Promena širine kolone i visine reda

Promena širine kolone i visine reda

Na radnom listu možete da navedete širinu kolone od 0 (nula) do 255. Ova vrednost predstavlja broj znakova koji se mogu prikazati u ćeliji oblikovanoj pomoću standardni font. Podrazumevana širina kolone iznosi 8,43 znaka. Ako podesite širinu kolone na 0 (nula), kolona će biti skrivena.

Visinu reda možete da podesite od 0 (nula) do 409. Ova vrednost predstavlja meru visine u tačkama (1 tačka iznosi približno 1/72 inča ili 0,035 cm). Podrazumevana visina reda je 12,75 tačaka (približno 1/6 inča ili 0,4 cm). Ako visinu reda podesite na 0 (nula), red je skriven.

Ako radite u prikazu rasporeda na stranici (kartica Prikaz, grupa Prikazi radne sveske, dugme Raspored na stranici), možete da navedete širinu kolone ili visinu reda u inčima. U ovom prikazu inči predstavljaju podrazumevanu jedinicu mere, ali tu jedinicu možete da promenite u centimetre ili milimetre (na kartici Datoteka izaberite stavku Opcije, zatim kategoriju Napredno i u okviru Prikaz izaberite opciju sa liste Jedinice lenjira.

Podešavanje određene širine kolone

 1. Izaberite kolone koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Na kartici „Početak“ izaberite stavku „Oblikovanje“.

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Širina kolone.

 4. U polju Širina kolone otkucajte željenu vrednost.

 5. Kliknite na dugme U redu.

  Savet: Da biste brzo podesili širinu jedne kolone, kliknite desnim tasterom miša na izabranu kolonu, izaberite stavku Širina kolone, otkucajte željenu vrednost, a zatim kliknite na dugme U redu.

Promena širine kolone tako da se sadržaj automatski uklopi (automatsko uklapanje)

 1. Izaberite kolone koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Na kartici „Početak“ izaberite stavku „Oblikovanje“.

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Automatski uklopi širinu kolone.

  Napomena: Da biste brzo izvršili automatsko uklapanje za sve kolone na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim kliknite dvaput na bilo koju granicu između zaglavlju dvaju kolona.

Dugme „Izaberi sve“

Podudaranje širine kolone sa drugom kolonom

 1. Izaberite ćeliju u koloni sa širinom koju želite da koristite.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C ili na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj.

  Na kartici „Početak“ kliknite na dugme „Kopiraj“

 3. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju u ciljnoj koloni, postavite pokazivač na stavku Specijalno nalepi, a zatim kliknite na dugme Zadrži izvorne širine kolona Slika dugmeta

Promena podrazumevane širine za sve kolone na radnom listu ili u radnoj svesci

Vrednost podrazumevane širine kolona ukazuje na prosečan broj znakova standardnog fonta koji mogu da se uklope u ćeliju. Za podrazumevanu širinu kolona na radnom listu ili u radnoj svesci možete da navedete i drugi broj.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili podrazumevanu širinu kolona za radni list, kliknite na karticu lista.

  • Da biste promenili podrazumevanu širinu kolona za celu radnu svesku, kliknite desnim tasterom miša na karticu lista, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Izaberi sve listovepriručni meniTE000127572

   Izaberite karticu „List“

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Na kartici „Početak“ izaberite stavku „Oblikovanje“.

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Podrazumevana širina.

 4. U polju Standardna širina kolone otkucajte novu meru, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Savet: Ako želite da definišete podrazumevanu širinu kolone za sve nove radne sveske i radne listove, možete da kreirate predložak radne sveske ili predložak radnog lista, a zatim zasnivate sve nove radne sveske ili radne listove na tim predlošcima.

Promena širine kolona pomoću miša

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste promenili širinu jedne kolone, prevlačite granicu sa desne strane naslova kolone dok ne dobijete željenu širinu kolone.

  Granica kolone koja se prevlači

 • Da biste promenili širinu većeg broja kolona, izaberite kolone koje želite da promenite, a zatim prevucite granicu sa desne strane naslova izabrane kolone.

 • Da biste promenili širinu kolona tako da se sadržaj uklopi, izaberite kolone koje želite da promenite, a zatim kliknite dvaput na granicu sa desne strane naslova izabrane kolone.

 • Da biste promenili širinu svih kolona na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim prevucite ivicu bilo kojeg naslova kolone.

  Dugme „Izaberi sve“

Podešavanje određene visine redova

 1. Izaberite redove koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Na kartici „Početak“ izaberite stavku „Oblikovanje“.

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Visina reda.

 4. U polju Visina reda otkucajte željenu vrednost, a zatim kliknite na dugme U redu.

Promena visine redova tako da se sadržaj uklopi

 1. Izaberite redove koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Na kartici „Početak“ izaberite stavku „Oblikovanje“.

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Automatski uklopi visinu reda.

  Savet: Da biste brzo izvršili automatsko uklapanje za sve redove na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim kliknite dvaput na bilo koju granicu ispod nekog od naslova redova.

Dugme „Izaberi sve“

Promena visine redova pomoću miša

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste promenili visinu jednog reda, prevlačite granicu ispod naslova reda dok ne dobijete željenu visinu reda.

  Granica reda koja se prevlači

 • Da biste promenili visinu većeg broja redova, izaberite redove koje želite da promenite, a zatim prevucite granicu ispod jednog od izabranih naslova redova.

 • Da biste promenili visinu svih redova na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim prevucite granicu ispod bilo kojeg naslova reda.

  Dugme „Izaberi sve“

 • Da biste promenili visinu redova tako da se sadržaj uklopi, kliknite dvaput na granicu ispod naslova reda.

Vrh stranice

Ako vam se više sviđa da radite sa širinama kolona i visinama redova u inčima, trebalo bi da radite u prikazu „Raspored na stranici“(kartica Prikaz, grupa Prikazi radne sveske, dugme Raspored na stranici). U prikazu „Raspored na stranici“ možete da navedete širinu kolone ili visinu reda u inčima. U ovom prikazu, inči su podrazumevane merne jedinice, ali možete da promenite mernu jedinicu u centimetre ili milimetre (U programu Excel 2007 kliknite na Microsoft Office dugme Slika dugmeta > Excel opcije> Napredno. U programu Excel 2010, Datoteka > Opcije > Napredna kategorija).

Podešavanje određene širine kolone

 1. Izaberite kolone koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Slika trake programa Excel

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Širina kolone.

 4. U polju Širina kolone otkucajte željenu vrednost.

Promena širine kolone tako da se sadržaj automatski uklopi (automatsko uklapanje)

 1. Izaberite kolone koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Slika trake programa Excel

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Automatski uklopi širinu kolone.

Savet    Da biste brzo izvršili automatsko uklapanje za sve kolone na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim kliknite dvaput na bilo koju granicu između zaglavlju dvaju kolona.

Dugme „Izaberi sve“

Podudaranje širine kolone sa drugom kolonom

 1. Izaberite ćeliju u koloni sa širinom koju želite da koristite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj, a zatim izaberite ciljnu kolonu.

  Slika trake u programu Excel

 3. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na strelicu ispod stavke Nalepi, a zatim izaberite stavku Specijalno lepljenje.

 4. U okviru Nalepi izaberite Širine kolona.

Promena podrazumevane širine za sve kolone na radnom listu ili u radnoj svesci

Vrednost podrazumevane širine kolona ukazuje na prosečan broj znakova standardnog fonta koji mogu da se uklope u ćeliju. Za podrazumevanu širinu kolona na radnom listu ili u radnoj svesci možete da navedete i drugi broj.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili podrazumevanu širinu kolona za radni list, kliknite na karticu lista.

  • Da biste promenili podrazumevanu širinu kolona za celu radnu svesku, kliknite desnim tasterom miša na karticu lista, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Izaberi sve listovepriručni meniTE000127572

   Kartice listova u programu Excel

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Slika trake programa Excel

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Podrazumevana širina.

 4. U polju Podrazumevana širina kolone otkucajte novu meru.

Savet    Ako želite da definišete podrazumevanu širinu kolone za sve nove radne sveske i radne listove, možete da kreirate predložak radne sveske ili predložak radnog lista, a zatim zasnivate sve nove radne sveske ili radne listove na tim predlošcima.Za više informacija pogledajte Čuvanje radne sveske ili radnog lista kao predloška.

Promena širine kolona pomoću miša

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste promenili širinu jedne kolone, prevlačite granicu sa desne strane naslova kolone dok ne dobijete željenu širinu kolone.

  Granica kolone koja se prevlači

 • Da biste promenili širinu većeg broja kolona, izaberite kolone koje želite da promenite, a zatim prevucite granicu sa desne strane naslova izabrane kolone.

 • Da biste promenili širinu kolona tako da se sadržaj uklopi, izaberite kolone koje želite da promenite, a zatim kliknite dvaput na granicu sa desne strane naslova izabrane kolone.

 • Da biste promenili širinu svih kolona na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim prevucite ivicu bilo kojeg naslova kolone.

  Dugme „Izaberi sve“

Podešavanje određene visine redova

 1. Izaberite redove koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Slika trake programa Excel

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Visina reda.

 4. U polju Visina reda otkucajte željenu vrednost.

Promena visine redova tako da se sadržaj uklopi

 1. Izaberite redove koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Slika trake programa Excel

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Automatski uklopi visinu reda.

Tip    Da biste brzo izvršili automatsko uklapanje za sve redove na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim kliknite dvaput na bilo koju granicu ispod nekog od naslova redova.

Dugme „Izaberi sve“

Promena visine redova pomoću miša

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste promenili visinu jednog reda, prevlačite granicu ispod naslova reda dok ne dobijete željenu visinu reda.

  Granica reda koja se prevlači

 • Da biste promenili visinu većeg broja redova, izaberite redove koje želite da promenite, a zatim prevucite granicu ispod jednog od izabranih naslova redova.

 • Da biste promenili visinu svih redova na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim prevucite granicu ispod bilo kojeg naslova reda.

  Dugme „Izaberi sve“

 • Da biste promenili visinu redova tako da se sadržaj uklopi, kliknite dvaput na granicu ispod naslova reda.

Vrh stranice

Da li ste znali?

Ako nemate pretplatu na Office 365 ili najnoviju verziju sistema Office, možete odmah da ih isprobate:

Isprobajte Office 365 ili najnoviju verziju programa Excel

Da li imate pitanje za određenu funkciju?

Objavite pitanje na forumu Excel zajednice

Pomozite nam da poboljšamo Excel

Imate li predloge za to kako možemo da poboljšamo sledeću verziju programa Excel? Ako imate, pogledajte teme na lokaciji Excel User Voice.

Takođe pogledajte

Promena širine kolone i visine reda u programu Excel za Mac

Promena širine kolone i visine reda u usluzi Excel Online

Pregled formula u programu Excel

Način izbegavanja oštećenih formula

Pronalaženje i ispravljanje grešaka u formulama

Tasterske prečice i funkcijski tasteri u programu Excel

Excel funkcije (abecednim redom)

Excel funkcije (po kategoriji)

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×