistemu Office 2010

 1. Na radnom listu izaberite ćelije koje sadrže podatke koje želite da koristite za grafikon.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Grafikoni uradite nešto od sledećeg.

  Slika Excel trake

  • Da biste kreirali 3-D stubičasti grafikon, kliknite na kolonu, a zatim u okviru 3-D stubičasti grafikon, kliknite na dugme 3-D stubičasti grafikon.

  • Da biste kreirali grafikon 3-D cilindrični, kliknite na kolonu, a zatim u okviru cilindrični, izaberite stavku 3-D cilindrični.

  • Da biste kreirali 3-D kupasti grafikon, kliknite na kolonu, a zatim u okviru kupasti, izaberite stavku 3-D kupasti.

  • Da biste kreirali 3-D piramidalni grafikon, kliknite na kolonu, a zatim u okviru piramida, izaberite stavku 3-D piramide.

  • Da biste kreirali 3-D linijski grafikon, kliknite na Red, a zatim u okviru 3-D linijski, izaberite stavku 3-D linijski.

  • Da biste kreirali 3-D oblasnih grafikona, kliknite na oblast, a zatim u okviru 3-D oblasnih, izaberite stavku 3-D oblasnih.

  • Da biste kreirali 3-D Površinski grafikon, kliknite na dugme Druge grafikone, a zatim u okviru površinski, izaberite stavku 3-D površinski ili 3-D Površinski grafikon sa skiciranim konturama.

   Savet: Ekranska napomena prikazuje ime tipa grafikona kada postavite pokazivač miša iznad bilo kog tipa ili podtipa grafikona. Više informacija o tipovima grafikona koje možete da koristite potražite u članku Dostupni tipovi grafikona.

 1. U 3-D grafikonu, kliknite na element grafikona za koji želite da promenite 3-D oblikovanje ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona.

  1. Kliknite na grafikon.
   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone i dodatne kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona koji želite da koristite.

   excel ribbon image

 2. Tasterska prečica možete, umesto toga, kliknite na element grafikona za koji želite da promenite 3-D oblikovanje, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 1. Pređite na korak 3.

 3. Na kartici Raspored, u grupi Trenutna selekcija izaberite stavku Oblikuj selekciju.

 4. Izaberite stavku 3-D oblikovanje, a zatim izaberite neku od sledećih opcija.

  1. U okviru reljef, gornje i donjei zatim izaberite stavku kosina format koji želite da koristite. U poljima Širina i Visina izaberite veličinu koju želite da koristite.

  2. U okviru površinski, materijali zatim izaberite željeni efekat koji želite da koristite.

   Napomena: Dostupnost ove opcije zavisi od toga na element grafikona koji ste izabrali. Neke opcije koje su predstavljeni u ovom dijalogu nisu dostupne za grafikone.

Savet: Takođe možete da koristite ovu proceduru da biste promenili 3-D oblikovanja elemenata grafikona u 2-D grafikon.

Možete da promenite dubina grafikona u 3-D grafikona osa, dubinu razmaka 3-D grafikona sa perspektivom i Širina razmaka 3-D trakastih ili stubičastih grafikona.

 1. Izaberite stavku 3-D grafikona koji želite da promenite.

 2. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Izabrane grupe podataka.

 3. Na kartici Opcije , izaberite dubinu i širinu opcije koje želite da koristite.

 1. Kliknite na polje grafikona 3-D grafikona koji želite da rotirate ili uradite sledeće da biste izabrali polje grafikona sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na grafikon.
   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone i dodatne kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona koji želite da koristite.

   excel ribbon image

 2. Tasterska prečica možete, umesto toga, kliknite na polje grafikona, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 1. Pređite na korak 3.

 3. Na kartici raspored , u grupi pozadina izaberite stavku 3-D rotacija.

  Slika Excel trake

 4. U kategoriji 3-D rotacija , u okviru rotacija, uradite nešto od sledećeg:

  1. Da biste promenili rotaciju, izaberite željeni stepen rotacije u poljima za potvrdu X i Y .

   Napomena: Grafikoni može da rotira oko horizontalne i vertikalne ose, ali nikad ne oko dubinske ose. Stoga, nije moguće navesti stepen rotacije u polju Z .

  2. Da biste promenili polje prikaza na grafikonu, kliknite na željeni stepen perspektive koje želite u okviru perspektive ili kliknite na dugmad Suzi polje prikaza ili Proširi polje prikaza dok ste dostigli rezultat koji želite.

   Napomena: Neke opcije koje su predstavljeni u ovom dijalogu nisu dostupne za grafikone. Ne mogu da poništavaju opcije koje ste promenili prethodne postavke.

Možete da promenite razmeru 3-D grafikona tako što ćete navesti njegove visine i dubinu kao procenat osnovnog grafikona.

 1. Kliknite na polje grafikona 3-D grafikona koji želite da promenite ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na grafikon.
   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone i dodatne kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona koji želite da koristite.

   excel ribbon image

 2. Tasterska prečica možete, umesto toga, kliknite na polje grafikona, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 1. Pređite na korak 3.

 3. Na kartici raspored , u grupi pozadina izaberite stavku 3-D rotacija.

  Slika Excel trake

 4. U kategoriji 3-D rotacija , u okviru Podešavanje razmere grafikona, uradite nešto od sledećeg:

  1. Da biste promenili dubinu grafikona, navedite procenat dubine u polju dubine (% od osnove) .

  2. Da biste promenili dubine i visinu grafikona, opozovite izbor u polju za potvrdu Automatska skala , a zatim navedite procenat dubine i željenu visinu u poljima Visina (% od osnove) i dubinskoj osi (% od osnove) .

  3. Da biste koristili pravim uglom ose prikaza, potvrdite izbor u polju za potvrdu Pravim uglom osa i zatim navedite procenat dubine koje želite u okviru dubine (% od osnove) .

Možete da promenite redosled crtanja grupa podataka tako da veliki 3-D obeleživači ne blokiraju manje.

3-D chart displayed in reversed order

 1. U grafikonu, kliknite na dugme dubinske ose ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na grafikon.
   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone i dodatne kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona koji želite da koristite.

   excel ribbon image

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Ova selekcija kliknite na dugme Oblikuj selekciju.

 3. U okviru Opcije ose kategorije, u okviru Opcije ose, potvrdite izbor grupa u obrnutim redosledom .

Iako prozirnosti može da se koristi u 3-D i 2-D grafikon je posebno korisno 3-D grafikona gde veće označivače podataka možete nejasne manja od njih.

 1. U 3-D grafikonu, kliknite na grupu podataka ili tačku podataka koje želite da učinite prozirnom ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na grafikon.
   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone i dodatne kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona koji želite da koristite.

   excel ribbon image

 2. Tasterska prečica možete, umesto toga, kliknite na element grafikona za koji želite da promenite 3-D oblikovanje, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 1. Pređite na korak 3.

 3. Na kartici Raspored, u grupi Trenutna selekcija izaberite stavku Oblikuj selekciju.

 4. Kliknite na dugme popuni, a zatim izaberite stavku puna popuna, prelivili Popuna slikom ili teksturom.

 5. Kliknite na regulator na traku Prozirnost , a zatim prevucite regulator da biste procenat prozirnosti koju želite da koristite.

Saznajte kako možete da promenite rotaciju ili perspektive 3-D grafikona u programu Word za Mac, PowerPoint for Mac i programa Excel za Mac.

Napomena: Snimke ekrana u sledeću proceduru ste odvedeni u programu Excel, iako funkcionalnost je ista u programima Word i PowerPoint.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim kliknite na kartici " Oblikovanje " na traci.

 2. Izaberite stavku Efekti oblika, a zatim izaberite stavku 3-D rotacija, a izaberite stavku Opcije za 3-D rotaciju.

  Opcije 3-D rotacije
 3. U oknu Oblikuj polje grafikona , u odeljku 3-D rotacija , uradite sledeće:

  Okno za oblikovanje grafikona
  1. Da biste promenili rotaciju, u poljima za Rotaciju X i Y rotacija unesite željeni stepen rotacije.

  2. Unesite željeni stepen perspektivu koju želite da biste promenili perspektive, u okviru perspektive . Možete da koristite i Ikona Suzi polje prikaza i Proširi polje prikaza ikona strelice da biste suzili ili proširili polje prikaza.

Takođe pogledajte

Ažuriranje podataka u postojećem grafikonu

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×