Promena širine kolone i visine reda

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Na radnom listu, možete da navedete širinu kolone od 0 (nula) do 255. Ova vrednost predstavlja broj znakova koji se može prikazati u ćeliji koja će biti oblikovana standardni font. Podrazumevana Širina kolone je 8,43 znakova. Ako kolona ima širinu od 0 (nula), kolona će biti skrivena.

Možete da navedete visinu reda od 0 (nula) do 409. Ova vrednost predstavlja meru visine u tačkama (1 tačka iznosi približno 1/72 inča ili 0.035 cm). Podrazumevana visina reda je 12,75 tačaka (približno 1/6 inča ili 0,4 cm). Ako red sadrži visine od 0 (nula), red je skrivena.

Ako radite u prikazu rasporeda na stranici (kartica "Prikaz ", grupi Prikazi radne sveske , dugme " Raspored na stranici "), možete da navedete u širinu kolone ili reda visinu u inčima. U ovom prikazu inča su mernu jedinicu podrazumevano, ali možete da promenite merne jedinice u centimetre ili milimetre. Na kartici datoteka kliknite na dugme Opcije, izaberite kategoriju Više opcija i u okviru Prikaz, izaberite neku od opcija sa liste Jedinica lenjira .

Podešavanje određene širine kolone

 1. Izaberite kolone koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Na kartici „Početak“ izaberite stavku „Oblikovanje“.

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Širina kolone.

 4. U polju Širina kolone otkucajte željenu vrednost.

 5. Kliknite na dugme U redu.

  Savet : Da biste brzo podesili širinu jedne kolone, kliknite desnim tasterom miša na izabranu kolonu, izaberite stavku Širina kolone, otkucajte željenu vrednost, a zatim kliknite na dugme U redu.

Promena širine kolone tako da se sadržaj automatski uklopi (automatsko uklapanje)

 1. Izaberite kolone koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Na kartici „Početak“ izaberite stavku „Oblikovanje“.

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Automatski uklopi širinu kolone.

  Napomena : Da biste brzo izvršili automatsko uklapanje za sve kolone na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim kliknite dvaput na bilo koju granicu između zaglavlju dvaju kolona.

Dugme „Izaberi sve“

Podudaranje širine kolone sa drugom kolonom

 1. Izaberite ćeliju u koloni sa širinom koju želite da koristite.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C ili na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj.

  Na kartici „Početak“ kliknite na dugme „Kopiraj“

 3. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju u ciljnoj koloni, postavite pokazivač na stavku Specijalno nalepi, a zatim kliknite na dugme Zadrži izvorne širine kolona Slika dugmeta

Promena podrazumevane širine za sve kolone na radnom listu ili u radnoj svesci

Vrednost podrazumevane širine kolona ukazuje na prosečan broj znakova standardnog fonta koji mogu da se uklope u ćeliju. Za podrazumevanu širinu kolona na radnom listu ili u radnoj svesci možete da navedete i drugi broj.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili podrazumevanu širinu kolona za radni list, kliknite na karticu lista.

  • Da biste promenili podrazumevanu širinu kolona za celu radnu svesku, kliknite desnim tasterom miša na karticu lista, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Izaberi sve listovepriručni meniTE000127572

   Izaberite karticu „List“

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Na kartici „Početak“ izaberite stavku „Oblikovanje“.

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Podrazumevana širina.

 4. U polju Standardna širina kolone otkucajte novu meru, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Savet : Ako želite da definišete podrazumevanu širinu kolone za sve nove radne sveske i radne listove, možete da kreirate predložak radne sveske ili predložak radnog lista, a zatim zasnivate sve nove radne sveske ili radne listove na tim predlošcima.

Promena širine kolona pomoću miša

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste promenili širinu jedne kolone, prevlačite granicu sa desne strane naslova kolone dok ne dobijete željenu širinu kolone.

  Granica kolone koja se prevlači

 • Da biste promenili širinu većeg broja kolona, izaberite kolone koje želite da promenite, a zatim prevucite granicu sa desne strane naslova izabrane kolone.

 • Da biste promenili širinu kolona tako da se sadržaj uklopi, izaberite kolone koje želite da promenite, a zatim kliknite dvaput na granicu sa desne strane naslova izabrane kolone.

 • Da biste promenili širinu svih kolona na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim prevucite ivicu bilo kojeg naslova kolone.

  Dugme „Izaberi sve“

Podešavanje određene visine redova

 1. Izaberite redove koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Na kartici „Početak“ izaberite stavku „Oblikovanje“.

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Visina reda.

 4. U polju Visina reda otkucajte željenu vrednost, a zatim kliknite na dugme U redu.

Promena visine redova tako da se sadržaj uklopi

 1. Izaberite redove koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Na kartici „Početak“ izaberite stavku „Oblikovanje“.

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Automatski uklopi visinu reda.

  Savet : Da biste brzo izvršili automatsko uklapanje za sve redove na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim kliknite dvaput na bilo koju granicu ispod nekog od naslova redova.

Dugme „Izaberi sve“

Promena visine redova pomoću miša

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste promenili visinu jednog reda, prevlačite granicu ispod naslova reda dok ne dobijete željenu visinu reda.

  Granica reda koja se prevlači

 • Da biste promenili visinu većeg broja redova, izaberite redove koje želite da promenite, a zatim prevucite granicu ispod jednog od izabranih naslova redova.

 • Da biste promenili visinu svih redova na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim prevucite granicu ispod bilo kojeg naslova reda.

  Dugme „Izaberi sve“

 • Da biste promenili visinu redova tako da se sadržaj uklopi, kliknite dvaput na granicu ispod naslova reda.

Vrh stranice

Ako biste radije da radite sa širine kolone i visine redova u inčima, trebalo bi da radite u prikazu rasporeda na stranici (kartica "Prikaz ", grupi Prikazi radne sveske , dugme " Raspored na stranici "). U prikazu rasporeda na stranici, možete da navedete u širinu kolone ili reda visinu u inčima. U ovom prikazu inča su mernu jedinicu podrazumevano, ali možete da promenite merne jedinice u centimetre ili milimetre (u Excel 2007, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta > Opcije programa Excel> Više opcija. U Excel 2010, datoteka > Opcije > Više opcija kategorije).

Podešavanje određene širine kolone

 1. Izaberite kolone koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Slika trake programa Excel

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Širina kolone.

 4. U polju Širina kolone otkucajte željenu vrednost.

Promena širine kolone tako da se sadržaj automatski uklopi (automatsko uklapanje)

 1. Izaberite kolone koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Slika trake programa Excel

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Automatski uklopi širinu kolone.

Savet    Da biste brzo izvršili Automatsko uklapanje sve kolone na radnom listu, kliknite na Izaberi sve dugme, a zatim dvaput kliknite na neku od granica između dva naslova kolone.

Dugme „Izaberi sve”

Podudaranje širine kolone sa drugom kolonom

 1. Izaberite ćeliju u koloni sa širinom koju želite da koristite.

 2. Na kartici Početak , u grupi Ostava izaberite stavku Kopiraj, a zatim izaberite odredišnu kolonu.

  Slika trake u programu Excel

 3. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na strelicu ispod stavke Nalepi, a zatim izaberite stavku Specijalno lepljenje.

 4. U okviru Lepljenjeizaberite stavku širine kolona.

Promena podrazumevane širine za sve kolone na radnom listu ili u radnoj svesci

Vrednost podrazumevane širine kolona ukazuje na prosečan broj znakova standardnog fonta koji mogu da se uklope u ćeliju. Za podrazumevanu širinu kolona na radnom listu ili u radnoj svesci možete da navedete i drugi broj.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili podrazumevanu širinu kolona za radni list, kliknite na karticu lista.

  • Da biste promenili podrazumevanu širinu kolona za celu radnu svesku, kliknite desnim tasterom miša na karticu lista, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Izaberi sve listovepriručni meniTE000127572

   Kartice listova u programu Excel

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikovanje.

  Slika trake programa Excel

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Podrazumevana širina.

 4. U polju Podrazumevana Širina kolone otkucajte novu meru.

Savet    Ako želite da definišete podrazumevanu širinu kolona za sve novih radnih svezaka i radnih listova, možete da kreirate predložak radne sveske ili predložak radnog lista i bazu novih radnih svezaka radne listove na osnovu tih predložaka. Više informacija potražite u članku Čuvanje radne sveske ili radnog lista kao predložak.

Promena širine kolona pomoću miša

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste promenili širinu jedne kolone, prevlačite granicu sa desne strane naslova kolone dok ne dobijete željenu širinu kolone.

  Granica kolone koja se prevlači

 • Da biste promenili širinu većeg broja kolona, izaberite kolone koje želite da promenite, a zatim prevucite granicu sa desne strane naslova izabrane kolone.

 • Da biste promenili širinu kolona tako da se sadržaj uklopi, izaberite kolone koje želite da promenite, a zatim kliknite dvaput na granicu sa desne strane naslova izabrane kolone.

 • Da biste promenili širinu svih kolona na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim prevucite ivicu bilo kojeg naslova kolone.

  Dugme „Izaberi sve”

Podešavanje određene visine redova

 1. Izaberite redove koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Slika trake programa Excel

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Visina reda.

 4. U polju Visina reda otkucajte željenu vrednost.

Promena visine redova tako da se sadržaj uklopi

 1. Izaberite redove koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Slika trake programa Excel

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Automatski uklopi visinu reda.

Savet    Da biste brzo izvršili Automatsko uklapanje sve redove na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve , a zatim kliknite dvaput na granicu ispod jednog od naslova redova.

Dugme „Izaberi sve”

Promena visine redova pomoću miša

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste promenili visinu jednog reda, prevlačite granicu ispod naslova reda dok ne dobijete željenu visinu reda.

  Granica reda koja se prevlači

 • Da biste promenili visinu većeg broja redova, izaberite redove koje želite da promenite, a zatim prevucite granicu ispod jednog od izabranih naslova redova.

 • Da biste promenili visinu svih redova na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim prevucite granicu ispod bilo kojeg naslova reda.

  Dugme „Izaberi sve”

 • Da biste promenili visinu redova tako da se sadržaj uklopi, kliknite dvaput na granicu ispod naslova reda.

Vrh stranice

Da li ste znali?

Ako nemate pretplatu na Office 365 ili najnoviju verziju sistema Office, možete da ga isprobate sada:

Isprobajte Office 365 ili najnoviju verziju programa Excel

Da li imate pitanje vezano za određenu funkciju?

Objavite pitanje na forumu Excel zajednice

Pomozite nam da poboljšamo Excel

Imate li predloge za to kako možemo da poboljšamo sledeću verziju programa Excel? Ako imate, pogledajte teme na lokaciji Excel User Voice.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Takođe pogledajte

Promena na kolonu širine i visine reda u programu Excel za Mac

Promena na kolonu širine i visine reda u programu Excel Online

Pregled formula u programu Excel

Način izbegavanja oštećenih formula

Pronalaženje i ispravljanje grešaka u formulama

Tasterske prečice u programu Excel i funkcijski tasteri

Excel funkcije (abecednim redom)

Excel funkcije (po kategoriji)

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×