Pristup gosta u Office 365 grupama

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ažurirano: Jul 2018

Pristup gosta u usluzi Office 365 grupe omogućava vama i timu da sarađujete sa osobama iz izvan vaše organizacije tako što ćete im dodeliti pristup grupnim razgovorima, datotekama, pozivima za kalendar i beležnici grupe. Svaki vlasnik grupe može da dodeli pristup gostima – uključujući partnere, prodavce, dobavljače ili savetnike.

Način funkcionisanja

Office 365 korisnici mogu da koriste Outlook na vebu ili Outlook 2016 da bi dodali goste u svoje Office 365 grupe i upravljali njima. Gosti mogu imati bilo koju e-adresu i nalog e-pošte može da bude poslovni, lični ili školski nalog.

Pristup gosta je postavka na nivou zakupca i podrazumevano je omogućena. Administrator zakupca može da upravlja gosti i njihovim pristupom resursima Office 365 grupe pomoću programa PowerShell. Pogledajte karticu „Upravljanje“ za uputstva.

Kada se gost pozove da se pridruži grupi, on će primiti e-poruku dobrodošlice koja sadrži neke informacije o grupi i šta on može da očekuje kada postane član.

Gosti primaju e-poruku dobrodošlice

Celokupna interakcija člana sa ulogom gosta odvija se putem prijemnog sandučeta. On ne može da pristupi sajtu grupe, ali može da prima pozive za kalendar, učestvuje u razgovorima putem e-pošte i ukoliko je administrator zakupca to dozvolio, otvara deljene datoteke pomoću veze ili priloga.

Sve grupne e-poruke i pozivi za kalendar koje gost primi sadržaće podsetnik da se koristi opcija „Odgovori svima” u odgovorima za grupu, kao i veze za prikazivanje datoteka grupe i napuštanje grupe. Evo primera:

Sve e-poruke koje gost primi od članova grupe će imati podnožje sa uputstvima i vezama

Sledeća tabela rezimira šta gosti mogu, a šta ne mogu da urade.

Funkcija

Da li je dozvoljeno korisniku sa statusom gosta?

Kreiranje grupe

Ne

Dodavanje/uklanjanje članova grupe

Ne

Brisanje grupe

Ne

Pridružite se grupi

Da, na poziv

Započinjanje razgovora

Da

Odgovorite na razgovor

Da

Pretraga razgovora

Da

@pominjanje osobe u grupi

Ne

Kačenje grupe/označavanje grupe kao omiljene

Ne

Brisanje razgovora

Da

Označavajte da vam se neke poruke „sviđaju“

Ne

Upravljanje sastancima

Ne

Prikaz kalendara grupe

Ne

Izmena događaja iz kalendara

Ne

Dodavanje grupnog kalendara u lični kalendar

Ne

Prikaz i uređivanje datoteka grupe

Da, ako je to omogućio administrator zakupca

Pristup OneNote beležnici grupe

Da, putem veze od člana grupe

Pregledanje grupa

Ne

Podrazumevano, pristup gosta je omogućen za vašu organizaciju. Kada je on omogućen, svako u vašoj organizaciji može da dodaje korisnike sa statusom gosta u Office 365 grupu. Gosti će imati pristup svim funkcijama Office 365 grupe.

Kao administrator, vi možete da kontrolišete da li je dozvoljen pristup gosta Office 365 grupama za celu organizaciju ili za pojedinačne Office 365 grupe. A možete i da kontrolišete ko može da dozvoli dodavanje gostiju u grupe.

Upravljanje pristupa gosta na portalu za administraciju

 1. Prijavite se koristeći Office 365 nalog globalnog administratora na https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Idite na stavke Korisnici > Korisnici sa statusom gosta.

  Razvijte odeljak „Korisnici“ u oknu za navigaciju da biste upravljali korisnicima sa statusom gosta

Ako gost već postoji u direktorijumu (pogledajte iznad), možete ih dodati u grupe iz Office centra administracije ili Exchange centra administracije.

 1. Prijavite se koristeći Office 365 nalog globalnog administratora na https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Idite na stavke Korisnici > Korisnici sa statusom gosta.

  Razvijte odeljak „Grupe“ u oknu za navigaciju da biste upravljali grupama

 3. Izaberite grupu u koju želite da dodate gosta i izaberite stavku Uredi u odeljku Članovi.

  Kliknite na dugme „Uredi“ za upravljanje vašim članstvom u grupi

 4. Izaberite ime gosta kojeg želite da dodate.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj

Trenutno ne možete da pozivate goste iz Office centra administracije ili Exchange centra administracije. Da biste goste pozivali centralno, razmotrite korišćenje pregleda Azure Active Directory B2B saradnje. Više informacija potražite u članku Osnovni podaci o pregledu Azure AD B2B saradnje.

Trenutno ne možete da dodajete ili uređujete goste iz Office centra administracije ili Exchange centra administracije. Da biste uredili naloge gosta (kao što su ime za prikaz ili fotografija profila), idite na Azure Active Directory portal. Više informacija potražite u članku Razumevanje Office 365 identiteta i usluge Azure Active Directory.

Upravljanje pristupom gosta u Office 365 grupama

Podrazumevano, gosti mogu da pristupe datotekama grupe i programu OneNote. Da biste to isključili, morate da isključite postavku spoljnjeg deljenja usluge SharePoint na nivou organizacije. Korake za to potražite u članku Uključivanje ili isključivanje spoljnjeg deljenja za uslugu SharePoint Online, „Upravljanje spoljnjim deljenjem za kolekcije sajtova Office 365 grupe.“

Međutim, čak i ako je postavka spoljnjeg deljenja za uslugu SharePoint isključena, datoteke sa SharePoint sajtova i dalje mogu da se dele sa novim korisnicima sa statusom gostana osnovu postavki sistema SharePoint. Da biste saznali više, pogledajte članak Upravljanje spoljnim deljenjem za SharePoint Online okruženje.

Podrazumevano, opcija deljenja u vašoj organizaciji je omogućena. Ova opcija dozvoljava dodavanje gostiju u vašu organizaciju. Da biste je isključili:

 1. Prijavite se koristeći Office 365 nalog globalnog administratora na https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. U meniju navigacije odaberite stavku Postavke, a zatim Bezbednost i privatnost

 3. Postavite uključeno/isključeno preklopnik za Dozvoli dodavanje novih gostiju u moju organizaciju.

  Dozvoli dodavanje novih korisnika sa statusom gosta u moju organizaciju

 1. Prijavite se koristeći Office 365 administratorski nalog na https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. U meniju navigacije odaberite stavku Postavke, a zatim Usluge i programski dodaci.

 3. Izaberite stavku Office 365 grupe.

  Office 365 grupe

 4. Na stranici Office 365 grupe, postavite preklopnik na Uključeno ili Isključeno, u zavisnosti od toga da li želite da dozvolite da osobe van vaše organizacije pristupaju resursima Office 365 grupe.

  Ako ovaj preklopnik postavite na Uključeno, videćete sledeću opciju kojom kontrolišete da li želite da dozvolite vlasnicima grupe da dodaju osobe van vaše organizacije u Office 365 grupe. Postavite ovaj preklopnik na Uključeno ako želite da dozvolite da vlasnici grupe dodaju korisnike sa statusom gosta.

  Omogući osobama van moje organizacije da pristupe Office 365 grupama i resursima

Korišćenje programa PowerShell za kontrolu pristupa gosta

VAŽNO: Ne možete da instalirate verziju pregleda i GA verziju na istom računaru u isto vreme.

Kao najbolju praksu, preporučujemo da uvek budete u toku: deinstalirajte staru verziju AzureADPreview ili AzureAD i nabavite najnoviju.

 1. Otvorite Windows PowerShell kao administrator:

  Otvoriće se iskačući prozor Windows PowerShell. Odziv C:\Windows\system32 znači da ste ga otvorili kao administrator.

  Kako izgleda PowerShell kada ga prvi put otvorite.

  1. Na traci za pretragu otkucajte Windows PowerShell.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na Windows PowerShell i izaberite stavku Pokreni kao administrator.

   Otvorite PowerShell kao „Pokreni kao administrator“.

 2. Proverite instalirani modul:

  Get-InstalledModule -Name "AzureAD*"

3. Da biste deinstalirali prethodnu verziju AzureADPreview ili AzureAD, pokrenite ovu komandu:

  Uninstall-Module AzureADPreview

ili

  Uninstall-Module AzureAD

4. Da instalirate najnoviju verziju AzureADPreview, pokrenite ovu komandu:

  Install-Module AzureADPreview

U poruci o nepouzdanom spremištu otkucajte Y. Biće potrebno oko jednog minuta za instaliranje novog modula.

 1. Da li ste instalirali modul AzureADPreview, prema uputstvima iz odeljka iznad „Instaliranje preliminarne verzije modula Azure Active Directory za Windows PowerShell“? Nedostatak najnovije preliminarne verzije je glavni razlog zbog kojeg koraci ne funkcionišu za neke osobe.

 2. Ako već niste, otvorite prozor Windows PowerShell na računaru (nije bitno da li je u pitanju normalan Windows PowerShell prozor ili onaj koji se otvara izborom opcije Run as administrator (Pokreni kao administrator)).

 3. Pokrenite sledeće komande. Pritisnite taster Enter posle svake komande.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Na ekranu Prijavite se na svoj nalog koji se otvara unesite Office 365 administratorske akreditive da biste se povezali sa uslugom i kliknite na dugme Prijavi se.

  Unesite akreditive za Office 365
 4. Pokrenite sledeću komandu:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Pogledajte ako već imate AzureADDirectorySetting objekat i ako imate sačuvajte ID objekta. Pokrenite ovu komandu:

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  AKO i SAMO AKO taj cmdlet prikazuje grešku da objekat ne postoji, kreirajte ga pomoću ovih cmdlet komandi:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Kopirajte AzureADDirectorySetting objekat nazad u lokalnu $settingsCopy promenljivu:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Ovo je samo KOPIJA postavki; promene neće stupiti na snagu dok ih ne KOPIRATE u AzureADDirectorySetting objekat.

 7. Postavite opciju tako da dozvoljava gostima da pristupe O365 grupama:

  $settingsCopy["AllowGuestsToAccessGroups"] = "true"

 8. Na kraju, (kao što je spomenuto iznad) da bi promena stupila na snagu morate da KOPIRATE postavke u AzureADDirectorySetting objekat:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Da biste potvrdili da su promene stupile na snagu, preuzmite vrednost iz AzureADDirectorySetting objekta (nemojte samo gledati lokalnu kopiju u $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

  Rezultat bi trebalo da izgleda ovako:

  AllowGuestsToAccessGroups treba da bude postavljeno na vrednost True

 1. Da li ste instalirali modul AzureADPreview, prema uputstvima iz odeljka iznad „Instaliranje preliminarne verzije modula Azure Active Directory za Windows PowerShell“? Nedostatak najnovije preliminarne verzije je glavni razlog zbog kojeg koraci ne funkcionišu za neke osobe.

 2. Ako već niste, otvorite prozor Windows PowerShell na računaru (nije bitno da li je u pitanju normalan Windows PowerShell prozor ili onaj koji se otvara izborom opcije Run as administrator (Pokreni kao administrator)).

 3. Pokrenite sledeće komande. Pritisnite taster Enter posle svake komande.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Na ekranu Prijavite se na svoj nalog koji se otvara unesite Office 365 administratorske akreditive da biste se povezali sa uslugom i kliknite na dugme Prijavi se.

  Unesite akreditive za Office 365
 4. Pokrenite sledeću komandu:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Pogledajte da li već imate AzureADDirectorySetting objekat i ako imate sačuvajte ID objekta

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  AKO i SAMO AKO taj cmdlet prikazuje grešku da objekat ne postoji, kreirajte ga pomoću ovih komandi:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Kopirajte AzureADDirectorySetting objekat nazad u lokalnu $settingsCopy promenljivu:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Ovo je samo KOPIJA postavki; promene neće stupiti na snagu dok ih ne KOPIRATE u AzureADDirectorySetting objekat.

 7. Postavite opciju tako da dozvoljava dodavanje gostiju u svim O365 grupama:

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"] = "true"

 8. Na kraju, (kao što je spomenuto iznad) da bi promena stupila na snagu morate da KOPIRATE postavke u AzureADDirectorySetting objekat:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Da biste potvrdili da su promene stupile na snagu, preuzmite vrednost iz AzureADDirectorySetting objekta (nemojte samo gledati lokalnu kopiju u $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

 1. Da li ste instalirali modul AzureADPreview, prema uputstvima iz odeljka iznad „Instaliranje preliminarne verzije modula Azure Active Directory za Windows PowerShell“? Nedostatak najnovije preliminarne verzije je glavni razlog zbog kojeg koraci ne funkcionišu za neke osobe.

 2. Ako već niste, otvorite prozor Windows PowerShell na računaru (nije bitno da li je u pitanju normalan Windows PowerShell prozor ili onaj koji se otvara izborom opcije Run as administrator (Pokreni kao administrator)).

 3. Pokrenite sledeće komande. Pritisnite taster Enter posle svake komande.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Na ekranu Prijavite se na svoj nalog koji se otvara unesite Office 365 administratorske akreditive da biste se povezali sa uslugom i kliknite na dugme Prijavi se.

  Unesite akreditive za Office 365
 4. Pokrenite ovu komandu.

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified.guest"}

 5. Pokrenite ovu komandu.

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

 6. Pokrenite ovu komandu. Postavite na False da biste blokirali pristup gosta određenoj grupi. Postavite na True da biste dozvolili pristup gosta određenoj grupi.

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"]=$False

 7. Pokrenite ovu komandu.

  $groupID= (Get-AzureADGroup -SearchString "YourGroupEmailAddress").ObjectId

  Gde ćete zameniti YourGroupEmailAddress sa nečim kao što je Information@contoso.com.

 8. Pokrenite ovu komandu.

  New-AzureADObjectSetting -TargetType Groups -TargetObjectId $groupID -DirectorySetting $settingsCopy

  Sinhronizacija traje 2–3 minuta.

 9. Da biste proverili postavke, pokrenite ovu komandu:

  Get-AzureADObjectSetting -TargetObjectId $groupID -TargetType Groups | fl Values 

  Verifikacija izgleda ovako:

  Verifikacija

Možete da dozvolite ili blokirate korisnike sa statusom gosta koji koriste određeni domen. Na primer, recimo da vaše preduzeće (Contoso) ima partnerstvo sa drugim preduzećem (Fabrikam). Možete da dodate Fabrikam na listu dozvola kako bi vaši korisnici mogli da dodaju te goste u svoje grupe.

Više informacija potražite u članku Dozvoljavanje/blokiranje pristupa gosta Office 365 grupama

Za krajnje korisnike

Gost je neko ko nije zaposleni, student ili član vaše organizacije. On nema školski ili poslovni nalog u vašoj organizaciji.

Ne. Pristup gosta je uključen uz sve Office 365 Business Premium i Office 365 Enterprise pretplate.

Ne. Samo osobe koje su izvan vaše organizacije, kao što su partneri ili savetnici, mogu se dodati kao gosti. Možete pozvati osobe u vašoj organizaciji da se pridruže kao redovni članovi grupe.

Da, možete. Spoljni poštanski kontakti su kontakti navedeni na globalnom spisku adresa preduzeća. Primer ovog tipa kontakta je preduzeće za prodaju koje redovno pruža usluge vašoj organizaciji.

Administrator zakupca mora da omogući funkciju gosta za zakupac da biste mogli da dodajete goste. Kada vidite poruku „Obratite se administratoru”, funkcija gosta verovatno još nije omogućena. Više informacija potražite na kartici „Upravljanje“.

Članovi sa ulogom gosta ne mogu da prikažu koje štiti Information Rights Management (IRM).

Možete dobiti izveštaj o neisporučivanju prilikom odgovaranja na poruku grupe pomoću adrese e-pošte koja se razlikuje od one koju ste koristili kada ste se pridružili grupi ili bili dodati u nju. Na primer, ako ste se pridružili grupi kao lukam@contoso.com, ali pokušavate da odgovorite na poruku grupe u prijemnom sandučetu sa naloga lukam@service.contoso.com, primićete izveštaj o neisporučivanju.

Ne. Datoteke Office 365 grupe možete da delite samo sa gostima koji su pozvani da se pridruže grupi.

Moderan prilog je datoteka uskladištena u usluzi OneDrive for Business. Jedna veza se šalje svim primaocima. Pošto je datoteka uskladištena u oblaku, svi primaoci mogu da čitaju i uređuju datoteku bez potrebe za usaglašavanjem pojedinačnih kopija. Više informacija potražite u članku Pametniji prilozi.

Moderni prilozi u Office 365 grupi se dele samo sa članovima grupe. Kada se poruka sa modernim prilogom prosledi članu sa ulogom gosta u grupi, on ili ona će moći da pristupe prilogu kada se prijave pomoću korisničkog imena i lozinke. Ako se poruka prosleđuje korisniku koji nije član grupe, korisnik neće moći da otvori prilog.

Možete. Gosti neće primiti poruku dobrodošlice, ali će imati sve privilegije drugih članova sa ulogom gosta. Ako još niste migrirali liste distribucije, uputstva potražite u članku Migriranje lista distribucije u Office 365 grupe. Nije moguće migrirati liste distribucije koje sadrže goste.

Yammer grupe povezane sa uslugom Office 365 trenutno ne podržavaju pristup gosta, ali možete da napravite nepovezane, spoljne grupe u okviru Yammer mreže. Uputstva potražite u članku Pravljenje spoljnih grupa i njihovo upravljanje u usluzi Yammer.

Gosti možda nećete primiti grupne razgovore iz nekoliko razloga. Informacije potražite u članku Korisnici sa statusom gosta ne primaju grupni razgovor.

Za administratore

 • Vlasnik Office 365 grupe može da doda korisnike sa statusom gosta, ako je ova opcija omogućena za vašu organizaciju.

 • Globalni administratori mogu da dodaju korisnike sa statusom gosta u bilo koju Office 365 grupu u organizaciji.

 • Vlasnici Office 365 grupe i globalni administratori koji su vlasnici grupe mogu da dodaju korisnike sa statusom gosta u Office 365 grupe pomoću programa Outlook na vebu.

 • Deljenje datoteke sa gostom iz SharePoint sajta ili Office 365 grupe. Pogledajte članak Deljenje datoteka grupe.

 • Dodavanje gostiju u organizaciju pomoću Azure active directory B2B saradnje. Azure active directory B2B saradnja omogućava administratoru preduzeća da pozove i ovlasti grupu spoljnih korisnika tako što će na B2B portal za saradnju otpremiti datoteku sa vrednostima razdvojenim zarezom (CSV) koja nema više od 2000 redova. Više detalja ćete pronaći u članku Azure Active Directory B2B saradnja.

Da, globalni administratori mogu da koriste Azure active directory Powershell cmdlet komande da onemoguće svojstvo „AllowGuestAccessToGroups“ na objektu preduzeća, pod pretpostavkom da je spoljno deljenje uključeno za SharePoint sajtove.

Postavke za gosta se podešavaju u usluzi Azure Active Directory. Potrebno je 2 do 24 sata da bi promene stupile na snagu u celoj Office 365 organizaciji.

Ne. Office 365 grupne biblioteke dokumenata možete da delite samo sa gostima koji su pozvani da se pridruže grupi. Međutim, individualne datoteke grupe ipak mogu da se dele sa korisnicima sa statusom gosta pomoću deljenja datoteka iz usluge SharePoint Online.

Da, za više detalja pročitajte članak Upravljanje sajtom tima povezanog na grupu.

Ne, pojedinačni korisnici sa statusom gosta ne mogu da se blokiraju.

Goste objekti nisu vidljive u Exchange globalnom spisku adresa podrazumevano jer goste objekti mogu da se kreiraju radnji krajnjih korisnika (npr poziv da biste pristupili deljenog dokumenta). Kao pravilo, sadržaj globalnog spiska adresa kontrolišu administratori i mnogim organizacijama ne želite objekata kreirao radnji krajnjih korisnika za postaju vidljivi bez administratorske kontrole.

Koristite korake navedene ispod da biste goste objekte vidljive u globalni spisak adresa. To bi trebalo koristiti kada administratori odgovoran za životni ciklus do kraja spoljnih korisnika imaju pristup cmdlet komande za Azure Active Directory i Exchange Online.

Na primer, ako goste objekta za meganb@contoso.com postoji u Azure Active Directory, Azure Active Directory PowerShell može da koristi da bi meganb@contoso.com vidljivi globalni adresu liste.

 1. Set-AzureADUser -ObjectId <<ObjectIDGuid>> -ShowInAddressList $true

 2. Set-AzureADUser -ObjectId <<ObjectIDGuid>> -GivenName ‘Megan’ -Surname ‘Bowen’ -TelephoneNumber "555-555-5555"

 3. Set-AzureADUser -ObjectId <<ObjectIDGuid>> -DisplayName "Megan Bowen"

Ne, korisnici sa statusom gosta koji su članovi grupe se ne sinhronizuju nazad na lokaciji zajedno sa grupom.

Da, možete. Spoljni poštanski kontakti su kontakti navedeni na globalnom spisku adresa preduzeća. Primer ovog tipa kontakta je preduzeće za prodaju koje redovno pruža usluge vašoj organizaciji.

Yammer grupe povezane sa uslugom Office 365 trenutno ne podržavaju pristup gosta, ali možete da napravite nepovezane, spoljne grupe u okviru Yammer mreže. Uputstva potražite u članku Pravljenje spoljnih grupa i njihovo upravljanje u usluzi Yammer.

Srodne teme

Saznajte više o Office 365 grupama
Gost ne prima razgovore iz e-pošte grupe
Upravljanje članstvom u grupi u Office 365 centru administracije
Dozvoljavanje/blokiranje pristupa gosta Office 365 grupama na osnovu domena
Provere Azure Active Directory pristupa

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×