Promena načina plaćanja za Office 365 za preduzeća

Kada kupujete Office 365 za preduzeća, birate plaćanje putem kreditne kartice ili računa u banci, plaćanje po fakturi ili plaćanje pomoću unapred plaćene šifre proizvoda. Možete se prebacivati između plaćanja putem kreditne kartice ili računa u banci i plaćanja po fakturi u bilo kom trenutku u toku pretplate. Ako ste platili pomoću unapred plaćene šifre proizvoda, možete da se prebacite na plaćanje putem kreditne kartice ili računa u banci ili na plaćanje po fakturi nakon što istekne period licenciranja. Kada se prebacite između načina plaćanja, vaši korisnici će i dalje imati iste dodeljene licence kao pre.

Važno: Plaćanje pomoću računa u banci nije dostupno u Japanu.

Želite da promenite učestalost plaćanja? Ako želite da promenite koliko često plaćate vašu pretplatu na Office 365 za preduzeća, bilo iz godišnje u mesečnu ili iz mesečne u godišnju, morate da se obratite podršci za Office 365 za pomoć.

Želite samo da promenite kreditnu karticu ili informacije o računu u banci? Pogledajte Dodavanje, ažuriranje ili uklanjanje kreditne kartice u usluzi Office 365 za preduzeća.

Šta ako imam razliku salda?

Ako se prebacujete sa fakture na kreditnu karticu ili račun u banci, postojeći troškovi fakture neće biti preneti na kreditnu karticu ili račun u banci, zato platite razliku salda bankovnim transferom. U nekim oblastima možete da platite razliku salda takođe i čekom. Pogledajte fakturu da biste dobili više informacija o plaćanju razlike salda.

Ako se prebacujete sa kreditne kartice ili računa u banci na fakturu, bilo kakva razlika salda će biti preneta na sledeću fakturu.

Napomena: Ako plaćate kreditnom karticom, a vaša kartica je odbijena, primićete e-poruku koja vas obaveštava da nismo mogli da obradimo plaćanje. Možete da ažurirate informacije o kreditnoj kartici i da odmah prosledite plaćanje pomoću dugmeta Plati odmah na stranici Pretplate. Više informacija potražite u članku „Šta ako je moja kreditna kartica istekla i istekao je rok plaćanju?” u Platite račun za Office 365 ili Azure.

Kada kupujete Office 365 za preduzeća, birate plaćanje putem kreditne kartice ili računa u banci, plaćanje po fakturi ili plaćanje pomoću unapred plaćene šifre proizvoda. Možete se prebacivati između plaćanja putem kreditne kartice ili računa u banci i plaćanja po fakturi u bilo kom trenutku u toku pretplate. Ako ste platili pomoću unapred plaćene šifre proizvoda, možete da se prebacite na plaćanje putem kreditne kartice ili računa u banci ili na plaćanje po fakturi nakon što istekne period licenciranja.

Napomena: Kada promenite način plaćanja, vaši korisnici će i dalje imati dodeljene iste licence kao ranije.

Želite da promenite učestalost plaćanja? Ako želite da promenite koliko često plaćate vašu pretplatu na Office 365 za preduzeća, bilo iz godišnje u mesečnu ili iz mesečne u godišnju, morate da se obratite podršci za Office 365 za pomoć.

Želite samo da promenite kreditnu karticu ili informacije o računu u banci? Pogledajte Dodavanje, ažuriranje ili uklanjanje kreditne kartice u usluzi Office 365 za preduzeća.

Šta ako imam razliku salda?

Ako se prebacujete sa fakture na kreditnu karticu ili račun u banci, postojeći troškovi fakture neće biti preneti na kreditnu karticu ili račun u banci, zato platite razliku salda bankovnim transferom. U nekim oblastima možete da platite razliku salda takođe i čekom. Pogledajte fakturu da biste dobili više informacija o plaćanju razlike salda.

Ako se prebacujete sa kreditne kartice ili računa u banci na fakturu, bilo kakva razlika salda će biti preneta na sledeću fakturu.

Napomena: Ako plaćate kreditnom karticom, a vaša kartica je odbijena, primićete e-poruku koja vas obaveštava da nismo mogli da obradimo plaćanje. Možete da ažurirate informacije o kreditnoj kartici i da odmah prosledite plaćanje pomoću dugmeta Plati odmah na stranici Pretplate. Više informacija potražite u članku „Šta ako je moja kreditna kartica istekla i istekao je rok plaćanju?” u Platite račun za Office 365 ili Azure.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Savet: Sledeći koraci se odnose na samo pojedinačne pretplate. Ako imate više pretplata u vašoj organizaciji, obavite ove korake za svaku pretplatu koju želite da promenite.

Kada pređete sa plaćanja po fakturi na plaćanje putem kreditne kartice ili računa u banci, automatski ćemo napraviti novu pretplatu za vas, premestićemo vaše korisnike na novu pretplatu, a zatim ćemo onemogućiti staru pretplatu. Ne brinite, vaši korisnici neće osetiti ometanje usluge, a sve njihove informacije će biti dostupne u novoj pretplati.

 1. U centru administracije, idite na stranicu Pretplate ili odaberite stavke Naplata> Pretplate.

 2. Odaberite pretplatu koju želite da promenite. U odeljku Detalji o plaćanju odaberite Promena detalja o plaćanju.

  Snimak ekrana odeljka „Način plaćanja“ kartice sa pretplatom za pretplatu koja se plaća preko fakture.

 3. U oknu Promena detalja o plaćanju odaberite stavku Promena načina plaćanja.

  Okno „Promena detalja o plaćanju“ za pretplatu koja se trenutno plaća preko fakture.
 4. U dijalogu Promena načina plaćanja odaberite Nastavi.

  Obaveštenje koje se prikazuje kada se prebacite sa plaćanja preko fakture na plaćanje kreditnom karticom ili preko bankovnog računa.
 5. Na stranici Kako ovo izgleda? možete opcionalno da povećate broj korisničkih licenci koje želite za ovu pretplatu. Da biste nastavili odaberite stavku Dalje.

 6. Neke pretplate imaju mogućnost izbora mesečne ili godišnje obaveze. Ako vidite izbor za godišnje ili mesečno plaćanje na stranici Kako želite da platite?, odaberite koliko često želite da plaćate.

  Odeljak o načinu plaćanja na stranici „Kako želite da platite“ pokazuje opcije godišnjeg i mesečnog plaćanja.
 7. Na listi Način plaćanja izaberite ili Postojeća kartica, Nova kreditna kartica ili Novi račun u banci.

  Odeljak o načinu plaćanja na stranici „Kako želite da platite“, sa proširenim padajućim okvirom za opcije plaćanja.
 8. Ako ste odabrali opciju Nova kreditna kartica ili Novi račun u banci u 9. koraku, popunite ostatak informacija o plaćanju.

 9. Kada završite popunjavanje obrasca, odaberite Pošalji porudžbinu.

Kad se vratite na stranicu Pretplate, videćete da je stara pretplata označena sa Onemogućena, a nova sa Aktivna. Možete da pustite da stara pretplata istekne.

Savet: Sledeći koraci se odnose na samo pojedinačne pretplate. Ako imate više pretplata u vašoj organizaciji, obavite ove korake za svaku pretplatu koju želite da promenite.

Kada pređete sa plaćanja po fakturi na plaćanje putem kreditne kartice ili računa u banci, automatski ćemo napraviti novu pretplatu za vas, premestićemo vaše korisnike na novu pretplatu, a zatim ćemo onemogućiti staru pretplatu. Ne brinite, vaši korisnici neće osetiti ometanje usluge, a sve njihove informacije će biti dostupne u novoj pretplati.

 1. U centru administracije, idite na stranicu Pretplate ili odaberite stavke Naplata> Pretplate.

 2. Odaberite pretplatu koju želite da promenite. U odeljku Detalji o plaćanju odaberite Promena detalja o plaćanju.

  Snimak ekrana odeljka „Način plaćanja“ kartice sa pretplatom za pretplatu koja se plaća preko fakture.

 3. U oknu Promena detalja o plaćanju odaberite stavku Promena načina plaćanja.

  Okno „Promena detalja o plaćanju“ za pretplatu koja se trenutno plaća preko fakture.
 4. U dijalogu Promena načina plaćanja odaberite Nastavi.

  Obaveštenje koje se prikazuje kada se prebacite sa plaćanja preko fakture na plaćanje kreditnom karticom ili preko bankovnog računa.
 5. Na stranici Kako ovo izgleda? možete opcionalno da povećate broj korisničkih licenci koje želite za ovu pretplatu. Da biste nastavili odaberite stavku Dalje.

 6. Neke pretplate imaju mogućnost izbora mesečne ili godišnje obaveze. Ako vidite izbor za godišnje ili mesečno plaćanje na stranici Kako želite da platite?, odaberite koliko često želite da plaćate.

  Odeljak o načinu plaćanja na stranici „Kako želite da platite“ pokazuje opcije godišnjeg i mesečnog plaćanja.
 7. Na listi Način plaćanja izaberite ili Postojeća kartica, Nova kreditna kartica ili Novi račun u banci.

  Odeljak o načinu plaćanja na stranici „Kako želite da platite“, sa proširenim padajućim okvirom za opcije plaćanja.
 8. Ako ste odabrali opciju Nova kreditna kartica ili Novi račun u banci u 9. koraku, popunite ostatak informacija o plaćanju.

 9. Kada završite popunjavanje obrasca, odaberite Pošalji porudžbinu.

Kad se vratite na stranicu Pretplate, videćete da je stara pretplata označena sa Onemogućena, a nova sa Aktivna. Možete da pustite da stara pretplata istekne.

Napomena: Opcija plaćanja fakturom je dostupna samo ako je pretplata na Office 365 veća od određenog iznosa (koji zavisi od lokacije usluge). Za plaćanje većih iznosa putem fakture može biti potrebna provera kredita. Da biste saznali više, pročitajte članak Plaćanje pretplate na Office 365 za preduzeća.

 1. U centru administracije, idite na stranicu Pretplate ili odaberite stavke Naplata> Pretplate.

 2. Odaberite pretplatu koju želite da promenite. U odeljku Način plaćanja odaberite Promena detalja o plaćanju.

  Odeljak „Način plaćanja“ kartice sa pretplatom za pretplatu koja se plaća kreditnom karticom.
 3. U oknu Promena detalja o plaćanju odaberite stavku Promena načina plaćanja.

  Savet: Ako se veza Promena načina plaćanja ne prikazuje, to znači da prebacivanje sa kreditne kartice ili računa u banci na fakturu nije dostupno za pretplatu, jer pretplata ne ispunjava minimalni iznos troška za naplatu po fakturi. Minimalni iznos troška neophodnog za plaćanje po fakturi razlikuje se po geografskoj lokaciji.

  Okno „Promena detalja o plaćanju“ za pretplatu koja se trenutno plaća kreditnom karticom, ali može da se promeni na plaćanje preko fakture.
 4. U dijalogu Promena načina plaćanja odaberite Nastavi.

  Obaveštenje koje se prikazuje kada se prebacite sa kreditne kartice ili bankovnog računa na plaćanje preko fakture.
 5. Odaberite U redu da biste se vratili u centar administracije.

  Snimak ekrana obaveštenja o potvrdi koje se prikazuje nakon što se pretplata prebaci na plaćanje preko fakture.

Napomena: Opcija plaćanja fakturom je dostupna samo ako je pretplata na Office 365 veća od određenog iznosa (koji zavisi od lokacije usluge). Za plaćanje većih iznosa putem fakture može biti potrebna provera kredita. Da biste saznali više, pročitajte članak Plaćanje pretplate na Office 365 za preduzeća.

 1. U centru administracije, idite na stranicu Pretplate ili odaberite stavke Naplata> Pretplate.

 2. Odaberite pretplatu koju želite da promenite. U odeljku Način plaćanja odaberite Promena detalja o plaćanju.

  Odeljak „Način plaćanja“ kartice sa pretplatom za pretplatu koja se plaća kreditnom karticom.
 3. U oknu Promena detalja o plaćanju odaberite stavku Promena načina plaćanja.

  Savet: Ako se veza Promena načina plaćanja ne prikazuje, to znači da prebacivanje sa kreditne kartice ili računa u banci na fakturu nije dostupno za pretplatu, jer pretplata ne ispunjava minimalni iznos troška za naplatu po fakturi. Minimalni iznos troška neophodnog za plaćanje po fakturi razlikuje se po geografskoj lokaciji.

  Okno „Promena detalja o plaćanju“ za pretplatu koja se trenutno plaća kreditnom karticom, ali može da se promeni na plaćanje preko fakture.
 4. U dijalogu Promena načina plaćanja odaberite Nastavi.

  Obaveštenje koje se prikazuje kada se prebacite sa kreditne kartice ili bankovnog računa na plaćanje preko fakture.
 5. Odaberite U redu da biste se vratili u centar administracije.

  Snimak ekrana obaveštenja o potvrdi koje se prikazuje nakon što se pretplata prebaci na plaćanje preko fakture.

U bilo kom trenutku možete da koristite sledeće korake da biste proverili koji metod plaćanja je konfigurisan za pretplatu.

 1. U centru administracije, idite na stranicu Pretplate ili odaberite stavke Naplata> Pretplate.

 2. Odaberite pretplatu koju želite da proverite. Metod plaćanja koji je konfigurisan za pretplatu se prikazuje u okviru Način plaćanja i može da izgleda kao neki od sledećih snimaka ekrana:

  Korisnički interfejs načina plaćanja pokazuje da je ova pretplata konfigurisana na plaćanje preko fakture. Odeljak „Način plaćanja“ kartice sa pretplatom za pretplatu koja se plaća kreditnom karticom.

U bilo kom trenutku možete da koristite sledeće korake da biste proverili koji metod plaćanja je konfigurisan za pretplatu.

 1. U centru administracije, idite na stranicu Pretplate ili odaberite stavke Naplata> Pretplate.

 2. Odaberite pretplatu koju želite da proverite. Metod plaćanja koji je konfigurisan za pretplatu se prikazuje u okviru Način plaćanja i može da izgleda kao neki od sledećih snimaka ekrana:

  Korisnički interfejs načina plaćanja pokazuje da je ova pretplata konfigurisana na plaćanje preko fakture. Odeljak „Način plaćanja“ kartice sa pretplatom za pretplatu koja se plaća kreditnom karticom.

Kad kupite Office 365 kojim upravlja 21Vianet u Kini, birate opciju plaćanja po fakturi ili plaćanjem na mreži koristeći Alipay ili China UnionPay. Kasnije možete da promenite način plaćanja tako što ćete pozvati podršku i ponovo proći kroz proces kupovine.

Napomena: Ako je cena pretplate za Office 365 manja od određenog iznosa (koji se menja u zavisnosti od lokacije usluge), opcija načina plaćanja po fakturi nije dostupna. Ako je cena pretplate veća od određenog iznosa, imaćete opciju da platite po fakturi. Za veće iznose plaćanja po fakturi može biti zatražena provera kreditne sposobnosti.

 1. Pozovite 21Vianet tim za podršku.

 2. Pričekajte dok agent podrške ne stavi pretplatu u stanje „otkazana – smanjena funkcionalnost“ ili „istekla“. Ne brinite, korisnici će i dalje moći da koriste svoje usluge dok ovaj korak traje.

 3. Dok ste na vezi sa agentom usluge kupite novu pretplatu i, tokom odjavljivanja, odaberite način plaćanja na koji želite da se prebacite.

Kad završite ove korake, način plaćanja će biti promenjen, a korisnici će i dalje imati dodeljene iste licence kao i ranije.

Ostavite komentar

Da li su ovi koraci bili korisni? Ako jesu, javite nam na dnu ove teme. Ako nisu i još uvek imate problema, recite nam šta ste pokušavali da uradite i na koje ste probleme naišli.

I dalje vam je potrebna pomoć? Obratite se podršci.

Dobijanje pomoći sa foruma Office 365 zajednice Administratori: Prijavite se i kreirajte zahtev za uslugu Administratori: Pozovite podršku

Takođe pogledajte

Naplata u usluzi Office 365 za preduzeća – pomoć za administratore

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×