Promena formata oznaka podataka u grafikonu

Za oznake podataka postoji mnoštvo opcija oblikovanja. Sve one se obavljaju u oknu zadataka Oblikovanje oznaka podataka. Da biste došli dotle, posle dodavanja oznaka podataka izaberite oznaku podataka za oblikovanje, a zatim izaberite stavke Elementi grafikona Dugme „Elementi grafikona“ > Oznake podataka > Još opcija.

Da biste otišli u odgovarajuću oblast, kliknite na jednu od četiri doleprikazane ikone (Popuna i linija, Efekti, Veličina i svojstva (Raspored i svojstva u programima Outlook ili Word) ili Opcije oznake).

Okno „Oblikovanje oznaka podataka“

Savet   Uverite se da je izabrana samo jedna oznaka podataka, a zatim, da biste na druge tačke podataka u grupi brzo primenili prilagođeno oblikovanje oznaka podataka, izaberite stavke Opcije oznake >Grupe oznaka podataka > Kloniraj trenutnu oznaku.

Evo postepenog uputstva za neke od najpopularnijih stvari koje možete da uradite.

Želim da izvršim sledeću radnju

Povezivanje oznaka podataka sa tačkama podataka pomoću linija vodilja

Promena izgleda linija vodilja

Promena izgleda oznaka podataka

Promena oblika oznake podataka

Promena veličine oznake podataka

Dodavanje polja oznaci podataka

Povezivanje oznaka podataka sa tačkama podataka pomoću linija vodilja

Linija koja povezuje oznaku podataka i povezanu tačku podataka naziva se linija vodilja – korisna je kada postavite oznaku podataka daleko od tačke podataka. Da biste grafikonu dodali liniju vodilju, kliknite na oznaku i prevucite je kada vidite ukrštenu strelicu. Ako premestite oznaku podataka, linija vodilja se automatski prilagođava i prati oznaku. U ranijim verzijama su samo kružni grafikoni imali ovu funkcionalnost – sada je imaju sve vrste grafikona sa oznakama podataka.

Deo linijskog grafikona sa linijama vodiljama
Linijski grafikon sa linijama vodiljama

Vrh stranice

Promena izgleda linija vodilja

 1. Kliknite na linije za povezivanje koje želite da izmenite.

 2. Kliknite na Popuna i linija > Linija i izvršite izmene koje želite.

  Ikona „Linija“ u oknu „Opcije oblikovanja linija vodilja“

Vrh stranice

Promena izgleda oznaka podataka

Možete uraditi mnogo toga da biste promenili izgled oznake podataka, poput promene boje ivice oznake podataka radi naglašavanja.

 1. Kliknite na oznake podataka čiju ivicu želite da promenite. Kliknite dvaput da biste promenili ivicu samo za jednu oznaku.

 2. Kliknite na Popuna i linija > Ivica i izvršite izmene koje želite.

  Kartica „Popuna i linija“ u oknu zadatka „Oblikovanje oznake podataka“

  Savet    Oznaku možete posebno istaknuti dodavanjem efekta. Izaberite stavku Efekti i izaberite efekat. Pazite samo da ne preterate.

  Kartica „Efekti“ u oknu „Oblikovanje oznake podataka“

Vrh stranice

Promena oblika oznaka podataka

Oznaku možete napraviti u skoro bilo kom obliku ako želite da personalizujete grafikon.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na oznaku koju želite da promenite i izaberite stavku Promeni oblike oznake podataka.

  Komanda menija „Primeni oblik oznake podataka“ i galerija oblika

 2. Izaberite željeni oblik.

Vrh stranice

Promena veličine oznaka podataka

Kliknite na oznaku podataka i prevucite je na veličinu koju želite.

Savet   Možete da podesite druge opcije veličine (Excel i PowerPoint) i poravnanja u okviru stavki Veličina i svojstva (Raspored i svojstva u programima Outlook ili Word). Kliknite dvaput na oznaku podataka i izaberite stavku Veličina i svojstva.

Ikona i okno „Veličina i svojstva oblikovanja oznake podataka“

Vrh stranice

Dodavanje polja oznaci podataka

Oznaci podataka možete dodati ugrađeno polje grafikona, kao što je serija ili ime kategorije. Ali mnogo je efektnije dodati referencu na ćeliju sa tekstom objašnjenja ili izračunatom vrednošću.

Deo grafikona koji prikazuje oznaku podataka sa tekstom u ćeliji
Grafikon sa oznakom podataka koji sadrži vrednost podataka i tekst objašnjenja.
 1. Kliknite na oznaku podataka, kliknite desnim tasterom miša na nju i izaberite stavku Umetni polje oznake podataka.

  Ako ste izabrali celu grupu podataka, nećete videti ovu komandu. Uverite se da ste izabrali samo jednu oznaku podataka.

  Komanda „Umetni polje oznake podataka“ u priručnom meniju

 2. Kliknite na polje koje želite da dodate oznaci podataka.

  Izbori komande „Umetni polje oznake podataka“

 3. Da biste povezali oznaku podataka sa referencom na ćeliju, kliknite na [Ćelija] Odaberite ćeliju i unesite referencu na ćeliju.

  Polje „Referenca na polje oznake podataka“

Savet   Da biste prešli sa prilagođenog teksta na unapred ugrađene oznake podataka, izaberite stavku Poništi tekst oznake u okviru stavke Opcije oznake.

Vrh stranice

Primenjuje se na: PowerPoint 2013, Outlook 2013, Excel Online, Excel 2013, Word 2013Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik